PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG"

Transkript

1 Trøndelag Reiseliv Munkegata TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

2 Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for Trøndersk reiseliv... 3 Viktige utfordringer... 3 Visjon og mål... 3 Hvorfor online booking og hva som er konsekvenser om Trøndelag ikke kommer opp på online booking... 4 Potensiale for online booking i Trøndelag - Utdrag fra forstudie gjennomført i juni IT Strategi for Trøndelag utdrag fra rapport mars Forankring i næringen undersøkelse gjennomført oktober Forankring i styret i Trøndelag Reiseliv AS og markedsråd Markedsrådet av 07.juni 2010 ga følgende råd vedr. online booking for Trøndelag; Prosjekt Online booking for Trøndelag Mål for prosjektperioden Antall bedrifter/tilbydere inn i systemet Omsetningsmål i prosjektperioden Online booking knyttet opp mot og andre kanaler Organisering av prosjektet Styringsgruppe Prosjektleder Prosjektdeltagere Roller/organisering Framdriftplan prosjekt online booking år Kostnadsrammer prosjekt Finansiering av prosjektet Drift av online booking etter prosjektfase... 19

3 Reiselivsstrategien og mål for 2020 Arbeidet med å få på plass online booking er forankret i Reiselivsstrategien for Trøndelag som ble vedtatt i juni Reiseliv er en av de største næringene i Trøndelag, og i følge tall fra Transportøkonomisk Institutt hadde regionen en samlet reiselivsomsetning på 14.6 milliarder kroner i Næringen antas å ha et stort utviklingspotensial, blant annet ved i større grad også å henvende seg til kunder utenfor Midt-Norge. Trøndersk reiseliv Trøndersk reiseliv favner fra noen av landets største kurs- og konferansehoteller til små deltidsbedrifter som tilbyr aktiviteter eller overnatting. Enkelte bedrifter konkurrerer på et internasjonalt og nasjonalt nivå, mens andre henter de fleste kundene fra et lokalt-/regionalt marked og/eller fra trafikken på viktige ferdselsårer. Totalt har trøndersk reiseliv rundt 8 % av nordmenns overnattinger i Norge, mens andelen for utlendinger er på 6 % Viktige utfordringer De fire hovedutfordringene for trøndersk reiseliv fram mot 2020 blir å bli mer synlig i markedet få fram flere helhetsprodukter som ivaretar kundenes behov, være enkelt tilgjengelig både reisemessig og i viktige salgskanaler ikke minst på internett samt å levere på det man selger Visjon og mål Gjennom strategiprosessen med trøndersk reiselivsstrategi er det utviklet følgende visjon: Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Overordnet mål er at Trøndelag i perioden fram til 2020 skal ha en vekst både i samlet reiselivsomsetning og antall overnattinger som er større enn landsgjennomsnittet. Samtidig skal Trøndelag fremstå som et bærekraftig reisemål, og utviklingen av næringen skal legge til rette for levedyktige lokalsamfunn, gode og stabile arbeidsplasser og økonomisk levedyktige reiselivsbedrifter samtidig som miljøperspektivet ivaretas. Delmål er at Trøndelag skal fremstå tydeligere som reisemål, utvikle flere helhetlige reiselivsprodukter, bli en aktiv bruker av og premissgiver for nasjonale satsinger innen reiseliv og bli en viktig samarbeidspartner for nasjonale reiselivsbedrifter. I tillegg skal Trøndelag bli et viktig reisemål for turister som benytter direkte utenlandske flyruter, og Trondheim Lufthavn skal ha en vekst i antall direkteruter på linje med de andre store flyplassene i Norge. Utvikling av Trøndelag som reisemål skal ha et helårsperspektiv.

4 Under punkt 13 i reiselivsstrategien Tilgjengelighet og infrastruktur pekes det på at å styrke Trøndelags tilgjengelighet og bookbarhet på Internett vil være et sentralt element for å oppnå økt tilgjengelighet til trønderske reiselivsprodukter. Forarbeid arbeidsgruppe Kystriksvegen Reiseliv, Oppdal Booking og Røros Reiseliv ble høsten 2008 forespurt av Trøndelag Reiseliv as om å jobbe fram et forslag til organisering av online booking for Trøndelag. Hver for seg sitter disse på viktig kompetanse og erfaringer med tanke på bookingløsninger som de benytter i sine respektive selskaper. Oppdal Booking, Røros Reiseliv og Kystriksvegen er tett på de ulike aktørene som et bookingsystem skal betjene samt at de har et kundeperspektiv da de har drevet med online salg. Kystriksvegen Reiseliv og Oppdal Booking sa seg villig til dette og har sammen med Trøndelag Reiseliv as sett på følgende spørsmål; Hvordan få til online booking for Trøndelag Hvilke behov har Trøndersk Reiselivs til en online booking løsning Kriterier/kravspesifikasjon til leverandører av en mulig løsning Prosjekt kontra driftsfase av løsningen Forretningsmodell Arbeidsgruppen har gjort en grundig prosess med tanke på ovennevnte spørsmål som danner grunnlaget for søknad og hovedprosjekt online booking. Hvorfor online booking og hva som er konsekvenser om Trøndelag ikke kommer opp på online booking Internett er den viktigste kanalen i markedsføring av reiselivstilbud og det skjer en vridning mot større andel online bookinger. En online booking løsning for Trøndelag vil øke tilgjengelighet og salg av trønderske reiselivsproduker. Dette vil være en forutsetning for å oppfylle det overordnede målet i reiselivsstrategien om at Trøndelag i perioden fram til 2020 skal ha en vekst både i samlet reiselivsomsetning og antall overnattinger som er større enn landsgjennomsnittet. I en undersøkelse gjennomført av Innovasjon Norge gjennom har det kommet frem følgende resultat 79,8 % av de besøkende i mars hadde allerede bestemt seg for å reise til Norge i % hadde ennå ikke booket reisen 55,4 % mente de ville benyttet en nasjonal bookingløsning svært mye eller mye Pakker er populært En løsning for nasjonal booking (se figuren nedenfor) planlegges lansert på visitnorway.com i løpet av første kvartal Enkeltaktører vil ikke kunne inngå direkte avtale med Nasjonal booking (Book Norway). Det vil derfor være en forutsetning at de enkelte tilbyderne i Trøndelag er tilknyttet en regional eller destinasjon som har bookingløsning som samlet distribuerer aktørene inn i nasjonal booking switch. Book Norway vil inngå kontrakter med regionen/destinasjonen om distribusjon til og disse vil også være kvalitetssikrer av innhold og ha kontakten mot tilbydere i sine respektive områder.

5 Dersom Trøndelag ikke utvikler en regional bookingløsning, vil det medføre at store deler av Trøndelags reiselivstilbud ikke vil være tilgjengelig for booking i den nasjonale bookingen. Kundene må da selv lete seg fram på Internett til enkeltaktører fra Trøndelag som tilbyr online booking i egen regi. Unntaket fra dette vil være Oppdal Booking, Destinasjon Røros og Kystriksvegen som pr i dag har lokale bookingløsninger samt de store hotellkjedene. Aktivitetsleverandører og små og mellomstore tilbydere i Trøndelag vil ikke være tilgjengelige og dermed ikke bookbar på internett. Trøndelag Reiselivs internettportal trondelag.com vil uten online booking bli ren informasjonskanal som i liten grad vil bidra til økt reiselivsomsetning og antall overnattinger, jfr målene i strategien. Nasjonale bedrifter Fase /2010 Hotellkjedene SAS og andre via Amadeus Norwegian ColorLine Fjord Line Hurtigruten Leiebil (via Amadeus) Lokale bedrifter via destinasjonsselskapene Direkte i løsningene til CityBreak, Restech og TellusGuestMaker. Alternativt via bookingsystemer (PMS) som Visbook med integrasjon mot disse tre løsningene. Lokale bedrifter Som ikke er med i destinasjonsselskapenes løsninger F.eks. Visbook Konnektorer Destinasjoner med bookingløsning fra CityBreak Restech GuestMaker Innholdsleverandører F.eks. Tellus IT-leverandører Destinasjon uten bookingløsning, eller uten å delta Konnektorer Nasjonal Booking Switch Teknisk leverandør: Visit Technology Group Integrasjon Integrasjon Fase 1: 2010/11 Løsningen utvikles for visitnorway.com Fase 2: 2011 Løsningen klar for tilpasning til andre distribusjonskanaler 8 Status andre regioner i Norge hva gjelder utvikling av online booking I 2009 ble det gjennomført en undersøkelse i regi av BIT Reiseliv der formålet var å kartlegge trafikkbildet, markedsføringen og organiseringen av arbeidet i de allerede ferdigstilte og bookbare portalene. Undersøkelsen viste at med unntak av to store bookingportaler, så er det for lite bookbart volum i portalene. Dette skyldes delvis at det er for få deltakende bedrifter i portalene, samt manglende ressurser i destinasjonsselskapene til å foreta det nødvendige innsalget og den opplæring som trengs av nye bedrifter. Mange destinasjoner sliter også med at bedriftene ikke legger ut kapasitet i portalene. Destinasjonsselskapene har meget begrensede markedsføringsbudsjetter, og det er lite midler til å drive markedsføring på nett.

6 Resultater i undersøkelsen viste også at driftstilskuddene fra kommune og/eller fylker varierer i stor grad. Selskaper med lave offentlig tilskudd sliter med økonomien. Kartleggingen fastslo også at det er svært ulike økonomiske forretningsmodeller mellom bedrifter og destinasjonsselskap når det gjelder booking på nett. FJORD-NORGE Regionselskap for Rogaland, Hordaland, Sogn- og Fjordane og Møre- og Romsdal. Av 15 destinasjonsselskaper på vestlandet er det tilgjengelig bookbare produkter hos 12 destinasjoner. Destinasjonsstrukturen på Vestlandet er svært god og her er det destinasjonene selv som har tatt et ansvar for å bli bookbare. Bookbare produkter er stort sett lagt inn under destinasjonssidene som fungerer som markedsplass og destinasjonsselskapene har provisjon av salg. Destinasjon Hardangerfjord var pilot for utvikling av bookingsystemet GuestMaker gjennom BIT Reiseliv. Bergen er nok den destinasjonen som har størst volum og salg via bookingsystemet. OSLOREGIONEN via Visit Oslo Oslo har pr. i dag allotment kapasitet inne i systemet. Dvs. at hotellene legger ut et gitt antall rom i systemet i en gitt periode til en gitt pris (utelukker dynamiske priser). VisitOslo lager pakker som selges og mottar provisjonsbaserte inntekter. Booking er lagt inn under turistinformasjonen i Oslo. VisitOslo har tatt en aktiv salgsrolle, og er en av de portalene i Norge som har klart å skape god økonomi rundt booking. SØRLANDET Startet som et BIT prosjekt i samarbeid med Dyreparken som har vært en stor motor. Det er etablert et eget bookingselskap, Sørlandet Booking, som finansieres av bookinginntekter samt en årlig driftsstøtte fra fylkene på 1,5 mill per år i en tre års periode. Ser en økende omsetning fra TELEMARK Driver booking gjennom selskapet Telemarkreiser AL. Har tatt en aktiv salgsrolle og selger også pakker. Telemarksreiser er et salgs- og markedsføringsselskap for reiselivet i Telemark. FINNMARK Finnmark Reiseliv AS er fylkesselskapet for reiselivet i Finnmark, eid av reiselivsnæringen og Finnmark Fylkeskommune som den største aksjonæren. Har bookingsystem og kapasitet inne på reiselivsportalen, men lite omsetning gjennom booking dels grunnet lav trafikk og få produkter tilgjengelig. Er nå organisert under NordNorsk Reiseliv AS. TROMS Har ikke tilgjengelig booking pr. i dag. Er nå organisert under NordNorsk Reiseliv AS NORDLAND Nordland Reiseliv, som nå er organisert under NordNorsk Reiseliv AS, har ikke felles bookingsystem for fylket. Destinasjon Lofoten, Helgeland og Vesterålen har pr. i dag online booking. Helgeland og Vesterålen er relativt nystartet og har ingen erfaringstall. Lofoten ser en stigende omsetning gjennom online booking, og bruker også systemet til å booke produkter selv ved henvendelse fra turister/kjøpere.

7 Per i dag har Nord Norsk Reiseliv as ikke tatt en strategisk beslutning på om selskapet skal bidra til en felles satsing på online booking, eller om hvert destinasjonsselskap må ta dette ansvaret selv. Selskapet er relativt nyetablert, og lanserte i juni 2010 ny reiselivsprofil for landsdelen. Potensiale for online booking i Trøndelag - Utdrag fra forstudie gjennomført i juni 2008 I juni 2008 ble det gjort en forstudie av potensialet for en felles bookingløsning for reiselivet i Trøndelag. Informasjon ble samlet inn fra eksisterende kilder, komplettert med en spørreundersøkelse blant tilbydere i Trøndelag. Analysen beskriver forutsetninger og hindringer for innføringen av en bookingløsning i Trøndelag. Anslagsvis finnes det 150 tilbydere i Trøndelag (i 2008) som er interesserte å bli bookbare online i en regional bookingløsning. Dette gir et tilstrekkelig grunnlag for et interessant tilbud til kundene. I tillegg var det et eksisterende trafikkvolum på nettsidene i Trøndelag på anslagsvis unike besøkere. Utfordringen er at den trafikken pr er fordelt på 12 forskjellige nettsteder, og at disse nettstedene i varierende grad er lagt opp for å ta kundene igjennom en god kjøpssyklus, som inkluderer booking. Klarer Trøndelag å videreutvikle nettstedene og konvertere 1,5 % av trafikken til bookinger, vil det være et tilstrekkelig grunnlag for en bookingløsning. For å lykkes med det kreves bedre samarbeid blant destinasjonene i regionen og at ressursene i større grad kan kanaliseres til en felles portal. Analysen avdekker noen potensielle hindringer: 1. Er det grunnlag for et samarbeid i Trøndelag som kan skape tilstrekkelig trafikk for en bookingløsning? Analysen anslår at kundegrunnlaget finnes der, men det er uklart om Trøndelag klarer å konvertere disse til bookinger i samme utstrekning som erfaring tilsier fra andre regioner. 2. Er det vilje til å finansiere anskaffelse og drift av en løsning? 3. Er det tilstrekkelig interesse for deltakelse hos tilbyderne i Trøndelag? Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer dette. Vi må ta forbehold om at de som svarer er mer positive enn andre, og at det er lettere å være positiv i en undersøkelse enn når man må legge pengene på bordet. 4. Kan de kompetansemessige utfordringene løses på tilbydersiden? Dette gjelder alt fra den enkelte tilbyders bookingstrategi til gjennomføring og praktisk bruk av en bookingløsning. 5. Vil man prioritere å videreutvikle regionens nettsider slik at bookingen blir en naturlig del av kundenes beslutnings og kjøpsprosess? Parallelt må markedsfokus og samarbeid med andre regioner bli bedre definert i markedsstrategien og det må tas en beslutning om videreutvikling av hele nettkanalen/trondelag.com.

8 IT Strategi for Trøndelag utdrag fra rapport mars 2009 Sammendrag fra rapport utarbeidet av Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) på vegne av BIT Reiseliv og Trøndelag Reiseliv AS. Arbeidet med IT-Strategi for Trøndelag/online booking er forankret i Reiselivsstrategien og et av prosjektene i BIT Reiseliv. Online booking for Trøndelag må omfatte mer enn overnatting, da selve opplevelsen eller aktiviteten er hovedargument for reisen til og i Trøndelag. Reisende i flere av de prioriterte målgruppene skal ha lengre opphold, mer enn ett døgn og i flere tilfeller 3-4 dager og ukesopphold. Mengden av opplevelses- og aktivitetstilbydere er stor, men i hovedsak er disse enhetene små og mange, og har i dag ikke online booking, eller de har ikke system som gjør at de kan videredistribuere booking informasjon til andre kanaler. Det som skal kunne bookes gjennom en online løsning for Trøndelag er mangfoldet av tilbud som finnes i Trøndelag. I tillegg til overnattingsbedrifter, skal man kunne booke aktiviteter, inngangsbilletter til for eksempel museer, guidede turer, og tilleggsprodukter som for eksempel fiskekort og ski-kort. I tillegg skal man kunne ta inn kapasitet fra større hotell/kjedehotell som i stor grad har egne bookingsystemer gjennom en integrasjon mot hotellsystem eller evt. Hente kapasitet tilbake fra Book Norway. Den overordnede målsettingen for etablering av online booking er økt salg samt å gjøre reiselivsproduktene i Trøndelag mer tilgjengelig slik at det blir enklere for kundene å booke. For å ivareta videre utvikling og drift av online booking i Trøndelag etter prosjektperioden foreslås det at det opprettes et aksjeselskap med eierskap fra destinasjonsselskap i Trøndelag samt Trøndelag Reiseliv AS. Et regionalt bookingselskap for Trøndelag vil ikke generere overskudd og bør i en tidlig periode anses mer i retning av et fellesgode som er med på å løfte reiselivet i de to fylkene. Dette innbærer at man i oppstartsfasen er helt avhengig av offentlig tilskudd for å få etablert virksomheten og dekket hoveddelen av utviklingskostnadene. På sikt må det være en målsetning at bookingprovisjonen skal dekke selskapets drift. Bookingløsningen for Trøndelag bør være integrert i et nettsted som gir støtte for hele kjøpssyklusen for forskjellige kundegrupper og i en intuitiv form. Det er en målsetting å utvikle kjøpsprosessen som en integrert del av nettsiden, og ikke bare en videre linking som leder kunden inn i en helt annen løsning. Når det gjelder forretningsmodell, foreslår Arbeidsgruppa som har jobbet med forprosjektet en provisjonsbasert modell i kombinasjon med en årlig tilknytningsavgift. Arbeidsgruppa mener det finnes tre tilfredsstillende bookingsystemer for online booking Trøndelag, Restech, City Break og Tellus. Endelig beslutning for valg av system vil avhenge av vurdering av kriterier som pris, leveringsdyktighet, kjøpsprosess og en endelig vurdering av fordelene i de tre løsningene.

9 Forutsetninger for valg av leverandør til en online booking løsning er basert på følgende; Små og store bedrifter skal kunne være med Overnatting og aktiviteter skal kunne bookes gjennom systemet Hente kapasitet fra eksisterende system (større system som er kompatible med Nasjonal Booking Switch) Levere bredde geografisk og tematisk Brukervennlighet for tilbydere som legger inn kapasitet i systemet Brukervennlig for kunden som skal kjøpe Krever backoffice funksjoner Forankring i næringen undersøkelse gjennomført oktober 2010 Et suksesskriterium for etablering av online booking for reiselivet i Trøndelag er at reiselivsnæringa i Trøndelag slutter opp om det, og at det har en nødvendig forankring som sikrer at det ikke kommer opp konkurrerende initiativ. I tillegg er det viktig at næringen er villig til å bidra med den egeninnsats som prosjektet legger opp til. Næringen må være villig til å ta et stort ansvar selv for at satsingen skal lykkes. På bakgrunn av at forstudien er fra en tid tilbake(2008) ble Børre Berglund leid inn for å foreta en undersøkelse i næringen for å vurdere næringens vilje til å ta ansvar for satsingen i oktober Oppdraget gikk ut på å se på følgende: Forankring i næringen Forpliktelser Innsats Bookingselskap for Trøndelag Eierstruktur Avtaler Booking AS/destinasjonene Booking AS/aktørene

10 Tabellen viser svar fra reiselivsaktørene i undersøkelsen foretatt i oktober Aktør Egen booking Vil tegne avtale med Regionalt selskap Oppfatninger rundt eierskap i Regionalt selskap Kystriksveien Reiseliv Grong Fritidssenter Ja Ja Eierskap Ja Ja Trøndelag Reiseliv Oppdal Booking Ja Ja Eierskap Innherred Reiseliv Ja Ja Kompetent selskap Visit Trondheim Ja / Nei Ja Eierskap Røros Reiseliv Ja (!) Ja Representativitet Stjørdal Næringsforum Selbu Næringsforening Ja / Nei Ja Små aktører representert Ja / Nei Ja / Nei Reflektere fyrtårn Angel Amfi Ja Ja Medlemsbasert Namskogan Familepark Nei (Visit Namskogan) Ja Eierskap fra Nord-Trd Stokkøya Sjøsenter Nei Ja, sesongbetinget Ingen oppfatning Selbusjøen Hotell Rica Nidelven Hotell Ja Ja Kommersielt for aktørene, ikke eierne Ja Ja Næringa tungt inn, eierskap Egen booking kontra booking regionalt Resultatene viser at næringen er villig til, og ønsker å legge egeninnsats ned i å få online booking for Trøndelag opp å gå, også de som per i dag har egne bookingsystem. Tiden er moden, og det er en viss utålmodighet for å komme i gang. De ønsker å tegne avtale med selskapet for egne produkter.

11 Bookingselskap for Trøndelag Det ble stilt spørsmål rundt eierstruktur i et bookingselskap for Trøndelag, også interessen for eierskap ble tatt opp. Et viktig moment som kom frem er at dette skal være kommersielt for aktørene og ikke for eierne. Det var interesse for eierskap fra enkelte aktører. Aksjonæravtaler i bookingselskapet I etterkant av undersøkelsen er det gjennomført et møte med mulige aksjonærer i et online bookingselskap for Trøndelag. Stiftelsesdokumenter, aksjonæravtaler m.m. er under utarbeidelse, og Kystriksveien Reiseliv AS, Røros Reiselivslag, Visit Trondheim AS, Oppdal Booking AS og Trøndelag Reiseliv AS vil gå inn som aksjonærer i selskapet med lik eierandel for alle aksjonærene. Forankring i styret i Trøndelag Reiseliv AS og markedsråd Styret i Trøndelag Reiseliv AS gjorde følgende vedtak i styremøte 21. oktober 2010: Styret gir administrasjonen fullmakt med å gå videre i forhandlinger med sikte på og etablere et bookingselskap for Trøndersk reiselivsnæring. Styret vil presisere at interessen av bredden i reiselivet sikres ved en slik etablering. Administrasjon bes legge fram forslag til aksjonæravtale med aktuelle eiere og vedtekter for selskapet i neste styremøte Markedsrådet av 07.juni 2010 ga følgende råd vedr. online booking for Trøndelag; Tilbakemeldinger fra rådsmedlemmer vedrørende online booking: Vi har behov for felles booking og dette må sees på som et fellesgode. Prosjekt Online booking for Trøndelag Trøndelag Reiseliv as ønsker sammen med aksjonærene i det fremtidige online bookingselskapet å forvalte prosjektet online booking gjennom en 3 -årig prosjektfase. Kystriksvegen Reiseliv, Oppdal Booking, Visit Trondheim, Røros Reiselivslag og Trøndelag Reiseliv AS vil være på eiersiden i det fremtidige bookingselskapet, og vil også gå aktivt inn i prosjektfasen. Prosjektfasen vil fokusere på kompetanseheving, etablering av online bookingløsning, utvikling og innsalg av en online booking løsning for trøndersk reiseliv. Trøndelag Reiseliv as vil være prosjekteier, hvorav egen prosjektleder ansettes for arbeide med dette. Alle aksjonærene er tiltenkt en sentral rolle med å tilføre prosjekt kompetanse. Trøndelag Reiseliv får en viktig rolle i forhold til tilrettelegging opp mot trondelag.com og andre kanaler, bl.a. Book Norway/Nasjonal Booking

12 Etter prosjektfasens 3. år skal prosjektet driftes gjennom et aksjeselskap, Booking AS som etableres rundt årsskiftet 2010/2011. Mål for prosjektperioden Antall bedrifter/tilbydere inn i systemet Etter en periode på tre år skal det være 300 tilbydere med sine respektive produkter som ligger inne i systemet, med til enhver tid godt oppdatert kvalitetsmessig innhold, priser og kapasitet. 100 bedrifter per år. Omsetningsmål i prosjektperioden Omsetningsmål i prosjektperioden ut fra estimat om konverteringsrater fra 0.8 % første år, opp til 1,5 % 3. år. I tillegg kommer de faste lisensene som skal innbetales fra næringen. Unike År brukereordrer Kunder Ordreverdi/Omsetning Inntekt 0,8 % 1,1 % 1,5 % ,00 % 6,80 % 7,50 %

13 Online booking knyttet opp mot og andre kanaler skal være hovedkanal for alle bookbare produkter i Trøndelag. Dette er viktig for at gjesten skal kunne booke en bredde og et mangfold av produkter på tvers av geografi og type reiselivsprodukt som ønskes booket. I tillegg vil bookingkapasitet legges ut på destinasjonenes web-sider i tillegg til tilbydernes egne websider. All kapasitet skal også videredistribueres til Book Norway/Nasjonal Booking for tilgjengelighet på På sikt, og etter at varelageret for Trøndelag fanger mangfoldet i Trøndelag kan Booking AS også jobbe for å få distribuert bookinginformasjon i andre kanaler. Organisering av prosjektet Styringsgruppe Styringsgruppen for prosjektet vil bestå av representanter fra alle aksjonærene i det fremtidige bookingselskapet, samt en ekstern representant med kompetanse på online booking Leder for styringsgruppen: Ekstern person med kompetanse på og erfaring fra online booking. Oppdal Booking 1 representant Røros Reiselivslag 1 representant Visit Trondheim 1 representant Kystriksveien Reiseliv 1 representant Trøndelag Reiseliv 1 representant Prosjektleder Egen prosjektleder ansettes.

14 Prosjektdeltagere Prosjektdeltakere som har en aktiv rolle i utvikling, implementering og arbeid opp mot næringen vil være destinasjonsselskapene i Trøndelag og prosjekteier Trøndelag Reiseliv. I tillegg vil alle tilbydere/aktører som går inn på online booking for Trøndelag være prosjektdeltakere, og gjennom avtaler få ansvar for, og forplikte seg til å legge ut kapasitet, oppdatere priser og presentere bedriften og produktene med godt kvalitetsmessig innhold etter gitte kvalitetskrav. Roller/organisering. Prosjektleder Prosjektleder vil få hovedansvar for å få å jobbe opp mot reiselivsnæringen og få disse til å legge inn kapasitet i bookingsystemet. Basert på forstudie juni 2008 samt it strategi for Trøndelag i mars 2009 er det vesentlig med et godt varelager for å lykkes med online booking. Mål om at det skal være minimum senger og 30 aktiviteter/attraksjoner etter 12 måneder krever en utadrettet innsats for å få overnattingsbedrifter, aktivitetsbedrifter og attraksjoner til å bli med i bookingløsningen samt læres opp i bruk av denne. Dette vil være et tidkrevende arbeid, basert på organiseringen av reiselivet i Trøndelag, med få destinasjonsselskap som samarbeidspartnere. Prosjektleder vil undervegs ha bruk for ekstern kompetanse og hjelp hva gjelder utvikling, implementering og kursing av online booking løsningen. Viktigheten av at flere kan bidra i tillegg til prosjektleder er vesentlig med tanke på omfang og tidsplan i prosjektet og den tekniske kompleksitet som prosjektet innbefatter. Det er derfor satt av midler til konsulenttjenester - se egen spesifikasjon av kostnader knyttet til dette samt forklaring. Rollefordeling prosjektleder kontra destinasjonsselskaper og næringen Prosjektleder hovedoppgave Selge inn system til næring/destinasjonselskap Bidra til kompetanseheving av næringen gjennom kursing og implementering Trøndelag Reiseliv og destinasjonsselskaper/næringa Setter inn ressurser for å støtte prosjektleder Bidra i utvikling, implementering og innsalgsfasen Tilrettelegge for online salg på Destinasjoner og næring Deltar aktivt sammen med prosjektleder og Trøndelag Reiseliv Kompetanseheving Vi ser i dag at det er varierende kjennskap til og bruk av internett hos trønderske reiselivsaktører, og salg på nett er en ny kanal for mange. Prosjektet må fordre å øke kunnskapen og kompetansen hos aktørene på internett generelt og online booking spesielt. Det er derfor satt av mye tid i prosjektet til kursing av bedrifter og destinasjoner samt implementering av online booking løsningen hos den enkelte aktør. Online booking løsningen skal ikke bare kunne betjene forbruker på nett, men sørge for at den enkelte tilbyder kan booke i sitt system ved henvendelser pr. telefon, mail eller ved direkte besøk. Kompetanseheving vil derfor foregå på ulike nivå ; Den enkelte aktør/tilbydere får økt kompetanse Destinasjonsselskaper får økt kompetanse Trøndelag Reiseliv as får økt kompetanse

15 Prosjektet vil i så måte sørge for kompetansebygging i næringen som er verdifull med tanke på den betydning internett og sosiale medier vil ha framover. Dette vil bety et stort kompetanseløft for alle involverte hvor vi sammen vil løfte Trøndelag som reiselivsdestinasjon. Erfaring fra andre aktører som driver med online booking tilsier at dette er med på å skape større profesjonalitet vedrørende pakking, salg og distribusjon. Framdriftplan prosjekt online booking år 1 Etter år 1 vil arbeidet med tilpasninger, innhold og kompetanseheving/opplæring ha stor fokus. Evaluering av prosjektet vil følge prosjektet hele veien. Tid/ oppgave 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2012/2013 Ansvar Prosjektstart jan Prosjekteier Ansettelse prosjektleder feb Prosjekteier/ Styringsgruppe Valg bookingsystem Kontraktsinngåelse Jan 2011 Aksjonærer/ styringsgruppe Forankring Book Norway - Workshop jan Prosjekteier Systemopplæring x Leverandør Forarbeid innsalg Og opplæring x Prosjektleder Innsalg start og opplæring produkteiere x x x x Prosjetleder/ leverandør Teknisk tilpasning x x Prosjekteier Første bookbare produkt ut på april Prosjekteier/

16 leverandør Jobb opp mot Book Norway x x Prosjekteier Kontraktsinngåelse osv. Evaluering juni des x Prosjekteier/ styringsgruppe Evaluering Enkelte oppgaver i prosjektet vil kunne tallfestes og måles/evalueres forholdsvis enkelt i prosjektfasen. Antall tilbydere og omsetning/trafikk er slike mål. Totalt sett må evaluering av prosjektet settes inn i et system. I tillegg til å evaluere underveis i prosjektet må det også settes inn ressurser til større evalueringsrunder. Alle tiltak som settes i verk skal også kunne måles med en effekt på kort sikt og over tid. - Økt kompetanse gjennom felles aktiviteter - Kompetansen underveis brukes til å iverksette tiltak/utvikling - Tiltakene skal gi vekst i næringen - Som igjen fører til økt inntekt.

17 Kostnadsrammer prosjekt Den totale budsjettrammen på prosjektet over 3 år er på kr , hvorav de direkte kostnader utgjør kr mens næringens egen innsats i form av implementering, koordinering og opplæring utgjør kr I tillegg bidrar næringen med innbetalinger på kr i prosjektperioden for deltakelse i online booking. Vi søker det offentlige med kr kroner som utgjør 43,5% av de totale kostnadsrammer i prosjektet mens næringen bidrar med resterende 56,5 % i form av innbetalinger og egeninnsats. Se for øvrig nærmere spesifikasjoner i vedlagte budsjett. Direkte kostnader/alle kostnader fordeles over 3 år. se vedlegg Budsjett sum Prosjektledelse, 100% stilling i 3 år Sosiale utgifter (20%) Administrative utgifter, tlf, porto, kontor Konsulenttjenester Kompetanse fra næringen inkl. arbeidsinnsats fra destinasjonsselskap og Trøndelag Reiseliv AS. Det vil si en arbeidsinnsats på 30 timer pr. mnd à kr ) Reisekostnader Prosjektleder og representanter fra destinasjonsselskapene skal være mye ute hos bedrifter og destinasjoner. Markedsføring mot bransjen Kostnader for å lage innsalgsmateriell, opplæringsmateriell etc. Kompetanseheving Opplæring av prosjektleder og nøkkelpersoner som skal jobbe i prosjektet. Regnskap og revisjon Utvikling og gjennomføring av online kampanjer/sosiale medier Utvikling av kampanjer og gjennomføring/kjøp av markedsføring (eksempelvis visitnorway.com, finn.no eller andre relevante kanaler. Utgifter til styringsgruppe/styret Inkl. reise og møteutgifter Innkjøp og drift av bookingsystem Bookingsystem som skal kunne nyttes av Booking AS, destinasjoner, Trøndelag Reiseliv på samt mot andre kanaler som Book Norway/visitnorway. Tilknytning til online betalingstjenester. Og opplæring i system. Finansutgifter/rentekostnader Totalt direkte kostnader prosjekt

18 Kostnader knyttet opp mot bedrifter og destinasjoner i Trøndelag Implementering av bedrifter Budsjett sum Et estimat på at 300 bedrifter skal inn i systemet i løpet av 3 år. Egeninnsatsen fra bedriftene for å bli bookbare og få salgbare presentasjoner for online booking regnes til 20 timer pr. bedrift à kr. 400,- (eget arbeid i etterkant av kurs) Kurs/opplæring i system To dagers kurs for opplæring av bedriftene/tilbydere. (eget arbeid) Koordinering av destinasjonsselskap Destinasjonsselskapene setter av ressurser til implementering og support for prosjektleder og tilbydere (5 dest, 40 timer hver pr. år à kr. 400) Sum Størsteparten av kostnadene i prosjektet går til ansettelse av egen prosjektleder og lønn, sosiale utgifter og administrasjonskostnader tilknyttet denne samt innkjøp og drift av bookingsystem. Se under samt eget budsjettvedlegg. Fordeling kostnader Nord- og Sør- Trøndelag Fylkeskommune I forbindelse med ordinære søknader og tilskudd til vertskap og profilering har det vært vanlig at kostnadene fordeler seg hhv 60% for Sør-Trøndelag fylkeskommune og 40% for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Dette prosjektet er et unntak i så måte grunnet mer krevende implementeringsprosess i Nord-Trøndelag fylke basert på få destinasjonsselskaper og et fragmentert reiseliv. I praksis medfører dette at prosjektleder vil bruke mer tid på innsalgsfasen i Nord-Trøndelag enn i Sør-Trøndelag da aktørene i Nord-Trøndelag må kontaktes direkte og oppsøkes hver enkelt. I Sør-Trøndelag kan en jobbe mer effektivt gjennom destinasjonsselskapene Visit Trondheim, Destinasjon Trøndelagskysten, Destinasjon Røros og Oppdal Booking mens det i Nord-Trøndelag kun er Innherred Reiseliv/Kystriksvegen som har ressurser tilgjengelig til dette arbeidet. Finansiering av prosjektet Kroner % vis Offentlig finansiering ,5 Egeninnsats i prosjektet Næringens Innbetaling Næringens innbetaling og egeninnsats ,5 Total ramme prosjektperioden Totalt År 1 År 2 År 3 Innovasjon Norge Sør Trøndelag Innovasjons Norge Nord Trøndelag Sør Trøndelag fylkeskommune Nord Trøndelag fylkeskommune Sum offentlig finansiering

19 Da dette prosjektet i stor grad bærer preg av et vesentlig kompetanseløft og utvikling av reiselivet i Trøndelag, omsøkes Innovasjon Norge Sør- og Nord Trøndelag om en større finansiell andel enn våre fylkeskommuner. Se for øvrig nærmere spesifikasjoner i vedlagte budsjett. Drift av online booking etter prosjektfase I løpet av prosjektfasen vil det etableres et aksjeselskap med 5 sterke eiere som kan drifte og forvalte online booking videre etter prosjektavslutning i Forretningsmodellen til aksjeselskapet Booking AS er at alle aksjonærene har en lik eiersits i selskapet. Selskapet vil ha en aksjekapital på kr som blir etablert i løpet av prosjektet. Selskapet vil etter prosjektperioden basere seg på inntekter fra provisjon på bookingene som følger. Total bookingprovisjon 15% Markedsplassen 5% Tilretteletter 3% Bookingselskap/Booking AS 5% Betalingssystem 2% For å illustrere hva som menes med markedsplass og tilrettelegger, se på følgende EKSEMPEL KUNDE/MARKED Markedsplass TRØNDELAG BOOKING AS Eierstruktur må utredes --Teknisk tilrettelegger --Juridisk part - callsenterfunksjon? Innherred Reiseliv Bedrifter/tilbud Tilrettelegger Oppdal Bedrifter/tilbud Tilrettelegger Bedrifter Trøndelagskysten Bedrifter/ tilbud

20 Prosjektfase - bygge kompetanse- fylle hyllevare Trøndelag Reiseliv prosjektleder og prosjekteier Tilrettelegge for salg på Tilgjengeliggjøre bookbare produkter i 2011 Trøndelag Reiseliv utfører prosjektlederrollen i prosjektperioden Driftsfase - inntjening Ansvar for drifting av booking i Trøndelag i samarbeid med 4-6 destinasjonsselskaper/bedrifter Trøndelag Reiseliv as 34% eierskap i aksjeselskap sammen med 4-6 andre aktører. Aksjekapital på kr i bunn Driftsbudsjett (etter prosjektet) År 1 År 3 Daglig leder inkl.sosiale utg Kontor, adm og reise Driftsutgifter (booking) Konsulenttjenester Styrets utgifter Div andre utgifter Sum utgifter Provisjon TB andel 5 % av 5 mil kr og 6 mil kr Innbetalinger fra næringen Prosjektinntekter Sum inntekter Dette prosjektet vil være en forutsetning for å sette Trøndelag på Norges og verdenskartet med tanke på tilgjengelighet og salgbarhet, samt måloppnåelse i reiselivsstrategien fram mot Om trøndersk reiseliv ikke skulle få finansiering til å gjennomføre dette prosjektet vil tilbyderne i Trøndelag være prisgitt det de ulike destinasjonsselskaper gjør hva gjelder online booking. Vi vet at destinasjonsselskaper i våre fylker har slitt med organisering og finansiering, noe som gir en lite forutsigbar satsning på online booking i så måte. Det vil kunne bety at trøndersk reiseliv ikke vil være tilstede på online booking når nasjonal booking blir en virkelighet. Med vennlig hilsen Trøndelag Reiseliv May Britt Hansen Reiselivssjef

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

GuestMaker for destinasjonsselskaper

GuestMaker for destinasjonsselskaper GuestMaker for destinasjonsselskaper Destinasjonsselskaper skal oppleve våre løsninger som effektive og resultatskapende. Effektive ved at de skal spare tid og penger ved produksjon av nettsider, brosjyrer

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 1 Bakgrunn BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne

Detaljer

Norgesturneen. Elisabeth Heyerdahl Jensen, Prosjektleder BIT Reiseliv

Norgesturneen. Elisabeth Heyerdahl Jensen, Prosjektleder BIT Reiseliv Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking. Hvor langt er vi kommet med teknologiutvikling og etablering av selskapet BookNorway? Elisabeth Heyerdahl Jensen, Prosjektleder

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Trondheim, 22. desember 2011. Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Viser til møte som fylkeskommunene i Trøndelag

Detaljer

Samarbeidsavtale online booking

Samarbeidsavtale online booking Samarbeidsavtale online booking Versjon 17.01.07 I BIT Reiseliv Fase 1 er det utviklet bookingløsninger i samarbeid med reisemålselskap, reiselivsbedrifter og IT-levarandører. Det er også utarbeidet avtaler

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune

FLAKSTAD MOT 2020. Reiselivsstrategi for Flakstad kommune FLAKSTAD MOT 2020 Reiselivsstrategi for Flakstad kommune 2013 Sammendrag Sammendraget er basert på den lange versjonen av reiselivsstrategien. Som ledd i omstillingsarbeidet som pågår i Flakstad kommune

Detaljer

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden

Prosjektmandat. Utvikingsprosjekt. Regional lufthavn på Notodden Prosjektmandat Utvikingsprosjekt Regional lufthavn på Notodden Side 2 av 7 Innhold 1 Innledning/bakgrunn...3 2 Nåsituasjon...3 3 Mål og rammer...4 4 Omfang og avgrensning...5 5 Organisering...5 6 Ressursbruk...5

Detaljer

Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen?

Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen? Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen? May Britt Hansen Mars 2011 Trøndelag Reiseliv 2011 Litt om Trøndelag Reiseliv as Litt om reiseliv som næring i Trøndelagsfylkene

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 UT I ØYAN - NY PROSJEKTFASE Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen godkjennes. 2. Herøy kommune går inn som eier

Detaljer

Reiselivsorganiseringen i Hordaland

Reiselivsorganiseringen i Hordaland Kortversjonen av hovedrapporten Reiselivsorganiseringen i Hordaland Analyse av dagens forretningsmodeller og forslag til ny destinasjonsstruktur www.kaizen.no Forord Med utgangspunkt i den forrige regjeringens

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2012 Bergen, 7. mai 2012 Børre Berglund, Reiselivsrådgivning (BBR) Anniken Enger, Menon Business Economics NASJONALE TURISTVEIER OG MULIGHETER FOR VERDI- SKAPING

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

TOP. Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS

TOP. Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS TOP Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS 1 Status og utfordringer Nasjonale Turistveger på Vestlandet er populære

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/962-4-U01 Turid Telebond 11.11.2013 Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget Lokalstyret Anbefaling:

Detaljer

Videreføring av Oslofjordprosjektet

Videreføring av Oslofjordprosjektet Arkivsak 201102804-2 Arkivnr. E: 242 U64 Saksbehandler Live Rud Saksgang Møtedato Sak nr. Verdiskaping Vestfold 25.08.2011 17/11 Videreføring av Oslofjordprosjektet Fylkesrådmannens innstilling Det innvilges

Detaljer

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv BIT Reiselivs rolle i Regjeringens reiselivsstrategi I desember 2007 la Regjeringen frem «Verdifulle

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/291 STRATEGI FOR VIDERE UTVIKLING OG DRIFT AV REISELIVSATSNINGEN "UT I ØYAN" Rådmannens innstilling: 1. Prosjektplanen

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009

Lister Reiseliv sa. Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal. Stiftet november 2009 Lister Reiseliv sa Et destinasjonsselskap for Flekkefjord Farsund Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal Stiftet november 2009 SA Flekkefjord Farsund - Hægebostad Kvinesdal Lyngdal - Sirdal Strategisk næringsplan

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Energi Destinasjon Norge Reiseliv er en av fem satsingssektorer Maritim Marin Miljøteknologi Reiseliv Destinasjon

Detaljer

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013 Reiseliv er en av fem satsingssektorer Energi Maritim Miljøteknologi Marin Reiseliv Reiseliv skaper store verdier Reiselivsnæringen

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Skognæringa Kyst - drift av organisasjonen, aktuelle saker m.m. Stjørdal 23. oktober 2013 Kjersti Kinderås, daglig leder Skognæringa Kyst

Skognæringa Kyst - drift av organisasjonen, aktuelle saker m.m. Stjørdal 23. oktober 2013 Kjersti Kinderås, daglig leder Skognæringa Kyst Skognæringa Kyst - drift av organisasjonen, aktuelle saker m.m. Stjørdal 23. oktober 2013 Kjersti Kinderås, daglig leder Skognæringa Kyst Skognæringa Kyst - prosjekter Gjennomførte prosjekter i 2013 Verdiskapingsanalyse

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Fjord Norge - En region samlet på internett

Fjord Norge - En region samlet på internett Fjord Norge - En region samlet på internett Det er helt åpenbare strukturelle utfordringer ved dagens organisering på nett. De offisielle reiselivssidene (Fjord Norge og destinasjonsselskapene) taper mot

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer

Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer Pilotsamling BIT Reiseliv Hotel Bristol 25. November 2009 Norske Bygdeopplevelser AS Turoperatør som har spesialisert seg på ferdigpakka sykkel-,

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Å RSMELDING FOR INNHERRED REISELIV/VISIT INNHERRED 2012

Å RSMELDING FOR INNHERRED REISELIV/VISIT INNHERRED 2012 Å RSMELDING FOR INNHERRED REISELIV/VISIT INNHERRED 2012 Virksomheten Innherred Reiseliv har kontor og driver helårsåpent turistkontor med base i Steinkjer. Samlokalisert med Kystriksveien Reiseliv og Kystriksveien

Detaljer

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Norgeskartet En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Rapporten fra kartleggingen kan du få tilsendt ved å kontakte Rune Dalfelt; rune@tourisminsight.com Om Norgeskartet

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Aamodt/Harald Silseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/249 INN PÅ TUNET Rådmannsforums forslag til vedtak: Innen 1. september 2011 kartlegges behovet i kommunene for kjøp Inn

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1440-8967/2015 Saksbehandler: Katrine Kleiven Saksframlegg Bærekraftig reisemål - tilskudd fra Femundfondet Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Mål - Prinsippskisse 2017

Mål - Prinsippskisse 2017 Destinasjon Voss Mål - Prinsippskisse 2017 Destinasjon Voss (20) 20 40 0 80 Hotell Festival (-20) Sal (-40) Attraksjon (5) Næring (250) Servering Handel (NB! Talstorleikar må her sjåast på som prinsi pi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 Reiselivsorganisering i Sogn Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 STATUSBILETE GJESTEDØGN Heile året: GJESTEDØGN Total ca. 650.000 gjestedøgn (628.603) vekst på 31.5 % (150.000) i perioden 2000-11

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Siden er på det nærmeste ferdig, og administrasjonen foreslår at vi åpner siden og starter bruken av den.

Siden er på det nærmeste ferdig, og administrasjonen foreslår at vi åpner siden og starter bruken av den. Sak nr. 79/12 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Godkjent Sak nr. 80/12 Godkjenning av referat fra forrige styremøte Godkjent Sak nr. 81/12 Orientering om økonomi Fire hovedpunkter: 1. Tilskudd

Detaljer

Kopi til: Arkivnr.: 520. Fylkestinget gjorde 15.12.2010 slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS):

Kopi til: Arkivnr.: 520. Fylkestinget gjorde 15.12.2010 slikt vedtak i sak 75/10 Oppretting av Vigo som interkommunalt selskap (IKS): HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 05. juni 2013 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201304785-2/OYDRYD Kopi til: Arkivnr.: 520 Kjøp av nytt skuleadministrativt system (SAS)

Detaljer

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen?

Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Reiseliv er viktig for regional utvikling Kva inneber reiselivsutvikling Kva rolle har kommunane og politisk leiing i prosessen? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er viktig for regional utvikling:

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

1. Prosjektnavn Et levende øyrike systematisk utvikling og markedsføring av lokale reiselivsprodukter og -opplevelser i Karlsøy

1. Prosjektnavn Et levende øyrike systematisk utvikling og markedsføring av lokale reiselivsprodukter og -opplevelser i Karlsøy Troms fylkeskommune Plan- og næringsetaten Postboks 6600 9296 Tromsø SØKNADSSKJEMA - REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER Det anbefales at søknadskjema benyttes. For nærmere informasjon om støtteordninger og veiledning

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY 1 BookNorway adm. dir. Roy Jacobsen, BookNorway BookNorway er planlagt å være butikken for ALT Norsk reiseliv kan by

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reiselivssamarbeid på Innherred Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/5905 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør Tide Reiser AS Et selskap i vekst Rita Brokstad Adm.direktør TIDE KONSERNET Tide Buss Tide Sjø Tide Reiser Omsetning 1.200 MNOK Ansatte ca 2050 Markedsandel ca 12 % Antall busser 1040 stk Verksted Omsetning

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer