Prosjekt Klinisk Helsepsykologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt Klinisk Helsepsykologi"

Transkript

1 Sykdom i kroppen- plager i sjelen hjertesvikt og depresjon Hjertesviktforum 2013 Psykologspesialist Ingrid Hyldmo Prosjekt klinisk helsepsykologi & Psykiatrisk konsultasjonsteam, Diakonhjemmet sykehus 1 Prosjekt Klinisk Helsepsykologi 2 1

2 Aktuelle problemstillinger/bestillinger: Sprøytefobi Angst for gjennomføring av medisinske prosedyrer Psykologisk behandling av smerte, fatigue og søvnvansker Mestring av kronisk sykdom Krisehåndtering, f.eks. ved alvorlige diagnoser Angst og depresjon Pårørende og familiearbeid Post-operative reaksjoner/traumer Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet Sykehus Aktiviteter i prosjektet Helsepsykologisk poliklinikk og dokumentasjon av pasientarbeid Delprosjekt: Hjerte og depresjon Delprosjekt: Klinisk kommunikasjon Delprosjekt: Fatigue og revmatisk inflammatorisk sykdom Delprosjekt: Utvikle samhandlingsmodeller Internt informasjonsarbeid Undervisning og veiledning Formidling - skriveprosjekter Nasjonal konferanse og opprettelse av nettverk Utvikle implementeringmodell Fokus på personale; veiledning og trening 4 2

3 Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet Sykehus Hvorfor? Har du hjertesykdom øker du risikoen for å dø like mye hvis du er deprimert som hvis du røyker (Folkehelseinstituttet, 2009) - Økende mengde forskning viser sammenhengene mellom psykologiske forhold og utvikling av somatisk sykdom og helbredelse - Enkle psykologiske intervensjoner integrert i somatisk behandling kan gi store helsegevinster for pasienten - Gir mulighet for å styrke behandlingstilbudet for mennesker med somatisk sykdom - Forebygging av sykdom og gode helsevaner i fokus 5 Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet Sykehus Hjertesykdom og depresjon Depresjon øker dødeligheten ved hjertesvikt (review, Helsebiblioteket 2007) - Depresjon har en negativ prognostisk innvirkning på hjertesvikt og hjertesvikt har en negativ innvirkning på depresjon. - Mangel på forskning som viser effekt av psykologisk behandling på depresjon ved hjertesvikt, men data tyder på at ikke medikamentell terapi har effekt på både depresjonen, livskvalitet, sykelighet og dødelighet - Epidemiologiske data støtter at depresjon kan være en risikofaktor for kardiovaskulær sykdom, Einvik, Dammen & Omland; TNLF, Leger bør være oppmerksomme på kardiovaskulær risiko ved depresjon - Antidepressiv behandling har ikke vist å redusere risiko for kardiovaskulære hendelser 6 3

4 Depresjonsprosjektet på Diakonhjemmet - I tråd med Helsedirektoratets retningslinjer for diagnostisering og kartlegging av depresjon (2009) ble det besluttet å starte et delprosjekt for systematisk screening og kartlegging av depresjon ved hjertelidelser ved post 1 sør. - Bakgrunn: Depresjon øker risikoen for hjertekarsykdommer og det er dokumentert at hvis du er deprimert og samtidig har en hjerte-karsykdom, øker risikoen for å dø omtrent like mye som den gjør dersom du røyker. - Formål: Finne anvendelige metoder for å kunne avdekke, forebygge og behandle depresjon hos denne pasientgruppen. - Prøve ut systematisk screening og kartlegging i to 6 ukers perioder (vår og høst 2012) - Prøve ut egnede intervensjoner som lar seg gjennomføre i en travel sykehushverdag. 7 Forekomst av depresjon Vår tids folkesykdom Hver sjette person vil i løpet av sitt liv oppleve depresjon Dobbelt så mange kvinner som menn I ferd med å bli den ledende årsak til sykdom i den vestlige del av verden På 4. plass av de lidelser som medfører størst tap av livskvalitet og leveår 8 4

5 Kostnader ved depresjon Depresjon vil snart, etter hjerte kar-lidelser, være den ledende årsak til tapte arbeidsår i verden I Europa er depresjon den mest kostbare av alle sykdommer Størst kostnad er tapt produktivitet og arbeidstid, deretter trygdeutgifter Forekomsten øker trolig ikke, men depresjon debuterer i ung alder, og debutalderen er trolig synkende I så fall en økende byrde for samfunnet 9 Depresjon ved somatisk sykdom Hver tredje pasient med alvorlig somatisk lidelse har depresjon i moderat grad Hver fjerde i alvorlig grad Ved kreft: % Ved hjerneslag: % Ved multippel sklerose: 40 % Oppdages ikke, underbehandles, fordyrer bruk av somatiske helsetjenester og svekker rehabilitering Depresjon øker dødelighet like mye som røyking viser norsk undersøkelse Folkehelseinstituttet 10 5

6 Hvorfor diagnostisere depresjon ved kronisk sykdom? - Forsterker de somatiske symptomene - Forsterker smerteopplevelse - Stjeler psykologisk motstandskraft - Dårlig selvfølelse, liten mestringstro - Dårlig prognose - Fremmer sykdom 11 Depresjon hva er det? 6

7 Depresjon en lykketyv Depressive lidelser er tyver som tar lykken fra mennesker. De stjeler selvtillit, energi og livslyst. Depresjon er å miste evnen til å være glad. Men depresjon er også å miste evnen til å føle sorg. Selvbildet angripes på en nådeløs måte. 13 Kjennetegn på depresjon Senket stemningsleie Svekket konsentrasjon og oppmerksomhet Mangel på interesse og glede over de fleste aktiviteter Tretthet og nedsatt energi Oppleves som at batteriet er flatt Redusert selvfølelse og selvtillit Skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse Negative og pessimistiske tanker om seg selv, andre eller fremtiden Tretthet, initiativløshet og beslutningsverging Tanker og planer om selvmord Søvnforstyrrelser Redusert eller økt appetitt Nedsatt seksuell interesse Angst, rastløshet og uro 14 7

8 Ulike former for depresjon Depressiv episode Gennomsnittlig 8 mnd Mild, moderat og alvorlig depresjon Oftest samtidig med angst Tilbakevendende episoder med depresjon Langvarig depresjon og dystymi Mer vevd inn i personligheten Andre depressive lidelser: Sesongavhengig depresjon (vinterdepresjon) Bipolar lidelse (manisk-depressiv) Atypisk depresjon Psykotisk depresjon Agitert depresjon 15 Angst og depresjon Angstproblemer over tid kan føre til depresjon Depresjon innebærer uro og bekymring Ikke uvanlig å ha både depresjon og en angstlidelse To sider av samme sak? Viktig å diagnostisere fordi det er psykise lidelser som krever ulik behandling 16 8

9 Hvordan kartlegge depresjon? 17 Viktig del av en kartlegging/ oppfølging - Informer og normaliser - Gi noen knagger som hjelper pasienten / pårørende å sortere hva som er hjertsykdommen og hva som er evt depresjon - Informere om nyttige tiltak - Henvise videre dersom det er behov for det 18 9

10 Det er normalt å reagere! og det er viktig å vite forskjellen på normalreaksjoner og når grubling og bekymring tar overhånd.og hva som er viktig for å forebygge.og hva man kan gjøre når det ikke går over.. Fra normal reaksjon til depresjon syk onde sirkler - psykologisk inflammasjon depresjon 20 normale reaksjoner sjokk, tristhet, sinne, sorg, bekymring, redsel, usikkerhet, lettelse unormal reaksjon Ikke-støttende indre dialog, dårlig selvfølelse, nedsatt stemningsleie, mangel på interesse og glede over de fleste aktiviteter, tretthet og nedsatt energi, osv 10

11 Indre dialog ved hjertesykdom Trekker seg tilbake, gjør mindre Atferd Følelser Sorg, nedstemt, bekymret, redd, dårlig selvfølelse tungpust Kropp Tanker - Hjelp, dette blir bare verre og verre - Ingenting nytter - Jeg er blitt en pasient! Hvordan snakke til seg selv? Uten at vi merker det, fører vi en samtale med oss selv - indre dialoger Vi hører alle mer på hva vi sier til oss selv enn hva andre (legen) sier Indre dialoger kan være støttende og konstruktive eller kritiske og destruktive God indre dialog viktig mestringsstrategi 22 Jeg takler dette godt! Jeg skal fremdeles få mye ut av livet! Nå er jeg ikke noe tess mer. Jeg har mistet min identitet som den sterke som alltid fikser alt. 11

12 Mer sliten, uopplagt irritabel, gleden har dårligere vilkår Kroppslige plager, mindre krefter prøver å opprettholde vanlig arbeidsnivå Bruker all fritid til til å komme seg igjen Identifisering: 2 viktige spørsmål - Har du de siste par ukene kjent deg nedfor, deprimert og ofte følt at alt var håpløst? - Har du de siste par ukene følt at du ofte ikke interesserer deg for eller gleder deg over det du gjør? Ønsker du hjelp for disse problemene? 24 12

13 Kartleggingsverktøy - HADS: Hospital Anxiety and Depression Scale (Zigmond & Snaith, 1983) Laget for somatisk syke pasienter: 14 spørsmål - 7 for angst, 7 for depresjon - BDI: Beck Depression Inventory II. Selvvurderingshefte 21 grupper av utsagn - MADRS: Montgomery Aasberg Depression Rating scale - PHQ-9: Patient Health Questionaire 25 Ulike måter å mestre depresjon - Forebygge tilbakefall - Strukturert psykologisk behandling Eks.: kognitiv terapi - Aktivitet - Medisinering - Selvhjelpsgrupper / kurs 26 13

14 Medikamenter SSRI (Seroxat, Fevarin, Cipramil, Zoloft ) Trisykliske preparater Naturmedisin (Johannesurt) For og imot medisiner: - Frykt for bivirkninger - Frykt for avhengighet Ikke klar evidens for medikamentell behandling alene. 27 Kognitiv terapi - Tidsbegrenset og strukturert psykologisk tilnærming - Fokus på sammenhengen mellom tanker, følelser, kroppsfornemmelser og hva vi gjør - Tanker er bare tanker og ikke sannheten - Mål: Endre automatiske dysfunksjonelle tanker og handlingsmønster - Vår tolkning av en situasjon/hendelse/fornemmelse påvirker følelser den vekker

15 Fire gode vaner og fire gode råd: Samtale om depresjon ved hjertesykdom - Mål: få informasjon om pasientens egen forståelse av sine depressive plager og deres forbindelse til hjertesykdom og problemer i livet for øvrig, kartlegge pasientens kunnskaper om depresjon og hjelpebehov og ressurser i nettverk og i helsevesen - Gi "fire gode råd ved å oppfordre pasienten til å: 1) skaffe seg informasjon om depresjon og tiltak mot depresjon 2) sørge for å ha struktur på hverdagen og sosial kontakt 3) holde seg fysisk aktiv 4) prøve å snu negative og lite hjelpsomme tankemønstre 29 Framtid: På bakgrunn av dagens kunnskap om forekomst av depresjon ved hjertelidelser ønsker jeg at det skal bli like selvfølgelig å spørre om pasientens psykiske helse som å spørre om røyking og at vi skal ha gode, evidensbaserte tiltak tilgjengelige! 30 15

16 Litteratur Berge, T. & Repål, A. (2002) Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon. Oslo: Aschehoug Berge, T. & Repål, A. ( ) Trange rom og åpne plasser. Oslo: Aschehoug. Einvik, Dammen og Omland (2010): Depresjon og kardiovaskulærsykdom- er det en sammenheng? Tidsskrift for Norsk Legeforening Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær og spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet (2009) Psykisk Helse (Tidsskrift og temahefter) Helsebiblioteket Kurs i mestring av depresjon forebygging av tilbakefall. (Tidsskrift for Norsk Psykologforening, april 2004, vol 41) Ev. 31 Hvor er det mer informasjon? Veiviser i møte med helsepersonell: informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling ved depresjon Bedre søvn- en håndbok for deg som sover dårlig, Bjørn Bjorvatn Stress, Andries J. Kroese Akkurat nå Mindfullness, Jon Kabat-Zinn 16

17 Hjelp til selvhjelp Nasjonalforeningen for folkehelsen, Hjertelinjen: tlf: , Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Hjerterehab.no Lærings- og mestringssenteret LMS, tlf: /

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014.

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. * Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. Tenk deg fotballspilleren som står foran mål og skal til å score. I taklingene får han et kraftig leggspark

Detaljer

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU 2PUnGHWIRUPHGLVLQRJKHOVH %HKDQGOLQJDYGHSUHVMRQL DOOPHQQSUDNVLV.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ²QRYHPEHU 5DSSRUWQUIUD.RPLWpHQIRU NRQVHQVXVNRQIHUDQVHSURJUDPPHW Norges forskningsråd &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes Psykisk helsehjelp der du bor En veiviser til kommuner som har lykkes presjoner hittil har vært altfor dårlig. Det er viktig at disse pasientene får hjelp i førstelinjetjenesten, men i dag er hjelpen de

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen Divisjon for psykisk helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Rapport 2008: 1 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helsearbeid i kommunene Av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Verdens helseorganisasjon vurderer at psykiske lidelser

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1).

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1). Helse og Livsstil Seksjon Engelsvoll hadde i perioden 2009-2012 et Helse og Livsstilsprosjekt som ledd i: Livsstil og somatisk helse - Kvalitetssatsingen for Helse Vest RHF. Prosjektskissen under, hvor

Detaljer

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III I II Forord Rask Psykisk Helsehjelp Moldes arbeidsbok i angstmestring er laget som et selvhjelpsprogram, hvor det er lagt opp til at en får veiledning underveis. Mye av materiellet har vi utarbeidet selv,

Detaljer

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

om barn .9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care om barn.9 -%.4!, ')6 Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når barnet mitt ikke har det bra? En veiviser for foreldre med barn som har psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

Utmattelse i primærhelsetjenesten

Utmattelse i primærhelsetjenesten 1 Utmattelse Utmattelse i primærhelsetjenesten Om lag hver fjerde sier de føler seg trette hele tiden (engelske studier) Er det andre mest vanlige symptomet vi oppsøker lege for Ti prosent presenterer

Detaljer

Psykologisk behandling av kroniske smerter

Psykologisk behandling av kroniske smerter Psykologisk behandling av kroniske smerter Linn-Heidi Lunde førsteamanuensis/psykologspesialist Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus Hvilke erfaringer har dere med smerte og smerteproblematikk

Detaljer

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse Generalisert angstlidelse Vedvarende angst, bekymring og anspenthet som er plagsom og gir redusert fungering Informasjonshefte til pasient og pårørende Innhold: Alv A. Dahl, professor dr. med., Oslo Ingrid

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694

utredningsserie Statens helsetilsyn 4-99 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 utredningsserie 4-99 Statens helsetilsyn ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2694 ANGSTLIDELSER KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn

Detaljer

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013 Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og behandling Dønna kommune Planperiode 2010-2013 Du har en verdi blott og bart ut fra det faktum at du er. Verdien din er der og krever respekt ikke for det du

Detaljer

avdeling for psykisk helse i Åmot kommune

avdeling for psykisk helse i Åmot kommune TELEGRAFEN avdeling for psykisk helse i Åmot kommune Kilder: «Enkle råd når livet er vanskelig» utgitt av Helsedirektoratet og Mental Helse 2010 Åmot kommunes psykiatriplan 2011/2014 illustrasjonsfoto:

Detaljer

Digitale dokumenter: Oppgave TEKST

Digitale dokumenter: Oppgave TEKST Digitale dokumenter: Oppgave TEKST Innledning Spiseforstyrrelser er et stadig økende problem i vårt samfunn. Det rammer både barn, ungdom og voksne. Spesielt utsatt er ungdom. Det finnes flere typer spiseforstyrrelser.

Detaljer

SPISEFORSTYRRELSER I TRENINGSSENTERBRANSJEN EN VEILEDER FRA ROS - RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER OG VIRKE TRENING 2. UTGAVE SOLFRID BRATLAND-SANDA

SPISEFORSTYRRELSER I TRENINGSSENTERBRANSJEN EN VEILEDER FRA ROS - RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER OG VIRKE TRENING 2. UTGAVE SOLFRID BRATLAND-SANDA SPISEFORSTYRRELSER I TRENINGSSENTERBRANSJEN EN VEILEDER FRA ROS - RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER OG VIRKE TRENING SOLFRID BRATLAND-SANDA 2. UTGAVE når for mye trening, ofte i kombinasjon med for lite

Detaljer