Depresjon hos sykehjemspasienter. Diagnostikk og behandling av depresjon ved Fjeldberg sykehjem.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Depresjon hos sykehjemspasienter. Diagnostikk og behandling av depresjon ved Fjeldberg sykehjem."

Transkript

1 Depresjon hos sykehjemspasienter Diagnostikk og behandling av depresjon ved Fjeldberg sykehjem.

2 Fjeldberg Sykehjem Et prosjekt for å bedre diagnostikk og behandling av depresjon ved Fjeldberg sykehjem.

3 Depresjon Ifølge Verdens Helseorganisasjon kommer depresjon som nummer fire av alle sykdommer når det gjelder redusert livskvalitet og funksjon. ODIN-studien (ODIN=Outcome of Depression in Europe Network) undersøkte depresjon i byer og landdistrikter i fem i europeiske land, deriblant Norge. Resultatet viste at i Oslo hadde 12 prosent av kvinnene og 9 prosent av mennene en depresjon på det tidspunkt undersøkelsen pågikk.

4 Depresjon og eldre Folkehelseinstituttet viser i en rapport at depresjon forekommer hos 19 prosent av de over 60 år og at forekomsten er dobbelt så høy i sykehjemsavdelinger og i sykehus avdelinger. I en prevalensstudie fra 2001 fant en at 32% av norske sykehjemspasienter er deprimert (Berit H. Rosenvinge og Jan Rosenvinge).

5 Sammensatt årsaksbildet: Serotoninreseptoren. Strukturendringer i hjernen. Sårbarhet for depresjon En rekke sosiale hendelser kan utløse en depresjon, f.eks. tap av nære personer, ulykker og eksistensielle kriser

6 Sammensatt årsaksbildet: Tapsopplevelse: tap av nære pårørende tap av sosialt nettverk tap av posisjon tap av fysisk helse og funksjonsevne

7 Sammensatt årsaksbildet: Aldring medfører endring i ulike signalsubstanser i hjernen som gir sårbarhet for depresjon. Spesielt noradrenalin, serotonin og dopamin Flere medikamenter kan utløse eller forsterke depresjon.

8 Sammensatt årsaksbildet: Alvorlig fysisk helsesvikt Kreftsykdom Hjertesykdom Hjernesykdommer. Hjernesykdommer Parkinsons sykdom: 30-40% deprimerte Hjerneslag: 20-30% deprimerte. Demente: % deprimerte (betydelig depresive symptomer). 80 % demente på Norske sykehjem,

9 Depresjon i Sjukeheimar- Diagnostikk og behandling Artikkel av Arne Ruset, Helse Nordmøre og Romsdal HF, Distriktspsykiatrisk avdeling, Alderspsykiatrisk seksjon. 2005; 125: og i tidsskriftets skriftserie: Sykehjemsmedisin En litteratur gjennomgang og spørreundersøkelse om medikamentell depresjonsbehandling i fire tilfeldige utvalgte sykehjem

10 Depresjon i Sjukeheimar- Diagnostikk og behandling Spørjeundersøkinga tyder på at det føreligg eit forbetringspotensial når det gjeld depresjonsdiagnostikk i norske sjukeheimar

11 Depresjon i Sjukeheimar- Diagnostikk og behandling Aktuelle tiltak: innføring av rutinar for diagnostisering av depresjon, meir systematisk bruk av standardiserte instrument samt generell depresjonsskolering.

12 Fjeldberg sykehjem Registrering januar 2010 (langtidsposten) Gjennomgang av journal i Gerica og medisinliste 16 personer med diagnose eller under medikamentell behandling (43 prosent) 7 personer med diagnose og under medikamentell behandling 4 personer med diagnose men uten medikamentell behandling 5 personer uten diagnose men med medikamentell behandling Diagnose: depresjon, depresjonsfølelse, angstfølelse og bipolarlidelse.

13 Fjeldberg sykehjem Refleksjoner: Diagnoseregistrering i Gerica er mangelfull. Ingen opplysninger angående bruk av diagnostisk verktøy Personlig inntrykk: Mye bruk av synsing og opplysninger fra pårørende. Ikke strukturert evaluering av medikamentell behandling. Ikke-medikamentell behandling er ikke strukturert.

14 Fjeldberg sykehjem Et prosjekt for å bedre diagnostikk og behandling av depresjon ved Fjeldberg sykehjem. Et kompetansehevende prosjekt. Fikk penger til prosjektet, Frie Midler.

15 OVERSIKT Prosjektgruppen: Stein Jarle Pedersen (sykehjemslege) Marte Nordrum (sykehjemslege) Cathrine L. Andreassen (avd. sykepleier) Alice Reigstad (avd. sykepleier) Elin Munch (avd. sykepleier).

16 OVERSIKT Styringsgruppen: Leif Nybøle Morten Kase-Berg Stein Jarle Pedersen Marte Nordrum Lene Kaaber Ressursgruppen Randi Grundvig Elin Bakke Stefan Løvås Cathrine L. Andreassen

17 Prosjektet Ønske: bedre generelle kunnskapen om depresjon og få en større bevissthet rundt depresjon på sykehjemmet. Bedre bruken av diagnostiske metoder. Bedre evalueringen av tiltak. Kunne tilby mer strukturert ikke medisinsk behandling som f eks Samtalebehandling. Måtte velge ut dette i første omgang.

18 Gjennomføring To hoveddeler 1) Bedre den generelle kunnskapen om depresjon hos eldre og øke bevisstheten rundt depresjon. 2) Få til en resursgruppe som undervises i bruken av diagnostisk verktøy. MADRS Cornell

19 MADRS Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale MADRS (egentlig MÅDRS) ble utviklet i et engelsk-svensk samarbeid for å måle forandring av depresjon, mens pasienten med depresjon er under behandling. MADRS er en graderingsskala, der ti ulike sider av depresjonssykdom vurderes hver etter en tallskala fra 0 til 6 og summen, eller total skåre, indikerer alvorlighetsgraden av depresjonen.

20 CORNELL En skala for vurdering av depresjon hos personer med demens Baseres på Intervju av pleiepersonell eller pårørende Mulig å bruke til pasienter med lett, moderat og alvorlig demens (og uten demens)

21 Gjenomføring Undervisning for flest mulig ansatte på Fjeldberg. Ekstern Foreleser Kjell Martin Moksnes En dag en kan nå mange Samling 30/ tretimers kurs for ansatte, 29 deltagere. Supplert med internundervisning. 14/6-2010: depresjon og demens 29/9-2010: depresjon hos eldre og behandling av depresjon.

22 Gjenomføring 10/6-2010: Opplæring av resursgruppen i bruk av MADRS og Cornell. 4 personer fikk 5 timers undervisning av Kjell Martin Moksnes. Praktisk rettet kurs. Forsøkt å benytte testene så ofte som mulig for å opprettholde kunnskapen.

23 Resultater Endret Prosedyrer Økt bruk av diagnostiske tester. Større bevissthet rundt depresjon. Ryddet opp i diagnoselister og medisinlister?

24 Resultater Ny prosedyre Nye pasienter: Ved første legesamtale går legen gjennom ICD 10 kriteriene for depresjon. Etter dette gjøres det en vurdering angående depresjons diagnose eller ikke, dette skrives ned i journal og diagnosen føres i Gerica. Hvis pasienten har en depresjon skal en av resurspersonene ta MADRS eller Cornell i løpet av en til to uker, dette ordineres av legen. Hvis pasienten er så dement at depresjon ikke kan vurderes ut i fra ICD10 kriteriene skal det tas Cornell som en screening. En av resurspersonene tar Cornell i løpet av en til to uker, dette ordineres av legen.

25 Resultater Ny prosedyre Pasienter på langtidsavdelingen: Hvis personalet mistenker en depresjon skal legen sette opp en samtale med pas. ICD 10 kriteriene gjenomgås. Hvis pas er dement og vurderingen ikke kan gjøres på grunnlag av disse kriteriene skal det ordineres en Cornell, som screening. Dette gjøres av en av resurspersonene. Hvis det er mulig for pas skal det også gjøres en MADRS av resurspersonene.

26 Depresjonskriterier i følge ICD-10 Minst to hovedsymptomer: Depressivt stemningsleie Interesse- og gledesløshet Energitap eller økt trettbarhet Andre symptomer: Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet Redusert selvfølelse og selvtillit Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse Triste og pessimistiske tanker om fremtiden Planer om, eller utføring av, selvskade eller selvmord Søvnforstyrrelse Redusert eller endret appetitt

27 Fjeldberg sykehjem. Registrering september 2010 (langtidsposten) Gjennomgang av journal i Gerica og medisinliste 11 personer med diagnose eller under medikamentell behandling (29 prosent) 9 personer med diagnose og under medikamentell behandling 2 personer med diagnose men uten medikamentell behandling 0 personer uten diagnose men med medikamentell behandling Diagnose: depresjon, depresjonsfølelse,

28 Erfaringer Økt bevissthet blant hjelpepleiere, assistenter, sykepleiere og leger ved langtidspostene. Vanskelig å få med hjelpepleiere og assistenter ved korttidsavdelingen? God nytte av diagnostisk verktøy. Mer objektivt, Mer enhetlig tilbakemelding før behandlingsendring.

29 Erfaringer Gjort flere seponerings forsøk som har gått bra. To ganger starte opp med medisiner igjen pga økende depressive symptomer. Letter å evaluere endringer. Resursgruppen synes det er vanskelig å gjennomføre MADRS før pasienten har hatt samtale med legen. En fin måte å jobbe på, flere prosjekter.

30 Veien videre Opprettholde kunnskapen, flere resurspersoner (ledergruppen). Internundervisning. Kunne tilby samtale terapi. Mer målrettet og bevist miljøterapi. Andre prosjekter med andre temaer.

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Prosjekt Klinisk Helsepsykologi

Prosjekt Klinisk Helsepsykologi Sykdom i kroppen- plager i sjelen hjertesvikt og depresjon Hjertesviktforum 2013 Psykologspesialist Ingrid Hyldmo Prosjekt klinisk helsepsykologi & Psykiatrisk konsultasjonsteam, Diakonhjemmet sykehus

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Livskvalitet på sykehjem

Livskvalitet på sykehjem Rapport fra programmet Eldre personer - Helse og livskvalitet. Finansiert av Lions Røde Fjær i Norden Livskvalitet på sykehjem Resultater og erfaringer fra forsøk med livskvalitetsorienterte individuelle

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 Delplan demenssykdom 2012-2025 Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 INNHOLD FORORD... 3 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 ARBEIDSPROSESSEN... 6 2.0 HVA ER DEMENSSYKDOM?... 8 2.1 FASER... 8 2.1.1

Detaljer

Rapport publisert 2012. Strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer med demens

Rapport publisert 2012. Strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer med demens Rapport publisert 2012 Strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer med demens Forord Denne rapporten presenterer et utviklingsprosjekt om strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud

Sluttrapport for prosjekt. Samarbeid gir resultat. Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud Sluttrapport for prosjekt Samarbeid gir resultat Lindrende omsorg Undervisningssjukeheimen i Buskerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn, hensikt og mål 1 2.0 OPPSUMMERING OG DOKUMENTASJON

Detaljer

Presentasjoner fra Sentrene

Presentasjoner fra Sentrene Sykehjem som læringsmiljø Mari Wolff Skalvik Presentasjoner fra Sentrene Presentasjonen tar utgangspunkt i avhandlingen Nursing homes as learning environments: A study of experiences and perceptions of

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols Prosjektrapport En bedre hverdag Opplæring av pårørende til personer med kols Hilde Tretterud Næss, Prosjektleder Glittreklinikken, Februar 2010 Innholdsfortegnelse Forord...i Sammendrag...ii Kap.1. Bakgrunn

Detaljer

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU 2PUnGHWIRUPHGLVLQRJKHOVH %HKDQGOLQJDYGHSUHVMRQL DOOPHQQSUDNVLV.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ²QRYHPEHU 5DSSRUWQUIUD.RPLWpHQIRU NRQVHQVXVNRQIHUDQVHSURJUDPPHW Norges forskningsråd &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges

Detaljer

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen Divisjon for psykisk helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Rapport 2008: 1 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Representantforslag 44 S

Representantforslag 44 S Representantforslag 44 S (2013 2014) fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide, Line Henriette Hjemdal, Kjell Ingolf Ropstad og Anders Tyvand Dokument 8:44 S (2013 2014) Representantforslag

Detaljer

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Prosjektansvarlig for LCP, kreftkoordinator og palliativ sykepleier Ann Karin Johannesen Prosjektleder for LCP og palliativ sykepleier Ragnhild Tronhus Rhoden Kreftsykepleier

Detaljer

MATGLEDE I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER

MATGLEDE I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER Foto: Bård Gudim, Helsedirektoratet MATGLEDE I SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTER Fra nasjonale retningslinjer til god ernæringspraksis i kommunen Rapport publisert 3. Mars 212 / Vibeke Bostrøm, Ellinor Bakke

Detaljer

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av

Det å se er viktig. Synet står for hele 80% av AKTUELT Av Hanne Aanensen Akupunktur for øyelidelser Akupunktur brukes i behandling av et bredt spekter sykdommer og plager. Anvendelsen av akupunktur for øyelidelser har dessverre ikke fått den samme

Detaljer

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Prosjekt lindrende behandling i Haugesund kommune Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Budsjettkapittel 0761.67. Budsjettår 2011 Haugesund kommune

Detaljer

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem

Inger Lene Brovold. Helhetlig pasientforløp i eget hjem Inger Lene Brovold Helhetlig pasientforløp i eget hjem - En modell for framtiden? (Integrated care pathway for home care recipients - A model for the future?) KLH 3901 Master i klinisk Helsevitenskap Trondheim,

Detaljer

Rapport publisert NOVEMBER 2012. Uten mat og drikke. Ernæring Kroken sykehjem 2011

Rapport publisert NOVEMBER 2012. Uten mat og drikke. Ernæring Kroken sykehjem 2011 Rapport publisert NOVEMBER 2012 Uten mat og drikke Ernæring Kroken sykehjem 2011 Forord Ernæringsprosjektet «Uten mat og drikke» ble gjennomført på Kroken sykehjem i 2011. Prosjektleder vil spesielt takke

Detaljer

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven.

Sluttrapport Kort og godt. Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Sluttrapport Kort og godt Utvikling av et undervisningsopplegg med bruk av refleksjonskort knyttet til kapittel 4A i pasientrettighetsloven. Bakgrunn, formål og målgrupper Bakgrunn: Et nytt kapittel i

Detaljer

RAPPORT FRA GJENNOMBRUDDS- PROSJEKT SYKEHJEM

RAPPORT FRA GJENNOMBRUDDS- PROSJEKT SYKEHJEM SKRIFTSERIE FOR LEGER Utdanning og kvalitetsutvikling RAPPORT FRA GJENNOMBRUDDS- PROSJEKT SYKEHJEM Redaktør: Liv Heidi Brattås Remo Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 Faks 23 10 91 00

Detaljer

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om

Erfaringsrapport. fra nasjonal konferanse om Silje Svarstad og Therese Dahl Erfaringsrapport fra nasjonal konferanse om Kombinasjonsbehandling med sentralstimulerende medikament for pasienter med ADHD som mottar legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Til deg som bruker antidepressiva

Til deg som bruker antidepressiva Til deg som bruker antidepressiva Myter og fakta om antidepressive legemidler ved behandling av angst og depresjon Lars Tanum, overlege dr. med. Desember 2003 Om heftet Depresjon og angst er blant de hyppigste

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer