Nei, det er ikke. Men det er stort. Eksisterende bygg fra FoU-aktiviteter. Professor II ved NTNU fra 1992 (ombygging, BEF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nei, det er ikke. Men det er stort. Eksisterende bygg fra 1974. FoU-aktiviteter. Professor II ved NTNU fra 1992 (ombygging, BEF)"

Transkript

1 Veien til Riktig Utførte Bygg (RUB) NBEF-kurs 23. oktober 2008 Svein Bjørberg FoU-leder Multiconsult AS, professor II NTNU Bilder fra nøkkelferdig bolig hvor bare nøkkelen var ferdig Foto: E. Flydal Innhold Bakgrunn Byggefeil hva er det? Om prosjektet Veien til riktig utførte bygg ( RUB ) Hva har vi funnet? Hvor ligger utfordringene? Hvilke tiltak er satt i gang? Dato: Byggefeil Side: 2

2 Bakgrunn Siv.ing. ing Bygg fra NTNU 1973 Eksisterende bygg fra 1974 Ombygging, bevaring, fredning FoU-aktiviteter Utvikling av bygningsforvaltning som fagområde NS 3424, NS 3454, Modell (Multi-Map) for teknisk verdi, oppgradering, åpningsballanse, tilpasningsdyktighet++ LCC-Norden ISO / CEN Byggeskader (RUB) Effektive e helsebygg Professor II ved NTNU fra 1992 (ombygging, BEF) Dato: Byggefeil Side: 3 Er det mulig å bygge uten feil???? Nei, det er ikke mulig eller økonomisk lønnsomt Men det er stort potensiale for forbedring gjennom en god SAK Seriøsitet Adferd JA!!!! Kunnskap Dato: Byggefeil Side: 4

3 Hva mener vi med feil? Feil er avvik fra en referanse lov, forskrift, anvisning, Feil oppstår i alle ledd planlegging, prosjektering, leveranse, bygging, bruk veksling mellom aktørene er for dårlig sluttprodukt fra en er startprodukt for neste Feil fører i de fleste tilfelle ll til Skader, forkortet levetid, redusert verdi Dato: Byggefeil Side: 5 Erfaringer med feil / skader Gamle bygg (OBS 50) fordi de er gamle (teknisk levetid) Nye bygg (OBS ) 000) manglende kunnskap om nye materialer / komponenter, klimaforutsetninger dårlig veksling mellom aktører i kjeden lab-life kontra real-life (produktgodkjenninger) Ombygde bygg (OBS kompetanse) endringer i bygningsfysiske forhold (etterisolering, puss, maling) bruk (nyttelast, bad/dusj, vaskemaskin, tørketromler etc) Dato: Byggefeil Side: 6

4 Titt bakspeilet: Byggeboomer Industrielle revolusjon empirisk utvikling Oppdemmet behov teknisk utvikling finans ?? eiendomsutvikling j IKT transmisjon ?? ta vare på oppgraderingsbehov transmisjon infrastruktur Byggefeil Skader juss Offentlige bygg Veier, jernbane Vann og avløp Broer, kaier, dammer Dato: Byggefeil Side: 7 Til SAK BA erkjenner at det gjøres feil i hele verdikjeden men det vil vi gjøre noe med det tar 7-10 år å implementere ny kunnskap og erkjennelser, men det vil vi også gjøre noe med Dato: Byggefeil Side: 8

5 RUB-prosjektet Veien til riktig utførte bygg Disse er med, dvs stor bredde Multiconsult l Skanska Veidekke Selvaag-Gruppen Kruse-Smith OPAK Stiftelsen Byggsertifisering Statsbygg Forsvarsbygg Assosierte: AF-Gruppen Bunde-Bygg Forbrukerrådet Norges Takseringsforbund NITO-Takst Takst Norges Bygg og Eiendomsforening NTNU HiST HiO Nettverk Danmark (SBi, EBST, BSF, BvB) Dato: Byggefeil Side: 9 RUB - prosjektet Delprosjekter og tidplan Periode høst 05 til januar 08 Fem delprosjekter Erfaringer fra Danmark del av basis for vurderinger Målinger avvik for statistikk Ordning fremtidig sikring av kvalitet WEB-system årlige statistikker Holdninger implementering Dato: Byggefeil Side: 10

6 Nøkkelferdig hus hvor bare nøkkelen var ferdig Så kom vannet gjennom takene... Dato: Byggefeil Side: 11 Nøkkelferdig hus hvor bare nøkkelen var ferdig Våte grunnmurer, som kom innover Selger forsikret om at alt var i orden Graveren kunne ikke forstå hvorfor, for leiren er jo tett... Murerne forsikret at grunnmuren var pusset og drenssystemet var i orden Vi fant: Upusset og feil-pusset grunnmur manglende grunnmursplater manglende / feillagt drens leire som fyllmasse Dato: Byggefeil Side: 12

7 Ufaglært modernisering Dato: Byggefeil Side: 13 Hva har vi funnet?? Eksempel blant mange: Case Karasjok Nytt hus 2006 Nøkkelferdig hvor byggmester var ansvarlig PRO, UTF, Kontroll Masse problem Oversvømmelse Lekkasjer mellom bad, tak, vegger Is på innside vegg Krøllete gulvbelegg Ingen hjelp Kommunen, takstmann, RIF Pådytt nå ga møte i juni Ufullstendig referat Mail i sept om at intet skjer Dato: Byggefeil Side: 14

8 Hva har vi funnet?? Eksempel fra ombygging Dato: Byggefeil Side: 15 Vegetasjon, fukt, biologisk vekst, lekkasjer, frost Dato: Byggefeil Side: 16

9 Eksempler Hussopp Dato: Byggefeil Side: 17 Hva aer gjennomført øt? Erfaringer fra Danmark Klar nedgang i feil pga obligatoriske ordninger og aktivt tilsyn Ny lov mer omfattende fra 2008 Entreprenørene Bedret forhold inne- / utemiljø Noe høy terskel for ny teknologi ute, bedre med KS-på-brakka-system Aktive ledelser er styrke, positiv reaksjon ute på KS-fokus Aktive i produktforbedring Verdifulle data gjennom prosjekt- / masteroppgaver 5 prosjekt- og 4 masteroppgaver (NTNU, HiST) 370 boliger samt, prosess i eierskifte, industrialisert bygging Rapporter i Forbrukerrådet, KS på byggeplass Fukt, kulde, lyd, forsinkelser, dette er normalt Klager på megler, ca eierskifte, ca forsikr., ca klager, 300 retts Casees med konkurser, fraskrivelser, ising, fukt, sopp, sokkel Dato: Byggefeil Side: 18

10 Hva har vi funnet så langt?? Cases Enebolig i Trondheim God prosess, god tid, byggefeil, skade Konkurs og nytt firma Enebolig Karasjokk Masse problem, ingen gehør fra noen Fikk til møte etter påtrykk Kjellerleilighet i Oslo Murgård fra 1800-tallet, fukt og sopp Borettslag med festetomt Skulle aldri vært innredet Tilbygg på to-mannsbolig Oslo Polsk firma reg i Norge Matreialer og arb fra Polen Mva-regnskap gjennom norks enmannsbedrift Vannskader lite å hente Dato: Byggefeil Side: 19 Hva har vi funnet?? Fra erfaringer ute Danmark (DP 1) 20% 15% 10% Byggeskadefonden fra % 0% Ny lov til behandling i FT Klar organisering Kommuner med aktivt tilsyn har BBS egen håndbok bd bedre kvalitet littenn der dt det er passivt it England Boliger med BSF har bedre Home Information Package kvalitet enn de utenfor ordningen Trådde ikraft fra 1. Juni ov.uk/consumer/ Entreprenører (DP 2) Plassering Glemsel Estetikk Vanskelig å få gode nok data for Leverandør Tegning statistikk. Sannsynlig lavere enn Diverse Byggforsk-rapport Fokus øker KS-bevissthet Manglende kompetanse i å se feil Endring av detaljer / materialer tar tid (eks GU til Glasroc) Dato: Byggefeil Side: 20 30% 25%

11 Hva aer gjennomført øt? Kommune-Norge BE-seminar med ekstra dag for RUB (ca 80 kommuner pr nov 07) Meget lite tilsyn, akterutseilt kompetanse i de små og mellomstore 3% tilsyn i Oslo hvorav 60% har mangler Press fra utbyggere av hytteområder Kjempeforskjell utenfoe / innenfor bomringen Norges Takseringsforbund / NITO-takst For dårlig Boligsalgsrapport g og kompetanse Upresis, dårlig språk Ca 50% av rapporter har med slurv og feil utførelse (okt 07) Mange rapporter på oppgraderingsarbeid Ikke byggemeldingspliktig Dårlig kompetanse Dato: Byggefeil Side: 21 Hva aer gjennomført øt? Oppgradering bolig Annet Ikke byggemeldningspliktig Ca bad bygges om pr år Mye svart og mye dårlig utførelser Tilfeldige avtaler, ingen garantier Byggefeil og skader er satt på dagsorden ved NTNU og kurs Finnes lite på dagsorden på andre læringsnivåer Bolig til ca 2,5 mill kr gir transaksjonskost. på ca kr (6,4%) Dato: Byggefeil Side: 22

12 Kostnader ved boligsalg, Pris kr % 90 % 80 % 70 % Dokumentavgift 60 % Merverdiavgift 25% Eierskifteforsikring Oppgjørsgebyr 50 % Meglerprovisjon Nettannonsering Annonsering avis, presse 40 % Fotografering Boligsalgsrapport kr ,- 30 % 20 % 10 % 1 0 % Kostnad Dato: Byggefeil Side: 23 Hvilke tiltak er satt i gang g? Hos entreprenørene Klarere KS-rutiner mellom inne og ute Mer direkte oppfølging og rapportering pr prosjekt Kritisk gjennomgang av løsninger man har dårlig erfaring med Diskusjon og struktur på Ordning Innhold,,plassering, obligatorisk eller ikke etc Standard / kvalitet, sikre kvalitet Statistikker med fokus på spesielle områder Erfaringstilbakeføring Diskusjoner med KRD, NVE, BLD, BE, OED, Energistyrelsen i Danmark etc Samkjøring med andre formål (energi, miljø) Dato: Byggefeil Side: 24

13 Hvilke etiltak ta er satt i gang g? Revidert Boligsalgsrapport Basis i kravdatabasen til Stiftelsen Byggsertifisering Uavhengig, mer presis bruk av TG etc Må inkludere fellesskapet WEB-verktøy Kravdatabasen til Stiftelsen Byggsertifisering i er overført til WEB Samkjøres med databasen til NTF for Boligsalgsrapport Foredrag, workshops, artikler Bedriftsinterne, åpne Inntatt i undervisning ved NTNU Endagsseminar i kommune-norge sammen med BE Dato: Byggefeil Side: 25 Hva vil vi foreslå? Sertifikat / deklarasjon ved overtagelse nybygg Klarert for feil, energi og miljø (utvidet ringperm fra Boligprodusentene) Utvidet garanti (5 år?), Definert dokumentasjon fra prosjektering / bygging som underbygger ikke svikt (kfr NS 3424) og som kan være utløsende for ferdigattest Obligatorisk tilstandsrapport ved eierskifte Skader, avvik fra lover etc, energi, miljø Ved innredning i av kjeller, sokkel Konsekvens av endring i bygningsfysikk Bedre kompetanse hos operatører Lese feil, symptomer, skader Godkjennes (DK: Beskikkede Byggesakkyndige ) Forankring i Stiftelsen Byggsertifisering (som har bred tilslutning i bransjen) Samarbeid med RIF, Norges Takseringsforbund og NITO-Takst, Takst, SINTEF-Byggforsk, Forbrukerrådet etc Årlige statistikker Sannsynlig fra temp.test NFR-NITO etc Implementeringsseminarer hvert år Dato: Byggefeil Side: 26

14 Tiltak Effektive tiltak for å sikre kvalitet ved eksisterende bygg Periodisk tilsyn av forthold som krever profesjonelle Eldre murbebyggelse: balkonger, skifertak, gesimser, etc) Påhengsfasader: vi ser jo ikke innfestningene Andre tiltak Obligatorisk tilstandsanalyse ved innredning av kjeller / sokkel Endring i bygningsfysikk / konsekvenser Meldingsplikt ved ombygging av våte rom Ca bad pr år. Antakelig flere kjøkken Periodisk tilsyn av forthold som krever profesjonelle Eldre murbebyggelse: balkonger, skifertak, gesimser, etc) Påhengsfasader: vi ser jo ikke innfestningene Dato: Byggefeil Side: 27 Forslag Nybygg og byggemeldingspliktige tiltak 0-feil strategi ved overlevering (avvik skal detekteres) mer 3.-partskontroll (mange har innført dette) dokumentert riktig utførelse for utløsing av ferdigattest (hvordan og hva?) Byggefeilforsikring?? Eierskifte obligatorisk tilstandsanalyse (inkl energimerke) ved eierskifte Rev Boligsalgsrapport, g vektet TG ved Due Dilligence Ombygde bygg (OBS kompetanse) endringer i bygningsfysiske i forhold (etterisolering, i puss, maling) bruk (nyttelast, bad/dusj, vaskemaskin, tørketromler etc) Dato: Byggefeil Side: 28

15 Siktemålet (struktur) Info fra byggeprosess Info fra tidligere Rapporter og bruk KS i bygging g KS i prosjektering Ov vertagelsespro osess ess Eierskiftepros Startgrunnlag SERTIFIKAT -byggefeil -energi -miljø -dokumenter Rapport GAB BOLIGSALG -tilstand -energi -miljø -dokumenter TID Kravdata BS Dok Miljø Krav og data sorteres iht kompleksitet i byggeriet Energi Tilstand (feil) 15 x Byggefeil Komp Skader Komp.krav rel til studiepoeng RIF Dato: Byggefeil Side: 29 BBS NTF / NITO Siktemålet (mulig organisering med basis i parallell til DK) DK Obligatorisk Ordning N Regjering Besluttende Regjering Næringsdep Godkjennende Departementer NB! Mange! EBST Formulerende BE Eierskifte Indireke Direkte Nybygg Nybygg Indirekte Direkte Eierskifte TI, SBi e.l. Forsikring BSF Utøvende Nye Stiftelsen Byggsertifisering Privat Offentlig Dato: Byggefeil Side: 30

16 Hvor ligger utfordringene?? Bli kvitt de useriøse Konkursryttere, Hui og Hei AS Erfaringer fra Danmark viktig Melding ved ombygging av våtrom Tryggere transaksjon Uavhengig kontroll ved nybygg Uavhengig ggoperatør for Boligsalgsrapport g Klarere Boligsalgsrapport Kun bruke en TG TG 3: Brudd på lov, forskrift eller sikkerhetsrisiko TG 2: Forventet kostnad rundt hjørnet Forankring hos myndighetene Alle ønsker forbedring, og da burde det jo være mulig Dato: Byggefeil Side: 31 Noen stikkord Byggdetaljer anvisninger i Er de for generelle? Oppdateres de hurtig nok? Prosjekterende Tegnes for ideelt? Grensesnitt mot byggeplass? Rekkefølgeforståelse? Viktige faktorer Brann Fukt Belastninger kræsj i forskrifter Dato: Byggefeil Side: 32

17 Tegningslag Formidling av underlag for to do Plan- og prosjektering Bygging Bruk - FDVU - Ombygging Prosjekteringslag Byggelag FDVU-lag Ombyggingslag Utgangspunktet ligger i bruk og bygging Dato: Byggefeil Side: 33 Stafettvekslinger Prosesser satt i system kunde kunde kunde objekt fase objekt fase objekt fase startprodukt interimprodukter sluttprodukt startprodukt interimprodukter sluttprodukt startprodukt interimprodukter sluttprodukt erfaring erfaring erfaring TFP Produksjon Bruk Store vekslinger Små vekslinger Dokumentasjon Bolig Adm Underv. Hosp Ind.anl Dato: Byggefeil Side: 34 Rene stafettvekslinger mitt sluttprodukt er ditt startprodukt veksling er ikke foreløpig urene vekslinger gir tidstap måltap verditap

18 Nettverk i prosjekter Fra bedrifter til konsern Bedrift Konsern 80-90% i av egne ansatte hovedveksling ved anbud få u-entreprenører (tekn) materialleverandører 20-30% i av egne ansatte mange delvekslinger med uferdig produkt mange u-entreprenører mange leverandører (komp. / material) Dato: Byggefeil Side: 35 Dette gir ekstremt mange vekslinger og store utfordringer til kommunikasjon, KS etc Nettverk i prosjekter Mange ledd gir mange vekslinger Konsern Regionkontorer In nfo og be estilling? Prosjekter Prosjekter? Lev U-entr. Lev U-entr. Lev Lev U-entr.? Info og rapporte ering Lev Lev Lev Lev Lev Lev Er det nettverk på tvers? Hvordan er KS mellom de enkelte ledd? Dato: Byggefeil Side: 36

19 Levetidsmodellen: 1, 2, 3: Ballongen 4: Loddet 5: Korreksjon Levetidsmodellen Faktormetoden ISO Materiale 2. Design Kvalitet / Funksjon 3. utførelse 1. Materiale (egenskaper) 2. Design (detaljer) 3. Utførelse (håndverk) 4. Miljø (alle påkjenninger) 5. Vedlikehold (korreksjon) 5. Prev. vedl. 4Miljø 4. Dato: Byggefeil Side: 37 Levetidsmodellen Materialer og komponenter Hvem ivaretar detaljene? produkt- merking? godkjenning? Dato: Byggefeil Side: 38

20 Lab-Life kontra Real-Life Master 2008 Espen Stordal Basert på intervjuer av entreprenører, leverandører og sluttbrukere (baderomsmoduler) Byggevaredirektivets krav CE, EOTA, CEN, ETA, produktgodkjenning Samsvarssertifisering, sertifisering av fabrikk, typeprøving etc SINTEF Byggforsk sentrale (utpekt som TKO av KRD) CE handler mest om HMS og ikke om kvalitet Rør og el har oftest problemer ved at kunder har kjøpt deler uten merking Byg-Erfa i Danmark Unngå de samme feilene som andre allerede har begått Ca 20 erfa-blad årlig Løsningsorientert mens våre detaljblad er skrevet av og for forskere Problem årsak forslag til utbedring, forebygge, henvise Dato: Byggefeil Side: 39 Lab-Life kontra Real-Life Master 2008 Espen Stordal Norsk Teknisk Godkjenning Utstedes av SINTEF Byggforsk på vegen av BE Krav gitt i TEK / REN CE er tilleggsdokumentasjon Baseres på produktegenskaper gjennomprøving, beregning, erfaring fra praktisk bruk, piloter Bekymring for at ikke produktdatabladene blir fulgt i praksis Farlig kombinasjon Ikke lest og fulgt Det er Mye fremmedspråklig arbeidskraft jaggu ikke lett å være lykkelig som liten i vår bransje. Ressurskrevende krav gjør Dårlig at småbonden oppfølging som på har byggeplass ei smie som attåtnæring er erklært død d Dato: Byggefeil Side: 40

21 Lab-Life kontra Real-Life Master 2008 Espen Stordal Ef Erfaringer fra praksis Få eller ingen vet hva CE-merking er Man tar for gitt at underentreprenører / leverandører kontrollerer selv og at det de leverer er kvalitetssikret Mest opptatt av lyd, brann og vann Problemer med utvendige overganger, detaljer, innsetting av vinduer, terskelfrie krav etc Mye mangler på tegninger, ofte teoretiske og vanskelige i praksis Dårlig koordinering av tekniske føringer Kvalitetsglipp overlapp og koordinering av mange leverandører / entreprenører Byggene er mer kompliserte enn tidligere Dato: Byggefeil Side: 41 Lab-Life kontra Real-Life Master 2008 Espen Stordal Baderomsmoduler Problem i skjøter i vegger, overgang gulv / vegg, detaljer rundt rørgjennomføringer og skruehull. Krav om godkjenning har skapt forståelse for vanntetthet tth t Det finnes ingen europeisk retningslinje for testing Laboratoritest t er bra (vanntetthet tth t etc) og alle koponenter skal være sertifisert, men testen er før transport, mellomlagring og montasje Byggeplasslogistikk og fuktig råbygg er utfordring Transport er kritisk Beslutninger må tas tidlig i prosessen Dato: Byggefeil Side: 42

22 Takk for oppmerksomheten Spørsmål? Ideer? Forslag? Kritikk? Forbedring? Dato: Byggefeil Side: 43

Byggefeilene skal ned - en ledelsesutfordring

Byggefeilene skal ned - en ledelsesutfordring Byggefeilene skal ned - en ledelsesutfordring Veien til riktig utførte bygg RUB Oslo, oktober 2007 Svein Bjørberg FoU-leder Multiconsult AS, professor II NTNU Bilder fra nøkkelferdig bolig hvor bare nøkkelen

Detaljer

Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport

Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport 1 INNHOLD: 1. PROSJEKTETS MÅLSETTING...3 2. BAKGRUNN...4 3. ORGANISERING OG GJENNOMFØRING... 5 4. RESULTATER...9 4.1 DELPROSJEKT 1: ERFARINGER FRA DANMARK...10

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Andre samling: Tilstandsanalyse, vedlikehold. Bærekraftig utvikling. Tredje samling: Eiendomsøkonomi og kostnadskontroll

Andre samling: Tilstandsanalyse, vedlikehold. Bærekraftig utvikling. Tredje samling: Eiendomsøkonomi og kostnadskontroll KoBE kompetanse for bedre eiendomsforvaltning FOKUS PÅ KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING I AGDER KOMPENDIUM FRA MØTESERIE til deltagende kommuner UTARBEIDET AV Støttet av kobe Sammendrag Multiconsult, med støtte

Detaljer

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen

Overføring av som byggetdokumentasjon. byggeprosjekt til FMorganisasjonen Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Overføring av som byggetdokumentasjon fra

Detaljer

Hva er erfaringene? Trenger vi en standard?

Hva er erfaringene? Trenger vi en standard? Uavhengig kontroll Hva er erfaringene? Trenger vi en standard? Medlemsmøte 07.04.14 Eystein C. Husebye, daglig leder i NBEF, eystein@nbef.no 1 ..Hvem er NBEF? Visjon: Den foretrukne arena for kunnskapsdeling

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering

Eiendoms forvaltning. Fauske kommune. FDVU kostnader. Tilstandsvurdering. Boliger. Bygg og helse. Organisering 2013 FDVU kostnader Tilstandsvurdering Boliger Bygg og helse Organisering Eiendoms forvaltning Rapporten er et sammendrag av delrapport 1; FDVU kostnader, delrapport 2; tilstandsvurderinger og delrapport

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER

BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER RØRFORNYING UNDER- OG INNVENDIG I BYGNINGER BESTILLERHÅNDBOK VERSJON 4 OM OSS Olimb er en betydelig aktør innen vann og avløpssektoren

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen?

Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? BACHELOROPPGAVE: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? FORFATTER: JAHN KIØNIG, ALICE PEACE TRØHAUGEN OG TOM GUNNAR HAGEN Dato: 14.05.2014 SAMMENDRAG Tittel: Hvordan lykkes med BIM i byggefasen? Dato : 14.05.2014

Detaljer

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering

s12 s21 stort problem åpen flamme? Protan TAKMAGASIN :rehabilitering :rehabilitering Forbud mot åpen flamme? s08 Fukt IKKE et stort problem s12 En oase på taket s21 Protan TAKMAGASIN :rehabilitering 05 TAK Et magasin fra Protan om rehabilitering av tak - fra a til å 18

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008

ORD og UTTRYKK. innen. Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring. (Facilities Management) August 2008 ORD og UTTRYKK innen Eiendomsforvaltning - Fasilitetsstyring (Facilities Management) August 2008 Utarbeidet av: Max Ingar Mørk, Svein Bjørberg, Olav Egil Sæbøe, Ove Weisæth 2 Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS En studie for Enova SF 2009 Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS 2 Foreliggende dokument er en studie av kompetansen innen vannbårne

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

6TIPS TIL HVORDAN DU KAN EFFEKTIVISERE EIENDOMS- FORVALTNINGEN TAK OVER HODET I TØFFE TIDER EIENDOMS- FORVALTNING

6TIPS TIL HVORDAN DU KAN EFFEKTIVISERE EIENDOMS- FORVALTNINGEN TAK OVER HODET I TØFFE TIDER EIENDOMS- FORVALTNING Ekspertene svarer Slik øker du verdien på dine eiendommer DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Få mest ut av bygget med økt brukskvalitet Innovasjon Slik kan du sørge for at brannen

Detaljer

Bedre kontroll over byggevirksomheten?

Bedre kontroll over byggevirksomheten? Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Siri Nørve Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis 390 Prosjektrapport

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap Kurskatalog 2015 Møt fremtiden med ny kunnskap 2 Kalkuler med Kalk2010 4 Byggeregler 5 Dokumentasjonkrav mot NS 3600 6 Uavhengig kontroll 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens

Detaljer

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025

Eiendomsstrategi. Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft BÆRUM KOMMUNE. Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 2015-2025 Eiendomsstrategi 2015-2025 Fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft Vedtatt av Kommunestyret 25.03.2015 BÆRUM KOMMUNE Kommunestyrets behandling av eiendomsstrategien 25.03.2015 Vedtak KST-023/15:

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer