En lovendring vil gi lysere tider for boligkjøpere, og de stiller sterkere i en eventuell boligtvist.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En lovendring vil gi lysere tider for boligkjøpere, og de stiller sterkere i en eventuell boligtvist."

Transkript

1 Boligkjøpere er Boligkjøpere i dag er for lite sikret. Avhendingsloven er for dårlig og alt for mange er misfornøyde med tjenestene takstbransjen leverer, sier erfaren takstingeniør. 6 huseierinfo nr

2 for dårlig sikret En lovendring vil gi lysere tider for ere, og de stiller sterkere i en eventuell boligtvist. huseierinfo nr

3 En boligtvist grunnet feil og mangler som oppdages etter kjøpet, kan i tillegg sette ekteskap på prøve. Tekst og foto: Helene Aarnes - Avhendingsloven er for dårlig. Den bør fokusere mer på opplysningsplikt enn undersøkelsesplikt, konstaterer takstingeniør Jon Kristian Tvistesaker Etter mange år i bransjen har han lang erfaring med ere som ender opp i tvistesaker i etterkant av en eiendomshandel. Klausen sier at er står mye svakere juridisk enn selger i en tvistesak. Jeg blir ikke lenger overrasket over dommene, som i de aller fleste tilfellene går i favør til selger, og hvor kjøper ender opp med å tape masse penger. Jeg opplever i retten at kjøpere som etter min mening rettmessig krever 1,5 millioner i erstatning, blir avspist med kroner. Og når saksomkostninger er betalt, sitter de ofte igjen med ingenting, sier han til Huseierinfo. Alt henger sammen, og slik har det vært gjennom mange år. Nå er det på tide med en endring. I tvistesaker slår dommerne stort opp at kjøper ikke hadde en bygningskyndig hjelper med på visning. Men hvordan skal de få tid til det i dagens hete boligmarked? Kjøper svarer ofte oppgitt at den tiden det tar å få med en bygningskyndig med på visning, så er budrunden over og boligen solgt, forteller Store konsekvenser Når boligtvisten først er et faktum, blir ofte konsekvensene for eren større enn tapet av penger. Mange av disse dommene oppleves som urettferdige, og ender for mange i nedsatt livskvalitet, jeg kjenner til og med saker som har endt i skilsmisse. For sakene drar ofte ut i langdrag, og det kan være krevende å holde sammen i de tunge tidene. Ofte må man bo i boligen tvisten står om, og som ikke sjelden er i dårlig forfatning. Da er det er lett å føle at man har blitt skikkelig lurt, sier Alt for mange ere havner i dette uføret. Det har dels sammenheng med for dårlige undersøkelser av eien- 8 huseierinfo nr

4 Fakta Jon Kristian Klausen: Gleden ved å flytte inn i et nytt hus, er stor for de aller fleste. Derfor er det viktig med en lovendring slik at vernet til ere blir bedre. (Alle ill. foto: istockphoto). Bygningsingeniør, økonom og daglig leder i Takstingeniørene AS. Har mange års erfaring med verdi- og skadetaksering av boligeiendom og næringsbygg. I tillegg er han spesialist på skade- og tilstandsvurderinger, både teknisk og juridisk, herunder avhendingsloven, bustadoppføringsloven og plan- og bygningsloven. Han arbeider mye med tvistesaker som oppstår i etterkant av eiendomshandel. dommen i forkant av bolighandelen, og dels det faktum at rettens tolkning av dagens avhendingslov favoriserer selgers interesser, sier Klausen Grundigere dokumentasjon Jeg velger å tro at det hører til sjeldenhetene at opplysninger om eiendommen bevisst er utelatt. I de fleste tilfellene dreier det seg nok om at dokumentasjonen som fremlegges på en eiendom som skal selges, ofte er for dårlig til å kunne gi ere et riktig beslutningsgrunnlag. Takstdokumentene som beskriver eiendommen har generelt for lav undersøkelsesgrad, dels på grunn av at det ikke er lovpålagt med tilstandsvurdering, dels på grunn av mangel på kompetanse i takstbransjen, sier den erfarne takstingeniøren. Klausen er skeptisk til om obligatorisk boligsalgsrapport vil ha den tilsiktede virkningen. Jeg har dessverre sett flere eksempler på boligsalgsrapporter som ikke holder mål. Dersom det tas mange nok forbehold, tilstandsgradene settes med autopiloten på og levetidsbetraktningene ukritisk består av klipp og lim fra Sintefs tabeller, blir en boligsalgsrapport raskt like intetsigende som en verditakst, sier han Norske ere står svakere enn selger når tvister oppstår. Derfor bør avhendingsloven endres, sier den erfarne takstingeniøren Jon Kristian (Foto: privat). Rapporter hvor det er tatt forbehold om alle feil og mangler som potensielt kan oppstå, selv om det ikke er tegn til slike feil og mangler ved befaringen, mister totalt sin funksjon. Kjøperen blir i slike tilfeller igjen den tapende part ved at enhver skjult feil og mangel som oppdages i ettertid, kan påstås dokumentert på forhånd, sier Klausen mener også at det er uheldig dersom en spesiell rapportform skal få dominere markedet gjennom et påbud. Boligsalgsrapporten er jo ikke annet enn en tilstandsrapport på lik linje med mange andre varianter. De blir ikke bedre enn undersøkelsene og kunnskapene som ligger til grunn for den enkelte rapport. Dersom noe skal gjøres obligatorisk, bør det være et overordnet krav til hvilke kvaliteter og innhold en tilstandsrapport ved boligsalg skal ha, sier den erfarne takstingeniøren. Krav om skolering Klausen mener også det er på tide at kunnskapsnivået i takstbransjen heves. Han sier det er et tankekors at eiendomsmegleren som skal stå for markedsføring og salg av boligen, har krav om tre-årig høyskoleutdannelse, mens det ikke kre- huseierinfo nr

5 ves noen formell utdanning for takstingeniører. De har ofte bakgrunn som mur-, maler- og tømmermestere eller ingeniører, og mange tar kurs som holdes i regi av takstorganisasjonene. Det er mange flinke folk i takstbransjen, både blant fagutdannede mestere og høyskoleutdannede ingeniører. Jeg mener likevel tiden er moden for å vurdere et krav om høyskoleutdanning, slik som i mange andre kompetansekrevende bransjer, sier I NITO (Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon) så er det omlag prosent av takstingeniørene som er høyskoleutdannede. I NTF (Norges takseringsforbund) er tallet lavere. Lovendring gir konkurranse Ved en endring av avhendingsloven slik at den bedre ivaretar kjøpers rettigheter, som den opprinnelig var ment for, vil selger kreve bedre rapporter. Jeg mener kravet om obligatorisk tilstandsrapport er for ensidig. Mitt syn er at fokuset må være på loven, konstaterer han. Kommer vi oss dit at en rasjonell boligselger virkelig har noe å tjene på å etterspørre tilstandsrapporter, og ikke Avhendingsloven bør ivareta ers rettigheter bedre. minst tilstandsrapporter av høyest mulig kvalitet, blir det sannsynligvis konkurranse om aktørene som leverer de beste rapportene. Da tror jeg en kompetanseheving i takstbransjen vil tvinge seg frem av seg selv, sier Han er forundret over at takstbransjen fokuserer så lite på loven som de gjør. En lovendring vil være til fordel for bransjen ved at boligselger sannsynligvis vil bli mindre opptatt av rapportens pris og mer opptatt av rapportens kvalitet. Boligbudsjettet for 2013 Eier du mer enn én bolig bør du deppe etter framleggelsen av statsbudsjettet. Regjeringen har lagt fram flere forslag som får betydning for både dem som eier boliger og dem som er på boligjakt. Regjeringen forslår at alle som eier mer enn en bolig bør få en skatteskjerpelse, skriver NA24. Regjeringen ønsker derfor å øke ligningsverdiene for bolig nummer to og næringseiendom fra 40 til 50 prosent av anslått markedsverdi. Målet er å dempe insen tivene til å investere penger i eiendom. De som investerer i fast eiendom, har over lengre tid hatt en betydelig rabatt i formuesskatten. I 2013-budsjettet foreslår vi å redusere denne rabatten noe for sekundærbolig og næringseiendom. Det gir rom for å øke bunnfradraget ytter ligere færre vil betale formuesskatt enn i dag, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Regjeringen foreslår derimot en kraftig nedsettelse av gebyrene for tinglysing av fast eiendom. Satsen for tinglysing av pantedokument i fast eiendom er i dag kroner, mens det alminnelige tinglysingsgebyret som gjelder skjøte, hjemmelserklæring mv. i fast eiendom er kroner. Begge kuttes til kroner. Dette gir en samlet lettelse på om lag 400 millioner kroner. Regjeringen styrker også Husbanken med fem milliarder kroner, noe som betyr at enda flere nordmenn som ikke får lån i vanlig bank, kan få oppfylt boligdrømmen via startlån i Husbanken. I tillegg økes bostøtten til vanskeligstilte og tilskuddene til kommunale utleieboliger går opp. Men til stor skuffelse for mange ungdommer som sparer til bolig, blir det ingen økning av det maksimal sparebeløpet innenfor BSU-ordningen. (ANB) 10 huseierinfo nr

ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN

ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN 1 ARBEIDSNOTAT OM BEHOV FOR REVISJON AV AVHENDINGSLOVEN Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO) og Norges Takseringsforbund (NTF) er av den oppfatning av at

Detaljer

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING

ALT DU VIL VITE OM EIERSKIFTEFORSIKRING Eierskifteforsikringsbrosjyre - 01/01/12 Filipstad Brygge 1, P.b. 1351 Vika, 0113 Oslo. Telefon: 24 13 17 70 Telefax: 24 13 17 97 Mail: eierskifte@protectorforsikring.no. Web: www.protectorforsikring.no

Detaljer

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter

Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter SINTEF Byggforsk TORER FROGNER BERG OG ÅSHILD LAPPEGARD HAUGE Kvalitet i utførelsen av boligsalgsrapporter Hvordan gjøre rapporten til et tilfredsstillende og balansert bidrag til et velfungerende boligmarked?

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg

Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Norges TakseringsForbund tar tempen på norske bygg Slurv og byggefeil største skadeårsak - Halvparten av skadene som oppstår i norske bygg skyldes slurv, feil utførelse og manglende kontroll under oppføringen,

Detaljer

Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret. Harald Benestad Anderssen Handelshøyskolen BI

Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret. Harald Benestad Anderssen Handelshøyskolen BI Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Tilstandsrapporter i boligomsetningen: meglers plikter og selgeransvaret Harald Benestad Anderssen

Detaljer

alt du vil vite om eierskifteforsikring

alt du vil vite om eierskifteforsikring alt du vil vite om eierskifteforsikring Innhold 5 6 9 10 12 15 16 19 20 23 27 Hva er eierskifteforsikring? Eierskifteforsikring for deg som skal selge bolig Brukt bolig Hva er forventet levetid? Andelsleilighet

Detaljer

DINE PENGER SKATTETIPS REMA-SJEF OLE ROBERT REITAN: Valutakrasj med boliglånet. Dine Pengers driks-guide. Forsikring ved boligkjøp

DINE PENGER SKATTETIPS REMA-SJEF OLE ROBERT REITAN: Valutakrasj med boliglånet. Dine Pengers driks-guide. Forsikring ved boligkjøp 152 DINE PENGER NR. 4/215 GJØR LIVET RIKERE SKATTETIPS EKSPERTENES BESTE RÅD SELVANGIVELSEN FRA A TIL Å Valutakrasj med boliglånet NÅR GJELDEN LØPER LØPSK Dine Pengers driks-guide SMÅPENGER STOR SAK Forsikring

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg OLIGSALGSRAPPORTEN - det nye verktøyet for tryggere boligsalg Hva er en Boligsalgsrapport? Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir

Detaljer

Innst. S. nr. 297. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:62 (2008 2009)

Innst. S. nr. 297. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Dokument nr. 8:62 (2008 2009) Innst. S. nr. 297 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument nr. 8:62 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør

Du må klage til kjøperen så fort som mulig etter at du ble klar over avtalebruddet. Viser ikke kjøperen noen tegn til å ville oppfylle avtalen, bør Salg av bolig Kjøp og salg av bolig er for folk flest den største økonomiske transaksjonen de befatter seg med. Går noe galt, kan det koste deg dyrt. Du gjør derfor lurt i å sette deg inn i reglene for

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring. Sikrer deg et trygt boligkjøp HELP Boligkjøperforsiing Sier deg et trygt boligkjøp Gjeldende fra 01.07.2013 Innhold s. 4 Hva er boligkjøperforsiing? s. 5 Hva betyr det for deg som kjøper at selger har eierskifteforsiing? s. 6 Dekning

Detaljer

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig BOLIGSKOLEN Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig Første fase Kjøpe bolig Selge bolig Valg av megler Visning Pris Oppgjør Ny hverdag Gjennom boka Boligskolen loser vi deg steg

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

nytt fra Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid Arbeidsgivernes rett til innsyn i ansattes elektroniske kommunikasjon kundemagasin nr 1/2009

nytt fra Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid Arbeidsgivernes rett til innsyn i ansattes elektroniske kommunikasjon kundemagasin nr 1/2009 nytt fra kundemagasin nr 1/2009 Hvor lett er det egentlig å bli kvitt en ansatt i prøvetid? Side 2 Næringseiendom skatte og avgiftsendringer Side 12 Suksessfaktor nr. 1 gjennomføring til avtalt tid side

Detaljer

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Bygger private verdier med offentlige midle

Bygger private verdier med offentlige midle Bygger private verdier med offentlige midle Utdanning > nr 19 / 24.10.2008 tema. Private barnehageaktører bygger opp store verdier med finansiering fra det offentlige, og enkelte eiere tar ut utbytte i

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen?

Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Eiendomsomsetning hvor ansvarsfraskrivelse er hovedregelen? Bruk av klausulen som han er i avtalen. Kandidatnr: 149817 Leveringsfrist: 17.desember 2007 Til sammen 12079 ord 16.12.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT

INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT VED INNGÅELSE AV HUSLEIEKONTRAKT Dette er en brosjyre for deg som skal inngå avtale om leie av bolig eller som allerede leier bolig. Leie av bolig reguleres av husleieloven

Detaljer

råd i etableringsfasen

råd i etableringsfasen råd i etableringsfasen BOLIGKJØP LØNNER SEG IKONER: Vurderer du å kjøpe bolig i stedet for å leie? Selv om det er dyrt å kjøpe, er boligpolitikken i Norge sånn at det lønner seg i det lange løp. Men før

Detaljer

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig

BOLIGSKOLEN. Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig BOLIGSKOLEN Gode råd og smarte tips for deg som skal kjøpe eller selge bolig Første fase Kjøpe bolig Selge bolig Valg av megler Visning Pris Oppgjør Ny hverdag Gjennom boka Boligskolen loser vi deg steg

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les eiendomsforvaltning 1. utgave - februar 2007 Bygge nytt: Unngå de vanligste problemene Les mer side 16 Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les Les mer side 6 Kompetanse: Gårdeiere må lære mer mer

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut

SKATTE BETALEREN. Grunnkurs for boliginvestorer. Utleie av fast eiendom: Bedrifter: Nå skal skattesatsene ned. Juksere avslørt og sparket ut SKATTE BETALEREN Nr 3 2013 www.skattebetaleren.no Utleie av fast eiendom: Grunnkurs for boliginvestorer SKATTEKLAGERI Juksere avslørt og sparket ut SKATTEOPPGJØRETI Ikke la deg blende av at du får penger

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer