BEDRE BOLIGSALGSRAPPORTER S O TRYGGERE BOLIGSALG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEDRE BOLIGSALGSRAPPORTER S O TRYGGERE BOLIGSALG"

Transkript

1 BEDRE BOLIGSALGSRAPPORTER S O TRYGGERE BOLIGSALG Veien til riktig utførte bygg en ledelsesutfordring Fagsjef Rolf Erling Eidsvold - NTF NORSKE TRADISJONER KJØP AV BRUKTBIL: NAF-Test Bruktbiltest - det må jo bilen ha. Tar gjerne med en fagmann vi har jo ikke peiling på bil.. Vi forventer et fyldig og godt Servicehefte det må være på plass ellers blir vi sterkt tvilende Vi prøvekjører bilen og helst låner vi den en helg for å kunne teste den.. => FOR MAN VIL JO IKKE BLI LURT..

2 NORSKE TRADISJONER KJØP AV BRUKT BOLIG: Et blendende d og flott prospekt med masse flotte bilder. Oftest kun en enkel Verdi- og lånetakst som sier svært lite om boligens tilstand. Vi løper igjennom en flott stylet t bolig id duften av nystekte boller og lyden av fyr på peisen. Aldeles nydelig Å ta med en fagmann det har vi jo ikke tid til. Vi etterspør sjelden (les; aldri) noen dokumentasjon for hva som er utført av vedlikehold og rehabilitering på boligen Servicehefte. Selgeren ser jo så ærlig og flink ut.. Vi stoler jo på folk; megler, takstmann og selger... Og så har vi jo hørt om Avhendingslov og Eierskifteforsikring dette går bra! NORSKE TRADISJONER BRUKTBIL: BOLIG: Investering: kr Noe vi gjør kanskje 8-10 ganger i livet. Investering: kr. 2 Mill. +++ Noe vi gjør 1-2 ganger i livet. gj g g SYNES DETTE FORNUFTIG???? SKJERPER DETTE KRAVET OM RIKTIG UTFØRTE BYGG????

3 TAKSTLOVUTVALGET Fra mandatet; Takstlovutvalget skal utrede og legge fram forslag til et regelverk som sikrer at det ved markedsføring og salg av boliger i forbrukerforhold som omfattes av avhendingslova, foreligger informasjon om relevante forhold ved boligen. Regelverket skal ha en overordnet målsetting om å gjøre det tryggere å kjøpe og selge bolig, samt å begrense forbrukernes risiko og antallet tvister i forbindelse med bolighandel. TAKSTLOVUTVALGET Utvalget skal vurdere hvordan en tilstandsrapport kan bidra til at det ved markedsføring og salg av boliger blir fremlagt opplysninger om boligens tekniske tilstand mv. for potensielle kjøpere. Utvalget skal se nærmere på hvilke opplysninger en tilstandsrapport bør inneholde. Utvalget skal vurdere hvilke kvalifikasjonskrav som skal stilles til vedkommende som skal utarbeide tilstandsrapporter Utvalget skal levere sin innstilling innen

4 TAKSTLOVUTVALGET Medlemmer: 11 medlemmer og en sekretær» 4 departementer» Forbrukerrådet» Finansnæringens hovedorganisasjon, FNH» Eiendomsmeglerne» Takstorganisasjonene» Ledes av Professor Kåre Lilleholt (UiO) TAKSTLOVUTVALGET Signaler: En grundig Tilstandsrapport / Boligsalgsrapport. Obligatorisk eller evt. frivillig tvang. Krav til rapportens innhold og kvalitet nedfelles i egen forskrift / veiledning. Krav til de utførende nedfelles i egen forskrift / veiledning. Sentral godkjenning av takstmenn for ordningen.

5 Utkast til Revidert Boligsalgsrapport En forespørsel til bransjen fra Takstlovutvalget. En videreføring av dagens Boligsalgsrapport. Flere forbedringer betydelig grundigere. Noen nye elementer. Et samarbeide mellom NTF og NITO- Takst. => Større trygghet for kjøper og selger. Problemstilling På den ene side - ønske om mest og best mulig informasjon om objektets tilstand. På den annen side ønske om en enkel, kortfattet og lett forståelig formidling av all nødvendig informasjon. En høyere kvalitet i alle ledd i rapporten. => og den skal helst ikke koste så mye.

6 Løsning EN 2-DELING:» En mer forbrukervennlig fremstilling særlig i oppsummerings og konklusjonsdelen.» En høyere teknisk kvalitet på gjennomføring, beskrivelser og vurderinger.» En mer forbrukervennlig fremstilling - særlig i oppsummerings- 2 DELT RAPPORT:» En forbrukervennlig oppsummering. (side 1 6)» En detaljert og fyldig hovedrapport. Nye elementer Byggefeil Egenskapsvurdering g Oppdragsgivers egenerklæring obligatorisk del av rapport. TG 0 angis i rapporten. Ensartet symbolbruk: Tilstandsgrad 3 (TG 3) Tilstandsgrad 2 (TG 2) Tilstandsgrad 1 (TG 1) Tilstandsgrad 0 (TG 0)

7 Nye begreper Økonomisk konsekvens» LØ = Lav økonomisk kkonsekvensk Vurdert kostnad inntil kr » MØ = Middels økonomisk konsekvens Vurdert kostnad fra kr til kr. til kr » HØ = Høy økonomisk konsekvens Vurdert kostnad til over kr Skal angis ved forhold hvor det registreres TG 2 og TG 3 Undersøkelsesnivå Utgangspunkt er NS Registreringsnivå Nivå 1 For spesifiserte punkter / konstruksjoner Nivå 2 / Nivå 3. Punktenes Ledetekst forteller hva som er sjekket og på hvilken måte dette er utført. Egen veiledning for takstmannen, som detaljbeskriver hva som skal gjøres under de ulike punkter. Eks. Våtrom Symptomlister og sjekklister utarbeides.

8 Undersøkelsesnivå Hulltaking: Hulltaking i spesielt e definerte e konstruksjoner sjo og rom; boring i utforede og oppforede trekonstruksjoner ved hjelp av hullsag. Utføres på utvalgte steder i konstruksjonen på bakgrunn av takstmannens vurdering ut i fra erfaring og skjønn. Stikktaking: Enkel kontroll. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. Stikktakinger baseres på takstmannens skjønn, erfaring og kunnskap. Rapporten - Forsiden BASIS INFORMASJON» Matrikkel, adresse» Areal» Verdier» Foto» Samt info om takstmann

9 Del 1 Oppsummeringsdel Side 2 KONKLUSJON OG SAMMENDRAG» Takstmannens konklusjon» Samlet tilstandsprofil Fordeling av antall registrerte TG. Et helhetsbilde av boligen.» Samlet vurdert økonomisk konsekvens av de observerte tilstandssvekkelser. Del 1 Oppsummeringsdel - Side 3 OPPSUMMERING TILSTAND En opplisting alle TG 3 og TG 2 TG3 - Kraftige symptomer TG2- Middels kraftige symptomer Pkt. / Bygningsdel Symptom Konsekvens Økonomisk konsekvens Sidehenvisning for detaljer

10 Del 1 Oppsummeringsdel - Side 4 RISIKOKONSTRUKSJONER» Tilstandssvekkelser Tilstandssvekkelser for kun risikokonstruksjoner. Tilstandsprofil for Risikokonstruksjoner.» Byggefeil Profil viser fordeling av de kontrollerte konstruksjoner. Opplisting registerte Byggefeil med skaderisiko og Byggefeil ikke skaderisiko. Del 2 Detaljdelen - Hovedrapporten HOVEDRAPPORTEN INNHOLDSFORTEGNELSE

11 Del 2 Detaljdelen - TILSTANDSVURDERING TILSTANDSVURDERING Bygning 1 Tilstandskontroll og Tilstandsbeskrivelse;» Bygning Utendørs Bygningens ytre og bygningenes bærende konstruksjoner k» Bygning Innendørs Bygningens innvendige konstruksjoner, installasjoner og innredninger. Beskrivelse Tilstandsvurdering TG - Konsekvens Del 2 Detaljdelen - TILSTANDSVURDERING RISIKOKONSTRUKSJONER Tilstandskontroll og Tilstandsbeskrivelse for definerte Risikokonstruksjoner» Utvidet undersøkelsesnivå» Definert / beskrevet utførelse» Byggefeilskontroll skal foretas Byggefeil skaderisiko Byggefeil, ikke skaderisiko ik

12 Del 2 Detaljdelen - RISIKOKONSTRUKSJONER Konstruksjoner/rom som erfaringsvis har høy skadefrekvens - hvor det erfaringsvis er høy risiko for skade. Konstruksjoner/rom hvor det vurderes at en skade/følgeskade kan ha store konsekvenser i forhold til økonomi, sikkerhet og/eller helse og miljø. Del 2 Detaljdelen - EGENSKAPSVURDERING SIER NOE OM HVORDAN BOLIGEN KAN FORVENTES OPPLEVD I FORHOLD TIL EN BOLIG OPPFØRT ETTER DAGENS GJELDENDE KRAV MILJØ SIKKERHET UTENDØRS INNEMILJØ SIKKERHET INNENDØRS ENERGI BRANNSIKKERHET ØVRIGE EGENSKAPER

13 OPPSUMMERING Ja det blir mye informasjon og mange sider. Men Essensen / oppsummeringen utgjør kun 5 sider. Og en boligeiendom er et komplekst og sammensatt objekt => en GRUNDIG gjennomgang MÅ bli omfattende. noe dyrere vil den nødvendigvis bli.. Utkastet inneholder moduler som KAN trekkes ut som kan utgjøre tilleggsmoduler. MYTER JO MERE NEGATIVE OPPLYSNINGER SOM FREMKOMMER OM BOLIGEN JO LAVERE PRIS FÅR MAN FOR BOLIGEN.. hysj. DET GJELDER Å PAKKE INN DET NEGATIVE SLIK AT DET IKKE HØRES SÅ ILLE UT.. EN BOLIGSALGSRAPPORT SOM FORTELLER OM BOLIGENS TILSTAND OG RISIKO VIL GI LAVERE PRIS

14 Boligsalgsrapport og boligens salgssum Gjennomgang av historiske data fra Protector Forsikring ASA viser: I snitt er pris for eneboliger og rekkehus med Boligsalgsrapport mer enn NOK høyere enn der det kun foreligger en Verdi- og lånetakst. Oppsummering: Boligsalgsrapporten bidrar positivt i det norske boligmarkedet Det er klar forskjell i pris mellom eneboliger solgt med og uten boligsalgsrapport (BSR) Protector Forsikrings database viser at snittprisen for en enebolig med BSR i snitt har høyere salgspris enn eneboliger uten BSR Boligsalgsrapporten har en positiv effekt på konfliktnivået Vi finner at erstatningsutmålingene er 20 % lavere for eierskifter hvor BSR brukes 28

15 NYE AREALBEGREP Ny utgave av Norsk Standard areal- og volumberegning av bygninger: g NS 3940:2007. Etter skal denne følges. Veileder utgitt av Standard Norge; Bruk av arealbetegnelser l ved omsetning av boliger Takstbransjens Retningslinjer ved arealmåling av boliger. her er finnes en hurtigguide til reglene. NYE AREALBEGREP BOA Boligareal Brukes ikke lenger. To nye begrep ved markedsføring av boliger:» P-rom - Primær rom (erstatter tilnærmet BOA)» S-Rom Sekundær rom Bruksareal (BRA ) og P-ROM skal alltid oppgis i salgsoppgaver og internettannonser. P-rommene skal spesifiseres.

16 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg OLIGSALGSRAPPORTEN - det nye verktøyet for tryggere boligsalg Hva er en Boligsalgsrapport? Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

Ny Boligsalgsrapport BSR 2 SOM FØLGE AV EN AVTALE MELLOM EEF OG NTF (NORGES TAKSERINGSFORBUND) OG NITO TAKST

Ny Boligsalgsrapport BSR 2 SOM FØLGE AV EN AVTALE MELLOM EEF OG NTF (NORGES TAKSERINGSFORBUND) OG NITO TAKST Ny Boligsalgsrapport BSR 2 SOM FØLGE AV EN AVTALE MELLOM EEF OG NTF (NORGES TAKSERINGSFORBUND) OG NITO TAKST Etablert i 2005 Pr i dag 6 takstmenn utvider til 7 fra 1.1.2015 Håndterer alle typer takstoppdrag

Detaljer

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET LUND Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 356 473,- + omk. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR Prisantydning: Kr. 1 790 000,- + omk. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 MEGLERS KOMMENTAR Vi har her gleden av å presentere

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Slurv og byggefeil største skadeårsak - Halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen,

Detaljer

Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret. Harald Benestad Anderssen Handelshøyskolen BI

Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret. Harald Benestad Anderssen Handelshøyskolen BI Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret Harald Benestad Anderssen

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12

ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 ENEBOLIG I VAÅSEN BOLIGFELT VENNESLA Prisantydning: Kr. 2 290 000,- + omk. Øvrebø - Pent oppusset enebolig innerst i blindvei med flott og solrik beliggenhet Einerlia 12 MEGLERS KOMMENTAR Solrik og usjenert

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet.

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL Prisantydning: Kr. 3 590 000,- + omk. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. Solbakken 26 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,-

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Fin leilighet i blokk, biloppstillingsplass, heis og fine uteområder. Tinnheia 2 roms Nikkelveien 5 P-rom: 61 Prisantydning: 1.070.000,- Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Caroline Andersen Tlf:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no SOLVANG - TØNSBERG Lys andelsleilighet i 2. etasje. 1 (2) soverom - terrasse. Sentralt beliggende. Prisant.: 1 500 000,- And.Fellesgj.: 31 000,- TOTALT: 1 531 000,- Adresse: Dronning Åsas vei 4B P-rom/Bra:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer