AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I ing Vidar Aarnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008. ing Vidar Aarnes"

Transkript

1 AREALMÅLING NYE UTFORDRINGER I 2008

2 3 sentrale dokumenter ved arealmåling NS 3940:2007 Retningslinjer ved arealmåling av bolig Veileder til NS 3940:2007

3 Ved byggesøknad: Grad av utnytting Grad av utnytting er en veileder for anvendelse av teknisk forskrift Teknisk forskrift henviser til NS 3940:2007 Veileder til teknisk forskrift henviser til grad av utnytting Revidert i 2007

4 Samtidige utgivelser 2007 Teknisk forskrift NS 3940:2007 GRAD AV UTNYTTING

5 Utarbeidelse NS 3940:2007 Komité med 12 medlemmer -Arkitekter -Myndigheter -Eiendomsmeglere -Eiendomsforvaltere -Takstbransjen -Standard Norge

6 Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger Komité med deltakere fra: - Forbrukerombudet - Forbrukerrådet - Eiendomsmeglerbransjen -NTF -NITO takst - Standard Norge.

7 Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av bolig Utarbeidet av 5 takstmenn Norges Takseringsforbund NITO Takst

8

9 Endringer i NS 3940 utg BYA og BRA, samsvarer med veileder til Grad av utnytting Hoveddel og tilleggsdel, er fjernet i NS, men finnes i veileder til Grad av utnytting Boligareal utgår!

10 NS 3940 utg Gjelder alle typer bygg Før bygging, under bygging, etter bygging, ved salg, taksering, avgiftsberegning, statistikk og lignende

11 Definerte arealbegrep(nye) Bebygd areal (BYA) Bruksareal (BRA) Bruttoareal (BTA) Nettoareal (NTA) Konstruksjonsareal (KA) Funksjonsareal (FUA) Teknisk areal (TEA) Kommunikasjonsareal (KOA) Omsluttende bygningsdeler (OBD) BOA og OPA utgår

12 Målverdighet Fri høyde minst 1,90 m og bredde er på minst 0,60 m. OBS! Ikke krav til gulv, vinduer, varmeisolering, eller tilgjengelighet

13 Målverdighet tillatte høyder

14 Målverdighet tillatte høyder Hanebjelke er her ikke del av takkonstruksjonens statiske system

15 Areal Grunnleggende areal

16 Beregningsprinsipper Arealer angis i kvadratmeter med en desimal.

17 Bebygd areal (BYA) Vertikale projeksjonen av bygningens utv. dimensjoner på terrenget. I Bebygd areal medregnes: Areal til bygget Åpent, overbygget areal, Utkragete bygningsdeler fri høyde < 5,00m (før 3m) konstruksjoner og bygningsdeler > 0,50 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen/bygningsdelen,

18 Bebygd areal (BYA) Vertikale projeksjonen av bygningens utv. dimensjoner på terrenget. Følgende medregnes ikke: bygningsdeler som ligger lavere enn 0,50 meter over planert terrenget (lyssjakt, utvendig trapp, svømmebasseng, terrasse, gårdsplass over kjelleretg.) utstikk/utkragete bygningsdeler inntil 1,0 m ut fra fasaden

19 Bebygd areal (BYA)

20 Bebygd areal (BYA) I BYA medregnes åpent overbygd areal

21 Bebygd areal (BYA) I BYA medregnes utkragede konstruksjoner mindre enn 5,00 m over terreng

22 Bebygd areal (BYA) I BYA medregnes konstruksjonsdeler som stikker mer enn 0,50 m over gj.snitt planert terreng

23 Bruksareal (BRA) Definisjon Bruksarealet framkommer ved å subtrahere arealet som opptas av ytterveggene fra bruttoarealet.

24 NS 3940:2007 Bruksareal for en bruksenhet Sitat: Bruksareal for en bruksenhet er det arealet av bruksenheten og felles deler som ligger innenfor omsluttende vegger Bruksareal for felles deler fordeles og legges til bruksarealet for de enkelte bruksenhetene OBS! Praktiseres ikke ved taksering, men ved GAB registrering etc.. Illustrasjon fra Grad av utnytting

25 Bruksareal (BRA) - Åpninger i etasjeskiller regnes med i BRA - Alle vegger, piper, etc medregnes

26 Bruksareal (BRA) Bruksareal måles uten hensyn til innredning og listverk

27 Bruttoareal (BTA) Definisjon Ingen klar definisjon!!! Bruttoareal for hvert plan beregnes utvendig av omsluttende bygningsdeler i gulvhøyde og inkluderer utside utvendig kledning

28 Bruttoareal (BTA) Bruttoreal inkluderer utside utvendig kledning

29 Bruttoareal (BTA) Standarden definerer i tillegg BTA til: Funksjonsareal (FUA) + Kommunikasjonsareal (KOA) + Teknisk areal (TEA) + Konstruksjonsareal (KA)

30 Funksjonsareal (FUA) Standarden definerer Funksjonsareal (FUA) til: Del av nettoareal som svarer til bygningens formål og bruk. I institusjoner og næring klassifiseres etter formål og bruk.

31 Kommunikasjonsareal (KOA) Standarden definerer Kommunikasjonsareal (KOA) til: Måles etter det som er hensiktsmessig, avhengig om det er utvendig eller innvendig. I ISO 9836, kalles det sirkulasjonsareal og inkluderer trappehus(!), korridorer, innvendige ramper, ventesone, rømningsbalkonger(!).

32 Teknisk areal (TEA) Standarden definerer Teknisk areal (TEA) til: Del av nettoareal som opptas av tekniske anlegg. Bl.a. rom for drift av heiser, ventilasjon, gassanlegg, varme- og varmtvann, etc.

33 Konstruksjonsareal (KA) Standarden definerer Konstruksjonsareal (KA) til: Del av bruttoareal (i horisontalt snitt i gulvhøyde) som opptas av bygningsdeler, for eksempel yttervegger og innvendige vegger samt søyler, pilarer, skorsteiner osv. Kan beregnes som differanse mellom BTA og NTA.

34 Nettoareal (NTA) Standarden definerer nettoareal (NTA) til: Areal mellom innside vegger for omsluttende bygningsdel. Bygningsdeler som foldevegg, skjermvegg, rør, ledninger, montasjekanaler, som ikke er innbygd er allikevel nettoareal. (Bygningsdel er ikke definert i NS 3940, men bl.a. NS 3451, definerer bygningsdeler. Kortversjon er fysiske deler av bygget)

35 Volum Standarden definerer følgende volum: Bruttovolum over bruttoareal Nettovolum over bruksareal Nettovolum over nettoareal

36

37 Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger Samme definisjoner som NS 3940:2007, på BTA og BRA Nye arealbegrep P-ROM og S-ROM Ikke krav til gulv, eller krav til at arealene skal være tilgjengelig

38 Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger Tegninger definerer arealer, som ikke er definert i NS 3940:2007. Samme regler til målverdighet, som NS 3940:2007.

39 Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger Ved annonsering i papirbasert medier skal: Boenhetens totale BRA Samlet areal for P-ROM

40 Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger I salgsoppgave, prospekter, internettannonser skal: BRA for hver etasje BRA for boenheten Samlet areal for P-ROM Oversikt over P-ROM

41 Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger Primære rom (P-ROM) kan være: Oppholdsrom Soverom Kjøkken Entre/vindfang/gang Bad/dusj/toalett/vasker./badstu Rom for kommunikasjon inkl. trapp mellom rom som nevnt over

42 Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger Sekundære rom kan være: Boder Tekniske rom Garasje

43

44 Bruk av arealbetegnelser ved omsetning av boliger Standard Norge opplyste i uke 4 i 2008, at illustrasjoner er feil og at disse vil bli endret etter at lagret på 500 eks, er utsolgt. Illustrasjoner, skal fjernes, slik at fellesarealer ikke skal med i leilighetens BRA.

45

46 Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av bolig Strengere krav til målverdighet -Takhøyde 1,90, samt 60cm bredde -Krav til gulv -Krav til tilgjengelighet

47 Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av bolig Målverdighet: -Målverdig ved lavere hanebjelker enn 1,90m, hvis åpning mer enn 2,0m

48 Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av bolig Primære rom (P-ROM) -Samme rom som hoveddel i tidligere NS (boligareal). -Ingen krav til lovlighet, må ikke tilfredsstille forskrifter.

49 Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av bolig Hoveddel (P-ROM) Oppholdsrom, soverom, kjøkken Rom for personlig hygiene og klesvask Badstue, trimrom, rom for svømmebasseng Vindfang, entré Solenergirom brukes som oppholdsrom om vinteren Rom for kommunikasjon, inklusiv trapp, mellom rom nevnt ovenfor

50 Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av bolig Sekundærdel (S-ROM) -Samme rom som tilleggsdel i tidligere NS 3940 utg 1986.

51 Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av bolig Sekundærdel (S-ROM) Boder og oppbevaringsrom solenergirom som ikke kan brukes som oppholdsrom om vinteren garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom balkonger, terrasser, andre åpne deler rom for kommunikasjon, inkl trapp mellom rom som nevnt ovenfor, og mellom disse rom og hoveddel

52 Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av bolig Trapp som leilighetsskille

53 Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av bolig Bruttoareal er bruksareal pluss areal som opptas av yttervegger Bruttoareal er areal av målverdig deler begrenset av ytterveggens utside

54 Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av bolig Bruksareal er bruttoareal minus areal som opptas av yttervegger

55 Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av bolig Nettoareal er areal mellom innside vegger for omsluttende bygningsdeler Mao areal begrenset av bygningsdeler som vegger, søyler, sjakter.

56 Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av bolig NS veileder gir større areal, ikke krav til gulv, eller tilgjengelighet. Valgfrihet ved angivelse av P-rom. Illustrasjoner gjør at terrasser, etc ikke er med i BTA og BRA. Takstbransjens retningslinjer, har samme krav til målverdighet, som NS 3940 utg Med unntak av definisjon ved hanebjelker. P-rom tisvarer tidligere BOA. Fremdeles ikke krav til lovlighet ved forskrifter.

57 Brukes ved taksering av bolig Av både NTF og NITO. Det kommer en revidert utgave.

58 Brukes av meglere, kan gi konflikt i forhold til Retningslinjene

59 NS 3940:2007 Brukes ved næringsbygg Unntak ved krav til gulv Unntak med krav til tilgengelighet

2. utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015

2. utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015 2. utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015 ISBN: 978-82-8193-095-7 2. utgave Gjeldende fra 09.02.2015 Tegninger: Are Aakerøe Utgitt av Eiendomsforlaget AS Fyrstikkalléen 20, 0661 Oslo Telefon: 22 08 76

Detaljer

Arealmåling A 321.005. Bygninger generelt. Byggforskserien Planløsning. Høsten 1991. 0 Generelt. 1 Norsk Standard 3940

Arealmåling A 321.005. Bygninger generelt. Byggforskserien Planløsning. Høsten 1991. 0 Generelt. 1 Norsk Standard 3940 Bygninger generelt Arealmåling Byggforskserien Planløsning A 321.005 Høsten 1991 0 Generelt 01 Innhold, hensikt og bruk Bladet definerer begreper for arealmåling av bygninger/boliger. Det viser hva begrepene

Detaljer

Generelt. Henvisninger Norsk Standard:

Generelt. Henvisninger Norsk Standard: Page 1 of 11 0 Generelt Fig. 11 Måleverdighet. For å være måleverdige, må rom (eller del av bygning) være tilgjengelig via dør eller trapp, fast eller nedfellbar. Det må ha golv og en takhøyde på min.

Detaljer

Bygningsopplysninger i matrikkelen

Bygningsopplysninger i matrikkelen Bygningsopplysninger i matrikkelen Når, Hvordan og Hvorfor Ellen Grønlund Eiendomsutvikler / Tronrud Eiendom AS Bygningsinformasjon i matrikkelen - Historikk Fra 1983 bygningsinformasjon i GAB Kommunene

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tel: 90 06 1 6 E-mail: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport Adresse KANABAKKEN 6, 9800 VADSØ

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av:

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av: v/ Ivar Blomberg Furumoen 7 2635 Tretten tlf: 61276122 Mob: 90846012 Org.nr: 970 228 578 Verdi- og lånetakst over Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL Gnr. 224 Bnr. 156 seksjonsnr. 2 GAUSDAL KOMMUNE Blomberg

Detaljer

Grad av utnytting Hva er nytt? K BYGGESAKSDAGENE 24.04.2014

Grad av utnytting Hva er nytt? K BYGGESAKSDAGENE 24.04.2014 Norsk mal: Startside ALTERNATIV A Grad av utnytting Hva er nytt? K BYGGESAKSDAGENE 24.04.2014 Seniorrådgiver Ron A. Emil Bakke Bolig- og bygningsavdelingen al Norsk mal:tekst med kulepunkter Agenda for

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41

Verdi- og lånetakst. over. andel i Fløentoppen Borettslag. Fløenbakken 62 5009 Bergen. Gårdsnr. 163 Bruksnr. 75 Leilighet nr. 323 Andelsnummer: 41 Jenny Linds vei 16 5146 Fyllingsdalen Telefon- 55179800 - Mobil - 977 01 401 E-post: rune@bergen-boligtaksering.no Org.nr. 979 457 103 Verdi- og lånetakst over andel i Fløentoppen Borettslag Fløenbakken

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Eggedal 3359 EGGEDAL Gnr. 162 Bnr. 1 Festenr. 46 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 2009020 23.10.2012 Om rapporten

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Utført av: Helge Jensen Tømrermester, Takstmann 900 33 423 org.nr. 979 968 329 MVA, hj@takstsenteret.no Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Hegdehaugsveien 11 0352 OSLO Gnr. 214 Bnr. 81 Seksj.nr. 13 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Taksten gjenspeiler dagens markedsverdi ved fritt salg. Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50 Verdi- og lånetakst over Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL Gnr. 59 Bnr. 50 LAVANGEN KOMMUNE Takstmann MNTF Richard K. Elverum Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: NO 980

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over TAKSTHUSET Heggelibakken 4 0375 Oslo 91583201 faks 22703801 opr@taksthuset.no Org.nr: 985832730 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon i Hovinveien 37 K 0576 OSLO Gnr. 128 Bnr. 157 Seksj.nr. 26 Eierbrøk:

Detaljer

Tilstandsrapport. Våtrom samt oppmåling av arealer i Kvimarka 91 B 4365 NÆRBØ. over HÅ KOMMUNE. Utført av: Leif Bjørn Espeland Takstmann MNTF

Tilstandsrapport. Våtrom samt oppmåling av arealer i Kvimarka 91 B 4365 NÆRBØ. over HÅ KOMMUNE. Utført av: Leif Bjørn Espeland Takstmann MNTF Tilstandsrapport over Våtrom samt oppmåling av arealer i Kvimarka 91 B 4365 NÆRBØ Gnr. 26 Bnr. 997 HÅ KOMMUNE Utført av: Leif Bjørn Espeland Takstmann MNTF Oppdrag 20139115 LE Befaringsdato: 29.08.2013

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vestfold Eiendom ODDERUDVEIEN 64 RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Vestfold Eiendom Gnr 107 Bnr 8 Fnr 0 Snr 0 Carsten

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA Tlf: 77683333 Faks: 77 68 30 74 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

Tilstandsrapport. over andel i NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG NEDRE ILA 13 A 7018 TRONDHEIM

Tilstandsrapport. over andel i NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG NEDRE ILA 13 A 7018 TRONDHEIM Tilstandsrapport over andel i NYE SKANSEN 13 A BORETTSLAG NEDRE ILA 13 A 7018 TRONDHEIM To- roms leilighet. Gnr. 416 Bnr. 92 Leilighet nr. 1 Andelsnr.: Andel nr 1. TRONDHEIM KOMMUNE Utført av: Sertifisert

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Steineveien 294 8340 STAMSUND. Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Steineveien 294 8340 STAMSUND. Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE Fygleheia 1 8370 Leknes NO 955 797 299 epost: a-odjo@online.no Bank: 4631 05 00 100 Mob. 907 26333 Telef: 760 82 833 Verdi- og lånetakst over Steineveien 294 8340 STAMSUND Gnr. 44 Bnr. 7 VESTVÅGØY KOMMUNE

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Rambergveien 17 B - leil 412 RAPPORTANSVARLIG: 3115 TØNSBERG Tønsberg Taksering AS Gnr 1003 Bnr 311 Leilnr 412 Andel-/aksje nr 42 Sturla Teisbekk

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verditakst BJØRKLUND Tjørn 4387 BJERKREIM Gnr. 11 Bnr. 13 SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Arnbjørn Aase Oppdrag Bef.dato Vedlegg 203171 26.01.2011

Detaljer

LANDBRUKSTAKST. Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 102. Befaringsdato 20.08.2012. Markedsverdi: kr 500 000

LANDBRUKSTAKST. Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 102. Befaringsdato 20.08.2012. Markedsverdi: kr 500 000 RAPPORTANSVARLIG: Tore Rekkedal Rundevegen 15, 9415 HARSTAD Tlf: 916 01 34 Godkjent innen landbrukstakst LANDBRUKSTAKST Adresse BAKKEBO, 9430 SANDTORG Matrikkelnr. Gnr. 30 Bnr. 10 Kommune HARSTAD Hjemmelshaver(e)

Detaljer