Skadetakstkonferanse Anticimex, Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skadetakstkonferanse Anticimex, 10.-11.01.12. Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør"

Transkript

1 Skadetakstkonferanse Anticimex, Finansklagenemnda Harald Sverdrup adm.direktør

2 Tema Noen innspill sett med klageorganets blikk 1. type skadesaker med takst 2. de mest utfordrende sakene 3. forebygging

3 1. Type klagesaker med skadetakster Vannskader, brann dvs kombinert. Rapporter på nesten alle klagesakene 2010: mottatt 774 klager (av totalt 3873) Eierskifte rapporter på nesten alle klagesakene 2010: mottok 372 klager Omtrent hver 4. klagesak til FinKN har med en takstrapport som kan ha betydning for sakens utfall

4 2. De mest utfordrende sakene Hovedutfordring: erstatningsoppgjørene FinKN kan ofte ikke ta stilling Hva er problemet, og hva kan rapportene bidra til å avklare? 2.1. i jusens verden et skille mellom hovedårsak og samvirkende årsaker 2.2 flere rapporter, sprikende 2.3 mange taps/erstatningsposter. 2.4 teknisk kompliserte saker

5 2.1. særlig om hovedårsak samvirkende årsaker Hva er juristene ute etter? Forekommer at en skade har flere årsaker. 1) Ingen av dem har isolert sett tilstrekkelig årsaksevne til å forårsake skaden alene. Tilstrekkelig årsaksevne oppnås i samvirke (fellesskap) 2) Det kan likevel være rettslig årsakssammenheng hvis en enkelt av årsakene utpeker seg som hovedårsak. Dvs at selv om det er flere samvirkende årsaker til en skade, vil hver av dem kunne føre til ansvar på selvstendig grunnlag, dersom handlingen ikke er uvesentlig i forhold til andre årsaker (Rt s. 337 Ranheim-dommen ) Se på 2 eksempler ved bygningsskader:

6 , skade på tak. Snøtyngde eller svak konstruksjon? Faktum førte snølast til at sikredes tak kollapset. Innhentet takstrapport, skadeårsaken skyldtes sammenbrudd i bærende takkonstruksjoner pga snøtyngde. Fremlagte beregninger konkluderte med at konstruksjonen ikke kunne tåle den snølast som den skulle være forutsatt å kunne tåle. Spørsmål om skaden skyldes snøtyngde hvilket er en dekningsmessig skade, eller om man ved vurderingen av om skaden er dekningsmessig må se hen til hovedårsaken og om den i dette tilfellet skyldes svak konstruksjon eller snøtyngde.

7 , forts.. Resultat: medhold forsikrede Begrunnelse: Ifølge takstrapporten skyldes skaden sammenbrudd i bærende takkonstruksjoner pga snøtyngde. Det foreligger derfor en kombinasjon av snøtyngde og svak konstruksjon. Den alminnelige lære i norsk forsikring er at man i denne situasjonen skal anvende den såkalte hovedårsakslæren, dvs. at den faren som fremstår som "hovedårsaken" skal tilordnes hele tapet. Vilkårene inneholder ingen unntak generelt dersom andre årsaker har medvirket, og heller ikke noe unntak for svak konstruksjon knyttet til snøtyngdedekningen. Ikke noe som tilsier at selskapet generelt har ment at svak konstruksjon som samvirkende skadeårsak skal være unntatt.

8 , bygningsskade plutselig og uforutsett? unntak for setninger Faktum Boligselskap, registrert en økende setningsutvikling de siste årene. En undersøkelse viste svært stor setningsutvikling, forårsaket av grunnvannssenking pga. sprengning av VA-tunnel. Anbefalt å omfundamentere husene ved hjelp av borede peler. Selskapet: avslag, skaden var ikke plutselig og uforutsett. Og unntak i vilkårene for skade som skyldtes setninger i grunnen. Sikrede: den ekstreme setningsutviklingen oppstod 90 år etter oppføring. Indikerte at skaden hadde inntruffet plutselig og uforutsett, selv om skadeomfanget hadde vist seg over tid. I nærværende sak ikke svikt ved bygging som var hovedårsak, men sprengning/bygging av vann- og avløpstunnelen. Setningsskader påført som en følge av en ytre begivenhet kunne etter sikredes mening ikke være omfattet av unntaket.

9 Resultat: medhold selskapet (5-0) Begrunnelse: Forsikringen dekker plutselig og uforutsett fysisk skade, med unntak for skade som skyldes setninger i grunnen. Begrepet plutselig refererer seg til skaden, og ikke skadeårsaken. Ikke avgjørende om setningsbevegelsene i grunnen utvikler seg over tid. Spørsmålet er om setningsskadene i bygningen oppsto plutselig. Formuleringen betyr at skaden må inntreffe raskt. Nemnda svarte nei på dette. Nemnda peker for øvrig på at unntaket for setningsskader kommer til anvendelse uten at vilkårene stiller noe krav om årsaken til slike setninger.(her: sprengning) Også unntaket kommer derfor til anvendelse, evt. i samvirke med sprengningsskaden som utløsende årsak. Men unødvendig å gå nærmere inn på dette.

10 2.2. Særlig om sprikende rapporter Faktum Den oppsto vannskade hos sikrede, og det rant vann fra sikredes bad ned til himling i etasjen under. Takstmann testet avløpet fra dusjen ved å føre dusjslangen ned i hjelpesluket i dusjnisjen, slik at vannet rant kontrollert ned i sluk og avløp uten å være i kontakt med badegulvet. Selskapet avslo kravet med den begrunnelse at det ikke hadde vært registrert rørbrudd. Under oppussing drøye to år senere, ble veggkonstruksjonene åpnet. Takstmann fant kun fuktmerker der rør var ført inn i påstøp, og sikrede anførte at det forelå rørbrudd. Selskapet viste til at det var gått over to år siden skaden oppsto, og at sikrede måtte ha foretatt seg noe med badet i mellomtiden. Det ble også vist til at da skaden oppsto og leiligheten ble besiktiget, ble det ikke funnet tegn på rørbrudd.

11 Spørsmålet er om det er dokumentert rørbrudd dekningsmessig? Resultat: medhold selskapet Begrunnelse forsikringen dekker bruddskade på bygningsledning for vann og annen væske, jf. vilkårenes pkt. A.3.1, med unntak for skade i våtrom på gulv eller vegg som skal tåle vann. Sikrede hadde 2 lekkasjer fra badet til himlingen på kjøkkenet hos naboen i etasjen under med påfølgende vannskade i feb Takstrapporten: årsaken var utett badegulv. Ikke dekningsmessig. Sikrede innhentet ny takstrapport Takstrapporten påviser råtesoppskader i bunnsvill, gulv og bjelke. «..skaden rundt vannrør ser lik ut under dusj og servant, og dette indikerer lekkasje fra vannrør (rørbrudd)». Rørbrudd er ikke påvist. Nemnda: må formodes at et evt. rørbrudd kan påvises når konstruksjon er åpnet...

12 2.3 Mange taps/erstatningsposter 2.4 Teknisk kompliserte saker Felles utfordring: ryddige rapporter. Ta bilder. skriv i et språk som ikke forutsetter teknisk utdannelse

13 3. Forebygging forbedringspunkter? 1. Takstmannens rolle. Skriv rapporter som er lesbare uten bygningsteknisk kompetanse spisses: hva er hovedårsaken til en skade Mange erstatningsposter ta bilder til rapportene 2. Øvrig: Sikkerhetsforskrifter. Presiser hvilke tiltak som må iverksettes for å unngå avkortning

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring

ULYKKESSKADE. Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring ULYKKESSKADE Begrepet ulykkesskade som vilkår for forsikringsselskapets ansvar i individuell ulykkesforsikring Kandidatnummer: 397 Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 17506 ord 22.10.2007 Innholdsfortegnelse

Detaljer

alt du vil vite om eierskifteforsikring

alt du vil vite om eierskifteforsikring alt du vil vite om eierskifteforsikring Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT

FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT FORSIKRINGENS DEKNINGSFELT Oversikt 5.1 Innledning 5.2 Teknikker for å beskrive farefeltet 5.3 Teknikker for å beskrive tapsfeltet 5.4 Teknikker for å beskrive sammenheng mellom fare og tap 5.5 Nærmere

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse.

Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse. Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse. Det er ofte vanskelig for oss jurister å forklare seg på en måte som

Detaljer

Konstruksjonsfeil fundamenteringsfeil og monteringsfeilklausuler i bygningsforsikring.

Konstruksjonsfeil fundamenteringsfeil og monteringsfeilklausuler i bygningsforsikring. Konstruksjonsfeil fundamenteringsfeil og monteringsfeilklausuler i bygningsforsikring. Utgjør klausulene farefeltsunntak eller skjulte handlingsklausuler? Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2004

Detaljer

Skjulte handlingsklausuler

Skjulte handlingsklausuler Skjulte handlingsklausuler forholdet mellom beskrivelse av forsikringstilfellet og reglene om opplysningsplikt, meldeplikt, meldefrist og foreldelse. Innlegg fra co-referenten, professor dr. juris Trine-Lise

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------

Protokoll i sak 721/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14. Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ Protokoll i sak 721/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Krav om dagmulkt og prisavslag for mangler ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 14. desember

Detaljer

Forsikringsrett våren 2012

Forsikringsrett våren 2012 Forsikringsrett våren 2012 Opplysnings- og omsorgspliktene II Advokat Hans Kenneth Viga Temaene Grupperingen av opplysnings- og omsorgspliktene Forsikringstakers opplysningsplikt p Endring av risikoen

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene

FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene FORSIKRINGSAVTALELOVENS REGLER OM MELDEFRIST ETTER 8-5 (1) OG 18-5 (1) Det materielle innholdet og rimeligheten av reglene Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.11.2005 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Avhendingslova 3-9 annet punktum. av Erik Sverdrup Mår

Avhendingslova 3-9 annet punktum. av Erik Sverdrup Mår Avhendingslova 3-9 annet punktum av Erik Sverdrup Mår Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2012 1 1 INNLEDNING... 4 1.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT?

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT? PUBLISERT I TIDSSKRIFT FOR ERSTATNINGSRETT, FORSIKRINGSRETT OG VELFERDSRETT - Nr.4/2011 ooooooo I artikkelen behandles de sentrale elementer i vurderingen av årsakssammenheng ved personskade. Det tas utgangspunkt

Detaljer

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 714/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 714/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på manglende fall til sluk på gulv i bad, og på feil farge på fliser ------------------------------------ 1. Sakens faktiske

Detaljer

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE

BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger Stortingets ombudsmann for forvaltningen Uttalelse Sak: 2015/947 BYGGESAKSGEBYRFORSKRIFT UTEN BESTEMMELSE OM ADGANG TIL Å FRAVIKE DE STANDARDISERTE SATSENE Saken gjelder

Detaljer

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1

Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Forsikringsavtalelovens regler ved skadeoppgjøret etter 8-1 Opplysningsplikten og forsømmelse av denne Kandidatnummer: 591 Leveringsfrist: 250409 Til sammen 14265 ord 15.07.2009 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 705/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 705/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Entreprenørens krav om sluttoppgjør, samt forbrukernes reklamasjoner på utført arbeid, krav om dagmulkt og erstatning ------------------------------------

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A B (advokat Ivar Holst) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A B (advokat Ivar Holst) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00937-A, (sak nr. 2008/16), sivil sak, anke, A B C (advokat Ivar Holst) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Odd Olav Sjaastad

Detaljer

Hus. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01

Hus. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01 Hus Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes 6.

Detaljer

Skadelidtes krav på renter

Skadelidtes krav på renter Skadelidtes krav på renter Utbetaling av yrkesskadeforsikring og uførekapital NFT 4/1996 av cand. jur. Jan Arhaug Rentebestemmelsene innenfor yrkesskadeforsikring er uklare, og etter forfatterens mening

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

Vilkår for Innboforsikring

Vilkår for Innboforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, tyveri og annen

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Hytteforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062

Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Utskrift fra Lovdata - 09.06.2015 21:49 Borgarting lagmannsrett - LB-2014-117062 Instans Dato 2015-06-01 Publisert Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2014-117062 Stikkord Fast eiendom. Mangel. Prisavslag.

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer