Antidepressiva. Bodø 28 og 29 sep 2006 Randi Nesje Myhr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Antidepressiva. Bodø 28 og 29 sep 2006 Randi Nesje Myhr"

Transkript

1 Antidepressiva Bodø 28 og 29 sep 2006 Randi Nesje Myhr

2 Depresjon hos barn Før 1976 trodde ikke at det fantes Epidemiologisk undersøkelse hvor en spurte barn, mange svarte at de følte seg miserable og at de tenkte på å ta livet sitt. Overraskende. Mange fungerer på et høyt nivå, men kan være svært deprimerte likevel Alan Apter us. Israelsk hær

3 Epidemiologi Ulike tall, vanskelig å diagnostisere. Spesielt vanskelig hos gutter. Sier lite. USA: Barn 2% M:F 1:1 Ungdom 6% M:F 1:2 England. Lavere tall, spesielt før pubertet Ca 20% en episode før 18 år % av disse flere

4 Depresjonssymptomer og alder Førskolealder: Irritabilitet, apati og regressjon Grunnskolealder: Trist eller irritabelt humør, gråteanfall, mangel på glede. Ofte somatiske symptomer Ungdom: Intenst reaktive i humør, irritable og sensitive for kritikk. Ofte komorbid dystymi, rus, adferds og angstlidelser

5 Depresjonssymptomer Psykotiske symptomer kan opptre hos 25% av alvorlig deprimerte ungdommer, ofte som en stemme som kritiserer dem. Er dette starten på en bipolar lidelse? (20-40%) Familiehistorie på bipolar Alvorlige sinnetokter ( varer i timer) Obs Plutselig start på depresjon, psykomotorisk retardasjon, hypersomni Familiehistorie på SSRI utløst mani ( år)

6 Forløp En episode oftest varighet 6-8 mnd Residiv risiko: 2 år: 40%, 5 år 72%, Risiko for ny episode på livstid, ca 100% Depresjon er en kronisk lidelse. Trenger langtidsoppfølging, helst hvert halvår. Kan sammenlignes med asthma. På jakt etter metoder som fungerer for langtidsbehandling.

7 Risikofaktorer for depresjon Familiehistorie på depresjon. ( spesielt tidlig depresjon hos foreldre, men også angst, tvang, alkoholisme osv) Angst. Stor overlapp med depresjon. Ser ut som samme genetikk. ADHD Overgrep Svær risikofaktor Kjønnsidentitet

8 Risikofaktorer fortsatt Tapsopplevelser Foreldre barn konflikt Kognitive forstyrrelser Cannabis og tobakkmisbruk ( suicidalitet) Medisinske tilstander Epilepsi, asthma, diabetes, stoffskifteprobl, migrene, steroidbeh, andre medikamenter

9 Behandling Kan angripe på forskjellig måte ut fra hva som er tilgjengelig og mulig. Behandler du et område, påvirker du samtidig de andre. 1. Omgivelser, hjemme og nettverk 2. Adferd, synlig og usynlig ( kognitive skjemaer) 3. Hjernen, spesielt medikamenter

10 Behandling Psykoedukasjon, om sykdommen, symptomer, behandling Lær pas og familie å monitorere Hjelp familien til å justere forventninger Forklar stadier av behandling Lag en plan i forhold til skole (konsentrasjonsvansker) Identifiser foreldredepresjon

11 Individuell behandling ved depresjon, hva hjelper? Akuttbehandling Kognitiv adferdsterapi 54-60% Interpersonlig terapi 60-75% SSRI 60% Tricykliske antidepressiva- hjelper ikke Langtidsbehandling. Under utprøving. Vet lite. Prøver ut booster med CBT, grupper av ulike slag osv.

12 Depresjonsbehandling Nyere antidepressiva Stor optimisme på 90 tallet. Kommet undersøkelser om positiv virkning Placeboeffekten er stor. Mange depresjoner går over i løpet av 3-9 mnd( voksne) Lengre varighet hos barn Økt selvskading, suicidalitet, aggresjon hos noen.( Seroxat, Effexor) Stor metaanalyse 2004: Positiv kost nytteeffekt kun ved Fluoxetin ( Fontex).

13 Psykofarmakologi og barn Barn absorberer medikamenter raskere Barn metaboliserer mange medikamenter raskere enn voksne i lever. ( Eks SSRI) Trenger av den grunn høyere doser/ kg. Maks 1-5 år år 2x voksne Samtidig er barn mer sårbare for bivirkninger på samme dose. Må derfor oftere starte svært forsiktig og titrere opp

14 Antidepressiva barn og ungdom undersøkelser FDA sept undersøkelser foreligger 15 av disse ved alvorlig depresjon 5 ved tvangslidelser 2 ved generalisert angst 1 ved sosial angst/sosial fobi 2 ved ADHD Varighet 4-16 uker

15 SSRI Medikamenter brukt i 25 undersøkelser FDA sept 2004 Citalopram- 2 Cipramil ( 1 publisert på depr 8 uker) Fluoxetin- 4 Fontex ( 3 publiserte på depresjon 8-12 uker) Fluvoxamin- 1 Fevarin Paroxetin -6 Seroxat ( 1 publisert på depr 8 uker) Sertralin -3 Zoloft ( 1 publisert på depr 10 uker) Andre Buproprion -2 Zyban Remeron -1 Mirtazepin Nefazodone -2 Nefadar Venlafaxine -4 Effexor

16 Kost benefit analyser Hvor gode er undersøkelsene Foreløpig konklusjon kun Fluoxetin ( Fontex) klar positiv ved depresjon Positiv respons også ved andre SSRI, men så høy placebo respons at vanskelig å vise noe sikkert Undersøkelsene designet ut fra at firmaene fikk ½ års ekstra patent hvis de gjorde us på barn og unge

17 Design på undersøkelsene Billigst mulig Korte 8-9 uker inkludert opptrapping Ikke gjort farmakokinetiske undersøkelser på forhånd. Vet ikke hvaslags opptrapping eller doser som er best. Firmaene bestemte vurderingsskjemaer, ofte voksenskjema ( Hamilton i paroxetinus) Pågår nå undersøkelser over lengre tid

18 Depr us JAMA aug 2004 Multisenterus i USA. 429 barn og unge over 12 år Uavhengig av legemiddelindustri Placebo 34% ( 26-44) CBT 43% ( 34-52) Fontex 61% (51-70) CBT+FXT 71% (62-80) Klinisk materiale. 29% suicidale i utgangspunktet. Alle grupper bedret.

19 Antidepressiva, hva virker de på? Tricykliske ( TCA) SRI+NRI(Anafranil, Tofranil, Sarotex) SSRI selektive SRI ( Fluoxetin-Fontex, Fluvoksamin- Fevarin, Sertralin- Zoloft, Citalopram- Cipramil og Cipralex, Paroxetin-Seroxat) NRI selektive NRI (Reboxetin-Edronax, Atomoxetin- Strattera( ikke antidepressiv)) SNRI SRI+NRI (Venaflaxin-Effexor) Alfa 2 blokkade (Mirtazepin-Remeron) SARI 5HT2A blokkade + SRI (Nefazodone-Nefadar)

20 Bivirkninger ved antidepressiva Uønskede virkninger på serotoninreseptorer og andre reseptortyper i CNS og i resten av kroppen. 5 HT2A blokkering: Sedasjon, Stimulering: Hypertermi, rastløshet, nattlig myoklonus, ejakulasjonsproblemer 5HT2C blokkering: Vektøkning Stimulering: matlyst ned 5HT2A+C Stimulering: Angst og panikk 5 HT3 Kvalme, oppkast GI krampe

21 Bivirkninger ved antidepressiva Histamin 1 reseptorer: blokkade gir sedasjon og vektøkning Muskarin, anticholinerge reseptorer gir tørr munn, tretthet, obstipasjon, uklart syn Alfa adrenerge reseptorer. Blikkade gir svimmelhet og blodtrykksfall. Amotivasjonssyndrom Obs seponeringssymptomer

22 Serotonergt syndrom Ved overdosering eller interaksjoner med andre stoffer som elimineres i CYP enzymsystemet. Dysfunksjon i det autonome nervesystem Feber, tacycardi, hypertensjon, kvalme, oppkast, diare, svette Kognitive forstyrrelser Hallucinasjoner, forvirring, desorientering evt koma Nevromuskulær forandring Myoklonus, ataxi, koordinasjonsprobl, hyperrefleksi

23 Interaksjoner Enzymsystemene CYP3A3/4 og CYP2D6 viktige i eliminasjon av medikamentene Hvis flere medikamenter bruker samme system, blir det konkurranse og en kan få for mye i blodet. TCA, antipsykotika, antiarrytmika, blodtrykksmedisiner, teofyllin, atomoxetin, bezodiasepiner, carbamazepin, migrenemedisiner,maoi og warfarin konkurrerer med SSRI om enzymsystemene Viktig å sjekke ut for hver enkelt kombinasjon, finnes på ulike nettsider (Druid)

24 Suicidaladferd ved antidepressiva brukt ved major depresjonkutcher 2004 %ungdom med suicidaladferd (ALL) Medikament antall suicid Antidepressiv Placebo PVerdi Sign Citalopram ,9% 19/210 7,3 15/ NS Fluoxetin ,6% 9/249 3,8 8/ NS Paroxetin ,7% 14/378 2,5 7/ NS Sertralin ,7% 5/189 1,1% 2/ NS Venlafaxin % (NA) 0% 0.25 NS

25 Suicidaladferd ved antidepressiva Ingen gjennomførte suicid i noen av undersøkelsene. Ikke signifikante forskjeller fra placebo i enkeltundersøkelsene, men ved metaanalyser av alle publiserte og upubliserte undersøkelser til sammen, ca 2 ganger risiko i forhold til placebo Av 100 behandlede vi 1-3 kunne få suicidaltanker eller handlinger

26 Suicidaladferd I den perioden SSRI har vært tigjengelig på det amerikanske markedet har suicidalraten gått ned med 30% hos barn og unge. De fleste undersøkelsene utelukket de med suicidaltanker i utgangspunktet Viktig å være obs og informere pasient og pårørende, Tett oppfølging, spes i starten.

27 Suicidaladferd Pasient som får trang til å skade seg sjøl eller andre, får økt impulsivitet, mer agitert, mindre søvn eller ukarakteristisk aggresjon etter å ha begynt med antidepressiv medisin, må vurderes raskt. Størst fare første 1-4 uker Noen ungdommer kan også få økt aktivering etter 4-6 uker

28 Hvor mye og hvor ofte? Halveringstid for paroxetin, sertralin og citalopram er mellom 14 og 16 timer hos ungdom. Kan muligens være nødvendig å dosere to ganger pr dag i hvert fall ved små doser. Ellers kan få withdrawal side effects som kan blandes med bivirkninger eller mangel på respons Fluoxetin lang halveringstid. Kan være nok med annenhver dag hvis dårlig compliance

29 Dosering SSRI Medikament Citalopram (Cipramil) Escitalopram (Cipralex) Fluoxetin ( Fontex) Fluvoxamin(Fevarin) Paroxetin (Seroxat) Sertralin (Zoloft) Startdose i mg Dose intervall

30 Hvor lenge? Bør fortsette 6-12 mnd på den dosen som har gitt respons.( etter remisjon) Størst risiko for relaps mellom 6 mnd og 1 år etter seponering av medisin.

31 Graviditet og SSRI Påvist økt risiko for pulmonal hypertensjon ved bruk etter uke 20. Fra1-2/1000 til 6-12/1000 Paroxetinstudie nylig vist mulig økt frekvens av hjertefeil ved bruk tidlig i svangerskap Ny studie vist at de som sluttet med medisin pga svangerskap hadde 5x økt risiko for tilbakefall

32 Hvis behandlingen ikke virker Foreldre- barn konflikt pågående? Foreldre deprimert? Komorbid lidelse? Angst, ADHD, stoffmisbruk, personlighetsforstyrrelse. Komorbid dystym lidelse? Dobbeldepresjon Svært alvorlig depr fra starten.

33 Medikamentforandringer ved manglende respons Øke dosen hvis ikke problem med bivirkninger. Bør stå på ny dose i 6 uker før gjør ny forandring. Bytte medikament. Annen SSRI. Kan bytte direkte over til ekvivalent dose, men trapper ofte ned den ene og opp den andre over noe tid. Hvis fortsatt ikke effekt, evt prøve annen type som SNRI Evt tillegg av T3 eller Lithium evt legge til antidepressiv med annen virkning. Finnes ikke studier på noe av dette.

34 Behandle komorbide lidelser Angst OCD, adferd og spiseforstyrrelser, PTSD ADHD. Foreslått å behandle ADHD først og så evt legge til SSRI. Responderer vanligvis dårligere på depresjonsbehandling.

35 Referanser Rappaport m fl juni 2006: Treating pediatric depression in primary care: coping with the patients blue mood and the FDA s Black box Boylan m fl august 2006: Psychopharmacologic treatment of pediatric major depressive disorder Vasa m fl januar 2006: Pharmacotherapy of depressed children and Adolecents: Current issues and potential directions

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Randi Nesje Myhr 2013 Første utgave av dette kompendiet ble laget i 2003 og et nytt og omarbeidet i 2009. Siste oppdatering vinter 2012/2013. Medikamentell behandling

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Medikamentell behandling av barn og unge i psykisk helsevern hjelper det? Siv Kvernmo Overlege/professor UNN/UiT Norges arktiske universitet

Medikamentell behandling av barn og unge i psykisk helsevern hjelper det? Siv Kvernmo Overlege/professor UNN/UiT Norges arktiske universitet Medikamentell behandling av barn og unge i psykisk helsevern hjelper det? Siv Kvernmo Overlege/professor UNN/UiT Norges arktiske universitet Tema for dagen Barnepsykiatrisk behandling Hva er barnepsykiatrisk

Detaljer

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin.

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sertralin Bluefish 50 mg filmdrasjerte tabletter Sertralin Bluefish 100 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte:

Detaljer

Psykiske sykdommer. Depresjon

Psykiske sykdommer. Depresjon Psykiske lidelser Hva er psykiske lidelser? Vanlige og mindre vanlige psykiske lidelser Symptomer Årsaker Psykiske sykdommer Lidelser og sykdommer som i hovedsak rammer sinnet og bevisstheten og ikke den

Detaljer

Depresjon i allmennpraksis

Depresjon i allmennpraksis Depresjon i allmennpraksis Diagnostikk og behandling Eline Kalsnes Jørstad, overlege, FDPS Vårmøtet 2015 Hvorfor snakke om depresjon? Folkesykdom Livstidsprevalens 17-20% En av de hyppigste årsaker til

Detaljer

Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD?

Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD? Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD? Hva er tvangslidelse? Tenk deg at hjernen din setter seg fast på en bestemt tanke eller et bestemt bilde... Og så blir denne tanken eller dette bildet gjenspilt

Detaljer

PREPARATOMTALE. Endogene depresjoner av uni- og bipolar type. Forsøksvis ved reaktive, neurotiske og symptomatiske depresjoner.

PREPARATOMTALE. Endogene depresjoner av uni- og bipolar type. Forsøksvis ved reaktive, neurotiske og symptomatiske depresjoner. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Noritren 10 mg tablett, filmdrasjert Noritren 25 mg tablett, filmdrasjert Noritren 50 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Nortriptylinhydroklorid

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat).

1. LEGEMIDLETS NAVN 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Quetiapin Actavis 25 mg inneholder 25 mg kvetiapin (som fumarat). 1. LEGEMIDLETS NAVN Quetiapin Actavis 25 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 100 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 150 mg filmdrasjerte tabletter Quetiapin Actavis 200 mg filmdrasjerte

Detaljer

Reddet Det var først da han selv ble pasient, at Finn Nortvedt erfarte hva god sykepleie er.

Reddet Det var først da han selv ble pasient, at Finn Nortvedt erfarte hva god sykepleie er. 3 2012 1. mars 2012 100. årgang Reddet Det var først da han selv ble pasient, at Finn Nortvedt erfarte hva god sykepleie er. 82 2000 for en helg? 14 Tema: Psykisk helse 24 Ti minutter er nok 34 Dø når

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse Generalisert angstlidelse Vedvarende angst, bekymring og anspenthet som er plagsom og gir redusert fungering Informasjonshefte til pasient og pårørende Innhold: Alv A. Dahl, professor dr. med., Oslo Ingrid

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU 2PUnGHWIRUPHGLVLQRJKHOVH %HKDQGOLQJDYGHSUHVMRQL DOOPHQQSUDNVLV.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ²QRYHPEHU 5DSSRUWQUIUD.RPLWpHQIRU NRQVHQVXVNRQIHUDQVHSURJUDPPHW Norges forskningsråd &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Detaljer

Bipolar lidelse. og akupunktur. Før jeg startet på bacheloroppgaven hadde jeg. Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen

Bipolar lidelse. og akupunktur. Før jeg startet på bacheloroppgaven hadde jeg. Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen Bipolar lidelse og akupunktur Jeg har i flere år jobbet som sykepleier ved psykiatrisk klinikk i Stavanger. I den forbindelse møter jeg mange pasienter

Detaljer

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for Introduksjon Stigende forekomst av MS i Norge, høyest i midt-norge Etter traumatiske hodeskader den vanligste årsaken til nevrologisk funksjonssvikt hos unge og middelaldrende voksne i den vestlige delen

Detaljer

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.

Nyhetsbulletin. Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus. Nyhetsbulletin nr. 1/ 2013 årgang 18 Interessegruppen for Parkinsons sykdom i Norge Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Leder Denne utgaven av Nyhetsbulletinen omhandler

Detaljer

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal.

PREPARATOMTALE. Durogesic lages i 5 forskjellige styrker, sammensetningen av disse er identisk per enhet areal. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN DUROGESIC 12 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 25 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 50 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 75 mikrog/time depotplaster DUROGESIC 100

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 utredningsserie 4-99 Statens helsetilsyn ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn

Detaljer

Senter for søvnmedisin. Trygg nok til å sove? Serotonin og søvn. et senter på tvers av spesialiteter. søvnforstyrrelser etter traumatiske hendelser

Senter for søvnmedisin. Trygg nok til å sove? Serotonin og søvn. et senter på tvers av spesialiteter. søvnforstyrrelser etter traumatiske hendelser 2011 3. årgang nr 2 Senter for søvnmedisin et senter på tvers av spesialiteter Trygg nok til å sove? søvnforstyrrelser etter traumatiske hendelser Serotonin og søvn en turbulent historie! 1 søvn 2011 06.indd

Detaljer

Søvnmangel. Ny vitenskap. Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn?

Søvnmangel. Ny vitenskap. Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn? 202 4. årgang nr 2 Søvnmangel Elektroniske søvntyver Fører lite søvn til overvekt hos barn? Ny vitenskap Søvntest på nett Obstruktiv søvnapne ved sykelig overvekt Skiftarbeidstoleranse 2. Europeiske søvnkongress

Detaljer

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum.

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser, spesielt paranoide former. Psykomotorisk agitasjon ved psykoser. Tics. Som antiemetikum. 1. LEGEMIDLETS NAVN Haldol 5 mg /ml injeksjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjonsvæske inneholder: Haloperidol 5 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling Ny start. Nye muligheter Metadon en substitusjonsbehandling Et viktig steg 2 Heroinavhengighet er en alvorlig sykdom som er vanskelig å behandle. Konsekvensene av et misbruk er en destruktiv livsstil,

Detaljer

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag?

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Jørgen G. Bramness, lege Statens rettstoksikologiske

Detaljer