Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk?"

Transkript

1 Hva mener vi bør være fremtidens bygningspolitikk? Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Innlegg ved kursdagene NTNU januar 2011 Professor II / FoU-leder Svein Bjørberg Stikkord for videre spinning Livsløpsplanlegging og økonomi Teknisk og funksjonell levetid, invest FDVU kjernevirksomhet Påkjenninger / virksomhetskompetanse, levetider / frekvenser Klimaendringer, gjennomføringsmodeller, nye teknikker» Mer fuktighet, nye påkjenninger, Detaljering så langt man vil

2 Stikkord fra programmet Status fra arbeidet med St.meldingen i BAE-rådet Behov for samordning LCC-perspektivet Forenkling Stortingsmelding om bygningspolitikk Besluttet av KRD vår 2010 Oppstart ettersommer 2010 Offentlige samlinger september 2010 Trondheim og Drammen bra oppslutning, Bergen og Tromsø avlyst BAE møte med KRD november 2010 Ingress: Gode bygg for de neste 100 år Innspill innsendt desember 2010 KRD skriver ferdig juni 2011 Kan bli spesielle møter underveis Fremmes for Stortingen høsten 2011

3 Arbeidet i BAE-rådet BAE-rådet Etablert for ca 10 år siden Kontaktpunkt mellom BAE-næringen og myndighetene (2ggr pr år) Består av 7 bransjeorganisasjoner: BNL, RIF, Arkitektbedriftene, NBEF, Norsk Teknologi, MEF, HSH Byggevarehandel Nedsatt arbeidsgruppe Levert felles brev med alle felles innspill Hver organisasjon leverer eget notat i tillegg Avklaring Bygningspolitikk gjelder bygninger og ikke byggverk Byggverk vil involvere mange departementer Dette vil bli omtalt i meldingen Forpliktelse og første enighet Gode bygg for de neste 100 år Dette forplikter og utløser en rekke spørsmål: Enighet Hva er gode bygg? Skal vi planlegge for 100-års perspektivet? Hva er BAE-næringens samfunnsmessige oppgave? BAE-næringen skal levere bærekraftige bygninger (og byggverk) som samfunnet etterspør Hva mener vi med bærekraftige bygninger? Bygninger som fungerer for sitt formål over tid til lavest mulig ressursforbruk Ut fra dette kan man spinne videre

4 Byggeriets kontekst Ref.: Gann & Salter 2000 Noe av bakteppe Forhold som påvirker utviklingen Miljø- og klimautfordringene Bygg for framtida (KRD 2009), Arnstadrapporten (KRD 2010) 80% eks bygg i 2050, 10 TWh spares innen 2020 (8 i eks bygg) Utvikling i befolkningen (SSB) Nærmere 7 mill i 2050, boenh pr år, 20 mill m2 nye off bygg Fra dagens situasjon og opp til god kvalitet i alle bygg Status på bygningsmassen (offentlige) NOU 2004:22, KS-rapporten (2008), State of the Nation (RIF 2009), Arbeidstilsynets pågående arbeid Samfunnsøkonomisk riktig å satse på The tripple bottom line Bedre økonomi, trivsel, miljø Konsekvenser for prosesser å tenke i 100-års perspektiv Flytte fokus til livsløpsplanlegging Bygningers ve og vel over tid, tidligfase, tilpasningsdyktighet

5 Hovedfokus fra BAE-rådet Eksisterende bygningsmasse mest kritisk For å møte utfordringene haster det å komme i gang Energieffektivisering i eksisterende bygg Strategi for å implementere mål i Arnstadrapporten Etablere forutsigbare støtteordninger for å nå volummarkedet etablere supplerende virkemidler gjennom skattesystemet eller modeller for sertifikatmarked Finansiering av FoU i tråd med Arnstadrapportens anbefalinger Regelverk med krav om aktive energitiltak i tråd med revidert bygningsdirektiv Hovedfokus fra BAE-rådet Krav om mer forutsigbare rammebetingelser Skjønnbaserte regler praktiseres ulikt i kommunene Bevilgningsregelverk må sikre finansiering og ses opp mot LCC Endre regnskapsregler for offentlige byggeiere Arbeidskraft på kort og lang sikt Minimumskrav for kompetanse ved etablering av virksomhet Sluttbruker stimuleres til ikke å bruke svart arbeid, for eksempel gjennom ROT-avdrag Behovet for flere boliger Arealpolitikken må ivareta økt boligbehov Boligpolitikk må inn i meldingen

6 Hovedfokus fra BAE-rådet Det offentliges struktur i møte med næringen Dagens sektoriserte struktur over lover, forskrifter, direktiver etc må samordnes bedre gjennom utvidet informasjonsrolle til BE BAE støtter opp om BE s vektlegging av kompetansearbeid Implementering av EU-regelverk Definere rammebetingelser i tide slik at næringen kan tilpasse seg både kompetansemessig og praksis Universell utforming Lovkrav i relasjon til smidighet i praktisering av dispensasjoner og kostnader (spesielt til boliger) Stimulanser for økt tilgjengelighet i eksisterende bygninger Hovedfokus fra BAE-rådet Byggekostnader og effektivitet, dvs synliggjøre hvordan kunnskap tas i bruk i hele næringen for å redusere kostnader og øke produktivitet offentlige byggherrer kan stimulere innovasjon og produktivitet gjennom valg av gjennomføringsmodeller det offentlige kan stille krav om bruk av BIM Aktiv innkjøpspolitikk kan stimulere til innovasjon Bestillerkompetansen kan økes hvor også bruk av LCC aktiviseres i offentlig bygg- og eiendomsforvaltning (ref LCC- Forum)

7 Hovedfokus fra BAE-rådet Kompetanse og FoU behandler / synliggjør hvordan det off kan stille minimum kompetansekrav til alle ansvarsfunksjoner i byggeprosessen myndighetene kan medvirke til næringens nasjonale system for kvalifisert etterutdanning på nødvendige ansvarsfunksjoner myndighetene og næringen i fellesskap identifiserer prioriterte satsningsområder for FoU og innovasjon samt hvordan finansiering kan løses øke og målrette den brukerorienterte forskningen inkl forbildeprosjekter. Få en god link til EU-systemet slik at norske BAE-virksomheter i større omfang kan delta i konkurransen om å hente midler fra EUs virkemidler. Spesielt fra RIF Eget notat bygget opp med Utgangspunkt i tidligere nevnte bakteppe Hovedpunkter, ingress, omtale, forslag til tiltak Hovedpunkter Bygningspolitikk med mening Lovverket og livsløpet Eksisterende bygningsmasse får fokus Offentlig byggevirksomhet som forbilde Kompetanse og utvikling av næringen Støtter felles innspill

8 Takk for oppmerksomheten Bygg har sjel!!

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Behovet for bedre verktøy for kvalifisering av leverandører endring i ordningen for sentral godkjenning av foretak.

Behovet for bedre verktøy for kvalifisering av leverandører endring i ordningen for sentral godkjenning av foretak. NOTAT Til: Eier og forvalterforumet Fra: Arbeidsgruppe (Thor Olaf, Henning og Eystein) Kopi: Dato: 17. april 2015 Sak: Evaluering av leverandør, prosjekter og bygg Behovet for bedre verktøy for kvalifisering

Detaljer

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE FORORD På høringsmøte om boligbygging 3. november 2011 hos Kommunal- og regionaldepartementet, ble det på initiativ fra Boligprodusentene og Byggenæringens Landsforening

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår:

Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: Tiltak for kvalifikasjoner og seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen Utvalget foreslår: At det opprettes ny Sentral Godkjenning som omfatter: o Dagens godkjenning for ansvarsrett for søknadspliktige tiltak.

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22

NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 NOU Norges offentlige utredninger 2004: 22 Velholdte bygninger gir mer til alle Om eiendomsfor valtningen i kommunesektoren Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. november 2003. Avgitt

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen

Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 4 2013 Organisering Sammendrag og organisering Rapporten gir en kort oppsummering av delrapportene og forslag til organisering av eiendomsforvaltningen i kommunen 1 Formål Kommunestyret i Fauske kommune

Detaljer

ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord

ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet. Forord ARBEIDSPLAN 2012 Direktoratet for byggkvalitet Forord Denne arbeidsplanen gir direktoratets styringsgrunnlag for 2012. Arbeidsplanen tar utgangspunkt i tildelingsbrevet fra KRD, vår vurdering av utviklingstrekk

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner

Meld. St. 14. Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner. (2014 2015) Melding til Stortinget. Bestilling av publikasjoner Bestilling av publikasjoner Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25

1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM. Programplan Asker kommune 2012-2015. Side 1 av 25 1 Boligsosialt utviklingsprogram BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM Programplan Asker kommune 2012-2015 Side 1 av 25 2 Boligsosialt utviklingsprogram Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LESERVEILEDNING...

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer