Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold"

Transkript

1 Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold FASE 1 - NYANSATT Aktivitet DIPS E-LÆRING Basis Henvisning Opr planlegging Timebok Poliklinikk Behandlingsplan NYANSATT IKT ansvarlig for kursvedlegg i læringsportalen HR ansvar for info vedr e-læring Ca 3 timer Oppdeling i moduler på brukerroller HR tar ansvar for info til ansatt ved registrering slik at e-læring skal tas før nyansatt program. IKT utarbeider infoark for e- læring Tilgang til windows før kurs for innlogging E-læring kan tas internt/eksternt. E læring kan pr i dag tas når bruker har blitt registrert i personalportalen. Kursbevis kan skrives ut Informasjon til bruker pt kun pr internett. Innspill fra brukere om utbedring Forslag om at infoark gis ved registrering på personalkontoret evt sendes med oppl om elæring IKT sjef avklarer med HR GRUNNLEGGENDE IKT: Informasjonssikkerhet (film) ansatt kjenne til gjeldende sikkerhetspolicy ved SiV Generell innføring: Påloggingsrutiner, windows menyknapp, søkefunksjon, bytte passord Forskjellige systemer: Outlook, word, excel, powerpoint, internett/intranett, personalportalen IKT Dag 2 - hver 2. uke i paruker Forventning om at deltakerne har grunnleggende IT ferdigheter. Kurset del av obl Kurset holdes pt Tilgang til DIPS etter gjennomgått kurs HR registrere mer ifht tilganger?

2 GENERELL DIPS: Logge inn/bytte passord, avslutte Brukerroller Tilgangsstyring Legge til skriver, hvor havner utskrift? DIPS arbeidsflate Hjelpmeny i DIPS: Kvalitetssystemet-Dips prosedyrer Verktøymenyen: Ikonlinje Pasient Søk, aktiver, opplysninger Sengepost Sengepostliste/sengepostrutin er Lese/signere labsvar, rekvirere lab, morsregistrering Innleggelse ø-hjelp/elektiv Kritisk informasjon/cave Lese, registrere Mine arbeidsoppgaver Elektronisk arbeidsflyt Journal Hent alle journaldokumenter, utforsker, kontinuerlig journal Autofilter Lagre innstillinger i skjermbilde IKT Dag 2 Hver 2. uke i par uker kl Kjenne gjeldende prosedyrer for bruk og journalhåndtering i DIPS ved SiV Kurset del av obl Kurset holdes pt Tilgang til DIPS gis etter gjennomgått nyansatt kurs Evalueringsskjema pr modul Nyansatt lege/behandler: Krav til dokumentasjon Journaloppslag hent alle journaldokumenter, IKT Dag 3 3,5 t hver 2. uke i par uker Kjenne gjeldende prosedyrer for bruk og journalhåndtering i DIPS ved SiV Kjenne nasjonalt regelverk: Kurset er en del av obl Tilgang til DIPS etter gjennomgått kurs Evalueringsskjema pr modul. 2

3 journalutvalg, utforsker Mine arbeidsoppgaver Diktering Medisinsk koding Reseptmodulen Lab - Rekvirere/lese Finne/bruke/skrive journal Timebok Konsultasjonsbilde Ankommetliste Profiler Operasjonsmeldeskjema F7- Pasientens henvisninger Vurdering av henvisning Ny kontakt Arbeidsflyt Endre/slette diagnose/prosedyre Endre dokumenttype Profiler eksportere/importere Medisinsk registrering Autofilter Kolonneliste Flytte kolonnene Lagre innstillinger i skjermbilde kl Helsepersonelloven Forskrift om pasientjournal Spesialisthelsetjenesteloven Prioriteringsforskriften Forskrift om ventelisteregistrering Lege turnuskandidater IKT Inngår i fra Nyansatt sykepleier: Krav til dokumentasjon og bruk av klassifikasjonssystemer PPS IKT 3,5 t hver 2. uke i paruker kl Kjenne gjeldende prosedyrer for bruk og journalhåndtering i DIPS ved SiV. Kjenne nasjonalt regelverk: Helsepersonelloven Kurset er en del av obligatorisk Kurset holdes pt av kir. Tilgang etter gjennomgått kurs Evalueringsskjema pr modul. 3

4 Kort repetisjon i DIPS DIPS prosedyrer fra hjelpmeny Bruke journalen effektivt/ gjenfinne informasjon Åpne nye journaldokumenter; ulike dokumenttyper Bruk av funksjonsområder Behandlingsplan Veiledende behandlingsplan Tidligere plan Knytte PPS inn i behandlingsplan Mine arbeidsoppgaver Godkjenning av dokumenter Ny versjon Flytte/slette dokument Forskrift om pasientjournal klinikk og med. Klinikk, i samarbeid med IKT Benytter Kursmateriell/kurspakke fra HSØ Nyansatt kontor: Journaloppslag, Skrive diktater med sjekk av F7 bildet Mine arbeidsoppgaver Håndtering av henvisninger/skanning Opprette/avslutte Ventelister Timebestilling pol/innl. Oppmøteregistrering/avslutt reg. Innskriving/utskriving Profiler Arbeidsflyt Ny kontakt Koding Rapporter IKT 3,5 t hver 2. uke i paruker kl Kjenne gjeldende prosedyrer for bruk og journalhåndtering i DIPS ved SiV. Kjenne nasjonalt regelverk: Helsepersonelloven Forskrift om pasientjournal Kurset er en del av obl Kurset holdes pt Tilgang til DIPS etter gjennomgått kurs Evalueringsskjema pr modul. 4

5 FASE 2: VEDLIKEHOLDSOPPLÆRING Aktivitet Lege/behandler trinn II Kort repetisjon F7 bilde Ny kontakt/venteliste Primær/sekundærhenvisnin g Slette diktat Skrive på riktig kontakt Fraser Mine arbeidsoppgaver Arbeidsflyt Tildele tilgang ved fravær Profiler, importer/eksporter Pasientliste DIPS prosedyrer Autofilter Hans Petter kvalitetessikre Reseptmodul Sykepleier II Overordnet retningslinje for EDS i DIPS DIPS prosedyrer Eksempler fra praksis på feil bruk av dokumentasjon som kan medføre at tiltak ikke blir fulgt opp. Rutiner ved dokumentering/lesing Kort repetisjon på bruk av behandlingsplan og Mine arbeidsoppgaver med godkjenning av dokumenter IKT utarbeider kursmateriell og ansvarlig for kurs IKT ansvar for kursmateriell IKT har ansvar for de faste kursene. I tillegg kan kurset holdes internt av superbrukere i klinikkene. 3 t hver 2. uke i oddeuker fra t. annenhver uke i odde uker. Kurs for leger/behandlere med selvstendig pasientbehandling. Øke/vedlikeholde kunnskap om hensiktsmessig og nyttig bruk av DIPS Øke / vedlikeholde kunnskap om hensiktsmessig bruk av behandlingsplan (Jobb smart med EDS) Kurset holdes pt (frivillig tilbud) av kir. klinikk og med. Klinikk. Påmeldingsskjema på intranett Evalueringsskjema pr modul Gjøres om til obligatorisk kurs Økes med 1 time opplæring? Påmeldingsskjema på intranett Evalueringsskjema pr modul 5

6 CASE (oppgaver) Kontor II Mine arbeidsoppgaver Journaloppslag, Skrive diktater med sjekk av F7 bilde Håndtering av henvisninger/skanning Opprette/avslutte Ventelister Oppmøteregistrering/avslut t reg. Innskriving/utskriving Profiler Arbeidsflyt Ny kontakt Koding Rapporter IKT utarbeider kursmateriell 3 t. hver 2 uke i oddeuker fra Øke/vedlikeholde kunnskap om hensiktsmessig og nyttig bruk av DIPS Påmeldingsskjema på intranett Evalueringsskjema pr modul Kontor II Inntak/timebestilling Definering av timebøker F7 bilde Håndtering av henvisning/skanning Timebestilling pol/innl. Opprette/avslutte Ventelister Ny kontakt Rapporter Brev IKT utarbeider kursmateriell. 3 t hver 2. måned i oddeuker Øke/vedlikeholde kunnskap om hensiktsmessig og nyttig bruk av DIPS 6

7 Spl studenter Generell IKT i plenum DIPS: - Prosedyrer i DIPS - Journaloppslag - Skriving/bruk av behandlingsplan - Godjenningsrutiner - Mine arbeidsoppgaver - PPS Sommervikarer Komprimert kurs med noe generell DIPS og behandlingsplanmodulen Medisinstudenter - Generell IKT - Journaloppslag - Skriving i DIPS - Mine arbeidsoppgaver - Rekvirering - Signeringsrutiner Lederopplæring DIPS Rapport og ventelister i lederopplæringskurs IKT ansvar for kursmateriell IKT IKT har ansvar for at kurset holdes, men kan delegere instruktøroppgaven til superbrukere i klinikkene IKT har ansvar for at kurset holdes, men kan delegere instruktøroppgaven til superbrukere i klinikkene IKT enheten Avventer lederopplæring fra standardriseringsprosj ektet HSØ antas ferdig vår ,5t 3,5t Klinikkene gjennomfører systematisk kurs ved oppstart av praksisperiode av 70 studenter x 2 pr år. Pt ingen generell IKT 3t Gjennomført e-læring før kurs Klinikkene gjennomfører systematisk kurs fra ca 20.juni og en gang per uke gjennom sommeren. To uker i juli uten kurstilbud Inngå i nyansattopplæring Midlertidig lisens med samme oppgaver som turnusleger Få mulighet til å gjennomføre e- læring før brukernavn er registrert i personal Evalueringsskjema pr modul. 3t DIPS i bruk som lederverktøy evalueringsskjema 7

8 FASE 3: Aktivitet Ansvar DIPS opplæring i nye versjoner IKT 1,5 t i auditoriet alternativt møterom 003 Ved oppgradering til nye versjoner Forslag om sertifisering etter 2 år for å beholde tilgang til DIPS for helsepersonell som har behov for tilgang til DIPS. Leder varsles 4 mnd før frist. IKT sjef Opplæring av superbrukere på rmøter i ny funksjonalitet til sluttbrukere. Sikre kunnskapene for sikring av arbeidet i det pasientadministrative systemet. Beslutning fagdirektør Generelt: Minst to instruktører må kunne holde undervisningen Bør være obligatorisk at alle vikarer ved bemanningsenheten også gjennomfører DIPS generell og DIPS spl som et minimum. IKT har ansvaret for at opplæringen gjennomføres, men kan delegere opplæring til klinikkene Parallelle prosesser: Økonomi 8

EPJ-PROSJEKTET. Kurskatalog. Informasjon om opplæringstilbud i DIPS høsten 2014 Veileder til ledere og ansatte

EPJ-PROSJEKTET. Kurskatalog. Informasjon om opplæringstilbud i DIPS høsten 2014 Veileder til ledere og ansatte EPJ-PROSJEKTET Kurskatalog Informasjon om opplæringstilbud i DIPS høsten 2014 Veileder til ledere og ansatte VELKOMMEN TIL KURS Tryggere for meg enklere for oss 20. oktober 2014 får vi felles pasientjournal

Detaljer

Regionalt kurs for ledere 2013

Regionalt kurs for ledere 2013 Regionalt kurs for ledere 2013 PAS/EPJ- DIPS Regional standardisering DIPS Regional standardisering DIPS HSØ Kurs for ledere Del 1 Velkomment til kurs for ledere i DIPS Bakgrunn for regionalt kurs for

Detaljer

3. Arbeidsbeskrivelse. 3.1. Ansvar. 3.2. Handling - Registrering i DIPS

3. Arbeidsbeskrivelse. 3.1. Ansvar. 3.2. Handling - Registrering i DIPS Barn som pårørende - DIPS registrering (v. 1.0) Utarbeidet ved: Ahus/Foretaksstab/Enhet for utvikling Godkjent av: Gunnlaugsdottir, Hulda (Administrerende direktør) Dokumentet angår: Alle ansatte ved denne

Detaljer

DIPS Forprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Foranalyserapport

DIPS Forprosjekt. Sykehuset Telemark og Betanien. Foranalyserapport 1 / 47 Sykehuset Telemark og Betanien Foranalyserapport GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 47 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED DOKUMENTET...5 1.1 FORMÅL MED FORPROSJEKT...5 1.2 AVGRENSNINGER...5

Detaljer

K O M P E T A N S E U T V I K L I N G

K O M P E T A N S E U T V I K L I N G VÅREN 2013 K O M P E T A N S E U T V I K L I N G KURS VÅREN 2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Avdeling for kompetanseutvikling, AFF, Oslo sykehusservice K V A L I T E T T R Y G G H E T R E S P E K T Å P E

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF

Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF UTK Rapport 1/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 01.02 2012 Rapport nr. 1/2012 Revisjonsperiode Oktober

Detaljer

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/246/134 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 8.6.2012 Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord,

Detaljer

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset Telemark HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset Telemark HF Internrevisjon Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset Telemark HF Innholdsfortegnelse 1. Innledning formål og problemstillinger... 3 2. Beskrivelse av virksomheten... 4 Særlig om de

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13

Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 30 /2013 27.05.13 Saksfremlegg Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Hilde Skredtveit Moen Internkontroll (kvalitetssystemet). Ledelsens gjennomgang. Møte Saksnr.

Detaljer

Rapporteringssystemer som ledd i det lokale ledelsesinformasjonssystemet

Rapporteringssystemer som ledd i det lokale ledelsesinformasjonssystemet Rapporteringssystemer som ledd i det lokale ledelsesinformasjonssystemet Tabellen under gir en oversikt over hvilke rapporter i DIPS som må eller bør, og hvor ofte. Det skal ikke rapporteres til Helse

Detaljer

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012

Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 138-2012 Internrevisjonsrapport 07/2010: Internkontroll ved behandling av helseopplysninger

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I 2 1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I IKT-STRATEGIEN 4 2.0. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON...

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1.

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn. Iverksatt: 2013 Revidert:

Godkjent av: Kommunalsjef Helse og Omsorg Kommunalsjef Barn og Unge Kommunalsjef Kultur og Samfunn. Iverksatt: 2013 Revidert: RUTINEBESKRIVELSER Kapittel nr.: Rutine: Retningslinjer for individuell plan Utarbeidet av: Koordinerende enhet: Koordineringsteam for habilitering Koordineringsteam for rehabilitering Sider: 4 Vedlegg:

Detaljer

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 1 / 85 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 5 Kapittel

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune

Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Internkontroll en gjennomgang av etterlevelse av arbeidsmiljølovens kapittel 10 i Sarpsborg kommune Rapport 06.10.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilnærming av oppgaven.... 3 2. Problemstillinger og metode....

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 03.06.14 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og mål

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer