EPJ-PROSJEKTET. Kurskatalog. Informasjon om opplæringstilbud i DIPS høsten 2014 Veileder til ledere og ansatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EPJ-PROSJEKTET. Kurskatalog. Informasjon om opplæringstilbud i DIPS høsten 2014 Veileder til ledere og ansatte"

Transkript

1 EPJ-PROSJEKTET Kurskatalog Informasjon om opplæringstilbud i DIPS høsten 2014 Veileder til ledere og ansatte

2 VELKOMMEN TIL KURS Tryggere for meg enklere for oss 20. oktober 2014 får vi felles pasientjournal med èn innlogging. Dette vil gi full pasienthistorikk for alle pasienter. Alle som er ansvarlig for pasientbehandling i sykehuset vil ha tilgang til relevant og oppdatert informasjon om pasientene, på tvers av fag og geografi. Basiskurs - Klasserom...S. 9 Spesialkurs - Klasserom... S. 25 E-læringskurs...S. 37 Kurs for superbrukere... S. 56 Auditoriekurs S. 63 Pasientsikkerheten blir bedre og det blir enklere for oss som jobber i sykehuset. Alle som utfører pasientadministrativt arbeid, eller har dokumentasjonsplikt i journalen, skal på kurs. I denne katalogen finner du informasjon om alle kursene. Jeg vil oppfordre alle til å snakke med lederen sin før de melder seg på kurs slik at den daglige driften planlegges godt i forkant av opplæringen. Vi ser frem til endelig å få èn felles pasientjournal. Kurskatalogen er produsert av EPJ-prosjektet ved Delprosjekt Opplæring. Ansvarlig redaktør: Einar Hysing Utgivelsesdato: 1. mars 2014 Revidert: 26. september 2014 Bjørn Erikstein Adm. direktør rmasjon: 2

3 OM KURSKATALOGEN I løpet av 7 uker i september og oktober 2014 skal ansatte i Oslo universitetssykehus delta på obligatorisk opplæring, både e-læring- og klasseromskurs. Denne katalogen gir deg en oversikt over kurstilbudet. All påmelding skjer i Læringsportalen, både e-læring- og klasseromskurs. Bruk denne katalogen til å finne ut hvilke kurs du skal delta på. Snakk med din leder før du melder deg på kurs. OM KURSENE DIPS-opplæringen er skreddersydd for arbeidsområde, yrkesgruppe og rolle. Både e-læring- og klasseromskurs er obligatorisk for alle ansatte som dokumenterer i EPJ. E-læringskursene skal gi deg en kort innføring i DIPS og har som hensikt å være en forberedelse til klasseromskurset. E-læringen vil derfor ikke erstatte klasseromsundervisningen. Siden det skal arrangeres 1000 ulike klasseromskurs i september og oktober 2014, vil du ikke finne tid og sted i denne katalogen, men i Læringsportalen. ANNET OPPLÆRINGS- TILBUD I tillegg til e-læring- og klasseromskurs vil det bli arrangert auditoriekurs og brukerkaféer på de fleste lokasjoner. På brukerkafé kan du komme innom for råd og veiledning i DIPS. Ingen påmelding. Auditoriekursene er åpne uten påmelding. For oversikt over auditoriekurs se side 67. Tid og sted for brukerkafé og auditoriekurs publiseres på Virksometsportalen, EPJ-prosjektet fra 15. juni

4 INNHOLD Velkommen til kurs 2 Om Kurskatalogen 3 Om Kursene 3 Annet opplæringstilbud 3 Påmelding 6 Hvordan finne riktig kurs i riktig rekkefølge? 7 Basiskurs - Klasserom 1. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK DIPS Basiskurs annet fagpersonell DIPS Basiskurs andre behandlere pol SOMATIKK DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK DIPS Basiskurs sykepleie anestesi/operasjon DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK DIPS Basiskurs kontor sengepost SOMATIKK DIPS Basiskurs jordmor DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste DIPS Basiskurs lege/psykolog PSYKIATRI DIPS Basiskurs andre behandlere pol PSYKIATRI DIPS Basiskurs sykepleie sengepost PSYKIATRI DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI DIPS Basiskurs kontor sengepost PSYKIATRI 23 Spesialkurs - klasserom 15. DIPS Spesialkurs henvisning DIPS Spesialkurs behandlingsplaner DIPS Spesialkurs timebokoppsett DIPS Spesialkurs ledere DIPS Spesialkurs sykepleie Akuttmottak DIPS Spesialkurs Klinisk dokumentsenter DIPS Spesialkurs Sentralt henvisningsmottak DIPS Spesialkurs aktivitet og analyse DIPS Spesialkurs økonomi DIPS Spesialkurs gruppebestilling poliklinikk 35 4

5 E-læringskurs 38 1a. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK 39 2a. DIPS Basiskurs annet fagpersonell 40 3a. DIPS Basiskurs andre behandlere pol SOMATIKK 41 4a. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK 42 6a. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK 43 7a. DIPS Basiskurs kontor sengepost SOMATIKK 44 8a. DIPS Basiskurs jordmor 45 9a. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste 46 10a. DIPS Basiskurs lege/psykolog PSYKIATRI 47 11a. DIPS Basiskurs andre behandlere pol PSYKIATRI 48 12a. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost PSYKIATRI 49 13a. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI 50 14a. DIPS Basiskurs kontor sengepost PSYKIATRI 51 15a. DIPS Spesialkurs henvisning 52 16a. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner 53 18a. DIPS Spesialkurs ledere 54 30a. DIPS Elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger 30b. DIPS Pleie- og omsorgsmeldinger på papir 55 Kurs for superbrukere 24. DIPS Superbruker lege SOMATIKK DIPS Superbruker kontor/andre behandl. SOMATIKK DIPS Superbruker sykepleietjeneste SOMATIKK DIPS Superbruker lege/psykolog PSYKIATRI DIPS Superbruker kontor/andre behandl. PSYKIATRI DIPS Superbruker sykepleie PSYKIATRI 62 Auditoriekurs 63 Opplæringskoordinatorer 64 5

6 PÅMELDING All påmelding til både klasseromskurs og e-læringskurs skjer i Læringsportalen. I Læringsportalen finner du detaljer om tid og sted. For at opplæringen skal bli gjennomført med så liten belastning i den daglige driften som mulig, vil tett kommunikasjon med leder være avgjørende. Hvordan melde meg på kurs? Både ledere og ansatte kan melde på i Læringsportalen. Ca 20 % av alle kursene er forhåndspåmeldt. Avklar med din leder om du allerede er påmeldt. Lederne har mulighet til å melde ansatte på kurs i Læringsportalen, og i noen tilfeller er dette nødvendig for å fordele de ansatte på de ulike kursene i 7 ukersperioden på en god måte. Hvordan kommer jeg inn i Læringsportalen? Læringsportalen finner du under Tjenester i høyremenyen på Virksomhetsportalen. Du kan også komme inn i Lærings - portalen fra Internett hvor som helst. Husk da passordet. Ved glemt passord, får du passordet sendt til din OUS-epost. Passordet i Læringsportalen kan ikke endres. Øverst i skjermbildet i Læringsportalen finner du kursene under følgende faner: DIPS NY KLASSEROM og DIPS NY E-LÆRING Lurer du på noe? - Klinikkens opplæringskoordinator kan hjelpe. Hver klinikk har en kontaktperson for DIPS-opplæringen. Du kan kontakte dem hvis du lurer på noe. Opplæringskoordinatorene har oversikt over kurspåmeldingen i sine klinikker. Se liste over opplæringskoordinatorene på side 67. 6

7 Foto: Oslo universitetssykehus. (Illustrasjonsfoto) HVORDAN FINNE RIKTIG KURS I RIKTIG REKKEFØLGE? Mange trenger å gå på flere kurs. De fleste trenger et basiskurs (e-læring og klasserom), og eventuelt et eller flere spesialkurs. Til de fleste klasseromskursene blir det utviklet et tilpasset e-læringskurs. E-læringskursene skal være gjennomført før klasseromskurset. Dersom det er mulig anbefaler vi å gjennomføre e-læringskurset så tett opp til kursdagen som mulig. E-læringskursene er tilgjengelig i Læringsportalen under fanen DIPS NY E-LÆ- RING fra 15. juni Spesialkursene bygger på basiskursene og det er viktig at basiskursene gjennomføres før spesialkursene. Ved deltakelse på flere kurs: Les nøye gjennom beskrivelsen som omhandler ditt kurs. Øverst under står det beskrevet hvilke kurs du skal ha gjennomgått før du gjennomfører kurset. Nederst står det listet Andre relevante kurs som kan være aktuelle å ta i etterkant. Er du usikker på hvilke kurs du skal gjennomføre, snakk med leder eller opplæringskoordinator for din klinikk. 7

8 8

9 BASISKURS 9

10 1. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 1a. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK Leger og tannleger i somatikk. Antall timer klasseromskurs 6 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk Sengepost Journal Rekvirering av prøver og undersøkelser med svaroppfølging Medisinsk koding Resepter Henvisninger og tilsyn Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. : Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJ-prosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 15a og 15. DIPS Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 10

11 2. DIPS Basiskurs annet fagpersonell Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 2a. DIPS Basiskurs annet fagpersonell Fagpersonell som fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, sosionomer, logopeder, kliniske pedagoger og andre med dokumentasjonsplikt. Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk Sengepost Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJ-prosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 3a og 3. DIPS Basiskurs andre behandlere pol SOMATIKK (e-læring og klasserom) 11a og 11. DIPS Basiskurs andre behandlere pol PSYKIATRI (e-læring og klasserom) 11

12 3. DIPS Basiskurs andre behandlere pol SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromkurs: 3a. DIPS Basiskurs andre behandlere poliklinikk SOMATIKK Sykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter og andre feks klinisk ernæringsfysiologer som har selvstendig poliklinikk Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk Journal Henvisning og tilsyn Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 15a og 15. DIPS Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 12

13 4. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 4a. DIPS Basiskurs Sykepleie sengepost SOMATIKK Sykepleiere, helsefagarbeider, hjelpepleier, miljøarbeider, pleieassistenter på sengeposter somatikk, samt spesialposter som intensiv og postoperative enheter somatikk Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Innleggelse, overflytting og utskrivning Journal Øhjelp skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Tid og sted for auditorieundervisning i elektronisk pleie og omsorgsmeldinger (PLO) vil bli annonsert sammen med annen auditorieundervisning på Virksomhetsportalen og på EPJ-prosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 30a. DIPS Elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) (e-læring) 30. DIPS Elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) (auditorie) 16a. og 16. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner (e-læring og klasserom) 13

14 5. DIPS Basiskurs sykepleier anestesi/operasjon Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 4a. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK Sykepleiere på anestesi og operasjon Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Sengepost Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 4. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK (klasserom) 14

15 6. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs 6a. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK Sekretærer og administrativt personell på poliklinikker Antall timer klasseromskurs 6 t Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk Sengepost Timebok Journal Medisinsk koding Rapporter Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Andre relevante kurs 9a. og 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (e-læring og klasserom) 15a.og 15. DIPS Spesialkurs henvisning (e-læring og klasserom) 17. DIPS Spesialkurs timebokoppsett (klasserom) 15

16 7. DIPS Basiskurs kontor sengepost SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 7a. DIPS Basiskurs kontor sengepost SOMATIKK Postsekretærer og administrativt personell sengeposter somatikk Antall timer klasseromskurs 6 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Sengepost Poliklinikk Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 9a. og 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (e-læring og klasserom) 15a. og 15. DIPS Spesialkurs henvisning (e-læring og klasserom) 16

17 8. DIPS Basiskurs jordmor Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 8a. DIPS Basiskurs jordmor Jordmødre på føde og barsel Antall timer klasseromskurs 2 t Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger inkl hjelpenummer (nyfødt/dødfødt) Sengepost Journal skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å Andre relevante kurs 3a. og 3. DIPS Basiskurs andre behandlere pol SOMATIKK (e-læring og klasserom) 17

18 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 9a. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste Alle som jobber med inntaksplanlegging og ventelister til poliklinikk og innleggelse (pasientkoordinator RH) Antall timer klasseromskurs 6 t Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger Henvisninger Venteliste/ pasientliste Journal Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Andre relevante kurs 15a. og 15. DIPS Basiskurs Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 18

19 10. DIPS Basiskurs lege/psykolog PSYKIATRI Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 10a. DIPS Basiskurs lege/psykolog PSYKIATRI Leger og psykologer, innen psykiatri og rus. Antall timer klasseromskurs 6 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk og sengepost Psykiatri og vedtak Journal Prøver, rekvirering og svaroppfølging Medisinsk koding Resepter Henvisninger og tilsyn Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 15a. og 15. DIPS Basiskurs Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 19

20 11. DIPS Basiskurs andre behandlere pol PSYKIATRI Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 11a. DIPS Basiskurs andre behandlere pol PSYKIATRI Sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og andre behandlere i psykiatrien med selvstendig poliklinikk Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger inkl. psykiatri Henvisningsbildet Poliklinikk Journal Henvisning og tilsyn Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 15a. og 15. DIPS Basiskurs Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 20

21 12. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost PSYKIATRI Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 12a. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost PSYKIATRI Sykepleiere, helsefagarbeider, hjelpepleier, miljøarbeider, pleieassistenter på sengeposter psykiatri. Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger inkl psykiatri Innleggelse Psykiatri og vedtak Journal Øhjelp skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 30a. og 30. DIPS Elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) (e-læring og auditorie) 16a. og 16. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner (e- læring og klasserom) (Kun for psykiatrien unntatt BUP og RUS samt Avdeling for kreftbehandling, KKT) 21

22 13. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 13a. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI Sekretærer og administrativt personell på poliklinikker, psykiatri og rus Antall timer klasseromskurs 6 t Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger inkl. psykiatri Henvisningsbildet Poliklinikk Sengepost Timebok Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 9a. og 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (e- læring og klasserom) 15a. og 15. DIPS Basiskurs Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 17. DIPS Spesialkurs timebokoppsett (klasserom) 22

23 14. DIPS Basiskurs kontor sengepost PSYKIATRI Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 14a. DIPS Basiskurs kontor sengepost PSYKIATRI Postsekretærer og administrativt personell sengeposter psykiatri Antall timer klasserom 6 t Basisfunksjoner pasient administrative opplysninger inkl. psykiatri Henvisningsbildet Sengepost Poliklinikk Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 9a. og 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (e- læring og klasserom) 15a. og 15. DIPS Basiskurs Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 23

24 24

25 SPESIALKURS 25

26 15. DIPS Spesialkurs henvisning Dette kurset er basert på at alle har basiskurs for egen yrkesgruppe før dette kurset. Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 15a. DIPS Spesialkurs henvisning Ansatte som registrerer og vurderer henvisninger (leger, koordinatorer, sykepl./ kontor). Antall timer klasserom 2 t Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Henvisningsbildet Henvisninger Planlegge kontakt Ventelistebrev skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Andre relevante kurs 9a. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (e-læring) 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (klasserom) 26

27 16. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 16a. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner Ett av følgende basiskurs skal være gjennomført før dette spesialkurset: 2. DIPS Basiskurs annet fagpersonell (e-læring og klasserom) eller 4. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK (e-læring og klasserom) eller 12. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost PSYKIATRI (e-læring og klasserom) Dette kurset er kun for Klinikk for psykisk helse og avhengighet (bortsett fra Rus og BUP) Avdeling for kreftbehandling, KKT. Antall timer klasseromskurs 3 t Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Basis/grunnleggende teori Opprette og revidere behandlingsplan Lese behandlingsplan Feilhåndtering skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Relevant informasjon DIPS Spesialkurs behandlingsplaner blir arrangert for øvrige sykepleiere på sengepost i løpet av

28 17. DIPS Spesialkurs timebokoppsett Følgende kurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 6a. og 6. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK (e-læring og klasserom) eller 13a. og 13. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI (e-læring og klasserom) Kontor og annet personell som har ansvar for å administrere og definere timebøker i pasientadministrative system per dags dato. Antall timer klasseromkurs 3 t Ressurs I timebok Sperre timebok Gruppebehandling Definere timebøker skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. NB! Det blir ikke e-læringskurs for timebokoppsett i E-læringskurs blir utviklet i forbindelse med EPJ-prosjektet, Fase 2, Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs Relevant informasjon Det blir ikke utviklet e-læringskurs for timebokoppsett i 2014, men kommer i EPJ-prosjektets Fase 2,

29 18. DIPS Spesialkurs ledere Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 18a. DIPS Spesialkurs ledere (NB. Kurset publiseres september 2014) Alle ledere i kliniske enheter, evt stedfortredere, som har ansvar for oppfølging av pasientforløp, ansatteforløp og rapportering Antall timer klasseromkurs 3 t Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Basisfunksjoner Prosesskart pasientforløp Oppføling av ansattes arbeidsoppgaver Ansettelsesforhold Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs Basiskurs for egen faggruppe 29

30 19. DIPS Spesialkurs Arena 4a. DIPS Basiskurs sykepleietjeneste sengepost SOMATIKK (e-læring) Sykepleie ved Akuttmottaket skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 15. juni. Andre relevante kurs 30a. og 30. DIPS Elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) (e-læring og auditorie) 30

31 20. DIPS Spesialkurs Klinisk dokumentsenter Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: Ansatte i Klinisk dokumentsenter Påmelding Styrt påmelding via leder. Ta kontakt med din leder for informasjon. 31

32 21. DIPS Spesialkurs Sentralt henvisningsmottak Dette kurset krever ingen forkunnskaper Ansatte som jobber på Sentralt henvisningsmottak Påmelding Styrt påmelding via leder. Ta kontakt med din leder for informasjon. 32

33 22. DIPS Spesialkurs aktivitet og analyse Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: Avdeling for aktivitet og analyse Påmelding Styrt påmelding via leder. Ta kontakt med din leder for informasjon. 33

34 23. DIPS Spesialkurs økonomi Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: Ansatte som skal bruke DIPS i regnskapsavdelingen Dette kurset er under utvikling, og vil bli publisert i løpet av våren Følg med i Læringsportalen! skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 15. juni 34

35 37. DIPS Spesialkurs gruppebestilling poliklinikk Følgende kurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 6a. og 6. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK (e-læring og klasserom) eller 13a. og 13. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI (e-læring og klasserom) Ansatte som jobber med inntaksplanlegging på poliklinikk Dette kurset er under utvikling og vil bli publisert etter 20. oktober skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. 35

36 36

37 E-LÆRINGSKURS 37

38 Dette e-læringskurset krever ingen forkunnskaper Alle som ikke har brukt DIPS som verktøy tidligere. Hensikten med e-læringskurs Dette e-læringskurset tilhører ikke et klasseromskurs, men fungerer som et selvstendig kurs for deg som ikke har brukt DIPS før. Husk å ta dette e-læringskurset før all annen DIPS opplæring. Bruke basisfunksjoner som å logge på, endre passord Kunne navigering i systemet Søke opp pasient Hente opp/korrigere pasientadministrative opplysninger Kunne utføre enkle innstillinger av egen arbeidsflate Kunne velge å beholde pasient på liste Beslutt tilgang skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 15. juni. Dersom du har mulighet, anbefaler vi at du tar e-læringskurset så tett opp til klasseromskurset som mulig. E-læringskurset vil være tilgjengelig i Læringsportalen fra 15. juni. 38

39 1a. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført: Alle leger og tannleger i somatikk Hensikten med e-læringskurs Både e-læringskurs og klasseromskurs er obligatorisk. E-læringskursene skal gi deg en kort innføring i DIPS og har som hensikt å være en forberedelse til klasseromskurset. E-læringen vil derfor ikke erstatte klasseromsundervisningen. Dersom du har mulighet, anbefales det at e-læringskurs gjennomføres så nært opptil klasseromskurset som mulig. E-læringskursene vil være tilgjengelig i Læringsportalen fra 15. juni. et i e-læringskurset er et utvalg av innholdet i klasseromskurset, 1. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK: Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk og sengepost Journal Prøver rekvirering og svar Medisinsk koding Resepter Henvisninger og tilsyn Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 15. juni. Dersom du har mulighet, anbefaler vi at du tar e-læringskurset så tett opp til klasseromskurset som mulig. 39

40 2a. DIPS Basiskurs annet fagpersonell Følgende e-læringskurs skal være gjennomført: Fagpersonell som fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, sosionomer, logopeder, kliniske pedagoger og andre med dokumentasjonsplikt. Hensikten med e-læringskurs Både e-læringskurs og klasseromskurs er obligatorisk. E-læringskursene skal gi deg en kort innføring i DIPS og har som hensikt å være en forberedelse til klasseromskurset. E-læringen vil derfor ikke erstatte klasseromsundervisningen. Dersom du har mulighet, anbefales det at e-læringskurs gjennomføres så nært opptil klasseromskurset som mulig. E-læringskursene vil være tilgjengelig i Læringsportalen fra 15. juni. et i e-læringskurset er et utvalg av innholdet i klasseromskurset, 2. DIPS basiskurs annet fagpersonell: Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk Sengepost Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 15. juni. Dersom du har mulighet, anbefaler vi at du tar e-læringskurset så tett opp til klasseromskurset som mulig. 40

K O M P E T A N S E U T V I K L I N G

K O M P E T A N S E U T V I K L I N G VÅREN 2013 K O M P E T A N S E U T V I K L I N G KURS VÅREN 2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Avdeling for kompetanseutvikling, AFF, Oslo sykehusservice K V A L I T E T T R Y G G H E T R E S P E K T Å P E

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom

Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar. Konferansene du bør få med deg. Effektiv opplæring. bruk PCen som klasserom Nr. 2 2011 www.ledernett.no Slik lykkes du: Sjef uten personalansvar Konferansene du bør få med deg Effektiv opplæring bruk PCen som klasserom INNHOLD 16 16 Å lede uten personalansvar Autoritet og innflytelse

Detaljer

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF

Rapport 3/2012. Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF UTK Rapport 3/2012 Revisjon intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sykehuset i Vestfold HF -Klinikk psykisk helse og rusbehandling Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 25.04 2012

Detaljer

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver

stetoskopet Glade pensjonister Jan, Edel og Marit har jobbet 114 år i sykehuset SIDE 20 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver Tema pasientsikkerhet En god dose sprit gjør smittefaren mindre SIDE 7 Godt og hjemmelaget Her får du gode tips til smakfulle gaver SIDE 24 Markør til pasientens beste Tverrfaglig veiviser i brystdiagnostisk

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/246/134 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 8.6.2012 Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord,

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo d mag Et magasin fra DIPS ASA 2-2013 Ingen tid å miste Vaktlistene til leger og sykepleiere kan nå integreres med timeboka i DIPS, slik at det blir enklere å planlegge effektivt. Helse Vest har regnet

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt

Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt Tilfredshetsundersøkelse Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt Tilfredshetsundersøkelse blant sykehusansatte om tolking før oppstart av Tolkesentralen undersøkelse gjennomført

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer

Tabellvedlegg 2 Tiltak for å holde budsjettet. Oppsummering av klinikkenes leveranser 20. april 2015

Tabellvedlegg 2 Tiltak for å holde budsjettet. Oppsummering av klinikkenes leveranser 20. april 2015 Styresak 26/2015 Tabellvedlegg 2 Tiltak for å holde budsjettet Oppsummering av klinikkenes leveranser 20. april 2015 Klinikkene ble bedt om å svare på tiltak for å gjennomføre driften innenfor budsjett

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

(revidert manual pr. 01.10.2007)

(revidert manual pr. 01.10.2007) (revidert manual pr. 01.10.2007) 2007 NetPed AS Brukermanual møteplassen Dette er en forklarende brukermanual for møteplassen. Målsetning er å gi forståelse for hvilke muligheter bruk av møteplassen gir,

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.3.2015 Saksbehandler: Saken gjelder:

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.3.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.3.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Solgunn Marie Haddeland m.fl. Styresak 28/15 O Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Arkivsak

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

KursAdmin. Basisfunksjoner

KursAdmin. Basisfunksjoner KursAdmin Basisfunksjoner Innhold side 1 Innledning. 4 2 Hvordan komme i gang brukernavn og passord. 5 3 Start-siden 7 4 Symboler du ofte møter i KursAdmin... 8 5 Godkjente studieplaner.. 9 6 Kurs-senteret

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer