Depresjon og angst hos personer med demens Elena Selvåg 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Depresjon og angst hos personer med demens Elena Selvåg 2014"

Transkript

1 Depresjon og angst hos personer med demens Elena Selvåg 2014

2 Demens og depresjon - Alvorlig depresjon kan føre til utvikling av kognitiv svikt, i noen tilfeller alvorlig (pseudodemens) - Depresjon og demens oppstår samtidig - Depresjon som tilleggssymptom ved demens

3 Forekomst Ca 20% personer med demens har depressiv lidelse, ca 50% - depressive symptomer Litt lavere forekomst blant hjemmeboende eldre, høyere på sykehjem

4 Årsaker til depresjon Psykososial teori svikt i kognitive evner (hukommelse, språk, orienteringsevne, planleggingsevne), funksjonstap, tap av yrkes- og sosial posisjon, tap av selvstendighet Biologisk teori tap av relevante signalstoffer (serotonin og noradrenalin) som følge av demensrelatert hjerneskade «Inflammasjonsteori» økning av cytokiner (proteiner som aktiveres ved forskjellige betennelsesprosesser og setter i gang kjemiske endringer bl.a. i hjernen)

5 Risikofaktorer Tidlig debut av demens Tidligere depressive episoder Depressiv lidelse hos andre familiemedlemmer Grad av demens depresjon forekommer hyppigere i tidlige stadier av demens Dårlig fysisk helse Innleggelse på sykehjem

6 Symptomer (ICD 10) Kjernesymptomer senket stemningsleie som er tilstede mesteparten av dagen nesten hver dag, tap av interesse for og glede av lysbetonte aktiviteter, nedsatt energi og økt trettbarhet Ledsagende symptomer: svekket selvfølelse og selvtillit, skyldfølelse, håpløshet, nedsatt konsentrasjonsevne, endret psykomotorisk atferd, søvnproblemer, redusert matlyst, selvmordstanker

7 PCD-dAD Provision Criteria for Depression og Alzheimer Disease: - Nedsatt stemningsleie - Redusert opplevelse av glede ved sosiale kontakter og vanlige aktiviteter - Appetittforstyrrelse - Søvnforstyrrelse - Agitasjon eller retardasjon - Trettbarhet eller nedsatt energi - Dårlig selvfølelse, håpløshet eller skyld - Tanke- og konsentrasjonsforstyrrelse - Tanker om død eller selvmord

8 Atypisk depresjon Agitert depresjon mye rastløshet, uro, sinne, irritabilitet Vag depresjon lite og lette depressive symptomer, men betydelig redusert funksjonsevne. Hypokondrisk depresjon fremtredende angst for somatisk sykdom, smerter ofte i mage- og ansiktsregion Demenslignende depresjon (pseudodemens) kognitiv svikt ofte ledsaget av betydelig funksjonstap

9 Suicidalitet, risikofaktorer Tap av nærstående person Alvorlig somatisk sykdom Underbehandlet smertetilstand Dårlig nettverk, ensomhet Tidligere depresjoner og/eller suicidalt forsøk Alkoholmisbruk

10 Suicidalitet, tiltak Spørre aktivt om psykiske plager, livslyst, suicidale tenker og planer Ta pasienten på alvor Be leger, psykologer, erfarne kollegaer om hjelp og veiledning Henvise videre, formidle kontakt med fastlege, legevakt

11 Diagnostiske utfordringer Symptomer ved demens og depresjon overlapper hverandre apati, tap av interesse, agitasjon, sosial isolasjon Symptomer ved depresjon og somatiske sykdommer overlapper hverandre nedsatt appetitt, vekttap, søvnproblemer, tretthet Motivasjonssymptomer, agitasjon, angst er ofte mer fremtredende Stemningssymptomer er mindre tydelige

12 Diagnostikk Samtale med pasienten og pårørende Cornell skala for depresjon ved demens måler grad av symptomer Somatisk undersøkelse inkl. blodprøver og evt CT / MR Medikamentgjennomgang

13 Behandling Medikamenter Cipralex, Cipramil, Zoloft, Efexor, Remeron Samtaleterapi med fokus på støtte, mestring, problemløsning Fysisk aktivitet turer, «seniortrening», støttekontakt Sosiale aktiviteter dagsenter, «seniorkafe», interessegrupper Musikkterapi

14 Angst ved demens Reduserer fungering i dagliglivet og livskvalitet Øker avhengighet og hjelpebehov Øker risiko for sykehjemsinnleggelse Øker pårørendebelastning

15 Forekomst Forekomst av angstlidelser ved demens er ca %, hos eldre personer uten demens under 10% Generalisert angstlidelse er den hyppigste formen for angst Angstsymptomer registreres hos opptil 70% av pasienter med demens

16 Angstmekanismer Manglende evne til å oppfatte og bearbeide informasjon Manglende mestring av hverdagslige oppgaver Vansker med å opprettholde kontroll og oversikt Reaktivering av tidligere traumer Fysisk svekkelse /sykdom

17 Kognitive symptomer Engstelige tanker Overdrevne bekymringer (helserelaterte, økonomiske, familierelaterte, sosiale situasjoner) Indre uro

18 Somatiske symptomer Skjelvning Muskelspenning, ofte i nakke og skuldre Svimmelhet Hjertebank Svetting Kvalme Munntørrhet Subjektive pustevansker /hyperventilering

19 Atferdssymptomer Rastløshet (uro, vandring, plukking) Tilbaketrekking / isolasjon Klamring, redsel for å være alene Irritabilitet Overfølsomhet for lyder Anspenthet / «på tuppa»

20 Diagnostikk Samtale med pasienten Observasjoner av atferd, informasjon fra pårørende NPI (Neuropsychiaric Inventory) og RAID (Rating Anxiety in Dementia) Somatisk undersøkelse Medikamentgjennomgang

21 Behandling Psykoedukasjon om angst, dens funksjon, mekanismer, symptomer Samtaleterapi med fokus på støtte og mestring, kognitive teknikker Avspenningsteknikker, pusteøvelser Fysisk og sosial aktivisering Tilrettelegging av bolig, vurdering av hjelpemidler Medikamenter Cipralex, Efexor, Zoloft, Noritren, Buspiron

22 Takk for oppmerksomhet!

Prosjekt Klinisk Helsepsykologi

Prosjekt Klinisk Helsepsykologi Sykdom i kroppen- plager i sjelen hjertesvikt og depresjon Hjertesviktforum 2013 Psykologspesialist Ingrid Hyldmo Prosjekt klinisk helsepsykologi & Psykiatrisk konsultasjonsteam, Diakonhjemmet sykehus

Detaljer

Depresjon i allmennpraksis

Depresjon i allmennpraksis Depresjon i allmennpraksis Diagnostikk og behandling Eline Kalsnes Jørstad, overlege, FDPS Vårmøtet 2015 Hvorfor snakke om depresjon? Folkesykdom Livstidsprevalens 17-20% En av de hyppigste årsaker til

Detaljer

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Tiltak ved depresjon Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Kostnader ved depresjon Depresjon svekker livskvaliteten i befolkningen Depresjon vil snart, etter hjerte kar-lidelser, være den ledende

Detaljer

Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. 1. HVA ER BIPOLAR LIDELSE?...

Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. 1. HVA ER BIPOLAR LIDELSE?... Om bipolar lidelse Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. Utarbeidet som del av Bipolar Kurspakke. Støttet av Helse og Rehab

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for Introduksjon Stigende forekomst av MS i Norge, høyest i midt-norge Etter traumatiske hodeskader den vanligste årsaken til nevrologisk funksjonssvikt hos unge og middelaldrende voksne i den vestlige delen

Detaljer

Depresjon BOKMÅL. Depression

Depresjon BOKMÅL. Depression Depresjon BOKMÅL Depression Depresjon Hva er depresjon? Alle vil fra tid til annen føle seg triste og ensomme. Vi sørger når vi mister noen vi er glade i. Livet går opp og ned og slike følelser er naturlige.

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Psykiske sykdommer. Depresjon

Psykiske sykdommer. Depresjon Psykiske lidelser Hva er psykiske lidelser? Vanlige og mindre vanlige psykiske lidelser Symptomer Årsaker Psykiske sykdommer Lidelser og sykdommer som i hovedsak rammer sinnet og bevisstheten og ikke den

Detaljer

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse Generalisert angstlidelse Vedvarende angst, bekymring og anspenthet som er plagsom og gir redusert fungering Informasjonshefte til pasient og pårørende Innhold: Alv A. Dahl, professor dr. med., Oslo Ingrid

Detaljer

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU 2PUnGHWIRUPHGLVLQRJKHOVH %HKDQGOLQJDYGHSUHVMRQL DOOPHQQSUDNVLV.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ²QRYHPEHU 5DSSRUWQUIUD.RPLWpHQIRU NRQVHQVXVNRQIHUDQVHSURJUDPPHW Norges forskningsråd &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges

Detaljer

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014 Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014 Onsdag 13. august 2014, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

Hvorfor er tannstell en utfordring ved demens. Psykologiske og kognitive aspekter

Hvorfor er tannstell en utfordring ved demens. Psykologiske og kognitive aspekter Hvorfor er tannstell en utfordring ved demens Psykologiske og kognitive aspekter Agenda Demens Kognitive endringer Psykologiske endringer Tilpasninger ved ulik grad av demens Tilbake til psykologiske aspekter

Detaljer

Til deg som bruker antidepressiva

Til deg som bruker antidepressiva Til deg som bruker antidepressiva Myter og fakta om antidepressive legemidler ved behandling av angst og depresjon Lars Tanum, overlege dr. med. Desember 2003 Om heftet Depresjon og angst er blant de hyppigste

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Psykologisk behandling av kroniske smerter

Psykologisk behandling av kroniske smerter Psykologisk behandling av kroniske smerter Linn-Heidi Lunde førsteamanuensis/psykologspesialist Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus Hvilke erfaringer har dere med smerte og smerteproblematikk

Detaljer

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Å leve med demens... 4 3 Perspektiver for Demensplan 2020... 8 3.1 Et mer demensvennlig samfunn... 8 3.2 Åpenhet,

Detaljer

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III I II Forord Rask Psykisk Helsehjelp Moldes arbeidsbok i angstmestring er laget som et selvhjelpsprogram, hvor det er lagt opp til at en får veiledning underveis. Mye av materiellet har vi utarbeidet selv,

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS.

Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS. Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS. Demens er et samlebegrep for ulike kroniske hjernesykdommer som oftest opptrer hos eldre. Sykdommen

Detaljer

Voksne med ADHD og rusproblematikk. Tilstand Diagnose Tiltak

Voksne med ADHD og rusproblematikk. Tilstand Diagnose Tiltak Voksne med ADHD og rusproblematikk Tilstand Diagnose Tiltak Grafisk design: Eggen Press AS Avdeling for Rusbehandling, Østfoldklinikken Innledning Dette heftet er et resultat av arbeidet med ADHD-prosjektet

Detaljer

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring?

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Hva er psykiske plager og lidelser? Plager Ikke krav om å tilfredsstille bestemte diagnostiske kriterier Oppleves som

Detaljer

Angst BOKMÅL. Anxiety

Angst BOKMÅL. Anxiety Angst BOKMÅL Anxiety Angst Flere typer angst Angst er et naturlig og nødvendig signal om fare. Den gjør at kroppen og sinnet ditt raskt forbereder seg på en utfordring eller en trussel. Den naturlige angsten

Detaljer

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100 77 78 Modul 4 INNHOLD: side Modul 4 - Livsstil og depresjon.. 80 Trinn 1: Kosthold og psykisk helse.. 80 Matlogg.. 81 Trinn 2: Fysisk aktivitet og mental helse.... 82 Bevegelseslogg. 83 Trinn 3: Søvn.

Detaljer

PSYKOTERAPI TIL ELDRE MED DEPRESJON OG ANGST

PSYKOTERAPI TIL ELDRE MED DEPRESJON OG ANGST PSYKOTERAPI TIL ELDRE MED DEPRESJON OG ANGST Hvorfor og hvordan? Minna Hynninen Psykolog, PhD NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Det psykologiske fakultet, UiB 05.06.2013 Agenda Hvorfor psykoterapi

Detaljer

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Enhet for fysioterapitjeneste og forskergruppa GeMS ved NTNU inviterer fysioterapeuter til fagdag Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Målet med dagen er å gi fysioterapeutene

Detaljer

ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE VED SELVMORD

ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE VED SELVMORD ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE VED SELVMORD 2 Utkast til veileder er utarbeidet av: Forsker, dr. psychol. Gudrun Dieserud, Nasjonalt folkehelseinstitutt / Bærum kommune (prosjektleder)

Detaljer

Velkommen til Rask Psykisk Helsehjelp Moldes Selvhjelpskurs i Mestring og forebygging av angst

Velkommen til Rask Psykisk Helsehjelp Moldes Selvhjelpskurs i Mestring og forebygging av angst I 16 Velkommen til Rask Psykisk Helsehjelp Moldes Selvhjelpskurs i Mestring og forebygging av angst Arbeidsboken er bygd rundt moduler og er ment å bli brukt i kombinasjon med veiledet selvhjelp. Det betyr

Detaljer