Brukerveiledning RAPPORTER HENVISNING OG VENTELISTEKONTROLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning RAPPORTER HENVISNING OG VENTELISTEKONTROLL"

Transkript

1 Brukerveiledning RAPPORTER HENVISNING OG VENTELISTEKONTROLL

2 Sykehuset Østfold HF Brukerveiledning rapporter i DIPS Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VENTENDE UTEN NY KONTAKT HENVISNINGER MOTTATT I PERIODE OVERSIKT ANTALL HENVISNINGER MOTTATT I PERIODE OVERSIKT ANTALL FRISTBRUDD GJENNOMSNITTS VURDERINGSTID VED BRUK AV BEREGNE GJENNOMSNITT VENTETID MED RAPPORT HENVISNING - IKKE KOMMET I ARBEIDSFLYT RAPPORT D 7219 PASIENTER MED LANG VENTETID (NPR-XML RYDDING) BRUK AV RAPPORT 6813 FOR Å KONTROLLERE LANG VENTETID IKKE GODKJENTE DOKUMENTER - LISTE DOKUMENTER TIL VURDERING DOKUMENTER SOM IKKE ER SKREVET UT ELLER SENDT ANTALL POLIKLINISKE KONSULTASJONER KONTROLL AV HENVISNINGER TIL VURDERING KONTROLL AV PASIENTER PÅ VENTELISTE... 10

3 Sykehuset Østfold HF Brukerveiledning rapporter i DIPS Side 3 av 12 INNLEDNING Den enkelte avdeling skal fortløpende rydde og vedlikeholde ventelister og henvisninger. Rydding bør gjøres gjennom DIPS rapporter x 1/uke og daglig oppfølging av ventelister. 1 VENTENDE UTEN NY KONTAKT RAPPORT 7221 Rapporten skal kjøres x 1/uke, og målet er 0 når man velger sisteoppmotedato mindre enn 1 uke tilbake. Det er viktig å ha god kontroll på pasienter som har en åpen henvisning, men ikke har fått ny kontakt - for å sikre at de blir fulgt opp og ikke glemt (ref Glemt av sykehuset). Ta ut rapporten langt tilbake i tid ex sjekk hva som er siste mottattdato ved neste kjøring av rapporten kan denne datoen velges i fra periode. For å få en fullstendig oversikt over alle pasienter som venter må man gå langt tilbake i tid, ex Hak av for aktuell avdeling. Hak av for Ta med øhjelpshenvisninger. Trykk på Tabellvisn.. Rapporten viser hvilke pasienter som ikke har ny kontakt. NB! Sisteoppmøtedato = siste ordnære oppmøte. Det er viktig å merke seg at kontakter pasienten ikke har møtt til time, ikke vil vises som Sisteoppmøtedato. Pasienten kan derfor ha flere ikkemøtt kontakter etter Sisteoppmøtedato.

4 Sykehuset Østfold HF Brukerveiledning rapporter i DIPS Side 4 av 12 2 HENVISNINGER MOTTATT I PERIODE Velg rapport Denne rapporten tar ikke med øyeblikkelig hjelp ønskes også ø-hjelp brukes rapport Oversikt antall henvisninger mottatt i periode Velg tidsrom for mottatte henvisninger Alternativt kan dette gjøres inni rapporten ved å velge tilpasset i kolonne Mottattdato Sett på autofilter inni tabellen. Velg i diverse kolonner. Velg seksjon i kolonnen Seksjon Kolonne Primærhenvisning. 0= sekundærhenvisning 1= primærhenvisning Kolonne Behandles 0= avviste henvisninger og ikke-vurderte 1= vurdert henvisning og har status behandles (ikke avvist, forespørsel eller henv.videre som resultat)

5 Sykehuset Østfold HF Brukerveiledning rapporter i DIPS Side 5 av Oversikt antall fristbrudd Velg fra og med minst halvannet år tilbake pga. en del langtidsventende pasienter som må med i uttrekket. Velg Tabellvisning eller Bestill rapporten pga. feil i rapportkjøringen er det ofte ikke mulig å velge flere avdelinger når rapporten bestilles. Bestilling skal kun legges til kveld/natt. Sett på autofilter Valg av kolonner i tabellen: I kolonne Rett Til Helsehjelp - Velg 1 0= nei 1= ja Velg ønsket periode for antall fristbrudd: Velg Tilpasset i kolonne: Frist Start Behandling Velg er større enn eller lik.. Velg alltid fra første dato for periodestart. Velg dato er mindre enn periodens slutt. Velg alltid dagen etter periodeslutt. Dette gir antall pasienter som har frist start helsehjelp i perioden ( ) I kolonnen Fristbrudd velg 1. Ikke utfylt = nei 1= ja

6 Sykehuset Østfold HF Brukerveiledning rapporter i DIPS Side 6 av 12 I kolonne Utsettelse Velg kun Ikke utfylte og Kapasitetsårsak Fristbrudd grunnet Medisinsk årsak og Pasientbestemt skal ikke regnes med i antallet. I kolonnen Primærhenvisning - velg 1 Rapporten viser antall pasienter med en frist for start behandling i en periode og hvor mange av disse som opplevde fristbrudd. Rapporten kan også tas ut for å finne alle pasienter med en frist for start behandling i tiden fremover velg da på samme måte i kolonnen Frist start behandling. Sjekk at pasienten har fått time før frist dersom ventetid sluttdato ikke er registrert, 0 i kolonne Ventelisteavklart samt ingen pasientbestemt utsettelse. 2.3 Gjennomsnitts vurderingstid ved bruk av 6813 Velg tidsrom for mottatte henvisninger - alternativt kan dette gjøres inni rapporten ved å velge tilpasset i kolonne Vurdertdato. Vurderingstid i rapport 6813 er antall løpedager (vanlige dager) fra ansiennitetsdato til vurderingsdato. Vurderingstid skal regnes fra mottattdato til vurderingsdato. Kolonne Vurderingstid, velg tilpasset og større enn og er lik og mindre enn det tidsrommet som er ønskelig. Kolonne primærhenvisning= verdi 1 Høyreklikk på kolonnen Antall vurderingsdager og velg gjennomsnitt. I kolonnen Fra Annen Sykehus velg (ikke utfylte). Dette for å sortere bort henvisninger som kommer fra andre foretak og allerede er vurdert. 3 BEREGNE GJENNOMSNITT VENTETID MED RAPPORT 6813 Velg fra og med minst 3 år tilbake pga. en del langtidsventende pasienter som må med i uttrekket dette vil være avdelingsspesifikt, noen må også lenger tilbake. For å få gj.snitt ventetid i dager for pasienter som har startet utredning/behandling gjøres følgende: Velg først kolonne antall ventedager, velg tilpasset og større enn 2 for å fjerne ventedager =2 og minusdager Velg Primærhenvisning = 1 Kolonne Ventetid Sluttdato, velg tilpasset og større enn og er lik og mindre enn Ved valg mindre enn velg dagen etter den ønskede periodens avslutning, for å få med alle dager i den aktuelle perioden Kolonne Ventelisteavklart = 1, innebærer alle som er ordinært avviklet (vil alltid være 1 dersom det finnes en ventetid sluttdato) Kolonne Henvisningstype, huk av for alle alternativer BORTSETT FRA KONTROLL Kolonne Rett til helsehjelp = 1 viser ventetid til rettighetspasienter. Rett til helsehjelp = 0 viser ventetid til ikke-rettighetspasienter. Kolonne Utsettelse, hak av for ikke utfylt og kapasitetsårsak.

7 Sykehuset Østfold HF Brukerveiledning rapporter i DIPS Side 7 av 12 For å få gj.snitt ventedager: Høyreklikk i overskriften i kolonne Antall Ventedager For å få gj.snitt ventedager på avdeling og fagområde, må avdeling og fagområde løftes opp til grå linje over overskriftslinje. Tilbake er: Gjennomsnitt ventetid i dager for pasienter med/uten rett som har startet utredning/behandling. Ventetid er dager fra ansiennitetsdato til ventetids sluttdato. 4 HENVISNING - IKKE KOMMET I ARBEIDSFLYT Velg rapport Rapporten viser ikke-vurderte henvisninger som av uviss teknisk årsak ikke har kommet i arbeidsflyt. Klinisk IKT-senter (i sykehuset Østfold) tar ut rapporten hver 14.dag og gir tilbakemelding til de avdelingene det gjelder. 5 RAPPORT D 7219 PASIENTER MED LANG VENTETID (NPR-XML RYDDING) Rapporten brukes for å sikre at riktig ventetid og ventende blir rapportert samt å kunne ha kontroll over pasienter med lang ventetid. Velg Ta med henvisninger med fremtidige kontakter tar også med alle henvisninger som har kontakter frem i tid. Velg Periode fra og med Ta ut rapporten langt tilbake i tid ex sjekk hva som er siste mottattdato ved neste kjøring av rapporten kan denne datoen velges i fra periode. Velg Avdeling

8 Sykehuset Østfold HF Brukerveiledning rapporter i DIPS Side 8 av 12 Tar hensyn til lokalisering fra ve.side i F7- bildet Tilpass i kolonnen Ventedager, ex større enn og er lik 180 viser da alle pasienter med ventedager over 180 dager. Sjekk om ventetid sluttdato skal settes der hvor dato mangler i kolonne Ventetid sluttdato. Velg ikke utfylt i kolonnen for å få opp alle henvisninger uten satt ventetid sluttdato. Dette gjøres spesielt ved mange ventedager for å sjekke om det er glemt å sette datoen. Ventedager = differansen mellom ansiennitetsdato og ventetid sluttdato. Dersom den siste mangler, tas det hensyn til dato for når rapporten er kjørt. Det er derfor viktig at ventetid sluttdato settes når behandling/utredning starter med tanke på å få riktig ventetid. Send ryddebrev der det er aktuelt. 5.1 Bruk av rapport 6813 for å kontrollere lang ventetid Velg fra og med minst 3 år tilbake pga. en del langtidsventende pasienter som må med i uttrekket dette vil være avdelingsspesifikt, noen må også lenger tilbake. I kolonne Behandles velg = 1 I kolonne Primærhenvisning = 1 I kolonne Ventelisteavklart velg 0. Betyr at ventetid sluttdato ikke er satt I kolonnen Ventedager velg tilpass, er større enn ex Viser da alle pasienter som har ventet mer enn 365 dager I kolonnen Periode sluttid velg ikke utfylt (tar kun med henvisninger som ikke er avsluttet) 6 IKKE GODKJENTE DOKUMENTER - LISTE Velg rapport Rapporten skal kjøres fra og med for å være sikker på at alle dokumenter kommer med. Dette skal gjøres minimum hver 14.dag. Etter hvert som hver avdeling har ryddet i gamle dokumenter, kan rapporten kjøres for kortere tid. Eldre dokumenter er stort sett kun BL Infeksjonsregistreringsskjema. Velg Opprettetid til 14 dager tilbake fra uttaksdato, ex. tas ut den 30. og opprettetid tilpasses til og med den 16. I kolonnen Oppgavetype: utelat Diktat til ferdigstilling og Diktat til skriving BL Infeksjonsregistreringsskjema, BL Personskadeskjema og kreftmeldinger er utelatt i rapporteringen til HSØ. Rapporten kan sorteres på: 1. Type Arbeidsgruppe. 1 = privat arbeidsgruppe, 2 = felles arbeidsgruppe, ikke utfylt = alt som ikke har kommet i arbeidsflyt (Obs!) 2. Opprettet år. 3. Navn på forfatter. 4. Navn på arbeidsgruppen.

9 Sykehuset Østfold HF Brukerveiledning rapporter i DIPS Side 9 av 12 7 DOKUMENTER TIL VURDERING Velg rapport Velg oppgave opprettet fra og med for å være sikker på at alle dokumenter kommer med. Dette skal gjøres minimum hver 14.dag. Etter hvert som hver avdeling har ryddet i gamle dokumenter, kan rapporten kjøres for kortere tid. Velg Type arbeidsoppgave = Dokumenter til vurdering Tilpass i kolonne Oppmøtetid til 14 dager tilbake fra uttaksdato, ex. tas ut den 30. og opprettetid tilpasses til og med den DOKUMENTER SOM IKKE ER SKREVET UT ELLER SENDT Velg rapport Rapporten skal kjøres for 1 år tilbake i tid, og den skal tas ut x1/uke. Velg Personellkategori spesielt alle roller som lege, psykolog og kontor. Gå gjennom alle dokumenter som ikke er sendt/skrevet ut konferer med behandler/lege dersom det er uklart om dokumentet skal sendes eller ikke. Evt endre dokumenttype (i dokumentopplysningsbildet) dersom denne er valgt feil eller skriv ut en originalutskrift og makuler. 9 ANTALL POLIKLINISKE KONSULTASJONER Velg rapport 6817 viser Oversikt: Polikliniske besøk i periode Velg avdeling Velg tidsperiode Rapporten kan sorteres på f.eks: seksjon lokalisering behandler konsultasjonstype varighet alder sted for aktivitet I kolonnen Poliklinisk Konsultasjon betyr 1= ordinær konsultasjon, inkl telefon. 0= ikke møtt samme som valg 1 i kolonne Ikke møtt. 10 KONTROLL AV HENVISNINGER TIL VURDERING Velg Vis venteliste til Vurdering Sjekk at henvisningene ikke har gått over vurderingsfrist Alle henvisninger som ligger til vurdering vil komme opp i oversikten uavhengig av hvilken arbeidsgruppe den ligger i (privat eller felles).

10 Sykehuset Østfold HF Brukerveiledning rapporter i DIPS Side 10 av KONTROLL AV PASIENTER PÅ VENTELISTE Generelt: Velg kun avd ex. KIR Hak av for autofilter. Antall pasienter vil nå synes. Dersom antallet ikke synes sett haken av og på igjen. 1. Velg aktuelle fagområde i kolonne Fagomr + velg ikke utfylt i kolonne Seksjon (Trykk på pilen til høyre for overskriften i kolonnen) Finner alle pasienter som ikke har seksjon utfylt. 2. Velg aktuelle seksjon i kolonne Seksjon + velg ikke utfylt i kolonne Fagomr. Evt. velg ikke utfylt i begge kolonnene. Finner alle pasienter som ikke har fagområde utfylt. 3. Velg aktuelle fagområde i kolonne Fagomr + velg ikke utfylt i kolonne Lokalisering. Trekk opp kolonne Omsorgsnivå i det grå feltet. Finner alle pasienter hvor lokalisering ikke er utfylt på omsorgsnivå poliklinisk dagbehandling/omsorg. Her skal det kun være omsorgsnivå heldøgn + dagbehandling. 4. Velg aktuelle fagområde i kolonne Fagomr + velg ikke utfylt i kolonne Oppmøtetid Finner alle pasienter som ikke har fått en tentativ

11 Sykehuset Østfold HF Brukerveiledning rapporter i DIPS Side 11 av 12 oppmøtemåned. 5. Velg utfylt i kolonne Lokalisering. Trekk opp kolonne Omsorgsnivå i det grå feltet. Finner alle pasienter som har lokalisering utfylt og som har kontakttype heldøgn eller dagbehandling. Kun Poliklinisk dagbehandling og poliklinisk omsorg skal ha utfylt lokalisering. 6. Velg Dagkirurgi i kolonne Kontakttype. Trekk opp kolonne Omsorgsnivå i det grå feltet. (For kirurgiske avdelinger) Finner alle pasienter hvor det er registret kontakttype dagkirurgi og ikke omsorgsnivå Poliklinisk dagbehandling. 7. Velg Poliklinisk dagbehandling i kolonne Omsorgsnivå. Trekk opp kolonne Kontakttype i det grå feltet. (For kirurgiske avdelinger) Finner alle pasienter som har registrert omsorgsnivå poliklinisk dagbehandling og ikke kontakttype dagkirurgi. 8. Velg Poliklinisk dagbehandling i kolonne Omsorgsnivå. Trekk opp kolonne lokalisering i det grå feltet. (For kirurgiske avdelinger) Finner alle pasienter som ikke har registrert riktig lokalisering for dagkirurgi. 9. Velg aktuelle fagområde i kolonne Fagomr. + velg ikke utfylt i kolonne Diagnosegruppe. Finner alle pasienter som ikke har utfylt diagnosegruppe. 10. Velg Poliklinisk dagbehandling i kolonne Omsorgsnivå + velg aktuelle fagområde i kolonne Fagomr Finner alle pasienter som har registrert omsorgsnivå poliklinisk dagbehandling der dette ikke skal brukes.

12 Sykehuset Østfold HF Brukerveiledning rapporter i DIPS Side 12 av Velg 0 i kolonne Utredet + velg kontroll i kolonne Kontakttype.(0 betyr ikke startete utredning/behandling ikke ventelisteavklart) Finner alle pasienter hvor det evt. skal settes en ventetid sluttdato på eller hvor kontakttype er registrert feil. 12. Trekk opp kolonne Fødselsdato. Finner alle pasienter som har flere kontakter antall kontakter står etter pas. navnet. Sjekk om dette stemmer. 13. Velg tilpasset i kolonne oppmøtetid og velg mindre enn 1 mnd tidligere enn d.d. (Her vises alle kontakter med tentativ oppmøte før november 2011). Velg ikke utfylt og kapasitetsårsak i kolonne Utsettelse.. Finner alle pasienter som ikke har fått time innen planlagt oppmøtetid gjelder for alle kontakttyper. Ventelisten viser alle pasienter som venter på time. Følgende kolonner (som hentes i Vis kolonneliste) anbefales å være med i ventelisten for å få en god oversikt: Fødselsdato Pasientnavn Rett til helsehjelp Oppmøtetid Frist for start helsehjelp Utredet: 0 viser pasienter hvor ventetid sluttdato ikke er registrert 1 viser at ventetid sluttdato er registrert Utsettelse: Opplysninger er hentet fra siste kontakt hvor vi har registrert f.eks. pasientbestemt utsettelse. Diagnosegruppe (dersom dette brukes) Behandler Kontaktårsak: Fritekst som brukes for å dokumentere f.eks. purringer, hvorfor pasienten er henvist. Kontakttype: Om pasienten skal til kontroll, behandling, dagkirurgi eller utredning.

Rapporteringssystemer som ledd i det lokale ledelsesinformasjonssystemet

Rapporteringssystemer som ledd i det lokale ledelsesinformasjonssystemet Rapporteringssystemer som ledd i det lokale ledelsesinformasjonssystemet Tabellen under gir en oversikt over hvilke rapporter i DIPS som må eller bør, og hvor ofte. Det skal ikke rapporteres til Helse

Detaljer

Endringer av feltet «Henvisningstype»

Endringer av feltet «Henvisningstype» REGIONALT SENTER FOR KLINISKE IKT-LØSNINGER Nytt i henvisningsskjermbildet i DIPS Endringer av feltet «Henvisningstype» Regionalt senter for kliniske IKT løsninger/ Utarbeidet av nettverk for pasientadministrativ

Detaljer

Åpne henvisninger uten planlagt kontakt

Åpne henvisninger uten planlagt kontakt Kategori: [ ] Gyldig fra: 05.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Kallevik, Øygunn Leite Bakgrunn Det er nødvendig med en regelmessig

Detaljer

Nytt i henvisningsskjermbildet i DIPS Endringer av feltet «Henvisningstype»

Nytt i henvisningsskjermbildet i DIPS Endringer av feltet «Henvisningstype» Nytt i henvisningsskjermbildet i DIPS Endringer av feltet «Henvisningstype» Nytt i DIPS Feltet «Henv.type» har skiftet navn til «Utfall av vurdering» og er flyttet fra venstre til høyre side i henvisningsbildet.

Detaljer

Brukerveiledning. Henvisningsforløp somatikk

Brukerveiledning. Henvisningsforløp somatikk Brukerveiledning Henvisningsforløp somatikk Revidert 19.09. 2013 Sykehuset Østfold Oppfølging og kontroll av venteliste Side 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVORDAN REGISTRERE EN HENVISNING?...3 1.1 Fremgangsmåte

Detaljer

Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister

Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister Januar 2017 Innhold 1. Informasjon fra NPR-melding som er utgangspunkt for ventelistestatistikken side 1 2. Populasjoner i ventelistestatistikken

Detaljer

Regionalt kurs for ledere 2013

Regionalt kurs for ledere 2013 Regionalt kurs for ledere 2013 PAS/EPJ- DIPS Regional standardisering DIPS Regional standardisering DIPS HSØ Kurs for ledere Del 1 Velkomment til kurs for ledere i DIPS Bakgrunn for regionalt kurs for

Detaljer

Registrering i DIPS ift. endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Superbrukerforum 3.desember 2015

Registrering i DIPS ift. endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Superbrukerforum 3.desember 2015 1 Registrering i DIPS ift. endringer i pasient- og brukerrettighetsloven Superbrukerforum 3.desember 2015 Utdrag fra auditoriepresentasjon endringer av PBL. Spesialrådgiver Berit Trøgstad Bungum, stab

Detaljer

Ventelister registrering og rapportering til NPR

Ventelister registrering og rapportering til NPR Ventelister registrering og rapportering til NPR Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR 14.03.2010 Ventelister registrering og rapportering til

Detaljer

Regionalt kurs for ledere 2013

Regionalt kurs for ledere 2013 Regionalt kurs for ledere 2013 PAS/EPJ- DIPS Regional standardisering DIPS HSØ Kurs for ledere Del 1 Velkomment til kurs for ledere i DIPS Bakgrunn for regionalt kurs for ledere i PAS/EPJ Del 2 Pasientforløp

Detaljer

Endringer i pasient og brukerrettighetsloven

Endringer i pasient og brukerrettighetsloven Endringer i pasient og brukerrettighetsloven Konsekvenser for arbeidsprosesser i DIPS Veiledningsrapport fra Glemt av sykehuset 1UUtUtkast 2 Konsekvenser av lovendringer i PAS 1 Innledning 3 2 Registrering

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger i internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger i internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF Styresak 17/2015 Vedlegg 2 Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger i internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF Dato: 17.03.2015 Bakgrunn:

Detaljer

Henvisninger til klinisk service Sende, motta og vurdere sekundærhenvisninger

Henvisninger til klinisk service Sende, motta og vurdere sekundærhenvisninger Henvisninger til klinisk service Sende, motta og vurdere sekundærhenvisninger Delprosjekt Stabilisering og Optimalisering (StOp) Team 3 - Tryggere for meg! - Enklere for oss! Hva gjør klinisk service?

Detaljer

Gi time til poliklinikk (0502)

Gi time til poliklinikk (0502) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 12.09.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Tildele pasienter

Detaljer

Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister

Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister Definisjoner i ventelistestatistikken fra Norsk pasientregister September 2015 Innhold 1. Informasjon fra NPR-melding som er utgangspunkt for ventelistestatistikken side 1 2. Populasjoner i ventelistestatistikken

Detaljer

Nye valg i enkelte nedtrekksmenyer

Nye valg i enkelte nedtrekksmenyer - Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Sykehuset Telemark Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Hva er de største endringene? o Autolås av DIPS (når

Detaljer

Henvisning (ekstern) - registrere primærhenvisning (0608)

Henvisning (ekstern) - registrere primærhenvisning (0608) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 03.04.2014 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Denne rutinen beskiver

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2017 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2017 Norsk pasientregister Rapport IS-2645 Ventetider og pasientrettigheter 2017 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2017 Utgitt: 6/2017 Bestillingsnummer: IS-2645 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2012

Ventetider og pasientrettigheter 2012 IS-2053 Ventetider og pasientrettigheter Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter Utgitt: 03/2013 Bestillingsnummer: IS-2053 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Beskrivelse av ventelistebrev - Regional standard

Beskrivelse av ventelistebrev - Regional standard Beskrivelse av ventelistebrev - Regional standard 1. Hensikt og omfang Prosedyren skal sikre at pasienten mottar korrekt ventelistebrev i henvisningsperioden som samsvarer med nasjonale lover og retningslinjer

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2013

Ventetider og pasientrettigheter 2013 IS-2157 Ventetider og pasientrettigheter 2013 Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2013 Utgitt: 03/2014 Bestillingsnummer: IS-2157 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Ventelister nå igjen! Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR

Ventelister nå igjen! Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR Ventelister nå igjen! Konferanse Medisinsk kontorfaglig personell 2010 Aina Karstensen og Eva Kulsetås Håndlykken, NPR Innhold Hva er ventelistetall? Gjennomgang av registrering av data knyttet til venteliste

Detaljer

Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ

Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ [Oppdatert 08.03.2017 av Daniel Gjestvang] Fra september 2016 krever HSØ en egen rapportering fra sine private samarbeidspartnere innen spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Handlingsplan. Helgelandssykehuset HF. Ikke godkjente dokumenter og ventende uten kontakt

Handlingsplan. Helgelandssykehuset HF. Ikke godkjente dokumenter og ventende uten kontakt Helgelandssykehuset HF Handlingsplan Ikke godkjente dokumenter og ventende uten kontakt Marte Vassli Gullesen, Skule Stormdalshei, Tom Dahlberg og Helene Dyrhaug 15.05.2015 Innhold Utkast til handlingsplan

Detaljer

Rapport IS Ventetider og pasientrettigheter 2016 Norsk pasientregister

Rapport IS Ventetider og pasientrettigheter 2016 Norsk pasientregister Rapport IS-2610 Ventetider og pasientrettigheter 2016 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2016 Utgitt: 3/2017 Bestillingsnummer: IS-2610 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2016 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2016 Norsk pasientregister Rapport IS-2486 Ventetider og pasientrettigheter 2016 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2016 Utgitt: 06/2016 Bestillingsnummer: IS-2486 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister IS

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister IS Rapport IS-2448 Ventetider og pasientrettigheter 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2015 Utgitt: 03/2016, revidert utgave 04/2016 Bestillingsnummer: IS-2448

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015 Norsk pasientregister Rapport IS-2390 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 11/2015 Bestillingsnummer: IS-2390 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Rett bruk av avsluttkoder i kontakt og henvisning

Rett bruk av avsluttkoder i kontakt og henvisning Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 10.05.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Rose Mari Eikås Formål Rett bruk av avsluttkoder

Detaljer

Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,

Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø, Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 926 15 576 Bodø, 18.3.2016 Styresak 45-2016/4 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse

Detaljer

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF

Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Saksframstilling Arkivsak Dato 22.09.2011 Saksbehandler Per Engstrand Oppfølging av konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Sak nr. Styret Møtedato

Detaljer

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015

Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt poliklinisk effektivitet i 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Reduksjon av ventetider og fristbrudd Økt

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Rapportveileder DIPS. med aktuelle rapporter for deg med rolle som henvisnings-/venteliste-/ og/eller inntaksansvarlig.

Rapportveileder DIPS. med aktuelle rapporter for deg med rolle som henvisnings-/venteliste-/ og/eller inntaksansvarlig. Bedriftsnavn: Helse Bergen Rapportveileder DIPS med aktuelle rapporter for deg med rolle som henvisnings-/venteliste-/ og/eller inntaksansvarlig. Mars 2010 Innholdsliste Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formål...

Detaljer

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9

R a p p o rt Ventetider og pasientrettigheter 1. tertial 2015 Norsk pasientregister IS- 2 3 4 9 Rapport IS-2349 Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter ial 2015 Utgitt: 06/2015 Bestillingsnummer: IS-2349 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Internrevisjonsrapport 02/2013. Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 02/2013. Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 02/2013 Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 01.10.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4

Detaljer

Registrere koder og videre oppfølging - ambulant behandling (0515)

Registrere koder og videre oppfølging - ambulant behandling (0515) Registrere koder og videre oppfølging - ambulant behandling Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Sunnaas sykehus HF har hatt en positiv utvikling gjennom hele 2013 og opprettholder målbildet for virksomhetsåret 2013. Ved utgangen av november 2013 vil følgende områder

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2016 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2016 Norsk pasientregister Rapport IS-2550 Ventetider og pasientrettigheter 2016 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2016 Utgitt: 10/2016 Bestillingsnummer: IS-2550 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Rapportveileder DIPS. med aktuelle rapporter for merkantilt personell

Rapportveileder DIPS. med aktuelle rapporter for merkantilt personell Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 05.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Retningslinje Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Rapportveileder DIPS med

Detaljer

Henvisninger fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten

Henvisninger fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten Henvisninger fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten Spesialistutdanning Samfunnsmedisin Frank Olsen 30.08.2011 Problems=lling/Bakgrunn Det er geografiske forskjeller i forbruk av sykehustjenester

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø, Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/5 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Internrevisjonsrapport 03/2013. Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 03/2013. Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 03/2013 Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 01.10.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4

Detaljer

Utskrift og fakturering av journal til pasient

Utskrift og fakturering av journal til pasient Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik 1 Hurtigtaster er beskrevet

Detaljer

Ventelistesta)s)kk hva måler vi?

Ventelistesta)s)kk hva måler vi? Ventelistesta)s)kk hva måler vi? Kvalitet i henvisningsdata i NPR Landskonferansen 2014 - Kontorforum onsdag 4. juni Tema PasienEorløp Hvordan registreres og rapporteres de? Hva måles i dag? Kvalitet i

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ

Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ Aktivitets- og kvalitetsrapportering HSØ [Oppdatert 17.08.2016 av Daniel Gjestvang] Fra september 2016 krever HSØ en egen rapportering fra sine private samarbeidspartnere innen spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2016

Virksomhetsrapport november 2016 Virksomhetsrapport november 2016 Styresak 096-2016 - Fagdirektør Per Engstrand 15.12.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Rapporter Tips og Triks

Rapporter Tips og Triks Rapporter Tips og Triks Superbrukerforum 11/2-16 Merete Ask Avdeling for kliniske systemer Forklaring til rapportutforsker RapportId Nr på rapporten. Rapporter med 7 siffer er lokale for OUS(S-rapporter)

Detaljer

Rapportveileder DIPS. med aktuelle rapporter for sikkerhetsansvarlig

Rapportveileder DIPS. med aktuelle rapporter for sikkerhetsansvarlig Bedriftsnavn: Helse Bergen Rapportveileder DIPS med aktuelle rapporter for sikkerhetsansvarlig Mars 2010 Innholdsliste Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3 Datakvalitet... 3 2

Detaljer

SMS-påminning. Bakgrunn SMS-påminnelse er et tiltak for å øke fremmøteprosenten for planlagte konsultasjoner.

SMS-påminning. Bakgrunn SMS-påminnelse er et tiltak for å øke fremmøteprosenten for planlagte konsultasjoner. Kategori: Pasientforløp og samhandling Gyldig fra: 16.11.2016 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Brukerveiledning Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Rose Mari Eikås Bakgrunn SMS-påminnelse

Detaljer

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF

Orientering om tiltaksplan for arbeid med anbefalinger etter Internrevisjonsrapport 04/2013 - Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2208 Andreas Ertesvåg, 78 97 31 54 Hammerfest, 5.2.2014 Saksnummer 6/2014 Saksansvarlig: Harald Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 007-2017 Fagdirektør Per Engstrand 26.01.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr

Detaljer

Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr.

Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr. Direktøren Styresak 34-2015 Oppfølging av internrevisjon Henvisninger og ventelister i Nordlandssykehuset HF -Internrevisjonsrapport nr. 02-2013 Saksbehandler: Terje Svendsen/Beate Sørslett Saksnr.: 2014/2318

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 074/

Styret ved Vestre Viken HF 074/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 18.08.11 Harald Noddeland 974 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 074/2011 25.08.11

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2017 Norsk pasientregister

Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2017 Norsk pasientregister Rapport IS-2550 Ventetider og pasientrettigheter 2017 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2017 Utgitt: 10/2017 Bestillingsnummer: IS-2673 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2017

Virksomhetsrapport August 2017 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Fagdirektør Per Engstrand 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse Nord - oppsummering

Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse Nord - oppsummering Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/19-26/134 Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Bodø, 18.10.2013 Styresak 116-2013 Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2016

Virksomhetsrapport mars 2016 Virksomhetsrapport mars 2016 Styresak 062-2016 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk 2 1. Oppsummering

Detaljer

Lese og signere prøvesvar (medisinsk biokjemi og mikrobiologi) (0423)

Lese og signere prøvesvar (medisinsk biokjemi og mikrobiologi) (0423) Lese og signere prøvesvar (medisinsk biokjemi og mikrobiologi) (0423) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn

Detaljer

Ventetider og pasientrettigheter 2010

Ventetider og pasientrettigheter 2010 IS-1895 Ventetider og pasientrettigheter Norsk pasientregister Heftets tittel: Ventetider og pasientrettigheter Utgitt: 03/2011 Bestillingsnummer: IS-1895 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Felles utfordringer og synergier i arbeidene med økt tilgjengelighet og pakkeforløp kreft

Felles utfordringer og synergier i arbeidene med økt tilgjengelighet og pakkeforløp kreft Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Felles utfordringer og synergier i arbeidene

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Rapport IS-2297. Ventetider og pasientrettigheter 2014 Norsk pasientregister

Rapport IS-2297. Ventetider og pasientrettigheter 2014 Norsk pasientregister Rapport IS-2297 Ventetider og pasientrettigheter 2014 Norsk pasientregister Publikasjonens tittel: Ventetider og pasientrettigheter 2014 Utgitt: 02/2015, 08/2015 Bestillingsnummer: IS-2297 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF:

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF: Dokument-ID: 4916 Versjon: 4 Status: Godkjent Prosedyre Lukking av mine dokumenter i Dips Dokumenteier: Kirsti Loe Utarbeidet av: Kirsti Loe,Siv Horn, Marianne Marki, Vivien Jørgensen, Kirsti Bjune. Kirsti

Detaljer

Henvisningsprosessen. Henvisningsprosessen i DIPS, med identifiserte risikomomenter, og tiltak for å ha kontroll over disse.

Henvisningsprosessen. Henvisningsprosessen i DIPS, med identifiserte risikomomenter, og tiltak for å ha kontroll over disse. Henvisningsprosessen Henvisningsprosessen i DIPS, med identifiserte risikomomenter, og tiltak for å ha kontroll over disse. Delprosesser 1-5 Frem til vurdert henvisning 6-13 Fra pasienten står på venteliste

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2017

Virksomhetsrapport Mai 2017 Virksomhetsrapport Mai 2017 Styresak 058-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Fagdirektør Per Engstrand 21.06.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5.

Detaljer

Pasientrettigheter kort om noen sentrale rettigheter. Vårmøte 2015 Jostein Vist spesialrådgiver/jurist Sykehuset Østfold

Pasientrettigheter kort om noen sentrale rettigheter. Vårmøte 2015 Jostein Vist spesialrådgiver/jurist Sykehuset Østfold Pasientrettigheter kort om noen sentrale rettigheter Vårmøte 2015 Jostein Vist spesialrådgiver/jurist Sykehuset Østfold Pasient- og brukerrettighetsloven Levende juridisk instrument i sikringen av pasienters

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Klinikk for psykisk helse

Klinikk for psykisk helse Klinikk for psykisk helse Orientering til styret 24.3.17 Noen aktuelle utfordringer 1. Innføring av ISF 2. Reduksjon i bruk av tvangsmidler 3. Reduksjon i avslag på henvisninger 4. Reduksjon i ventetider

Detaljer

Hva har blitt gjort med brevene?

Hva har blitt gjort med brevene? Ventelistebrev Hva har blitt gjort med brevene? Dagens 1400 brevmaler er gjennomgått. Teksten i disse brevene har deretter blitt bearbeidet og gjort om til fraser Kommunikasjonsavdelingen har språkvasket

Detaljer

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409)

Endring ø. hj. innleggelse til poliklinisk kontakt (0409) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutinen skal gjennomføres

Detaljer

Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Versjon: 2.

Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Versjon: 2. Aktuelle rapporter for sykehusledelsen/stabsfunksjonen (0808) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 05.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Informasjon Dok. eier: Øygunn Kallevik

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Rapportveileder DIPS. med aktuelle rapporter for deg som jobber som kodekontroller med mer.

Rapportveileder DIPS. med aktuelle rapporter for deg som jobber som kodekontroller med mer. Bedriftsnavn: Helse Bergen Rapportveileder DIPS med aktuelle rapporter for deg som jobber som kodekontroller med mer. Mars 2010 Innholdsliste Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvar... 3 1.3

Detaljer

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Ved rekvirentsøk i DIPS anbefales et oppsett for alle typer søk. Dersom man lagrer innstillingene, vil søket fremstå likt neste gang det skal gjøres søk. Avsnittet under

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Arbeidsgrupper. Hva er de største endringene?

Arbeidsgrupper. Hva er de største endringene? Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Hva er de største endringene? Nye navn på arbeidsgrupper Automatisk tilgang til arbeidsgrupper basert på rolle Pleiepersonell får privat arbeidsgruppe Kontor får ikke privat

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015 SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak 090-2015) Styrepresentasjon 18. juni 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr mai Ventetider avviklede og ventende Henvisninger og behandlingstid

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Brev inkl. BUP. Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Versjon: 9.

Brev inkl. BUP. Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Versjon: 9. Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 11.09.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Versjon: 9.01 Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Rutinen

Detaljer

Opprette og sende ut epikrise,sluttrapport - BUP

Opprette og sende ut epikrise,sluttrapport - BUP Kategori: [ ] Gyldig fra: 18.03.2013 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Leite Kallevik Bakgrunn Forskrift om pasientjournal 9:

Detaljer

Henvisning til oppfølging - BUP

Henvisning til oppfølging - BUP Kategori: [ ] Gyldig fra: 25.01.2013 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Leite Kallevik Bakgrunn Rutinen skal beskrive oppfølging

Detaljer

Nye og færre innkallingsbrev

Nye og færre innkallingsbrev Nye og færre innkallingsbrev - Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Betanien Hospital Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Nye og færre innkallingsbrev

Detaljer

Internrevisjonsrapport 04/2013. Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF

Internrevisjonsrapport 04/2013. Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Internrevisjonsrapport 04/2013 Henvisninger og ventelister i Helse Finnmark HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 01.10.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 2 Formål

Detaljer

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11

mai 2011 Tiltak Ansvar Frist Risikonivå Referanse- Nummer Divisjonsdirektør Avdelingssjef 30/6-11 Handlingsplan for implementering av anbefalinger etter intern revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ

Detaljer

1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid i Vestre Viken HF

1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid i Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. 1. Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2017

Virksomhetsrapport Oktober 2017 Virksomhetsrapport Oktober 2017 Styresak 091-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 16.11.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Arbeidsflyt BUP - Saksansvarlig

Arbeidsflyt BUP - Saksansvarlig Kategori: [ ] Gyldig fra: 25.01.2013 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Leite Kallevik Bakgrunn Pasienter som har mottatt rettighetsvurdering

Detaljer

Internrevisjonsrapport 03/2017. Henvisninger og ventetid i Nordlandssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 03/2017. Henvisninger og ventetid i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 03/2017 Henvisninger og ventetid i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 21.08.2017 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 2 Formål

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer