Bedre kvalitetssikring Veien til riktig utførte bygg RUB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedre kvalitetssikring Veien til riktig utførte bygg RUB"

Transkript

1 Bedre kvalitetssikring Veien til riktig utførte bygg RUB Kursdagene NTNU, januar 2008 Svein Bjørberg FoU-leder Multiconsult AS, professor II NTNU Bilder fra nøkkelferdig bolig hvor bare nøkkelen var ferdig Foto: E. Flydal Innhold Om prosjektet Veien til riktig utførte bygg ( RUB ) Hva har vi funnet så langt? Hvilke tiltak er satt i gang? Resultater, dvs hva vil vi foreslå? Hvor ligger utfordringene? Dato: Byggefeil Side: 2

2 RUB-prosjektet Prosjektets hovedmål Prosjektets hovedmål Skape et kvalitativt bedre bygg, dvs med en målbar reduksjon av byggefeil og skader på minst 50 % i løpet av en ti-års periode. Ved avslutning kunne påvise positive tendenser Etablert system for oppfølging Etablere en Ordning som skal sikre kvalitet ved kjøp av ny eller brukt bolig implementering av erfaring (seminar og innspill til detaljblader etc) Dato: Byggefeil Side: 3 RUB - prosjektet Delprosjekter og tidplan Periode høst 05 til januar 08 Fem delprosjekter Erfaringer fra Danmark del av basis for vurderinger Målinger avvik for statistikk Ordning fremtidig sikring av kvalitet WEB-system årlige statistikker Holdninger implementering Dato: Byggefeil Side: 4

3 RUB-prosjektet Disse er med, dvs stor bredde Multiconsult Skanska Veidekke Selvaag-Gruppen Kruse-Smith OPAK Stiftelsen Byggsertifisering Statsbygg Forsvarsbygg Forbrukerrådet Norges Takseringsforbund NITO-Takst Norges Bygg og Eiendomsforening NTNU HiST HiO Nettverk Danmark (SBi, EBST, BSF, BvB) Dato: Byggefeil Side: 5 Hva er gjennomført? Erfaringer fra Danmark Klar nedgang i feil pga obligatoriske ordninger og aktivt tilsyn Ny lov mer omfattende fra 2008 Entreprenørene Bedret forhold inne- / utemiljø Noe høy terskel for ny teknologi ute, bedre med KS-på-brakka-system Aktive ledelser er styrke, positiv reaksjon ute på KS-fokus Aktive i produktforbedring Verdifulle data gjennom prosjekt- / masteroppgaver 4 prosjekt- og 4 masteroppgaver (NTNU, HiST) 370 boliger samt, prosess i eierskifte, industrialisert bygging Rapporter i Forbrukerrådet, KS på byggeplass Fukt, kulde, lyd, forsinkelser, dette er normalt Klager på megler, ca eierskifte, ca forsikr., ca klager, 300 retts Casees med konkurser, fraskrivelser, ising, fukt, sopp, sokkel Dato: Byggefeil Side: 6

4 Hva har vi funnet så langt?? Cases Enebolig i Trondheim God prosess, god tid, byggefeil, skade Konkurs og nytt firma Enebolig Karasjokk Masse problem, ingen gehør fra noen Fikk til møte etter påtrykk Kjellerleilighet i Oslo Murgård fra 1800-tallet, fukt og sopp Borettslag med festetomt Skulle aldri vært innredet Tilbygg på to-mannsbolig Oslo Polsk firma reg i Norge Matreialer og arb fra Polen Mva-regnskap gjennom norks enmannsbedrift Vannskader lite å hente Dato: Byggefeil Side: 7 Hva har vi funnet?? Fra erfaringer ute Danmark (DP 1) Byggeskadefonden fra 1987 Ny lov til behandling i FT Klar organisering BBS egen håndbok England Home Information Package Trådde ikraft fra 1. Juni ov.uk/consumer/ Entreprenører (DP 2) Vanskelig å få gode nok data for statistikk. Sannsynlig lavere enn Byggforsk-rapport Fokus øker KS-bevissthet Manglende kompetanse i å se feil Endring av detaljer / materialer tar tid (eks GU til Glasroc) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kommuner med aktivt tilsyn har bedre kvalitet enn der det er passivt Boliger med BSF har bedre kvalitet enn de utenfor ordningen Plassering Glemsel Estetikk Leverandør Tegning Diverse Dato: Byggefeil Side: 8

5 Hva er gjennomført? Kommune-Norge BE-seminar med ekstra dag for RUB (ca 80 kommuner pr nov 07) Meget lite tilsyn, akterutseilt kompetanse i de små og mellomstore 3% tilsyn i Oslo hvorav 60% har mangler Press fra utbyggere av hytteområder Kjempeforskjell utenfoe / innenfor bomringen Norges Takseringsforbund / NITO-takst For dårlig Boligsalgsrapport og kompetanse Upresis, dårlig språk Ca 50% av rapporter har med slurv og feil utførelse (okt 07) Mange rapporter på oppgraderingsarbeid Ikke byggemeldingspliktig Dårlig kompetanse Dato: Byggefeil Side: 9 Hva er gjennomført? Oppgradering bolig Ikke byggemeldningspliktig Ca bad bygges om pr år Mye svart og mye dårlig utførelser Tilfeldige avtaler, ingen garantier Annet Byggefeil og skader er satt på dagsorden ved NTNU og kurs Finnes lite på dagsorden på andre læringsnivåer Bolig til ca 2,5 mill kr gir transaksjonskost. på ca kr (6,4%) Boligsalgsrapport ca 7.000,- dvs 2,8% Staten (mva + dok.avgift) ca ,- dvs 52,5% Eierskifteforsikring ca ,- dvs 12,5% Megler, annonser etc ca ,- dvs 30,6% Dato: Byggefeil Side: 10

6 1 1 Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Tekna/TFS og forfatter Kostnader ved boligsalg, Pris kr % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % kr ,- Dokumentavgift Merverdiavgift 25% Eierskifteforsikring Oppgjørsgebyr Meglerprovisjon Nettannonsering Annonsering avis, presse Fotografering Boligsalgsrapport 30 % 20 % 10 % 0 % Dato: Byggefeil Side: 11 Kostnad Hvilke tiltak er satt i gang? Hos entreprenørene Klarere KS-rutiner mellom inne og ute Mer direkte oppfølging og rapportering pr prosjekt Kritisk gjennomgang av løsninger man har dårlig erfaring med Diskusjon og struktur på Ordning Innhold, plassering, obligatorisk eller ikke etc Standard / kvalitet, sikre kvalitet Statistikker med fokus på spesielle områder Erfaringstilbakeføring Diskusjoner med KRD, NVE, BLD, BE, OED, Energistyrelsen i Danmark etc Samkjøring med andre formål (energi, miljø) Dato: Byggefeil Side: 12

7 Hvilke tiltak er satt i gang? Revidert Boligsalgsrapport Basis i kravdatabasen til Stiftelsen Byggsertifisering Uavhengig, mer presis bruk av TG etc Må inkludere fellesskapet WEB-verktøy Kravdatabasen til Stiftelsen Byggsertifisering er overført til WEB Samkjøres med databasen til NTF for Boligsalgsrapport Foredrag, workshops, artikler Bedriftsinterne, åpne Inntatt i undervisning ved NTNU Endagsseminar i kommune-norge sammen med BE Dato: Byggefeil Side: 13 Hva vil vi foreslå? Sertifikat / deklarasjon ved overtagelse nybygg Klarert for feil, energi og miljø (utvidet ringperm fra Boligprodusentene) Utvidet garanti (5 år?), Definert dokumentasjon fra prosjektering / bygging som underbygger ikke svikt (kfr NS 3424) og som kan være utløsende for ferdigattest Obligatorisk tilstandsrapport ved eierskifte Skader, avvik fra lover etc, energi, miljø Ved innredning av kjeller, sokkel Konsekvens av endring i bygningsfysikk Bedre kompetanse hos operatører Lese feil, symptomer, skader Godkjennes (DK: Beskikkede Byggesakkyndige ) Forankring i Stiftelsen Byggsertifisering (som har bred tilslutning i bransjen) Samarbeid med RIF, Norges Takseringsforbund og NITO-Takst, SINTEF-Byggforsk, Forbrukerrådet etc Årlige statistikker Sannsynlig fra temp.test NFR-NITO etc Implementeringsseminarer hvert år Dato: Byggefeil Side: 14

8 Siktemålet (struktur) Info fra byggeprosess Info fra tidligere Rapporter og bruk KS i prosjektering KS i bygging Overtagelsesprosess Eierskifteprosess Startgrunnlag SERTIFIKAT -byggefeil -energi -miljø -dokumenter Rapport GAB BOLIGSALG -tilstand -energi -miljø -dokumenter TID Kravdata BS Dok Miljø Krav og data sorteres iht kompleksitet i byggeriet Energi Tilstand (feil) 15 x Byggefeil Komp Skader Dato: Byggefeil Side: 15 Komp.krav rel til studiepoeng RIF BBS NTF / NITO Eksempel på energimerke Energimerket vil/kan bl.a. inneholde: Fakta om bygget Beregnet energibehov ved normalisert bruk Målt energibruk for bygget Vurdering basert på type oppvarming/energibærer Smlgn. med andre/nye bygninger i samme kategori Tiltaksliste med vurderinger & anbefalinger Foreliggende forslag om egenmelding er for dårlig Dato: Byggefeil Side: 16

9 Publiserte årlige statistikker Rapporter sortert iht GAB - erfaringer - seminarer - tiltak Ekstraherte data for felles behandling NBI RUB WEB BS* NTF *Byggsertifisering Filter Ekstrahering av data for felles behandling Deltakernes egne databaser Statsbygg Selvaaggruppen Forsvarsbygg MULTI- CONSULT OPAK Forbrukerrådet Skanska Veidekke Kruse Smith Andre? Dato: Byggefeil Side: 17 Nivåer på statistikk Produksjon (5% iflg NBI) Bruk (5% iflg NBI) Åpent nivå - % av omsetning fra entr. Åpent nivå - % nedgang i klager FR - % nedgang i avvik NTF Internt nettverk -Benchmarking - samarbeid Internt nettverk -Benchmarking - samarbeid Internt nivå - hos den enkelte Internt nivå - grunnlag for frivillig FoU Dato: Byggefeil Side: 18

10 Hvor ligger utfordringene?? Bli kvitt de useriøse Konkursryttere, Hui og Hei AS Erfaringer fra Danmark viktig Melding ved ombygging av våtrom Tryggere transaksjon Uavhengig kontroll ved nybygg Uavhengig operatør for Boligsalgsrapport Klarere Boligsalgsrapport Kun bruke en TG TG 3: Brudd på lov, forskrift eller sikkerhetsrisiko TG 2: Forventet kostnad rundt hjørnet Forankring hos myndighetene Alle ønsker forbedring, og da burde det jo være mulig Dato: Byggefeil Side: 19 Tiltak Effektive tiltak for å sikre kvalitet ved nybygg Klarere kontrakter om hva som kjøpes (standard, tid, prosedyrer, etc) Bedre staffettveksling mellom leddene Hand-over (deklarasjon / sertifikat) på det som er levert (klarert for byggefeil, energi, miljø). Obligatorisk 5. Års ettersyn. Avvik i deklarasjonen medfører profesjonsansvar (evt forsikringspool for de neste 20 år (kfr Dk)) Økt tilsyn fra kommunen Vil skjerpe holdning til kvalitet Effektive tiltak for å sikre kvalitet ved eierskifte Obligatorisk Boligsalgsrapport fra uavhengig. Skader, avvik fra lov forskrift, forventet kostnad for retting av avvik, energi og miljø (OBS tilstand fellesskap) Opprydding i forsikringsordninger Dato: Byggefeil Side: 20

11 Tiltak Effektive tiltak for å sikre kvalitet ved eksisterende bygg Periodisk tilsyn av forthold som krever profesjonelle Eldre murbebyggelse: balkonger, skifertak, gesimser, etc) Påhengsfasader: vi ser jo ikke innfestningene Andre tiltak Obligatorisk tilstandsanalyse ved innredning av kjeller / sokkel Endring i bygningsfysikk / konsekvenser Meldingsplikt ved ombygging av våte rom Ca bad pr år. Antakelig flere kjøkken Periodisk tilsyn av forthold som krever profesjonelle Eldre murbebyggelse: balkonger, skifertak, gesimser, etc) Påhengsfasader: vi ser jo ikke innfestningene Dato: Byggefeil Side: 21 Avviksmåling Hva foreslår vi her? Fra NFR / NITO miljøet En gang i året eller hele året? Hva får vi ut fra BS / Bolisalgsrapport i WEB-drakt? %-vis fordeling vektet i forhold til omsetning vil gi et bilde Fra entreprenørhold Ekstraherte data på bygningsdelsnivå Hva vil en gi fra seg? Struktur og frivillighet Dato: Byggefeil Side: 22

12 Rapportformer - resultater 3 % 17 % 43 % 10 % Skadetakster Tilstandsrapport/Boligsalgsrapport Overtakelsesbefaringer Reklamasjonsrapporter Verditakster Andre besiktigelsesrapporter 4 % 23 % Dato: Byggefeil Side: 23 Byggeår - resultater 5 % 6 % 11 % 13 % 18 % Før Etter % 20 % Dato: Byggefeil Side: 24

13 Skadetype - resultater 17 % 8 % 9 % 3 % 7 % 21 % Elde og slitasje Feil utførelse, svikt Slurv og dårlig utført arbeid Manglende kontroll og oppfølging Feil bruk av materialer Manglende vedlikehold Feil bruk av bygning/bygningsdel Annet 11 % 24 % Dato: Byggefeil Side: 25 Ny boligsalgsrapport Forbrukervennlig = lesbar! Enkel fremstilling av resultater Kostnadsmessige konsekvenser skal med Baseres på Byggsertifiseringens kravdatabase Kommunikasjon med sentrale databaser Eget sertifiseringsområde Krav til takstmannen Dato: Byggefeil Side: 26

14 Siktemålet (mulig organisering med basis i parallell til DK) DK Obligatorisk Ordning N Regjering Besluttende Regjering Næringsdep Godkjennende Departementer NB! Mange! EBST Formulerende BE Eierskifte Indireke Direkte Nybygg Nybygg Indirekte Direkte Eierskifte TI, SBi e.l. Forsikring BSF Utøvende Nye Stiftelsen Byggsertifisering Privat Offentlig Dato: Byggefeil Side: 27 Byggsertifisering Organisering Stiftelsen Byggsertifisering Rådet Klare krav til kompetanse godkjennng profesjonsforsikring Klagenemnd Styret Administrasjon Kontordrift Fagnemnd Operatør Operatør Operatør Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Kunde Dato: Byggefeil Side: 28

15 Takk for oppmerksomheten Spørsmål? Ideer? Forslag? Kritikk? Forbedring? Dato: Byggefeil Side: 29

Nei, det er ikke. Men det er stort. Eksisterende bygg fra 1974. FoU-aktiviteter. Professor II ved NTNU fra 1992 (ombygging, BEF)

Nei, det er ikke. Men det er stort. Eksisterende bygg fra 1974. FoU-aktiviteter. Professor II ved NTNU fra 1992 (ombygging, BEF) Veien til Riktig Utførte Bygg (RUB) NBEF-kurs 23. oktober 2008 Svein Bjørberg FoU-leder Multiconsult AS, professor II NTNU Bilder fra nøkkelferdig bolig hvor bare nøkkelen var ferdig Foto: E. Flydal Innhold

Detaljer

Byggefeilene skal ned - en ledelsesutfordring

Byggefeilene skal ned - en ledelsesutfordring Byggefeilene skal ned - en ledelsesutfordring Veien til riktig utførte bygg RUB Oslo, oktober 2007 Svein Bjørberg FoU-leder Multiconsult AS, professor II NTNU Bilder fra nøkkelferdig bolig hvor bare nøkkelen

Detaljer

Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport

Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport Veien til riktig utførte bygg Sluttrapport 1 INNHOLD: 1. PROSJEKTETS MÅLSETTING...3 2. BAKGRUNN...4 3. ORGANISERING OG GJENNOMFØRING... 5 4. RESULTATER...9 4.1 DELPROSJEKT 1: ERFARINGER FRA DANMARK...10

Detaljer

BEDRE BOLIGSALGSRAPPORTER S O TRYGGERE BOLIGSALG

BEDRE BOLIGSALGSRAPPORTER S O TRYGGERE BOLIGSALG BEDRE BOLIGSALGSRAPPORTER S O TRYGGERE BOLIGSALG Veien til riktig utførte bygg en ledelsesutfordring Fagsjef Rolf Erling Eidsvold - NTF NORSKE TRADISJONER KJØP AV BRUKTBIL: NAF-Test Bruktbiltest - det

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Slurv og byggefeil største skadeårsak - Halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen,

Detaljer

Tilstandsanaly se. MULTICONSULT AS Rådgivende ingeniører MRIF. Innholdsfortegnelse

Tilstandsanaly se. MULTICONSULT AS Rådgivende ingeniører MRIF. Innholdsfortegnelse Rådgivende ingeniører MRIF Tilstandsanaly se Tema: NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk med veiledning. Blad: Utarbeidet av: Svein Bjørberg Dato/Sign.: Des 2001. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

Endringer i byggekvalitet

Endringer i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Anna Næss Rolstad, Jacob Mehus, Vidar Stenstad og Viggo Nordvik Endringer i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Rapport fra fase 1

Detaljer

MAN 28081. Læringsoverføring og standardisering for økt produktivitet. Strategisk ledelse i bygg- og anleggsnæringen

MAN 28081. Læringsoverføring og standardisering for økt produktivitet. Strategisk ledelse i bygg- og anleggsnæringen Studentnummer 0212267 0881401 0183168 Læringsoverføring og standardisering for økt produktivitet MAN 28081 Strategisk ledelse i bygg- og anleggsnæringen BI Oslo Utleveringdato: 21.10.2008 Innleveringsdato:

Detaljer

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV

03 22.01.04 Revidert rapport til NVE 43 ERW AV TEO 02 20.01.04 Rapport til NVE 41 ERW AV TEO 01 22.12.03 Foreløpig utkast fase 1 23 ERW AV R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: EUs Bygningsdirektiv Kartlegging av nåsituasjonen med beskrivelse av alternative tiltak Norges vassdrags- og energidirektorat Dato: 22. januar 2004

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 15. Mai 2013 Professor / FoU-leder Svein Bjørberg Tilstand hva er det? 2 NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Bakgrunn Standarden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNING- FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD EIGERSUND KOMMUNE JUNI 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Kontroll og kvalitet undersøkelse mars 2014

Kontroll og kvalitet undersøkelse mars 2014 Kontroll og kvalitet undersøkelse mars 2014 Sendt til 1.420 mottakere 19.03.14. Rapport for perioden 19.03-10.05. Totalt antall komplette besvarelser: 320, dvs en responsrate på 22,5% Link til spørreskjema:

Detaljer

Hva er erfaringene? Trenger vi en standard?

Hva er erfaringene? Trenger vi en standard? Uavhengig kontroll Hva er erfaringene? Trenger vi en standard? Medlemsmøte 07.04.14 Eystein C. Husebye, daglig leder i NBEF, eystein@nbef.no 1 ..Hvem er NBEF? Visjon: Den foretrukne arena for kunnskapsdeling

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg OLIGSALGSRAPPORTEN - det nye verktøyet for tryggere boligsalg Hva er en Boligsalgsrapport? Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir

Detaljer

Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy

Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy Livsløpsplanlegging og bruk av LCC som beslutningsvertøy Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 96 Hva slagt type virksomhet arbeider du i? Vennligst angi hovedoppgaven du har i verdikjeden for

Detaljer

Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger

Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger Deres referanse Vår referanse Dato 13.10.2009 NVE Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høring om forskrift om energieffektivitet i bygninger EBL ser det som svært positivt at man nå legger opp til et system for

Detaljer

Innst. S. nr. 297. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:62 (2008 2009)

Innst. S. nr. 297. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:62 (2008 2009) Innst. S. nr. 297 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument nr. 8:62 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Optimal drift av bygg

Optimal drift av bygg NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Tore Reiersen Optimal drift av bygg Løten,

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom

Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom Forvaltning, drift og vedlikehold av fast eiendom Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i

Detaljer

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg

LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Eystein C. Husebye Emne: Plassering: LCC Forum - oppfølging og videre planer Statsbygg Start: ti 16.11.2010 09:00 Slutt: ti 16.11.2010 11:00 Regelmessighet: Møtestatus: Arrangør: Obligatoriske deltakere:

Detaljer

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Forslag til tiltak som skal øke forbrukernes tillit til kjøp av håndverkertjenester og øke omdømmet til håndverkerbransjen 1 Forord Arbeidsutvalget

Detaljer

Prosjekt Brannsikker bygård Sluttrapport

Prosjekt Brannsikker bygård Sluttrapport Prosjekt Brannsikker bygård Sluttrapport Brannrisikovurdering av murgårdsbebyggelsen i Oslo Videre tiltak for å følge opp/forbedre brannrisikoen Evaluering og oppsummering av prosjektet Oslo brann- og

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

ÅRSRAPPORT. Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT ÅRSRAPPORT 2 0 1 0 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler, bygningsteknikk, produktdokumentasjon og godkjenning av foretak STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Pb 8742 Youngstorget 0028 Oslo Møllergt. 16 Telefon

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015

BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015 BOLIGSALGSRAPPORT NY BOLIGSALGSRAPPORT FRA 1.1.2015 INNHOLD Ny Boligsalgsrapport Takstmannens verktøykasse Kapasitet og kompetanse Effektiv implementering NY STANDARD BOLIGSALGSRAPPORT Innhold og form

Detaljer