Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS."

Transkript

1 Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag Fylkeskommune 333 Visit Trondheim AS 128 NHO Reiseliv, Midt-Norge 176 Røros Reiseliv AS 30 Trøndelag Reiseliv AS 35 Totalt aksjer til stede 2 fullmakter ble innlevert Til stede fra administrasjonen : Adm. dir. Trond Grønbech Behandlede saker: 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste Styreformann Odd Ustad ønsket velkommen. Innkalling og saksliste ble deretter godkjent. 2. Valg av møteleder og sekretær. Valg av to personer til å underskrive protokollen. Susanne Bratli ble valgt til møteleder. Trond Grønbech ble valgt til sekretær. Line Vikrem, Clarion Collection Hotel Grand Olav og jens Fredrik von der Lippe, Visit Trondheim AS ble valgt til å underskrive protokollen. Side 1 av 5

2 3. Administrasjonens redegjørelse Adm. dir. orienterte om overordnede mål og strategier for selskapet, samt partnerskapsavtale som er inngått mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK), Nord-Trøndelag Fylkeskommune (NTFK), NHO Reiseliv Midt-Norge og Trøndelag Reiseliv A5. I tillegg er det inngått en produksjonsavtale mellom STFK, NTFK og Trøndelag Reiseliv AS. Adm. dir. gikk gjennom oppgaver Trøndelag Reiseliv utfører innen vertskap- og rådgivning samt produkt- og profilmarkedsføring. Det ble vist til aktiviteter og oppgaver som faller inn under selskapets vertskap- og rådgivningstjenester, deriblant utvikling og gjennomføring av prosjekter. Nivået på markedsaktivitetene i tidsrommet viser en jevn økning. Oversikten viser at enkeltbedriftenes deltakelse i markedsaktivitetene fortsatt øker mer enn deltakelsen fra destinasjonsselskapene. Det ble framlagt ulike eksempler på kampanjer og markedsaktiviteter som gjennomføres i regi av Trøndelag Reiseliv AS, og aktiviteter selskapet kjøper deltakelse i og som gjennomføres av innovasjon Norge. Deretter ble samarbeidet om felles internettiøsning for destinasjonene i Trøndelag presentert. Informasjonsflyt og informasjonsspredning er viktige faktorer i dette samarbeidet. Statistikken over trafikkutviklingen på trondelag.com viser at det har vært en svært god utvikling i besøk og sidevisninger for portalen, noe som ser ut til å fortsette også i Portalen har en særdeles god ranking, noe som viser god sammenheng mellom budskap og innhold og gir nettstedet stor troverdighet. Viktigheten av Internett som markedsføringskanal ble poengtert. Trøndelag Reiseliv AS har en stor kapasitetsmessig utfordring i forhold til innhenting, produksjon og innlegging av informasjonsom skal legges ut på Generalforsamlingen ble informert om at Trøndelag Reiseliv AS arbeider med videreutvikling av Status for prosjektene Trøndelag Reiseliv gjennomfører ble presentert, samt nye prosjekter som planlegges igangsatt i I følge adm. er det fortsatt en stor oppgave i å skape et tydeligere bilde av Trøndelag som et attraktivt reisemål. En tettere dialog og praktisk samarbeid med blant annet fylkeskommunene og innovasjon Norge vil bl.a. kunne bidra til å skape en mer enhetlig profilering av Trøndelag. I spennet mellom selskapets begrensede ressurser og store og svært varierende forventinger til hva selskapet skal levere, har Trøndelag Reiseliv fortsatt en meget stor utfordring i å holde næringen og eierne orientert om selskapets aktiviteter. Det ble til slutt vist statistikk på endringen i antall gjestedøgn fra 2005 til Antall hoteligjestedøgn innen ferie og fritid har økt med 2,7 %, mens det for landet sett under ett var en reduksjon på 0,5 %. Innen kurs og konferanse har det vært en nedgang i antall gjestedøgn på 4,9%, mens landsgjennomsnittet var på +0,3%. Antall hotellgjestedøgn innen yrkestrafikken økte med 6,1%. Totalt for landet var endringen på +11,8%. Utviklingen innen Campinggjestedøgn har vært mer positive. Her fikk Trøndelag en økning på 9% flere gjestedøgn i 2006 sammenlignet med Side 2 av 5

3 Norge totalt fikk 4,7% flere campinggjestedøgn i denne perioden. Landsdelen fikk 6,7% flere norske gjestedøgn og hele 14,6% flere utenlandske gjestedøgn i Landsgjennomsnittet var henholdsvis 4,9% og 4,1 %. I sum en meget positiv gjestedøgnsutvikling i Trøndelag fra 2005 til Generalforsamlingen påpekte at attraksjonsliste oppført i årsrapport ikke er tilfredstillende, og ber om at selskapet må utfordre destinasjonene til å bidra for at oversikten over besøket på attraksjonene blir mer komplette. 4. Årsregnskap og styrets beretning for 2006 Generalforsamlingen hadde ingen kommentarer til styrets beretning. Administrerende direktør Trond Grønbech leste hovedpostene i resultatregnskap og balanse med noter. Generalforsamlingen hadde ingen kommentarer til årsregnskapet. Revisor Helge Lorentzen fra Ernst & Young gjennomgikk hovedpostene i revisors beretningen. Vedtak: Styrets beretning og årsregnskap 2006 og ble enstemmig vedtatt. 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret Forslag til styregodtgjørelse ble fremlagt av valgkomiteens leder Bjørn Bjerke. Honorar til styreleder for 2006 fastsettes til kr pr. år. Honorar til styremedlemmene for 2006 fastsettes til kr ,- pr. møte. Vara medlemmene mottar samme sats som styremedlemmene. Vedtak. Forslag på godtgjørelse til styret ble enstemmig vedtatt. Side 3 av 5

4 6. Valg Styret for Trøndelag Reiseliv AS Forslag til ny styresammensetting ble fremlagt av valgkomiteens leder Bjørn Bjerke: Styreleder Susanne Bratli Nord-Trøndelag Fylkeskommune Ny Nestleder Lasse Bardal Avinor AS ikke på valg Styremedlemmer Bjørn M. Bjerke NHO Reiseliv Midt-Norge Ny Mikael Forselius Stiklestad Hotel Ny Ame Braut Sør-Trøndelag Fylkeskommune Ikke på valg Torunn Hernes Bjerkero Bjerkero Natur og Kultur, Steinkjer Gjenvalg Line Wikrem Clarion Collection Hotel Grand Olav Ikke på valg 1. Varamedlem John Bryde Rørosmuseet, Røros ikke på valg 2. Varamedlem Morten Lillegraven Realinvest AS, Trondheim Gjenvalg 3. Varamedlem jens Fredrik von der tippe Visit Trondheim AS, Trondheim Gjenvalg. Vedtak- Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig vedtatt. Valgkomite Det ble lagt frem forslag om valgkomite; bestående av: -Bjørn M. Bjerke, NHO Reiseliv Midt-Norge -Ragnhild Vist Landberg, Nord-Trøndelag Fylkeskommune -Gleny Fosli, Sør-Trøndelag Fylkeskommune Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. Side 4av5

5 Generalforsamlingen ble deretter hevet. Trondheim,. C3{ C q.?... Line Vikrem Jens Fredrik von der Lippe Susanne Bratli Side 5 av 5

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik.

Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. PROTOKOLL Fra ordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA. Den 15. april 2010 kl. 13.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i HurtigrutenASApå Quality Hotel Grand Royal i Narvik. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 6. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 11. april 2015. I overensstemmelse

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING

Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING Til medlemmer av NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor INNKALLING TIL LANDSMØTE OG GENERALFORSAMLING NHO Reiseliv/NHO Reiseliv Servicekontor innkaller til landsmøte og generalforsamling på Scandic Seilet,

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA Onsdag 21. mars 2007 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SalMar ASA i Selskapets lokaler på Kverva i Frøya Kommune. 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i Forskningsparken, Sykehusveien

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Det skal holdes årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen på Universitetet i Tromsø, Norges Fiskerihøgskole onsdag 13. april 2011 klokken 16:00 til 1730 DAGSORDEN

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer.

Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Årsmøtet ble avholdt i SMFKs lokaler på Line N. Det var 19 medlemmer tilstede av totalt 93 medlemmer. Leder Ivar Arntsen ønsket velkommen og åpnet

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS

Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS RAPPORT Evaluering av Trøndelag Reiseliv AS Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2015 Mai 2015 Av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal Iversen og Tori Haukland Løge Forord

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer