Psykiske aspekter ved CFS/ME

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykiske aspekter ved CFS/ME"

Transkript

1 Psykiske aspekter ved CFS/ME Elin Strand PhD, psykologspesialist, Helsepersonell kurs, Oslo 7. og 8. november 2013, ME/CFS-Senteret, OUS Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, OUS.

2 Hvordan kan psyken ha betydning ved CFS/ME? trigger: stress Sykdom/ symptom opplevelse Mestring/ Funksjon/ livskvalitet Bedring/ forverring Sårbarhet: psykisk lidelse ersonlighet(trekk) /stress konsekvens: Stress, nedstemt/depresjon, bekymring eller angst Positive tilstander/ ressurser

3 Tema i presentasjonen Psykisk lidelse og CFS/ME Personlighetstrekk perfeksjonisme Psykiske reaksjoner Depresjon angst stress Forhold til behandler Forløp og bedring Behandlingstilnærminger Anbefalinger fra veilederen

4 Psykisk lidelse og CFS/ME Mer alvorlige psykiatriske symptom og personlighets forstyrrelser er på samme nivå som i resten av befolkningen

5 Personlighetstrekk Jeg er en aktiv person som alltid står på personlighets trekk som Extraversion eller perfeksjonisme er relatert til CFS og kan predikere utmattelse og mer omfattende CFS symptom Å være perfeksjonistisk og selvkritisk er relatert til mer stress sensitivitet og depresjon hos CFS Jeg må alltid stå på ellers er jeg lat, unyttig, får dårlig samvittighet, blir nedstemt.. Det jeg gjør skal alltid gjøres perfekt Ingen skal ha noe å utsette på meg

6 Overlapp, men også signifikante forskjeller mellom CFS og depresjon Overlappende symptom utmattelse/manglende energi søvnforstyrrelse, endret matlyst konsentrasjons - hukommelsesproblem muskelsmerter Forskjeller: igangsettelse tankemønster depresjonsmål positive tilstander somatiske symptomer fysisk aktivitet/ulik effekt

7 Psykiske reaksjoner - depresjon og angst % angst og depresjon hos CFS pasienter pasienter med angst og depresjon har flere symptom og gir uttrykk for mer ubehag og lidelse de som har depresjon og angst tidlig i livet rapporterer i større grad CFS senere i livet. ikke alle CFS pasienter har både angst og depresjon de som har angst er oftest redd for skade og har større symptomfokus, mens de som er deprimert har mer skam og unngåelsesatferd CFS pasienter som opplevde at behandlere ikke anerkjente sykdommen, hadde mer angst og depresjon enn de som fikk anerkjennelse. De som trodde at å begrense fysisk anstrengelse førte til bedring, hadde mindre depresjon og angst enn de andre

8 Stress: mental og fysiologisk reaksjon stress kan forstyrre HPA funksjonen og øke proinflammatoriske prosesser hos alle Det er dokumenterte abnormaliteter i HPA akse funksjonen hos CFS pasienter a flatter cortisol awakening response as well as a flatter diurnal slope of salivary cortisol output Jo større avvik fra normalt mønster jo mer utmattelse

9 CFS pasienter er mer sårbar for stress store livshendelser kan gi økt utmattelse hos en undergruppe av CFS pasienter mindre daglig stress eller irritasjoner førte til økt utmattelse uken etter i et utvalg av CFS pasienter

10 Å leve med kronisk stress: ulike langvarige belastninger i voksen alder som arbeidsrelatert stress, kronisk sykdom, traumer, eller kontinuerlige hverdagsfrustrasjoner/bekymringer Høyere risiko for utviklinga av kronisk somatiske så vel som psykiske sykdommer inkludert kronisk utmattelse en kvalitativ undersøkelse fant at pasientene selv mente fysiske årsaker og sykdom var involvert i igangsettelse, og over halvparten av dem mente at også sosialt stress og overaktivitet hadde betydning for utvikling av ME/CFS

11 Tidlig stress f eks omsorgssvikt i barndom fører til økt sårbarhet senere Påvirker hjernes utvikling og skaper sårbarhet i stress systemet Flere psykiske og somatiske sykdommer i voksen alder, inkludert kronisk utmattelse Mer sensitiv for stress og mer stress i voksen alder. Usunn livsstil og helsevaner, bruker mer alkohol, røyk, mer fysisk inaktiv, utsetter seg for flere farlige/belastende situasjoner i voksen alder

12 CFS pasienter er mer sårbar for stress store livshendelser kan gi økt utmattelse hos en undergruppe av CFS pasienter mindre daglig stress eller irritasjoner første til økt utmattelse uken etter i et utvalg av CFS pasienter

13 Forhold til behandleren Kan være en stressfaktor i seg selv: 2/3 misfornøyd med behandling og forhold til behandler Blir ikke trodd, er skeptiske til symptom/diagnose, uenighet i diagnose eller årsak til symptom, tror ikke på ME manglende/feilaktig kunnskap, eksisterer ikke, kjenne seg hjelpeløs,

14 Behandlers forhold til CFS/ME Frustrerende å ikke ha klare entydige resultat/svar eller behandling å tilby tåle å stå i usikkerhet, ha manglende forståelse, lite håndgripelig å tilby Være åpen, interessert og prøve å forstå Kan vise forståelse for pasientens situasjon og ha respekt på tross av ulike oppfatninger/manglende kunnskap

15 Noen få blir helt friske, mange blir bedre, det ser ut til å være en positiv prognose, men det kan ta litt tid Alder (yngre) høyere utdanning kortere sykdomsvarighet/tidlig diagnostisering og rådgivning ingen psykiatrisk lidelse Mindre grad av angst og depresjon Mer nyansert sykdomsforståelse Opplevelse av kontroll Opplevd støtte

16 Behandlingstilnærming Ingen dokumentert standard behandling som kurerer, men det finnes behandlinger/tilnærminger og strategier som bidra til symptomlindring, bedre mestring og opprettholdt eller økt livskvalitet Det mest karakteristiske trekk ved CFS/ME er PEM. Å få dette under kontroll vil redusere ubehag for pasientene og bør være et viktig fokus forhold til aktivitet og hvile, energiregulering Flere områder som kan være utfordrende og bør utredes og avklares: psykiske aspekter, utdanning, skole eller jobb, forhold til familie, venner og øvrige nettverk eller praktisk og økonomiske problem

17 Ulike metoder Kognitiv atferdsterapi (KAT) ** psykologiske aspekter, holdninger, tanker, strategier for mestring Treningsbehandling eller treningsterapi Gradert treningsterapi (GET) Tilpasset treningsbehandling Aktivitets- og energiregulering Gradert aktivitetstilpasning (GAT) Pacing eller adaptiv pacing terapi (APT) ** Energy Envelope Theory (EET) **

18 Kunnskapsrapport fra Kunnskapssenteret 2011: Deltagelse i arbeidsliv og skole: Kognitiv atferdsterapi gir muligens noe økning i arbeidslivsdeltakelse sammenlignet med standard behandling Utmattelse: Kognitiv atferdsterapi eller treningsbehandling gir trolig mindre utmattelse sammenlignet med henholdsvis standard behandling eller avspenning og tøyning. Det er begrenset med tilgjengelig dokumentasjon om effekt av farmakologisk behandling på grad av utmattelse. Livskvalitet: Kognitiv atferdsterapi gir muligens litt bedre livskvalitet sammenlignet med standard behandling eller annen psykoterapi. Det er usikkert om treningsbehandling sammenlignet med avspenning og/eller tøyning påvirker helserelatert livskvalitet. I beste fall kan treningsbehandling ha stor positiv effekt, i verste fall kan treningsbehandling ha liten eller ingen innvirkning på livskvalitet.

19 PACE-trial Sammenlignet effekten av KAT, GET, Pacing og spesialistkonsultasjoner KAT og GET mest effektiv både mht å redusere utmattelse og å øke fysisk funksjonsnivå (SF-36, antall skritt) mange innvendinger i ettertid Hvorfor skulle i så fall KAT bidra til bedring?

20 Kognitiv atferdterapi er en behandling hvor tanker og særlig negative tankemønstre som er karakteristisk ved stress, angst og depressive tilstander, blir gitt spesiell oppmerksomhet. dreier seg om bevisstgjøring av uheldige tankemønstre som kan bidra til vedlikeholdelse av problemene og symptomene har særlig god behandlingseffekt ved angst og depresjonstilstander, vil kunne være et nyttig supplement til medisinske og tverrfaglige behandlings- og mestringstiltak for noen av pasientene med CFS/ME.

21 Energiregulering: Å bruke mer energi enn en har er signifikant relatert til mer utmattelse, flere og mer omfattende symptom, redusert fysisk og mental fungering Pacing eller adaptiv pacing terapi (APT) er en behandlingsform der pasienten læres opp til å regulere aktivitetsnivået etter dagsformen. Målsetningen er at man aldri skal overskride den individuelle tålegrensen Energy Envelope Theory (EET) har hovedfokus på balansen mellom opplevd og brukt energi og har som utgangspunkt at hver person til enhver tid har en viss mengde energi til rådighet. Ved å bruke bare sin tilgjengelige energi vil personen kunne holde seg innenfor sin egen «energikonvolutt» og dermed hindre både over- og underforbruk. EET retter seg direkte inn mot forebygging av anstrengelsesutløste symptomer og ser ut til å kunne bidra til stabilisering av sykdommen, økt funksjon og forebygging av symptomforverringer og økt livskvalitet Begge tilnærmingene vil kunne egne seg for og inngå som del av et mer omfattende individualisert, tverrfaglig mestringsopplegg- eller rehabiliteringsprogram.

22 Påminnelse Metoder må tilpasses den enkelte pasients utfordringer og preferanser Avklares og utredes i nært samarbeid mellom pasient og behandler Pasienter er forskjellige En metode passer ikke for alle Ulike tilnærminger på ulik tidspunkt Kombinasjon av tilnærminger kan noen ganger være det beste

Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Utkast pr.05.10.2012 Høringsutkast Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Referat av Eva Stormorken Mer enn 100 interesserte fagfolk deltok på kurset som ble

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter.

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Nidelvkurset 2013 Fredag 1. Februar 14.45-15.30 Presentasjon. Jan Robert Grøndahl Spesialist i allmennmedisin, fastlege Tranby Legesenter i Lier. Medlem

Detaljer

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013

N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge. Oslo, 12. mai 2013 N o r g e s M E f o r e n I n g Brukerundersøkelse blant ME-syke i Norge Gunn J. Bringsli, Anette Gilje og Bjørn K. Getz Wold ME-syke i Norge Fortsatt bortgjemt? Oslo, 12. mai 2013 Norges ME-forening Kristian

Detaljer

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Pb. 7000 St Olavs plass 0130 Oslo Høringssvar vedrørende utkast til Rundskriv av 05.10.12: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk,

Detaljer

Utmattelse i primærhelsetjenesten

Utmattelse i primærhelsetjenesten 1 Utmattelse Utmattelse i primærhelsetjenesten Om lag hver fjerde sier de føler seg trette hele tiden (engelske studier) Er det andre mest vanlige symptomet vi oppsøker lege for Ti prosent presenterer

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014.

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. * Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. Tenk deg fotballspilleren som står foran mål og skal til å score. I taklingene får han et kraftig leggspark

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100 77 78 Modul 4 INNHOLD: side Modul 4 - Livsstil og depresjon.. 80 Trinn 1: Kosthold og psykisk helse.. 80 Matlogg.. 81 Trinn 2: Fysisk aktivitet og mental helse.... 82 Bevegelseslogg. 83 Trinn 3: Søvn.

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SPISEFORSTYRRELSER I TRENINGSSENTERBRANSJEN EN VEILEDER FRA ROS - RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER OG VIRKE TRENING 2. UTGAVE SOLFRID BRATLAND-SANDA

SPISEFORSTYRRELSER I TRENINGSSENTERBRANSJEN EN VEILEDER FRA ROS - RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER OG VIRKE TRENING 2. UTGAVE SOLFRID BRATLAND-SANDA SPISEFORSTYRRELSER I TRENINGSSENTERBRANSJEN EN VEILEDER FRA ROS - RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER OG VIRKE TRENING SOLFRID BRATLAND-SANDA 2. UTGAVE når for mye trening, ofte i kombinasjon med for lite

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Hva er helsepsykologi??

Hva er helsepsykologi?? Hva er helsepsykologi?? - hvordan følelser, psykiske tilstander og eller ulik atferd påvirker vår helsetilstand. - helsepsykologi kan sies å være det samlede bidrag psykologien gir for å forstå helse og

Detaljer

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Å leve med demens... 4 3 Perspektiver for Demensplan 2020... 8 3.1 Et mer demensvennlig samfunn... 8 3.2 Åpenhet,

Detaljer

Prosjekt Klinisk Helsepsykologi

Prosjekt Klinisk Helsepsykologi Sykdom i kroppen- plager i sjelen hjertesvikt og depresjon Hjertesviktforum 2013 Psykologspesialist Ingrid Hyldmo Prosjekt klinisk helsepsykologi & Psykiatrisk konsultasjonsteam, Diakonhjemmet sykehus

Detaljer

Fra sykdom til vitalitet

Fra sykdom til vitalitet ØF-rapport nr. 01/2009 Fra sykdom til vitalitet et utviklings- og dokumentasjonsprosjekt av Kari Bjerke Batt-Rawden Asgeir Skålholt ØF-rapport nr. 01/2009 Fra sykdom til vitalitet et utviklings- og dokumentasjonsprosjekt

Detaljer

TI ÅR MED TRENINGSGRUPPER

TI ÅR MED TRENINGSGRUPPER TI ÅR MED TRENINGSGRUPPER Forskning og erfaringer Foredrag av Merete Sparre Spes. psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi og kommunikolog CFS/ME-Regional konferanse i Tromsø 4-5 oktober 2010 Det er høst

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Psykologisk behandling av kroniske smerter

Psykologisk behandling av kroniske smerter Psykologisk behandling av kroniske smerter Linn-Heidi Lunde førsteamanuensis/psykologspesialist Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus Hvilke erfaringer har dere med smerte og smerteproblematikk

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave I for store sko Shoes too large Barn som pårørende når mor eller far er psykisk syk Children in families where mother or father is mentally ill Kaisa Mari Opsahl Laila Wean Antall

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer