Depresjon hos eldre. Guro Hanevold Bjørkløf Spesialist gerontopsykologi Utredningsenhet for alderspsykiatri Sykehuset Buskerud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Depresjon hos eldre. Guro Hanevold Bjørkløf Spesialist gerontopsykologi Utredningsenhet for alderspsykiatri Sykehuset Buskerud"

Transkript

1 Depresjon hos eldre Guro Hanevold Bjørkløf Spesialist gerontopsykologi Utredningsenhet for alderspsykiatri Sykehuset Buskerud

2 Utbredelse Forekomst av depresjon blant personer over 65 år og eldre i befolkningen er 12-19% på symptomnivå, 2-4% har alvorlig depresjon (Rosenvinge & Rosenvinge, 2003) * Kartleggingstudier i norsk alderspsykiatri viser at mellom 40-50% av henvisningene for innleggelser og 25 % til poliklinikkene er for alvorlig depresjon (Engedal et al., 1997).

3 Depresjon er svært vanlig ved demens, prevalensen er oppgitt å være 40-50% på symptomnivå og 20% på klinisk diagnosenivå. Prevalens er enda høyere hos yngre pasienter og for pasienter med vaskulær demens (Lyketsos & Olin, 2002; Ballard et al, 2000; Rosenvinge& Rosenvinge, 2003; Bergdahl et al, 2005; Selbaek et al, 2007; Verkaik, 2007; Barca et al, 2009a).

4 Longitudinelle studier viser at depresjon hos eldre tenderer å være vedvarende, særlig hos personer med demens og etter slag. Etter 12 måneder hadde 40-50% fortsatt depresjon (Benazzi, 2000; Ballard et al, 2000; Garre-Olmo et al, 2002; Lyketsos & Olin, 2002; Verdelho et al, 2004; Barca et al, 2009a).

5 Riskfaktorer for depresjon hos eldre Tidligere depresjon Psykososiale faktorer som tap av familie medlemmer og venner. Eldre kvinner, ugifte og med liten sosial støtte, lav utdanning og liten inntekt viser størst risk for å utvikle depresjon (Blazer, 2003). Alvorlige fysiske lidelser, demens og slag (Norris & Murell, 1990; Ames, 1993; Rozzini et al, 1996; Phifer et al, 1998; Schoevers et al, 2000; Jones et al, 2003; Watson et al, 2003; Jongenelis et al, 2004; Eisses et al, 2004; Kaup et al, 2007; Helvik et al, 2009)

6 Kardiovaskulære og cerebrovaskulære lidelser øker risiko for depresjon hos eldre. (Hackett et al, 2005; Almeira et al, 2007). Depresjon sent i livet er assosiert med vaskulære lidelser. Ledet til begrepet vaskulær depresjon karakterisert ved kognitiv svikt og tendens til å bli kronisk (O`Brien, 1996; Alexopoulos et al, 1997; Benazzi, 2000; Ballard et al, 2000; Hackett et al, 2005).

7 Alder og depresjon Alder i seg selv som en risiko for depresjon er ikke bekreftet, men med høyere alder ses en betydelig økning i mengde riskfaktorer, som øker risiko for depresjon sent i livet (Blazer, 2003).

8 Utredning av depresjon hos eldre - Status somatisk helse: sykdom, legemidler, BMI - Demografiske data: alder, utdanning, sivilstand, yrke, deltagelse i sosialt liv, psykiske traumer, taps- opplevelser - Komparentopplysninger - Tidligere psykisk helse:

9 Er det førstegangs depresjon, eller tilbakevendende symptomer? Har pasienten symptomer på oppstemthet eller mani, eller har hatt dette før? Er det tegn til hallusinasjoner eller vrangforestillinger nå eller tidligere? Alkohol kan utløse eller forsterke depresjon Rus?

10 Sekundær depresjon Depresjon kan hos eldre utvikle seg som en følge tilstand til en somatisk lidelse Eldre med Mb. Parkinson, hjerneslag eller Alzheimers sykdom er i særlig risiko for utvikle depresjon. Ses som debutsymptomer også. Depresjon kan utvikle seg ved endokrine forstyrrelser som Hyperkalsemi og lavt stoffskifte.

11 Screening MADRS Intervju av pasienten Cornell observasjon skjema med pårørende eller personalet. - Diagnostisk vurdering: ICD-10

12 Vanlig depressive symptomer Tristhet Mimikkfattig ansikt Svarer tregt på spørsmål Ser fortvilt ut Mistet gleden Nedsatt aktivitet Dårlig konsentrasjon Tanker om skyld og verdiløshet Ser pessimistisk på fremtiden Tanker om å skade seg selv eller ta eget liv Søvnvansker nedsatt matlyst Lav selvtillit

13 Tilpasningslidelse Tilpasningslidelse med depressiv reaksjon brukes når depresjon symptomene er under terskelen for å diagnostisere en depressiv episode som starter innen en måned etter en alvorlig trussel eller tap. Symptomene bedrer seg vanligvis innen 6 måneder.

14 Dystymi En langvarig depresjon med varighet på minst to år og et antall symptomer. Lidelsen ses ofte i sammenheng med kronisk fysisk sykdom.

15 Agitert depresjon Pasienten er svært rastløs. klamrende og krevende. Urolig og vandrende. Irritabel. OBS: Selvmordsfare fordi pasienten er aktiv, handlekraftig og lite hemmet.

16 Blandet angst og depresjon Symptomer på angst og depresjon er tilstede, men under terskel for diagnosen Generalisert angstlidelse eller Depressiv episode

17 Depresjon med tilleggsymptomer som angst Depresjon forekommer OFTE samtidig med symptomer på angst. Pasienter med både angst og depresjon har ofte somatiske klager som magevondt, følelse av å være dårlig og brystsmerter. Disse pasientene har flere legebesøk og bruker flere anti-depressiva.

18 Deprimerte eldre med angstsymptomer får ofte Benzodiazepin preparater og behandling av depresjon overses. Regel er å primært behandle en slik tilstand med antidepressiver.

19 Demenslignende depresjon Tilstanden ligner demens pga konsentrasjonsvansker og stor psykomotorisk hemning. Ubehandlet vil dette kunne gjøre pasienten til en sykehjemspasient.

20 Psykotisk depresjon Når depresjon blir alvorlig nok kan eldre utvikle psykotiske symptomer Psykosens innhold er ofte i form av sterk overbevisning og katastrofetenkning rundt egen økonomisk ruin, alvorlig kroppslig sykdom, huset har skader og vil rase ned. Andre får vrangforestillinger av mer paranoid karakter, der de kan tro de er overvåket, svindlet eller forgiftet.

21 Diagnostisk vurdering ICD-10 - Depressiv episode, mild, moderat, alvorlig med/uten psykotiske symptomer - Tilbakevendende depressiv episode, aktuell episode mild, moderat, alvorlig med/ uten psykotiske symptomer - Bipolar affektiv lidelse, aktuell episode depresjon, hypomani, mani

22 Mestring som riskfaktor for depresjon Eldre deprimerte håndterer sin depressive lidelse ulikt.

23 Mestring og depresjon Forsøk på å rømme gjennom ønsketenkning og unngåelsesatferd er rapportert i studier å være assosiert med symptomer på depresjon og angst (Coyne, Aldwin & Lazarus, 1981; Folkman & Lazarus, 1986).

24 Locus of control of behavior (Craig, Franklin & Andrews, 1984) Begrepet Locus of control (Rotter, 1966) måler generelle forventninger til om hendelser er konsekvenser av egen atferd, og derved potensielt under ens egen personlige kontroll. Ex: Dersom en årsaksforklarer en aktuell hendelse til flaks eller betydningsfulle andre vurderes dette som forventning om ekstern kontroll. Ex: Årsaksforklares relasjonen til egen innsats vurderes dette som uttrykk for intern kontroll.

25 Locus Of Control og depresjon Studier på relasjon mellom personlig kontrollorientering og depresjon, viste en moderat sterk sammenheng mellom ekstern orientering og økt alvorlighetsgrad av depresjon (Benazzi, Dufour & Sweeney, 1988).

26 Selvmord Gjennom mange år har eldre menn over 80 år hatt høyest forekomst av selvmord i Norge. I 2004 tok totalt 529 mennesker sitt liv i Norge. 121 personer over 60 år (23% av selvmordene).

27 Eldre benytter alle metoder for å avslutte livet. Drukning er vanligst hos eldre kvinner. Skyting er vanligst blant menn. Eldre begår oftere passive selvmord, idet de mister livslyst og slutter å ta vare på seg selv. Slutter å ta medisiner og å spise.

28 Risikofaktorer for selvmord Å miste en nærstående person Personer med psykisk lidelse Personer med høy alder, kronisk sykdom, alkoholmisbruk, langvarig og sterke smerter er spesielt utsatt Dårlig sosial nettverk øker selvmordsfaren I Norge er selvmordsraten høyere i by enn på landet

29 I det øyeblikk en person snakker om sine selvmordstanker, øker risikoen 10 ganger. Et selvmordsforsøk øker risiko ytterligere 10 ganger. Depresjon og andre alvorlige psykiske lidelser øker risiko 20 ganger. Mer enn 8 av 10 eldre som tar sitt liv er deprimerte

30 Behandling av depresjon hos eldre Anbefalinger for behandling av depresjon hos eldre er ikke annerledes enn anbefalinger for yngre (National Institute of Health and Clinical Exellence, 2004). Evidens for effekt av antidepressiva hos deprimerte demente er mye svakere, enn for de uten demens ( Bains et al, 2002; Lyketsos & Olin, 2003; Thompson et al, 2007). NICE og Cochrane library anbefaler at eldre bør tilbys psykoterapi, men evidens for effekt av typen behandling er liten pga små studier av dårlig kvalitet (Bains et al, 2002; NICE, 2004)

31 Fra klinisk praksis vet vi at ECT (Electrokonvulsiv behandling) er nyttig i behandling av eldre med depresjon, særlig melankoli og psykotisk depresjon, men evidens er svak (Tew et al, 1999).

32 Prognose Korttids prognosen ved depresjon er god hvis behandling tilbys og blir fulgt opp. Langtids prognosen er dårlig for en tredjedel av de eldre pasientene pga økt risiko for død eller tilbakevendende depresjon (Bergdahl et al, 2005). Å klare å identifisere de pasientene som er i risiko for tilbakefall er derfor en viktig utfordring i alderspsykiatrien.

33 Risiko for tilbakefall Mange faktorer for risiko av tilbakefall ved sentdebuterende depresjon er studert: - Høy alder - Liten sosial støtte - Fysisk og psykisk lidelse - Mellommenneskelige vansker (Blazer, 2003).

Depresjon BOKMÅL. Depression

Depresjon BOKMÅL. Depression Depresjon BOKMÅL Depression Depresjon Hva er depresjon? Alle vil fra tid til annen føle seg triste og ensomme. Vi sørger når vi mister noen vi er glade i. Livet går opp og ned og slike følelser er naturlige.

Detaljer

Depresjon. Symptomer på depresjon

Depresjon. Symptomer på depresjon TEMA: -Søk Bladtilbud Boktilbud Om oss Kontakt oss Linker Depresjon - Hvert år blir ca. 150 000 nordmenn rammet av depresjon. Ca. 15 prosent av befolkningen har til enhver tid depressive symptomer. Depresjon

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. 1. HVA ER BIPOLAR LIDELSE?...

Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. 1. HVA ER BIPOLAR LIDELSE?... Om bipolar lidelse Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. Utarbeidet som del av Bipolar Kurspakke. Støttet av Helse og Rehab

Detaljer

Prosjekt Klinisk Helsepsykologi

Prosjekt Klinisk Helsepsykologi Sykdom i kroppen- plager i sjelen hjertesvikt og depresjon Hjertesviktforum 2013 Psykologspesialist Ingrid Hyldmo Prosjekt klinisk helsepsykologi & Psykiatrisk konsultasjonsteam, Diakonhjemmet sykehus

Detaljer

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU 2PUnGHWIRUPHGLVLQRJKHOVH %HKDQGOLQJDYGHSUHVMRQL DOOPHQQSUDNVLV.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ²QRYHPEHU 5DSSRUWQUIUD.RPLWpHQIRU NRQVHQVXVNRQIHUDQVHSURJUDPPHW Norges forskningsråd &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014 Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014 Onsdag 13. august 2014, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen

Detaljer

Til deg som bruker antidepressiva

Til deg som bruker antidepressiva Til deg som bruker antidepressiva Myter og fakta om antidepressive legemidler ved behandling av angst og depresjon Lars Tanum, overlege dr. med. Desember 2003 Om heftet Depresjon og angst er blant de hyppigste

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen Divisjon for psykisk helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Rapport 2008: 1 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst

Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Veileder for utredning av pasienter med førstegangspsykose i Helse Sør-Øst Utarbeidet av TIPS Sør-Øst 2008 Versjon 1.0 1 FORORD... 3 GENERELT... 5 UTREDNINGSFORLØPET SENTRALE PRIORITERINGER... 8 TABELL

Detaljer

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard rapport 28:5 Levekårsundersøkelsen 25 Psykiske problemer og behandling Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard Del 2: Hvordan

Detaljer

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for

Introduksjon. Kan angripe alle deler av sentralnervesystemet. Men har en «forkjærlighet» for Introduksjon Stigende forekomst av MS i Norge, høyest i midt-norge Etter traumatiske hodeskader den vanligste årsaken til nevrologisk funksjonssvikt hos unge og middelaldrende voksne i den vestlige delen

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Betydningen av kognitive faktorer for utvikling av PTSD etter trafikkulykke. Teoretiske implikasjoner og klinisk relevans HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Marianne Vatne

Detaljer

Forebygging av selvmord, del 1:

Forebygging av selvmord, del 1: Forebygging av selvmord, del 1: Psykoterapi, medikamentelle intervensjoner og elektrokonvulsiv terapi Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 24 2006 Systematisk kunnskapsoppsummering Om rapporten: Rapporten

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger rapport 29:6 Levekårsundersøkelsen 25 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Jocelyne Clench-Aas Marit Rognerud Odd Steffen Dalgard Rapport 29:6 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse Generalisert angstlidelse Vedvarende angst, bekymring og anspenthet som er plagsom og gir redusert fungering Informasjonshefte til pasient og pårørende Innhold: Alv A. Dahl, professor dr. med., Oslo Ingrid

Detaljer

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012

Tiltak ved depresjon. Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Tiltak ved depresjon Psykolog Torkil Berge Ullern bydel 15. mars 2012 Kostnader ved depresjon Depresjon svekker livskvaliteten i befolkningen Depresjon vil snart, etter hjerte kar-lidelser, være den ledende

Detaljer

Spørsmål og svar om ECT-behandling

Spørsmål og svar om ECT-behandling Spørsmål og svar om ECT-behandling Informasjon til pasienter og pårørende Professor dr. med. Giacomo d Elia Overlege dr. med. Per Bergsholm Kjære lesere! ECT har vært brukt i snart seksti år. I dag er

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 utredningsserie 9-2000 Statens helsetilsyn SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn Calmeyers

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas Rapport 2011: Innledning 2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Psykisk helse

Detaljer

Vedlegg til veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2013 og 2014: Psykisk helsevern for barn og unge

Vedlegg til veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2013 og 2014: Psykisk helsevern for barn og unge Internserien 1/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Vedlegg til veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2013 og 2014: Psykisk helsevern for barn og unge Målgruppe: Tilsynsledere,

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 utredningsserie 4-99 Statens helsetilsyn ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn

Detaljer

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)

Psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES) Q HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer