Forekomst av emosjonelle vansker etter hjerneslag Bente Thommessen Seksjon for akutt slagbehandling Nevroklinikken, Ahus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forekomst av emosjonelle vansker etter hjerneslag Bente Thommessen Seksjon for akutt slagbehandling Nevroklinikken, Ahus"

Transkript

1 Forekomst av emosjonelle vansker etter hjerneslag Bente Thommessen Seksjon for akutt slagbehandling Nevroklinikken, Ahus Emosjonelle utfall Depresjon Angst Krisereaksjoner Emosjonell labilitet Fatigue Apati Forekomst av depresjon etter hjerneslag Kanskje så mange som opptil 40 % blir rammet av depresjon i forløpet av et hjerneslag? Ulike kriterier/klassifikasjon av depresjon Undersøkelsene er gjort på ulike tidspunkt etter hjerneslaget Akuttfase: 10 15% 14% første uke (Fure et al) Senere: 30 40% Forekomst av depresjon ved ulike tidspunkt etter hjerneslag Akutt - 3 mnd 6 mnd 12 mnd 24 mnd 36 mnd Mnd

2 Symptomer på depresjon Få undersøkelser som beskriver symptomutformingen spesifikt hos slagpasienter Finset 1988: Høyre hemisfære slag: Tristhet, svekkede følelsesmessige reaksjoner Venstre hemisfære: Tristhet, angst og forvilelse (agitert depresjon) Heterogen gruppe obs eldre har ofte uspesifikke symptomer Hovedsymptomer: (DSMIV) Redusert stemningsleie Interesse- og gledesløshet Energitap med trettbarhet og nedsatt aktivitet. Andre symptomer: Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet Redusert selvfølelse og selvtillit, Redusert appetitt, Søvnforstyrrelser, Skyldfølelse, Triste og pessimistiske tanker om fremtiden Planer om selvskading og selvmord Andre mer uspesifikke symptomer Angst Smerter Utilfredshet Manglende fremgang i rehabiliteringen Depresjon hos eldre kan være assosiert med vaskulære lidelser. Ledet til begrepet vaskulær depresjon karakterisert ved kognitiv svikt og tendens til å bli kronisk DWML Resignasjon Hvem utvikler depresjon? Hva vet vi om årsaks- og risikofaktorer Teorier: Relatert til lokalisasjon Tidlig ved skader i særlig fremre deler av venstre hemisfære Hjerneskaden medfører endring i transmittersubstanser (særlig noradrenalin og serotonin) Ved skade i høyre hjernehalvdel depresjon senere i forløpet Psykologiske mekanismer innsikt, forståelse av konsekvenser Imidlertid: Carson 2000 metaanalyse: Utviklingen av depresjon etter hjerneslag har ingen sikker assosiasjon med lokalisasjonen av slaget Klinisk erfaring tilsier at depresjon (og angst) forekommer ved hjerneslag i begge hemisfærer og i bakre skallegrop Tidsaspektet kan ha betydning Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:

3 Psykososiale mekanismer Risikofaktorer assosiert med utvikling av emosjonelle symptomer Alvorlig livshendelse tapsreaksjoner Hjelpeløshet/avhengighet av andre, frykt for fremtiden (Ruud M.) Risikofaktorer Grad av funksjonssvikt Kognitiv svikt, afasi Sosial isolasjon Tidligere psykiatrisk sykdom Alder Mange ulike sykdommer Mange medisiner - interaksjoner Angst (20-30%) 26% i akuttfasen (Fure et al) Hjerneslag kan være svært dramatisk Dødsangst Senere i forløpet ofte sammen med depresjon Andre emosjonelle utfall Apati (30 40%???) Manglende motivasjon redusert målrettet adferd Ofte manglende evne til å ta initiativ, delta i ADL, liten interesse for omgivelsene, lite eller ingen emosjonelle reaksjoner, verken glad eller trist Fatigue (50 70%) Emosjonell instabilitet (10 20%) Ukontrollert gråt (evt latter) Kan forekomme både med eller uavhengig av depresjon Går gjerne over i løpet av ca 1 år Evt behandle med SSRI Manglende energi økt tretthet/utmattelse Oppleves av stor andel som svært plagsomt 40% opplever det som sitt verste symptom Lerdal A et al. Physical impairment, depressive symptoms and pre-stroke fatigue are related to fatigue in the acute phase after stroke Tilsammen 24% av pasientene rapporterte alvorlig fatigue i løpet av de første ukene etter hjerneslaget. Dårligere fysisk fungering, høyere nivå av depressive symptomer og retrospektive rapporter av fatigue før slaget inntraff var assosiert med høyere nivå av fatigue i akuttfasen etter slaget. Uavh av slagets størrelse. Dypt i hjernens subkortikale hvite substans Kunnskap og fokus - i akuttfase, men også senere i forløpet hos slagpasienter Klinisk intervju, evt komparentopplysninger Observasjon, være obs på symptomer Diagnostikk Diagnostiske utfordringer: Hvordan skille sorgreaksjon og depresjon? Organiske komplikasjoner/uspesifikke symptomer Psykomotorisk treghet Eldre med atypisk presentasjon Depresjonsskalaer Finnes mange ulike, men få utarbeidet spesielt for slagpasienter MADRS, GDS, HAD Obs pasienter med afasi og kognitive vansker Eks pekehjelpemidler, kommunikasjonsbok, IKT osv

4 Hvorfor er det viktig å identifisere og behandle emosjonelle symptomer etter hjerneslag? Påvirker livskvaliteten Depresjon er vondt Pårørende stress Påvirker prognose Økt funksjonssvikt Dårligere resultat av rehabiliteringen Økt sykelighet Økt mortalitet Suicidale tanker og planer Økt kognitiv svikt Kouwenhoven S et al. Living a life in shades of grey : experiencing depressive symptoms in the acute phase after stroke. Journal of advanced nursing Kvalitativ studie. HiB Leve et liv i grå nyanser Føle seg fanget I egen kropp, fanget i isolasjon osv Miste seg selv Ikke lenger være den samme, labil, ikke orke, mindre verd Being confined in a new life world and losing oneself as the person one knew Behandling Ikke medikamentell behandling Medikamentell behandling

5 Krisearbeid - akuttfase Mål: Forløse følelser som slaget har vekket Dødsangst Utrygghet Katastrofefornemmelse Gjentatt informasjon til pasient og pårørende Åpenhet for følelsesmessige reaksjoner Ikke-medikamentell behandling Behandling i SLAGENHETER Psykoterapi Kognitiv terapi Adferdsterapi Psykiatrisk sykepleier i slagenhetene/videre rehabilitering Støttebehandling Generelle tiltak Unngå isolasjon Oppfølging, pårørende Dagsenter, eldresenter Slagrammedes forening Aktiv rehabilitering Mest benyttet 1. Selektiv serotoninreopptakshemmer (SSRI) / SNRI Medikamentell behandling 2. Tricycliske antidepressiva (TCA) 3. Andre Hva slags behandling? Når skal vi starte behandling? Hvilket medikament skal man velge? Hvor lenge bør behandlingen pågå? Hva gjør vi med manglende effekt? Oppfølging? Obs bivirkninger SSRI Vanligste Kvalme, brekninger, diare Obs mulig effekt på blodplatene Seponerings problemer gradvis nedrapping 4 8 uker

6 Hva med pårørende? De fleste slagpasientene blir utskrevet til hjemmet etter sykehusopphold og evt. rehabiliteringsopphold Opptil 70% mottar hjelp fra familie og venner flere måneder etter sykdomsdebut Psykiske Konsekvenser for pårørende Fysiske Sosiale Økonomiske Faktorer som er spesielt knyttet til psykososial belastning hos pårørende Store hjerneslag med omfattende utfall Depresjon hos pasientene Eventuelle adferdsendringer

7 Særlig utsatte pårørende Eldre kvinner Få sosiale kontakter Pårørende med depresjon Ullevål undersøkelse Intervju med 68 hjemmeboende pasienter og deres nærmeste pårørende 6 måneder etter hjerneslag Bekymring for at en ulykke skal ramme deres pårørende 75% Endring av rutinene i hjemmet 53% Trenger avlastning 48% Vanskelig å reise på ferie 47% Nedstemt/deprimert 45% Endring av sosialt liv 43% Søvnforstyrrelser 34% Redusert livskvalitet 25% Konsekvenser for egen helse 25% Spesielle konsekvenser av hjerneslaget som hadde stor betydning for senere psykososial belastning hos pårørende? Redusert kognitiv funksjon hos pasientene i tidlig fase av sykdommen var assosiert med senere utvikling av psykososial belastning hos pårørende

8 Hvorfor gjøre slike undersøkelser? Sammenheng mellom hvordan pårørende har det og pasientens funksjon over tid Gjelder ikke alle pårørende, derfor Viktig i tidlig fase å identifisere særlig utsatte pårørende for å kunne forebygge Kan noe gjøres for å bedre forholdene for pårørende? Mangler fortsatt mye kunnskap (evidence based.) Men: God informasjon om sykdommen og følgetilstander Henvisning til relevante støtte- og hjelpetiltak Informasjon om pasient og pårørendeforeninger osv Familie støttegrupper Psykologisk støttende tiltak basert på krise og mestringsteorier Positiv effekt på pårørendes livskvalitet og tilfredshet Emosjonelle vansker etter hjerneslag forekommer hyppig Årsaksfaktorene kan være mange Symptomene ofte diffuse. Vær oppmerksom og sensitiv på endringer i adferd Bør slagpasienter systematisk vurderes mht depresjon? God informasjon til både pasient og pårørende Behandling nytter, men oppfølging viktig Husk pårørende! Oppsummering

Prosjekt Klinisk Helsepsykologi

Prosjekt Klinisk Helsepsykologi Sykdom i kroppen- plager i sjelen hjertesvikt og depresjon Hjertesviktforum 2013 Psykologspesialist Ingrid Hyldmo Prosjekt klinisk helsepsykologi & Psykiatrisk konsultasjonsteam, Diakonhjemmet sykehus

Detaljer

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for Introduksjon Stigende forekomst av MS i Norge, høyest i midt-norge Etter traumatiske hodeskader den vanligste årsaken til nevrologisk funksjonssvikt hos unge og middelaldrende voksne i den vestlige delen

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014 Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014 Onsdag 13. august 2014, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Tiltak ved depresjon Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Kostnader ved depresjon Depresjon svekker livskvaliteten i befolkningen Depresjon vil snart, etter hjerte kar-lidelser, være den ledende

Detaljer

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU 2PUnGHWIRUPHGLVLQRJKHOVH %HKDQGOLQJDYGHSUHVMRQL DOOPHQQSUDNVLV.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ²QRYHPEHU 5DSSRUWQUIUD.RPLWpHQIRU NRQVHQVXVNRQIHUDQVHSURJUDPPHW Norges forskningsråd &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges

Detaljer

Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS.

Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS. Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS. Demens er et samlebegrep for ulike kroniske hjernesykdommer som oftest opptrer hos eldre. Sykdommen

Detaljer

Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. 1. HVA ER BIPOLAR LIDELSE?...

Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. 1. HVA ER BIPOLAR LIDELSE?... Om bipolar lidelse Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. Utarbeidet som del av Bipolar Kurspakke. Støttet av Helse og Rehab

Detaljer

ALS ALS Amyotrofi LATERALSKLEROSE ALS

ALS ALS Amyotrofi LATERALSKLEROSE ALS ALS ALS er en forkortelse for amyotrofisk lateralsklerose. Amyotrofi betyr muskelsvinn og er en betegnelse for den uttynning av musklene som følger med sykdommen. LATERALSKLEROSE beskriver at nervebanene

Detaljer

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Masteroppgave i sosialt arbeid. Bente Fridtjofsen, sosionom mars 2014 Bakgrunn for valg av tema Egne praksiserfaringer Foreldrenes egne betraktninger

Detaljer

Traumatisk hodeskade Psykiske og sosiale aspekter

Traumatisk hodeskade Psykiske og sosiale aspekter AV ANNE SOFIE BØRRESEN Traumatisk hodeskade Psykiske og sosiale aspekter Det finnes i Norge i dag knapt nok noen institusjoner som har tilbud om kognitiv rehabilitering i senskadeforløpet etter hodeskade.

Detaljer

Depresjon BOKMÅL. Depression

Depresjon BOKMÅL. Depression Depresjon BOKMÅL Depression Depresjon Hva er depresjon? Alle vil fra tid til annen føle seg triste og ensomme. Vi sørger når vi mister noen vi er glade i. Livet går opp og ned og slike følelser er naturlige.

Detaljer

Psykiske aspekter ved CFS/ME

Psykiske aspekter ved CFS/ME Psykiske aspekter ved CFS/ME Elin Strand PhD, psykologspesialist, Helsepersonell kurs, Oslo 7. og 8. november 2013, ME/CFS-Senteret, OUS Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, OUS. Hvordan kan psyken

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Bipolar lidelse. og akupunktur. Før jeg startet på bacheloroppgaven hadde jeg. Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen

Bipolar lidelse. og akupunktur. Før jeg startet på bacheloroppgaven hadde jeg. Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen Bacheloroppgave Eli Urstad, Kult 18, Akupunkturhøyskolen Bipolar lidelse og akupunktur Jeg har i flere år jobbet som sykepleier ved psykiatrisk klinikk i Stavanger. I den forbindelse møter jeg mange pasienter

Detaljer

Depresjon ved somatisk sykdom: forståelse og tiltak. Arnstein Finset

Depresjon ved somatisk sykdom: forståelse og tiltak. Arnstein Finset Depresjon ved somatisk sykdom: forståelse og tiltak Arnstein Finset 1 Disposisjon Et utgangspunkt: depresjon som del av en helhet Utbredelse av depresjon ved somatisk sykdom Symptombilder Sammenhenger

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 utredningsserie 9-2000 Statens helsetilsyn SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn Calmeyers

Detaljer

Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring?

Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring? Bacheloroppgave i sykepleie Hvordan kan sykepleier med utgangspunkt i Benner og Wrubels omsorgsteori bidra til at pasienter med ulcerøs kolitt opplever mestring? Tittel på engelsk How can nurses with the

Detaljer

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen Divisjon for psykisk helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Rapport 2008: 1 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Til deg som bruker antidepressiva

Til deg som bruker antidepressiva Til deg som bruker antidepressiva Myter og fakta om antidepressive legemidler ved behandling av angst og depresjon Lars Tanum, overlege dr. med. Desember 2003 Om heftet Depresjon og angst er blant de hyppigste

Detaljer

Kandidadatnr.: 9148. Bacheloroppgave

Kandidadatnr.: 9148. Bacheloroppgave Dato for innlevering: 22.05.09 Antall ord i besvarelsen: 10 983 Kandidadatnr.: 9148 Bacheloroppgave Problemstilling: HVORDAN KAN SYKEPLEIERE I HJEMMESYKEPLEIEN BIDRA TIL Å ØKE LIVSKVALITETEN TIL UNGE KVINNER

Detaljer

Åse Humberset Oppfølging av pårørende til pasienter med høggradig gliom

Åse Humberset Oppfølging av pårørende til pasienter med høggradig gliom 1 Åse Humberset Oppfølging av pårørende til pasienter med høggradig gliom Masteroppgave i klinisk sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for sykepleierutdanning. 2 Sammendrag Hensikten med studien

Detaljer

Depresjon. Symptomer på depresjon

Depresjon. Symptomer på depresjon TEMA: -Søk Bladtilbud Boktilbud Om oss Kontakt oss Linker Depresjon - Hvert år blir ca. 150 000 nordmenn rammet av depresjon. Ca. 15 prosent av befolkningen har til enhver tid depressive symptomer. Depresjon

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Å leve med demens... 4 3 Perspektiver for Demensplan 2020... 8 3.1 Et mer demensvennlig samfunn... 8 3.2 Åpenhet,

Detaljer

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 Delplan demenssykdom 2012-2025 Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 INNHOLD FORORD... 3 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 ARBEIDSPROSESSEN... 6 2.0 HVA ER DEMENSSYKDOM?... 8 2.1 FASER... 8 2.1.1

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer