Førstelinjetjenesten i møte med eldre med psykiske lidelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førstelinjetjenesten i møte med eldre med psykiske lidelser"

Transkript

1 Førstelinjetjenesten i møte med eldre med psykiske lidelser Line Tegner Stelander, overlege, spesialist i psykiatri,- alderspsykiatrisk avdeling, UNN

2

3

4

5 Kommunen sitter med nøkkelen til god psykisk helse Hva kan være en viktigere oppgave for en ordfører enn å legge til rette for befolkningens livskvalitet?, spør Arne Holte, divisjonsdirektør for psykisk helse ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Holte mener for eksempel at alle kommuner burde gjennomføre enkle undersøkelser av befolkningens psykiske helse, trivsel og velvære. Alle kommuner bør også kunne tilby kurs i belastningsmestring (KIB) eller depresjonsmestring (KID).

6

7

8 Psykisk helsearbeid i kommunene Verdens helseorganisasjon vurderer at psykiske lidelser i 2020 vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land. Denne utviklingen stiller store krav til våre velferdstjenester En hovedutfordring er å redusere forekomsten av angst og depresjon i befolkningen.

9 Samhandlingsreformen... gir en klar retning på innsatsen, vi må komme tidligere til og yte hjelp, og slik redusere behovet for spesialisthelsetjeneste. I kommunene utføres om lag årsverk psykisk helsearbeid, og om lag en tredel har særskilt utdanning innen psykiske helse.

10 Det kommunale tjenestetilbudet Det er viktig å etablere et godt samarbeid mellom kommunalt tilsatt personell som jobber med psykisk helsearbeid og fastlegene som har det medisinskfaglige ansvaret. Forsking viser at samhandling om faglige og organisatoriske tiltak ved behandling av mennesker med bl.a alvorlig depresjon og angstlidelse har en positiv effekt. Samhandling om pasienter med alvorlige psykiske problemer i allmennpraksis, rapport fra Kunnskapssenteret nr

11 Et fremmed land Når en passerer 80 år, blir dårligere ressurser, sårbarhet og helseproblemer tydeligere enn før. De fleste må leve langsommere. Det kan være nedslående for den som har vært vant til å utføre arbeidsoppgaver raskt og effektivt. Noen forteller at de får skyldfølelse for sin skrøpelighet

12 Hva trenger pasienten? Hjelp til å dekke grunnleggende behov At vi tar plager på alvor støtte, forståelse At vi motiverer for håp Forebygge komplikasjoner av passivitet Økning av positive aktiviteter og opplevelser, sosial kontakt

13 Depresjon - hva kan vi gjøre? Kartlegge daglig aktivitet Interessekartlegging Gi råd om økt aktivitet til pasient og familie (særlig sosiale aktiviteter) Gi råd om hvordan senke terskelen for å komme i aktivitet Bidra til kontaktetablering med dagsenter, hobby, forening etc redusere passivitet!

14 Fysisk aktivitet

15 Livsglede for Eldre Det hele startet med at sykepleierstudenten Annette Skeie Jakobsen i Kristiansand fikk et sjokk i møte med virkeligheten i norsk eldreomsorg. Gamle som satt alene på rommene sine, men som lengtet etter å kjenne frisk luft, høre ståket fra byen og se mennesker rundt seg.

16 Gule engler fikk Livsvernprisen Takk for at dere har gitt eldre muligheten til å leve meningsfullt livet ut. Det sa helse- og omsorgsminister Bent Høie til vinnerne av Livsvernprisen 2015 Stiftelsen har i dag 34 lokalforeninger, elever fra mer enn hundre skoler er med i utdanningsprogrammet, og det er utarbeidet en sertifiseringsordning der 55 sykehjem er med

17 Forebygger slik praksis alderisme? Alderisme er et begrep som både handler om holdningene til eldre og til den diskriminerende praksisen overfor eldre. Er det egentlig helt greit at de som har gått ut på dato har litt mindre rettigheter enn andre? Eldre og alder har dårligere vern i lovverket vårt, enn for eksempel kjønn og etnisitet.

18 Hvordan forebygge tilbakefall? Opprettholde vanlige rutiner Sosial kontakt med andre Øke aktiviteter man liker å gjøre Informasjon til pasient og pårørende om depresjon Fysisk aktivitet

19 Eldrepsykolog? Eldre glipper unna psykiske helsetjenester. Det ville Askøy kommune utenfor Bergen gjøre noe med, og har ansatt eldrepsykolog for å gi befolkningen i det øvre alderssjiktet et fullverdig helsetilbud. Forventet resultat: Bedre livskvalitet og flere eldre som kan bo lenger i eget hjem.

20 Visste du at......eldre profitterer på god psykoterapeutisk behandling...eldre med psykiske lidelser er de største forbrukerne av antidepressiva...dagens nivå på demente omtrent vil dobles i løpet av år

21 Når henvise til spesialisthelsetjenesten? Når medisin mot depresjon ikke hjalp Depresjoner med psykose Ved stor selvmordsfare Alvorlig næringsvegring Depresjon ved bipolar lidelse Tilbakevendende depresjon med korte friske perioder

22 Oppsummering depresjon Depresjon hos eldre er vanlig Kan ha andre symptomer enn hos yngre Viktig å skille fra demens og somatisk lidelse Prøve å bedre nettverket, aktivisering, støttekontakt, dagsenter, frivillig besøkstjeneste Fastlege / tilsynslege bør kontaktes for vurdering og behandling Også deprimerte eldre med hjerneslag eller demens kan ha effekt av behandling mot depresjon

23 Selvmord blant eldre Det er viktig at isolasjon brytes, og at pasienter med flere depresjonsperioder får kontinuerlig behandling eller profylaktisk terapi. Nødvendige sosiale betingelser er å ha tid, kontinuitet i sosial kontakt og mulighet for å gjøre ting sammen. Romslighet og sosial integrasjon er viktig. Det er færre selvmord i land med lavere skilsmissehyppighet, alkoholforbruk og kriminalitet, og der stoffmisbruk er mindre utbredt.

24 Eks på kartleggings verktøy - Cornell Også hos personer med hukommelsessvikt kan en bruke Cornells depresjonstest. Skalaen er følsom for forandringer i symptomer og atferd. Testen baserer seg på observasjon og kan brukes av pårørende eller pleiepersonale.

25 Andre psykiske plager ved høy alder: Angst (eller er det depresjon..?) Søvnvansker (eller er det depresjon?) Psykose (eller er det depresjon?) Mani (primær eller sekundær)

26

27 Risikofaktorer for psykose hos eldre Lite sosial kontakt, isolasjon For lite lys i boligen, mye skygger Svekket syn og/eller hørsel Hjerneorganiske forandringer (f eks ved Lewybody-demens)

28 Tiltak ved hallusinasjoner Bedre lys i boligen, minst mulig skygger Synskontroll, nye briller Hørselskontroll, høreapparat Henvisning til spesialisthelsetjenesten for utredning og medikamentell behandling Svekke forestillingene med gode spørsmål Økt sosial kontakt,- dagsenter, støttekontakt, hjemmetjeneste

29 Generelt er det viktig å tenke på: Drikker pas nok hver dag? Spiser pas nok hver dag? Tilstrekkelig variert? OBS! mangeltilstander Medikamentgjennomgang Bruker pas medikamenter det ikke lenger er indikasjon for? Bivirkninger? Interaksjoner? Riktig bruk?

30 Behandling nær hjemmet I alderspsykiatrien er det et faglig anerkjent prinsipp, at eldre med psykiske lidelser har best nytte av å bli behandlet i sitt nærmiljø. Følgelig må tilbudene hovedsakelig bygges opp lokalt.

31 Noen forutsetninger At kommunene i større grad innlemmer eldre med psykiske lidelser i sitt psykiske helsearbeid At kompetansen om aldring og psykisk helse økes, slik at hjemmesykepleiere og annet helsepersonell som til daglig arbeider tett opp til den eldre, blir bedre i stand til å observere og rapportere tegn på psykisk lidelse til fastlege og samarbeidspartnere på sykehusene.

32 Noen forutsetninger At fastleger, kommunale demensteam og kommunale psykiatriteam samarbeider om utredning og oppfølging. At det etableres felles faglige fora/nettverk mellom kommuner og helseforetak innen alderspsykiatri og geriatri.

33 Noen forutsetninger Vurdering av eventuelle interkommunale tiltak, for eksempel for pasienter med lidelser som resulterer i utfordrende adferd, hvor tilstanden ofte dreier seg om både demens og psykiatri - og som av den grunn krever mye ressurser og et godt kvalifisert personell.

34 Tiden som faktor i hukommelsen: Minner svekkes over tid. Noen svekkes raskt, andre svekkes langsomt, men for alle typer minner gjelder at de blir blekere med tiden. Den generelle glemselskurven viser at det meste av glemselen skjer nokså umiddelbart etter innlæring, og at kurven deretter gradvis flater ut. Dette er det typiske forløp for glemsel når det gjelder de mer dagligdagse hendelser i livet.

35 Eksempel på kompetansehevende materiell Eldreomsorgens ABC Innholdet i permen legger vekt på oppgavene som skisseres for kommunal eldreomsorg i årene framover blant annet i Melding til Stortinget nr. 29 ( )Morgendagens omsorg. Aktiv omsorg, medbestemmelse, respekt og verdighet er sentrale begreper. Deltakerne må reflektere over egen praksis og virksomhetens oppgaver, organisering og ansvar knyttet til det faktum at pasientene skrives tidligere ut fra sykehus og at pårørende og frivillige vil være viktige aktører i praksisfeltet.

36 Takk for oppmerksomheten!

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helsearbeid i kommunene Av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Verdens helseorganisasjon vurderer at psykiske lidelser

Detaljer

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 Delplan demenssykdom 2012-2025 Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 INNHOLD FORORD... 3 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 ARBEIDSPROSESSEN... 6 2.0 HVA ER DEMENSSYKDOM?... 8 2.1 FASER... 8 2.1.1

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse

FORORD. Nodeland, 7. juni 2011 Arbeidsgruppa for revidering av plan psykisk helse PLAN FOR PSYKISK HELSE 2011-2015 1 FORORD Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner

Detaljer

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Å leve med demens... 4 3 Perspektiver for Demensplan 2020... 8 3.1 Et mer demensvennlig samfunn... 8 3.2 Åpenhet,

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse Strategi 2014-2016 Rådet for psykisk helse Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Rådet for psykisk helses mandat Visjon og formål... 4 3. Situasjonsanalyse... 5 3.1 Psykisk helse må integreres bedre

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015

DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015 DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015 1 INNLEDNING 3 BAKGRUNN FOR DEMENSPLAN 2015 3 ORGANISERING AV ARBEIDET MED PLANEN 3 DEL I: BAKGRUNNSDOKUMENTER, DEFINISJONER OG SYKDOMMEN

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag HELSE OG SOSIAL Virksomhet for helsefremming og innovasjon Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag Prosjektleder Linn Ø.Gyland 2 Innhold 1.0 Bakgrunn... 4 2.0

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Redaksjon: Avdeling for helsepolitikk ved Miriam Kvanvik (prosjektleder), Jorunn Fryjordet, Tor Carlsen, Sara Underland Mjelva og Anjam

Detaljer

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no

Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune RAPPORTSERIEN 2015. www.hials.no RAPPORTSERIEN 2015 RAPPORTSERIEN 2015/02 Evaluering og justering av modell for forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune www.hials.no Kari Blindheim, høgskolelektor Høgskolen i Ålesund Rigmor Einang Alnes,

Detaljer

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023

Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 Plan for psykisk helse og rus 2013-2023 0 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Avgrensning... 5 2 Prosessbeskrivelse... 6 2.1 2.2 2.3 Bakgrunn... 6 Appreciative Inquiry... 6 Arbeidsgruppa:... 7 3 Definisjoner...

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Aktive eldre 60+ Del 1. «Fremme helse og forebygge mer - for å reparere mindre»

Aktive eldre 60+ Del 1. «Fremme helse og forebygge mer - for å reparere mindre» Aktive eldre 60+ Del 1 «Fremme helse og forebygge mer - for å reparere mindre» Aktive eldre 60+ Del 1 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 Forord... 5 1. Innledning/bakgrunn... 6 1.1 Mandat... 7 1.2 Befolkningsutvikling

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020. Delplan Psykisk Helsearbeid

Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020. Delplan Psykisk Helsearbeid Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2014 2020 Delplan Psykisk Helsearbeid Vedtatt av Sel kommunestyre 17. februar 2014 Forsidebilde, Fotograf: Liv Annette Nygjerdet, Informasjonsrådgiver

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer