1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Aksjefond. Gode resultater fra selskapene 18,3%"

Transkript

1 1/2-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Aksjefond Juli 27 I2I Leder I2I Markedskommentar I første halvår 27 steg de norske, nordiske, europeiske og amerikanske markedene med henholdsvis 14, 11, 5 og 6 prosent i lokal valuta. Den gode børsoppgangen har bare vært avbrutt av to mindre korreksjoner i henholdsvis mars og juni. I4I Premiert for god forvaltning ODIN mottok hele ni priser da Nordic Fund Awards (også kalt Lipper Nordic) gikk av stabelen i Stockholm i februar. I5I NYHET: Globale aksjefond Med ODIN Global og ODIN Global SMB kan vi nå investere helt fritt over hele verden, uavhengig av bransjer og land. Gode resultater fra selskapene Børsoppgangen vi har sett de fire siste årene er godt forankret i selskapenes resultatutvikling. Et relativt lavt rentenivå, kombinert med en attraktiv verdsettelse av aksjer, gir gode utsikter for tålmodige investorer. ODIN er vi opptatt av selskapenes verdiskaping og resultatutvikling. Vi er en langsiktig investor som forsøker I å unngå påvirkning av kortsiktige moter og støy. Korreksjon i aksjemarkedene i februar og mars ble utløst av høy grad av spekulasjon, men også frykten for høyere inflasjon i de industrialiserte landene og påfølgende høyere renter bidro til kursfallet. Etter selskapenes sterke resultater i første kvartal har aksjekursene steget forbi nivåene før korreksjonen. I6I Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av første halvår 27 og utsikter fremover. I1I I pose og sekk med ODINs aksjefond Våre fond har gitt andelseierne i både pose og sekk: De faller mindre og stiger mer i verdi. I14I sresultater 1. halvår I24I Konkurranse Vinn kr 5,- i fondsandeler årlig avkastning siden fondene ble etablert (pr 3.6.7) : ODIN Norden Etableringsdato ,3% ODIN Finland Etableringsdato ,6% ODIN Norge Etableringsdato ,9% ODIN Sverige Etableringsdato ,6% ODIN Global 3 Etableringsdato ,6% ODIN Offshore Etableringsdato ,3% 1 1 ODIN Europa ODIN Europa SMB Egenforvaltet fra ,3% 2 Egenforvaltet fra ,4% 2 ODIN Global SMB 3 Etableringsdato ,5% ODIN Eiendom Etableringsdato ,1% ODIN Maritim Etableringsdato ,4% 1 Annualisert avkastning siden ODIN overtok forvaltningen Referanseindeksen til ODIN Europa har i samme periode vært 18,1%, mens referanseindeksen til ODIN Europa SMB har vært 28,3%. (Merk: Kun 31 mnd. måleperiode). 2 ODIN Europa og ODIN Europa SMB var i perioden et fond-i-fond med underfond forvaltet av Swedbank Robur er AB. 3 ODIN Global og ODIN Global SMB var i perioden et fond-i-fond med underfond forvaltet av Franklin Templeton under navnene ODIN Temleton Global og ODIN Templeton Global SMB. Se side 14 for fullstendig avkastningshistorikk

2 I Markedskommentar I Gode resultater fra selskapene Ved inngangen til 27 uttrykte ODIN optimisme med tanke på utsiktene for aksjemarkedene. Siden nyttår har resultatene for selskapene vist solid utvikling. I takt med sterk resultatvekst har aksjekursene beveget seg i positiv retning. Flere egenforvaltede aksjefond Vi har nå lagt første halvår 27 bak oss, og er glade for at ODIN-fondene har gitt god avkastning til andelseierne. Forhåpentligvis har vi levd opp til de forventningene andelseierne har hatt til så vel avkastningen, som til den service vi hele tiden prøver å yte. I første halvår har vi opplevd en god tilstrømming av både nye andelseiere og ny kapital. Ved utgangen av juni 27 forvaltet ODIN 52 milliarder kroner på vegne av andelseierne. I følge Verdipapirfondenes Forening hadde ODIN 21 prosent markedsandel innen norskregistrert aksjefondsforvaltning. På bakgrunn av vår forvaltning og de resultater vi har skapt, har vi i løpet av dette første halvåret blitt tildelt en rekke internasjonale priser. Disse skriver seg i all hovedsak fra den risikojusterte avkastningen som ble skapt i og minst to år forut for dette. Totalt har ODINs forvaltere blitt tildelt hele 25 utmerkelser, som du kan lese mer om på side 4. Nytt av året er at ODIN valgte å ta hjem forvaltningen av aksjefondene ODIN Global og ODIN Global SMB. Gjennom overtagelsen av disse fondene tilbyr nå også ODIN global aksjefondsforvaltning uavhengig av bransjer, basert på vår egen investeringsfilosofi. Denne har gitt gode resultater helt siden oppstarten for 17 år siden. Vi mener at vi gjennom overtagelsen av europafondene i november 24, klarte å skape gode avkastningsresultater på vegne av andelseierne, og håper at vi har innfridd forventningene. Dette håper vi også at vi skal få til med de nye ODIN-forvaltede globalfondene. I løpet av første halvår har vi avviklet seks fondi-fond. Bakgrunnen var generelt liten interesse for disse aksjefondene, og at vi ønsker å fokusere ytterligere på vår egen forvaltning av aksjefond. Alle andelseierne i de avviklede fondene er blitt tilskrevet en redegjørelse for avviklingen, samt fått tilsendt praktisk informasjon om hvordan selve avviklingen skulle skje. Vi er glade for at mange valgte å benytte muligheten til å flytte sparingen til ODINs øvrige aksjefond. Utviklingen i aksjemarkedene så langt i år har vært noenlunde slik vi så for oss ved inngangen til året. Vi hadde en kortvarig korreksjon i månedsskiftet februar/mars, som følge av kursfall i Kina. Imidlertid var korreksjonen over på en drøy ukes tid, og det tok forholdsvis kort tid før hele fallet var visket ut. Utover dette har markedet i juni vært preget av frykt for høyere renter enn ventet. Vi er fortsatt positive til aksjemarkedene, men som alltid må man forvente at det vil komme større eller mindre kortvarige korreksjoner. Du kan lese mer om våre forventninger til utviklingen i aksjemarkedet på de påfølgende sidene. første halvår 27 steg de norske, nordiske, europeiske og amerikanske markedene med henholds- I vis 14, 11, 5 og 6 prosent i lokal valuta. Den gode børsoppgangen har bare vært avbrutt av to mindre korreksjoner i henholdsvis mars og juni. Sterke resultater fra selskapene Resultatutviklingen hos de børsnoterte selskapene har fortsatt sin positive utvikling i 27. Resultatene har jevnt over vært bedre enn forventet. I Norden leverte 65 prosent av selskapene resultater i første kvartal som var bedre enn, eller på linje med det markedet ventet. Tilsvarende tall for Europa var 8 prosent. Resultatveksten siste tolv måneder for nordiske selskaper var 19 prosent i første kvartal. Resultatene for første kvartal blant amerikanske selskaper viste at 76 prosent av de børsnoterte selskapene leverte tall som var bedre enn, eller på linje med, forventningene. Resultatveksten siste tolv måneder for amerikanske aksjer var 1 prosent. Siden resultatene har overgått forventningene har aksjekursene steget. Resultatdrivere Et økonomisk bakteppe preget av relativt lave renter, lav gjeldsbelastning i selskapene, sterk etterspørsel, høy kapasitetsutnyttelse og effekter av tidligere års kostnadskutt, bidrar til god resultatvekst blant selskapene. Styringsrentene både i Norden og Europa er stigende. Rentenivåene er likevel lave, og virker fortsatt stimulerende på konsum og investeringer. Den amerikanske styringsrenten har blitt hevet raskere enn i Europa. Kombinasjonen av dagens rentenivå, i skrivende stund på 4,% i Europa, og høy resultatvekst, gjør at oppkjøpsaktiviteten er høy. Oppkjøpsfond, og selskaper som ønsker å ekspandere virksomheten, finner det lønnsomt - med dagens rentenivå - å gjeldsfinansiere overtakelser og videre vekst. Når etablerte selskaper kjøper børsnoterte konkurrenter fremfor å bygge kapasitet selv, er dette et signal om at selskapene som kjøpes er attraktivt priset. Økt fusjons- og oppkjøpsaktivitet har blitt tatt vel imot av aksjemarkedene i form av stigende aksjekurser. Dagens lave rentenivåer i Norden og Europa har tidligere vært sammenfallende med en høyere verdsettelse av aksjer enn det vi observerer i dag. Den finansielle situasjonen blant nordiske og europeiske selskaper er også meget god. Lav gjeld bidrar til at effekten av stigende renter reduseres, og selskapene står bedre rustet dersom de økonomiske utsiktene svekkes. De siste års høykonjunktur har ført til høyere kjøpeevne- og vilje hos konsumentene. Det er ikke bare i de nordiske landene at økt kjøpekraft setter sine spor i selskapenes resultatregnskaper. Mange av selskapene ODIN investerer i er globale aktører og selger sine varer og tjenester på verdensmarkedet. Sterk etterspørsel innen bygg- og anleggssektoren i Russland og Øst-Europa har ført til sterk resultatutvikling for aktører som finske Ramirent (Bautas). Industrialisering av Kina, og sterk asiatisk industriproduksjon, har drevet fraktratene for kjemikalier til høye nivåer. Økt kjøpekraft her hjemme har gitt seg utslag i sterk etterspørsel etter blant annet flatskjermer med påfølgende gode resultater og sterk kursutvikling for elektrokjeden Expert. Eksemplene på at selskapene i våre fond nyter godt av sterk etterspørselsvekst er mange, og strekker seg på tvers av land, regioner og bransjer. Kortsiktige korreksjoner gir kjøpsmuligheter Som langsiktig investor forsøker ODIN å unngå påvirkning av kortsiktige moter og støy. Vi er opptatt av selskapenes verdiskaping og resultatutvikling. Vi mener at selskaper som på lang sikt er i stand til å skape og bevare verdier, vil bli premiert av aksjemarkedet gjennom stigende aksjekurser. Kursfallet som rammet verdens børser i februar og mars ble utløst av høy grad av spekulasjon, og påfølgende kursfall, i det kinesiske aksjemarkedet. Frykt for høyere inflasjon i industrialiserte land, og påfølgende høyere renter bidro også til kursfall. Det var få, om noen, fundamentale makroøkonomiske årsaker bak fallet på henholdsvis 9 prosent og 8 prosent for nordiske og europeiske aksjer. Etter en sterk resultatsesong i første kvartal har aksjekursene steget forbi nivåene før korreksjonen Moderat prising av aksjer Så lenge aksjekursene stiger i takt med resultatutviklingen i selskapene forblir verdsettelsen av aksjer den samme. De siste fire årene har dette grovt sett vært tilfellet i Norden, Europa og USA. Børsoppgangen er godt forankret i resultatutviklingen, og selskapenes balanser er jevnt over sunne. Vi observerer i dag mindre forskjell i prising mellom sektorer og land/regioner enn tidligere. Etter rapporteringssesongen for første kvartal har aksjekursene steget mye på kort tid. Det er ikke unaturlig at god kursutvikling blir avløst av kortsiktige korreksjoner. Dette har vi sett tilfeller av flere ganger iløpet av snart fire år med god kursutvikling. Vi har fremdeles et relativt lavt rentenivå, samtidig som verdsettelsen av aksjer fremstår som attraktiv. Dette gjør at aksjer fremstår som et godt investeringsalternativ for tålmodige investorer. Press på råvarer Sterk global økonomisk utvikling og kapasitetsbegrensninger på tilbudssiden har ført til at prisene I 2 I På vegne av alle oss i ODIN ønsker vi andelseierne en god sommer. Vi håper vi har klart å leve opp til dine forventninger, og at du også i fremtiden vil vise oss tilliten til å forvalte dine midler. Leif Ola Rød, Adm. direktør ODIN Forvaltning AS ODIN Forvaltning AS Dronning Mauds gate 11, N-25 Oslo. Telefon Fax: Webadresse: Org.nr Selskapet er et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen AS ODIN er Stureplan 13, S-III 45 Stockholm. Telefon: Fax: Redaksjonen Petter Nordeng Eirik Krogstad Ann-Karin H. Hattrem Berit Dolmen Thorvaldsen Helge B. Rutgersen Oddbjørn Dybvad Claire Menard Trykk: ADRESSA-TRYKK AS Opplag: 275 Juli 27 ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27

3 god. 8 prosent av selskapene leverte tall som var bedre enn, eller på linje med, analytikernes forventninger. Dette har kommet våre andelseiere i ODIN Europa og ODIN Europa SMB til gode. en for fondene var henholdsvis 4,2 prosent og 1,8 prosent i første halvår 27. Våre to europeiske fond har i lengre tid hatt betydelig eksponering mot bygg- og anleggssektoren i Europa. Etter lave investeringer i infrastruktur gjennom flere år har situasjonen snudd og europeiske bygg- og anleggsbedrifter opplever i dag sterk etterspørsel etter sine varer og tjenster. Utfordringen for flere selskaper er press på underleverandører som skal levere viktige innsatsfaktorer innen strenge tids- og kostnadsrammer. Ett eksempel på et bygg- og anleggsselskap i ODIN Europa som vi tror vil levere gode resultater fremover er nederlandske BAM Group. ODINs forvalterteam: Fra venstre: Truls Haugen, Nils Petter Hollekim, Alexandra Morris, Jarl Ulvin og Lars Mohagen på flere råvarer og metaller holder seg på historisk høye nivåer. ODIN har investert i flere selskaper som opplever et meget stramt marked for sine sluttprodukter som for eksempel Rautaruukki (stål/verkstedselskaper) og Rio Tinto (jernmalm). Industrialiseringen av Kina og India er en viktig driver bak prisøkningene på råvarer og metaller. Økt etterspørsel etter jernmalm for stålproduksjon, samt kobber og sink for ulike industrielle formål, har ført prisene på disse produktene til rekordnivåer. Samtidig er ledetiden for iverksettelse av nye prosjekter for fremstilling av disse råvarene lange. Når tilbudssiden ikke får økt kapasiteten raskt nok, gir dette seg utslag i høyere priser. Flere analytikere har den siste tiden fornyet sitt positive syn på råvaresykelen vi er inne i, og har økt sine resultatprognoser for selskapene med eksponering mot disse råvarene. Incentivene for å bygge nye gruver og starte opp igjen tidligere ulønnsomme prosjekter innen bransjen, er store. Som i alle markeder vil også markedene for ulike råvarer og metaller balanseres med påfølgende prisfall. Dette ser vi ikke tegn til i dag. Hittil i år har imidlertid aksjekursene for selskaper med størst eksponering mot utvalgte metaller og råvarer utviklet seg svært godt. Redusert i laks og økt i pelagisk fisk Gjennom første halvår 27 har ODIN solgt sine aksjer i enkelte lakseprodusenter som har store deler av sin virksomhet i Chile. Vi er imidlertid fortsatt positive til laksenæringen på lang sikt. Laks er en av de beste omega-3 kildene som finnes. Det globale markedspotensialet er stort, og laksenæringen er fortsatt en ung industri. Markedsforholdene ligger godt til rette for oppdrettslaks i årene fremover på bakgrunn av sterk etterspørsel og flat til fallende villaksfangst. Flere utvalgte lakseprodusenter med tilstedeværelse i Chile har iløpet av våren opplevd større sykdomstilfeller enn ventet på forhånd. Utfordringer med blant annet lakselus har ført til høyere kostnader og lavere slaktevolum for flere chilenske aktører. I tillegg har tilbudsveksten fra norske lakseprodusenter de siste månedene vært høy, noe som har ført til press på lakseprisen. Lakseprisen har falt fra rundt 27 kroner pr kg ved inngangen til 27 til 22 kroner pr kg ved utgangen av juni måned. Vi tror produksjonsutfordringene for flere chilenske oppdrettsselskaper vil fortsette også utover høsten. ODIN har eksponering mot selskaper som produserer fiskemel og -olje. Disse produktene er viktig for å sikre gode vekstforhold og lavere sykdomsfrekvens hos laksen. De sterke prisøkningene for fiskemel og fiskeolje reflekterer høy produksjonsvekst innen akvakultur ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27 generelt, begrenset tilbudsvekst av fiskemel og -olje og større fokus på de fysiologiske effektene av marine komponenter i fôrinnholdet for laks. Attraktive offshoreselskaper Ved inngangen til året uttrykte ODIN optimisme på vegne av våre offshoreselskaper. Tolv av 15 oljeserviceselskaper i OSX-indeksen (offshoreindeks i USA) leverte resultater i første kvartal som var bedre enn, eller var på linje med, analytikernes resultatprognoser. Resultatveksten for selskapene i indeksen var 48 prosent de siste tolv månedene. Kursutviklingen for ODIN Offshore var 13,7 prosent i første halvår 27. Oljeprisen har steget gjennom første halvår, fra 6 til til 7 amerikanske dollar pr fat. Det stramme oljemarkedet er et resultat av flere år med underinvestering i bransjen. Flere oljeselskaper har det siste halve året nedjustert sine produksjonsestimater, og presset på bruk av oljeservicetjenester og -utstyr for å finne og produsere mer olje er høyt. Siden reservoarene blir vanskeligere tilgjengelig, oljefeltene blir mindre og stadig flere felt må stimuleres for å kompensere for tomme brønner, tegnes det et lyst bilde for oljeserviceselskapene fremover. Oljeserviceselskapene inngår kontrakter med oljeselskapene for flere år frem i tid. Forutsigbarheten i resultatutviklingen gjør oss sterk i troen på fortsatt god kursutvikling for våre oljeserviceselskaper. Utfordringen for mange selskaper i bransjen er en stadig voksende kontantbeholding. 65 prosent av selskapene i OSX-indeksen er gjeldsfrie neste år, og estimatene for 29 er at nærmere 9 prosent av selskapene er uten gjeld. Vi mener fusjons- og oppkjøpsaktivitet kan bidra til å synliggjøre verdier blant selskapene fremover. Positiv utvikling i Europa Resultatsesongen for første kvartal i Europa var meget Prosent Styringsrenter siste fem år Norge Sverige Eurosonen USA ODIN Forvaltning / Kildedata: Reuters EcoWin Det siste året har vi sett en økning i renter over hele verden. I USA mener mange at toppen er nådd, mens i Europa og Norden tikker rentene videre oppover I Europa har vi i 27 sett en betydelig økning i antall fusjoner og oppkjøp. Samlet transaksjonsverdi av fusjoner og oppkjøp har steget mer enn 5 prosent det siste året. Lave finansieringskostnader og attraktiv prising av selskapene er to viktige årsaker til denne veksten. Innen banksektoren har blant annet budkampen om det nederlandske finanskonsernet ABN Amro og fusjonsdiskusjoner mellom franske Societe Generale og italienske Unicredito ført til økt oppmerksomhet og kursstigning for bankaksjer i Europa. Økonomiske reformer og restrukturering i europeisk industri har ført til økt konkurranseevne hos europeiske selskaper. Kombinert med gode resultater fra selskapene, solide balanser og fornuftig selskapsprising, skaper dette grobunn for videre oppgang i det europeiske aksjemarkedet. Over hele verden Den 12. juni tok ODIN over forvaltningen av to globale aksjefond. Erfaringen fra våre to europeiske aksjefond, ODIN Europa og ODIN Europa SMB, er at vår forvaltningsfilosofi fungerer godt også utenfor våre hjemmemarkeder. ODIN er en verdiinvestor, og vi mener verdier aldri går av moten. Fokus på selskaper med solide balanser, sterke kontantstrømmer, god resultatutvikling og attraktive utbytter har de siste snart tre årene gitt en meget konkurransedyktig avkastning for våre andelseiere i ODIN Europa og ODIN Europa SMB. Vi vil utnytte vår kunnskap om, og innsikt i, eksisterende ODIN-selskaper til å lete etter globale selskaper vi mener vil utvikle seg positivt fremover. ODINs forvaltere har lenge dekket bransjer som er globale i sin natur. I vårt arbeide har vi funnet mange selskaper på global basis som tilfredsstiller våre investeringskriterier, og vil gjennom ODIN Global og ODIN Global SMB endelig få mulighet til å investere i disse selskapene. ODIN har i markedskommentaren gjengitt kilder som vurderes som pålitelige. ODIN kan imidlertid ikke garantere at informasjonen fra kildene hverken er presis eller komplett. Uttalelser i denne halvårsrapporten reflekterer ODINs markedssyn på tidspunktet halvårsrapporten ble utarbeidet. 12 måneders fremtidig PE Finland Europa Norge Sverige ODIN Forvaltning / Kildedata: JCF Selv om markedene har gitt god avkastning de siste årene har ikke prisingen blitt nevneverdig dyrere. Dette som følge av at selskapenes resultater har økt i takt med aksjekursene. (P/E = aksjekurs i forhold til resultat) I I

4 Premiert for god forvaltning I løpet av årets første halvår mottok ODINs forvaltere en rekke priser og utmerkelser for resultatene som er skapt i aksjefondene på vegne av andelseierne. Tekst: Eirik Krogstad Langsiktighet er et av stikkordene når det gjelder investeringer i aksjefond. Dette er også utgangspunktet når fond og forvaltere premieres. For å bli premiert holder det ikke å bare levere høy avkastning i korte perioder. Du må gjenta prestasjonen år etter år; i alle typer markeder, ofte over landegrenser og i de fleste tilfeller på tvers av bransjer. Administrerende direktør Leif Ola Rød Nordisk mesterskap i aksjefondsforvaltning ODIN mottok hele ni priser da Nordic Fund Awards (også kalt Lipper Nordic) gikk av stabelen i Stockholm i februar (se tabell). Vinnerne ble plukket ut basert på Lipper Leader ratingen for konsistent av- Utmerkelsene bekrefter at resultatene som er skapt i ODINs aksjefond er svært gode. I ODIN har vi fulgt samme investeringsfilosofi siden oppstarten i 199. Filosofien alene er selvsagt ikke nok, du må også ha dyktige og erfarne forvaltere. ODIN har et forvalterteam som tilfredsstiller disse kriteriene. kastning. I Lippers vurderinger sto det blant annet at «ODINs aksjefond har utmerket seg ved å levere høy og konsistent risikojustert avkastning i forhold til aksjefond med samme mandat». Europeisk mesterskap i aksjefondsforvaltning Da «storebroren» European Fund Awards hadde sin markering i slutten av mars, tok ODIN med seg ytterligere syv priser også disse for å ha levert høy risikojustert avkastning i forhold til sine respektive klasser (målt over tre og fem år). Konkurransen var knallhard, med totalt fond til vurdering. Mohagen nest best i Europa I april ble Lars Mohagen utropte til Europas nest beste forvalter av Citywire uavhengig av hvor og hvordan fondene investerer; land, region eller bransje. Rangeringen var basert på risikojustert avkastning i ODIN Offshore siste tre år (til og med desember ). I denne perioden kunne ODIN Offshore vise til en årlig gjennomsnittlig avkastning på hele 68 prosent. Europalisten sammenlignet merittlistene til mer enn 3 3 fondsforvaltere i 24 land som til sammen hadde ansvaret for mer enn 5 fond. Startfeltet Mohagen ble vurdert i forhold til, var med andre ord enormt! Citywire er et uavhengig britisk analysebyrå, delvis eid av Reuters. I tillegg til risikojustert avkastning, tar også Citywire høyde for om forvalter bytter fond eller arbeidsgiver, har tatt en pause i karrieren, eller forvalter flere fond samtidig. Alt for å vurdere om forvalteren klarer å levere konsistent avkastning over tid. og best i Sverige Ved tilsvarende Citywire-kåring over fondene som er tilgjengelige i Sverige, toppet Mohagen listen. Nils Petter Hollekim fulgte opp med en femteplass for sin forvaltning av ODIN Sverige. Citywire rangerer også forvaltere fortløpende. Kravet for å bli vurdert er minst 3 måneders historikk. ODIN overtok forvaltningen av ODIN Europa SMB og ODIN Europa Da tidskravet ble passert i mai, ble både Alexandra Morris og Truls Haugen topprangert av Citywire. Du kan lese mer om denne rangeringen på side 13. Flere priser til ODIN I februar kåret Morningstar og Nederlands største finansavis Het Financieele Dagblad, ODIN Offshore til beste sektorfond i i det nederlandske markedet. Og sist men ikke minst i vår lille premiekavalkade: I januar ble Alexandra Morris tildelt Dagens Industris gullstjerne for sin forvaltning av ODIN Europa. Plukker morgendagens vinnere ODINs investeringsfilosofi, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt svært gode avkastningsresultater til andelseierne dette bekreftes av premiedrysset i 27. Vårt mål er å plukke morgendagens vinnere på vegne av andelseierne. Det har vi lykkes med hittil i våre aksjefond, og det skal vi gjøre alt for å lykkes med også i fremtiden. European Fund Awards: Periode Klasse ODIN Norden 5 år Equity Nordic ODIN Sverige 5 år Equity Sweden ODIN Europa* 3 år Equity Europe ODIN Maritim 3 og 5 år Equity Sector Cyclical Consumer Goods ODIN Offshore 3 og 5 år Equity Sector Natural Resources Nordic Fund Awards: Periode Klasse ODIN Finland 3 og 5 år Equity Finland ODIN Europa* 3 år Equity Europe ODIN Europa 3 og 5 år Equity Europe Small and Mid Caps SMB* ODIN Maritim 3 og 5 år Equity Sector Cyclical Consumer Goods ODIN Offshore 3 og 5 år Equity Sector Natural Resources Du finner også mer informasjon om de ulike prisene i artikkelarkivet på * ODIN Europa og ODIN Europa SMB var inntil fond-i-fond forvaltet av Swedbank Robur er. I 4 I ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27

5 Nyhet: Globale aksjefond fra ODIN Den 12. juni overtok ODIN forvaltningen av to globale aksjefond. Med ODIN Global og ODIN Global SMB kan vi nå investere helt fritt over hele verden, uavhengig av bransjer og land. Tekst: Eirik Krogstad De siste årene har det vært sterk etterspørsel etter globale aksjefond, blant annet som følge av mange spareeksperters anbefalinger. Ved å ta hjem forvaltningen av ODIN Templeton Global og ODIN Templeton Global SMB, tilbyr nå også ODIN bred global aksjefondsforvaltning basert på vår egen investeringsfilosofi. Denne har gitt gode resultater helt siden oppstarten for 17 år siden; i alle typer markeder, over landegrenser og på tvers av bransjer. ODIN har siden etablering i 199 gradvis utvidet tilbudet av egenforvaltede aksjefond. Det er nå gledelig å også kunne tilby brede globale aksjefond, sier administrerende direktør Leif Ola Rød. ODINs nye fond Aksjefondene som ble overtatt 12.juni, ODIN Templeton Global og ODIN Templeton Global SMB, har vært fond-i-fond forvaltet av Franklin Templeton siden november Ved overtakelsen skiftet fondene navn til ODIN Global og ODIN Global SMB. Samtidig benyttet vi anledningen til å gå over til utbyttejusterte referanseindekser, som bedre reflekterer verdiskapningen i de markedene fondene er investert i. ODIN Global og ODIN Global SMB beholder selvsagt sine brede investeringsmandat, som betyr at man står fritt til å investere verden over. Stort og smått Forskjellen på fondene er at mens ODIN Global investerer helt fritt, har ODIN Global SMB begrensninger på størrelsen på selskapene fondet investerer i. Er selskapets børsverdi over to milliarder dollar, kan vi bare vurdere det for ODIN Global, er selskapets ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27 markedsverdi lavere enn to milliarder USD, kan vi vurdere det for begge aksjefondene. For andelseierne blir den viktigste forskjellen som følge av overtakelsen, at fondene nå skal forvaltes av vårt forvalterteam basert på ODINs investeringsfilosofi. Det betyr at vi på vegne av andelseierne investerer i undervurderte selskaper, uavhengig av bransjer, over hele verden, sier Leif Ola Rød. Alltid feilprisede selskaper I ODIN mener vi at det alltid finnes en rekke feilprisede selskaper i aksjemarkedet feilpriset i betydning høyere eller lavere aksjekurs enn det selskapet faktisk er verdt. Målet er hele tiden å styre unna førstnevnte, og investere i sistnevnte, altså de undervurderte selskapene dette er selvsagt like viktig nasjonalt som globalt. Grovt sett er det tre årsaker til at et selskap blir feilpriset: Selskapet kan være feilpriset på grunn av at det er få, om noen, analytikere som regner på verdien. 2) Selskapet kan være feilpriset på grunn av at bransjen eller selve selskapet i dag ikke faller i smak hos investorene. 3) Selskapet kan være feilpriset etter vår mening på grunn av at vi har sett et potensial for kursoppgang som «massene» ennå ikke har sett. I forbindelse med overtakelsen av Europa-fondene for snart tre år siden, fant vi mange feilprisede og undervurderte selskaper som siden har gitt god avkastning til andelseierne. Da vi startet forberedelsene til globalsatsningen, var vi selvsagt spente på om det samme ville gjenta seg. Morgendagens globale vinnere I forberedelsene til globalsatsningen har det vært gledelig å konstatere at vi også globalt ser mange gode kandidater. Dette er selskaper som etter vår mening har de beste forutsetningene til å kunne bli morgendagens vinnere på global basis, sier ODINs investeringsdirektør Jarl Ulvin. Hele forvalterteamet og alle analytikerne har jobbet med å finne attraktive, undervurderte porteføljeselskaper i tråd med ODINs investeringsfilosofi. Porteføljemiksen I de nye porteføljene har vi fått på plass en god miks av selskaper fra hele verden uavhengig av bransjer. Vi både håper og tror at selskapene vil bidra til god langsiktig avkastning for andelseierne i fondene, avslutter Jarl Ulvin. Fakta: Minimum sparebeløp pr måned kr 3,- Minimum engangssparing kr 3.- Omkostninger: Tegning fra kr til kr ,% Tegning over kr 1 2,% Årlig forvaltningshonorar 2,% Innløsning,5% Globalteamet: ODIN Global og ODIN Global SMB forvaltes av et team bestående av Truls Haugen, Alexandra Morris og Jarl Ulvin. Sammen har de ansvaret for begge globalfondene. Resten av ODINs forvalterteam, sammen med ODINs analytikere, vil fortløpende bidra med selskapsanalyse og investeringsalternativer. I 5 I

6 Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av første halvår 27 og utsikter fremover ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge Første halvår endte med en oppgang på 1,2 prosent for ODIN Norden. Dette var noe bak referanseindeksen, som steg 11,5 prosent. De nordiske verkstedselskapene har gått veldig bra så langt i år. Blant fondets beste bidragsytere finner vi det finske verkstedselskapet Wärtsilä og svenske Sandvik. Begge selskapene er godt posisjonert i forhold til markedene i Europa og Asia. Et annet selskap som nyter godt av handelen med Asia, er danske A.P. Møller Mærsk. Selskapet er kanskje mest kjent for sin containerfrakt, men er også eksponert mot olje, gass, mat og klær, for å nevne noen. Det norske selskapet Northland Resources har også vært en meget positiv bidragsyter. Selskapet som har store rettigheter på jernmalmforekomster i Finland og Sverige, har tredoblet børsverdien i løpet av halvåret. ets eksponeringer mot industriell shipping har så langt i år ikke gitt uttelling med unntak av A.P. Møller Mærsk. Vi har imidlertid stor tro på at våre investeringer innen sektoren skal bidra positivt i tiden som kommer. Samme holdning har vi til oljeservice blant annet representert ved Dof Subsea og BW Offshore. ODIN Nordens portefølje er priset vesentlig lavere enn det nordiske markedet. Selskapene i regionen leverer gode resultater og har bygget seg opp mye kontanter. Større investeringstemaer fremover blir oljeservice, industriell shipping og råvarer generelt. ets avkastning for første halvår endte på 17,3 prosent, mens referanseindeks endte på 9,9 prosent. Gode selskapsresultater og økt aktivitet innen fusjoner og oppkjøp bidro til den gode kursutviklingen. Oppkjøp, eller rykter om oppkjøp, fører ofte til positiv kursutvikling på tilsvarende selskaper. Et konkret oppkjøpseksempel i ODIN Finland er norske Yara sitt bud på den finske gjødselsprodusenten Kemira Growhow. Oppkjøpspremien ut over aksjekursen ble på hele 3 prosent. De største bidragsyterne første halvår var Ramirent, Cramo og Nokian Tyres. Ønske om mer vestlig levestandard i Øst-Europa, med stadig flere vestlige biler og økt bygging av boliger og infrastruktur, har bidratt til god utvikling for disse selskapene. Nokian Tyres har blant annet etablert seg med en ny og moderne dekkfabrikk i Russland. Et selskap som har skuffet så langt i år er Outokumpu. På grunn av høye nikkelpriser (viktig del i produksjonen av rustfritt stål) velger distributørene å bygge ned lagrene fremfor å kjøpe mer fra stålselskapene. Dette har ført til at etterspørselen mot produsenten og dermed prisene på rustfritt stål har falt mer og raskere enn ventet. Vi tror imidlertid Outokumpu kan få en hyggelig senhøst når perioden med lagernedbyggingen tar slutt. Sentrale temaer fremover vil fortsatt være vår eksponering mot Øst-Europa, industriselskaper og selskaper rettet mot bygg- og anlegg. Første halvår endte med en oppgang på 15 prosent for ODIN Norge. ets referanseindeks endte med en avkastning på 14,1 prosent. Vi ser at det fremdeles er mulig å finne gode undervurderte selskaper på Oslo Børs selskaper vi tror vil gi god uttelling fremover. Gode selskapsresultater tror vi vil påvirke aksjekursene positivt fremover. Så langt i år har vi sett økende aktivitet innen fusjoner og oppkjøp. I første halvår ble ODIN Norges aksjer i Expert kjøpt opp med en oppkjøpspremie på 2 prosent. Fisk er fremdeles et viktig investeringstema i fondet. I første halvår har blant annet Austevoll Seafood, som er store innenfor pelagisk fisk, gitt god avkastning til fondet. Vi har redusert vår eksponering mot oppdrettsselskaper med store deler av sin virksomhet i Chile. Flere chilenske lakseoppdrettere har møtt utfordringer på produksjonssiden som følge av økt sykdomsfrekvens. Scana Industrier har også vært en av de virkelig gode bidragsyterne i 27. Industrikonsernet som har aktivitet rettet inn mot blant annet offshoresektoren og skipsindustrien, har vært en av kursvinnerne på Oslo Børs dette halvåret. Industriell shipping har bidratt negativt til avkastningen i forhold til indeks. Vi forventer at sektoren kommer, og er godt posisjonert i så måte. Fremover har vi spesielt tro på industriell shipping, offshore, utvalgte verkstedselskaper og fisk Indeks 9 Indeks 9 Indeks hittil i år (3.6.7) Indeks: VINX Benchmark Cap NOK NI hittil i år (3.6.7) Indeks: OMX Helsinki CAP hittil i år (3.6.7) Indeks: Oslo Børs index (OSEFX) hittil i år: (pr ) ODIN Norden 1,2% ODIN Finland 17,3% ODIN Norge 15,% Referanseindeks 11,5% Referanseindeks 9,9% Referanseindeks 14,1% I 6 I ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27

7 ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB Første halvår endte ODIN Sverige marginalt etter indeks, med en avkastning på 6,9 prosent mot referanseindeks 7,4 prosent. Selskaper innen «engineering» og verksted har stått for de største bidragene så langt i år. Sandvik som blant annet produserer verktøy til gruveindustrien, SKF som blant annet produserer kulelager og Scania som produserer lastebiler og busser, har alle vært gode bidragsytere. ets investeringer innen farmasi og bank har ikke levert som ventet i år. Begge sektorene tror vi kommer til å gi gode bidrag i tiden som kommer. Høyteknologiselskapet SAAB har også bidratt negativt så langt i år. Vi har imidlertid stor tro på selskapet, som følge av attraktive nøkkeltall og solid ordrebok. Selskapene i ODIN Sveriges portefølje er bra posisjonert i forhold til forventninger om økt etterspørsel etter varer og tjenester fra Europa og Asia. Vi finner fortsatt mange interessante muligheter blant de større selskapene i Sverige. Blant fondets investeringstema fremover kan vi nevne verkstedindustrien, servicesektoren i form av blant annet Securitas og farmasi representert med Astra Seneca. I tillegg er vi investert i en rekke selskaper som tjener på byggeboomen i Øst-Europa gjennom underleverandører til byggeindustrien og utvalgte entreprenørselskaper. et endte med en avkastning på 4,2 prosent første halvår, mens fondets referanseindeks endte på 4,1 prosent. Strukturelt underskudd på boliger i Europa, samt behov for oppgradering og utvidelse av infrastruktur, har gjort bygg- og anleggssektoren til et lønnsomt sted å være investert for ODIN Europa. Vi tror fortsatt sektoren har mye å gå på. Italienske Impregilo, irske CRH og nederlandske BAM Group er tre eksempler på porteføljeselskaper som nyter godt av byggeboomen i Europa. Sistnevnte, BAM Group, er blant Europas ti største bygg- og anleggsselskap. Tyske Continental er et annet selskap som har bidratt positivt så langt i år. Selskapet som er verdens fjerde største dekkprodusent har flere ben å stå på, for eksempel er de store innen bremse- og sikkerhetssystemer. Våre investeringer i sektorene helse og oljeservice, har så langt i år ikke levert slik vi hadde ventet. Vi tror imidlertid at også disse vil levere på sikt. Etter mange år med lav europeisk vekst har trenden snudd, og vi forventer nå en periode med sterk vekst fremover. Vi har stor tro på Europas langsiktige utvikling og fortsetter å fokusere på de lange trendene. Store investeringstemaer fremover er fortsatt bygg og anlegg, kapitalvarer og råvarer. Første halvår ga andelseierne i ODIN Europa SMB en avkastning på 1,8 prosent. Tilsvarende har fondets referanseindeks steget 6, prosent. Sterk makroøkonomisk utvikling, gjennomgående gode selskapsresultater og mye likviditet i markedene, har bidratt til god avkastning for europeiske aksjer. Vi tror på økt aktivitet innen fusjoner og oppkjøp fremover. en selskapene kan forvente ved oppkjøp, er på tross av økte renter, fortsatt større enn finansieringskostnaden. ets to største bidragsytere er finske Ramirent, som driver med utleie av maskiner og utstyr til bygg- og anleggssektoren og den finske dekkprodusenten Nokian Tyres. Begge har hatt et svært godt halvår, blant annet som følge av økt etterspørsel fra Øst-Europa. Tyske Krones som produserer utstyr for bryggerier og næringsmiddelindustrien har også vært en viktig bidragsyter. God etterspørsel kombinert med mindre prispress i bransjen, har i løpet av den siste tiden ført til økte marginer for selskapet. Geografisk er Tyskland det landet hvor ODIN Europa SMB har størst eksponering. Hvor selskapene er børsnotert, trenger imidlertid ikke å ha en nær sammenheng med hvor selskapene har sin eksponering i form av produksjon og salg som tross alt er det viktigste for oss som investor. Fremover vil vi fortsette å lete etter gode, undervurderte selskaper, uavhengig av bransjer, og land i hele Europa Indeks Indeks Indeks hittil i år (3.6.7) Indeks: OMXSB Cap GI hittil i år (3.6.7) Indeks: MSCI Europe hittil i år (3.6.7) Indeks: MSCI Europe Small Cap ODIN Sverige 6,9% ODIN Europa 4,2% ODIN Europa SMB 1,8% Referanseindeks 7,4% Referanseindeks 4,1% Referanseindeks 6,% ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27 I 7 I

8 Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av første halvår 27 og utsikter fremover ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Maritim Første halvår endte med en oppgang på 3,2 prosent for ODIN Global. Tilsvarende endte fondets referanseindeks opp 2,9 prosent. Det var først 12. juni at ODIN overtok forvalteransvaret for fondet og investerte i selskaper plukket av ODINs forvalterteam. Resultatene som er skapt i fondet første halvår, er således hovedsakelig skapt av Franklin Templeton. Verdensøkonomien er inne i en langvarig og sterk oppgangsperiode. Med ODIN Global har vi nå tatt steget ut fra Norden og Europa for å lete etter undervurderte selskaper i nye land og markeder selskaper som i dag nyter godt av konjunkturoppgangen. I forkant av overtakelsen av ODIN Global, har vi brukt mye tid og ressurser på å finne gode selskaper og bransjer å investere i. Mange av ODINs velkjente investeringstemaer vil også være aktuelle investeringstema i ODIN Global. Offshoresektoren, som i lengre tid har vært blant ODINs større investeringstema, dukker også opp i ODIN Global. Vi søker eksponering mot sektoren hovedsakelig via oljeserviceselskapene. Oljeserviceselskapenes kontraktsporteføljer vokser stadig, og synligheten i fremtidige resultater er god. Vi ser mange spennende muligheter, blant annet hos de amerikanske offshoreselskapene. Vi tror det vil by seg mange gode globale investeringsmuligheter fremover. Sterke balanser og god resultatutvikling er noe som har ført til økt oppkjøps- og fusjonsaktivitet. Årets seks første måneder endte opp 6,9 prosent for ODIN Global SMB. ets referanseindeks kunne vise til en oppgang på 4,1 prosent. ODIN overtok forvalteransvaret av fondet 12. juni i år. Resultatene som er skapt i fondet første halvår er av den grunn hovedsakelig skapt av Franklin Templeton. ODIN Global SMB investerer som navnet sier i små og mellomstore selskaper verden over med markedsverdi inntil to milliarder dollar. SMB-selskaper får ofte mindre oppmerksomhet av analytikerne enn større og mer kjente selskaper. Dermed øker også sannsynligheten for å finne undervurderte verdiselskaper selskaper som markedet ennå ikke har fått øynene opp for. Gjennom mange år har ODIN søkt eksponering mot utvalgte bransjer gjennom underleverandører. Denne måten å investere på tar vi også med oss inn i ODIN Global SMB. Et eksempel i så måte er fondets eksponering mot bilbransjen gjennom underleverandører som blant annet produserer motordeler, støtdempere, elektronikk og ledningssystemer. Bilselskapene i Europa og USA har de siste årene vært gjennom en kontinuerlig restrukturering. Gjennom restruktureringsprogrammene har bilprodusentene gjort seg stadig mer avhengig av teknologien og kompetansen som ligger hos underleverandørene. Dette har gitt underleverandørene makt til å øke prisene. Vi tror det vil by seg mange spennende investeringsmuligheter for ODIN Global SMB i tiden som kommer. Med første halvår passert kan ODIN Maritim vise til en avkastning på 34,1 prosent, mens fondets referanseindeks kan vise til en avkastning på 3,2%. Koreanske verft og bulkaksjer er hovedbidragsyterne til avkastningen. Blant selskapene som har bidratt spesielt positivt, kan vi trekke frem bulkrederiet STX Pan Ocean i Singapore, Pacific Basin Shipping som er et tørrbulk selskap i Hong Kong og det danske rederiet D/S Norden. De koreanske verftene har stått ovenfor en reprising i år. Mange båter bestilles, spesielt innenfor container og bulk. Ordrebøkene fylles opp lengre frem i tid, til stigende priser. Vi har kommet så langt at det nå er ordrebøkene for 211 som fylles. Forutsigbarheten, kombinert med at verftene i dag bygger båter de har tatt inn til bedre marginer, har gjort at markedet har fokus på bransjen. Koreanske STX Shipbuilding har tredoblet sin børsverdi i år noe som også har gitt et hyggelig bidrag til avkastningen for ODIN Maritim. Hyundai Heavy Industries er et annet koreansk verft som har bidratt til god avkastning i fondet. Begge selskapene har fulle ordrebøker og nyter godt av stordriftsfordeler. I tillegg er ordrene på skip de nå bygger tatt inn på bedre priser. På den negative siden ser vi at industriell shipping ikke har levert så langt i år. Wilh. Wilhelmsen, Odfjell og Stolt Nielsen er tre eksempler på selskaper vi forventer vil levere i tiden som kommer. Vi tror at neste halvår kan bli interessant i bulkmarkedet, mens verftene på sin side har gått mye på kort tid Indeks Indeks Indeks hittil i år (3.6.7) Indeks: MSCI World Net Index hittil i år (3.6.7) Indeks: MSCI World Net Small Cap Index hittil i år (3.6.7) Indeks: MSCI World Gross Marine Index hittil i år: (pr ) ODIN Global 3,2% ODIN Global SMB 6,9% ODIN Maritim 34,1% Referanseindeks 2,9% Referanseindeks 4,1% Referanseindeks 3,2% I 8 I ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27

9 Porteføljeforvalternes vurderinger Oppsummering av første halvår 27 og utsikter fremover ODIN Offshore ODIN Eiendom Slik investerer vi I løpet av første halvår har ODIN Offshore steget 13,7 prosent. I samme periode har fondets referanseindeks steget 24,2 prosent. De amerikanske oljeserviceselskapene har hatt en svært god utvikling i første halvår. et har i perioden vært investert med ca 1/3 i USA og 2/3 i selskaper hovedsakelig notert på Oslo Børs. en i forhold til indeks så langt i år bærer preg av vektingen. Vi har imidlertid stor tro på at også de norske selskapene vil levere fremover. Blant selskaper som har bidratt til avkastningen i første halvår finner vi blant annet amerikanske National Oilwell Varco og kinesiske China Oilfield Services. Blant selskaper som har hatt en skuffende utvikling i år, kan vi trekke frem Bonheur og Ganger Rolf. Selskapene omsettes imidlertid fortsatt til store rabatter på underliggende verdier og kvartalstallene var svært gode. I dag er det faktisk slik at de fleste parameterne offshoresektoren vurderes etter er bedre enn noen gang tidligere; riggratene er skyhøye, oljeprisen holder seg høy og det er svært liten ledig kapasitet innen lete- og utviklingsaktivitet. Ordrebøkene er fulle, og når rigger går av kontrakter i dag, går de over på kontrakter med enda høyere rater. Vi tror offshoresyklusen kommer til å vare lenge lengre enn konsensus i markedet tror. Ved investeringer i ODIN Offshore bør du ha en dose tålmodighet, og ha evne til å kunne tåle kortsiktige svingninger. Det tror vi vil gi godt betalt over tid Indeks hittil i år (3.6.7) Indeks: Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index en i ODIN Eiendom endte på -1,9 prosent i første halvår. Tilsvarende endte fondets referanseindeks med en nedgang på -9,5 prosent. Etter flere år med kraftig oppgang i det nordiske eiendomsmarkedet, ser det ut til at kursutviklingen på de nordiske eiendomsselskapene er i ferd med å normalisere seg. Renteoppgangen vi har vært vitne til har gjort at avkastningskravet har økt hos investorene. Jo høyere rente (les: økt finansieringskostnad), desto lavere betalingsvillighet. Hvor mye renteutviklingen vil påvirke kursutviklingen gjenstår å se. Økte leiepriser og lavere ledighetsgrad er imidlertid to forhold som trekker i positiv retning. Den senere tid har vi vektet opp våre investeringer i Norge på bekostning av Sverige. Årsaken er at de norske selskapene nå har større rabatt på underliggende verdier. Det er hovedsakelig eiendomselskaper med sentrale kontorlokaler og logistikkeiendom (lager, omlastning, mm) som vi har vektet oss opp i. Blant selskapene som har bidratt positivt i første halvår, preges listen av mange norske selskaper; Norwegian Property, Steen & Strøm og Olav Thon Eiendomsselskap er tre av de beste bidragsyterne til avkastningen i fondet hittil i år. Fremover forventer vi en stabilisering i avkastningen for eiendomsselskapene. I dag er direkteavkastningen på eiendomsporteføljer i størrelsesorden 4,5 til 7,5 prosent, avhengig type eiendom og beliggenhet hittil i år (3.6.7) Indeks: Carnegie Sweden Real Estate Index Indeks ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å investere i selskaper, uavhengig av størrelse eller vekt i en markedsindeks. Vi investerer i selskaper som vi mener har egenskapene som trengs for å bli «morgendagens vinnere». Vår jobb som fondsforvalter er å gi andelseierne deltagelse i selskapenes verdiøkning. I ODIN forstår vi viktigheten av å ta egne selvstendige investeringsvalg. Våre investeringer foretas på bakgrunn av grundige selskapsanalyser i bransjer og markeder vi kjenner og forstår der vi vet hva som skaper resultatene. Vi er langsiktige eiere som tåler kortsiktig støy fra markedene. Vi foretrekker såkalte verdiselskaper fremfor vekstselskaper. Dette er selskaper med solid omsetning og god resultatutvikling, som er undervurderte i forhold til estimatene på langsiktig resultatutvikling og bokførte verdier. At selskapene faktisk tjener penger og har reelle verdier, gjør at det normalt er få potensielle luftslott blant verdiselskapene. Det er vel og bra å lese rapporter om ulike land og politiske endringer. Å se det med egne øyne gir enda bedre kunnskap og dypere forståelse. En viktig del av jobben til ODINs forvaltere består av å reise og besøke ulike markeder og selskaper. I samtaler med selskapenes ledelse får vi mer kunnskap og økt forståelse for kulturen de opererer i. Slik kunnskap utgjør en viktig del av den totale analysen vi gjør på selskapene vi vurderer å investere i. På kort sikt preges aksjemarkedene av støy og irrasjonelle kursbevegelser. Aksjekursene svinger mer enn selskapsverdiene, noe som gir muligheter for aktive forvaltere. Svingningene gjør oss i stand til å kjøpe aksjer langt under virkelig verdi, og senere selge dem til virkelig verdi. Vi tror det er mulig å oppdage gode undervurderte selskaper, igjen og igjen selskaper vi tror blir «morgendagens vinnere». Helt siden ODIN ble etablert har vi fulgt samme investeringsfilosofi. Filosofien, kombinert med godt forvalterhåndverk, har gitt andelseierne i ODINs aksjefond høy meravkastning over mange år. Resultatene kan du se i avkastningsoversikten på side 14. ODIN Offshore 13,7% ODIN Eiendom -1,9% Referanseindeks 24,2% Referanseindeks -9,5% ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27 I 9 I

10 I pose og sekk med ODINs aksjefond Langsiktig investering i ODINs aksjefond har vist seg å være mer lønnsomt enn i andre aksjefond. Våre fond har gitt andelseierne i både pose og sekk: De faller mindre og stiger mer i verdi. Tekst: Helge B. Rutgersen ODIN forvalter vi alle våre aksjefond etter samme I investeringsfilosofi, som har vært uforandret siden vår oppstart i 199. I tillegg til investeringsfilosofien, er godt forvalterhåndverk det som legger grunnlaget for den avkastning vi klarer å skape på vegne av våre andelseiere. Som en aksjefondsforvalter som investerer i undervurderte verdiselskaper, og som hele tiden jakter på morgendagens vinnere, vil våre aksjefond i enkelte perioder gjøre det noe svakere enn aksjemarkedet som sådan. Men i de fleste perioder har ODINs aksjefond gjort det betraktelig bedre enn aksjemarkedet både når markedet har falt og steget i verdi. Viktig er det også at vi «taper» mindre og sjeldnere enn vi «vinner». Markedet stiger oftere enn det faller Aksjefond er en langsiktig investering. I ODIN anbefaler vi minimum fem års horisont. Årsaken til dette er basert på sannsynlighet for positiv avkastning en sannsynlighet som øker desto lengre man er investert. Ser vi på det nordiske aksjemarkedet har det siden juni 199 gitt positiv avkastning i 89 prosent av alle mulige femårsperioder. Forenklet kan man si at sannsynligheten (basert på antall gunstige i forhold til antall mulige) for positiv avkastning er 89 prosent, gitt en investering i et gjennomsnittlig nordisk aksjefond med nøyaktig fem års investeringshorisont. Enda enklere aksjemarkedet stiger nær ni ganger oftere enn det faller. fondsforvalter som ODIN, kan vi ikke være helt fornøyd med å bare levere aksjemarkedets avkastning. Vi mener at en portefølje av undervurderte selskaper vil gi meravkastning over tid. Og våre historiske resultater viser at så er tilfellet. Faktisk stiger alle (!) ODINs aksjefond oftere i verdi enn markedet. ODIN Finland har faktisk aldri noen gang, på snart 17 år, gitt negativ avkastning over fem år! Heller ikke ODIN Sverige har, siden starten i oktober 1994, gitt negativ avkastning over femårsperioder. Også ODIN Offshore, som ble startet i august 2, kan utelukkende vise til positiv femårsavkastning. ODINs fond faller mindre når markedet faller ODIN Finland ble etablert 27. desember 199, og er ODINs nest eldste aksjefond. et investerer utelukkende i finske aksjer, og siden 199 har disse falt i verdi i 28 prosent av alle mulige femårsperioder. ODIN Finland har imidlertid aldri gitt lavere avkastning enn markedet når markedet har falt. I slike tilfeller har fondet i snitt gitt 15,9 prosentpoeng årlig meravkastning. Det samme er tilfellet med ODIN Sverige. Aldri har fondets femårsavkastning vært lavere enn markedet når dette har falt. Den årlige gjennomsnittlige meravkastningen har vært 15,2 prosentpoeng. ODIN Maritim, som er et globalt bransjefond som ble etablert i oktober 1994, har heller aldri gjort det dårligere enn markedet når dette har falt. Årlig gjennomsnittlig meravkastning har vært 11,7 prosentpoeng i fallende markeder. og stiger mer når markedet stiger I snitt har finske aksjer steget med ti prosent i året målt over alle femårsperioder siden 199. I alle femårsperioder har finske aksjer steget over syv ganger oftere enn det har falt. I stigende femårsmarkeder har den gjennomsnittlige årlige avkastningen vært 15,7 prosent, mens den har vært minus 4,3 prosent i fallende femårsmarkeder. Til sammenligning har ODIN Finland steget mer enn markedet i tre av fire tilfeller. Og gitt en årlig gjennomsnittlig meravkastning på 1,5 prosentpoeng. Med andre ord har altså ODIN Finland i snitt gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 26,2 prosent i alle femårsperioder hvor det finske aksjemarkedet har steget. Også ODIN Sverige kan vise til meget gode tall. I åtte av ti tilfeller har dette fondet gitt høyere avkastning enn svenske aksjer når disse har steget. Og da har den gjennomsnittlige årlige meravkastningen vært 8,8 prosentpoeng. For ODIN Maritim er tallene enda mer imponerende. I samtlige perioder hvor det globale aksjemarkedet for maritim transport har steget, har ODIN Maritim alltid gjort det bedre enn markedet, med en gjennomsnittlig årlig meravkastning på 24,5 prosentpoeng. I ODINs aksjefond får du i både pose og sekk Som aksjefondsforvalter er vi i ODIN langsiktig i våre selskapsinvesteringer. Derfor anbefaler vi også langsiktighet til andelseierne i våre aksjefond. For det er nettopp gjennom langsiktighet vi klarer å skape avkastningsresultatene. Mange vil nok være fornøyd med å få aksjemarkedets avkastning over tid. I ODIN har vi i snart 17 år klart å skape betydelig meravkastning til våre andelseiere. Selv om også våre aksjefond i kortere eller lengre perioder vil utvikle seg svakere enn markedet, så viser historiske resultater at vi over tid faktisk klarer å skape meravkastning til våre andelseiere. De eier dermed andeler i aksjefond som over tid både faller mindre og stiger mer i verdi. Og det er vel en grei måte å gjøre det på Langsiktighet er nøkkel Ser vi tilbake til aksjemarkedets spede barndom i USA i 1871, har 7 prosent av alle mulige femårsperioder gitt positiv avkastning. Men da er ikke utbytteutbetalingene fra selskapene tatt med. Disse har i snitt vært 4,5 prosent hvert år. Legger vi til de faktisk utbetalte ubyttene, har hele 88 prosent av alle femårsperioder siden 1871 gitt positiv avkastning. Vi har brukt månedlige tall, slik at vi altså snakker om mulige femårsperioder. Aldri tapt på fem år Aksjemarkedet og ODINs aksjefond stiger altså langt oftere enn det faller. Men for en aktiv aksje- Stigende markeder Fallende markeder Meravkastning Meravkastning i % p.a. Meravkastning Meravkastning i % p.a. ODIN Norden 59% 4,9% 5% 4,6% ODIN Finland 73% 1,5% 1% 15,9% ODIN Norge 87% 4,6% 64% 1,2% ODIN Sverige 79% 8,8% 1% 15,2% ODIN Maritim 1% 24,5% 1% 11,7% ODIN Offshore 1% 16,7% 1% 13,6% Tabellen viser hvordan ODINs aksjefond presterer, målt over femårsperioder, i forhold til markedet de investerer i. For eksempel har ODIN Norge steget mer enn indeksen på Oslo Børs i 87 prosent av tilfellene når denne har steget, og gitt en årlig gjennomsnittlig meravkastning på 4,6 prosent pr år i femårsperioden. Når indeksen har falt, har ODIN Norge falt mindre i 64 prosent av tilfellene, med en gjennomsnittlig årlig meravkastning på 1,2 prosent. I 1 I ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27

11 Lønnsomt å spare fast Ved å kjøpe andeler i aksjefond regelmessig uansett type børsklima viser historien at du får god avkastning over tid. Fem gode spareavtalegrunner: Du kan forvente høyere avkastning over tid enn med tradisjonell banksparing og andre investeringsinstrument 2) Sparingen er «tilpasset din lommebok» du velger selv hvor mye du vil trekke hver måned Tekst: Eirik Krogstad Vi har sagt det før, men gjentar det gjerne: Hovedgrunnen til å spare i aksjefond er at du skal få høyere avkastning på pengene enn du ellers ville fått. Hverken mer eller mindre. Kjøper i alle typer markeder Med en spareavtale i ODINs aksjefond kjøper du andeler hver måned, på en fast dato, med automatisk trekk fra din bankkonto det er både enkelt og effektivt. Siden du kjøper andeler i alle «typer» markeder, kjøper du også andeler i perioder hvor du kanskje ellers ville latt være å kjøpe i fallende markeder. Det er faktisk ingen ulempe for totalavkastningen i spareavtalen din. «Rabatt» i fallende markeder Kursfall fra en måned til den neste betyr i praksis at du får kjøpt flere andeler for det samme månedlige sparebeløpet. På lang sikt bidrar kortsiktige kursfall til en god gjennomsnittskurs på andelene dine. Men kursen alene er ikke spesielt interessant, det er tross alt hva kursen betyr i kroner og øre som det viktige. Fra kurs til kroner For å illustrere hvor lønnsomt det har vært med spareavtaler i ODINs aksjefond, har vi regnet på spareavtaler i våre egenforvaltede aksjefond (med unntak av ODIN Global og ODIN Global SMB) siden ODIN Offshore ble etablert i august 2. Dette var også tidspunktet da verdens børser var rundt sin midlertidige årtusentopp, og siden den gang har vi opplevd alle «typer» markeder. Med et månedlig sparebeløp på 1 kroner, totalt plassert 83 kroner, ville du fått minst 17 prosent i årlig pengevektet avkastning (avkastning på pengene du til enhver tid har plassert) ved utgangen av juni i år. I kroner og øre betyr det en avkastning på sparebeløpet på hele 83 kroner. Og det til tross for et oppstartstidspunkt, hvor verdens børser var inne i en langvarig nedgangskonjunktur etter at IT-boblen hadde sprukket. Det tok så mye som fire år og to måneder før indeksen på Oslo Børs tok igjen det tapte fra den midlertidige toppen i september 2. Nordenindeksen brukte enda lengre tid; hele fem år og to måneder tok det før toppen ble passert. Representativt over tid? Spareavtaler startet på årtusentoppen i vårt eldste aksjefond, ODIN Norden, vekslet også mellom pluss og minus helt frem til juli 23. Likevel ville en månedlig avtale på 1 kroner opprettet i august 2 vokst til hele kroner ved utgangen av juni i år, fra et samlet sparebeløp på 83 kroner. Det tilsvarer en årlig pengevektet avkastning på over 3 prosent i løpet av denne perioden, eller kroner i avkastning. Synes du dette virker for godt til å være sant? Det er det ikke. en er faktisk bare litt høyere enn hva spareavtaler har gitt i hele fondets historie, og i gjennomsnitt har de som fortsatt har en avtale gående i ODIN Norden fått 28 prosent årlig pengevektet avkastning. Hadde du spart tusen kroner i måneden i ODIN Norden siden fondets oppstart, ville plasseringen på totalt 25 kroner vokst til hele kroner. Det må kunne kalles for lønnsom sparing. «Kostnaden», om man kan bruke et slik ord, med spareavtaler er litt lavere totalavkastning enn med et engangsinnskudd i normalperioder. Dog spiller det mindre rolle hvis det er nettopp er en spareavtale som passer lommeboken fremfor større engangsinnskudd. På kan du lese mer om spareavtaler i ODINs aksjefond. Der kan du også lese mer om skattereglene i aksjefond. 3) Du velger selv fond, start- og stopptidspunkt, dato for trekk og sparebeløp. Det er selvsagt ingen bindingstid, men Verdipapirfondenes Forening anbefaler minst fem år investeringshorisont i aksjefond 4) Siden du kjøper andeler regelmessig, får svingningene totalt sett mindre betydning i forhold til et engangsinnskudd. Først mot slutten av spareperioden, når størstedelen av pengene er investert, utsettes du fullt ut for aksjemarkedets svingninger 5) Med dagens skatteregler betaler du skatt på avkastningen først når andelene selges (til forskjell fra bank hvor du betaler skatt hvert år). I tillegg får du skjermingsfradrag på deler av avkastningen, samt lavere formuesskatt i prosent Totalt plassert Investert beløp kr 83 ODIN Norden 3,53% kr ODIN Finland 31,92% kr ODIN Norge 31,74% kr ODIN Sverige 27,93% kr ODIN Maritim 47,35% kr 42 7 ODIN Offshore 37,57% kr ODIN Europa* 17,64% kr ODIN Europa SMB* 25,32% kr Sparing i Bank** 2,5% kr Tabellen ovenfor viser spareavtaler i ODINs aksjefond på 1 kroner pr måned fra august 2 til og med juni 27. * Merk at ODIN Europa og ODIN Europa SMB var fond-i-fond forvaltet av Swedbank Robur er inntil I avkastningsoversikten på side 14 kan du sjekke de ulike fondenes historiske avkastning pr 3. juni 27. ** 3 mnd NIBOR Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. en kan bli negativ som følge av kurstap. ODINs kundeservice Telefon: E-post: Har du spørsmål om sparing og investering i ODINs aksjefond, ta kontakt med ODINs kundeservice. ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27 I 11 I

12 Lev av sparingen Begynner deler av sparepengene å bli modne for bruk? Med ODINs uttaksavtale kan du få tilført penger fortløpende samtidig som du sparer videre. Tekst: Eirik Krogstad Har behovet for økt tilførsel av penger meldt seg? Eller du ønsker å selge deg gradvis ned? Med ODINs uttaksavtale får du automatisk overført penger fra aksjefondet til din bankkonto når du selv ønsker det. Kan benyttes av alle En uttaksavtale passer godt i alle livets faser; egen AFP, sabbatsår og etter- og videreutdanning, er noen eksempler på hva avtalen kan benyttes til. Avtalen medfører ingen ekstrakostnader, du betaler kun vanlig innløsningskostnad på,5 prosent på andelene du selger. Tre forskjellige uttaksavtaler Som andelseier i ODINs aksjefond kan du velge mellom tre forskjellige uttaksavtaler. Modellene har forskjellig virkemåte, som igjen gir forskjellig resultat. For å finne ut av hvilken modell som passer for deg, bør du starte med å svare på følgende spørsmål: Kan jeg leve med variasjon i utbetalingsbeløpet? Skal utbetalingene knyttes til en fast tidsperiode? Tømme sparingen eller bare bruke deler av den? Bare så det er sagt: Har du ikke behov for økt tilførsel av likviditet, eller planer om nedsalg, skal du heller ikke starte en uttaksavtale. Da skal du heller selge andeler ved behov. 1. Salg av andeler for et fast beløp Denne modellen egner seg bra for deg som må ha forutsigbarhet i privatøkonomien. Du vet nøyaktig hvor mye du får tilført hver måned, men ikke når uttaksavtalen tar slutt. Dette er kanskje den modellen som virker mest forlokkende i utgangspunktet, siden du vet størrelsen på beløpet du får utbetalt neste måned. Men forutsigbarhet er som kjent ikke gratis. Ved å selge andeler for et fast beløp hver måned, får du i praksis matematikken «mot deg». Du selger nemlig stadig flere andeler i fallende markeder. Altså strengt tatt motsatt av det som burde gjøres hvis du både ønsker å ta ut penger og samtidig optimalisere verdiene. Med denne avtalen anbefaler vi at du ikke overstiger én prosent i måneden av det opprinnelige innskuddet for eksempel 1 kroner på én million. Skulle du få markedet mot deg over lengre perioder, bør du også vurdere å justere ned det faste månedlige utbetalingsbeløpet. 2. Salg av et fast antall andeler Vi anbefaler denne modellen hvis du på forhånd har bestemt deg for å selge deg helt ut over en bestemt periode, eller trenger penger i en tidsbegrenset periode. Den passer også hvis du ønsker/trenger økt tilførsel av penger i en på forhånd tidsbestemt periode dog uten krav til fast størrelse på utbetalt beløp. Du vet med sikkerhet når siste andel blir solgt, men ikke nøyaktig hvor mye du får utbetalt fra måned til måned. Desto lengre uttaksperiode, desto bedre resultater kan du vente dog avhengig av markedets utvikling. 3. Salg av en fast prosentandel Fast prosentandel anbefales hvis målet er å få høyest mulig avkastning, samtidig som du bruker av sparepengene. Med denne avtalen selger du færre andeler i fallende markeder og flere i stigende. På den måten får du matematikken «med deg». I prinsippet får du en livsløpsavtale en uttaksavtale som aldri tar slutt. Over lange utbetalingsperioder, for eksempel en tiårsperiode, kan det være til dels store forskjeller i utbetalt månedsbeløp. I de aller fleste tilfellene er variasjonene på den positive siden. Vi anbefaler i utgangspunktet et månedlig uttak på ½ prosent av innestående beløp. Skulle behovet for tilførsel av penger være høyere, kan du selvsagt øke uttaksprosenten. Imidlertid anbefaler vi å ikke øke uttaket til mer enn én prosent. Merk at et månedlig uttak på ½ prosent må kompenseres av en årlig oppgang i fondet på 6,2 prosent over tid, for ikke å redusere den nominelle verdien av plasseringen. Stiger fondet mer enn 6,2 prosent pr år over tid, øker du verdien samtidig som du bruker av sparingen. Tilsvarende må uttak på én prosent pr måned kompenseres av en oppgang på 12,7 prosent pr år. Slik kommer du i gang I utgangspunktet er det to måter å komme i gang med en uttaksavtale på: Enten har du allerede andeler i aksjefond i dag, eller så kjøper du andeler og starter utbetalingen straks. Sistnevnte er løsningen for deg som ønsker å omplassere sparepenger fra for eksempel bank, rentepapirer eller eiendom for å kunne leve fortløpende av sparingen samtidig som du tar del i aksjemarkedets verdiskapning. Du kan velge mellom månedlige, kvartalsvise, halvårlige eller årlige utbetalinger. Ønsker du mer informasjon om uttaksavtaler, kan du enten laste ned ODINs uttaksavtalebrosjyre og blanketter fra eller ringe ODINs kundeog distributørservice på telefon: Mulige bruksområder for en uttaksavtale Din egen AFP (avtalefestet pensjon) Alderspensjon Gradvis nedtrapping fra arbeidslivet Videre- og etterutdanning Sabbatsår Underholdsbidrag til barn Sikkerhetsnett ved mulig arbeidsledighet Omsorgspermisjon Utvidet svangerskapspermisjon Eller når du trenger jevnlig tilførsel av likviditet Tips oss Er det noe du savner i halvårsrapporten? Send oss en e-post til Vi vil at du skal være helt fornøyd med kundeforholdet i ODIN, og den informasjon du får fra oss. For at vi skal kunne utvikle oss videre, ønsker vi at du gir oss dine synspunkter på innholdet i denne halvårsrapporteren. Gi oss synspunkter på innholdet slik det er nå, og eventuelle ønsker for senere rapporter. I 12 I ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27

13 Ny topprangering av ODINs forvaltere I følge Citywire er ODIN den mest suksessfulle aksjefondsforvalteren i det svenske markedet med hele fire topprangerte forvaltere! I mai ble Alexandra Morris og Truls Haugen tildelt den prestisjefulle AAA-ratingen for sin forvaltning av henholdsvis ODIN Europa og ODIN Europa SMB. Fra før er også Lars Mohagen og Nils Petter Hollekim topprangert av det britiske analyseselskapet. Hold deg fondsorientert I ODIN ønsker vi at du som andelseier skal få den informasjonen du trenger, når du trenger den. Vår raskeste informasjonskanal er internett. På nettsidene kan du enkelt holde deg oppdatert på nyheter om sparing og investering i ODINs aksjefond, samt få direkte tilgang til VPS investortjeneste. Her er noen smakebiter på hva du finner på nettsidene. Nyheter og rapporter Den mest fremtredende plassen på våre nettsider har vi valgt å gi nyhetene. Målet er hele tiden at informasjonen vi publiserer skal være til nytte for deg når du skal ta dine investeringsvalg. Både i forhold til oppsparing av aksjefondsmidler og i forhold til uttak av midlene hovedsakelig gjennom ODINs uttaksavtale (du finner mer om uttaksavtaler på side 12). Sammenligning av fond Siden aksjefond er et langsiktig spareinstrument, bør du ved sammenligning av ulike fond se avkastningen over tid gjerne med et perspektiv på fem år eller mer. Med ODINs avkastningskalkulator kan du sjekke hvordan ODINs ulike fond har prestert historisk i forhold til sine respektive referanseindekser. Selv om vi sier at sparing i aksjefond er en langsiktig øvelse, ønsker mange å følge utviklingen regelmessig. Da kan du enten benytte avkastningskalkulatorene, eller du kan benytte investortjenesten som alle andelseiere i ODINs aksjefond får tilgang til. Du kan bestille passord til tjenesten via menyvalget «Logg inn» under «Dine» øverst til høyre på forsiden. For å kunne foreta handler via tjenesten, må du registrere bankkontonummeret ditt hos den som opprettet VPS-kontoen din. Dette er enten ODIN eller en distributør av ODINs aksjefond (for eksempel en SpareBank 1 filial). Lær mer om aksjefond Ønsker du å lære mer om fondsparing, eller trenger du bare en liten oppdatering? Da kan du klikke deg inn på «Om fondssparing» på forsiden. Der finner du svar på spørsmålene: Hva er et aksjefond? Hva er fordelene med aksjefond? Hvorfor spare i aksjefond? Hvem kan spare i aksjefond? Hvordan spare i aksjefond? Tilbakemeldinger Har du tilbakemeldinger på innholdet eller forslag som kan gjøre sidene bedre, send gjerne en e-post til Vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gjøre innholdet på sidene bedre. De to beste forvalterne sforvalterne som mottar AAA-rating vurderes også innbyrdes av Citywire. Truls Haugen entrer Citywires toppliste med å gå rett inn på andre plass kun slått av ODINs Lars Mohagen. Citywire skriver i intervjuet med Haugen at ODINs måte å investere på har vist seg å være ekstremt vellykket. Resultatene som er skapt i aksjefondene beskrives som fremragende. Årsaken til at Europa-fondene først ble rangert nå i mai, er at Citywire krever minst 3 måneders historikk før de har tilstrekkelig med informasjon til å kunne vurdere fondet og forvalteren. ODIN overtok forvaltningen av ODIN Europa og ODIN Europa SMB Fire av de femten beste Totalt var 717 forvaltere med i Citywires maianalyse av det svenske markedet. Av disse ble 6 rangert A, 26 rangert AA og kun 15 rangert AAA. Blant de 15 beste innehar ODIN første og andre plassen. Alexandra Morris tar også steget inn på listen og blir rangert som nummer seks, mens Nils Petter Hollekim rangeres som nummer ti for sin forvaltning av ODIN Sverige. ODIN har avviklet seks fond-i-fond Alltid åpent Med VPS investortjeneste/«dine» kan du blant annet følge utviklingen på egne fond, samt tegne og innløse andeler i ODINs fond. Når du logger deg på tjenesten kommer du direkte til beholdningsoversikten. I denne fremgår blant annet kostpris på dine andeler og dagens verdi. I en egen transaksjonsoversikt finner du også alle handlene du har gjort, med tilhørende kurs. Skatt og arv 27 Har du spørsmål om skatt eller arveavgift i aksjefond? På kan du laste ned egne brosjyrer om temaene. Skattebrosjyrene finner du i venstremenyen under «Kjøp og salg». Til forskjell fra bank, hvor du må betale skatt av renten hvert år, betaler du først Ved å melde deg på ODINs nyhetsbrev blir du informert om når ODINs månedsrapport Hugin & Munin publiseres og aktuelle saker i den forbindelse. skatt på avkastningen i aksjefond når andelene selges. I tilllegg får du skjermingsfradrag på deler av avkastningen, samt lavere formuesskatt. I arvebrosjyren har vi beskrevet reglene som gjelder når du mottar aksjefondsandeler som arv eller gave. Ved overføring av andeler overtar du i praksis giverens inngangsverdi og skatteposisjoner. ODIN har avviklet seks fond-i-fond. Samtlige var fond-i-fond etablert i 1999 og 2, hvor underfondene ble forvaltet av Swedbank Robur er og Franklin Templeton. Bakgrunnen for avviklingen var generelt liten interesse for disse aksjefondene. Dessuten har ODIN ønsket å fokusere sin virksomhet ytterligere på aksjefond forvaltet av ODINs egne forvaltere. Følgende fond er avviklet: ODIN Robur Miljø ODIN Robur Kommunikasjon ODIN Robur Contura ODIN Robur Medica ODIN Franklin USA ODIN Franklin USA SMB ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27 I 13 I

14 Langsiktig avkastningsoversikt pr Total avkastning siden start årlig avkastning siden start Referanseindeks Referanse- Aksjefond Etableringsdato Differanse indeks Differanse ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa 2) ODIN Europa SMB 2) ODIN Global 3) ODIN Global SMB 3) ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom ,6% 577,1% 196,5% 18,33% 11,84% 6,48% 5489,99% 415,83% 574,15% 27,59% 1,44% 17,14% 272,62% 824,% 1896,62% 24,91% 15,96% 8,95% 1523,58% 552,33% 971,25% 24,61% 15,96% 8,65% 43,46% 12,69% 3,77% 4,85% 1,58% 3,27% 125,61% 119,66% 5,95% 11,26% 1,87%,39% 3,48% 2,36% 28,13% 3,55%,31% 3,25% 73,58% 98,11% -24,53% 7,5% 9,38% -1,88% 1333,2% 136,17% 1196,85% 23,39% 7,2% 16,37% 216,27% 31,27% 185,% 18,26% 4,4% 14,22% 363,41% 218,62% 144,79% 25,9% 18,43% 6,66% Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig 2) ODIN overtok forvaltningen av ODIN Europa og ODIN Europa SMB Fra til var ODIN Europa og ODIN Europa SMB fond i fond som utelukkende investerte i henholdsvis Swedbank Roburs Europafond og Swedbank Roburs Småbolagsfond Europa 3) ODIN overtok forvaltningen av ODIN Global og ODIN Global SMB Fra til var ODIN Global og ODIN Global SMB fond i fond som utelukkende investerte i henholdsvis Templeton Global Fund A og Templeton Global Smaller Companies Fund hittil i år (pr ) Aksjefond ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Maritim ODIN Offshore ODIN Eiendom *) Informasjon vedrørende referanseindekser se nedenfor. Referanseindekser er omregnet til NOK hvor nødvendig. Referanseindeks *) Differanse 1,24% 11,51% -1,27% 17,31% 9,86% 7,45% 15,% 14,5%,95% 6,92% 7,42% -,5% 4,24% 4,8%,16% 1,77% 5,98% 4,79% 3,15% 2,89%,26% 6,87% 4,11% 2,75% 34,13% 3,2% 3,93% 13,74% 24,22% -1,49% -1,87% -9,54% 7,67% Referanseindekser Aksjefond Referanseindekser ODIN Norden VINX Benchmark Cap NOK NI * ODIN Finland OMX Helsinki CAP ODIN Norge Oslo Børs indeks (OSEFX) 2) * ODIN Sverige OMXSB Cap GI 3) * ODIN Europa MSCI Europe ODIN Europa SMB MSCI Europe Small Cap ODIN Global MSCI World Net Index * ODIN Global SMB MSCI World Net Small Cap Index * ODIN Maritim MSCI World Gross Marine Index 4) * ODIN Offshore Philadelphia Stock Exchange Oil Service Sector Index (OSX) ODIN Eiendom Carnegie Sweden Real Estate Index VINX Benchmark Cap NOK NI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Carnegie Total Index Nordic, og for perioden til benyttet vi Alfred Berg Nordic Index 2) Oslo Børs indeks har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Oslo Børs Total Indeks 3) OMXSB Cap GI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Stockholm børs General Index 4) MSCI World Gross Marine Index har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Orkla Enskilda s Shipping Index * Referanseindeksene er justert for utbytte Ansatte i ODIN Forvaltning kan handle for egen regning i flere typer finansielle instrumenter. Dette innebærer at ansatte i ODIN Forvaltning kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i denne halvårsrapporten, samt andeler i ODINs verdipapirfond. Ansattes egenhandel skal skje i henhold til ODIN Forvaltning sine interne retningslinjer for ansattes egenhandel som er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven og Verdipapirfondenes Forening sin bransjestandard. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. en kan bli negativ som følge av kurstap. ODIN Norden et er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige, Norge, Finland eller Danmark. Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Helsinki (EUR/NOK = 7, ) Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter , ,19% 1,55% Atria Group Matvarer , ,5% 5,99% Finnair Luftfartsselskaper , ,18% 1,74% Huhtamäki Emballasje , ,33% 1,73% Metso Mekanisk industri , ,11%,86% Neste Oil Olje, gass og konsum brensel , ,32%,3% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,1%,59% Outokumpu A Bergverksdrift og metaller , ,19% 1,21% PKC Group Elektrisk utstyr , ,4% 3,68% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,45% 1,92% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,54% 4,19% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,42%,62% Sampo A Forsikring , ,74%,24% Uponor Byggeprodukter , ,13%,11% Wärtsilä B Mekanisk industri , ,63%,23% YIT Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,97% 1,14% Totalt Helsinki ,21% København (DKK/NOK = 1, ) A.P. Möller - Maersk B Marine , ,66%,12% Alm. Brand Forsikring , ,56%,91% Danske Bank Kommersielle banker , ,89%,15% G4S Kommersielle tjenester og leveranser , ,71%,73% Sjælsø Gruppen Varige forbruksvarer , ,6%,14% TrygVesta Forsikring , ,47%,2% Totalt København ,35% Oslo Aker A Energiutstyr og tjenester , ,32%,9% Aker American Shipping Mekanisk industri , ,7% 2,77% Aker Floating Production Energiutstyr og tjenester , ,3% 2,9% Aker Seafoods Matvarer , ,8% 4,37% Aker Yards Mekanisk industri , ,61%,71% Aktiv Kapital Finansieringsselskaper , ,87% 2,64% Arrow Seismic Energiutstyr og tjenester , ,28% 2,41% Austevoll Seafood Matvarer , ,46% 3,1% Awilco Offshore Energiutstyr og tjenester , ,12% 1,33% B2 Holding (U) Finansieringsselskaper , ,33% 4,38% Block Watne Gruppen Varige forbruksvarer , ,28% 1,3% BW Gas Olje, gass og konsum brensel , ,97% 1,33% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,29% 2,47% Camillo Eitzen Marine , ,18%,92% Comrod Communications Flyindustri og forsvar , ,6% 3,35% Crew Gold Corporation Bergverksdrift og metaller , ,42% 1,16% Deep Ocean Energiutstyr og tjenester , ,65% 3,79% Dof Subsea Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,95% 2,32% EDB Business Partner IT tjenester , ,91% 2,52% Eitzen Chemical Marine , ,2% 3,21% Faktor Eiendom Eiendomsutvikling og drift , ,28% 1,87% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,98% 2,11% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,91% 1,29% 4.5% Fred Olsen Energy konv. 6/9 Energiutstyr og tjenester , ,42% - Grieg Seafood Matvarer , ,54% 4,7% Havila Shipping Energiutstyr og tjenester , ,63% 4,82% Hexagon Composites Mekanisk industri , ,38% 4,48% Kongsberg Automotive Bilkomponenter , ,75% 4,67% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,45% 2,71% Nexus Floating Production Energiutstyr og tjenester , ,23% 2,34% Norgani Hotels Eiendomsutvikling og drift , ,8% 3,93% Northland Resources Bergverksdrift og metaller , ,61% 2,94% Ocean Rig Energiutstyr og tjenester , ,9% 1,66% Odfjell B Marine , ,1% 3,14% Orkla A Industrielle konglomerater , ,46%,17% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,92%,99% Protector Forsikring Forsikring , ,76% 7,16% Royal Caribbean Cruises Hotell-, underholdning- og restaurantsvirk , ,92%,54% SalMar Matvarer , ,11% 3,74% Sealift (U) Marine , ,3%,74% Silver Pensjonsforsikring (U) Forsikring , ,36% 7,6% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester , ,8% 7,1% Statoil Olje, gass og konsum brensel , ,6%,6% Stolt Nielsen Marine , ,76% 2,91% I 14 I ODIN Norden har hatt en økning i andelsverdien på 1,24% hittil i 27 fra NOK 1 622,7 til NOK 1 788,84. VINX Benchmark Cap NOK NI, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en økning på 11,51%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 11,59% fra NOK mill. til NOK mill. hittil i år Kostpris 2) ODIN Norden Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) 1. halvår Risikomål Relativ Relativt tap Siste 5 år 125% 112% Siste 3 år 13% 115% Forvaltningskapital 27 Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltningskapital Data pr. andel 27 Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) Balansesammendrag , , , , , NOK , , , , , verdipapirportefølje Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 18,33% 11,84% 6,48% 14,6% 13,94%,12% 32,76% 23,69% 9,7% 42,3% 3,89% 11,42% 37,97% 27,59% 1,38% 1,24% 11,51% -1,27% 3,15% 3,97% -,82% 5,3% 31,57% 18,73% 39,37% 21,91% 17,45% 78,34% 54,8% 23,54% -26,76% -35,17% 8,42% -8,18% -17,1% 8,92% 3,62% -8,43% 12,5% 28,45% 77,94% -49,49% -27,86% 12,99% -4,85% 37,9% 29,22% 8,68% 65,22% 34,79% 3,43% 1,91% 13,63% -11,72% 11,36% 6,64% 4,72% 252,4% 36,58% 215,46% -26,68% -11,93% -14,75% 5,41% 4,93%,48% *) Referanseindeks: VINX Benchmark Cap NOK NI. Denne indeks har historikk tilbake til VINX Benchmark Cap NOK NI har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Carnegie Total Index Nordic, og for perioden til benyttet vi Alfred Berg Nordic Index ,59% 1,19% Forts. neste side ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27

15 ODIN Norden forts. Porteføljeoversikt pr forts. Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Trefoil Olje, gass og konsum brensel , ,51% 5,28% Vmetro Datamaskiner og tilbehør , ,12% 4,19% Wavefield Inseis Energiutstyr og tjenester , ,62% 1,27% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,85% 5,1% Yara International Kjemikalier , ,7%,27% Totalt Oslo ,83% ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Stockholm (SEK/NOK =, ) Astra Zeneca Farmasi , ,79%,5% Boliden Bergverksdrift og metaller , ,11%,43% Broström Van Ommeren Shipping B Olje, gass og konsum brensel , ,34% 4,51% Concordia Maritime B Olje, gass og konsum brensel , ,14% 1,6% Electrolux B Varige forbruksvarer , ,78%,24% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,55% 2,3% Husqvarna A Varige forbruksvarer , ,68%,7% Husqvarna B Varige forbruksvarer , Investor B Finansieringsselskaper , ,4%,12% Nordea Kommersielle banker , ,86%,5% Precise Biometrics Elektronisk utstyr og instrumenter , ,8% 4,73% Sandvik Mekanisk industri , ,27%,12% Sangart (U) (USA/USD) Farmasi , ,4% 4,4% Scania B Mekanisk industri , ,9%,11% Securitas B Kommersielle tjenester og leveranser , ,11%,44% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruks produkter , ,15%,42% Saab B Flyindustri og forsvar , ,6% 1,66% Xponcard Datamaskiner og tilbehør , ,9% 3,6% Totalt Stockholm ,% ODIN NORDEN VINX BENCHMARK CAP NOK NI ( ) CARNEGIE TOTAL INDEX NORDIC ( ) ALFRED BERG NORDIC INDEX ( ) Totalt portefølje ,4% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet (U) Unoterte papirer USD/NOK: 5,8994 ODIN Finland et er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Finland. ODIN Finland har hatt en økning i andelsverdien på 17,31% hittil i 27, fra NOK 4 82,44 til NOK 5 633,59. OMX Helsinki CAP, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en økning på 9,86%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 58,3% fra NOK 2 18 mill. til NOK mill. hittil i år. Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Helsinki (EUR/NOK = 7, ) Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter EUR 18,28 NOK NOK NOK ,92% 1,28% Atria Group Matvarer , ,3% 2,59% Cramo Kommersielle tjenester og leveranser , ,94% 1,55% Elektrobit Elektronisk utstyr og instrumenter , ,28%,48% Finnair Luftfartsselskaper 21 13, ,64%,24% Finnish Fur Sales Handelsselskaper og distributører , ,87% 9,47% Fortum Kraftforsyning , ,67%,8% Honkarakenne B Varige forbruksvarer , ,29% 5,92% Huhtamäki Emballasje , ,31% 1,8% Kemira Kjemikalier , ,6%,74% Kemira Growhow Kjemikalier , ,25%,79% Kiinteistösijoitus Citycon Eiendomsutvikling og drift , ,56%,75% Kone B Mekanisk industri , ,78%,13% Lemminkainen Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,51% 1,22% Lännen Tehtaat Matvarer , ,75% 5,67% Marimekko Tekstiler, klær og luksusvarer , ,78% 2,84% Martela A Kommersielle tjenester og leveranser , ,49% 5,5% Metso Mekanisk industri , ,13%,36% Neste Oil Olje, gass og konsum brensel , ,9%,24% Nokian Renkaat/Tyres Bilkomponenter , ,17%,57% Nordea Kommersielle banker , ,75%,7% Olvi A Drikkevarer , ,16% 1,66% Outokumpu A Bergverksdrift og metaller , ,1%,29% Poyry Kommersielle tjenester og leveranser , ,2%,46% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,18% 1,22% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,54% 3,1% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,85%,38% Salcomp Elektronisk utstyr og instrumenter , ,83% 2,4% Sampo A Forsikring , ,35%,12% Sanomawsoy B Media , ,59%,29% Technopolis Eiendomsutvikling og drift 554 7, ,91% 1,36% Teleste Kommunikasjonsutstyr , ,71% 1,63% UPM Kymmene Papir- og skogbruks produkter , ,47%,2% Uponor Byggeprodukter , ,65%,13% Wärtsilä B Mekanisk industri , ,5%,47% YIT Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,31%,63% Total portefølje ,68% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet Kostpris 2) ODIN Finland Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) 1. halvår *) Referanseindeks: OMX Helsinki CAP målt i norske kroner Risikomål Relativ Relativt tap Siste 5 år 115% 69% Siste 3 år 124% 94% Forvaltningskapital 27 Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,3% 12,17% Data pr. andel 27 Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) 5 65, , , , , , , , , , Balansesammendrag NOK 1 verdipapirportefølje Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 27,59% 1,44% 17,14% 17,77% 8,51% 9,25% 31,23% 19,14% 12,9% 38,49% 25,37% 13,13% 34,87% 24,38% 1,5% 17,31% 9,86% 7,45% 42,88% 29,16% 13,71% 37,92% 26,42% 11,5% 2,64% 11,67% 8,97% 55,5% 34,74% 2,31% -,15% -23,7% 23,55% 14,84% -25,29% 4,13% -4,67% -23,85% 19,18% 22,92% 52,98% -3,6% -7,98% 26,53% -34,51% 26,41% 25,74%,67% 68,2% 37,5% 31,15% -9,49% -9,% -,49% 25,84% 14,97% 1,87% 149,22% 84,54% 64,68% 52,48% -3,75% 56,23% 13,62% -28,97% 42,59% ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN FINLAND OMX HELSINKI CAP (OMXHC) ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27 I 15 I

16 ODIN Norge et er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Norge. ODIN Norge har hatt en økning i andelsverdien på 15,% hittil i 27 fra NOK 2 452,62 til NOK 2 82,62. Oslo Børs indeks hadde i samme periode en økning på 14,5%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 7,24% fra NOK 6 1 mill. til NOK mill. hittil i år. ODIN Norge Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) 1. halvår årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 24,91% 15,96% 8,95% 15,42% 12,1% 3,31% 34,59% 28,5% 6,9% 46,63% 39,88% 6,75% 42,64% 35,72% 6,92% 15,% 14,5%,95% 25,91% 33,13% -7,23% 53,9% 39,59% 13,5% 55,95% 38,84% 17,1% 75,9% 54,1% 21,8% -36,71% -32,77% -3,94% -13,19% -15,69% 2,5% 15,55% 1,81% 13,74% 71,32% 49,35% 21,97% -43,7% -26,37% -17,33% 44,5% 34,42% 1,8% 43,72% 33,84% 9,88% 12,7% 11,71%,99% 7,33% 7,38% -,5% 15,31% 65,59% 84,72% *) Referanseindeks: Oslo børs indeks. Denne indeksen har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Oslo Børs Total Indeks. Risikomål Relativ Relativt tap Siste 5 år 19% 96% Siste 3 år 11% 9% Forvaltningskapital 27 Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,24% -1,57% Data pr. andel 27 Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) Balansesammendrag , , , , , NOK , , , , , verdipapirportefølje Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) NOK NOK 1 NOK 1 NOK 1 Aker American Shipping Mekanisk industri , ,14% 3,98% Aker Floating Production Energiutstyr og tjenester , ,21%,68% Aker Seafoods Matvarer , ,62% 4,17% Aker Yards Mekanisk industri , ,99% 1,1% Aktiv Kapital Finansieringsselskaper , ,41% 2,% Austevoll Seafood Matvarer , ,69% 3,96% Awilco Offshore Energiutstyr og tjenester , ,53%,3% Biotec Pharmacon Bioteknologi , ,17% 7,44% Block Watne Gruppen Varige forbruksvarer , ,53% 1,16% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,57% 3,8% BW Gas Olje, gass og konsum brensel , ,97%,63% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,97% 1,% Camillo Eitzen Marine , ,39% 3,4% Clavis Pharma Medisinsk forskningsutstyr og tjenester , ,63% 6,39% Club Cruise Entertainment & Travel (U) Hotell-, underholdning- og restaurantsvirk , ,7% 8,82% Codfarmers Matvarer , ,84% 8,83% Crew Gold Corporation Bergverksdrift og metaller , ,72%,93% Deep Ocean Energiutstyr og tjenester , ,72% 1,96% DOF Energiutstyr og tjenester , ,86% 6,51% Dof Subsea Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,2% 1,37% Eitzen Chemical Marine , ,14% 1,69% Fara Elektronisk utstyr og instrumenter , ,16% 4,84% Farstad Shipping Energiutstyr og tjenester , ,73% 3,77% 4.5% Fred Olsen Energy konv. 6/9 Energiutstyr og tjenester , ,24% - Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel , ,31% 4,22% Golar Olje, gass og konsum brensel , ,4%,4% Grieg Seafood Matvarer , ,69% 2,45% Havila Shipping Energiutstyr og tjenester , ,2% 4,31% I.M. Skaugen Olje, gass og konsum brensel , ,5% 6,66% Intelecom Group IT tjenester , ,3%,8% Kongsberg Automotive Bilkomponenter , ,49% 4,37% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,34% 2,93% Kverneland Mekanisk industri , ,26% 7,13% Mobile Media (U) Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,35% 8,5% Nordic Semiconductor Halvledere og halvlederutstyr , ,% 8,92% Norgesinvestor III A-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , ,8% 9,% Norgesinvestor III B-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , Norgesinvestor IV A-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , ,15% 9,19% Norgesinvestor IV B-Aksjer (U) Finansieringsselskaper , Ocean Rig Energiutstyr og tjenester , ,41%,36% Odfjell B Marine , ,63% 1,2% Pertra Olje, gass og konsum brensel , ,72% 2,51% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,69%,41% Photocure Farmasi , ,46% 6,99% Probio (U) Mat- og apotekhandel , ,42% 8,93% Q-Free Elektronisk utstyr og instrumenter , ,11% 8,59% Read (U) Olje, gass og konsum brensel , ,2% 8,5% Royal Caribbean Cruises Hotell-, underholdning- og restaurantsvirk , ,38%,58% SalMar Matvarer , ,2% 5,5% Scana Industrier Energiutstyr og tjenester , ,34% 5,2% SeaDrill Energiutstyr og tjenester , ,77%,23% Sealift (U) Marine , ,4%,46% SeaMetric International (U) Mekanisk industri , ,22% 5,4% Stolt Nielsen Marine , ,99%,98% Trefoil Olje, gass og konsum brensel , ,63% 3,8% Villa Salmon (U) Matvarer , ,73% 7,81% VIZRT Programvare , ,47% 5,3% Vmetro Datamaskiner og tilbehør , ,28% 4,79% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,63% 3,44% ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN NORGE OSLO BØRS FONDINDEKS ( ) OSLO BØRS TOTAL INDEKS ( ) Total portefølje ,61% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet (U) Unoterte papirer ODIN Sverige et er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Sverige. ODIN Sverige har hatt en øking i andelsverdien på 6,92% hittil i 27 fra NOK 1 527,54 til NOK 1 633,32. OMXSB Cap GI, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en økning på 7,42%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 16,75% fra NOK mill. til NOK 4 12 mill. hittil i år. ODIN Sverige Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) 1. halvår årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 24,61% 15,96% 8,65% 19,91% 11,56% 8,35% 28,21% 22,26% 5,95% 34,25% 28,57% 5,68% 29,53% 25,4% 4,13% 6,92% 7,42% -,5% 41,27% 35,99% 5,29% 3,63% 28,43% 2,21% 21,38% 18,% 3,38% 68,65% 55,52% 13,13% -12,24% -4,1% 27,85% 16,24% -18,43% 34,67% 1,2% -4,41% 14,61% 52,97% 59,71% -6,74% -21,39% 16,1% -37,4% 44,59% 29,52% 15,7% 63,75% 39,95% 23,8% 22,5% 24,37% -1,87% *) Referanseindeks: OMXSB Cap GI. Denne indeksen har historikk tilbake til For perioden til har vi benyttet Stockholm børs General Index. Risikomål Relativ Relativt tap Siste 5 år 18% 76% Siste 3 år 115% 9% Forvaltningskapital 27 Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltningskapital Data pr. andel 27 Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) Balansesammendrag , , , , , NOK , , , , , verdipapirportefølje Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS ,75% 33,98% I 16 I ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27

17 ODIN Sverige forts. Porteføljeoversikt pr Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) Stockholm (SEK/NOK =, ) SEK NOK 1 NOK 1 NOK 1 Addtech B Handelsselskaper og distributører , ,27% 2,72% Astra Zeneca Farmasi , ,37%,5% Ballingslöv Spesialforretninger , ,7% 3,53% Be Group Handelsselskaper og distributører , ,17% 1,18% Beijer Alma B Mekanisk industri , ,59%,91% Bilia A Spesialforretninger , ,78% 3,9% Boliden Bergverksdrift og metaller , ,43%,28% Broström Van Ommeren Shipping B Olje, gass og konsum brensel , ,38% 1,39% Cardo Mekanisk industri , ,4% 1,9% Elanders B Media , ,19% 2,82% Expanda B Kommersielle tjenester og leveranser , ,72% 4,56% Gunnebo Kommersielle tjenester og leveranser , ,49%,61% Gunnebo Industrier Mekanisk industri , ,15% 3,15% Haldex Mekanisk industri , ,91% 2,61% HQ Kapitalmarkeder , ,21%,98% Husqvarna A Varige forbruksvarer , ,24%,28% Husqvarna B Varige forbruksvarer , Industrivärden C Finansieringsselskaper , ,6%,23% Investor B Finansieringsselskaper , ,53%,23% JM Bygg Varige forbruksvarer , ,8%,46% Kinnevik B Finansieringsselskaper , ,25%,84% KMT Mekanisk industri , ,67% 2,79% Lagercrantz Group B Elektronisk utstyr og instrumenter , ,81% 4,13% Lappland Goldminers Bergverksdrift og metaller , ,47% 1,83% Lundin Mining Bergverksdrift og metaller , ,12%,23% Malmbergs Elektriska B Handelsselskaper og distributører , ,53% 3,75% Midelfart Sonesson B Personlige produkter , ,59% 2,62% NCC B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,85%,43% Nolato B Kommunikasjonsutstyr , ,65% 1,95% Nordea Kommersielle banker , ,35%,6% Note Elektronisk utstyr og instrumenter , ,89% 4,% Novotek B IT tjenester , ,26% 4,61% Partnertech Elektronisk utstyr og instrumenter , ,7% 2,43% Poolia B Kommersielle tjenester og leveranser , ,44% 2,66% Profilgruppen B Bergverksdrift og metaller , ,38% 4,47% Sandvik Mekanisk industri , ,72%,14% SBC Sveriges Bostadsrättscentrum Eiendomsutvikling og drift , ,48% 2,27% Scania B Mekanisk industri , ,47%,5% Securitas B Kommersielle tjenester og leveranser , ,8%,49% Skanska B Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,94%,15% SKF B Mekanisk industri , ,86%,42% SSAB B Bergverksdrift og metaller , ,11%,15% Svenska Cellulosa B Papir- og skogbruks produkter , ,63%,27% Svenska Handelsbanken A Kommersielle banker , ,25%,13% Svolder B Finansieringsselskaper , ,8%,36% Swedbank Kommersielle banker , ,46%,9% Saab B Flyindustri og forsvar , ,37% 1,5% Teleca B IT tjenester , ,77% 2,4% Trelleborg B Mekanisk industri , ,25%,9% Volvo B Mekanisk industri , ,7%,2% Zodiak Television B Media , ,29% 2,42% ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN SVERIGE OMXSB CAP GI ( ) STOCKHOLMSBØRSENS BENCHMARK CAPPED TOTAL RETURN INDEX ( ) Total portefølje ,73% Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet ODIN Europa et er indeksuavhengig og kan fritt investere i selskaper som er børsnotert, eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i et land i Europa. Fra t.o.m var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Swedbank Roburs Europafond. Fra overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. ODIN Europa har hatt en økning i andelsverdien på 4,24% hittil i 27 fra NOK 137,63 til NOK 143,46. MSCI Europe Index, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en økning på 4,8%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 8,78% fra NOK mill. til NOK 3 38 mill. hittil i år. Porteføljeoversikt pr : Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer ODIN Europa Siden start (p.a.) 1. halvår *) Referanseindeks: MSCI Europe Kostpris 2) årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 4,85% 1,58% 3,27% 17,56% 1,23% 7,33% 25,79% 16,27% 9,52% 29,8% 14,98% 14,82% 4,24% 4,8%,16% 41,99% 2,3% 21,69% 4,46% 19,54% 2,92% 8,3% 7,27% 1,3% 27,57% 29,76% -2,19% -4,55% -38,44% -2,11% -21,3% -2,71% -,59% -2,8%,41% -3,21% LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam Hagemeyer Handelsselskaper og distributører , ,77%,47% Koninklijke Bam Groep Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,8%,6% Ten Cate Tekstiler, klær og luksusvarer , ,2% 1,16% Univar Handelsselskaper og distributører , ,93%,63% USG People Kommersielle tjenester og leveranser , ,64%,63% Totalt Amsterdam ,43% Aten C.Cardassilaris & Sons Matvarer , ,59% 3,37% Totalt Aten ,59% Brussel Omega Pharma Helse - utstyr og produkter , ,65%,38% Totalt Brussel ,65% Dublin Anglo Irish Bank Kommersielle banker , ,18%,7% Bank of Ireland Kommersielle banker , ,82%,7% CRH Byggematerialer , ,31%,6% Grafton GRP Handelsselskaper og distributører , ,75%,11% Mc Inerney Holdings Varige forbruksvarer , ,64% 2,9% Totalt Dublin ,7% Frankfurt Adidas Tekstiler, klær og luksusvarer , ,22%,13% BASF Kjemikalier , ,46%,2% Bayer Kjemikalier , ,5%,1% Continental Bilkomponenter , ,%,7% Hannover Rueckversicherung Forsikring , ,65%,6% Leoni Bilkomponenter , ,3% 1,13% Patrizia immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,42%,79% Salzgitter Bergverksdrift og metaller , ,41%,6% Tui Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet , ,58%,12% Totalt Frankfurt ,82% Helsinki Huhtamäki Emballasje , ,36%,39% Outokumpu A Bergverksdrift og metaller , ,76%,15% Totalt Helsinki ,12% Risikomål Relativ Relativt tap Siste 5 år 123% 117% Siste 3 år 149% 128% Forvaltningskapital 27 Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,78% 84,49% Data pr. andel 27 Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) 142,74 147,76 143,46 149,36 13, ,86 114,76 111,42 123,1 98, Balansesammendrag NOK 1 verdipapirportefølje Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS ABSOLUTT PRISUTVIKLING FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE London Astra Zeneca Farmasi , ,4%,1% Rio Tinto Bergverksdrift og metaller , ,52%,2% Totalt London ,92% Milano Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,92% 1,12% Impregilo Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,42%,7% Totalt Milano ,35% Oslo Austevoll Seafood Matvarer , ,35%,38% BW Offshore Energiutstyr og tjenester , ,56%,37% Clavis Pharma Medisinsk forskningsutstyr og tjenester , ,44% 2,7% Fred Olsen Energy Energiutstyr og tjenester , ,83%,42% Petroleum Geo-Services Energiutstyr og tjenester , ,72%,31% Royal Caribbean Cruises Hotell-, underholdning- og restaurantsvirk , ,68%,17% SeaDrill Energiutstyr og tjenester , ,7%,4% Stolt Nielsen Marine , ,42%,33% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,35%,1% Totalt Oslo ,6% ODIN EUROPA ODIN ROBUR EUROPA MSCI EUROPE INDEX ODIN Robur Europa byttet navn til ODIN Europa Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. Paris France Telecom Diversifisert Telekommunikasjonstjenester , ,23%,1% Haulotte Group Mekanisk industri , ,46%,53% Nexity Varige forbruksvarer , ,74%,52% Sanofi-Aventis Farmasi , ,93%,1% Total Olje, gass og konsum brensel , ,79%,% Vallourec Mekanisk industri , ,32%,4% Totalt Paris ,47% Stockholm Boliden Bergverksdrift og metaller , ,7%,18% Saab B Flyindustri og forsvar , ,58%,28% Totalt Stockholm ,64% Wien Andritz Mekanisk industri , ,49%,22% Eco Business-Immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,44%,61% Immofinanz Eiendomsutvikling og drift , ,52%,2% Totalt Wien ,45% ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27 Forts. neste side I 17 I

18 ODIN Europa forts. Porteføljeoversikt pr forts. : Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Zürich Austriamicrosystems Halvledere og halvlederutstyr , ,79% 2,4% Georg Fischer Mekanisk industri , ,33%,22% Quadrant Kjemikalier , ,2% 1,3% Schmolz + Bickenbach Bergverksdrift og metaller , ,37%,47% Schweiter Technologies Mekanisk industri , ,29%,29% Valora Holding Spesialforretninger , ,74%,44% Totalt Zürich ,53% Totalt portefølje ,73% SEK/NOK :,86291 GBP/NOK: 11,8279 Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. EUR/NOK : 7,9728 CHF/NOK : 4, ) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet ODIN Europa SMB et er indeksuavhengig og kan fritt investere i små og mellomstore selskaper som er børsnotert eller har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i et land i Europa. Kriterier for selskapets størrelse er dets børsverdi. som ikke skal overstige 1 det aktuelle aksjemarkedets totale verdi. Fra t.o.m var fondet et fond i fond som utelukkende investerte i Swedbank Roburs Småbolagsfond Europa. Fra overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. ODIN Europa SMB har hatt en økning i andelsverdien på 1,77% hittil i 27 fra NOK 23,67 til NOK 225,61. MSCI Europe Small Cap, målt i norske kroner, har i samme periode hatt en økning på 5,98%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 52,2% fra NOK mill. til NOK mill. hittil i år. Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer ODIN Europa SMB Siden start (p.a.) 1. halvår *) Referanseindeks: MSCI Europe Small Cap Kostpris 2) årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 11,26% 1,87%,39% 27,2% 19,83% 7,37% 37,4% 27,37% 1,3% 36,44% 24,1% 12,33% 1,77% 5,98% 4,79% 47,2% 31,27% 15,94% 46,43% 31,2% 15,23% 2,68% 18,12% 2,56% 5,95% 5,32%,64% -37,6% -33,56% -4,3% -31,38% -1,91% -2,47% 1,63% 6,87% -5,24% LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam Boskalis Westminster Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,42%,69% Getronics IT tjenester , ,84% 1,95% Heijmans Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,24% 1,53% Koninklijke Bam Groep Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,8% 1,14% Ordina IT tjenester , ,5% 2,38% Ten Cate Tekstiler, klær og luksusvarer , ,64% 1,79% Univar Handelsselskaper og distributører , ,35% 2,5% USG People Kommersielle tjenester og leveranser , ,31%,75% Vopak Transport infrastruktur , ,6%,16% Totalt Amsterdam ,52% Aten Folli-Follie Tekstiler, klær og luksusvarer , ,19%,14% Totalt Aten ,19% Dublin Abbey Varige forbruksvarer 293 1, ,42% 1,1% Mc Inerney Holdings Varige forbruksvarer , ,18% 3,26% Totalt Dublin ,6% Frankfurt Arques Industries Finansieringsselskaper 7 31, ,31%,26% Creation Tapeten Varige forbruksvarer , ,23% 1,13% Demag Cranes Mekanisk industri , ,99% 2,75% Deutz Mekanisk industri , ,25% 1,48% Jungheinrich Mekanisk industri , ,42%,6% Krones Mekanisk industri , ,77% 1,9% Leoni Bilkomponenter , ,85% 2,2% Patrizia immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,91% 2,1% Salzgitter Bergverksdrift og metaller , ,16%,17% Vossloh Mekanisk industri , ,62%,35% Totalt Frankfurt ,51% Helsinki Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter , ,75%,96% Huhtamäki Emballasje , ,51% 1,36% Ramirent Handelsselskaper og distributører , ,49%,82% Rapala Fritidsutstyr og -produkter , ,53% 1,72% Totalt Helsinki ,29% Milano Ansaldo STS SPA Transport infrastruktur , ,% 1,47% Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,16% 3,48% Cementerie Tirreno Byggematerialer , ,9%,39% IGD Immobiliare Grande Distribuzione Eiendomsutvikling og drift , ,3%,79% Interpump Group Mekanisk industri , ,19% 1,35% Sogefi Bilkomponenter , ,54% 1,36% Totalt Milano ,81% Oslo Aker Yards Mekanisk industri , ,24% 2,8% Austevoll Seafood Matvarer , ,82%,96% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,46% 1,7% Camillo Eitzen Marine , ,26% 2,74% EDB Business Partner IT tjenester , ,94% 1,9% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel , ,7%,42% Ocean Rig Energiutstyr og tjenester 5 43, ,38%,29% Odfjell B Marine , ,31%,2% Scana Industrier Energiutstyr og tjenester , ,94% 1,86% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester , ,19%,18% Stolt Nielsen Marine , ,94%,41% TTS Marine Mekanisk industri , ,76% 1,7% Wilh. Wilhelmsen B Marine , ,21%,11% Totalt Oslo ,15% Risikomål Relativ Relativt tap Siste 5 år 112% 13% Siste 3 år 124% 12% Forvaltningskapital 27 Pr. 3.6 NOK mill % endring i forvaltningskapital ,2% 96,27% Data pr. andel 27 Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) 224,48 232,38 225,61 233,66 22, ,89 164,48 159,69 176,91 139, Balansesammendrag NOK 1 verdipapirportefølje Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS ABSOLUTT PRISUTVIKLING FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN EUROPA SMB ODIN ROBUR EUROPA SMB MSCI EUROPE SMALL CAP ODIN Robur Europa SMB byttet navn til ODIN Europa SMB Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet Paris Haulotte Group Mekanisk industri , ,21% 1,5% Nexity Varige forbruksvarer , ,42%,87% Totalt Paris ,62% Stockholm Broström Van Ommeren Shipping B Olje, gass og konsum brensel , ,21%,3% Haldex Mekanisk industri , ,3% 1,97% Saab B Flyindustri og forsvar , ,24%,8% Trelleborg B Mekanisk industri , ,31%,51% Totalt Stockholm ,79% Zürich Austriamicrosystems Halvledere og halvlederutstyr , ,49% 1,78% Bank Sarasin & Cie B Kapitalmarkeder , ,71%,33% Georg Fischer Mekanisk industri , ,26%,4% Quadrant Kjemikalier , ,28% 2,44% Rieter Holding Bilkomponenter , ,79%,75% Schmolz + Bickenbach Bergverksdrift og metaller , ,6%,59% Schweiter Technologies Mekanisk industri , ,72% 1,36% Sia Abrasives Holding Mekanisk industri , ,26% 4,28% Valora Holding Spesialforretninger , ,9%,1% Zehnder Group Byggeprodukter , ,4% 1,73% Totalt Zürich ,25% Totalt portefølje ,73% SEK/NOK :,86291 EUR/NOK : 7,9728 CHF/NOK : 4,81659 Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. 2) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet I 18 I ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27

19 ODIN Global et er et indeksuavhengig globalt fond og kan fritt investere i selskaper over hele verden. Fra t.o.m var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Fund A. Fra overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. ODIN Global har hatt en økning i andelsverdien på 3,15% hittil i 27 fra NOK 126,49 til NOK 13,47. MSCI World Net Index hadde i samme periode en økning på 2,89%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 15,54% fra NOK 559 mill. til NOK 646 mill. hittil i år. Porteføljeoversikt pr ODIN Global Siden start (p.a.) 1. halvår *) Referanseindeks: MSCI World Net Index. årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 3,55%,31% 3,25% 8,86% 8,78%,7% 14,8% 12,55% 2,25% 11,7% 1,68% 1,2% 3,15% 2,89%,26% 15,91% 11,4% 4,87% 18,31% 22,34% -4,3% 7,74% 3,27% 4,47% 3,44% 28,31% 2,13% -36,84% -38,16% 1,32% -7,28% -15,41% 8,13% 9,35% -3,88% 13,23% Forvaltningskapital 27 Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltningskapital Data pr. andel ,54% ,74% Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) Balansesammendrag NOK 1 verdipapirportefølje Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS 129,82 17,43 134,38 111,21 13,47 17,97 134,23 114,92 121,2 11, Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam Koninklijke Bam Groep Anleggs- og entreprenørvirksomhet 1 2, ,57%,8% USG People Kommersielle tjenester og leveranser , ,57%,9% Totalt Amsterdam ,14% Aten Titan Cement Byggematerialer 48 42, ,53%,6% Totalt Aten ,53% Dublin Bank of Ireland Kommersielle banker , ,6%,1% Totalt Dublin ,6% Frankfurt Allianz Forsikring , ,67%,% Bayer Kjemikalier 38 55, ,63%,% Continental Bilkomponenter , ,69%,1% Totalt Frankfurt ,99% Helsinki Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter , ,15%,19% Metso Mekanisk industri 43 43, ,33%,3% Rautaruukki Bergverksdrift og metaller , ,28%,3% Totalt Helsinki ,76% Hong Kong Cathay Pacific Airways Luftfartsselskaper , ,38%,3% Kingboard Chemicals Elektronisk utstyr og instrumenter , ,63%,8% Totalt Hong Kong ,1% København A.P. Möller - Maersk B Marine , ,53%,1% Totalt København ,53% New York Basic Energy Services Energiutstyr og tjenester , ,45%,25% Black & Decker Varige forbruksvarer , ,53%,5% Caterpillar Mekanisk industri , ,41%,1% Cia Vale Do Rio Doce Adr Bergverksdrift og metaller , ,45%,% Masco Byggeprodukter , ,47%,3% Pride International Energiutstyr og tjenester , ,49%,4% Rowan Companies Energiutstyr og tjenester , ,5%,6% Valero Energy Olje, gass og konsum brensel , ,55%,1% Weatherford International Energiutstyr og tjenester , ,52%,1% Totalt New York ,38% Oslo Aker Yards Mekanisk industri , ,46%,14% Totalt Oslo ,46% ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN GLOBAL (NOK) ODIN TEMPLETON GLOBAL (NOK) MSCI WORLD NET INDEX (NOK) ODIN Templeton Global byttet navn til ODIN Global Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet Paris Michelin Bilkomponenter , ,61%,1% Sanofi-Aventis Farmasi , ,5%,% Vallourec Mekanisk industri , ,56%,2% Totalt Paris ,67% Seoul GS Holdings Olje, gass og konsum brensel 54 45, ,4%,6% Hyundai Motor Bilindustri , ,46%,2% Korea Electric Power Kraftforsyning , ,39%,1% Samsung Electronics Halvledere og halvlederutstyr , ,3%,% Totalt Seoul ,55% Singapore Jardine Matheson Finansieringsselskaper , ,47%,3% SIA Engineering Transport infrastruktur 865 4, ,46%,8% Totalt Singapore ,93% Stockholm Investor B Finansieringsselskaper , ,55%,1% Saab B Flyindustri og forsvar , ,54%,1% Totalt Stockholm ,8% Tokyo Riken Bilkomponenter , ,42%,47% Totalt Tokyo ,42% Wien Immofinanz Eiendomsutvikling og drift 187 1, ,51%,4% Totalt Wien ,51% Totalt portefølje ,55% DKK/NOK: 1,716 EUR/NOK : 7,9728 Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. HKD/NOK:, JPY/NOK: 4, ) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet KRW/NOK:,63964 SEK/NOK :,86291 SGD/NOK: 3,85771 USD/NOK: 5,8994 ODIN Global SMB et er et indeksuavhengig globalt fond og kan fritt investere i små og mellomstore selskaper over hele verden. Kriteriet for selskapets størrelse er dets børsverdi, som ikke skal overstige 2mrd USD på investeringstidspunktet. Fra t.o.m var fondet et fond-i-fond som utelukkende investerte i Templeton Global Smaller Companies Fund. Fra overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet. ODIN Global SMB har hatt en økning i andelsverdien på 6,87% hittil i 27 fra NOK 162,41 til NOK 173,56. MSCI World Nett Small Cap Index hadde i samme periode en økning på 4,11%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 9,47% fra NOK 435 mill. til NOK 476 mill. hittil i år. Porteføljeoversikt pr Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer ODIN Global SMB Siden start (p.a.) 1. halvår *) Referanseindeks: MSCI World Net Small Cap Index Kostpris 2) årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 7,5% 9,38% -1,88% 12,29% 14,22% -1,93% 18,85% 18,44%,41% 13,79% 13,19%,6% 6,87% 4,11% 2,75% 17,91% 8,39% 9,52% 2,38% 29,29% -8,91% 6,95% 11,9% -4,95% 44,61% 52,1% -7,49% -29,84% -35,17% 5,33% -2,7% 2,71% -5,41% 4,68% 8,5% -3,82% LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Amsterdam Heijmans Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,82%,16% Ordina IT tjenester , ,89%,28% Univar Handelsselskaper og distributører , ,82%,14% Totalt Amsterdam ,53% Forvaltningskapital 27 Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltningskapital Data pr. andel 476 9,47% ,79% Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) Balansesammendrag NOK 1 verdipapirportefølje Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS 172,69 137,4 178,77 142,23 173,56 138,9 177,21 151,45 161,53 129, Dublin Mc Inerney Holdings Varige forbruksvarer 684 2, ,75%,34% Totalt Dublin ,75% Frankfurt Air Berlin Luftfartsselskaper , ,16%,18% Demag Cranes Mekanisk industri 6 49, ,96%,28% Leoni Bilkomponenter , ,83%,17% Patrizia immobilien Eiendomsutvikling og drift , ,68%,23% Totalt Frankfurt ,63% Helsinki Amer Sports Fritidsutstyr og -produkter 94 18, ,88%,13% Atria Group Matvarer , ,41%,2% Cramo Kommersielle tjenester og leveranser 47 35, ,82%,15% Totalt Helsinki ,1% Hong Kong PYI Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,38%,28% Totalt Hong Kong ,38% Kuala Lumpur Sunrise Berhad Eiendomsutvikling og drift , ,82%,46% Totalt Kuala Lumpur ,82% ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27 Forts. neste side I 19 I

20 ODIN Global SMB forts. Porteføljeoversikt pr forts. Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Milano Astaldi Anleggs- og entreprenørvirksomhet , ,93%,27% Sogefi Bilkomponenter , ,74%,2% Totalt Milano ,67% New York Basic Energy Services Energiutstyr og tjenester 85 26, ,78%,21% SkyWest Luftfartsselskaper 89 24, ,65%,14% Totalt New York ,43% Oslo Aker Seafoods Matvarer , ,76%,52% Aker Yards Mekanisk industri 27 13, ,84%,24% Bonheur Olje, gass og konsum brensel 8 286, ,8%,2% Kongsberg Gruppen Flyindustri og forsvar , ,72%,31% Totalt Oslo ,12% Seoul Pyeong San Mekanisk industri , ,86%,28% SFA Engineering Elektronisk utstyr og instrumenter , ,99%,51% STX Engine Mekanisk industri , ,86%,13% Totalt Seoul ,71% Singapore Bio-Treat Technology Kommersielle tjenester og leveranser 3 84, ,72%,43% Totalt Singapore ,72% Stockholm Haldex Mekanisk industri , ,8%,44% Totalt Stockholm ,8% Tokyo Riken Bilkomponenter , ,83%,4% Totalt Tokyo ,83% Zürich Austriamicrosystems Halvledere og halvlederutstyr , ,98%,3% Quadrant Kjemikalier , ,2%,48% Totalt Zürich ,% Totalt portefølje ,48% ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE ODIN GLOBAL SMB (NOK) ODIN TEMPLETON GLOBAL SMB (NOK) MSCI WORLD NET SMALL CAP INDEX (NOK) ODIN Templeton Global SMB byttet navn til ODIN Global SMB Da overtok ODIN Forvaltning AS forvaltningen av fondet CHF/NOK: 4,81659 EUR/NOK : 7,9728 USD/NOK: 5,8994 Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. HKD/NOK:, JPY/NOK: 4,77845 KRW/NOK:, ) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet MYR/NOK: 1,7873 SEK/NOK :,86291 SGD/NOK: 3,85771 ODIN Maritim et er et indeksuavhengig globalt fond og kan bare investere i selskaper som hovedsakelig er beskjeftiget med maritim transport og som er børsnotert på børser globalt. ODIN Maritim har hatt en økning i andelsverdien på 34,13% hittil i 27 fra NOK 1 69,1 til NOK 1 433,88. MSCI World Gross Marine Index hadde i samme periode en økning på 3,2%. Forvaltningskapitalen har hatt en økning på 164,92% fra NOK 789 mill. til NOK 2 9 mill. hittil i år. Porteføljeoversikt pr ODIN Maritim Siden start (p.a.) Siste 1 år (p.a.) 1. halvår årlig avkastning Referanseindeks* Differanse 23,39% 7,2% 16,37% 24,18% 5,31% 18,88% 53,74% 29,1% 24,73% 57,44% 29,31% 28,13% 5,67% 27,5% 23,18% 34,13% 3,2% 3,93% 24,8% 3,46% 2,61% 51,39% 44,89% 6,5% 61,87% 1,1% 51,77% 127,54% 87,67% 39,86% -8,49% -22,98% 14,49% 6,56% -18,11% 24,67% 42,44% -16,91% 59,35% 42,17% 5,5% -7,88% -55,41% -49,6% -5,81% 23,22% 15,67% 7,55% 33,84% 26,12% 7,72% 2,14% -8,75% 1,89% *) Referanseindeks: MSCI World Gross Marine Index. Denne indeksen har historie tilbake til For perioden til har vi benyttet Orkla Enskilda s Shipping Index. Risikomål Relativ Relativt tap Siste 5 år 117% 54% Siste 3 år 114% 42% Forvaltningskapital 27 Pr. 3.6 NOK mill. % endring i forvaltningskapital Data pr. andel 27 Innløsningskurs 3.6 Tegningskurs 3.6 Basiskurs 3.6 NOK 1. investert fra til *) Balansesammendrag , , , , , NOK 1 873,16 93,88 877,55 931,2 86, verdipapirportefølje Kilde risikomål: Marius Sikveland, UIS ,92% -34,26% Børs Verdipapir (Selskap) Industrisektor Antall aksjer Kostpris 2) LOKAL VALUTA NOK 1 NOK 1 NOK 1 Brussel Euronav Olje, gass og konsum brensel 15 26, ,54%,29% Totalt Brussel ,54% Frankfurt Tui Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet 35 2, ,73%,14% Totalt Frankfurt ,73% Hong Kong Pacific Basin Shipping Marine 1 8, ,18%,64% Totalt Hong Kong ,18% København A.P. Möller - Maersk B Marine , ,47%,4% D/S Norden Marine 2 355, ,64%,43% D/S Torm Olje, gass og konsum brensel 11 27, ,17%,15% Totalt København ,28% New York DryShips Marine 2 43, ,47%,56% Totalt New York ,47% ABSOLUTT PRISUTVIKLING I PROSENT - FOND TIL REFERANSEINDEKS PR. ÅR/PERIODE Oslo Aker American Shipping Mekanisk industri , ,51% 1,52% Aker Yards Mekanisk industri 33 13, ,63%,29% Arrow Seismic Energiutstyr og tjenester 7 66, ,24% 2,98% B + H Ocean Carriers Marine 5 11, ,26%,71% Bonheur Olje, gass og konsum brensel , ,17%,75% BW Gas Olje, gass og konsum brensel 35 77, ,29%,27% Camillo Eitzen Marine 75 61, ,19% 1,73% DOF Energiutstyr og tjenester 35 7, ,17%,42% Eitzen Chemical Marine , ,34%,64% Fairmount Heavy Transport Marine , ,74% 3,76% Ganger Rolf Olje, gass og konsum brensel , ,4%,66% Golar Olje, gass og konsum brensel , ,6%,34% Golden Ocean Group Marine , ,11%,44% Hurtigruten Hotell-, underholdning- og restaurantsvirksomhet 17 53, ,27%,54% I.M. Skaugen Olje, gass og konsum brensel 65 53, ,65% 2,38% Nexus Floating Production Energiutstyr og tjenester 72 7, ,41% 3,78% Nordic Heavy Lift (U) Energiutstyr og tjenester , ,82% 2,23% Ocean HeavyLift Energiutstyr og tjenester 5 46, ,1% 1,67% Odfjell B Marine 47 11, ,27%,54% Sealift (U) Marine , ,94%,74% Solstad Offshore Energiutstyr og tjenester , ,14%,4% Star Reefers Marine , ,84% 2,8% Stolt Nielsen Marine , ,57%,57% TTS Marine Mekanisk industri 57 11, ,% 2,44% Wilh. Wilhelmsen A Marine , ,42%,47% Wilh. Wilhelmsen B Marine , Totalt Oslo ,19% Seoul Hanjin Shipping Marine , ,11%,35% Hyundai Heavy Industries Mekanisk industri 3 346, ,17%,4% Korea Line Marine , ,52%,13% Samsung Heavy Industries Mekanisk industri , ,87%,15% STX Shipbuilding Mekanisk industri , ,45%,46% Totalt Seoul ,13% Singapore Neptune Orient Lines Marine 1 5 5, ,47%,1% STX Pan Ocean Marine 13 2, ,9%,76% Totalt Singapore ,36% Stockholm Broström Van Ommeren Shipping B Olje, gass og konsum brensel 6 71, ,78%,91% Totalt Stockholm ,78% Tokyo Iino Kaiun Kaisha Marine , ,17%,5% Mitsui Osk Lines Marine , ,19%,% Modec Energiutstyr og tjenester , ,66%,4% Totalt Tokyo ,2% Total portefølje ,67% ODIN MARITIM MSCI WORLD GROSS MARINE INDEX ( ) ORKLA ENSKILDA'S SHIPPING INDEX ( ) DKK/NOK: 1,716 EUR/NOK : 7,973 KRW/NOK:,63964 Inndelingen er basert på Global Industry Classification Standard (GICS) fra Morgan Stanley og Standard & Poor. SEK/NOK :,8621 SGD/NOK: 3,85771 JPY/NOK: 4, ) Kostpris beregnet etter snitt-prinsippet USD/NOK: 5,8994 I 2 I ODIN FORVALTNING AS 1/2-ÅRSRAPPORT 27

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond

½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2008 I Aksjefond ½-årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 28 I Aksjefond Juli 28 Utfordrende aksjemarkeder Første halvår 28 var preget av store svingninger på verdens børser. Som aksjefondsforvalter er

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mars 2008 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Høysesong for utbytte og tilbakekjøp 2007 ble nok et år med sterke resultater i bedriftene. Nå skal fjorårets overskudd deles ut til aksjonærene

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Februar 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Jakter på utbytteselskapene ODIN er en aktiv forvalter som står fritt til å plukke selskapene vi mener vil gi andelseierne best avkastning

Detaljer

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten

I forkant av korreksjonen var emisjonsaktiviteten Juli 6 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode selskapsresultater gir grunnlag for videre kursoppgang Ved inngangen til året skrev ODIN at investeringsklimaet for aksjer fortsatt var godt

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Januar 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Gode utsikter for aksjemarkedet også i 2007 Nok et godt år i aksjemarkedet er lagt bak oss det fjerde på rad. Når vi nå går inn i et nytt år

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Mai 2009 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Er bunnen passert? Aksjemarkedet har de siste to årene blitt drevet mellom fakta og analyse på den ene siden og frykt og grådighet på den andre.

Detaljer

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning

Hugin & Munin. Inngangen til mars var preget av. Europeisk vekst gir finske muligheter. Markedskommentar ODIN Forvaltning April 2007 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Europeisk vekst gir finske muligheter Investeringer i fi nske selskaper har gitt andelseierne i ODIN Finland god langsiktig avkastning. Fortsatt

Detaljer

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99

ODIN Finland Etableringsdato 27.12.90. ODIN Europa 1) Etableringsdato 15.11.99. ODIN Global SMB 2) Etableringsdato 15.11.99 Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 211 I Verdipapirfond Aksjefond - Kombinasjonsfond - Rentefond Januar 212 Et dramatisk år 211 var et år preget av en lang rekke dramatiske begivenheter.

Detaljer

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS

Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Oktober 2010 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning AS Den skjulte kopitrusselen Konkurranse fra billige kopiprodusenter truer lønnsomheten i mange ledende selskaper. Paradoksalt nok er trolig

Detaljer

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I

Halvårsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond. August 2012. ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Halvårsrapport 2012 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond August 2012 ODIN FoRVALTNING HALVÅRSRAPPORT 2012 I 1 I Innhold Forsidebilde: Ek i odlingslandskap Fotograf: Hans Strand 3-4 Markedskommentar

Detaljer

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011

Hugin & Munin. Markedskommentar ODIN - Mai 2011 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN - Mai 2011 En skrugard til optimisme? Over 30 prosent av oljen som skal forbrukes i 2020 må hentes fra oljefelt som ennå ikke er utviklet eller funnet. Det kommer til

Detaljer

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp

Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp September 2006 Hugin & Munin Markedskommentar ODIN Forvaltning Synliggjøring av verdier gjennom fusjoner og oppkjøp Ved inngangen til år 2000 var prisingen av aksjer på det høyeste nivået i etterkrigstiden.

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

Sterkt ODINteam godt humør

Sterkt ODINteam godt humør I N F O R M A S J O N O G H A L V Å R S R A P P O R T 2 5 A K S J E F O N D Sterkt ODINteam med godt humør KUNDEPOST B -Vi føler at vi er et sterkt team som jobber godt på tvers av fond og bransjer, selv

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport September 2002 6 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond

Årsrapport 2012. ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Årsrapport 212 ODINs aksjefond - fond i fond - kombinasjonsfond Februar 213 Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-7 Markedskommentar 8-9 Hvorfor ansvarlige investeringer er viktig 1-12 Slik investerer

Detaljer

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond

Årsrapport 2007 - Verdipapirfond c Årsrapport 2007 - Verdipapirfond Innhold 2007 - Året som gikk Utfordringer i vest, soloppgang i øst Aksjeforvaltningen i Carnegie Carnegie Aksje Norge Carnegie Aksje Norden Carnegie Aksje Europa Carnegie

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris

Månedsrapport. Desember 2014. Fortsatt fallende oljepris Månedsrapport Desember 2014 Fortsatt fallende oljepris Desembereffekten uteble ikke i år heller.verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,5 prosent i løpet av måneden. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond

Årsrapport 2010 - Verdipapirfond c Årsrapport 2010 - Verdipapirfond Våre nye internettsider: www.carnegieam.no Informasjon om våre fond www.carnegieam.no/fond VPS Investortjenester www.carnegieam.no/vps-investortjenester Aktuelt (morgen-

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar

Månedsrapport. Mars 2015. Full fart i amerikanske dollar Månedsrapport Mars 2015 Full fart i amerikanske dollar Verdensindeksen målt i norske kroner steg 4,4 prosent i løpet av mars. Hittil i år er indeksen opp 11,4 prosent. Hovedindeksen ved Oslo Børs steg

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer