EPJ-PROSJEKTET. Kurskatalog. Informasjon om opplæringstilbud i DIPS høsten 2014 Veileder til ledere og ansatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EPJ-PROSJEKTET. Kurskatalog. Informasjon om opplæringstilbud i DIPS høsten 2014 Veileder til ledere og ansatte"

Transkript

1 EPJ-PROSJEKTET Kurskatalog Informasjon om opplæringstilbud i DIPS høsten 2014 Veileder til ledere og ansatte

2 VELKOMMEN TIL KURS Tryggere for meg enklere for oss 20. oktober 2014 får vi felles pasientjournal med èn innlogging. Dette vil gi full pasienthistorikk for alle pasienter. Alle som er ansvarlig for pasientbehandling i sykehuset vil ha tilgang til relevant og oppdatert informasjon om pasientene, på tvers av fag og geografi. Basiskurs - Klasserom...S. 9 Spesialkurs - Klasserom... S. 25 E-læringskurs...S. 37 Kurs for superbrukere... S. 56 Auditoriekurs S. 63 Pasientsikkerheten blir bedre og det blir enklere for oss som jobber i sykehuset. Alle som utfører pasientadministrativt arbeid, eller har dokumentasjonsplikt i journalen, skal på kurs. I denne katalogen finner du informasjon om alle kursene. Jeg vil oppfordre alle til å snakke med lederen sin før de melder seg på kurs slik at den daglige driften planlegges godt i forkant av opplæringen. Vi ser frem til endelig å få èn felles pasientjournal. Kurskatalogen er produsert av EPJ-prosjektet ved Delprosjekt Opplæring. Ansvarlig redaktør: Einar Hysing Utgivelsesdato: 1. mars 2014 Revidert: 26. september 2014 Bjørn Erikstein Adm. direktør rmasjon: 2

3 OM KURSKATALOGEN I løpet av 7 uker i september og oktober 2014 skal ansatte i Oslo universitetssykehus delta på obligatorisk opplæring, både e-læring- og klasseromskurs. Denne katalogen gir deg en oversikt over kurstilbudet. All påmelding skjer i Læringsportalen, både e-læring- og klasseromskurs. Bruk denne katalogen til å finne ut hvilke kurs du skal delta på. Snakk med din leder før du melder deg på kurs. OM KURSENE DIPS-opplæringen er skreddersydd for arbeidsområde, yrkesgruppe og rolle. Både e-læring- og klasseromskurs er obligatorisk for alle ansatte som dokumenterer i EPJ. E-læringskursene skal gi deg en kort innføring i DIPS og har som hensikt å være en forberedelse til klasseromskurset. E-læringen vil derfor ikke erstatte klasseromsundervisningen. Siden det skal arrangeres 1000 ulike klasseromskurs i september og oktober 2014, vil du ikke finne tid og sted i denne katalogen, men i Læringsportalen. ANNET OPPLÆRINGS- TILBUD I tillegg til e-læring- og klasseromskurs vil det bli arrangert auditoriekurs og brukerkaféer på de fleste lokasjoner. På brukerkafé kan du komme innom for råd og veiledning i DIPS. Ingen påmelding. Auditoriekursene er åpne uten påmelding. For oversikt over auditoriekurs se side 67. Tid og sted for brukerkafé og auditoriekurs publiseres på Virksometsportalen, EPJ-prosjektet fra 15. juni

4 INNHOLD Velkommen til kurs 2 Om Kurskatalogen 3 Om Kursene 3 Annet opplæringstilbud 3 Påmelding 6 Hvordan finne riktig kurs i riktig rekkefølge? 7 Basiskurs - Klasserom 1. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK DIPS Basiskurs annet fagpersonell DIPS Basiskurs andre behandlere pol SOMATIKK DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK DIPS Basiskurs sykepleie anestesi/operasjon DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK DIPS Basiskurs kontor sengepost SOMATIKK DIPS Basiskurs jordmor DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste DIPS Basiskurs lege/psykolog PSYKIATRI DIPS Basiskurs andre behandlere pol PSYKIATRI DIPS Basiskurs sykepleie sengepost PSYKIATRI DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI DIPS Basiskurs kontor sengepost PSYKIATRI 23 Spesialkurs - klasserom 15. DIPS Spesialkurs henvisning DIPS Spesialkurs behandlingsplaner DIPS Spesialkurs timebokoppsett DIPS Spesialkurs ledere DIPS Spesialkurs sykepleie Akuttmottak DIPS Spesialkurs Klinisk dokumentsenter DIPS Spesialkurs Sentralt henvisningsmottak DIPS Spesialkurs aktivitet og analyse DIPS Spesialkurs økonomi DIPS Spesialkurs gruppebestilling poliklinikk 35 4

5 E-læringskurs 38 1a. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK 39 2a. DIPS Basiskurs annet fagpersonell 40 3a. DIPS Basiskurs andre behandlere pol SOMATIKK 41 4a. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK 42 6a. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK 43 7a. DIPS Basiskurs kontor sengepost SOMATIKK 44 8a. DIPS Basiskurs jordmor 45 9a. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste 46 10a. DIPS Basiskurs lege/psykolog PSYKIATRI 47 11a. DIPS Basiskurs andre behandlere pol PSYKIATRI 48 12a. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost PSYKIATRI 49 13a. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI 50 14a. DIPS Basiskurs kontor sengepost PSYKIATRI 51 15a. DIPS Spesialkurs henvisning 52 16a. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner 53 18a. DIPS Spesialkurs ledere 54 30a. DIPS Elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger 30b. DIPS Pleie- og omsorgsmeldinger på papir 55 Kurs for superbrukere 24. DIPS Superbruker lege SOMATIKK DIPS Superbruker kontor/andre behandl. SOMATIKK DIPS Superbruker sykepleietjeneste SOMATIKK DIPS Superbruker lege/psykolog PSYKIATRI DIPS Superbruker kontor/andre behandl. PSYKIATRI DIPS Superbruker sykepleie PSYKIATRI 62 Auditoriekurs 63 Opplæringskoordinatorer 64 5

6 PÅMELDING All påmelding til både klasseromskurs og e-læringskurs skjer i Læringsportalen. I Læringsportalen finner du detaljer om tid og sted. For at opplæringen skal bli gjennomført med så liten belastning i den daglige driften som mulig, vil tett kommunikasjon med leder være avgjørende. Hvordan melde meg på kurs? Både ledere og ansatte kan melde på i Læringsportalen. Ca 20 % av alle kursene er forhåndspåmeldt. Avklar med din leder om du allerede er påmeldt. Lederne har mulighet til å melde ansatte på kurs i Læringsportalen, og i noen tilfeller er dette nødvendig for å fordele de ansatte på de ulike kursene i 7 ukersperioden på en god måte. Hvordan kommer jeg inn i Læringsportalen? Læringsportalen finner du under Tjenester i høyremenyen på Virksomhetsportalen. Du kan også komme inn i Lærings - portalen fra Internett hvor som helst. Husk da passordet. Ved glemt passord, får du passordet sendt til din OUS-epost. Passordet i Læringsportalen kan ikke endres. Øverst i skjermbildet i Læringsportalen finner du kursene under følgende faner: DIPS NY KLASSEROM og DIPS NY E-LÆRING Lurer du på noe? - Klinikkens opplæringskoordinator kan hjelpe. Hver klinikk har en kontaktperson for DIPS-opplæringen. Du kan kontakte dem hvis du lurer på noe. Opplæringskoordinatorene har oversikt over kurspåmeldingen i sine klinikker. Se liste over opplæringskoordinatorene på side 67. 6

7 Foto: Oslo universitetssykehus. (Illustrasjonsfoto) HVORDAN FINNE RIKTIG KURS I RIKTIG REKKEFØLGE? Mange trenger å gå på flere kurs. De fleste trenger et basiskurs (e-læring og klasserom), og eventuelt et eller flere spesialkurs. Til de fleste klasseromskursene blir det utviklet et tilpasset e-læringskurs. E-læringskursene skal være gjennomført før klasseromskurset. Dersom det er mulig anbefaler vi å gjennomføre e-læringskurset så tett opp til kursdagen som mulig. E-læringskursene er tilgjengelig i Læringsportalen under fanen DIPS NY E-LÆ- RING fra 15. juni Spesialkursene bygger på basiskursene og det er viktig at basiskursene gjennomføres før spesialkursene. Ved deltakelse på flere kurs: Les nøye gjennom beskrivelsen som omhandler ditt kurs. Øverst under står det beskrevet hvilke kurs du skal ha gjennomgått før du gjennomfører kurset. Nederst står det listet Andre relevante kurs som kan være aktuelle å ta i etterkant. Er du usikker på hvilke kurs du skal gjennomføre, snakk med leder eller opplæringskoordinator for din klinikk. 7

8 8

9 BASISKURS 9

10 1. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 1a. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK Leger og tannleger i somatikk. Antall timer klasseromskurs 6 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk Sengepost Journal Rekvirering av prøver og undersøkelser med svaroppfølging Medisinsk koding Resepter Henvisninger og tilsyn Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. : Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJ-prosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 15a og 15. DIPS Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 10

11 2. DIPS Basiskurs annet fagpersonell Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 2a. DIPS Basiskurs annet fagpersonell Fagpersonell som fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, sosionomer, logopeder, kliniske pedagoger og andre med dokumentasjonsplikt. Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk Sengepost Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJ-prosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 3a og 3. DIPS Basiskurs andre behandlere pol SOMATIKK (e-læring og klasserom) 11a og 11. DIPS Basiskurs andre behandlere pol PSYKIATRI (e-læring og klasserom) 11

12 3. DIPS Basiskurs andre behandlere pol SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromkurs: 3a. DIPS Basiskurs andre behandlere poliklinikk SOMATIKK Sykepleiere, jordmødre, fysioterapeuter og andre feks klinisk ernæringsfysiologer som har selvstendig poliklinikk Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk Journal Henvisning og tilsyn Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 15a og 15. DIPS Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 12

13 4. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 4a. DIPS Basiskurs Sykepleie sengepost SOMATIKK Sykepleiere, helsefagarbeider, hjelpepleier, miljøarbeider, pleieassistenter på sengeposter somatikk, samt spesialposter som intensiv og postoperative enheter somatikk Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Innleggelse, overflytting og utskrivning Journal Øhjelp skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Tid og sted for auditorieundervisning i elektronisk pleie og omsorgsmeldinger (PLO) vil bli annonsert sammen med annen auditorieundervisning på Virksomhetsportalen og på EPJ-prosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 30a. DIPS Elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) (e-læring) 30. DIPS Elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) (auditorie) 16a. og 16. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner (e-læring og klasserom) 13

14 5. DIPS Basiskurs sykepleier anestesi/operasjon Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 4a. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK Sykepleiere på anestesi og operasjon Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Sengepost Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 4. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK (klasserom) 14

15 6. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs 6a. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK Sekretærer og administrativt personell på poliklinikker Antall timer klasseromskurs 6 t Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk Sengepost Timebok Journal Medisinsk koding Rapporter Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Andre relevante kurs 9a. og 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (e-læring og klasserom) 15a.og 15. DIPS Spesialkurs henvisning (e-læring og klasserom) 17. DIPS Spesialkurs timebokoppsett (klasserom) 15

16 7. DIPS Basiskurs kontor sengepost SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 7a. DIPS Basiskurs kontor sengepost SOMATIKK Postsekretærer og administrativt personell sengeposter somatikk Antall timer klasseromskurs 6 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Sengepost Poliklinikk Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 9a. og 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (e-læring og klasserom) 15a. og 15. DIPS Spesialkurs henvisning (e-læring og klasserom) 16

17 8. DIPS Basiskurs jordmor Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 8a. DIPS Basiskurs jordmor Jordmødre på føde og barsel Antall timer klasseromskurs 2 t Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger inkl hjelpenummer (nyfødt/dødfødt) Sengepost Journal skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å Andre relevante kurs 3a. og 3. DIPS Basiskurs andre behandlere pol SOMATIKK (e-læring og klasserom) 17

18 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 9a. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste Alle som jobber med inntaksplanlegging og ventelister til poliklinikk og innleggelse (pasientkoordinator RH) Antall timer klasseromskurs 6 t Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger Henvisninger Venteliste/ pasientliste Journal Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Andre relevante kurs 15a. og 15. DIPS Basiskurs Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 18

19 10. DIPS Basiskurs lege/psykolog PSYKIATRI Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 10a. DIPS Basiskurs lege/psykolog PSYKIATRI Leger og psykologer, innen psykiatri og rus. Antall timer klasseromskurs 6 t Basisfunksjoner og pasientadministrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk og sengepost Psykiatri og vedtak Journal Prøver, rekvirering og svaroppfølging Medisinsk koding Resepter Henvisninger og tilsyn Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 15a. og 15. DIPS Basiskurs Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 19

20 11. DIPS Basiskurs andre behandlere pol PSYKIATRI Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 11a. DIPS Basiskurs andre behandlere pol PSYKIATRI Sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og andre behandlere i psykiatrien med selvstendig poliklinikk Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger inkl. psykiatri Henvisningsbildet Poliklinikk Journal Henvisning og tilsyn Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 15a. og 15. DIPS Basiskurs Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 20

21 12. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost PSYKIATRI Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 12a. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost PSYKIATRI Sykepleiere, helsefagarbeider, hjelpepleier, miljøarbeider, pleieassistenter på sengeposter psykiatri. Antall timer klasseromskurs 3 t Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger inkl psykiatri Innleggelse Psykiatri og vedtak Journal Øhjelp skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 30a. og 30. DIPS Elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) (e-læring og auditorie) 16a. og 16. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner (e- læring og klasserom) (Kun for psykiatrien unntatt BUP og RUS samt Avdeling for kreftbehandling, KKT) 21

22 13. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 13a. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI Sekretærer og administrativt personell på poliklinikker, psykiatri og rus Antall timer klasseromskurs 6 t Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger inkl. psykiatri Henvisningsbildet Poliklinikk Sengepost Timebok Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 9a. og 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (e- læring og klasserom) 15a. og 15. DIPS Basiskurs Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 17. DIPS Spesialkurs timebokoppsett (klasserom) 22

23 14. DIPS Basiskurs kontor sengepost PSYKIATRI Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 14a. DIPS Basiskurs kontor sengepost PSYKIATRI Postsekretærer og administrativt personell sengeposter psykiatri Antall timer klasserom 6 t Basisfunksjoner pasient administrative opplysninger inkl. psykiatri Henvisningsbildet Sengepost Poliklinikk Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs 9a. og 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (e- læring og klasserom) 15a. og 15. DIPS Basiskurs Spesialkurs henvisning (e- læring og klasserom) 23

24 24

25 SPESIALKURS 25

26 15. DIPS Spesialkurs henvisning Dette kurset er basert på at alle har basiskurs for egen yrkesgruppe før dette kurset. Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 15a. DIPS Spesialkurs henvisning Ansatte som registrerer og vurderer henvisninger (leger, koordinatorer, sykepl./ kontor). Antall timer klasserom 2 t Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Henvisningsbildet Henvisninger Planlegge kontakt Ventelistebrev skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Andre relevante kurs 9a. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (e-læring) 9. DIPS Basiskurs inntaksplanlegging/venteliste (klasserom) 26

27 16. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 16a. DIPS Spesialkurs behandlingsplaner Ett av følgende basiskurs skal være gjennomført før dette spesialkurset: 2. DIPS Basiskurs annet fagpersonell (e-læring og klasserom) eller 4. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost SOMATIKK (e-læring og klasserom) eller 12. DIPS Basiskurs sykepleie sengepost PSYKIATRI (e-læring og klasserom) Dette kurset er kun for Klinikk for psykisk helse og avhengighet (bortsett fra Rus og BUP) Avdeling for kreftbehandling, KKT. Antall timer klasseromskurs 3 t Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Basis/grunnleggende teori Opprette og revidere behandlingsplan Lese behandlingsplan Feilhåndtering skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Relevant informasjon DIPS Spesialkurs behandlingsplaner blir arrangert for øvrige sykepleiere på sengepost i løpet av

28 17. DIPS Spesialkurs timebokoppsett Følgende kurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 6a. og 6. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK (e-læring og klasserom) eller 13a. og 13. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI (e-læring og klasserom) Kontor og annet personell som har ansvar for å administrere og definere timebøker i pasientadministrative system per dags dato. Antall timer klasseromkurs 3 t Ressurs I timebok Sperre timebok Gruppebehandling Definere timebøker skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. NB! Det blir ikke e-læringskurs for timebokoppsett i E-læringskurs blir utviklet i forbindelse med EPJ-prosjektet, Fase 2, Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs Relevant informasjon Det blir ikke utviklet e-læringskurs for timebokoppsett i 2014, men kommer i EPJ-prosjektets Fase 2,

29 18. DIPS Spesialkurs ledere Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 18a. DIPS Spesialkurs ledere (NB. Kurset publiseres september 2014) Alle ledere i kliniske enheter, evt stedfortredere, som har ansvar for oppfølging av pasientforløp, ansatteforløp og rapportering Antall timer klasseromkurs 3 t Fortløpende påmelding fra 1.mars. Husk å melde deg av eller endre klasseromskurs så tidlig som mulig dersom du ikke kan møte. Ved f.eks sykefravær, gi beskjed til leder som melder deg av i Læringsportalen. Basisfunksjoner Prosesskart pasientforløp Oppføling av ansattes arbeidsoppgaver Ansettelsesforhold Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Auditorieundervising Det vil bli satt opp auditorieundervisning før oppstart. Tidspunkt og sted vil bli informert om på Virksomhetsportalen og EPJprosjektets Internettsider 15. juni Andre relevante kurs Basiskurs for egen faggruppe 29

30 19. DIPS Spesialkurs Arena 4a. DIPS Basiskurs sykepleietjeneste sengepost SOMATIKK (e-læring) Sykepleie ved Akuttmottaket skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 15. juni. Andre relevante kurs 30a. og 30. DIPS Elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) (e-læring og auditorie) 30

31 20. DIPS Spesialkurs Klinisk dokumentsenter Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: Ansatte i Klinisk dokumentsenter Påmelding Styrt påmelding via leder. Ta kontakt med din leder for informasjon. 31

32 21. DIPS Spesialkurs Sentralt henvisningsmottak Dette kurset krever ingen forkunnskaper Ansatte som jobber på Sentralt henvisningsmottak Påmelding Styrt påmelding via leder. Ta kontakt med din leder for informasjon. 32

33 22. DIPS Spesialkurs aktivitet og analyse Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: Avdeling for aktivitet og analyse Påmelding Styrt påmelding via leder. Ta kontakt med din leder for informasjon. 33

34 23. DIPS Spesialkurs økonomi Følgende e-læringskurs skal være gjennomført før klasseromskurs: Ansatte som skal bruke DIPS i regnskapsavdelingen Dette kurset er under utvikling, og vil bli publisert i løpet av våren Følg med i Læringsportalen! skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 15. juni 34

35 37. DIPS Spesialkurs gruppebestilling poliklinikk Følgende kurs skal være gjennomført før klasseromskurs: 6a. og 6. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk SOMATIKK (e-læring og klasserom) eller 13a. og 13. DIPS Basiskurs kontor poliklinikk PSYKIATRI (e-læring og klasserom) Ansatte som jobber med inntaksplanlegging på poliklinikk Dette kurset er under utvikling og vil bli publisert etter 20. oktober skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. 35

36 36

37 E-LÆRINGSKURS 37

38 Dette e-læringskurset krever ingen forkunnskaper Alle som ikke har brukt DIPS som verktøy tidligere. Hensikten med e-læringskurs Dette e-læringskurset tilhører ikke et klasseromskurs, men fungerer som et selvstendig kurs for deg som ikke har brukt DIPS før. Husk å ta dette e-læringskurset før all annen DIPS opplæring. Bruke basisfunksjoner som å logge på, endre passord Kunne navigering i systemet Søke opp pasient Hente opp/korrigere pasientadministrative opplysninger Kunne utføre enkle innstillinger av egen arbeidsflate Kunne velge å beholde pasient på liste Beslutt tilgang skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 15. juni. Dersom du har mulighet, anbefaler vi at du tar e-læringskurset så tett opp til klasseromskurset som mulig. E-læringskurset vil være tilgjengelig i Læringsportalen fra 15. juni. 38

39 1a. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK Følgende e-læringskurs skal være gjennomført: Alle leger og tannleger i somatikk Hensikten med e-læringskurs Både e-læringskurs og klasseromskurs er obligatorisk. E-læringskursene skal gi deg en kort innføring i DIPS og har som hensikt å være en forberedelse til klasseromskurset. E-læringen vil derfor ikke erstatte klasseromsundervisningen. Dersom du har mulighet, anbefales det at e-læringskurs gjennomføres så nært opptil klasseromskurset som mulig. E-læringskursene vil være tilgjengelig i Læringsportalen fra 15. juni. et i e-læringskurset er et utvalg av innholdet i klasseromskurset, 1. DIPS Basiskurs lege SOMATIKK: Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk og sengepost Journal Prøver rekvirering og svar Medisinsk koding Resepter Henvisninger og tilsyn Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 15. juni. Dersom du har mulighet, anbefaler vi at du tar e-læringskurset så tett opp til klasseromskurset som mulig. 39

40 2a. DIPS Basiskurs annet fagpersonell Følgende e-læringskurs skal være gjennomført: Fagpersonell som fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, sosionomer, logopeder, kliniske pedagoger og andre med dokumentasjonsplikt. Hensikten med e-læringskurs Både e-læringskurs og klasseromskurs er obligatorisk. E-læringskursene skal gi deg en kort innføring i DIPS og har som hensikt å være en forberedelse til klasseromskurset. E-læringen vil derfor ikke erstatte klasseromsundervisningen. Dersom du har mulighet, anbefales det at e-læringskurs gjennomføres så nært opptil klasseromskurset som mulig. E-læringskursene vil være tilgjengelig i Læringsportalen fra 15. juni. et i e-læringskurset er et utvalg av innholdet i klasseromskurset, 2. DIPS basiskurs annet fagpersonell: Basisfunksjoner og pasient administrative opplysninger Henvisningsbildet Poliklinikk Sengepost Journal Medisinsk koding Rapporter skal melde deg på selv eller om du allerede er påmeldt av leder. Fortløpende påmelding fra 15. juni. Dersom du har mulighet, anbefaler vi at du tar e-læringskurset så tett opp til klasseromskurset som mulig. 40

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold

Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold Opplæringsplan i DIPS for ansatte ved Sykehuset i Vestfold FASE 1 - NYANSATT Aktivitet DIPS E-LÆRING Basis Henvisning Opr planlegging Timebok Poliklinikk Behandlingsplan NYANSATT IKT ansvarlig for kursvedlegg

Detaljer

Analyse av bruk av aktualisering i elektronisk pasientjournal. v/personvernombud Aksel Sogstad Medforfatter: Eirik Nikolai Arnesen

Analyse av bruk av aktualisering i elektronisk pasientjournal. v/personvernombud Aksel Sogstad Medforfatter: Eirik Nikolai Arnesen Analyse av bruk av aktualisering i elektronisk pasientjournal v/personvernombud Aksel Sogstad Medforfatter: Eirik Nikolai Arnesen Bakgrunn KITH-rapport: Risikoanalyse av EPJ ved Rikshospitalet, 2003 For

Detaljer

Opplæring i FKI prosjektet

Opplæring i FKI prosjektet Superbrukerforum 5. september 2012 Opplæring i FKI prosjektet Åse Lindersen, Ansvarlig for opplæring i FKI prosjektet 1 Opplæring Hvordan er opplæringen organisert Ansvarlig for opplæring Opplæringsressurser

Detaljer

Henvisninger til klinisk service Sende, motta og vurdere sekundærhenvisninger

Henvisninger til klinisk service Sende, motta og vurdere sekundærhenvisninger Henvisninger til klinisk service Sende, motta og vurdere sekundærhenvisninger Delprosjekt Stabilisering og Optimalisering (StOp) Team 3 - Tryggere for meg! - Enklere for oss! Hva gjør klinisk service?

Detaljer

DIPS Tips Superbrukerforum 3. desember. Avdeling for kliniske systemer

DIPS Tips Superbrukerforum 3. desember. Avdeling for kliniske systemer DIPS Tips Superbrukerforum 3. desember Resept Konverterer til doseringstekst Konverterer nå koder til tekst i feltet Dosering 1+1+1 = 1 tablett morgen 1 tablett midt på dagen 1 tablett kveld 1+1+1+1 =

Detaljer

Flaskehalser i pakkeforløp. Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken

Flaskehalser i pakkeforløp. Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Flaskehalser i pakkeforløp Morten Tandberg Eriksen Avdelingsleder Avdeling for gastro- og barnekirurgi Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken Pasientforløp Pakkeforløpenes «100 dager» er snart gått.

Detaljer

Inntaksplanlegging i DIPS Arena

Inntaksplanlegging i DIPS Arena Inntaksplanlegging i DIPS Arena 5. Mai 2014 Lars Ilebrekke Produkteier Telefon: 40201500 Epost: lil@dips.no DIPS ASA Jernbaneveien 85 Bodø Telefon: 75 59 20 00 www.dips.no Mål for 2014 DIPS Arena skal

Detaljer

Standardisering i Helse Sør-Øst på vei mot Én innbygger én journal

Standardisering i Helse Sør-Øst på vei mot Én innbygger én journal Standardisering i Helse Sør-Øst på vei mot Én innbygger én journal 04.05.2017 Hilde Myhren Lege, PhD Oslo universitetssykehus Ass.programleder Regional klinisk løsning RKL et program mange prosjekt Program

Detaljer

Opplæringspoliklinikk revmatologisk avdeling Ålesund sjukehus. Kristin Grepstad Mørkeseth, sykepleier

Opplæringspoliklinikk revmatologisk avdeling Ålesund sjukehus. Kristin Grepstad Mørkeseth, sykepleier Opplæringspoliklinikk revmatologisk avdeling Ålesund sjukehus Kristin Grepstad Mørkeseth, sykepleier Revmatologisk avdeling Eneste revmatologiske avdeling i M&R fylke Sengepost (6 senger på med avd) Dagavdeling

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Arbeidsgrupper. Hva er de største endringene?

Arbeidsgrupper. Hva er de største endringene? Arbeidsgrupper Arbeidsgrupper Hva er de største endringene? Nye navn på arbeidsgrupper Automatisk tilgang til arbeidsgrupper basert på rolle Pleiepersonell får privat arbeidsgruppe Kontor får ikke privat

Detaljer

STUDIELISTE Inven2 AS, 11. april 2014

STUDIELISTE Inven2 AS, 11. april 2014 M52162 Økonomisk avslutning HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN M52171 Klinsk regnskapsrapport sendt HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN M52263 Økonomisk oppfølging A HUS M52274 Økonomisk oppfølging KKT KLINIKK

Detaljer

Strategier og tiltak for å møte samfunnets behov for kapasitet og kompetanse

Strategier og tiltak for å møte samfunnets behov for kapasitet og kompetanse Strategier og tiltak for å møte samfunnets behov for kapasitet og kompetanse Perspektiver fra helsetjenesten Stener Kvinnsland Adm. dir. Helse Bergen/styreleder OUS Folketalsutvikling og sykdomsbildet

Detaljer

CMS på 10 minutter spørsmål og svar

CMS på 10 minutter spørsmål og svar CMS på 10 minutter spørsmål og svar CMS (Chemotherapy Management System) innføres på Sykehuset i Vestfold 16. mars 2017. Les om de viktige endringene og hva du må gjøre hvis du trenger hjelp. De viktigste

Detaljer

Ny visning i pasientjournal

Ny visning i pasientjournal Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Sunnaas sykehus Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Hva er de største endringene? o Innføring av regional standard.

Detaljer

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E OPPGAVEDELING VED KVINNEKLINIKKEN - T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E L I N D A E R T Z E I D K L I N I K K O V E R S Y K E

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør stab pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: SAK 43/2015 OPPFØLGING AV KONSERNREVISJONENS ANBEFALINGER I HJERTE-, LUNGE-

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Erfaringer fra Regional EPJ ved OUS. Einar S. Hysing

Erfaringer fra Regional EPJ ved OUS. Einar S. Hysing Erfaringer fra Regional EPJ ved OUS Einar S. Hysing Regional EPJ ved OUS Foranalyse våren 2012 Forprosjekt - høsten 2012 Fase 1 gjennomføring - 2013 og 2014 Oppstart 20.10.14 Fase 2 stabilisering og optimalisering

Detaljer

Fremdrift og tiltak. Klinikk somatikk Arendal. Styremøte 21. juni 2017

Fremdrift og tiltak. Klinikk somatikk Arendal. Styremøte 21. juni 2017 Fremdrift og tiltak Klinikk somatikk Arendal Styremøte 21. juni 2017 Status per mai 2017 Klinikk somatikk Arendal 2017 Avvik fra budsjett 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000-6

Detaljer

Standard: Dokumenttyper

Standard: Dokumenttyper Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Dokumenttyper Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover.

Statistikk SSHF. Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Statistikk SSHF Alderssammensetning, stillingsprosent, prosentvis andel spesialsykepleiere, kjønn og turnover. Hvor er tallene hentet fra Alle tall som viser alderssammensetning, stillingsbrøk og kjønnsfordeling

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Glemt av sykehuset? Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid 2 Det er en komplisert klinisk hverdag som gjennomgås og som må forbedres Prøver Prøver Prøver Prøver Prøver Pasient

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Klinisk dokumentasjon

Klinisk dokumentasjon Klinisk dokumentasjon Talegjenkjenning (TGK) NSH konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 18.11.16 Hilde Haugerud Kirurgisk Kontoravdeling Forstudie (TGK) Analyse i SiV Mål Pasientsikkerhet Raskere

Detaljer

23.05.2013 15:00 QuestBack eksport - Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013

23.05.2013 15:00 QuestBack eksport - Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013 Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013 Publisert fra 12.03.2013 til 20.05.2013 766 respondenter (766 unike) 1. Ved hvilken klinikk arbeider du? 1 Psykisk helse og avhengighet 8,7 % 64 2 Medisinsk klinikk

Detaljer

Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013

Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013 Invitasjon til metode- og instruktørsamling søk og redning i krevende lende 19. - 21. april 2013 HVOR/NÅR Ressursgruppe krevende lende inviterer til «Metode- og instruktørsamling i redning i krevende lende

Detaljer

Bedre helse og sikkerhet med EPJ

Bedre helse og sikkerhet med EPJ Bedre helse og sikkerhet med EPJ Helsit, 27. september 2007 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Mine tema Noen ord om hvem vi er Datasikkerheten med og uten EPJ Tilgangskontrollen i DIPS En kronikk i Aftenposten

Detaljer

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold ehelsedagene 2016 Asbjørn Elgen, Medisinsk fagsjef IKT Sykehuset Østfold Innhold Status Elektronisk kurve i SØ Den tornefulle veien fram

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. april 2013 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: 1. Sluttrapport Gjennomføringsprosjektet uten vedlegg

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

Bruk av MinJournal ved planlagt kirurgi et prosjekt i OUS. HelsIT Marit Aakvik Sønstebø spesialrådgiver

Bruk av MinJournal ved planlagt kirurgi et prosjekt i OUS. HelsIT Marit Aakvik Sønstebø spesialrådgiver Bruk av MinJournal ved planlagt kirurgi et prosjekt i OUS 1 2 MinJournal En kommunikasjonskanal mellom pasient og sykehus i Helse Sør-Øst 3 Tjenester i MinJournal Innsyn Forberedelse og oppfølging Selvbetjening

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 Ingrid Heitmann medforfatter Eirik Nikolai Arnesen Oslo Universitetssykehus HF, enhet Rikshospitalet IT-avdelingen, Seksjon Kliniske tjenester. Hva sa vi på HelsIT

Detaljer

Superbrukerforum Avansert timebok

Superbrukerforum Avansert timebok Superbrukerforum Avansert timebok - Tryggere for meg! - Enklere for oss! Forutsetninger for effektiv booking på poliklinikk Definerte timebøker 12 18 mnd fram i tid Definerte kontorressurser bør ha kontroll

Detaljer

NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017

NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017 NSH Konferanse Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 22. og 23. november 2017 Carolyn Lambert Dahr, Spesialrådgiver, Divisjon psykisk helsevern, Ahus Hvordan ble Kontorfaglig kompetanseplan til på Ahus?

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Alternativ forside. Laila Nemeth, Helse Fonna HF

Alternativ forside. Laila Nemeth, Helse Fonna HF Alternativ forside Laila Nemeth, Helse Fonna HF Bakgrunn Stor økning i påtrykk medisinske pasienter Erkjennelse-begrensede ressurser nå og i framtida Utvikling på at alle skal gjøre alt Utvikling større

Detaljer

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF:

2. Definisjoner. Hovedmålet i Sun HF: Dokument-ID: 4916 Versjon: 4 Status: Godkjent Prosedyre Lukking av mine dokumenter i Dips Dokumenteier: Kirsti Loe Utarbeidet av: Kirsti Loe,Siv Horn, Marianne Marki, Vivien Jørgensen, Kirsti Bjune. Kirsti

Detaljer

Vedlegg 1: Terminologi i DIPS

Vedlegg 1: Terminologi i DIPS Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Vedlegg 1: Terminologi i DIPS Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Vedlegg: Navn hovedgruppe

Vedlegg: Navn hovedgruppe Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Vedlegg: Navn hovedgruppe Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED Sogndal 13. 15. februar 2015 Røde Kors Hjelpekorps inviterer til veileder- metodesamling skred fredag 13. søndag 15. februar 2015 i Sogndal. Ressursgruppe Skred

Detaljer

Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag

Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag Beslutta tilgang - Implisitte & Eksplisitte tiltak for journaloppslag Workshop Tilgang på tvers om deling av helse opplysninger Tromsø 1.juni 2006 Gerd Saanum Gulstad Seniorrådgiver EPJ standard fra KITH

Detaljer

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold

Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold Fra samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold (SØ) og kommunene i Østfold: 2. Verdigrunnlag, formål og virkeområde

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Brukerveiledning. Mine kurs og Kurskatalog

Brukerveiledning. Mine kurs og Kurskatalog Brukerveiledning Mine kurs og Kurskatalog fra SmartLearn versjon 13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 MIN SIDE 3 2.1 MINE KURS, FANEN «OVERSIKT» 3 2.2 AKTIVE KURS OG VISNINGSMULIGHETER 4 2.3 AKTIVE

Detaljer

Nye valg i enkelte nedtrekksmenyer

Nye valg i enkelte nedtrekksmenyer - Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Sykehuset Telemark Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Hva er de største endringene? o Autolås av DIPS (når

Detaljer

AKAN og BHT s rolle, rusmiddeltesting. Disposisjon:

AKAN og BHT s rolle, rusmiddeltesting. Disposisjon: AKAN og BHT s rolle, rusmiddeltesting. Disposisjon: Oslo universitetssykehus AKAN-tall i typisk BHT Helsetilsynet, nøkkeltall AKAN + BHT = Sant? HR, ledere og AKANkontakt(-er) AKANavtale dette bør med

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

Introduksjon - Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Sykehuset Telemark

Introduksjon - Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Sykehuset Telemark Introduksjon - Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Sykehuset Telemark Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Introduksjon til opplæring i regional EPJ

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Disposisjon: Tilbakeblikk - utrulling. Litt om MetaVision Hovedmål med innføringen Hvem hva hvor Erfaring fra pilot Innføring nye avdelinger Organiser

Disposisjon: Tilbakeblikk - utrulling. Litt om MetaVision Hovedmål med innføringen Hvem hva hvor Erfaring fra pilot Innføring nye avdelinger Organiser Presentasjon for NSFLIS 16.09.08 Elektronisk kurveprosjekt Disposisjon: Tilbakeblikk - utrulling. Litt om MetaVision Hovedmål med innføringen Hvem hva hvor Erfaring fra pilot Innføring nye avdelinger Organisering

Detaljer

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team

Kols - prosjekt. Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols - prosjekt Delprosjekt 1 kartlegging Delprosjekt 2 kompetanseheving Delprosjekt 3 kols team Kols prosjektet kartlegging Finne behovet Kompetanse- hevings program Resultatet av kartleggingen Kols-team

Detaljer

Gi time til poliklinikk (0502)

Gi time til poliklinikk (0502) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 12.09.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Tildele pasienter

Detaljer

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013

- oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Vedlegg styresak 099-2013 Handlingsplan - styring og kontroll av pasientadministrative rutiner ved SSHF - oppfølging av revisjonsrapport 5/2013 Sørlandet sykehus HF Versjon 1.0 oppdatert pr. 23.10.13 INNHOLD

Detaljer

Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan

Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan Skjema Kreftavdelingen Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Rapportering på status og kritiske faktorer i DIPS prosjektet og gevinstrealisering knyttet til implementering av DIPS Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato

Detaljer

Gir ny funksjonalitet i EPJ forbedret brukeropplevelse? Regional EPJ i Helse Sør-Øst Delprosjekt Arena

Gir ny funksjonalitet i EPJ forbedret brukeropplevelse? Regional EPJ i Helse Sør-Øst Delprosjekt Arena Gir ny funksjonalitet i EPJ forbedret brukeropplevelse? Regional EPJ i Helse Sør-Øst Delprosjekt Arena Agenda Oslo universitetssykehus innførte ny versjon av elektronisk pasientjournal høsten 2016. I den

Detaljer

Pasientforløp Cholecystitt

Pasientforløp Cholecystitt Cholecystitt For pasient Utredning Behandling Kontroll Oppfølging Kontakter For henviser Administrative opplysninger Mål og resultatoppfølging Cholecystitt For pasient Helsebiblioteket Cholecystitt For

Detaljer

Opplæringsportalen finner du på intranettet på www.pasientreiser.no

Opplæringsportalen finner du på intranettet på www.pasientreiser.no Opplæringsplan Opplæringsplan Pasientreiser ANS tilbyr et nasjonalt opplæringsprogram. Målet er å bidra til å sikre lik praksis og utvikle gode arbeidsprosesser. Tilbudet består av e-læringskurs, kurs

Detaljer

Overvektspoliklinikken hva vi kan tilby dine pasienter. Anna Lundgren Lege ved overvektspoliklinikken Sykehuset Østfold

Overvektspoliklinikken hva vi kan tilby dine pasienter. Anna Lundgren Lege ved overvektspoliklinikken Sykehuset Østfold Overvektspoliklinikken hva vi kan tilby dine pasienter Anna Lundgren Lege ved overvektspoliklinikken Sykehuset Østfold Hva er vårt mål? Sammen med pasient finne en sikker vei til vedvarende vekttap. Styrke

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

E-resept og kjernejournal på OUS. Avdeling for kliniske systemer

E-resept og kjernejournal på OUS. Avdeling for kliniske systemer E-resept og kjernejournal på OUS Informasjon Link: E-resept og kjernejournal Nye ID-kort til Leger og sykepleiere i akuttmottak må få nye ID-kort med et personlig sertifikat Krever gyldig legitimasjon

Detaljer

Velkommen til Ungdomsklinikken

Velkommen til Ungdomsklinikken ! Velkommen til Ungdomsklinikken Hva er Ungdomsklinikken?! Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Standard: Journalstruktur

Standard: Journalstruktur Helse Sør-Øst RHF Teknologi og ehelse/regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring for DIPS/Regionale Standardområder DIPS Standard: Journalstruktur Utgave: 1.00 Utarbeidet/revidert

Detaljer

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.5.9.1.14 Dok.nr: D10888 DIPS - Rekvirentsøk Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Prosedyre Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

Detaljer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer

Oppsummering Questbackundersøkelse. Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Oppsummering Questbackundersøkelse Bemannings- og rekrutteringsutfordringer Organisering Helse Finnmark: 4 stedlige klinikksjefer Nordlandssykehuset: 8 Klinikksjefer UNN: 11 Klinikksjefer Helgelandssykehuset:

Detaljer

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF.

Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Handlingsplan for oppfølging av anbefalinger etter revisjon av intern styring kontroll av det pasientadministrative arbeidet i Sunnaas sykehus HF. Revisjonen er gjennomført av konsernrevisjonen i HSØ i

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Trygge digitale tjenester Vestlandspasienten våre erfaringer. Normkonferansen 15. oktober 2015

Trygge digitale tjenester Vestlandspasienten våre erfaringer. Normkonferansen 15. oktober 2015 Trygge digitale tjenester Vestlandspasienten våre erfaringer Normkonferansen 15. oktober 2015 2 Ressurslekkasje 85 000 ikke møtt 147 000 endrer time (økning på 11%) En mulig teoretisk mer kapasitet på

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling 1. Risikorapportering 2. Kart over Aker

Detaljer

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1

Brutto og nettokalkyle brukerutstyr prioritet 1 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 1-Anskaffes Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri, rus, inkl. skadepoliklinikk

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 4 og 5 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 4-Avventes, 5-Plass for i rom Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Regionalt kurs for ledere 2013

Regionalt kurs for ledere 2013 Regionalt kurs for ledere 2013 PAS/EPJ- DIPS Regional standardisering DIPS HSØ Kurs for ledere Del 1 Velkomment til kurs for ledere i DIPS Bakgrunn for regionalt kurs for ledere i PAS/EPJ Del 2 Pasientforløp

Detaljer

Handlingsplan 2013. Årsrapport

Handlingsplan 2013. Årsrapport Handlingsplan 2013. Årsrapport Samarbeidsavtalene: Tjenesteavtale for ansettelse av turnusleger Delavtale C) om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale

Detaljer

Praktisk bruk av kjernejournal

Praktisk bruk av kjernejournal Praktisk bruk av kjernejournal Lommemanual for helsepersonell Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger om pasienten på ett sted Når du trenger informasjon for å yte

Detaljer

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2

Nettokalkyle brukerutstyr prioritet 2 Bygg Haugesund sjukehus 2020 Helse Fonna Utvalg Budsjettgruppe: BRU-Brukerutstyr Prioritet: 2-Anskaffes hvis budsjett dekning Brutto Netto Hovedfunksjon: 01 - Akutt 01 - Felles akuttmottak somatikk psykiatri,

Detaljer

Handlingsplan. Helgelandssykehuset HF. Ikke godkjente dokumenter og ventende uten kontakt

Handlingsplan. Helgelandssykehuset HF. Ikke godkjente dokumenter og ventende uten kontakt Helgelandssykehuset HF Handlingsplan Ikke godkjente dokumenter og ventende uten kontakt Marte Vassli Gullesen, Skule Stormdalshei, Tom Dahlberg og Helene Dyrhaug 15.05.2015 Innhold Utkast til handlingsplan

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal

Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.06.11 Harald Noddeland 974 02 0 40 Forbedring av funksjonalitet og arbeidsrutiner for elektronisk pasientjournal Saksnr. Møtedato

Detaljer

Hallingtinget

Hallingtinget Hallingtinget 30.10.17 Velkommen til Hallingdal sjukestugu Desentralisert spesialisthelsetjeneste Hallingdal sjukestugu -nærsjukehuset i Hallingdal -i samhandling med kommunene Desentralisert spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Kurveløsning i Helse Sør-Øst. Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017

Kurveløsning i Helse Sør-Øst. Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017 Kurveløsning i Helse Sør-Øst Harald Noddeland ehelse 2017 Oslo, 3. mai 2017 Innledning Overordnet status regionalt kurve- og medikasjonsprosjekt i Helse Sør-Øst: Oppgradering til Metavision versjon 6.7

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR-melding

Organisasjonsstruktur i NPR-melding Divisjon Organisasjonsstruktur i NPR-melding Håvard Standal Produktansvarlig, DIPS ASA Hva skal ett organisasjonsoppsett støtte? Pasient behandling Hvor skal behandlingen utføres Hvem har ansvar Pasient

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid

Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Økt pasientsikkerhet gjennom forbedret pasientadministrativt arbeid Medisinsk kontorfaglig samling 8. mars 2012 Bjørn Magne Eggen dr. med. prosjektleder / spesialrådgiver Anine Ramberg og Mona Syversen

Detaljer

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk

Risikonivå Akseptabel. Akseptabel Trenger justering Kritisk Handlingsplan for lukking av avvik og forbedringsområder etter en intern revisjon av intern styring og kontroll av det arbeidet i Sykehuset Østfold HF 1 gjennomført av konsernrevisjonen HSØ i perioden

Detaljer

Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015

Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015 Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015 Forord Velkommen til SMSGurus tjeneste for SMS-timebestilling Legetimen.no! Vi har den glede å presentere et system som gir deg følgende: - enklere

Detaljer

Introduksjon. Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere

Introduksjon. Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Introduksjon Opplæring i regional elektronisk pasientjournal for ansatte ved Sykehuset i Vestfold Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Introduksjon til opplæring i regional EPJ

Detaljer

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED

INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED INVITASJON TIL VEILEDER- METODESAMLING SKRED Sirdal 8. 10. februar 2013 Røde Kors Hjelpekorps inviterer til veileder- metodesamling skred fredag 8. søndag 10. februar 2013 i Sirdal. Ressursgruppe Skred

Detaljer