EPJ-PROSJEKTET. Kurskatalog. Informasjon om opplæringstilbud i DIPS høsten 2014 Veileder til ledere og ansatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EPJ-PROSJEKTET. Kurskatalog. Informasjon om opplæringstilbud i DIPS høsten 2014 Veileder til ledere og ansatte"

Transkript

1 EPJ-PROSJEKTET Kurskatalog Informasjon om opplæringstilbud i DIPS høsten 2014 Veileder til ledere og ansatte

2 VELKOMMEN TIL KURS Tryggere for meg enklere for oss 20. oktober 2014 får vi felles pasientjournal med èn innlogging. Dette vil gi full pasienthistorikk for alle pasienter. Alle som er ansvarlig for pasientbehandling i sykehuset vil ha tilgang til relevant og oppdatert informasjon om pasientene, på tvers av fag og geografi. Basiskurs - Klasserom...S. 9 Spesialkurs - Klasserom... S. 25 E-læringskurs...S. 37 Kurs for superbrukere... S. 56 Auditoriekurs S. 63 Pasientsikkerheten blir bedre og det blir enklere for oss som jobber i sykehuset. Alle som utfører pasientadministrativt arbeid, eller har dokumentasjonsplikt i journalen, skal på kurs. I denne katalogen finner du informasjon om alle kursene. Jeg vil oppfordre alle til å snakke med lederen sin før de melder seg på kurs slik at den daglige driften planlegges godt i forkant av opplæringen. Vi ser frem til endelig å få èn felles pasientjournal. Kurskatalogen er produsert av EPJ-prosjektet ved Delprosjekt Opplæring. Ansvarlig redaktør: Einar Hysing Utgivelsesdato: 1. mars 2014 Revidert: 26. september 2014 Bjørn Erikstein Adm. direktør rmasjon: 2

3 OM KURSKATALOGEN I løpet av 7 uker i september og oktober 2014 skal ansatte i Oslo universitetssykehus delta på obligatorisk opplæring, både e-læring- og klasseromskurs. Denne katalogen gir deg en oversikt over kurstilbudet. All påmelding skjer i Læringsportalen, både e-læring- og klasseromskurs. Bruk denne katalogen til å finne ut hvilke kurs du skal delta på. Snakk med din leder før du melder deg på kurs. OM KURSENE DIPS-opplæringen er skreddersydd for arbeidsområde, yrkesgruppe og rolle. Både e-læring- og klasseromskurs er obligatorisk for alle ansatte som dokumenterer i EPJ. E-læringskursene skal gi deg en kort innføring i DIPS og har som hensikt å være en forberedelse til klasseromskurset. E-læringen vil derfor ikke erstatte klasseromsundervisningen. Siden det skal arrangeres 1000 ulike klasseromskurs i september og oktober 2014, vil du ikke finne tid og sted i denne katalogen, men i Læringsportalen. ANNET OPPLÆRINGS- TILBUD I tillegg til e-læring- og klasseromskurs vil det bli arrangert auditoriekurs og brukerkaféer på de fleste lokasjoner. På brukerkafé kan du komme innom for råd og veiledning i DIPS. Ingen påmelding. Auditoriekursene er åpne uten påmelding. For oversikt over auditoriekurs se side 67. Tid og sted for brukerkafé og auditoriekurs publiseres på Virksometsportalen, EPJ-prosjektet fra 15. juni

4 INNHOLD Velkommen til kurs 2 Om Kurskatalogen 3 Om Kursene 3 Annet opplæringstilbud 3 Påmelding 6 Hvordan finne riktig kurs i riktig rekkefølge? 7 Basiskurs - Klasserom 1. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK DIPS Basiskurs annet fagpersonell DIPS Basiskurs andre behandlere pol SOMATIKK DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK DIPS Basiskurs sykepleie anestesi/operasjon DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK DIPS Basiskurs kontor sengepost SOMATIKK DIPS Basiskurs jordmor DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste DIPS Basiskurs lege/psykolog PSYKIATRI DIPS Basiskurs andre behandlere pol PSYKIATRI DIPS Basiskurs sykepleie sengepost PSYKIATRI DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI DIPS Basiskurs kontor sengepost PSYKIATRI 23 Spesialkurs - klasserom 15. DIPS Spesialkurs henvisning DIPS Spesialkurs behandlingsplaner DIPS Spesialkurs timebokoppsett DIPS Spesialkurs ledere DIPS Spesialkurs sykepleie Akuttmottak DIPS Spesialkurs Klinisk dokumentsenter DIPS Spesialkurs Sentralt henvisningsmottak DIPS Spesialkurs aktivitet og analyse DIPS Spesialkurs økonomi DIPS Spesialkurs gruppebestilling poliklinikk 35 4

5 E-læringskurs 38 1a. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK 39 2a. DIPS Basiskurs annet fagpersonell 40 3a. DIPS Basiskurs andre behandlere pol SOMATIKK 41 4a. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK 42 6a. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK 43 7a. DIPS Basiskurs kontor sengepost SOMATIKK 44 8a. DIPS Basiskurs jordmor 45 9a. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste 46 10a. DIPS Basiskurs lege/psykolog PSYKIATRI 47 11a. DIPS Basiskurs andre behandlere pol PSYKIATRI 48 12a. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost PSYKIATRI 49 13a. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI 50 14a. DIPS Basiskurs kontor sengepost PSYKIATRI 51 15a. DIPS Spesialkurs henvisning 52 16a. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner 53 18a. DIPS Spesialkurs ledere 54 30a. DIPS Elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger 30b. DIPS Pleie- og omsorgsmeldinger på papir 55 Kurs for superbrukere 24. DIPS Superbruker lege SOMATIKK DIPS Superbruker kontor/andre behandl. SOMATIKK DIPS Superbruker sykepleietjeneste SOMATIKK DIPS Superbruker lege/psykolog PSYKIATRI DIPS Superbruker kontor/andre behandl. PSYKIATRI DIPS Superbruker sykepleie PSYKIATRI 62 Auditoriekurs 63 Opplæringskoordinatorer 64 5

6 PÅMELDING All påmelding til både klasseromskurs og e-læringskurs skjer i Læringsportalen. I Læringsportalen finner du detaljer om tid og sted. For at opplæringen skal bli gjennomført med så liten belastning i den daglige driften som mulig, vil tett kommunikasjon med leder være avgjørende. Hvordan melde meg på kurs? Både ledere og ansatte kan melde på i Læringsportalen. Ca 20 % av alle kursene er forhåndspåmeldt. Avklar med din leder om du allerede er påmeldt. Lederne har mulighet til å melde ansatte på kurs i Læringsportalen, og i noen tilfeller er dette nødvendig for å fordele de ansatte på de ulike kursene i 7 ukersperioden på en god måte. Hvordan kommer jeg inn i Læringsportalen? Læringsportalen finner du under Tjenester i høyremenyen på Virksomhetsportalen. Du kan også komme inn i Lærings - portalen fra Internett hvor som helst. Husk da passordet. Ved glemt passord, får du passordet sendt til din OUS-epost. Passordet i Læringsportalen kan ikke endres. Øverst i skjermbildet i Læringsportalen finner du kursene under følgende faner: DIPS NY KLASSEROM og DIPS NY E-LÆRING Lurer du på noe? - Klinikkens opplæringskoordinator kan hjelpe. Hver klinikk har en kontaktperson for DIPS-opplæringen. Du kan kontakte dem hvis du lurer på noe. Opplæringskoordinatorene har oversikt over kurspåmeldingen i sine klinikker. Se liste over opplæringskoordinatorene på side 67. 6

7 Foto: Oslo universitetssykehus. (Illustrasjonsfoto) HVORDAN FINNE RIKTIG KURS I RIKTIG REKKEFØLGE? Mange trenger å gå på flere kurs. De fleste trenger et basiskurs (e-læring og klasserom), og eventuelt et eller flere spesialkurs. Til de fleste klasseromskursene blir det utviklet et tilpasset e-læringskurs. E-læringskursene skal være gjennomført før klasseromskurset. Dersom det er mulig anbefaler vi å gjennomføre e-læringskurset så tett opp til kursdagen som mulig. E-læringskursene er tilgjengelig i Læringsportalen under fanen DIPS NY E-LÆ- RING fra 15. juni Spesialkursene bygger på basiskursene og det er viktig at basiskursene gjennomføres før spesialkursene. Ved deltakelse på flere kurs: Les nøye gjennom beskrivelsen som omhandler ditt kurs. Øverst under står det beskrevet hvilke kurs du skal ha gjennomgått før du gjennomfører kurset. Nederst står det listet Andre relevante kurs som kan være aktuelle å ta i etterkant. Er du usikker på hvilke kurs du skal gjennomføre, snakk med leder eller opplæringskoordinator for din klinikk. 7

8 8

9 BASISKURS 9

10 1. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 1a. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK Leger og tannleger i somatikk. Antall timer klasseromskurs 6 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk Sengepost Journal Rekvirering av prøver og undersøkelser med svaroppfølging Medisinsk koding Resepter Henvisninger og tilsyn Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. : Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJ-prosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 15a og 15. DIPS Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 10

11 2. DIPS Basiskurs annet fagpersonell Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 2a. DIPS Basiskurs annet fagpersonell Fagpersonell som fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, sosionomer, logopeder, kliniske pedagoger og andre med dokumentasjonsplikt. Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk Sengepost Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJ-prosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 3a og 3. DIPS Basiskurs andre behandlere pol SOMATIKK (e-læring og klasserom) 11a og 11. DIPS Basiskurs andre behandlere pol PSYKIATRI (e-læring og klasserom) 11

12 3. DIPS Basiskurs andre behandlere pol SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromkurs: 3a. DIPS Basiskurs andre behandlere poliklinikk SOMATIKK Sykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter og andre feks klinisk ernæringsfysiologer som har selvstendig poliklinikk Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk Journal Henvisning og tilsyn Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 15a og 15. DIPS Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 12

13 4. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 4a. DIPS Basiskurs Sykepleie sengepost SOMATIKK Sykepleiere, helsefagarbeider, hjelpepleier, miljøarbeider, pleieassistenter på sengeposter somatikk, samt spesialposter som intensiv og postoperative enheter somatikk Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Innleggelse, overflytting og utskrivning Journal Øhjelp skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Tid og sted for auditorieundervisning i elektronisk pleie og omsorgsmeldinger (PLO) vil bli annonsert sammen med annen auditorieundervisning på Virksomhetsportalen og på EPJ-prosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 30a. DIPS Elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) (e-læring) 30. DIPS Elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) (auditorie) 16a. og 16. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner (e-læring og klasserom) 13

14 5. DIPS Basiskurs sykepleier anestesi/operasjon Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 4a. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK Sykepleiere på anestesi og operasjon Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Sengepost Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 4. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK (klasserom) 14

15 6. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs 6a. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK Sekretærer og administrativt personell på poliklinikker Antall timer klasseromskurs 6 t Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk Sengepost Timebok Journal Medisinsk koding Rapporter Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Andre relevante kurs 9a. og 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (e-læring og klasserom) 15a.og 15. DIPS Spesialkurs henvisning (e-læring og klasserom) 17. DIPS Spesialkurs timebokoppsett (klasserom) 15

16 7. DIPS Basiskurs kontor sengepost SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 7a. DIPS Basiskurs kontor sengepost SOMATIKK Postsekretærer og administrativt personell sengeposter somatikk Antall timer klasseromskurs 6 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Sengepost Poliklinikk Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 9a. og 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (e-læring og klasserom) 15a. og 15. DIPS Spesialkurs henvisning (e-læring og klasserom) 16

17 8. DIPS Basiskurs jordmor Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 8a. DIPS Basiskurs jordmor Jordmødre på føde og barsel Antall timer klasseromskurs 2 t Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger inkl hjelpenummer (nyfødt/dødfødt) Sengepost Journal skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å Andre relevante kurs 3a. og 3. DIPS Basiskurs andre behandlere pol SOMATIKK (e-læring og klasserom) 17

18 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 9a. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste Alle som jobber med inntaksplanlegging og ventelister til poliklinikk og innleggelse (pasientkoordinator RH) Antall timer klasseromskurs 6 t Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger Henvisninger Venteliste/ pasientliste Journal Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Andre relevante kurs 15a. og 15. DIPS Basiskurs Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 18

19 10. DIPS Basiskurs lege/psykolog PSYKIATRI Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 10a. DIPS Basiskurs lege/psykolog PSYKIATRI Leger og psykologer, innen psykiatri og rus. Antall timer klasseromskurs 6 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk og sengepost Psykiatri og vedtak Journal Prøver, rekvirering og svaroppfølging Medisinsk koding Resepter Henvisninger og tilsyn Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 15a. og 15. DIPS Basiskurs Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 19

20 11. DIPS Basiskurs andre behandlere pol PSYKIATRI Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 11a. DIPS Basiskurs andre behandlere pol PSYKIATRI Sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og andre behandlere i psykiatrien med selvstendig poliklinikk Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger inkl. psykiatri Henvisningsbildet Poliklinikk Journal Henvisning og tilsyn Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 15a. og 15. DIPS Basiskurs Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 20

21 12. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost PSYKIATRI Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 12a. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost PSYKIATRI Sykepleiere, helsefagarbeider, hjelpepleier, miljøarbeider, pleieassistenter på sengeposter psykiatri. Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger inkl psykiatri Innleggelse Psykiatri og vedtak Journal Øhjelp skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 30a. og 30. DIPS Elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) (e-læring og auditorie) 16a. og 16. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner (e- læring og klasserom) (Kun for psykiatrien unntatt BUP og RUS samt Avdeling for kreftbehandling, KKT) 21

22 13. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 13a. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI Sekretærer og administrativt personell på poliklinikker, psykiatri og rus Antall timer klasseromskurs 6 t Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger inkl. psykiatri Henvisningsbildet Poliklinikk Sengepost Timebok Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 9a. og 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (e- læring og klasserom) 15a. og 15. DIPS Basiskurs Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 17. DIPS Spesialkurs timebokoppsett (klasserom) 22

23 14. DIPS Basiskurs kontor sengepost PSYKIATRI Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 14a. DIPS Basiskurs kontor sengepost PSYKIATRI Postsekretærer og administrativt personell sengeposter psykiatri Antall timer klasserom 6 t Basisfunksjoner pasient administrative opplysninger inkl. psykiatri Henvisningsbildet Sengepost Poliklinikk Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 9a. og 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (e- læring og klasserom) 15a. og 15. DIPS Basiskurs Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 23

24 24

25 SPESIALKURS 25

26 15. DIPS Spesialkurs henvisning Dette kurset er basert på at alle har basiskurs for egen yrkesgruppe før dette kurset. Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 15a. DIPS Spesialkurs henvisning Ansatte som registrerer og vurderer henvisninger (leger, koordinatorer, sykepl./ kontor). Antall timer klasserom 2 t Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Henvisningsbildet Henvisninger Planlegge kontakt Ventelistebrev skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Andre relevante kurs 9a. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (e-læring) 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (klasserom) 26

27 16. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 16a. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner Ett av følgende basiskurs skal være gjennomført før dette spesialkurset: 2. DIPS Basiskurs annet fagpersonell (e-læring og klasserom) eller 4. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK (e-læring og klasserom) eller 12. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost PSYKIATRI (e-læring og klasserom) Dette kurset er kun for Klinikk for psykisk helse og avhengighet (bortsett fra Rus og BUP) Avdeling for kreftbehandling, KKT. Antall timer klasseromskurs 3 t Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Basis/grunnleggende teori Opprette og revidere behandlingsplan Lese behandlingsplan Feilhåndtering skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Relevant informasjon DIPS Spesialkurs behandlingsplaner blir arrangert for øvrige sykepleiere på sengepost i løpet av

28 17. DIPS Spesialkurs timebokoppsett Følgende kurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 6a. og 6. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK (e-læring og klasserom) eller 13a. og 13. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI (e-læring og klasserom) Kontor og annet personell som har ansvar for å administrere og definere timebøker i pasientadministrative system per dags dato. Antall timer klasseromkurs 3 t Ressurs I timebok Sperre timebok Gruppebehandling Definere timebøker skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. NB! Det blir ikke e-læringskurs for timebokoppsett i E-læringskurs blir utviklet i forbindelse med EPJ-prosjektet, Fase 2, Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs Relevant informasjon Det blir ikke utviklet e-læringskurs for timebokoppsett i 2014, men kommer i EPJ-prosjektets Fase 2,

29 18. DIPS Spesialkurs ledere Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 18a. DIPS Spesialkurs ledere (NB. Kurset publiseres september 2014) Alle ledere i kliniske enheter, evt stedfortredere, som har ansvar for oppfølging av pasientforløp, ansatteforløp og rapportering Antall timer klasseromkurs 3 t Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Basisfunksjoner Prosesskart pasientforløp Oppføling av ansattes arbeidsoppgaver Ansettelsesforhold Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs Basiskurs for egen faggruppe 29

30 19. DIPS Spesialkurs Arena 4a. DIPS Basiskurs sykepleietjeneste sengepost SOMATIKK (e-læring) Sykepleie ved Akuttmottaket skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 15. juni. Andre relevante kurs 30a. og 30. DIPS Elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) (e-læring og auditorie) 30

31 20. DIPS Spesialkurs Klinisk dokumentsenter Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: Ansatte i Klinisk dokumentsenter Påmelding Styrt påmelding via leder. Ta kontakt med din leder for informasjon. 31

32 21. DIPS Spesialkurs Sentralt henvisningsmottak Dette kurset krever ingen forkunnskaper Ansatte som jobber på Sentralt henvisningsmottak Påmelding Styrt påmelding via leder. Ta kontakt med din leder for informasjon. 32

33 22. DIPS Spesialkurs aktivitet og analyse Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: Avdeling for aktivitet og analyse Påmelding Styrt påmelding via leder. Ta kontakt med din leder for informasjon. 33

34 23. DIPS Spesialkurs økonomi Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: Ansatte som skal bruke DIPS i regnskapsavdelingen Dette kurset er under utvikling, og vil bli publisert i løpet av våren Følg med i Læringsportalen! skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 15. juni 34

35 37. DIPS Spesialkurs gruppebestilling poliklinikk Følgende kurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 6a. og 6. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK (e-læring og klasserom) eller 13a. og 13. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI (e-læring og klasserom) Ansatte som jobber med inntaksplanlegging på poliklinikk Dette kurset er under utvikling og vil bli publisert etter 20. oktober skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. 35

36 36

37 E-LÆRINGSKURS 37

38 Dette e-læringskurset krever ingen forkunnskaper Alle som ikke har brukt DIPS som verktøy tidligere. Hensikten med e-læringskurs Dette e-læringskurset tilhører ikke et klasseromskurs, men fungerer som et selvstendig kurs for deg som ikke har brukt DIPS før. Husk å ta dette e-læringskurset før all annen DIPS opplæring. Bruke basisfunksjoner som å logge på, endre passord Kunne navigering i systemet Søke opp pasient Hente opp/korrigere pasientadministrative opplysninger Kunne utføre enkle innstillinger av egen arbeidsflate Kunne velge å beholde pasient på liste Beslutt tilgang skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 15. juni. Dersom du har mulighet, anbefaler vi at du tar e-læringskurset så tett opp til klasseromskurset som mulig. E-læringskurset vil være tilgjengelig i Læringsportalen fra 15. juni. 38

39 1a. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført: Alle leger og tannleger i somatikk Hensikten med e-læringskurs Både e-læringskurs og klasseromskurs er obligatorisk. E-læringskursene skal gi deg en kort innføring i DIPS og har som hensikt å være en forberedelse til klasseromskurset. E-læringen vil derfor ikke erstatte klasseromsundervisningen. Dersom du har mulighet, anbefales det at e-læringskurs gjennomføres så nært opptil klasseromskurset som mulig. E-læringskursene vil være tilgjengelig i Læringsportalen fra 15. juni. et i e-læringskurset er et utvalg av innholdet i klasseromskurset, 1. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK: Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk og sengepost Journal Prøver rekvirering og svar Medisinsk koding Resepter Henvisninger og tilsyn Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 15. juni. Dersom du har mulighet, anbefaler vi at du tar e-læringskurset så tett opp til klasseromskurset som mulig. 39

40 2a. DIPS Basiskurs annet fagpersonell Følgende e-læringskurs skal være gjennomført: Fagpersonell som fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, sosionomer, logopeder, kliniske pedagoger og andre med dokumentasjonsplikt. Hensikten med e-læringskurs Både e-læringskurs og klasseromskurs er obligatorisk. E-læringskursene skal gi deg en kort innføring i DIPS og har som hensikt å være en forberedelse til klasseromskurset. E-læringen vil derfor ikke erstatte klasseromsundervisningen. Dersom du har mulighet, anbefales det at e-læringskurs gjennomføres så nært opptil klasseromskurset som mulig. E-læringskursene vil være tilgjengelig i Læringsportalen fra 15. juni. et i e-læringskurset er et utvalg av innholdet i klasseromskurset, 2. DIPS basiskurs annet fagpersonell: Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk Sengepost Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 15. juni. Dersom du har mulighet, anbefaler vi at du tar e-læringskurset så tett opp til klasseromskurset som mulig. 40

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold FASE 1 - NYANSATT Aktivitet DIPS E-LÆRING Basis Henvisning Opr planlegging Timebok Poliklinikk Behandlingsplan NYANSATT IKT ansvarlig for kursvedlegg

Detaljer

Inntaksplanlegging i DIPS Arena

Inntaksplanlegging i DIPS Arena Inntaksplanlegging i DIPS Arena 5. Mai 2014 Lars Ilebrekke Produkteier Telefon: 40201500 Epost: lil@dips.no DIPS ASA Jernbaneveien 85 Bodø Telefon: 75 59 20 00 www.dips.no Mål for 2014 DIPS Arena skal

Detaljer

Flaskehalser i pakkeforløp. Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken

Flaskehalser i pakkeforløp. Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Flaskehalser i pakkeforløp Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Pasientforløp Pakkeforløpenes «100 dager» er snart gått.

Detaljer

STUDIELISTE Inven2 AS, 11. april 2014

STUDIELISTE Inven2 AS, 11. april 2014 M52162 Økonomisk avslutning HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN M52171 Klinsk regnskapsrapport sendt HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN M52263 Økonomisk oppfølging A HUS M52274 Økonomisk oppfølging KKT KLINIKK

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Henvisninger til klinisk service Sende, motta og vurdere sekundærhenvisninger

Henvisninger til klinisk service Sende, motta og vurdere sekundærhenvisninger Henvisninger til klinisk service Sende, motta og vurdere sekundærhenvisninger Delprosjekt Stabilisering og Optimalisering (StOp) Team 3 - Tryggere for meg! - Enklere for oss! Hva gjør klinisk service?

Detaljer

DIPS Tips Superbrukerforum 3. desember. Avdeling for kliniske systemer

DIPS Tips Superbrukerforum 3. desember. Avdeling for kliniske systemer DIPS Tips Superbrukerforum 3. desember Resept Konverterer til doseringstekst Konverterer nå koder til tekst i feltet Dosering 1+1+1 = 1 tablett morgen 1 tablett midt på dagen 1 tablett kveld 1+1+1+1 =

Detaljer

Strategier og tiltak for å møte samfunnets behov for kapasitet og kompetanse

Strategier og tiltak for å møte samfunnets behov for kapasitet og kompetanse Strategier og tiltak for å møte samfunnets behov for kapasitet og kompetanse Perspektiver fra helsetjenesten Stener Kvinnsland Adm. dir. Helse Bergen/styreleder OUS Folketalsutvikling og sykdomsbildet

Detaljer

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E OPPGAVEDELING VED KVINNEKLINIKKEN - T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E L I N D A E R T Z E I D K L I N I K K O V E R S Y K E

Detaljer

Opplæringspoliklinikk revmatologisk avdeling Ålesund sjukehus. Kristin Grepstad Mørkeseth, sykepleier

Opplæringspoliklinikk revmatologisk avdeling Ålesund sjukehus. Kristin Grepstad Mørkeseth, sykepleier Opplæringspoliklinikk revmatologisk avdeling Ålesund sjukehus Kristin Grepstad Mørkeseth, sykepleier Revmatologisk avdeling Eneste revmatologiske avdeling i M&R fylke Sengepost (6 senger på med avd) Dagavdeling

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Erfaringer fra Regional EPJ ved OUS. Einar S. Hysing

Erfaringer fra Regional EPJ ved OUS. Einar S. Hysing Erfaringer fra Regional EPJ ved OUS Einar S. Hysing Regional EPJ ved OUS Foranalyse våren 2012 Forprosjekt - høsten 2012 Fase 1 gjennomføring - 2013 og 2014 Oppstart 20.10.14 Fase 2 stabilisering og optimalisering

Detaljer

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover.

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Statistikk SSHF Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Hvor er tallene hentet fra Alle tall som viser alderssammensetning, stillingsbrøk og kjønnsfordeling

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Glemt av sykehuset? Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid 2 Det er en komplisert klinisk hverdag som gjennomgås og som må forbedres Prøver Prøver Prøver Prøver Prøver Pasient

Detaljer

Klinisk dokumentasjon

Klinisk dokumentasjon Klinisk dokumentasjon Talegjenkjenning (TGK) NSH konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 18.11.16 Hilde Haugerud Kirurgisk Kontoravdeling Forstudie (TGK) Analyse i SiV Mål Pasientsikkerhet Raskere

Detaljer

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold ehelsedagene 2016 Asbjørn Elgen, Medisinsk fagsjef IKT Sykehuset Østfold Innhold Status Elektronisk kurve i SØ Den tornefulle veien fram

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

AKAN og BHT s rolle, rusmiddeltesting. Disposisjon:

AKAN og BHT s rolle, rusmiddeltesting. Disposisjon: AKAN og BHT s rolle, rusmiddeltesting. Disposisjon: Oslo universitetssykehus AKAN-tall i typisk BHT Helsetilsynet, nøkkeltall AKAN + BHT = Sant? HR, ledere og AKANkontakt(-er) AKANavtale dette bør med

Detaljer

Superbrukerforum Avansert timebok

Superbrukerforum Avansert timebok Superbrukerforum Avansert timebok - Tryggere for meg! - Enklere for oss! Forutsetninger for effektiv booking på poliklinikk Definerte timebøker 12 18 mnd fram i tid Definerte kontorressurser bør ha kontroll

Detaljer

Bruk av MinJournal ved planlagt kirurgi et prosjekt i OUS. HelsIT Marit Aakvik Sønstebø spesialrådgiver

Bruk av MinJournal ved planlagt kirurgi et prosjekt i OUS. HelsIT Marit Aakvik Sønstebø spesialrådgiver Bruk av MinJournal ved planlagt kirurgi et prosjekt i OUS 1 2 MinJournal En kommunikasjonskanal mellom pasient og sykehus i Helse Sør-Øst 3 Tjenester i MinJournal Innsyn Forberedelse og oppfølging Selvbetjening

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

23.05.2013 15:00 QuestBack eksport - Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013

23.05.2013 15:00 QuestBack eksport - Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013 Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013 Publisert fra 12.03.2013 til 20.05.2013 766 respondenter (766 unike) 1. Ved hvilken klinikk arbeider du? 1 Psykisk helse og avhengighet 8,7 % 64 2 Medisinsk klinikk

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

Alternativ forside. Laila Nemeth, Helse Fonna HF

Alternativ forside. Laila Nemeth, Helse Fonna HF Alternativ forside Laila Nemeth, Helse Fonna HF Bakgrunn Stor økning i påtrykk medisinske pasienter Erkjennelse-begrensede ressurser nå og i framtida Utvikling på at alle skal gjøre alt Utvikling større

Detaljer

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF:

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF: Dokument-ID: 4916 Versjon: 4 Status: Godkjent Prosedyre Lukking av mine dokumenter i Dips Dokumenteier: Kirsti Loe Utarbeidet av: Kirsti Loe,Siv Horn, Marianne Marki, Vivien Jørgensen, Kirsti Bjune. Kirsti

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 Ingrid Heitmann medforfatter Eirik Nikolai Arnesen Oslo Universitetssykehus HF, enhet Rikshospitalet IT-avdelingen, Seksjon Kliniske tjenester. Hva sa vi på HelsIT

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering på status og kritiske faktorer i DIPS prosjektet og gevinstrealisering knyttet til implementering av DIPS Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato

Detaljer

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Vedlegg styresak 099-2013 Handlingsplan - styring og kontroll av pasientadministrative rutiner ved SSHF - oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Sørlandet sykehus HF Versjon 1.0 oppdatert pr. 23.10.13 INNHOLD

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

E-resept og kjernejournal på OUS. Avdeling for kliniske systemer

E-resept og kjernejournal på OUS. Avdeling for kliniske systemer E-resept og kjernejournal på OUS Informasjon Link: E-resept og kjernejournal Nye ID-kort til Leger og sykepleiere i akuttmottak må få nye ID-kort med et personlig sertifikat Krever gyldig legitimasjon

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter 1 Fagdirektør Kirsti Bjune Sarpsborg 28. januar 2016 2 Sunnaas sykehus HF Administrerende direktør stab Servicesenter Forskningsavdelingen Klinikk Samhandlingsavdelingen 3 4 Sunnaas

Detaljer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Oppsummering Questbackundersøkelse Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Organisering Helse Finnmark: 4 stedlige klinikksjefer Nordlandssykehuset: 8 Klinikksjefer UNN: 11 Klinikksjefer Helgelandssykehuset:

Detaljer

Bedre helse og sikkerhet med EPJ

Bedre helse og sikkerhet med EPJ Bedre helse og sikkerhet med EPJ Helsit, 27. september 2007 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Mine tema Noen ord om hvem vi er Datasikkerheten med og uten EPJ Tilgangskontrollen i DIPS En kronikk i Aftenposten

Detaljer

Handlingsplan 2013. Årsrapport

Handlingsplan 2013. Årsrapport Handlingsplan 2013. Årsrapport Samarbeidsavtalene: Tjenesteavtale for ansettelse av turnusleger Delavtale C) om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale

Detaljer

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols - prosjekt Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols prosjektet kartlegging Finne behovet Kompetanse- hevings program Resultatet av kartleggingen Kols-team

Detaljer

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon

Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H. Talsethagen Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/3 Samarbeid om felles journal i Helse Nord - informasjon Bakgrunn I forbindelse med konsolidering

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Medisinsk kontorfaglig samling 8. mars 2012 Bjørn Magne Eggen dr. med. prosjektleder / spesialrådgiver Anine Ramberg og Mona Syversen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Helse, miljø og sikkerhet - Tertialrapport 2. tertial

SAKSFREMLEGG. Helse, miljø og sikkerhet - Tertialrapport 2. tertial SAKSFREMLEGG Sak 54/8 Helse, miljø og sikkerhet - Tertialrapport. tertial Utvalg: Saksbehandler: Håkon Hammervik Arkivsak: 8/3799-5 Arkiv: 54 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital tar tertialrapporten

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Pasientforløp Cholecystitt

Pasientforløp Cholecystitt Cholecystitt For pasient Utredning Behandling Kontroll Oppfølging Kontakter For henviser Administrative opplysninger Mål og resultatoppfølging Cholecystitt For pasient Helsebiblioteket Cholecystitt For

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR-melding

Organisasjonsstruktur i NPR-melding Divisjon Organisasjonsstruktur i NPR-melding Håvard Standal Produktansvarlig, DIPS ASA Hva skal ett organisasjonsoppsett støtte? Pasient behandling Hvor skal behandlingen utføres Hvem har ansvar Pasient

Detaljer

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Ny sykehusstruktur Østfold 2015 Nøkkeltall Sykehuset Østfold 2013 DPS

Detaljer

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Hva er historien? Allerede på slutten av 1800 tallet startet sykepleiere å gi anestesi. Den gang var det kirurgen som hadde det medisinske

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Forvaltningsløsning for organisasjonsdata og fullmakter

Forvaltningsløsning for organisasjonsdata og fullmakter Forvaltningsløsning for organisasjonsdata og fullmakter Superbrukerforum DIPS 19.05.2016 Bakgrunn og drivere for Forvaltningsløsningen Ingen entydig master for organisasjonsdata og fullmakter Lite forutsigbar

Detaljer

Trygge digitale tjenester Vestlandspasienten våre erfaringer. Normkonferansen 15. oktober 2015

Trygge digitale tjenester Vestlandspasienten våre erfaringer. Normkonferansen 15. oktober 2015 Trygge digitale tjenester Vestlandspasienten våre erfaringer Normkonferansen 15. oktober 2015 2 Ressurslekkasje 85 000 ikke møtt 147 000 endrer time (økning på 11%) En mulig teoretisk mer kapasitet på

Detaljer

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV

Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Prioritering, koordinering og monitorering v Anita Schumacher, fagdirektør SiV Mål: Styrke kvalitet og pasientsikkerhet i kreftbehandlingen Møte oppdragsdokumentets krav og forventninger Være i stand til

Detaljer

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Fra samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene i Østfold: 2. Verdigrunnlag, formål og virkeområde

Detaljer

Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013

Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013 Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013 HVOR/NÅR Ressursgruppe krevende lende inviterer til «Metode- og instruktørsamling i redning i krevende lende

Detaljer

Regionalt kurs for ledere 2013

Regionalt kurs for ledere 2013 Regionalt kurs for ledere 2013 PAS/EPJ- DIPS Regional standardisering DIPS HSØ Kurs for ledere Del 1 Velkomment til kurs for ledere i DIPS Bakgrunn for regionalt kurs for ledere i PAS/EPJ Del 2 Pasientforløp

Detaljer

Sertifisering et kvalitetsløft eller en symbolhandling?

Sertifisering et kvalitetsløft eller en symbolhandling? Sertifisering et kvalitetsløft eller en symbolhandling? Fylkeslegen gransker ny tilsynssak (VG) Ny klagesak mot Sykehuset Østfold (Nettavisen) Enda et avvik(fb) Sykehuset Østfold HF En versting? (2005)

Detaljer

PLO Prosjektet Styringsgruppe sak 1/2015 Ressursmangler og restanse av oppgaver etter prosjektperiodens sluttdato

PLO Prosjektet Styringsgruppe sak 1/2015 Ressursmangler og restanse av oppgaver etter prosjektperiodens sluttdato PLO Prosjektet Styringsgruppe sak 1/2015 Ressursmangler og restanse av oppgaver etter prosjektperiodens sluttdato 1 Introduksjon PLO prosjektet ble startet høsten 2011, og i løpet av 2014 ble det igangsatt

Detaljer

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF

Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Erfaringskonferanse Pakkeforløp Status

Detaljer

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.

Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18. Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler? Ragnhild Castberg, seniorådgiver Norsk Arkivråds arkivseminar,18.september 2012 Om Datatilsynet Et forvaltningsorgan med stor grad av faglig uavhengighet

Detaljer

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Produksjonssetting av ny versjon av DIPS Arena, ny versjon av DIPS Classic og nye integrasjoner til/fra DIPS den 27. mai 2016 Nytt innhold

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00932-10 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01250-22 Tilsagn

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

Det skjer nå i Helse Nord

Det skjer nå i Helse Nord Morgendagens helsetjeneste: Det skjer nå i Helse Nord Elektronisk tilgang til pasientjournal Hvorfor elektronisk tilgang til journal? Pasienten blir delaktig i egen helse. Enklere for pasienten å bruke

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid HelsIT, torsdag 20. september 2012 Bjørn Magne Eggen, Anine Ramberg, Mona Syversen Vi hadde alt for mange uønskede hendelser Ventelister

Detaljer

Journaldato: 3.1.15-5.1.15, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF

Journaldato: 3.1.15-5.1.15, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for Helse Fonna HF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.15-5.1.15, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: SAK2 - Saksarkiv for HF 09.01.2015 Restbestilling: Generelle radiologer uke 1-34 2015, Radiologisk seksjon,

Detaljer

Regionalt kurs for ledere 2013

Regionalt kurs for ledere 2013 Regionalt kurs for ledere 2013 PAS/EPJ- DIPS Regional standardisering DIPS Regional standardisering DIPS HSØ Kurs for ledere Del 1 Velkomment til kurs for ledere i DIPS Bakgrunn for regionalt kurs for

Detaljer

Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag

Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag Workshop Tilgang på tvers om deling av helse opplysninger Tromsø 1.juni 2006 Gerd Saanum Gulstad Seniorrådgiver EPJ standard fra KITH

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Journalløsninger i Helse Vest

Journalløsninger i Helse Vest Journalløsninger i Helse Vest NSHs konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell Scandic Ørnen, Bergen, fredag 18.november 2016 Avdelingsleiar Ørjan Andersen, Helse Vest IKT Utvikling av journalsystem

Detaljer

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger

Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger Ny lov nye muligheter for deling av pasientopplysninger - regelverksendringene - felles journal i Helse Nord 17.09.15 - STYRK Årskonferanse 2015 Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, FIKS Fra én journal

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2015 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: SAK 83/2015 ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Tilgang til pasientens elektroniske journal basert på henvisning. Hallvard Lærum Håkon Haugtomt Aksel Sogstad RR HF september 2006

Tilgang til pasientens elektroniske journal basert på henvisning. Hallvard Lærum Håkon Haugtomt Aksel Sogstad RR HF september 2006 Tilgang til pasientens elektroniske journal basert på henvisning Hallvard Lærum Håkon Haugtomt Aksel Sogstad RR HF september 2006 Tilganger til helseopplysninger i sykehus Behov: Relevante helseopplysninger

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Skal du skrive studentoppgave? ( bachelor-, etter-, videreutdanning og master nivå) Klinikk for psykisk helse

Skal du skrive studentoppgave? ( bachelor-, etter-, videreutdanning og master nivå) Klinikk for psykisk helse Skal du skrive studentoppgave? ( bachelor-, etter-, videreutdanning og master nivå) Temabank Smittevern Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk service klinikk Adm. og ledelse

Detaljer

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose.

Samarbeid for god pasientbehandling. Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. Samarbeid for god pasientbehandling Berit J. Skraastad, spesialsykepleier, Norsk senter for cystisk fibrose. CF populasjonen i Norge Ca 300 pasienter Nyfødt screening for CF startet 01.03.12. Norge - et

Detaljer

Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS

Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS Historien om hvordan ruskonsulenten kom til SUS AV ASSISTERENDE AVDELINGS SYKEPLEIER SUSANNAH SKJØLINGSTAD & AVDELINGS SYKEPLEIER GRITH RAARUP OBSERVASJONS OG BEHANDLINGS AVDELING OBA Starten 2004 startet

Detaljer

Overvektspoliklinikken hva vi kan tilby dine pasienter. Anna Lundgren Lege ved overvektspoliklinikken Sykehuset Østfold

Overvektspoliklinikken hva vi kan tilby dine pasienter. Anna Lundgren Lege ved overvektspoliklinikken Sykehuset Østfold Overvektspoliklinikken hva vi kan tilby dine pasienter Anna Lundgren Lege ved overvektspoliklinikken Sykehuset Østfold Hva er vårt mål? Sammen med pasient finne en sikker vei til vedvarende vekttap. Styrke

Detaljer

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt

Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Nasjonal Kjernejournal - Trygt og enkelt Behovet for kjernejournal (fase 1) Planlagt forløp Uplanlagt forløp Fastlege Sykehus Apotek Uplanlagt hendelse AMK / Legevakt / Akuttmottak??? Ingen elektronisk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PILOTOERING AV NASJONAL KJERNEJOURNAL I STAVANGER, SOLA OG RANDABERG Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERA1-12/6250-11 84173/13 29.11.2013 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.12.2013 Innvandrerrådet 11.12.2013

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00621-5 Vedtak om utvidet rett til omsorgsdager - Personalmappe - NAV Tønsberg Medisinsk kontor - Habilitering Dok. dato: 21.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt

Detaljer

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Erfaringsseminar 22. september 2015 Ingvild Strømsholm Rådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling PAKKEFORLØP Koordinering av pakkeforløp OUS

Detaljer

Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende. Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud

Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende. Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud Sunnaas sykehus HF en vei videre - også for pasientens pårørende Psykologspesialist Randi I. Holsen og Spesialsykepleier Merete Karsrud Tilbud til barn og voksne pårørende ved Sunnaas sykehus HF Psykologspesialist

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Norsk Arkivråd arkivseminar for helsesektoren mandag 17. september 2012 Bjørn Magne Eggen, Anine Ramberg, Mona Syversen Vi hadde alt

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Talegjenkjenning (TGK)

Talegjenkjenning (TGK) Talegjenkjenning (TGK) Forstudie ved SiV TGK - gir det effekten man ønsker oppnå? Hilde Haugerud avd.sjef Kontoravdeling Nøkkeltall Sykehuset i Vestfold Ansatte Omlag 4000 årsverk 5400 ansatte 520 leger

Detaljer

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF

Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF Kreftbehandling innen 20 dager hvordan kan vi nå målet? Baard-Christian Schem Fagdirektør, Helse Vest RHF To viktige premisser 1. I Første avsnitt av kapittelet om 20-dagersregelen i de nasjonale handlingsprogrammene

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie ALLTID TILSTEDE... EDISON ALLTID TILSTEDE... Brosjyren er utarbeidet av: Høgskolelektor Randi Grønseth, Videreutdanningen i barnesykepleie, Høgskolen i Oslo Avdelingssykepleier Nina Bøhle Cheetham, Nyfødtintensiv,

Detaljer