Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker"

Transkript

1 Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

2 Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til oppfølging av feil og mangler. Oppfølging stadig vanskeligere ettersom tiden går. Byggeperiodens sluttfase- siste sjanse. Viktig å etablere gode rutiner og kontrakter Dette foredrag vil for det meste handle om tekniske anlegg.

3 Situasjonsbeskrivelse Montasje er ikke komplett Elektrisk tilkobling for drift og automasjon er ikke komplett Integrasjon mellom de tekniske bygningssystemene er ikke ivaretatt Innregulering av varme og ventilasjonssystemer er mangelfull Dokumentasjon av krav er ikke forelagt FDV er ikke ferdig / ikke komplett / ikke i ht krav LCC svært varierende kvalitet Har bygningsentreprenøren / hovedentreprenøren brukt av de tekniske entreprenørenes tid i sluttfasen???????

4 Ferdigstillelse hva er det? Er det når funksjonskravet er innfridd? Er det likhetstegn mellom kontraktuelle krav og krav i PBL knyttet til ferdigattest?

5 Det er hjelp å få i regelverket. PBL Sluttkontroll og ferdigattest Her stilles det krav om sluttdokumentasjon for at ferdigattest skal kunne utstedes. Bygg produktenes egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold skal også dokumenteres. Dokumentasjon på gjennomført samkjøringstest er viktig i denne forbindelse.

6 Fra TEK EN 4-1. Dokumentasjon for driftsfasen Gjelder overlevering av FDV dokumentasjon. Her er det viktig å huske på at kontraktene må inneholde krav og prisbærende poster om at opplæring, gjerne to ganger, skal gis til driftspersonellet.

7 Viktige forhold som må /bør være dokumentert ved utstedelse av ferdigattest. Tekniske anlegg Funksjonsdyktig (dokumentert ved samkjøringstest og prøvedrift) Innregulering og kapasiteter ivaretatt (dokumentert ved innreguleringsprotokoller) Lydkrav Brannsikkerhet Sprinkler

8 Byggherrens tilrettelegging Sørg for å ta høyde for en grundig overleveringsprosess i utarbeidelsen av fremdriftsplanene helt fra starten av. Vi er jo som oftest under stort press for å tillate at bygget tas i bruk.. Byggherren må ha god prosessforståelse og planleggingskompetanse.

9 Arbeider og leveranser i sluttfasen Integrasjonstesting/Samkjøringstest Igangkjøring / Innregulering FDV / Opplæring LCC Klargjøring for prøvedrift Overtagelse

10 Ferdigstillelsesgrad for start sluttarbeider All montasje er ferdig definer hva som kan gjenstå Rent og tørt bygg Alle elektriske tilkoblinger for drift og automasjon er utført og kontrollert Tilknyttet og idriftsatt infrastruktur Elektrisk tilførsel Fjernvarme Vann Avløp Døgnmulktbelagte frister kritisk for ferdigstillelse

11 Samkjøringstest Fremstår som uklar for entreprenører etterlyser mer klarhet NS 3935 er sentral Utføres etter at alle grensesnitt er ivaretatt. Skal teste at funksjon og integrasjon av komponent og system er korrekt. Betinger; avklarte ansvarsforhold avklarte grensesnitt plan (koordinert) samspill mellom entreprenørene Hvem er koordinator???

12 Tiltak Grensesnittsmatrise og sjekkliste PROSJEKTERINGFASEN ITB-koordinator for prosjekteringen må defineres (RI-ASYS). Etabler ansvarsmatrise Utarbeid et prosjektspesifikt opplegg for samkjøringstesting Skjema som for prøvedrift Utarbeid prisbærende poster UTFØRELSESFASEN Definer koordinator for utførelse Oppfølging

13 Igangkjøring - Innregulering Forutsetter godkjent samkjøringstest Funksjon og integrasjon er ivaretatt Klar for normal idriftsettelse Forutsetning for innregulering Innregulering skal ikke utføres etter overtakelse / bygget er tatt i bruk Oppfølging og kontroll utføres

14 FDV (Drift og vedlikeholdsinstrukser) Dagens situasjon Entreprenør har leveranseansvar Beskjedent bidrag fra RI / ARK Noe uklar rolledeling Sterkt varierende kvalitet Tiltak RI / ARK får leveranseansvar harmonisering til PBL og TEK Entreprenør bidrar med vedlikeholdsdata fra leverandør Dokumentmaler og mappestruktur defineres Grunnlag for opplæring Døgnmulktbelagt delfrist påvirker opplæringen

15 FDV - NS 3456

16 RIF - Normen Maler for dokumenter og organisering Mappestruktur A Orientering B Drifts og systeminformasjon C Tilsyns og vedlikeholdsskjema Dokumentoversikt System og produktoversikt Tilsyns og vedlikeholdsjobber Årsplan Reservedeler D Dokumentasjon

17 LCC KE har tatt i bruk Statsbyggs nye WEB-baserte løsning Blandet erfaring Gjennomgående for dårlig engasjement / forståelse av viktigheten For sen levering Dårlig samspill mellom RI/ARK og UTF KE har utarbeidet manual med implementerte nøkkeltall

18 Prøvedrift Prøvedrift en kontraktfestet ytelse fra entreprenør før overtagelse og som en del av de prøvinger, innreguleringer mv som normalt skal inngå og er dokumentasjon at kontraktens krav er for riktig funksjonalitet, kapasitet, mv. er levert. Byggherren skal ha rett til å benytte bygg og tekniske installasjoner i prøvedriftsperioden.. Det vil si at kontraktens bestemmelser må ivareta dette både med hensyn til overtagelse, rettmessig bruk mv. Prøveprogram med sjekklister og annen dokumentasjon utarbeides av prosjektets rådgivere og prisbærende poster innarbeides i tilbudsgrunnlagene for entreprisen(e).

19 Prøvedrift Systematisk testing av funksjonalitet og kapasitet på system og komponentnivå. Oppfølging av samkjøring. Byggherren beskriver detaljert opplegg. Entreprenør har FDV-ansvaret Krav til responstid Byggherren dekker energi og følger opp

20 Prøvedrift En del av den kontinuerlige funksjonskontrollen

21 Kontraktsforhold NS 8405

22

23 Kontraktsforhold NS 8407

24

25 Konsekvenser Prøvedrift før overtagelse Delovertagelse kan avtales men; Skal omfatte komplette deler av kontraktarbeidet Ikke mulig å overta komponenter, utstyr, montasjearbeider mv, mens funksjonaliteten overtas senere Prøvedrift ønskes gjennomført før overtagelse ved normal belastning under varierende forhold/klima. Prøvedrift og Rettmessig bruk må derfor avtales og spesifiseres

26 Prøvedriftsopplegg Opplegg og prosedyrer for prøvedrift utarbeides av prosjekterende Kontraktens bestemmelser må sikre retten til bruk før overtagelse Må avtales Prøvedriftstiden må tilpasses det enkelte system og bygningsdel Prisbærende poster i anbud/tilbudsdokumentasjonen Ansvar og roller må klart fremgå Godkjent prøvedriftsperiode utløser utbetaling av pengebeløp byggherren har holdt igjen.

27 Prosedyrer - Eksempel Eksempel på beskrivelse av prøvedriftsopplegg som grunnlag for anbud Eksempel på systemskjema Eksempel på funksjonsbeskrivelse Eksempel på funksjonstabell

28 Eksempel på prisbærende poster

29

30

31 Hva kan vi gjøre? Utvikle egen kompetanse Velg kontraktspartnere med kompetanse Avsett nødvendig tid for sluttfasen Utvikle egne systemer Ytelsesbeskrivelser for ARK/RI Prosedyrer for samkjøringstest og prøvedrift FDV-systemer Kommuniser krav og forventninger dette mener vi faktisk!!!!

32 Overtakelsen Benytt nødvendig kompetanse Sett av nødvendig tid og følg opp underveis Faseoppdelt ferdigbefaring Delta under igangkjøring, prøving og testing Benytt kontraktens virkemiddel Vær konsekvent og forutsigbar

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014

ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014. Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 ITB strategi. Nytte fra første dag Driftskonferansen 2014 Tord Solvoll, Teknisk rådgiver Entra Eiendom 20.11.2014 Hovedtemaer Erfaringer fra gjennomførte ITB forum Nytte fra første dag Prosjektoppstart

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Prøvedrift en kontraktsrettslig og praktisk utfordring. Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland

Prøvedrift en kontraktsrettslig og praktisk utfordring. Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland Advokatene Ronny Lund og Jørgen Birkeland 2. september 2015 Når teknikken svikter Mandatet "Komiteen skal utarbeide en ny Norsk Standard for prøvedrift av tekniske anlegg i og på bygninger, med tilhørende

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger Hvordan sikre god stafettveksling i skillet mellom bygging, overlevering og drift av bygg?, ÅF Advansia Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling)

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del II A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag

ITB. Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner lar deg nå dine mål! Beslutningsgrunnlag Du er her: Uansett hva som er viktigst i ditt byggeprosjekt: Dette er - gevinster Mer om Ytre miljø Fleksibilitet ved bruksendringer Komfort og inneklima Beslutningsgrunnlag Energieffektivitet og energioppfølging

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt HO-2/2004 ISSN 0802-9598 Alt henger sammen med alt Temaveiledning om styring i mindre byggeprosjekter SAK GOF STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet?

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet? Veileder om SAMSPILLSENTREPRISE En gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. hva er samspillsentreprise?

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2015-21. årgang. Entrepriserett EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2015-21. årgang Entrepriserett Eurojuris Informerer Innhold Gjennom utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske

Detaljer