PSYKOTERAPI TIL ELDRE MED DEPRESJON OG ANGST

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PSYKOTERAPI TIL ELDRE MED DEPRESJON OG ANGST"

Transkript

1 PSYKOTERAPI TIL ELDRE MED DEPRESJON OG ANGST Hvorfor og hvordan? Minna Hynninen Psykolog, PhD NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus Det psykologiske fakultet, UiB

2 Agenda Hvorfor psykoterapi for eldre med depresjon og angst? Hvorfor ikke? Barrierer og vanlige myter. Psykoterapi til eldre hvordan? Etablerte behandlingsmodeller for angst og depresjon Tilpasset behandling for eldre med somatisk sykdom og/eller kognitiv svikt

3 Psykoterapi Bruken av psykologiske metoder i behandling av psykiske lidelser og problemer. Målet er en endring i retning av økt livskvalitet, eller bedret psykisk helse. Et grunnleggende skille mellom ren samtaleterapi og ren atferdsterapi

4 Hvorfor? Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av depresjon: Alle typer psykologiske intervensjoner bør være tilgjengelige også for eldre med depresjon Psykoterapi like effektivt som medikamentell behandling Klar nytte der pasienten ikke ønsker/responderer på medikamentell behandling Mer langvarig effekt sammenlignet med medikamentell behandling (Karel & Hinrichsen, 2000; Ell, 2006).

5 Psykoterapi for eldre - barrierer Ingen hensikt med psykoterapi hos voksne over 50 år? Overvekt av biologiske forklaringsmodeller innenfor alderspsykiatri

6 Vanlige myter om psykoterapi for eldre 1. Det nytter ikke. Eldre er for rigide, ute av stand til å endre seg Ikke fornuftig ressursbruk 2. Eldre vil ikke ha psykoterapi 3. Kulturelle forestillinger om alderdom, knyttet til sorg, tap og sykdom - Angst og depresjon er normalt når en blir gammel 6

7 Det nytter ikke? Det er vitenskapelige holdepunkter for at også eldre profitterer på god psykoterapeutisk behandling Cochrane review (2008): Kognitiv-atferdsterapi mer effektiv enn kontrollbetingelser for depresjon hos eldre Lite forskning og derfor mangelfullt kunnskap Review studier som har gjennomgått psykologisk behandling for angstlidelser hos eldre alle viser at behandling har effekt (e.g. Pinquart & Duberstein, 2007; Thorp et al, 2009)

8 Ikke fornuftig ressursbruk? Psykisk helse spiller en stor rolle for mange eldres funksjonstap Den psykiske helsetilstanden kan være avgjørende for omfanget av hjelpebehovet Psykologisk behandling kan gi bedre livskvalitet og bidra til at flere eldre klarer seg selv og kan bo lenger hjemme

9 Eldre vil ikke ha psykoterapi? Stigmatiserende? Skamfult? Ingen tro på psykologisk behandling? Forskning viser positive holdninger til samtaleterapi hos nye generasjoner av eldre mange ønsker psykologisk behandling heller enn medikamentell behandling (Mordekar & Spence, 2008)

10 Hvordan? Behov for å tilpasse psykoterapi? JA, men ikke pga høy alder eller normal aldring Bør vise hensyn til kontekst, kohort-effekter, og spesifikke utfordringer som en konsekvens av somatisk sykdom eller kognitiv svikt

11 Premisser for psykologisk behandling (adapted from IA James, 2008) Kognitiv status Ingen svikt (i) (ii) Somatisk Helse Frisk og aktiv Syk og lite aktiv (iii) (iv) Høy grad av svikt

12 Kreativitet og fleksibilitet - Terapi der pasienten er - Hjelpemidler, støttestrategier - Pårørende som støttespillere - Gruppeterapi for sosial ferdighetstrening - Varigheten og hyppigheten av behandlingstimene

13 Viktige momenter Ernæring, hygiene, søvn Tilrettelegge for sosial kontakt og aktivitet Hjelp til problemløsning Seponere rus/medikamenter

14 Kognitiv-atferdsterapi: Behandlingsmodell Behandlingsmodell utviklet av Stanley, Veazey et al. (2005) To hovedkomponenter: 1. KAT for generalisert angstlidelse i primærhelsetjeneste 2. Aktivitet/eksponering Å øke aktivitetsnivået Kognitiv atferdsterapeutiske nøkkelkomponent i komponenter for behandling kognitiv av atferdsterapi generalisert for angst behandling hos eldre -Psykoedukasjon -Avspenning -Kognitiv terapi -Søvnhygiene av depresjon. + Eksponering for angstprovoserende situasjoner Tilpasning til eldre med kronisk somatisk sykdom eller kognitiv svikt

15 Psykoterapi for eldre med kognitiv svikt? Mye skeptisisme blant behandlere, men nyere internasjonale studier har skapt grunnlag for optimisme Werheid et al. (2011): KAT i kombinasjon med kognitiv trening reduserer depressive symptomer og øker mestringsforventning (self-efficacy) Kraus et al. (2008): KAT i kombinasjon med strategier for å støtte læring og hukommelse kan redusere angst

16 KAT for eldre med kognitiv svikt Innhold Enklere ferdigheter/komponenter Mer vekt på atferdsterapi (avspenning, aktivitet) enn kognitiv terapi Struktur Kortere behandlingstimer, telefonkontakt mellom timene Pårørende som medhjelpere Strategier for å støtte innlæring og hukommelse Bruk av kalendere, huskelapper osv Enkle instruksjoner, konkret språk, kommunikasjon Spaced retrieval Paukert AL, Calleo J et al. Peaceful Mind: an open trial of cognitive-behavioral therapy for anxiety in persons with dementia. International Psychogeriatrics 2010.

17 Kvinne, 75 år Demens ved Alzheimers sykdom Nedstemt, engstelig, bekymret Problemformulering: Kan ikke stole på egen mestringsevne; verden er blitt uforutsigbar og full av potensielle trusler, fremtiden er skremmende Fryktet stimuli: Tegn på fysisk og kognitiv svekkelse Forsøk på mestring: Oppsøker trygghet hos datteren, sjekker at alt er i orden, tilbaketrekking og isolasjon Behandlingsplan: Bedre mestring av angst ved hjelp av avspenning med pust og hjelpesetninger Atferdsaktivering Rådgivning i fht pårørende/tiltak for å redusere pårørende stress

18 Nyere trender innenfor psykoterapi for eldre Økt fokus på ressurser og positiv vekst, mindre fokus på patologi og svikt Oppmerksomt nærvær («mindfulness») Økt velvære, kognitiv fleksibilitet Aannø, 2010 (hovedoppgave): Har potensiale som behandlingsmodell for eldre Integrering av religion/åndelighet («spirituality») til behandlingsmodeller E.g. Paukert et al. (2009)

19 Oppsummering Hvorfor psykoterapi? Det nytter og mange eldre foretrekker psykologisk behandling. Hvordan? I utgangspunktet kan etablerte psykoterapimodeller brukes Behov for tilpasning, fleksibilitet og kreativitet for eldre med sammensatte og komlplekse tilstandsbilder