Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond"

Transkript

1 Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Januar 28 I2I Leder 27 ble et spesielt år i verdipapirmarkedene. Kreditturoen ga mange stormfulle og til dels svake aksjemarkeder i annet halvår. Flere av ODINs aksjefond utviklet seg svakere enn markedene de investerer i. I2I Markedskommentar Selskapenes resultatvekst avtok noe i annet halvår 27, men verdsettelsen av selskapene er fortsatt moderat, og den globale økonomiske veksten er solid. Dette gjør ODIN positiv til den generelle markedsutviklingen fremover. I4I Spareavtale enkelt og lønnsomt En spareavtale er perfekt tilpasset din lommebok og dine behov enten du har et «klart» definert sparemål eller kun sparer for å bli «litt» rikere. Markedsstøy gir muligheter 27 ble et mer utfordrende år i aksjemarkedene enn vi trodde ved inngangen til året. Flere av ODINs aksjefond endte bak sine respektive referanseindekser. Sterk resultatvekst bidro til at aksjekursene i selskaper verden over beveget seg i positiv retning i første halvår. Børsoppgangen ble kun avløst av kursfallet som rammet børsene i februar og mars. Annet halvår var preget av raske stemningsskift, og store kursutslag i aksjemarkedene. Flere av ODINs aksjefond havnet bak sine respektive referanseindekser for året sett under ett noe vi selvsagt ikke er fornøyd med. Vi mener imidlertid at aksjekursene til mange av våre porteføljeselskaper har fått for hard medfart i den siste markedsturbulensen. Selskaper uten noen form for tilknytning til problemene i kredittmarkedet, hverken direkte eller indirekte, har blitt hardt rammet kursmessig. Ved årsskiftet var ODINs aksjefond priset med høy rabatt i forhold til markedene de investerer i. Vi forventer at markedene igjen vil rette oppmerksomheten mot den typen selskaper ODIN eier mange av. I5I Uttaksavtale også perfekt til pensjon En uttaksavtale i ODINs aksjefond kan bidra til at du har mer å rutte med når pensjonsdrømmene skal oppfylles. I6I Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av fondenes utvikling i 27 og utsikter for 28. I1I Miljøutfordringer gir muligheter En global trend som stadig får mer oppmerksomhet er reduksjon av energiforbruk og CO 2 - utslipp. I12I Styrets årsberetning Gjennomsnittlig årlig avkastning siden fondene ble etablert (pr ): ODIN Norden Etableringsdato ,6% ODIN Finland Etableringsdato ,1% ODIN Norge Etableringsdato ,2% ODIN Sverige Etableringsdato ,1% ODIN Europa * Etableringsdato ,6% ODIN Europa SMB * Etableringsdato ,1% ODIN Global ** Etableringsdato ,5% ODIN Offshore Etableringsdato ,5% ODIN Global SMB ** Etableringsdato ,4% ODIN Eiendom Etableringsdato ,8% ODIN Maritim Etableringsdato ,6% * ODIN Europa og ODIN Europa SMB var i perioden et fond-i-fond med underfond forvaltet av Swedbank Robur er AB. ** ODIN Global og ODIN Global SMB var i perioden et fond-i-fond med underfond forvaltet av Franklin Templeton under navnene ODIN Templeton Global og ODIN Templeton Global SMB. Se side 12 for avkastningshistorikk

2 I Markedskommentar I Markedsstøy gir muligheter Selskapenes resultatvekst avtok noe i annet halvår 27, men verdsettelsen av selskapene er fortsatt moderat, og den globale økonomiske veksten er solid. Dette gjør ODIN positiv til den generelle markedsutviklingen fremover. I 2 I Utfordrende aksjemarkeder 27 ble et spesielt år i verdipapirmarkedene. Kreditturoen ga mange stormfulle og til dels svake aksjemarkeder i annet halvår. Flere av ODINs egenforvaltede aksjefond utviklet seg også svakere enn markedene de investerer i, noe hverken ODIN som forvalter eller dere som andelseiere liker. Den svake utviklingen i ODINs aksjefond skyldes hovedsakelig at vekstselskaper utviklet seg bedre enn verdiselskaper for første gang på flere år ODIN er en verdiforvalter. I tillegg så vi at nye markeder utviklet seg vesentlig bedre enn de nordiske og europeiske markedene, hvor flesteparten av ODINs aksjefond er investert. Vi mener imidlertid at dette vil snu, noe du kan lese mer om på de påfølgende sidene. Erfaringsmessig synker nytegningen, mens innløsningene øker i svake og urolige markeder. Dette «bildet» så vi også i annet halvår av 27. Lav nytegning kombinert med noe høyere innløsning enn normalt mest fra utenlandske kunder bidro til at det ble innløst flere andeler enn det ble tegnet for. For året sett under ett, ble det solgt andeler for tre milliarder mer enn det ble kjøpt for. Vi skulle gjerne hatt med dem som innløste videre, samtidig er det gledelig å se at de, på tross av markedsuro, i gjennomsnitt oppnådde en hyggelig avkastning. Ved utgangen av året forvaltet ODIN 38 milliarder fordelt på de ulike fondene. På tross av uroen så vi likevel en sterk økning i antall andelseiere og kundeforhold gjennom hele året. Økt fokus på langsiktig sparing, blant annet til pensjon, bidro til at det ble startet hele 118 spareavtaler i ODINs aksjefond i 27. Vi er glade for at stadig flere ser fordelene ved å spare langsiktig i aksjefond. Den 12. juni 27 overtok ODIN forvaltningen av ODIN Global og ODIN Global SMB fra Franklin Templeton. Gjennom disse fondene har vi muligheten til å investere fritt over hele verden, uavhengig av bransjer. Som i ODINs øvrige aksjefond, investerer vi også her i selskaper med solide balanser, sterke kontantstrømmer, god resultatutvikling og som betaler ut høye utbytter. Globalfondene er investeringsalternativer for våre kunder som ønsker å spre den geografiske risikoen, og samtidig få tilgang til ODINs verdiorienterte investeringsfilosofi på global basis. ODIN har fulgt den samme verdiorienterte og indeksuavhengige investeringsfilosofien helt siden oppstarten i 199. Vi er overbevist om at denne filosofien er et godt utgangspunktet for å skape gode resultater i aksjefondene over tid. Som andelseier vil du likevel oppleve at vi i perioder ligger bak indeksene fondene sammenlignes med slik tilfellet var i annet halvår 27. Dette kommer som en naturlig følge av at vi avviker fra referanseindeksene når vi investerer, for å skape meravkastning over tid. Vi gjør hele tiden vårt ytterste for å innfri dine forventninger. Vi føler oss trygge på at vi også i fremtiden skal klare å skape god avkastning på dine vegne. Leif Ola Rød, Adm. direktør ODIN Forvaltning AS Med hele 27 i bakspeilet, er det klart at utviklingen i ODINs aksjefond ble dårligere enn vi trodde ved inngangen til året. I annet halvår utviklet aksjekursene i mange solide «ODIN-selskaper» seg svakere enn markedet for øvrig noe som medførte at flere av våre fond havnet bak indeks ved årsskiftet. Sterk resultatvekst har imidlertid bidratt til at selskapenes balanser jevnt over er meget solide. Den globale økonomiske veksten er fortsatt sterk, og mange bedrifter har utfordringer med å møte etterspørselen. Lite gjeld i selskapenes balanser bidrar også til at effekten av økt rente reduseres. Med dette som økonomisk bakteppe, tror vi på en positiv utvikling for selskapene vi er investert i fremover. Subprime ga stemningsskifte Sterk resultatvekst bidro til at aksjekursene i selskaper verden over beveget seg i positiv retning i første halvår. Børsoppgangen ble kun avløst av kursfallet som rammet børsene i februar og mars. ODINs aksjefond endte halvåret med en gjennomsnittlig oppgang på elleve prosent. Annet halvår var preget av raske stemningsskift, mye støy og store kursutslag i aksjemarkedene. Utviklingen var mye drevet av spekulasjon rundt amerikanske subprimelån, og hvilke følger disse kan få for realøkonomien. I USA har flere år med lett tilgang på kreditt, kombinert med stigende boligpriser, ført til større innslag av lån med lav sikkerhet såkalte subprimelån. Slike lån har blitt «pakket» sammen og solgt videre til andre banker og finansforetak. Stigende boliglånsrenter har ført til økt mislighold, som igjen har ført til økte tap innen finansbransjen. Dette har redusert bankenes evne og vilje til utlån. Hvem som til slutt må ta regningen, og hvor stor den blir, er fortsatt usikkert. Den amerikanske sentralbanken (FED) har på sin side signalisert at den vil øke likviditeten og senke styringsrentene ytterligere, dersom effektene fra uroen i kredittmarkedet viser seg å påvirke veksten i økonomien. Gjennom de siste års renteoppgang har FED skaffet seg betydelig handlingsrom, samtidig ligger kjerneinflasjonen på et relativt komfortabelt nivå. Etter tre rentekutt på til sammen ett prosentpoeng i annet halvår, lå den amerikanske styringsrenten på 4,25 prosent ved utgangen av året. Kortsiktig støy mot langsiktig verdiskaping Aksjemarkedet har en tendens til å overdrive kursutslagene i begge retninger. Svingningene i aksjekursene i annet halvår var etter vår mening i mange tilfeller ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate 11, N-25 Oslo. Telefon Faks: Webadresse: Org.nr Selskapet er et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS ODIN er, filial til ODIN Forvaltning AS Stureplan 13, S-III 45 Stockholm. Telefon: Faks: langt større enn resultatutviklingen burde tilsi. I løpet av høsten så vi generelt at billige selskaper ble billigere, mens dyre selskaper ble dyrere såkalte vekstselskaper utviklet seg bedre enn verdiselskaper. Vekstselskapene har ofte høye vekstforventninger innbakt i aksjekursene, mens verdiselskapene prises med en betydelig rabatt i forhold til selskapenes underliggende verdier. For å illustrere forskjellen mellom vekst og verdi i 27, kan vi se på vekstindeksen MSCI World Growth og verdiindeksen MSCI World Value. Vekstindeksen steg 13 prosent, mens verdiindeksen steg 1 prosent. Flere av ODINs aksjefond havnet bak sine respektive referanseindekser for året sett under ett noe vi selvsagt ikke er fornøyd med. Vi mener imidlertid at aksjekursene til mange av våre porteføljeselskaper har fått for hard medfart i den siste markedsturbulensen. Selskaper uten noen form for tilknytning til problemene i kredittmarkedet, hverken direkte eller indirekte, har blitt hardt rammet kursmessig. Når noe straffes for hardt, kan oppturen bli desto hyggeligere Fortsatt god resultatvekst De siste årene har vi vært vitne til tosifret resultatvekst blant de børsnoterte selskapene. Fasiten for selskapenes resultatutvikling i tredje kvartal viser at veksten avtok noe fra tidligere kvartaler. Forventet resultatvekst for hele 27 er på 2,6 prosent for amerikanske selskaper, 3,9 prosent for europeiske og 11,8 prosent for nordiske selskaper (tall fra JCF og SEB Enskilda). Aksjekursene falt mer enn resultatutviklingen i annet halvår skulle tilsi, noe som gjør at aksjer fremstår som billigere i dag enn for et halvt år siden. Det er også verdt å merke seg at estimatene for fremtidig resultatutvikling viser fortsatt god vekst. Sterk global vekst Kina og India står i dag for rundt 3 prosent av bidraget til den globale økonomiske veksten. Det internasjonale pengefondet (IMF) anslo i oktober at verdensøkonomien vil vokse med rundt 4,8 prosent i 28. I tillegg til en økonomisk vekst på omkring 1 prosent i Kina og India, har vi sett oppjusteringer av vekstprognosene for flere andre asiatiske land. Dette skjer til tross for en strammere pengepolitikk gjennom økte renter. Middelklassen er voksende i mange asiatiske land. Av den grunn forventer vi at en stadig større andel av veksten i de asiatiske økonomiene i årene fremover Redaksjonen Berit Dolmen Thorvaldsen Claire Menard Eirik Krogstad Lars-Petter Prestmoen Oddbjørn Dybvad Vegard Søraunet Trykk: ADRESSA-TRYKK AS Opplag: 28 Januar 28 ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27

3 vil være forbruksdrevet. ODIN har valgt å investere i selskaper fra både Østen og Vesten for å dra nytte av denne trenden for eksempel gjennom våre investeringer i blant annet koreanske Samsung Electronics og tyske Adidas. Sistnevnte er hovedsponsor for OL i Beijing i 28. Megatrender I ODIN har vi blikket rettet mot flere interessante megatrender som vi mener vil være dominerende i årene fremover. Med megatrender mener vi sterke underliggende drivkrefter som vil forme industrier og selskaper over tid. Vi forsøker å finne de industriene som er best posisjonert til å kapitalisere på disse drivkreftene, og investerer i selskaper som vi mener er i attraktive konkurranseposisjoner. Fisk og sjømat Èn megatrend vi har jobbet lenge med er økt bevissthet rundt egen helse og økt apetitt for sunn sjømat. Konsumet av sjømat vokser sterkt samtidig som tilbudet av villfanget fisk er begrenset. Dette vil skape muligheter for oppdrettsselskaper som er i stand til å håndtere de biologiske utfordringene som er knyttet til oppdrett av fisk. Det er stor etterspørsel etter torsk, samtidig som tilbudet er svært begrenset. Dette har ført til at prisene på torsk har steget mye de siste årene. Interessante selskaper i Norge er Aker Seafoods og Codfarmers. I ODIN Global har vi også kjøpt aksjer i Hong-Kong baserte Pacific Andes International Holding. Selskapet er en av de største leverandørene av sjømat til det kinesiske markedet. I første halvdel av 27 solgte vi våre aksjer i lakseprodusentene med størst produksjon i Chile. Årsaken var at vi forventet økte produksjonsutfordringer knyttet til sykdom, blant annet lakselus. Våre antakelser slo til. Chilensk oppdrettslaks var mye utsatt for sykdommer i løpet av høsten, med påfølgende produksjons- og kostnadsutfordringer. Dette har igjen ført til reduserte resultatforventninger og sterkt fallende aksjekurser. Energi Økt etterspørsel etter energi er en annen megatrend vi følger. Olje og oljeservice er to sentrale stikkord i så måte. Oljeprisen har steget fra 6 dollar fatet til rundt 9 dollar fatet i løpet av 27. Oljemarkedet er stramt, og presset på bruk av oljeservicetjenester- og utstyr for å finne og produsere mer olje er stort. Vi har investert i flere selskaper i ulike deler av verdikjeden innen oljeservice. Seismikkselskapet Petroleum Geo Services inngår i flere av våre fond. Boreselskaper som Seadrill og Rowan Companies er også selskaper vi er investert i. Supplyselskaper som Farstad og Solstad inngår både i ODIN Offshore, ODIN Norden og ODIN Norge. ODINs forvaltere bak fra venstre: Truls Haugen, Nils Petter Hollekim, Alexandra Morris og Jarl Ulvin Foran fra venstre: Lars Mohagen, Oddbjørn Dybvad og Vegard Søraunet På dagenes kurser handles flere supplyselskaper godt under de reelle verdiene som ligger i selskapene (Net Asset Value NAV, eiendeler fratrukket gjeld). For eksempel er NAV hos supplyselskapet Farstad i dag over 18 kroner pr aksje, mens aksjen handles til 136 kroner. Infrastruktur og transport Sterk økonomisk utvikling i fremvoksende økonomier, gjør at flere interessante sektorer i den vestlige verden har havnet litt i skyggen av mer eksotiske og populære investeringstema. Ett av de «glemte» temaene er behovet for vedlikehold og gjenoppbygging av infrastruktur i Vesten. Temaet holder seg etter vår mening godt i så vel dårlige som gode tider. Skulle det bli slik at verdensøkonomien går inn i en fase med lavere vekst, vil mange selskaper som er eksponert mot denne sektoren likevel være i stand til å generere solide resultater med påfølgende god aksjekursutvikling. Oppgraderingene av infrastruktur må uansett gjøres. Flere av ODINs aksjefond har investert i selskaper som enten direkte eller indirekte er eksponert mot økt vekst i globale infrastrukturinvesteringer. Eksempler er finske Ramirent og Cramo, samt irske CRH. Verdier vil igjen drive aksjekursene Helt siden etableringen av ODIN i 199 har våre aksjefond vært forvaltet etter en verdiorientert og indeksuavhengig investeringsfilosofi. Vi mener at denne filosofien er et godt utgangspunktet for å skape gode langsiktige resultater på vegne av andelseierne. Historien viser også at selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er attraktivt priset i forhold til fremtidige resultater, har gitt høyere avkastning enn markedet for øvrig. Den høye meravkastningen som er skapt i ODINs ulike aksjefond over tid underbygger dette (se avkastingsoversikten på side 12). Ved inngangen til det nye året prises ODINs aksjefond med høy rabatt i forhold til markedene de investerer i målt i forhold til ulike nøkkeltall. Ved å investere i selskaper der aksjekursene ikke gjenspeiler de underliggende verdiene, får andelseierne muligheten til å være med på reprising av selskapene, i tillegg til generell deltakelse i verdiskapingen som skjer i selskapene. Vi mener at aksjekursene til mange verdiselskaper falt mer i 27 enn det underliggende burde tilsi mye drevet at støy knyttet til følgene av subprime. Vi forventer at markedet igjen vil rette oppmerksomheten mot verdiskapingen i den typen selskaper ODIN eier mange av. Inntil så skjer, tror vi det kan bli noe mer svingninger enn normalt. 28 tror vi likevel vil oppsummeres med positivt fortegn på verdens børser. ODIN har i markedskommentaren gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne årsrapporten reflekterer ODINs markedssyn på tidspunktet den ble utarbeidet Verdi og vekst i 27 MSCI World Growth MSCI World Value Kronekursen i 27 NOK/USD NOK/EUR Spotpris olje i jan. 7 apr. 7 jul. 7 okt. 7 Brent WTI Vekstselskapene hadde en bedre kursutvikling enn verdiselskapene i 27. MSCI World Growth steg 13 prosent, mens verdiindeksen MSCI World Value steg en prosent prosent. ODIN er en verdiforvalter. Kildedata: Reuters EcoWin. I 27 styrket norske kroner seg med 3,7 prosent mot euroen og 12,7 prosent mot dollaren. Dette påvirker absolutt-avkastningen i aksjefondene. Skalaen er reversert, stigende linje = kronestyrkelse. Kildedata: Reuters EcoWin. Oljeprisen steg markert i 27. Brent-olje fra Nordsjøen nådde toppen i desember med en notering nær 97 dollar fatet, mens amerikanske WTI toppet i november med 99 dollar fatet. Kildedata: Reuters EcoWin. ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27 I I

4 Spareavtale enkelt og lønnsomt En spareavtale er perfekt tilpasset din lommebok og dine behov enten du har et «klart» definert sparemål eller «kun» sparer for å bli litt rikere. Start en spareavtale i dag! Tekst: Eirik Krogstad ODIN mener vi at alle bør ha minst én spareavtale I gående til enhver tid. Med en månedlig spareavtale kjøper du andeler regelmessig uansett type børsklima. Over tid gir det en god gjennomsnittkurs på andelene du kjøper. Flere andeler i urolige tider Kursfall slik vi så i annet halvår 27, betyr i praksis at du får kjøpt flere andeler for det samme månedlige sparebeløpet. Selv om du får «mer for pengene», oppleves det selvsagt ubehagelig med fallende kurser verdiene faller tross alt på andelene du allerede har kjøpt. Men på lengre sikt bidrar svingninger ned (kursfall) til at den gjennomsnittlige kursen på andelene du kjøper over tid blir god. Tenk deg at du har en månedlig spareavtale på 1 kroner. ets andelsverdi er 2 første måned og 15 neste måned. Du kjøper andeler for samme beløp begge månedene. Hva blir gjennomsnittskursen? Det er fort gjort å svare 175. Men siden du får flere andeler når kursen er lav, blir faktisk gjennomsnittkursen i dette eksempelet 171,43. Når andelsverdien er 2 får du fem andeler, og tilsvarende får du 6,67 andeler når andelsverdien er 15. (Gjennomsnittskursen = 2 kroner delt på 11,6667 andeler = 171,43). Litt forenklet kan vi si at regnestykket viser «betalingen» du får for å tåle svingninger. Det må bemerkes at det i de aller fleste tilfellene er mest lønnsomt å plassere hele beløpet på en gang, da du får lengre sparetid på et større beløp. Dog spiller det mindre rolle hvis det nettopp er en spareavtale som passer lommeboken fremfor større engangsinnskudd. Det er selvsagt ingen begrensninger på hva du kan bruke en spareavtale til. Ferie, bil, hytte eller pensjon. Kun fantasien begrenser bruksområdene. Slik kommer du i gang Å starte en spareavtale er enkelt. Som andelseier i ett eller flere av ODINs aksjefond, trenger du bare å logge deg inn på investortjenesten «Dine» på ODINs hjemmeside (se egen sak side elleve for hvordan du får tilgang til tjenesten). Der kan du velge blant ODINs ulike aksjefond, og starte spareavtalen med noen få tastetrykk. Hvis du ikke ønsker å benytte investortjenesten, eller du ikke er andelseier, kan du skrive ut en tegningsblankett for spareavtaler fra Utfylt blankett og attestert «rett kopi» av legitimasjon sendes ODIN pr post eller pr faks. Du kan også besøke ett av rundt 5 «utsalgssteder» (bankfilialer og frittstående rådgivere) som distribuerer ODINs aksjefond. Der får du hjelp med å fylle ut blanketten. I tillegg utfører banken legitimasjonskontroll. Helt automatisk Når spareavtalen er startet, går resten av seg selv uten at du trenger å løfte så mye som en finger. På en fast dato hver måned (datoen bestemmer du selv), trekkes sparebeløpet (som du også bestemmer selv) automatisk fra din bankkonto og det tegnes andeler i fondet/ene du har valgt. Dersom du ønsker å følge verdiutviklingen fortløpende, kan du gjøre dette med investortjenesten «Dine». Fem gode spareavtalegrunner: Du kan forvente høyere avkastning over tid enn med tradisjonell banksparing og andre investeringsinstrumenter. 2) Sparingen er «tilpasset din lommebok» du velger selv hvor mye du vil spare hver måned. 3) Du velger selv fond, start- og stopptidspunkt, dato for trekk og sparebeløp. Det er selvsagt ingen bindingstid, men Verdipapirfondenes forening anbefaler minst fem års investeringshorisont i aksjefond. 4) Siden du kjøper andeler regelmessig, får svingningene totalt sett mindre betydning i forhold til et engangsinnskudd. Først mot slutten av spareperioden, når størstedelen av pengene er investert, utsettes du fullt ut for aksjemarkedets svingninger. 5) Med dagens skatteregler betaler du skatt på avkastningen først når andelene selges (til forskjell fra bank hvor du betaler skatt hvert år). I tillegg får du skjermingsfradrag på deler av avkastningen. Skjermingsfradraget tilsvarer i praksis renten du kunne fått ved å plassere pengene i banken. Ønsker du mer informasjon om spareavtaler? Da kan du laste ned ODINs spareavtalebrosjyre og blanketter fra Du kan også kontakte ODINs kunde og distributørservice på telefon: Spareavtale I ODIN Norden ODIN Norden Nordenindeksen Bank I grafen ser du hvordan en månedlig spareavtale i ODIN Norden på 1 kroner ville ha utviklet seg fra fondets oppstart juni 199 og frem til utgangen av 27. I løpet av spareperioden på drøye 17,5 år, ville plasseringen på totalt 212 kroner vokst til kroner. Pengene ville tilsvarende vokst til 841 kroner hvis de hadde vært investert som fondets referanseindeks og til 341 kroner hvis de hadde vært plassert i banken (Her representert med 3 mnd NIBOR). ODINs kundeservice Telefon: E-post: Har du spørsmål om sparing og investering i ODINs aksjefond, ta kontakt med ODINs kundeservice. I 4 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27

5 Uttaksavtale også perfekt til pensjon En uttaksavtale i ODINs aksjefond kan bidra til at du får mer penger å rutte med når pensjonsdrømmene skal oppfylles. Du kan velge mellom tre forskjellige uttaksavtaler. Tekst: Eirik Krogstad Det generelle rådet fra mange økonomieksperter er å selge seg gradvis ut av aksjer i tiden før man blir pensjonist. Som pensjonist bør man ha sparepengene i banken, eller til nød i pengemarkedsfond. Med forventninger om at vi skal leve mellom 25 og 28 år som pensjonister, kan et slikt råd bli kostbart. ODIN mener at pensjonssparing, som all annen sparing, bør være plassert der du kan forvente å få høyest avkastning over tid. Det betyr i praksis aksjefond. Og jo lengre du er investert i aksjefond, desto høyere blir din samlede forventede pensjon. Historisk har aksjemarkedet gitt en årlig meravkastning på fire til seks prosentpoeng sammenlignet med sparing i bank. Meravkastningen kan i praksis gjøre forskjellen på en god og en dårlig pensjon. Investert mens du forbruker Når du skal begynne å bruke av pensjonssparingen, er ODINs uttaksavtale en nyttig løsning. Med en uttaksavtale tar du bare ut en viss mengde penger fra sparingen, resten følger aksjemarkedets utvikling. Når aksjemarkedet utvikler seg positivt, får du både en fast utbetaling fra aksjefondsparingen (direkte inn på konto), og god avkastning på andelene du ennå ikke har realisert (solgt). Mange pensjonister ønsker forutsigbarhet. De liker å vite hvilket beløp de får utbetalt fra måned til måned, eller de ønsker å vite hvor lenge de kan få tilført penger fra aksjefondssparingen. Med tre forskjellige uttaksavtaler i ODIN, bør utgangspunktet være godt for at du skal finne en avtale som dekker ditt behov. Bare så det er sagt: Har du ikke behov for økt tilførsel av likviditet, skal du heller ikke starte en uttaksavtale. Da skal du heller selge andeler ved behov. 1. Salg av andeler for et fast beløp Egner seg bra for deg som må ha forutsigbarhet i privatøkonomien. Du vet nøyaktig hvor mye du får tilført hver måned, men ikke når uttaksavtalen tar slutt. Forutsigbarhet er som kjent ikke gratis. Ved å selge andeler for et fast beløp hver måned, får du i praksis matematikken «mot deg». Du selger nemlig stadig flere andeler i fallende markeder. 2. Salg av et fast antall andeler Vi anbefaler denne modellen hvis du på forhånd har bestemt deg for å selge deg helt ut over en bestemt periode, eller trenger penger i en tidsbegrenset periode. Den passer også hvis du ønsker/trenger økt tilførsel av penger i en på forhånd tidsbestemt periode dog uten krav til fast størrelse på utbetalt beløp. Du vet med sikkerhet når siste andel blir solgt, men ikke nøyaktig hvor mye du får utbetalt fra måned til måned. 3. Salg av en fast prosentandel av innestående Fast prosentandel anbefales hvis målet er å få høyest mulig avkastning, samtidig som du bruker av sparepengene. Med denne avtalen selger du færre andeler i fallende markeder og flere i stigende. På den måten får du matematikken «med deg». I prinsippet får du en livsløpsavtale en uttaksavtale som aldri tar slutt. Merk at et månedlig uttak på ½ prosent må kompenseres av en årlig oppgang i fondet på 6,2 prosent over tid, for ikke å redusere den nominelle verdien av plasseringen. Stiger fondet mer enn 6,2 prosent pr år over tid, øker du verdien samtidig som du bruker av sparingen. Tilsvarende må uttak på én prosent pr måned kompenseres av en oppgang på 12,7 prosent pr år. Dekker de fleste behov En uttaksavtale kan selvsagt brukes til mer enn bare pensjonsrelatert forbruk. Fellesnevneren er behov for økt tilførsel av penger. Her er noen eksempler: Videre- og etterutdanning Dekke inntektstap ved redusert stilling Sabbatsår Sikkerhetsnett ved mulig arbeidsledighet Omsorgspermisjon Utvidet svangerskapspermisjon Hvis du ønsker å hjelpe barna ut av «redet» Uttaksavtalen har ingen ekstrakostnader utover vanlig innløsningskostnad på,5 prosent, og det er selvsagt ingen bindingstid på avtalen du bestemmer selv hvor lenge du ønsker å benytte den. Enkelt å komme i gang I utgangspunktet er det to måter å komme i gang med en uttaksavtale på: Enten har du allerede andeler i aksjefond i dag, eller så kjøper du andeler og starter utbetalingen straks. Sistnevnte er løsningen for deg som ønsker å omplassere sparepenger fra for eksempel bank, rentepapirer eller eiendom for å kunne leve fortløpende av sparingen samtidig som du tar del i aksjemarkedets verdiskapning. Ønsker du mer informasjon om uttaksavtaler, kan du enten laste ned ODINs uttaksavtalebrosjyre og blanketter fra eller ringe ODINs kundeservice på telefon: Uttak av fast beløp Innestående verdi Akkumulert uttak Akkumulert totalverdi Uttak av andeler for et fast beløp Utgangspunktet for eksemplene er én million kroner plassert i ODIN Norden ved fondets oppstart i juni 199. Her har du fått utbetalt 1 kroner fast hver måned. Totalt 211 utbetalinger, tilsvarende 2,11 millioner kroner. Du har fortsatt innestående 1,7 millioner kroner. Uttaksavtalen har gitt en årlig pengevektet avkastning (avkastning på pengene du til enhver tid har stående inne) på 13,8 prosent. ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT Uttak av fast antall andeler Innestående verdi Akkumulert uttak Akkumulert totalverdi Uttak av et fast antall andeler I dette eksempelet ønsker du å selge deg helt ut i løpet av drøye 17,5 år. Fra et opprinnelig innskuddet på én million kroner, er det foretatt 211 utbetalinger på til sammen 5,2 millioner kroner. Avtalen har gitt en årlig pengevektet avkastning på 16,4 prosent. Det månedlige utbetalingsbeløpet har variert i takt med kursutviklingen, med et gjennomsnitt på 24 5 kroner Uttak i prosent av innestående Innestående verdi Akkumulert uttak Akkumulert totalverdi Uttak av en fast prosentandel av innestående beløp Med en uttaksavtale på ½ prosent hver måned fra et opprinnelig innskudd på én million kroner, har du etter 211 utbetalinger fått utbetalt totalt 2,7 millioner kroner, mens du fortsatt har innestående 5,2 millioner kroner. Uttaksavtalen har gitt en årlig pengevektet avkastning på 16,4 prosent. Det månedlige utbetalingsbeløpet har i gjennomsnitt vært på 12 7 kroner. I 5 I

6 Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av 27 og utsikter for 28 Ansvarlig forvalter: Nils Petter Hollekim ODIN Norden Ansvarlig forvalter: Truls Haugen ODIN Finland Ansvarlig forvalter: Jarl Ulvin ODIN Norge ODIN Norden hadde en stor andel sykliske selskaper i porteføljen i 27 selskaper som er mye avhengig av fortsatt positiv utvikling i verdensøkonomien. Dette påvirket avkastningen negativt i annet halvår. 27 endte med en samlet nedgang på 7,4 prosent, mens fondets referanseindeks steg 1,4 prosent. Avviket fra indeks skyldes både selskaper vi eide og de vi ikke eide. Blant dem vi ikke eide, så vi at selskaper innenfor blant annet alternativ energi og telekom gikk bra. Dette er selskaper som normalt ikke passer med ODINs verdiorienterte investeringsfilosofi om å kjøpe undervurderte selskaper. Blant porteføljeselskapene som utviklet seg dårligere enn markedet, kan vi nevne finske Outokumpu som produserer rustfritt stål, norske Austevoll Seafood og det svenske forsvarsteknologiselskapet SAAB. Blant fondets positive bidragsytere finner vi det norske forsvarsteknologiselskapet Kongsberg Gruppen, som til forskjell fra sin svenske «kollega» hadde en meget god kursutvikling i 27. Vi finner også finske Nokian Tyres og det norske gjødselselskapet Yara. Oppkjøpet av Expert og Norgani Hotels ga i tillegg fondet gode oppkjøpspremier. Vi er ikke fornøyd med avkastningen for året sett under ett. På den positive side ser vi at fondet i dag prises med høy rabatt. Kombinasjonen av lavere rente internasjonalt, og redusert usikkerhet rundt følgene av subprime, bør påvirke de nordiske selskapene positivt spesielt de mer sykliske selskapene. Avkastningen i ODIN Finland ble minus 4,6 prosent i 27, mens referanseindeksen endte opp,1 prosent. Dette var første gang på åtte år at fondet endte bak indeks. Forklaringen ligger i en kombinasjon av undervekting mot indeksens to tyngste selskaper, samtidig som flere av våre selskaper ble hardt straffet kursmessig - noen fortjent, de fleste ufortjent. Mobiltelefonselskapet Nokia og energiselskapet Fortum veier begge rundt ti prosent i referanseindeksen. Begge steg kraftig i fjor. Fortum utgjorde bare fem prosent av fondets portefølje. Vi eide ikke Nokia, da selskapets prising ikke tilfredstilte våre verdivurderingsprinsipper. Positive bidragsyterne til absolutt avkastningen var dekkprodusenten Nokian Tyres, motorprodusenten Wärtsilä, energiselskapet Fortum og den tekniske konsulenten Pöyry. Emballasjeprodusenten Huhtamäki, byggselskapene YIT og Lemminkäinen samt stålselskapet Outokumpu bidro negativt, spesielt gjennom annet halvår. Utleieselskapet Ramirent ble spesielt hardt «straffet» i kjølvannet av den globale kreditturoen uten at det underliggende forandret seg. Selskapet har fortsatt en sterk posisjon, sterk vekst og god lønnsomhet. Vi tror Ramirent kommer sterkt tilbake. Verdt å merke seg er at selskapene i ODIN Finlands portefølje i dag prises lavere enn ved inngangen til 27 altså med større rabatt. 27 endte med en oppgang på 3,5 prosent for ODIN Norge. ets referanseindeks endte opp 1,1 prosent. Avviket fra indeks oppsto i annet halvår, da sykliske selskaper hadde en relativt dårlig kursutvikling. Som en verdiforvalter investerer ODIN i undervurderte selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling. I 27 så vi derimot at vekstselskaper hadde best kursutvikling. Det påvirket også avkastningen i ODIN Norge. To vekstselskaper som hadde en spesielt god kursutvikling i 27 var REC og Telenor. At ODIN Norge ikke eide disse selskapene, forklarer mye av avviket fra indeks. ets eksponering mot fisk ga god utteling første halvår både ved at vi eide Austevoll Seafood og ved at vi reduserte eksponeringen mot oppdrettsanlegg med produksjon i Chile. I annet halvår falt Austevoll Seafood tilbake, uten at det endrer vår tro på selskapet og bransjen. Kongsberg Gruppen og Scana Industrier er også to selskaper som ga meget god avkastning for året sett under ett. Som en følge av vår investeringsfilosofi om å investere i undervurderte verdiselskaper, vil ODIN Norge i perioder ligge bak indeks. Over tid har imidlertid fondet gitt god meravkastning. Våre forventninger til Oslo Børs for 28 er på linje med børsens utvikling i 27. Logaritmisk skala Logaritmisk skala Logaritmisk skala Indeks Indeks Indeks Avkastning siden start (1.6.9) Indeks: VINX Benchmark Cap NOK NI Avkastning siden start ( ) Indeks: OMX Helsinki CAP Avkastning siden start ( ) Indeks: Oslo Børs index (OSEFX) Avkastning i 27 ODIN Norden -7,4% ODIN Finland -4,6% ODIN Norge 3,5% Referanseindeks 1,4% Referanseindeks,1% Referanseindeks 1,1% I 6 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27

7 Ansvarlig forvalter: Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Ansvarlig forvalter: Alexandra Morris ODIN Europa Ansvarlig forvalter: Truls Haugen ODIN Europa SMB Det svenske aksjemarkedet var et av de dårligste i Europa i 27. I kjølvannet av subprime, og kursfallet i mobiltelefongiganten Ericsson, så vi at mange utenlandske og svenske investorer reduserte sin eksponering i Sverige noe som bidro til å sende aksjekursene ned. ODIN Sverige endte året ned 17,7 prosent, mens fondets referanseindeks endte ned 9,9 prosent. Blant fondets selskaper som utviklet seg dårligere enn markedet, kan vi nevne metallselskapene Boliden og Lundin Mining, entreprenøren NCC og forsvarsteknologiselskapet SAAB. Sistnevnte prises i dag til rundt 5 prosent av tilsvarende selskaper i Europa. Blant fondets positive bidragsytere kan vi trekke frem investeringsselskapet Kinnevik og verkstedselskapet Sandvik, samt lastebil og buss produsenten Scania. Sistnevnte fikk en god kursoppgang etter at verdier ble synliggjort da tyske MAN forsøkte å kjøpe selskapet. Volvo bidro også spesielt positivt, mye som følge av god utvikling i de europeiske og asiatiske lastebilmarkedene. Det svenske aksjemarkedet prises i dag langt lavere enn sitt historiske snitt, samtidig er selskapenes balanser langt sterkere enn de har vært tidligere det bør bidra til utbetaling av høye utbytter til våren. Tilbakemeldinger fra de store svenske verkstedselskapene, bekrefter at både etterspørselen og aktivitetsnivå er på et høyt nivå. Aksjekursene har i så måte falt mer enn resultatutviklingen skulle tilsi. Når uroen legger seg, tror vi forutsetningene er på plass for god utvikling i ODIN Sverige som i dag er lavt priset. Den generelle sektorrotasjonen vi så i annet halvår, hvor mange investorer vektet seg opp i mer defensive selskaper og tilsvarende ned i sykliske selskaper, påvirket avkastningen i ODIN Europa negativt. et som i stor grad var investert i sykliske selskaper i fjor, endte ned 17,6 prosent. ets referanseindeks endte ned 3,5 prosent. Selskaper innen bygg og anlegg, som irske McInerney, franske Nexity og nederlandske BAM, var alle negative bidragsytere. Vi har imidlertid stor tro på behovet for en vesentlig oppgradering og utbygging av Europas infrastruktur. Underinvesteringer over mange år, kombinert med en betydelig innvandring fra øst til vest, har ført til et enormt behov for nye boliger, sykehus, skoler, veier og broer. Dette behovet forsvinner ikke selv om børsene faller noe tilbake. Den største positive bidragsyteren i 27, var gruveselskapet Rio Tinto. Selskapet utvinner og videreforedler produkter innenfor blant annet kobber, aluminium og jernmalm. Defensive selskaper innen telekom, matvarer og kraftforsyning ble dyrere i fjor, mens sykliske selskaper innen bygg og anlegg, industrivarer og eiendom ble vesentlig billigere. Mange av selskapene i ODIN Europa tilhører siste kategori. Selskapene i porteføljen har gode balanser og forventer fortsatt økning i resultatene til neste år. Når det roer seg i kredittmarkedene vil prisingen av selskaper igjen komme i fokus. Det bør ODIN Europa, som har en betydelig rabatt i forhold til markedet, nyte godt av. 27 ble et utfordrende år for små- og mellomstore selskaper i Europa også for ODIN Europa SMB. Avkastningen i fondet ble minus 14,2 prosent, mens referanseindeksen falt 12,6 prosent. En god aksjekursutvikling første halvår ble etterfulgt av et salgspress utover høsten, drevet av kreditturo og frykt for en lavere økonomisk vekst. Dette slo uforholdsmessig hardt på SMBselskapene i form av sektorrotasjoner og fokus på store selskaper. De store kursnedgangene skjedde uten at selskapenes underliggende virksomhet i nevneverdig grad ble dårligere. I våre øyne har derfor små- og mellomstore selskaper bare blitt billigere og billigere, og rabatten i fondet større og større. Blant de positive bidragsyterne i absolutte termer i 27 kan vi nevne den tyske leverandøren av bryggeriutstyr Krones, det nederlandske mudringsselskapet Boskalis, oppkjøpet av nederlandske Univar, den finske dekksprodusenten Nokian Tyres samt norske Scana Industrier. På den negative siden finner vi det tyske eiendomsselskapet Patrizia, den irske husbyggeren McInerney samt den finske emballasjeprodusenten Huhtamäki. Geografisk er Tyskland og Norge de landene hvor ODIN Europa SMB nå har størst eksponering. Hvor selskapene er børsnotert sier dog stadig mindre om hvor selskapene har sine markeder og sin produksjon. Globaliseringen fortsetter. Prisingen av selskapene i fondet fremstår i dag som langt mer attraktiv enn ved inngangen til 27. Logaritmisk skala Logaritmisk skala Logaritmisk skala Indeks Indeks Indeks Avkastning siden start ( ) Indeks: OMXSB Cap GI Avkastning siden start ( ) Indeks: MSCI Europe Avkastning siden start ( ) Indeks: MSCI Europe Small Cap ODIN Sverige -17,7% ODIN Europa -17,6% ODIN Europa SMB -14,2% Referanseindeks -9,9% Referanseindeks -3,5% Referanseindeks -12,6% ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27 I 7 I

8 Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av 27 og utsikter for 28 Ansvarlig forvalter: Jarl Ulvin ODIN Global Ansvarlig forvalter: Jarl Ulvin ODIN Global SMB Ansvarlig forvalter: Lars Mohagen ODIN Maritim ODIN overtok forvaltningen av fondet fra Franklin Templeton 12. juni 27. Fjoråret endte med en samlet nedgang på 1,9 prosent for ODIN Global. ets referanseindeks falt i samme periode 5,3 prosent. Avviket kan forklares med mindre eksponering mot nye markeder (emerging markets) enn fondets referanseindeks, fondets sykliske eksponering, samt at globale vekstselskaper steg mer enn verdiselskaper i løpet av fjoråret. Våre beste bidragsytere gjennom fjoråret var brasilianske CVRD, som er verdens største jernmalmprodusent. Kingboard Chemical var også en god bidragsyter. Sistnevnte er verdensledende på laminater og kretskort, godt eksponert mot et stadig voksende kinesisk marked. Nye markeders andel av verdens verdiskapning vokser stadig. Prisingen av selskapene er imidlertid utfordrende i mange av disse markedene. Som en global forvalter har vi også muligheten til å investere i vestlige selskaper med stor eksponering mot regioner som Asia, Latin-Amerika og Øst-Europa for å finne undervurderte selskaper. Et selskap vi har spesielt stor tro på i så måte, er amerikanske Whirlpool. Selskapet som er verdens største hvitevareprodusent har rundt 3 prosent av salget og 4 prosent av resultatet før skatt fra nye markeder. Whirlpool har imidlertid falt mye i kurs som følge av uroen i amerikansk økonomi for mye etter vår mening. ODIN Global er i dag lavt priset i forhold til markedet for øvrig. Vi ser frem til det første hele året som en global forvalter, og tror det vil by seg mange spennende investeringsmuligheter fremover. 12. juni overtok ODIN forvalteransvaret av fondet fra Franklin Templeton. Vi har dermed fått muligheten til å benytte vår verdiorienterte investeringsfilosofi til å investere i små- og mellomstore (SMB) selskaper verden over. 27 endte med en samlet avkastning på minus 12,4 prosent. ets referanseindeks endte med en avkastning på minus 12,7 prosent. Generelt er små selskaper i mindre grad fulgt av analytikere og investorer. Dette gir muligheter for ODIN som en aktiv forvalter til å finne selskaper som ennå ikke er oppdaget av «massene». I forbindelse med overtakelsen av globalfondene har vi i første omgang investert i selskaper i områder vi kjenner godt fra før spesielt selskaper i Norden, Europa og USA. Gradvis har vi økt våre investeringer i andre markeder. Eksempler på selskaper vi har investert i er Pacific Andes International. Dette er et holdingselskap notert i Hong Kong, med eierinteresser i peruviansk fiskemelindustri og prosesseringsindustri for sjømat i Kina. Koreanske SFA Engineering, som produserer logistikk- og automasjonssystemer, et annet selskap vi har spesielt stor tro på. Beste bidragsyter i 27 var den norske forsvarsteknologiprodusenten Kongsberg Gruppen. Vi har funnet, og finner stadig, mange undervurderte SMB-selskaper globalt. Vi har stor tro på at disse vil få en god kursutvikling når de blir oppdaget av «massene». ODIN Global SMB prises i dag med høy rabatt sammenlignet med fondets referanseindeks. Det bør love godt for det nye året. Med hele 27 i bakspeilet kan ODIN Maritim vise til en avkastning på 37,2 prosent, mens fondets referanseindeks kan vise til en avkastning på 1,1 prosent. ets eksponering mot koreanske verft og tørrbulk bidro i stor grad til den positive avkastningen. Blant verftene kan vi trekke frem STX Shipbuilding, Hyundai Heavy Industries og Samsung Heavy Industries. Selskapene steg kraftig for året sett under ett selv om også disse falt tilbake i annet halvår. Etterspørselen etter nye skip ser ut til å holde seg på et høyt nivå. De koreanske verftene, som har for vane å levere skipene til avtalt tid og pris, er nå i ferd med å fylle opp ordrebøkene for 211 og 212. Det lover isolert sett godt for fremtiden. På tørrbulksiden var det spesielt DryShips som bidro til avkastningen. Vi solgte oss gradvis ned i selskapet i løpet av annet halvår. Danske D/S Norden var ytterligere et selskap ODIN Maritim tjente mye penger på i 27, også i dette selskapet vektet vi oss ned utover året. Industriell shipping leverte ikke som forventet i fjor. Vi har imidlertid tro på at selskaper som Wilh. Wilhelmsen, Stolt Nielsen og Odfjell over tid vil gi god avkastning. Globalisering er nøkkelordet for ODIN Maritim. Økt handel på tvers av kontinentene krever mer logistikk og flere båter det bør by på gode muligheter over tid for selskapene vi er investert i. Det ligger imidlertid i et bransjefonds natur at det er mer følsomt for konjunktursvingninger noe selskapenes kursutvikling i annet halvår gjenspeilet. Logaritmisk skala Logaritmisk skala Logaritmisk skala Indeks Indeks Indeks Avkastning siden start ( ) Indeks: MSCI World Net Index Avkastning siden start ( ) Indeks: MSCI World Net Small Cap Index Avkastning siden start ( ) Indeks: MSCI World Gross Marine Index Avkastning i 27 ODIN Global -1,9% ODIN Global SMB -12,4% ODIN Maritim 37,2% Referanseindeks -5,3% Referanseindeks -12,7% Referanseindeks 1,1% I I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27

9 Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av 27 og utsikter for 28 Ansvarlig forvalter: Lars Mohagen ODIN Offshore Ansvarlig forvalter: Nils Petter Hollekim ODIN Eiendom Slik investerer vi ODIN Offshore endte med en samlet avkastning på 1,7 prosent i 27. Dette var bak fondets referanseindeks, som steg 32,6 prosent. Mye av avviket kan forklares med at de amerikanske oljeserviceselskapene hadde en spesielt god utvikling i 27, mens fondet gjennom året var mest investert i Norge rundt 2/3 i Norge og 1/3 i USA. Boreselskapene (drillere) opplever i dag stor etterspørsel og har inngått lange kontrakter ofte på fem år eller mer. Lange kontrakter er et godt utgangspunkt for å skape gode resultater over tid. Diamond Offshore Drilling, Transocean og Noble er eksempler på amerikanske boreselskaper vi har spesielt stor tro på fremover. Den beste bidragsyteren til (absolutt) avkastningen i fondet kom fra amerikanske National Oilwell Varco. Selskapet leverer boreutstyr til rigger. Oppkjøpene av porteføljeselskapene Active Subsea og Arrow Seismic ga gode oppkjøpspremier i tillegg til god kursutvikling i forkant av oppkjøpene. Blant selskapene som skuffet gjennom året kan vi trekke frem de norske selskapene DOF Subsea, Bonheur og det amerikanske selskapet Rowan. Sterk etterspørsel etter energi er utgangspunktet for investeringer i ODIN Offshore. Oljeselskapene er villig til å bruke stadig mer penger i jakten på olje og gass. For riggselskapene betyr det at ordrebøkene fylles opp langt frem i tid, til høye rater. I ODIN tror vi at offshoresyklusen kommer til å vare lengre enn konsensus i markedet tror. Det bør by på gode avkastningsmuligheter for tålmodige investorer som tåler kortsiktig støy. De nordiske eiendomsaksjene falt tilbake i 27, mye drevet av økt rente og generell uro i aksjemarkedene. Avkastningen i ODIN Eiendom endte ned 14,9 prosent, mens fondets referanseindeks endte ned 28,4 prosent. Fra å ha vært i en situasjon hvor de børsnoterte eiendomsselskapene i Norden var priset med en premie i forhold til underliggende verdier (les: priset høyere enn underliggende verdier), ser vi nå at de samlet sett prises med en rabatt i forhold til underliggende verdier på opp mot 2 prosent som en følge av kursnedgangen. Vi har også sett at leieprisene på sentrale næringseiendommer har gått til dels mye opp det siste året. Kontrakter som går ut reforhandles med økte leiepriser. Dette motvirker mye av de negative effektene renteøkninger isolert sett har økt rente betyr i utgangspunktet lavere betalingsvillighet. Meget lav ledighetsgrad, som følge av høy etterspørsel, veier også opp for deler av renteoppgangen. Blant selskapene som bidro til meravakastningen i 27 finner vi flere norske selskaper. Steen & Strøm, Olav Thon Eiendomsselskap og Norwegian Property var tre av de største bidragsyterne til det positive avviket fra referanseindeksen. Kursfallet i de nordiske eiendomsaksjene ble ikke gjenspeilet i salgsprisene på næringseiendom i 27. Prisene holdt seg oppe gjennom fjoråret. Dette kan tyde på at det har vært en overreaksjon i markedet, noe som kan by på gode muligheter for ODIN Eiendom. 28 blir et spennende år i så måte. ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å investere i selskaper, uavhengig av størrelse eller vekt i en markedsindeks. Vi investerer i selskaper som vi mener har egenskapene som trengs for å bli «morgendagens vinnere». Vår jobb som fondsforvalter er å gi andelseierne deltagelse i selskapenes verdiøkning. I ODIN forstår vi viktigheten av å ta egne selvstendige investeringsvalg. Våre investeringer foretas på bakgrunn av grundige selskapsanalyser i bransjer og markeder vi kjenner og forstår der vi vet hva som skaper resultatene. Vi er langsiktige eiere som tåler kortsiktig støy fra markedene. Vi foretrekker såkalte verdiselskaper fremfor vekstselskaper. Dette er selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er undervurderte i forhold til estimatene på langsiktig resultatutvikling og bokførte verdier. At selskapene faktisk tjener penger og har reelle verdier, gjør at det normalt er få potensielle luftslott blant verdiselskapene. Det er vel og bra å lese rapporter om ulike land og politiske endringer. Å se det med egne øyne gir enda bedre kunnskap og dypere forståelse. En viktig del av jobben til ODINs forvaltere består av å reise og besøke ulike markeder og selskaper. I samtaler med selskapenes ledelse får vi mer kunnskap og økt forståelse for kulturen de opererer i. Slik kunnskap utgjør en viktig del av den totale analysen vi gjør på selskapene vi vurderer å investere i. På kort sikt preges aksjemarkedene av støy og irrasjonelle kursbevegelser. Aksjekursene svinger mer enn selskapsverdiene, noe som gir muligheter for aktive forvaltere. Svingningene gjør oss i stand til å kjøpe aksjer langt under virkelig verdi, og senere selge dem til virkelig verdi. Logaritmisk skala Indeks 7 Logaritmisk skala Indeks 7 Vi tror det er mulig å oppdage gode undervurderte selskaper, igjen og igjen selskaper vi tror blir «morgendagens vinnere». Helt siden ODIN ble etablert har vi fulgt samme investeringsfilosofi. Filosofien, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt andelseierne i ODINs aksjefond høy meravkastning over mange år. Resultatene kan du se i avkastningsoversikten på side 12. Avkastning siden start (18.8.) Indeks: Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index Avkastning siden start (24.8.) Indeks: Carnegie Sweden Real Estate Index ODIN Offshore 1,7% ODIN Eiendom -14,9% Referanseindeks 32,6% Referanseindeks -28,4% ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27 I 9 I

10 Miljøutfordringer gir muligheter I ODIN leter vi etter langsiktige trender som kan lede til gode investeringsmuligheter. En global trend som får stadig mer oppmerksomhet er reduksjon av energiforbruk og CO 2 -utslipp. Tekst: Vegard Søraunet Etterspørselen etter energi har økt i takt med industrialiseringen av fremvoksende økonomier, som blant annet India og Kina. Samtidig øker utslippene av CO 2 kraftig. En kombinasjon av redusert forbruk og mer miljøvennlig energi, kan bidra til å løse noen av miljøutfordringene vi står ovenfor. Miljøvennlig energi har vært mye omtalt den senere tid, men bidraget til verdens energiproduksjon er fortsatt lavt, samtidig som produksjonskostnadene er høye. Dyre, miljøvennlige selskap Mange tilbydere av miljøvennlig energi prises i tillegg meget høyt. Det passer dårlig med ODINs verdiorienterte investeringsfilosofi. Vi leter etter selskaper med solide balanser og god resultatutvikling, som er attraktiv priset i forhold til fremtidig inntjening. Utfordringen er å finne selskaper som skaper verdier på «den grønne» bølge og samtidig er lavt priset. Tilbudet innen miljøvennlig energiproduksjon er mye drevet av store subsidier fra det offentlige. Hverken vind, biodrivstoff eller solenergi har så langt klart seg uten subsidier. Markedet har allerede repriset aktører innen vind og biodrivstoff i den forstand at aksjekursene har falt. Aktørene innen solenergi har fremdeles ikke opplevd noen alvorlig kurskorreksjon. Solenergiindustrien har gitt løfter om at kostnader og priser skal komme betraktelig ned, noe som også må til for at industrien skal være konkurransedyktig mot andre energiformer. Etter vår mening er solenergiselskapene i dag for dyrt priset. Det er ingen rabatt å hente. «Kjedelige» underleverandører I ODIN mener vi at det er mer interessant å lete etter underleverandører som har god forhandlingsmakt gjennom produksjon av unike varer, komponenter eller tekniske løsninger. Ofte prises «kjedelige» underleverandører med større rabatt enn «spennende» hovedaktører prisingen reflekterer ikke resultatutsiktene. Et eksempel på en «kjedelig» underleverandør er norske Scana Industrier. Selskapet leverer blant annet smidde akslinger til vindmøller og vannkraftverk. Selskapet som har hatt en meget god resultatutvikling den senere tid, er å finne i flere av ODINs aksjefond. Et annet eksempel er Pyeong-San, I 1 I et asiatisk selskap som leverer komponenter til blant annet vindmølleindustrien. Selskapet har en ordrebok på over to år, en global markedsandel på 3 prosent, og er godt posisjonert for å ta del i økt etterspørsel etter miljøvennlig energi. Prisingen er på linje med et tradisjonelt industriselskap, noe som gjør selskapet interessant for ODINs aksjefond. Klimautfordringer CO 2 utslipp India og Kina har i dag betydelig lavere CO 2 utslipp pr innbygger sammenlignet med andre deler av verden faktisk hele seks ganger lavere enn vestlige økonomier. Dersom verdens to største land, målt i antall innbyggere, skal opp til vestlig levestandard, kan miljøskadene bli irreversible hvis ikke noe gjøres. I dag selges det for eksempel 1 biler pr dag i Bejing, og innen OL til neste år vil det være 3,3 millioner biler på veiene. Tiden med «nine million bicycles in Bejing» er forbi, i dag bruker kun én av fem sykkelen... India har 18 prosent av verdens befolkning, men står kun for fire prosent av verdens energiforbruk forbruket vil øke kraftig fremover. Kina er allerede en energiintensiv økonomi, og når den kinesiske økonomien vokser med ti prosent i året, øker energibehovet med hele 15 prosent. Utfordringen fremover blir, som Indias finansminister har uttalt, å forene økonomisk vekst med lavere utslipp av CO 2. I motsetning til miljøvennlig energiproduksjon har det vært lite fokus på effektivisering av dagens energiforbruk. Hadde man for eksempel hatt mer effektive bygninger og bedre energibruk, viser studier at mye av CO 2 utslippene kunne vært redusert. Flere av ODINs porteføljeselskaper er eksponert mot miljøvennlig byggeindustri. Økt krav til bilindustrien Utslippene fra biler står i dag for rundt ti prosent av verdens CO 2 utslipp. Det stilles stadig strengere miljøkrav til morgendagens biler noe som koster. Hvem som skal bære kostnadene, er ikke like åpenbart. Lavere marginer for bilbransjen, økt pris til konsumenten, eller at staten tar deler av regningen, er tre mulige løsninger. Selv amerikanerne begynner nå å se effekten av at lettere og mer energieffektive biler er snillere mot lommeboken, noe asiatiske bilmerker profitterer på. Det Sør-Koreanske bilselskapet Hyundai er etter vår mening et interessant selskap i så måte. Også komponentleverandører drar nytte av dreiningen mot mer energivennlige biler. ODIN er investert i dekkleverandøren Michelin, som har investert mye i forskning og utvikling på dekk med lav rullemotstand. Michelin hevder at en gjennomsnitts bil med deres energidekk sparer 25 liter bensin pr år, tilsvarende 62,5 kg i årlige CO 2 utslipp. Continental, som også er et porteføljeselskap, har gjennom oppkjøpet av Siemens VDO fokus på teknologi til biler som kan redusere utslippene. Elektronikkstyrte motorer, bremseteknologi og lufttrykkteknologi, er interessante produkter i så måte. Alger på tanken Et økende antall dieselbiler i Europa er noe porteføljeselskapet Neste Oil drar nytte av. Neste Oil har nettopp ferdigstilt en produksjonslinje som raffinerer russisk tungolje til høyverdiprodukter, blant annet diesel. Selskapet har i tillegg kommet langt innen neste generasjon biodiesel. Dette er ikke biodrivstoff fremstilt i konkurranse med matvareprodukter, men drivstoff med innsatsfaktorer fra ikke-spiselige vegetabilske oljer, alger, bakterier, biomasse (skog) og dyrefett. I følge beregninger kan man redusere CO 2 utslippene med ytterligere 6 til 7 prosent, sammenlignet med fossile drivstoff. Økonomisk vekst og økt energikonsum henger klart sammen. Vi ser at næringslivet må forholde seg til mange miljøreguleringer i tiden som kommer. Gjennom fjorårets overtakelse av ODIN Global og ODIN Global SMB, har ODIN mulighet til å investere i selskaper verden over som jobber for å redusere energibehovet og bidra til lavere CO 2 utslipp. Vi tror det vil by seg mange spennende miljømuligheter i årene som kommer. Biler pr 1 innbygger BNP pr innbygger Kina Korea Japan Grafen viser antall biler pr 1 innbygger målt i forhold til BNP pr innbygger i Korea, Kina og Japan. I 25 hadde Japan klart høyest BNP pr innbygger og klart flest biler pr innbygger (25 er siste punkt på hver av de tre linjene i grafen). Hvis Kina skal kopiere utviklingen i Japan og Korea mellom BNP vekst og bilintensitet, vil Kina ha 78 millioner biler i 225. I verden finnes det i dag totalt 9 millioner biler. Kilde: CEIC, World Bank, Lehman Brothers. ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27

11 " Sterk forbrukerbeskyttelse i aksjefond Få spareprodukter er like gjennomregulert som aksjefond. Verdipapirfondloven, bransjenormer og Kredittilsynet, sørger for beskyttelsen. Lov- og bransjereguleringen av verdipapirfondene sikrer sparemarkedets desidert beste gjennomsiktighet og sammenlignbarhet. Av alle spareprodukter er det kun bankinnskudd som er like strengt regulert som verdipapirfond, sier direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes forening (VFF). Lovpålagt Når du er investert i verdipapirfond vet du hele tiden hva du har investert i. Du kan daglig følge nettoavkastningen i dine fond i aviser og på internett. Det er full åpenhet om samtlige kostnader, og du finner ingen skjulte gebyrer. Kravene om hva som skal opplyses er regulert i Verdipapirfondloven. og selvpålagt I tillegg til de lovpålagte opplysningene har bransjen fastsatt et sett med felles bransjenormer blant annet for at informasjonen som gis i skriftlig materiell, som i denne årsrapporten og i markedsmateriell generelt, skal være forståelig og korrekt. Overvåkes av Kredittilsynet Én av Kredittilsynets mange oppgaver er å overvåke at forvaltere som ODIN følger Verdipapirfondloven. Kredittilsynet fører blant annet tilsyn med at ODINs systemer og rutiner sikrer at verdifastsettelsen av andelene skjer på en systematisk og korrekt måte, samt at reglene overholdes generelt. I sum gir det lovpålagte, det selvpålagte, samt Kredittilsynets tilstedeværelse, andelseierne i verdipapirfond sterk forbrukerbeskyttelse. Ikke alle «fond» er fond Ikke alt som kalles «fond» er verdipapirfond. Aksjefond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond og kombinasjonsfond er alle verdipapirfond. Derimot er ikke syndikerte eiendomsfond, private equity-fond, de fleste hedgefond og såkalte strukturerte produkter verdipapirfond, og heller ikke underlagt like omfattende regulering. Skatteregler for 28 På kan du laste ned brosjyrer om skatt og arveavgift i aksjefond. Åpent 24 timer i døgnet Med ODINs investortjeneste har du full kontroll på plasseringene dine døgnet rundt. ODINs skattebrosjyre finner du i venstremenyen under «Kjøp og salg». Til forskjell fra bank, hvor du må betale skatt av renten hvert år, betaler du først skatt på avkastningen i aksjefond når andelene selges. I tillegg får du skjermingsfradrag på deler av avkastningen. I arvebrosjyren er reglene som gjelder når du mottar aksjefondsandeler som arv eller gave beskrevet. Ved overføring av andeler overtar du i praksis giverens inngangsverdi og skatteposisjoner. Nytt av året er at du kan gi gaver til barn og barnebarn (avgiftspliktige) på inntil ½ G (Folketrygdens grunnbeløp) hvert år uten at det må betales arveavgift dette gjelder også for aksjefondsandeler (opparbeidet skatteplikt følger andelene). ½ G tilsvarer i dag kroner. Du kan følge verdiutviklingen på fondsandelene, kjøpe og selge andeler, starte spareavtaler, samt bytte mellom ODINs ulike aksjefond. Slik får du tilgang til investortjenesten: Du kan bestille passord til tjenesten via menyvalget «Logg inn» under «Dine» øverst til høyre på forsiden av (du må oppgi fødselsnummer og VPS-kontonummer). For å kunne foreta handler via tjenesten, må du registrere bankkontonummeret ditt hos den som opprettet VPS-kontoen din. Dette er enten ODIN eller en distributør av ODINs aksjefond (for eksempel en SpareBank 1 filial). Innkalling til valgmøte og invitasjon til informasjonsmøte Det vil bli avholdt valgmøte for verdipapirfondene ODIN Norden, ODIN Norden II, ODIN Finland, ODIN Norge, ODIN Norge II, ODIN Sverige, ODIN Sverige II, ODIN Europa, ODIN Europa II, ODIN Europa SMB, ODIN Global, ODIN Global SMB, ODIN Maritim, ODIN Offshore, ODIN Eiendom, ODIN Robur Øst-Europa, ODIN Templeton Emerging Markets, ODIN Templeton Japan, SpareBank 1 Pengemarked, ODIN Pengemarked, ODIN Kort Obligasjon og ODIN Obligasjon. Tid: 29. april 28 kl. 18. Oslo Konserthus, Lille Sal, Munkedamsveien 14, inngang Ruseløkkveien. Til behandling foreligger: Godkjenning av innkalling 2) Valg av to andelseiere til å underskrive protokollen 3) Valg av andelseierrepresentanter til styret i ODIN Forvaltning AS 4) Eventuelt I henhold til lov om verdipapirfond må andelseiere som har spørsmål som ønskes drøftet på valgmøte, melde disse skriftlig til styret i ODIN Forvaltning AS innen en uke før valgmøte avholdes. Med unntak av valgene kan valgmøte ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet. Oslo, 24. januar 28 - Styret i ODIN Forvaltning AS Etter valgmøtet har vi gleden av å invitere til informasjonsmøte med investeringsdirektør Jarl Ulvin. Her får du høre mer om ODINs markedssyn fremover. Navn: (Person eller autorisert representant for selskapet/organisasjonen) VPS nr: Adresse: Telefon: Oslo Konserthus, Lille Sal, Munkedamsveien 14, inngang Ruseløkkveien. På grunn av servering ønskes bindende påmelding innen 18. april 28 til: e-post: telefon: , faks: , eller pr post: ODIN Forvaltning AS, Postboks 1771 Vika, 122 Oslo Attn.: Kundeservice ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27 I 11 I

12 Langsiktig avkastningsoversikt pr Total avkastning siden start Gjennomsnittlig årlig avkastning siden start Referanseindeks Referanse- Aksjefond Etableringsdato Differanse indeks Differanse ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa 2) ODIN Europa SMB 2) ODIN Global 3) ODIN Global SMB 3) ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom ,18% 515,42% 873,76% 16,59% 1,88% 5,71% 4446,32% 369,96% 476,36% 25,14% 9,52% 15,62% 2439,5% 792,2% 1647,48% 23,17% 15,14% 8,3% 115,26% 447,44% 72,82% 21,13% 13,77% 7,36% 13,42% 4,45% 8,97% 1,56%,54% 1,2% 74,69% 81,21% -6,52% 7,1% 7,58% -,48% 12,74% 5,82% 18,56% 1,49%,73% 2,22% 42,35% 66,16% -23,81% 4,44% 6,44% -2,1% 1366,9% 99,62% 1266,47% 22,61% 5,39% 17,22% 27,92% 4,16% 167,76% 16,48% 4,69% 11,79% 31,8% 152,33% 149,47% 2,81% 13,41% 7,4% Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig 2) ODIN overtok forvaltningen av ODIN Europa og ODIN Europa SMB Fra til var ODIN Europa og ODIN Europa SMB fond i fond som utelukkende investerte i henholdsvis Swedbank Roburs Europafond og Swedbank Roburs Småbolagsfond Europa 3) ODIN overtok forvaltningen av ODIN Global og ODIN Global SMB Fra til var ODIN Global og ODIN Global SMB fond i fond som utelukkende investerte i henholdsvis Templeton Global Fund A og Templeton Global Smaller Companies Fund Avkastning 27 Aksjefond ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom *) Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig. Referanseindeks *) Differanse -7,41% 1,36% -8,77% -4,59%,9% -4,69% 3,54% 1,1% -6,56% -17,66% 9,85% -7,81% -17,59% 3,52% -14,7% -14,23% -12,57% -1,65% -1,88% 5,33% -5,55% -12,36% -12,68%,32% 37,23% 1,5% 27,18% 1,73% 32,63% -21,9% -14,92% -28,36% 13,44% Referanseindekser Aksjefond Referanseindekser ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI * ODIN Finland OMX Helsinki CAP ODIN Norge Oslo Børs indeks (OSEFX) 2) * ODIN Sverige OMXSB Cap GI 3) * ODIN Europa MSCI Europe ODIN Europa SMB MSCI Europe Small Cap ODIN Global MSCI World Net Index * ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index * ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index 4) * ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index (OSX) ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index VINX Benchmark Cap NOK NI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Carnegie Total Index Nordic, og for perioden til benyttet vi Alfred Berg Nordic Index 2) Oslo Børs indeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Oslo Børs Total Indeks 3) OMXSB Cap GI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Stockholm børs General Index 4) MSCI World Gross Marine Index har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Orkla Enskilda s Shipping Index * Referanseindeksene er justert for utbytte Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne halvårsrapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Styrets årsberetning ODINs egenforvaltede aksjefond omfatter fond i kategoriene norske fond (ODIN Norge), svenske fond (ODIN Sverige), nordiske fond (ODIN Norden), europeiske fond (ODIN Europa), europeiske fond SMB (ODIN Europa SMB), globale fond (ODIN Global), globale fond SMB (ODIN Global SMB), andre regionale fond (ODIN Finland) og øvrige bransjefond (ODIN Maritim, ODIN Offshore og ODIN Eiendom). Aksjefondene forvaltes etter en indeksuavhengig og verdiorientert investeringsfilosofi. ene står fritt til å investere innenfor vedtektenes begrensninger. Målsetting er å gi andelseierne høyest mulig absolutt avkastning over tid. enes mandater og kostnader er ikke endret i 27. Ved utgangen av 27 forvaltet ODIN Forvaltning AS: NOK mill. ODIN Norden mill. ODIN Finland 5 55 mill. ODIN Norge mill. ODIN Sverige mill. ODIN Europa mill. ODIN Europa SMB 517 mill. ODIN Global 416 mill. ODIN Global SMB mill. ODIN Maritim 4 24 mill. ODIN Offshore 185 mill. ODIN Eiendom Nordea Bank Norge ASA er depotmottaker for fondene. Finansiell risiko og risikostyring Finansiell risiko ved investeringer i aksjefond måles tradisjonelt som prisvolatilitet eller svingninger i fondets andelsverdi. Målt på denne måten innebærer alltid investeringer i aksjer og aksjefond en viss risiko i den forstand at verdien på andelene vil variere fra dag til dag og over tid. Aksjefond bør være et langsiktig investeringsalternativ. Verdipapirfondenes forening anbefaler en investeringshorisont på minimum fem år. enes utvikling sammenlignes med egne referanseindekser. ODINs forvaltere står fritt til å sette sammen fondenes porteføljer, uavhengig av referanseindeksene fondene sammenlignes med. Siden fondene forvaltes etter en indeksuavhengig investeringsfilosofi, vil utviklingen avvike fra referanseindeksene. Over tid vil resultatet bli at fondene enten gjør det dårligere eller bedre enn referanseindeksene. Historisk avkastning i ODINs ulike aksjefond finner du øverst på siden. enes indeksuavhengighet, kombinert med forvalterens kunnskap og erfaring, er viktige forutsetninger for gode investeringsbeslutninger. Investeringsbeslutningene bygger på fundamental analyse og gjøres med utgangspunkt i egne selskapsanalyser. Investeringene skjer i bransjer hvor forvalteren besitter god kunnskap og har dyp innsikt. Daglige rapporter til administrasjonen og forvalter overvåker at porteføljene overholder interne og eksterne rammer. Innløsninger i perioden ene har ikke mottatt ekstraordinært store innløsninger som har påvirket andelenes verdi under året. Selskapets rutiner for tegning og innløsning sikrer andelseierne likebehandling. Største innløsning i 27 utgjorde: % ODIN Norden,84% ODIN Finland 5,61% ODIN Norge,56% ODIN Sverige 2,26% ODIN Europa 4,2% ODIN Europa SMB 5,29% ODIN Global 15,36% ODIN Global SMB 2,79% ODIN Maritim 4,55% ODIN Offshore 1,84% ODIN Eiendom 12,12% Fortsatt drift All aktivitet knyttet til fondene utføres av ODIN Forvaltning AS. De ulike fondene har i så måte ingen ansatte. Regnskapene for fondene er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Forvaltningsselskapet ODIN Forvaltning AS er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Årsresultat og disponering Årsregnskapene for 27 viser at fondene hadde følgende overskudd/underskudd: NOK ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Maritim ODIN Offshore Årsresultatene er i sin helhet disponert gjennom overføring til/fra egenkapital. ODIN Eiendom hadde et underskudd på kr som er disponert på følgende måte: Disponering NOK Utdeling til andelseiere Overført fra egenkapital Sum disponert Den årlige avkastningen i ODINs aksjefond varierer fra år til år. Styret er godt fornøyd med avkastningen som er skapt over tid i aksjefondene, selv om fjorårets avkastning ikke var tilfredsstillende for flere av aksjefondene. Styret har imidlertid full tillit til at den verdiorienterte investeringsfilosofien ODIN benytter, er et godt utgangspunkt for å skape gode resultater over tid. I 12 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27

13 Verdiutvikling Risikomål ODIN Norden Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Finland Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Norge Siden start (p.a.) 2) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Sverige Siden start (p.a.) 3) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Europa Siden start (p.a.) 4) Siste 6 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 16,59% 1,88% 5,71% 11,25% 12,54% -1,29% 35,8% 26,93% 8,16% 26,3% 2,78% 5,24% 21,9% 2,43% 1,46% -7,41% 1,36% -8,77% 3,15% 3,97% -,82% 5,3% 31,57% 18,73% 39,37% 21,91% 17,45% 78,34% 54,8% 23,54% 26,76% -35,17% 8,42% 8,18% -17,1% 8,92% 3,62% -8,43% 12,5% 28,45% 77,94% -49,49% 27,86% 12,99% -4,85% 37,9% 29,22% 8,68% 65,22% 34,79% 3,43% 1,91% 13,63% -11,72% 11,36% 6,64% 4,72% 252,4% 36,58% 215,46% 26,68% -11,93% -14,75% 5,41% 4,93%,48% Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 25,14% 9,52% 15,62% 15,82% 7,52% 8,3% 28,58% 19,7% 8,87% 22,7% 16,22% 6,48% 23,42% 17,79% 5,63% -4,59%,9% -4,69% 42,88% 29,16% 13,71% 37,92% 26,42% 11,5% 2,64% 11,67% 8,97% 55,5% 34,74% 2,31%,15% -23,7% 23,55% 14,84% -25,29% 4,13% 4,67% -23,85% 19,18% 22,92% 52,98% -3,6% 7,98% 26,53% -34,51% 26,41% 25,74%,67% 68,2% 37,5% 31,15% 9,49% -9,% -,49% 25,84% 14,97% 1,87% 149,22% 84,54% 64,68% 52,48% -3,75% 56,23% 13,62% -28,97% 42,59% Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 23,17% 15,14% 8,3% 12,8% 1,74% 2,6% 4,34% 34,32% 6,3% 32,8% 29,8% 2,99% 25,9% 26,95% -1,5% 3,54% 1,1% -6,56% 25,91% 33,13% -7,23% 53,9% 39,59% 13,5% 55,95% 38,84% 17,1% 75,9% 54,1% 21,8% 36,71% -32,77% -3,94% 13,19% -15,69% 2,5% 15,55% 1,81% 13,74% 71,32% 49,35% 21,97% 43,7% -26,37% -17,33% 44,5% 34,42% 1,8% 43,72% 33,84% 9,88% 12,7% 11,71% 2),99% 7,33% 7,38% 2) -,5% 15,31% 65,59% 2) 84,72% Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 21,13% 13,77% 7,36% 15,44% 9,59% 5,85% 25,46% 23,62% 1,84% 16,53% 16,73% -,21% 14,97% 16,33% -1,37% -17,66% -9,85% -7,81% 41,27% 35,99% 5,29% 3,63% 28,43% 2,21% 21,38% 18,% 3,38% 68,65% 55,52% 13,13% 12,24% -4,1% 27,85% 16,24% -18,43% 34,67% 1,2% -4,41% 14,61% 52,97% 59,71% -6,74% 21,39% 16,1% -37,4% 44,59% 29,52% 15,7% 63,75% 39,95% 23,8% 22,5% 24,37% 3) -1,87% Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 1,56%,54% 1,2% 5,13% 2,92% 2,2% 17,81% 14,6% 3,75% 15,49% 1,44% 5,5% 18,1% 11,53% 6,48% -17,59% -3,52% -14,7% 41,99% 2,3% 21,69% 4,46% 19,54% 2,92% 8,3% 7,27% 1,3% 27,57% 29,76% -2,19% 4,55% -38,44% -2,11% 21,3% -2,71% -,59% 2,8%,41% -3,21% ODIN Europa SMB Siden start (p.a.) 5) Siste 6 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Global Siden start (p.a.) 6) Siste 6 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Global SMB Siden start (p.a.) 7) Siste 6 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Maritim Siden start (p.a.) 8) Siste 1 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Offshore Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ODIN Eiendom Siden start (p.a.) Siste 6 år (p.a.) Siste 5 år (p.a.) Siste 4 år (p.a.) Siste 3 år (p.a.) ** Inkl. utbytte Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 7,1% 7,58% -,48% 13,17% 1,4% 3,13% 27,47% 21,72% 5,75% 22,2% 15,47% 6,73% 22,73% 14,61% 8,12% -14,23% -12,57% -1,65% 47,2% 31,27% 15,94% 46,43% 31,2% 15,23% 2,68% 18,12% 2,56% 5,95% 5,32%,64% 37,6% -33,56% -4,3% 31,38% -1,91% -2,47% 1,63% 6,87% -5,24% Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 1,49% -,73% 2,22% 1,37%,88%,49% 11,42% 11,24%,18% 7,12% 7,35% -,23% 6,92% 8,75% -1,83% -1,88% -5,33% -5,55% 15,91% 11,4% 4,87% 18,31% 22,34% -4,3% 7,74% 3,27% 4,47% 3,44% 28,31% 2,13% 36,84% -38,16% 1,32% 7,28% -15,41% 8,13% 9,35% -3,88% 13,23% Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 4,44% 6,44% -2,1% 5,12% 5,13% -,1% 13,98% 15,8% -1,82% 7,4% 8,17% -,77% 7,55% 6,96%,59% -12,36% -12,68%,32% 17,91% 8,39% 9,52% 2,38% 29,29% -8,91% 6,95% 11,9% -4,95% 44,61% 52,1% -7,49% 29,84% -35,17% 5,33% 2,7% 2,71% -5,41% 4,68% 8,5% -3,82% Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 22,61% 5,39% 17,22% 23,64% 3,5% 2,59% 56,81% 27,78% 29,3% 42,89% 16,8% 26,81% 37,11% 18,16% 18,95% 37,23% 1,5% 27,18% 24,8% 3,46% 2,61% 51,39% 44,89% 6,5% 61,87% 1,1% 51,77% 127,54% 87,67% 39,86% 8,49% -22,98% 14,49% 6,56% -18,11% 24,67% 42,44% -16,91% 59,35% 42,17% 5,5% -7,88% 55,41% -49,6% 8) -5,81% 23,22% 15,67% 8) 7,55% 33,84% 26,12% 8) 7,72% 2,14% -8,75% 8) 1,89% Gjennomsnittlig årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 16,48% 4,69% 11,79% 27,75% 13,39% 14,36% 47,98% 22,46% 25,53% 48,56% 27,68% 2,89% 45,61% 3,35% 15,27% 1,73% 32,63% -21,9% 41,66% 1,51% 4,14% 96,83% 64,48% 32,35% 57,95% 2,8% 37,87% 45,69% 3,62% 42,7% 38,78% -22,82% -15,96% 21,27% -29,7% 8,43% Gjennomsnittlig årlig avkastning** Referanseindeks* Differanse 2,81% 13,41% 7,4% 23,42% 16,86% 6,56% 27,58% 21,27% 6,31% 21,52% 13,83% 7,69% 18,69% 8,64% 1,6% -14,92% -28,36% 13,44% 45,41% 45,25%,15% 35,16% 23,21% 11,95% 3,49% 3,99% -,5% 55,2% 56,26% -1,24% 4,54% -2,91% 7,45%,34% -14,58% 14,92% Risikomål ODIN Norden Relativ gevinst Relativt tap Siste 5 år 13% 127% Siste 3 år 119% 129% Risikomål ODIN Finland Relativ gevinst Relativt tap Siste 5 år 12% 9% Siste 3 år 127% 121% Risikomål ODIN Norge Relativ gevinst Relativt tap Siste 5 år 16% 89% Siste 3 år 96% 95% Risikomål ODIN Sverige Relativ gevinst Relativt tap Siste 5 år 18% 88% Siste 3 år 19% 11% Risikomål ODIN Europa Relativ gevinst Relativt tap Siste 5 år 124% 15% Siste 3 år 147% 167% Risikomål ODIN Europa SMB Relativ gevinst Relativt tap Siste 5 år 112% 11% Siste 3 år 124% 11% Risikomål ODIN Global Relativ gevinst Relativt tap Siste 5 år 15% 117% Siste 3 år 97% 119% Risikomål ODIN Global SMB Relativ gevinst Relativt tap Siste 5 år 11% 114% Siste 3 år 13% 11% Risikomål ODIN Maritim Relativ gevinst Relativt tap Siste 5 år 116% 48% Siste 3 år 121% 55% Risikomål ODIN Offshore Relativ gevinst Relativt tap Siste 5 år 132% 76% Siste 3 år 127% 83% Risikomål ODIN Eiendom Relativ gevinst Relativt tap Siste 5 år 89% 59% Siste 3 år 88% 58% Kilde: Marius Sikveland, UIS Relative gevinster og tap Relativ gevinst og relativ tap viser fondets risikojusterte avkastning, som et mål på om andelseierne får betalt for den risikoen fondet tar. Som en aktiv aksjefondsforvalter er det naturlig å måle om fondet gjør det bedre enn markedet (referanseindeksen) når markedet stiger og når markedet faller. Når markedet stiger, måles fondets avkastning mot markedets avkastning. En relativ gevinst lik 1 forteller at fondet gir lik avkastning som markedet når det stiger. En verdi over 1 betyr dermed at fondet stiger mer enn markedet når markedet stiger. På motsatt side er relativ tap, som forteller hvor mye fondet faller i verdi når markedet faller. Et relativt tap lik 1 betyr at fondet faller likt som markedet, mens et relativt tap mindre enn 1 betyr at fondet faller mindre enn markedet når det faller. ODIN Nordens referanseindeks er VINX Benchmark Cap NOK NI Denne indeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Carnegie Total Index Nordic, og for perioden til benyttet vi Alfred Berg Nordic Index. 2) ODIN Norges referanseindeks er Oslo Børs indeks (OSEFX). Denne indeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Oslo Børs Total Indeks. 3) ODIN Sveriges referanseindeks er OMXSB Cap GI. Denne indeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Stockholm børs General Index. 4) Fra til var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Swedbank Roburs Europafond. 5) Fra til var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Swedbank Roburs Småbolagsfond Europa. 6) Fra til var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. 7) Fra til var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. 8) ODIN Maritims referanseindeks er MSCI World Gross Marine Index. Denne indeksen har historie tilbake til For perioden til har vi benyttet Orkla Enskilda s Shipping Index. *) Se referanseindekser på side 12. Oslo, 24. januar 28 Styret i ODIN Forvaltning AS Eldar Mathisen styreleder (sign.) Harald Elgaaen (sign.) Tore Haarberg (sign.) Marianne Johnsen (sign.) Magnus Magnussen (sign.) Rita Lekang (sign.) ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27 Leif Ola Rød adm. dir. (sign.) I 13 I

14 Noteopplysninger Note 1 - Prinsippnotene - Finansielle instrumenter Alle finansielle instrumenter, som omfatter aksjer, obligasjoner, sertifikater og derivater, vurderes til virkelig verdi (markedsverdi). - Fastsettelse av virkelig verdi Virkelige verdier for verdipapirer i fondets portefølje fastsettes på basis av observerbare omsetningskurser i Six (svensk leverandør av finansiell informasjon) eller fra Bloomberg (for papirer notert utenfor Skandinavia) klokken 16.3 hver børsdag. Dersom det ikke har vært registrert omsetning på børs i verdipapirer denne dagen, er det lagt en antatt omsetningsverdi til grunn. - Utenlandsk valuta Verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta er vurdert til dagskurs (informasjon fra Bloomberg klokken 16.3). - Behandling av transaksjonskostnader Transaksjonskostnader ved kjøp av verdipapirer (kurtasje til meglere) er inkludert i verdipapirenes kostpris. - Utdeling til andelseiere ene deler ikke ut utbytte, med unntak av ODIN Eiendom. - Tilordning anskaffelseskost Ved salg av verdipapirer i fondene, beregnes kursgevinster/-tap basert på gjennomsnittlig kostpris på de solgte verdipapirer. Note 2 - Finansielle derivater ene har ikke hatt beholdning av finansielle derivater gjennom året og ved årsslutt. Note 3 - Finansiell markedsrisiko Balansen i fondenes årsregnskap gjenspeiler fondenes markedsverdi per siste børsdag i året i norske kroner. ene er aksjefond og er gjennom sine virksomheter eksponert for aksjekursrisiko og valutakursrisiko. Styring av aksjekursrisiko er omtalt i årsberetningen. Det vises til denne for nærmere omtale. Aksjefondene har åpen valutaposisjon. Note 4 - Omløpshastighet enes omløpshastighet er et mål på omfanget av fondets kjøp og salg av verdipapirer i løpet av en periode. En lav omløpshastighet viser mindre kjøp/salg aktivitet (trading) enn en høy omløpshastighet. Omløpshastighet beregnes som summen av alle salg og kjøp av verdipapirer dividert med 2, deretter dividert med gjennomsnittlig forvaltningskapital i regnskapsåret. enes omløpshastighet for 27 er: ODIN Norden,31 ODIN Finland,26 ODIN Norge,41 ODIN Sverige,98 ODIN Europa,78 ODIN Europa SMB,44 ODIN Global * ODIN Global SMB * ODIN Maritim,83 ODIN Offshore,48 ODIN Eiendom,49 * ) ene var fond-i-fond fram til Note 5/6 - Provisjonsinntekter/Kostnader ene har inntekter knyttet til store nettotegninger/innløsninger. Note 7 - Forvaltningshonorar Forvaltningshonorarene beregnes daglig basert på fondenes forvaltningskapital etter dagens prising av fondenes aktiva. Honorarene utbetales månedlig til forvaltningsselskapet. enes forvaltningshonorar, med unntak av ODIN Eiendom, er 2 prosent pr. år. For ODIN Eiendom er forvaltningshonoraret 1 prosent pr. år. Note 8 - Andre inntekter og andre kostnader Andre porteføljeinntekter representerer kursdifferansen mellom opprinnelig bokført verdi og dagskurs av bankinnskudd i valuta pr Andre inntekter representerer gevinst fra garantiprovisjoner (inntekt for at fondene har garantert en andel av en emisjon i markedet). Andre kostnader viser leveringskostnader i fondene, fakturert av depotbank. ODIN Norden Note 11 - ets portefølje pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet Helsinki (EUR/NOK = 7, ) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter , ,36% 1,36% Atria Group Matvarer , ,14% 5,87% Finnair Luftfartsselskaper , ,42% 1,81% Huhtamäki Emballasje , ,11% 1,72% Metso Mekanisk industri , ,12%,78% Neste Oil Olje, gass og konsum brensel , ,63%,35% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,59%,26% Outokumpu A Bergverksdrift og metaller , ,58%,9% PKC Group Elektrisk utstyr , ,43% 3,68% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,67% 1,83% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,68% 4,19% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,94%,62% Sampo A Forsikring , ,77%,22% Wärtsilä B Mekanisk industri , ,9%,2% YIT Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,56% 1,8% Totalt Helsinki ,1% København (DKK/NOK = 1, ) A.P. Möller - Maersk B Marine , ,72%,7% Alm. Brand Forsikring , ,59%,98% Danske Bank Kommersielle banker , ,17%,8% G4S Kommersielle tjenester og leveranser , ,33%,73% Sjælsø Gruppen Varige forbruksvarer , ,12%,34% TrygVesta Forsikring , ,54%,2% Totalt København ,47% Oslo Aker A Energiutstyr og tjenester , ,35%,9% Aker American Shipping Mekanisk industri , ,93% 2,83% Aker Floating Production Energiutstyr og tjenester 245 8, ,19% 1,11% Aker Seafoods Matvarer , ,76% 4,37% Aktiv Kapital Finansieringsselskaper , ,98% 2,64% Austevoll Seafood Matvarer , ,14% 3,9% Awilco Offshore Energiutstyr og tjenester , ,16% 1,34% B2 Holding (U) Finansieringsselskaper , ,47% 4,27% BW Gas Olje, gass og konsum brensel , ,63%,93% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,45% 2,47% BWG Homes Varige forbruksvarer , ,38% 1,93% Camillo Eitzen Marine , ,9%,29% Comrod Communications Flyindustri og forsvar , ,7% 3,6% Crew Gold Corporation Bergverksdrift og metaller , ,48% 1,13% Det Norske Oljeselskap Olje, gass og konsum brensel , ,24%,48% Dockwise Energiutstyr og tjenester , ,46%,94% DOF Subsea Energiutstyr og tjenester , ,4% 2,32% EDB Business Partner IT tjenester , ,89% 2,52% Eitzen Chemical Marine , ,19% 3,2% Faktor Eiendom Eiendomsutvikling og drift , ,24% 1,78% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,8% 1,46% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,96% 1,57% Grieg Seafood Matvarer , ,49% 4,31% Havila Shipping Energiutstyr og tjenester , ,46% 2,57% Kongsberg Automotive Bilkomponenter , ,79% 4,67% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,69% 1,76% Nexus Floating Production Energiutstyr og tjenester , ,29% 2,34% Norsk Hydro Bergverksdrift og metaller , ,28%,3% Northern Logistic Property Eiendomsutvikling og drift , ,4%,29% Northland Resources Bergverksdrift og metaller , ,34% 2,4% Odfjell B Marine , ,83% 3,14% Orkla A Industrielle konglomerater , ,3%,2% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,62%,6% Protector Forsikring Forsikring , ,69% 7,16% Royal Caribbean Cruises Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,9%,5% SalMar Matvarer , ,31% 3,4% Silver Pensjonsforsikring (U) Forsikring , ,47% 7,6% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester , ,65% 6,57% StatoilHydro Olje, gass og konsum brensel , ,15%,2% Stolt Nielsen Marine , ,96% 3,% Trefoil Olje, gass og konsum brensel , ,44% 5,28% Vmetro Datamaskiner og tilbehør , ,1% 4,18% Wavefield Inseis Energiutstyr og tjenester , ,65% 1,26% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,6% 5,1% Yara International Kjemikalier , ,29%,19% Totalt Oslo ,16% Stockholm (SEK/NOK =, ) Astra Zeneca Farmasi , ,78%,5% Boliden Bergverksdrift og metaller , ,81%,43% Broström Van Ommeren Shipping B Olje, gass og konsum brensel , ,18% 4,56% Electrolux B Varige forbruksvarer , ,23%,9% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,56% 2,31% Husqvarna A Varige forbruksvarer , ,71%,72% Husqvarna B Varige forbruksvarer , Investor B Finansieringsselskaper , ,6%,29% Nordea Kommersielle banker , ,73%,3% Sangart (U) (USA, USD) Farmasi , ,5% 4,4% Sandvik Mekanisk industri , ,7%,1% Scania B Mekanisk industri , ,76%,8% Securitas B Kommersielle tjenester og leveranser , ,16%,44% SKF B Mekanisk industri , ,7%,27% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruksprodukter , ,18%,5% Saab B Flyindustri og forsvar , ,27% 2,1% Xponcard Datamaskiner og tilbehør , ,1% 2,39% Totalt Stockholm ,27% Totalt portefølje ,99% USD/NOK: 5,41444 Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet (U) Unoterte papirer Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 27 Innløsninger i 27 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE , Pr Pr Pr , , , , ,7 1 52, , , ,92 Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. I forhold til basiskurser, er innløsningskurser redusert med,5% for innløsningsprovisjon. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året I 14 I ODIN NORDEN VINX BENCHMARK CAP NOK NI ( ) CARNEGIE TOTAL INDEX NORDIC ( ) ALFRED BERG NORDIC INDEX ( ) ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27

15 ODIN Finland Note 11 - ets portefølje pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) Helsinki (EUR/NOK = 7, ) Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter EUR 18,2 NOK NOK NOK ,71% 1,% Atria Group Matvarer , ,24% 2,46% Cramo Kommersielle tjenester og leveranser , ,91% 1,54% Elektrobit Elektronisk utstyr og instrumenter , ,35%,46% Finnair Luftfartsselskaper , ,93%,25% Finnish Fur Sales Handelsselskaper og distributører , ,28% 9,47% Fortum Kraftforsyning 4 31, ,44%,5% Honkarakenne B Varige forbruksvarer , ,42% 5,92% Huhtamäki Emballasje , ,6% 1,1% Kemira Kjemikalier , ,53%,55% Kiinteistösijoitus Citycon Eiendomsutvikling og drift , ,92%,69% Kone B Mekanisk industri , ,58%,12% Lemminkainen Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,41% 1,26% Lännen Tehtaat Matvarer , ,11% 5,78% Marimekko Tekstiler, klær og luksusvarer , ,45% 2,78% Martela A Kommersielle tjenester og leveranser , ,68% 5,5% Metso Mekanisk industri , ,5%,32% Neste Oil Olje, gass og konsum brensel , ,69%,21% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,74%,45% Nordea Kommersielle banker , ,22%,5% Olvi A Drikkevarer , ,47% 1,66% Outokumpu A Bergverksdrift og metaller , ,23%,24% Poyry Kommersielle tjenester og leveranser , ,64%,45% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,1% 1,16% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,5% 4,58% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,64%,38% Salcomp Elektronisk utstyr og instrumenter , ,4% 2,2% Sampo A Forsikring , ,27%,11% Sanomawsoy B Media , ,18%,28% Technopolis Eiendomsutvikling og drift 554 5, ,11% 1,26% Teleste Kommunikasjonsutstyr , ,67% 1,61% Uponor Byggeprodukter , ,59%,13% Wärtsilä B Mekanisk industri , ,75%,38% YIT Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,%,59% Total portefølje ,8% % eierandel i selskapet Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN FINLAND OMX HELSINKI CAP (OMXHC) Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 27 Innløsninger i 27 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Pr Pr Pr , , , , , , , , ,87 Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. I forhold til basiskurser, er innløsningskurser redusert med,5% for innløsningsprovisjon. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , ODIN Norge Note 11 - ets portefølje pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet NOK NOK 1 NOK 1 NOK 1 Aker American Shipping Mekanisk industri , ,72% 4,32% Aker Floating Production Energiutstyr og tjenester , ,22%,68% Aker Seafoods Matvarer , ,43% 4,28% Aker Yards Mekanisk industri , ,53%,42% Aktiv Kapital Finansieringsselskaper , ,45% 2,4% Artumas Group Olje, gass og konsum brensel , ,22% 1,% Austevoll Seafood Matvarer , ,31% 4,1% Biotec Pharmacon Bioteknologi , ,8% 8,22% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,69% 3,14% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,94% 1,2% BWG Homes Varige forbruksvarer , ,75% 1,99% Camillo Eitzen Marine , ,5% 3,48% Clavis Pharma Medisinsk forskningsutstyr og tjenester , ,46% 6,54% Club Cruise Entertainment & Travel (U) Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,41% 9,2% Codfarmers Matvarer , ,9% 9,15% 15% Codfarmers conv. 9/11 Matvarer , ,16% Crew Gold Corporation Bergverksdrift og metaller , ,8%,99% Det Norske Oljeselskap Olje, gass og konsum brensel , ,57% 1,66% Dockwise Energiutstyr og tjenester , ,39%,42% DOF Energiutstyr og tjenester , ,19% 6,62% DOF Subsea Energiutstyr og tjenester , ,2% 1,4% Eitzen Chemical Marine , ,23% 1,73% Fara Elektronisk utstyr og instrumenter , ,12% 4,95% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,87% 3,7% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,44%,4% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel , ,23% 4,3% Gregoire Mekanisk industri , ,23% 6,58% Grieg Seafood Matvarer , ,55% 2,51% Havila Shipping Energiutstyr og tjenester , ,77% 2,22% Hurtigruten Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,74% 3,31% I.M. Skaugen Olje, gass og konsum brensel , ,86% 6,82% Intelecom Group IT tjenester , ,3%,8% Kongsberg Automotive Bilkomponenter , ,45% 4,48% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,27% 2,31% Kverneland Mekanisk industri , ,16% 7,3% Mobile Media (U) Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,47% 6,78% Nordic Semiconductor Halvledere og halvlederutstyr , ,31% 9,13% Norgesinvestor III A-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , ,12% 9,% Norgesinvestor III B-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , Norgesinvestor IV A-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , ,32% 9,22% Norgesinvestor IV B-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , Odfjell B Marine , ,37% 1,22% Orkla A Industrielle konglomerater , ,29%,6% Photocure Farmasi , ,4% 7,56% Probio (U) Mat- og apotekhandel , ,55% 9,13% Q-Free Elektronisk utstyr og instrumenter , ,79% 8,79% Read (U) Olje, gass og konsum brensel , ,24% 8,7% Royal Caribbean Cruises Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,24%,4% SalMar Matvarer , ,23% 5,14% Scana Industrier Bergverksdrift og metaller , ,78% 4,84% SeaMetric International (U) Mekanisk industri , ,28% 5,53% Stolt Nielsen Marine , ,96% 1,4% Trefoil Olje, gass og konsum brensel , ,51% 3,15% Villa Organic (U) Matvarer , ,76% 8,% VIZRT Programvare , ,22% 5,14% Vmetro Datamaskiner og tilbehør , ,23% 4,9% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,19% 3,52% Yara International Kjemikalier , ,99%,7% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Total portefølje ,64% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet (U) Unoterte papirer Forts. neste side ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27 I 15 I

16 ODIN Norge forts. Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE 2 15 Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 27 Innløsninger i 27 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet 5 Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Pr Pr Pr , , , , , , , , , ODIN NORGE OSLO BØRS FONDINDEKS ( ) OSLO BØRS TOTAL INDEKS ( ) Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. I forhold til basiskurser, er innløsningskurser redusert med,5% for innløsningsprovisjon. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN Sverige Note 11 - ets portefølje pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet Stockholm (SEK/NOK =, ) SEK NOK 1 NOK 1 NOK 1 Addtech B Handelsselskaper og distributører , ,44% 2,77% Astra Zeneca Farmasi , ,12%,2% Ballingslöv Spesialforretninger , ,12% 3,75% Be Group Handelsselskaper og distributører , ,56% 1,43% Beijer Alma B Mekanisk industri , ,37% 1,87% Bilia A Spesialforretninger , ,26% 2,71% Boliden Bergverksdrift og metaller , ,2%,23% Broström Van Ommeren Shipping B Olje, gass og konsum brensel , ,6% 1,31% Elanders B Media , ,53% 2,96% Expanda B Kommersielle tjenester og leveranser , ,99% 4,77% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,69%,6% Gunnebo Industrier Mekanisk industri , ,54% 3,36% Haldex Mekanisk industri , ,35% 2,46% Husqvarna A Varige forbruksvarer , ,84%,25% Husqvarna B Varige forbruksvarer , Industrivärden C Finansieringsselskaper , ,8%,18% Investor B Finansieringsselskaper , ,17%,17% JM Bygg Varige forbruksvarer , ,78%,41% Kinnevik B Finansieringsselskaper , ,88%,4% Lagercrantz Group B Elektronisk utstyr og instrumenter , ,24% 4,63% Lappland Goldminers Bergverksdrift og metaller , ,73% 1,85% Lundin Mining Bergverksdrift og metaller , ,58%,17% Malmbergs Elektriska B Handelsselskaper og distributører , ,71% 3,94% Midelfart Sonesson B Personlige produkter , ,56% 2,71% NCC B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,74%,48% Nolato B Kommunikasjonsutstyr , ,98% 2,18% Nordea Kommersielle banker , ,93%,1% Note Elektronisk utstyr og instrumenter , ,88% 3,4% Novotek B IT tjenester , ,33% 4,71% Partnertech Elektronisk utstyr og instrumenter , ,48% 2,79% Poolia B Kommersielle tjenester og leveranser , ,55% 2,97% Profilgruppen B Bergverksdrift og metaller , ,64% 4,64% Sandvik Mekanisk industri , ,41%,7% SBC Sveriges Bostadsrättscentrum Eiendomsutvikling og drift , ,66% 2,37% Securitas B Kommersielle tjenester og leveranser , ,92%,15% Skanska B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,2%,16% SKF B Mekanisk industri , ,33%,33% SSAB B Bergverksdrift og metaller , ,53%,13% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruksprodukter , ,1%,17% Svenska Handelsbanken A Kommersielle banker , ,92%,1% Swedbank Kommersielle banker , ,71%,8% Systemair Byggeprodukter , ,77%,6% Saab B Flyindustri og forsvar , ,57% 1,4% Teleca B IT tjenester , ,28%,88% Trelleborg B Mekanisk industri , ,67%,79% Zodiak Television B Media , ,39% 1,84% Total portefølje ,66% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 27 Innløsninger i 27 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Pr Pr Pr , , , , , , , , , ODIN SVERIGE OMXSB CAP GI ( ) STOCKHOLMSBØRSENS BENCHMARK CAPPED TOTAL RETURN INDEX ( ) Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. I forhold til basiskurser, er innløsningskurser redusert med,5% for innløsningsprovisjon. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN Europa Note 11 - ets portefølje pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 % eierandel i selskapet Amsterdam Koninklijke Bam Groep Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,45%,43% Ten Cate Tekstiler, klær og luksusvarer , ,68%,34% USG People Kommersielle tjenester og leveranser , ,8%,6% Totalt Amsterdam ,93% Aten C.Cardassilaris & Sons Matvarer , ,61% 3,59% Totalt Aten ,61% Brussel Omega Pharma Helse - utstyr og produkter , ,37%,28% Totalt Brussel ,37% Dublin Anglo Irish Bank Kommersielle banker , ,33%,1% Bank of Ireland Kommersielle banker , ,14%,8% CRH Byggematerialer , ,1%,6% Grafton GRP Handelsselskaper og distributører , ,61%,12% Mc Inerney Holdings Varige forbruksvarer , ,41% 2,22% Totalt Dublin ,49% Frankfurt Adidas Tekstiler, klær og luksusvarer , ,48%,11% Allianz Forsikring , ,47%,1% BASF Kjemikalier , ,57%,1% Bayer Kjemikalier , ,95%,2% Continental Bilkomponenter , ,4%,8% Homag Group Mekanisk industri , ,39%,3% Leoni Bilkomponenter , ,31%,58% Patrizia Immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,86%,81% Pfleiderer Byggeprodukter , ,7%,35% Salzgitter Bergverksdrift og metaller , ,55%,6% TUI Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,92%,1% Totalt Frankfurt ,98% I 16 I Forts. neste ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27

17 ODIN Europa forts. Note 11 - ets portefølje pr forts. Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 % eierandel i selskapet Helsinki Huhtamäki Emballasje , ,94%,28% Outokumpu A Bergverksdrift og metaller , ,93%,13% Totalt Helsinki ,87% London Astra Zeneca Farmasi , ,81%,1% Kingfisher Spesialforretninger , ,13%,6% Rio Tinto Bergverksdrift og metaller , ,22%,% Totalt London ,17% Milano Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,26% 1,15% Impregilo Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,52%,7% Totalt Milano ,78% Oslo Austevoll Seafood Matvarer , ,4%,38% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,%,38% Clavis Pharma Medisinsk forskningsutstyr og tjenester , ,41% 2,12% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,76%,38% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,16%,22% Pronova Biopharma Farmasi , ,7%,81% Royal Caribbean Cruises Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,1%,9% Stolt Nielsen Marine , ,72%,33% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,51%,1% Totalt Oslo ,75% Paris Haulotte Group Mekanisk industri , ,47%,53% Nexity Varige forbruksvarer , ,8%,32% Sanofi-Aventis Farmasi , ,9%,1% Vallourec Mekanisk industri , ,76%,2% Totalt Paris ,4% Stockholm Boliden Bergverksdrift og metaller , ,39%,14% Saab B Flyindustri og forsvar , ,7%,45% Totalt Stockholm ,9% Wien Andritz Mekanisk industri , ,15%,26% Eco Business-Immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,1% 1,4% Immofinanz Eiendomsutvikling og drift , ,61%,21% Totalt Wien ,87% Zürich Austriamicrosystems Halvledere og halvlederutstyr , ,36% 2,46% Georg Fischer Mekanisk industri , ,48%,22% Quadrant Kjemikalier , ,27%,27% Schmolz + Bickenbach Bergverksdrift og metaller , ,8%,42% Totalt Zürich ,91% Totalt portefølje ,22% SEK/NOK:, GBP/NOK: 1,7973 Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. EUR/NOK : 7,96673 CHF/NOK : 4,8248 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN EUROPA ODIN ROBUR EUROPA MSCI EUROPE INDEX ODIN Robur Europa byttet navn til ODIN Europa Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 27 Innløsninger i 27 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Pr Pr Pr , , ,297 96,93 137,63 113,42 96,45 136,94 112,85 Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. I forhold til basiskurser, er innløsningskurser redusert med,5% for innløsningsprovisjon. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN Europa SMB Note 11 - ets portefølje pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam Boskalis Westminster Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,15%,12% Heijmans Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,4% 1,39% Koninklijke Bam Groep Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,1%,71% Ordina IT tjenester , ,75% 1,97% Ten Cate Tekstiler, klær og luksusvarer , ,7% 1,47% USG People Kommersielle tjenester og leveranser , ,94%,59% Totalt Amsterdam ,32% Dublin Abbey Varige forbruksvarer 293 5, ,49% 1,2% Glanbia Matvarer , ,39%,9% Mc Inerney Holdings Varige forbruksvarer , ,48% 3,25% Totalt Dublin ,36% Frankfurt Demag Cranes Mekanisk industri , ,31% 2,5% Deutz Mekanisk industri , ,3% 1,41% Krones Mekanisk industri , ,1% 1,3% Leoni Bilkomponenter , ,17% 1,13% Patrizia Immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,51% 2,1% Pfleiderer Byggeprodukter 75 14, ,3%,14% Vossloh Mekanisk industri , ,9%,27% Totalt Frankfurt ,49% Helsinki Huhtamäki Emballasje , ,68% 1,13% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,94%,87% Totalt Helsinki ,63% Milano Ansaldo STS SPA Transport infrastruktur , ,97% 1,24% Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,24% 3,5% Cementerie Tirreno Byggematerialer , ,7%,4% IGD Immobiliare Grande Distribuzione Eiendomsutvikling og drift , ,19%,68% Interpump Group Mekanisk industri , ,81% 1,14% Sogefi Bilkomponenter , ,16% 1,22% Totalt Milano ,44% Oslo Aker Yards Mekanisk industri , ,15%,87% Austevoll Seafood Matvarer , ,47%,96% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,74% 1,63% Camillo Eitzen Marine , ,14% 2,74% EDB Business Partner IT tjenester , ,29%,99% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel , ,18%,42% Odfjell B Marine , ,44%,2% Scana Industrier Bergverksdrift og metaller , ,% 1,79% TTS Marine Mekanisk industri , ,3% 1,48% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,38%,11% Totalt Oslo ,11% Paris Haulotte Group Mekanisk industri , ,49% 1,26% Nexity Varige forbruksvarer , ,3%,44% Totalt Paris ,51% Stockholm Haldex Mekanisk industri , ,36% 1,82% Systemair Byggeprodukter 24 65, ,46%,46% Trelleborg B Mekanisk industri , ,63%,45% Totalt Stockholm ,45% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Forts. neste side ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27 I 17 I

18 ODIN Europa SMB forts. Note 11 - ets portefølje pr forts. Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Zürich Austriamicrosystems Halvledere og halvlederutstyr , ,71% 1,78% Georg Fischer Mekanisk industri , ,54%,32% Quadrant Kjemikalier , ,3% 1,46% Rieter Holding Bilkomponenter , ,29%,61% Schmolz + Bickenbach Bergverksdrift og metaller , ,39%,5% Schweiter Technologies Mekanisk industri , ,7% 1,25% SIA Abrasives Holding Mekanisk industri , ,84% 3,66% Zehnder Group Byggeprodukter , ,81% 1,5% Totalt Zürich ,69% Totalt portefølje ,99% % eierandel i selskapet SEK/NOK:, CHF/NOK: 4,8248 Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. EUR/NOK: 7, ) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 27 Innløsninger i 27 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr ODIN EUROPA SMB ODIN ROBUR EUROPA SMB MSCI EUROPE SMALL CAP ODIN Robur Europa SMB byttet navn til ODIN Europa SMB Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Pr Pr Pr , , , ,36 23,67 174,69 137,67 22,65 173,82 Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. I forhold til basiskurser, er innløsningskurser redusert med,5% for innløsningsprovisjon. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN Global Note 11 - ets portefølje pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam Koninklijke Bam Groep Anleggs- og entreprenørvirksomhet 92 15, ,24%,7% USG People Kommersielle tjenester og leveranser 55 18, ,54%,9% Totalt Amsterdam ,79% Dublin Bank of Ireland Kommersielle banker , ,22%,1% CRH Byggematerialer 17 23, ,91%,2% Totalt Dublin ,13% Frankfurt Allianz Forsikring , ,62%,% Bayer Kjemikalier , ,36%,% Continental Bilkomponenter , ,63%,1% Totalt Frankfurt ,61% Helsinki Metso Mekanisk industri 43 37, ,47%,3% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,21%,3% Totalt Helsinki ,69% Hong Kong Cathay Pacific Airways Luftfartsselskaper , ,2%,3% Kingboard Chemicals Elektronisk utstyr og instrumenter , ,46%,7% Totalt Hong Kong ,66% København A.P. Möller - Maersk B Marine , ,36%,% Totalt København ,36% New York Basic Energy Services Energiutstyr og tjenester 79 22, ,86%,19% Black & Decker Varige forbruksvarer , ,26%,5% Caterpillar Mekanisk industri , ,36%,% Masco Byggeprodukter , ,97%,2% Norfolk Southern Vei- og jernbanetransport , ,33%,1% Pride International Energiutstyr og tjenester , ,36%,4% Rowan Companies Energiutstyr og tjenester , ,79%,6% Valero Energy Olje, gass og konsum brensel , ,8%,1% Whirlpool Varige forbruksvarer , ,87%,7% Totalt New York ,87% Oslo Aker Yards Mekanisk industri , ,2%,9% Austevoll Seafood Matvarer , ,24%,9% SalMar Matvarer 5 44, ,26%,49% Totalt Oslo ,7% Paris Michelin Bilkomponenter , ,76%,2% Sanofi-Aventis Farmasi , ,81%,% Vallourec Mekanisk industri , ,78%,2% Totalt Paris ,35% Seoul GS Holdings Olje, gass og konsum brensel , ,69%,4% Hyundai Motor Bilindustri , ,5%,1% Korea Electric Power Kraftforsyning , ,81%,1% Samsung Electronics Halvledere og halvlederutstyr , ,7%,% Totalt Seoul ,8% Singapore SIA Engineering Transport infrastruktur 865 4, ,82%,8% Totalt Singapore ,82% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Stockholm East Capital Explorer Kapitalmarkeder , ,15%,2% Investor B Finansieringsselskaper , ,57%,1% Saab B Flyindustri og forsvar , ,4%,9% Totalt Stockholm ,76% Tokyo Riken Bilkomponenter , ,45%,43% Totalt Tokyo ,45% Wien Immofinanz Eiendomsutvikling og drift , ,26%,5% Totalt Wien ,26% Totalt portefølje ,52% DKK/NOK: 1,685 EUR/NOK: 7,96673 JPY/NOK:,4791 Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. KRW/NOK:,5781 HKD/NOK:, SGD/NOK: 3, ) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet SEK/NOK:, USD/NOK: 5,41444 I 18 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27

19 ODIN Global forts. Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN GLOBAL (NOK) ODIN TEMPLETON GLOBAL (NOK) MSCI WORLD NET INDEX (NOK) ODIN Templeton Global byttet navn til ODIN Global Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 27 Innløsninger i 27 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Pr Pr Pr , , ,696 19,13 126,49 112,73 18,58 125,86 112,17 Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. I forhold til basiskurser, er innløsningskurser redusert med,5% for innløsningsprovisjon. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN Global SMB Note 11 - ets portefølje pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam Heijmans Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,87%,16% Ordina IT tjenester , ,64%,28% Totalt Amsterdam ,52% Dublin Mc Inerney Holdings Varige forbruksvarer 684 1, ,77%,34% Totalt Dublin ,77% Frankfurt Air Berlin Luftfartsselskaper , ,85%,18% Demag Cranes Mekanisk industri 66 29, ,67%,31% Leoni Bilkomponenter , ,33%,12% Patrizia immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,42%,28% Pfleiderer Byggeprodukter , ,68%,12% Totalt Frankfurt ,96% Helsinki Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter 94 18, ,28%,13% Atria Group Matvarer , ,32%,25% Cramo Kommersielle tjenester og leveranser 47 17, ,56%,15% Totalt Helsinki ,16% Hong Kong China Green Matvarer , ,68%,14% China Metal International Mekanisk industri , ,66%,17% Pacific Andes Matvarer , ,6%,16% PYI Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,88%,36% Singamas Container Mekanisk industri , ,67%,45% Wasion Meters Group Elektrisk utstyr , ,89%,14% Totalt Hong Kong ,85% Kuala Lumpur Sunrise Berhad Eiendomsutvikling og drift , ,84%,51% Totalt Kuala Lumpur ,84% Milano Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,54%,27% Sogefi Bilkomponenter , ,41%,2% Totalt Milano ,95% New York Basic Energy Services Energiutstyr og tjenester 85 22, ,49%,21% SkyWest Luftfartsselskaper 89 27, ,16%,15% Wabtec Mekanisk industri 4 34, ,81%,8% Totalt New York ,46% Oslo Aker Seafoods Matvarer , ,33%,52% Aker Yards Mekanisk industri , ,76%,1% Austevoll Seafood Matvarer 5 39, ,48%,3% Bonheur Olje, gass og konsum brensel 8 245, ,72%,2% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,67%,27% SalMar Matvarer , ,97%,36% Totalt Oslo ,91% Seoul Pyeong San Mekanisk industri , ,36%,28% SFA Engineering Elektronisk utstyr og instrumenter , ,91%,51% STX Engine Mekanisk industri , ,44%,13% Totalt Seoul ,72% Singapore Bio-Treat Technology Kommersielle tjenester og leveranser , ,68%,44% CSE Global IT tjenester 725 1, ,77%,14% Hsu Fu Chi Matvarer 794 1, ,77%,1% Totalt Singapore ,22% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Stockholm East Capital Explorer Kapitalmarkeder , ,7%,15% Haldex Mekanisk industri , ,27%,44% Totalt Stockholm ,35% Tokyo Riken Bilkomponenter , ,85%,4% Shinko Plantech Energiutstyr og tjenester , ,36%,17% ULVAC Halvledere og halvlederutstyr , ,12%,4% Totalt Tokyo ,34% Zürich Austriamicrosystems Halvledere og halvlederutstyr , ,32%,35% Quadrant Kjemikalier , ,31%,48% Totalt Zürich ,64% Totalt portefølje ,68% CHF/NOK: 4,8248 EUR/NOK: 7,96673 HKD/NOK:, Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. JPY/NOK:,4791 KRW/NOK:,5781 MYR/NOK: 1, ) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet SEK/NOK:, SGD/NOK: 3,74232 USD/NOK: 5,41444 Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN GLOBAL SMB (NOK) ODIN TEMPLETON GLOBAL SMB (NOK) MSCI WORLD NET SMALL CAP INDEX (NOK) ODIN Templeton Global SMB byttet navn til ODIN Global SMB Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 27 Innløsninger i 27 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Pr Pr Pr , , , ,74 162,41 142,34 137,5 161,6 141,63 Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. I forhold til basiskurser, er innløsningskurser redusert med,5% for innløsningsprovisjon. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27 I 19 I

20 ODIN Maritim Note 11 - ets portefølje pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) gevinst (tap) % eierandel i selskapet LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Brussel Euronav Olje, gass og konsum brensel 2 24, ,54%,38% Totalt Brussel ,54% Frankfurt Tui Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet 65 19, ,92%,26% Totalt Frankfurt ,92% Hong Kong Pacific Basin Shipping Marine 6 12, ,7%,38% Totalt Hong Kong ,7% København A.P. Möller - Maersk B Marine , ,78%,6% D/S Norden Marine 1 565, ,4%,22% D/S Torm Olje, gass og konsum brensel 5 178, ,38%,7% Totalt København ,56% Milano Premuda Olje, gass og konsum brensel 3 1, ,59% 2,13% Totalt Milano ,59% New York DryShips Marine 5 82, ,89%,14% Totalt New York ,89% Oslo Aker American Shipping Mekanisk industri , ,25% 1,63% Aker Yards Mekanisk industri , ,5%,37% B + H Ocean Carriers Marine 5 83, ,17%,71% Bergen Yards Holding (U) Mekanisk industri 5 35, ,71% 1,27% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,39% 1,1% BW Gas Olje, gass og konsum brensel 5 55, ,9%,39% BW Offshore Energiutstyr og tjenester 5 22, ,46%,11% Camillo Eitzen Marine 1 75, ,98% 2,31% Dockwise Energiutstyr og tjenester 3 22, ,68% 1,31% DOF Energiutstyr og tjenester 4 62, ,99%,48% Eitzen Chemical Marine , ,%,64% EOC Energiutstyr og tjenester , ,24% 2,31% Equinox Offshore Energiutstyr og tjenester , ,2%,78% Fairstar Heavy Transport Marine , ,2% 5,3% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel 27 22, ,36%,74% Golar Olje, gass og konsum brensel 5 119, ,37%,74% Golden Ocean Group Marine 7 33, ,94%,26% Hurtigruten Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,93% 1,9% I.M. Skaugen Olje, gass og konsum brensel , ,43% 2,4% Nexus Floating Production Energiutstyr og tjenester 7 67, ,88% 3,67% Nordic Heavy Lift (U) Energiutstyr og tjenester , ,55% 2,23% Ocean HeavyLift Energiutstyr og tjenester , ,65% 1,26% Odfjell B Marine , ,13%,87% Prosafe Energiutstyr og tjenester 85 94, ,2%,37% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester , ,54%,66% Star Reefers Marine , ,86% 2,23% Stolt Nielsen Marine 9 162, ,8% 1,4% TTS Marine Mekanisk industri 8 97, ,9% 3,11% Wilh. Wilhelmsen A Marine , ,11%,54% Wilh. Wilhelmsen B Marine , Totalt Oslo ,24% Resultatregnskap og Balanse Tall i tusen Resultatregnskap Noter A. Porteføljeinntekter og porteføljekostnader 1. Renteinntekter 2. Utbytte 3. Gevinst/tap ved realisasjon 4. Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap 5. Andre porteføljeinntekter/-kostnader I. Porteføljeresultat B. Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader 6. Provisjonsinntekter fra tegning og innløsning av andeler 7. Kostnader ved tegning og innløsning av andeler 8. Forvaltningshonorar 9. Andre inntekter 1. Andre kostnader II. Forvaltningsresultat III. Resultat før skattekostnad 11. Skattekostnad IV. Årsresultat Anvendelse av årsresultatet 1. Netto utdelt til andelseiere i året 2. Avsatt til utdeling til andelseiere 3. Overført til/fra opptjent egenkapital Balanse Noter A. Eiendeler I. ets verdipapirportefølje 1. Aksjer 2. Konvertible 3. Warrants II. Fordringer 1. Opptjente, ikke mottatte inntekter 2. Andre fordringer III. Bankinnskudd Sum eiendeler B. Egenkapital I. Innskutt egenkapital 1. Andelskapital til pålydende 2. Overkurs/underkurs II. Opptjent egenkapital Sum egenkapital C. Gjeld I. Avsatt til utdeling til andelseiere II. Annen gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital , Seoul Hanjin Shipping Marine , ,83%,25% Hyundai Heavy Industries Mekanisk industri , ,54%,3% Korea Line Marine 2 165, ,76%,17% Samsung Heavy Industries Mekanisk industri 5 4 3, ,63%,22% STX Engine Mekanisk industri , ,37%,9% STX Shipbuilding Mekanisk industri 35 5, ,2%,49% Totalt Seoul ,16% Singapore Neptune Orient Lines Marine 7 3, ,14%,48% STX Pan Ocean Marine 9 3 3, ,86%,45% Totalt Singapore ,% Stockholm Broström Van Ommeren Shipping B Olje, gass og konsum brensel , ,99% 1,84% Totalt Stockholm ,99% Tokyo Iino Kaiun Kaisha Marine , ,1%,5% Mitsui Osk Lines Marine , ,14%,% Modec Energiutstyr og tjenester , ,7%,8% Totalt Tokyo ,94% Total portefølje ,88% DKK/NOK: 1,685 EUR/NOK: 7,96673 JPY/NOK:,4799 Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. KRW/NOK:,5781 SEK/NOK:, SGD/NOK: 3, ) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet USD/NOK: 5,41444 HKD/NOK:, (U) Unoterte papirer Avkastning ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Note 9 - Egenkapital Egenkapital pr Tegning i 27 Innløsninger i 27 Utdelinger til andelseiere i resultat overført egenkapital Egenkapital pr Note 1 - Andeler i fondet Andeler utstedt Basiskurs Innløsningskurs Pr Pr Pr , , , , , ,97 857, , , ODIN MARITIM MSCI WORLD GROSS MARINE INDEX ( ) ORKLA ENSKILDA'S SHIPPING INDEX ( ) Med basiskurs menes fondenes forvaltningskapital dividert med antall utstedte andeler. I forhold til basiskurser, er innløsningskurser redusert med,5% for innløsningsprovisjon. Det er ingen andre innløsningskostnader for andelseiere. Det er ikke inngått særskilte avtaler med større andelseiere med hensyn til begrensning av verdipapirfondets plikt til innløsning. et har ikke mottatt innløsninger som har påvirket andelsverdien under året. I 2 I ODIN FORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 27

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Markedsstøy gir muligheter Selskapenes resultatvekst avtok noe i annet halvår 2007, men verdsettelsen av selskapene er fortsatt moderat, og den

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Norden Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,9 prosent for ODIN Norden. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 28,4 prosent. Fondets

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning November 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Selskapenes resultater preget børsene Resultatfremleggelser og markedenes bedømmelser av disse, preget aksjemarkedene forrige måned. Samtidig

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Børsene går foran 2009 oppsummeres som et meget sterkt børsår. Ni av ODINs elleve aksjefond utviklet seg bedre enn markedene de sammenlignes

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fremvoksende økonomier drar lasset Verdensøkonomien forventes å komme tilbake til «normal» vekst i løpet av 2010. Nok en gang er det fremvoksende

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS April 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt tro på oljeservice Oljeserviceselskapene har falt kraftig i takt med nedturen i verdensøkonomi og en kraftig fallende oljepris. Vi

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Oktober 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Spennende muligheter i Øst Med overtakelsen av ODIN Global og ODIN Global SMB kan ODIN investere i undervurderte selskaper verden over. En region

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Desember 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS På tide med ODIN Maritim? De globale aksjemarkedene har steget kraftig så langt i år. Shippingaksjene har i liten grad fått være med på

Detaljer

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,2 prosent for ODIN Global. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 12,7

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Utfordrende aksjemarkeder Børsåret 2008 har så langt vekslet mellom perioder preget av frykt og usikkerhet etterfulgt av perioder med tro og

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning September 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Selskapenes resultater veier tyngst August 2007 kommer til å bli husket for uroligheter på verdens børser. Når det stormer som verst er det

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Forventningenes marked Aksjemarkedet er et forventningsmarked som beveger seg i forkant av konjunkturomslag. I USA startet kursfallet høsten

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Forventningsspill skaper muligheter Økt fokus på selskapenes resultater fra kvartal til kvartal gir økte svingninger i aksjemarkedet. Jo mer

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Usikkerhet, men børsene snur først 2008 har gått inn i historiebøkene som et av de dårligste årene noensinne i aksjemarkedet. Ofte legges

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gjeldsstyrte børser Fokus på europeisk statsgjeld førte til store svingninger på verdens børser i første halvår. Vi tror børsfallet den senere

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Gode muligheter i nordisk eiendom Den økonomiske veksten i Norden er i ferd med å ta seg opp. Det tilsier økt etterspørsel etter lokaler,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Opptur for verdiselskapene Gjennom sommeren har vi opplevd en ny periode med kursoppgang på verdens børser. Nå har også verdiselskapene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fortsatt fest i offshore Oljeselskapene bruker stadig mer penger i jakten på olje og gass. For oljeserviceselskapene betyr det at ordrebøkene

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2010 Hugin & Munin Markedskommentar Forvaltning AS Nordiske verdier i sikte Samlet sett har Norden klart seg bedre enn de fleste øvrige regioner det siste året. Norden har imidlertid blitt hengende

Detaljer

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Sverige Fondskommentar Januar 2011 Nils Petter Hollekim 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 35,2 prosent for ODIN Sverige. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp med 36,1 prosent.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Makrostyrt aksjemarked Siden 2007 har aksjemarkedet i stor grad vært styrt av det overordnede makrobildet. Det har ikke vært til fordel for

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011

ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 ODIN Global SMB Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 17,4 prosent for ODIN Global SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode

Detaljer

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen

ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011. Truls Haugen ODIN Europa SMB Fondskommentar Januar 2011 Truls Haugen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,6 prosent for ODIN Europa SMB. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 22,3 prosent. 2010

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Fotograf Henny Ray Abrams SCANPIX Norge Februar 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Resesjonsfrykt preget børsene Sjelden har vi sett så store daglige svingninger som vi så i januar. Svingningene

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Amerikansk storm på børsene Den internasjonale finanskrisen nådde nye høyder i september. Investeringsbanker gikk konkurs, kredittmarkedet

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Hugin & Munin. Ien verden med stadig friere flyt av. En verden full av muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Ien verden med stadig friere flyt av. En verden full av muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning Desember 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning En verden full av muligheter Selskapene i ODINs aksjefond har de siste årene blitt mer internasjonale. Økt internasjonal handel bidrar til

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juli 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Lysere tider i aksjemarkedet? De fleste av verdens børser oppsummerer første halvår med oppgang. Også ODINs aksjefond utviklet seg godt i perioden,

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN Forvaltning AS. Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken.

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN Forvaltning AS. Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken. Februar 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Frihet utenfor esken Vi i ODIN tror ikke på frihet i en liten, indeksnær eske. Vi tror på frihet utenfor esken. Først og fremst handler det

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS November 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Fokus på selskapene I perioder med støy og uro dukker det alltid opp gode investeringsmuligheter. Det byr på muligheter for ODIN som en

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside

ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Juni 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning ODIN Offshore attraktivt priset med betydelig oppside Det er stor enighet om at oljeprisen skal holde seg høy i overskuelig fremtid. Sammen med

Detaljer

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010. Alexandra Morris ODIN Europa Fondskommentar Januar 2010 Alexandra Morris 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 13,33 prosent for ODIN Europa. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 5,4 prosent. Fjoråret

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3%

1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3% 1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Juli 27 I2I Leder I2I Markedskommentar I første halvår 27 steg de norske, nordiske, europeiske og amerikanske markedene med henholdsvis

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning April 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Europeisk vekst gir finske muligheter Investeringer i fi nske selskaper har gitt andelseierne i ODIN Finland god langsiktig avkastning. Fortsatt

Detaljer

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017

ODINs kombinasjonsfond. Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond Fondskommentar november 2017 ODINs kombinasjonsfond November 2017 Utvikling siste måned og hittil i år ODIN Horisont: Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 % Hittil i år

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Hvem ser bunnen alle speider etter? Januareffekten på børsene ble kortvarig. Etter en kratig oppgang rundt nyttår, falt børsene igjen tilbake

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Juni 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Fullt trykk i offshore I ODIN har vi hatt sterk tro på offshoresektoren i lang tid, og andelseierne i ODIN Offshore har fått høy avkastning i fl

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS:

Støttefoiler Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: Støttefoiler 30.06.2017 Martin Henrichsen, Direktør Salg, Distribusjon og Marked ODIN Forvaltning AS: martin.henrichsen@odinfond.no/ 907 55 239 Utviklingen av bokført egenkapital på Oslo Børs Solid, jevn

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning

ODIN Aksje. Nytt fond fra ODIN Forvaltning. Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje Nytt fond fra ODIN Forvaltning Nils Hast, Senior porteføljeforvalter ODIN Forvaltning ODIN Aksje et nytt fond fra ODIN ODIN Aksje Forenkling og forbedring ODIN Aksje gjør din aksjesparing enklere

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Januar 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Tror på videre børsoppgang Vi tror på børsoppgang i 2011, støttet av en fortsatt bedring av verdensøkonomien, god resultatutvikling i bedriftene,

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS September 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Har det østeuropeiske investeringstoget gått? Lavere vekst i verdensøkonomien og politisk uro påvirker de østeuropeiske selskapene negativt.

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Juni 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Europa på billigsalg Til tross for dystre utsikter for europeiske statsfinanser og forventninger om lavere økonomiske vekst, Europa fremstår

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet

ODIN Aksje. Årskommentar 2015. Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje Årskommentar 2015 Videokommentar trykk på bildet ODIN Aksje C - desember 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 0,6 prosent. Referanseindeksens

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen

Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Den Nordiske Modellen Jarle Sjo, Vegard Søraunet og Truls Haugen Hvorfor investere i Norden? Avkastning, inkludert utbytte 1,000 900 800 700 600 500 400 1,000 900 800 700 600 500 400 300 300 200 200 100

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Jakter på utbytteselskapene ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å plukke selskapene vi mener vil gi andelseierne best avkastning

Detaljer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer

4-2012. Hugin & Munin - Weekly Market Briefing. Nordisk banksektor går godt. Flere spennende nyheter i råvarer Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 4-2012 «Risk-on» ga sterk januar i aksjemarkedene Rentemarkedet preges også av økt risikovillighet Flere spennende nyheter i råvarer Nordisk banksektor går godt Italienere

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Lev av sparingen i ODINs aksjefond

Lev av sparingen i ODINs aksjefond Lev av sparingen i s aksjefond En gang skal du bruke pengene du har spart i s aksjefond og den avkastningen vi har skapt på dine vegne. Med en uttaksavtale kan du leve av sparingen samtidig som du sparer

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017

Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Presentasjon Fosnavåg Shippingklubb 16. Januar 2017 Sparebanken Møre Markets Aktiv Forvaltning Trond Moldskred 2016 Et begivenhetsrikt år side 2 1 2016: Til tross for dette et bra år for aksjer Oslo børs

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning November 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Foto: ODIN Forvaltning Jakter på og høster av megatrendene Verden står overfor en megatrend med en aldrende befolkning. Kunnskap om konsekvensene

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania

Program. 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Program 24. mai 2007 - Clarion Hotel Royal Christiania Foredragsholdere og tema Ronan Carr Vice President (European Equity Strategy) i Morgan Stanley. Han har vært en del av Morgan Stanleys topp rangerte

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer