Medikamentell behandling av barn og unge i psykisk helsevern hjelper det? Siv Kvernmo Overlege/professor UNN/UiT Norges arktiske universitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medikamentell behandling av barn og unge i psykisk helsevern hjelper det? Siv Kvernmo Overlege/professor UNN/UiT Norges arktiske universitet"

Transkript

1 Medikamentell behandling av barn og unge i psykisk helsevern hjelper det? Siv Kvernmo Overlege/professor UNN/UiT Norges arktiske universitet

2 Tema for dagen Barnepsykiatrisk behandling Hva er barnepsykiatrisk behandling Når brukes det medikamenter? Forståelsen av psykiske lidelser hos barn Prinsipper for medikamentell behandling Effekten av medikamentell behandling av Depresjon Angst/tvangslidelser ADHD Aggresjon Oppsummering

3 Økning i foreskrivning av sentralstimuleende medisiner For voksne Stabilt for barn og unge

4 Barne- og ungdomspsykiatrisk behandling Terapiformer: Biopsykososiokulturell Multimodal Ulike terapiformer Atferdsterapi Psykoterapi Familieterapi Gruppeterapi Farmakologisk Kombinasjonsbehandlinger Psykoterapi Psykodynamisk terapi Kognitiv ateferdsterapi (KAT/CBT) Dialektisk atferdsterapi (DBT) Interpersonlig terapi (IPT) Eksponering med responsprevensjon (ERP) KAT vanskelig å gjennomføre ved lavt funksjonsnivå

5 Psykiske lidelser= nevrologiske lidelser

6 Signalstoffer - sentrale også for medikamentell behandling Den presynaptiske spalten: Signalstoffene (nevrotransmittorer): Serotonin Dopamin Noradrenalin Glutamat

7 Prinsipper for medikamentell behandling Andre behandlinger prøvd først Moderate til alvorlige symptomer Komorbide, sammensatte og komplekse tilstander Betydelig funksjonsfall Behandlingsresistens Tilbakefall eller residiv Nøye oppfølging og monitorering av dose, bivirkninger og compliance

8 Hva er spesielt for barn og medisiner? En organisme i utvikling Hjernen påvirkes av kjemiske stoffer Diffuse symtomer og uklar diagnose Mindre forutsigbar effekt Nedbrytingen/omsetning av medisiner Sensitivitet Motivasjon Compliance

9 Depresjon Ulike typer Alvorlig (MDD): 1.2 % Moderat: 10 % Lett: ca. 20 % Type behandlinger- effekt: Psykoedukasjon Psykoterapi CBT: % IPT: % Medikamenter: % Kombinasjonsstudier: Varierer

10 Behandling med SSRI Medikamenter: Førstehåndsvalg: SSRI (Selektive serotonin reopptakshemmere) Fluoxetin (godkjent for barn) Alternativer Sertraline Escitalopram Ikke-SSRI alternativer: SNRI Tricycliske: Ingen effekt hos prepubertale barn Marginal effekt hos ungdom Ulike studier- oppsummering: (Cochrane, jan 2009): Fluoxetine- gjennomgående positiv effekt I forhold til placebo TADS- studien (etter 12 ukers behandling): Placebo: 35 % Fluoxetine: 61 % CBT: 43 % Kombinasjon SSRI og CBT: 71 % ADAPT: ingen forskjell mellom SSRI alene eller i kombinasjon med CBT (Goodyear et al, 2007) Bedre effekt hos ungdom enn barn

11 TORDIA-studien (Dineen et al Out of the black box; Treatment of Resistant Depression in Adolescents and the Antidepressant Controversy;Child Adolesc Psychopharmacol. Feb 2012; 22(1): 5 10.doi: /cap ) SSRI- behandlingsresistent depresjon hos ungdom: Ca. 50 % responderer på annet antidepressivum (AD) SSRI eller venlafaxin (47-48 %) Tillegg med CBT bedre respons (55 %) enn medisiner alene (41%) Antall CBT behandlinger har betydning (> 9) Etter 72 uker: 61 % i remisjon

12 Konklusjon for medikamentell behandling av depresjon: Fortsatt mange ubesvarte spørsmål, men SSRI hjelper Bedre effect enn placebo Fluoxetine har best effekt av SSRIene Liten eller ingen forskjell mellom SSRI, KAT/IPT eller kombinasjonsbehandlinger, men kombinasjonsbehandlinger SSRI + CBT bedre effekt enn enkeltbehandlinger ved alvorlig depresjon hos ungdom Behandlingsresistente depresjoner: Bytte av SSRI og kombinasjonsbehandlinger hjelper

13 Angst Ulike typer: Separasjonsangst- tidlig barndom Generalisert angst- sen barnealder og tenårene Panikkangst- tenårene Fobier pubertet Tvang slutten av tenårene Gj. snitt debutalder: 15 år Forekomst: 5-17 % Ca. 4 % behandlingstrengende Type behandlinger: Psykoedukasjon Psykoterapi ved mild til moderat type KAT Eksponeringsterapi Medikamenter

14 Medikamentell behandling Medikamenter: Ulike studier- oppsummering: SSRI Sertralin Fluoxetin Citalopram Fluvoksamin SNRI (Selektive noradrenerge reopptakshemmere) Buspiron Benzodiasepiner Review av RCT studier (Reinblatt et al, 2007): Flere SSRI preparater bedre enn placebo CBT bedre enn placebo Kombi CBT og sertraline bedre enn enkeltbehandlinger

15 Tvang (OCD) Medikamenter godkjent i Norge: SSRI ERP Sertralin (godkjent for tvangslidelse fra 6 år) Fluvoksamin (godkjent fra 8 år) 1.valg

16 Medikamentell behandling av angst Review (Peters & Connolly, 2012): Sterk evidens for psykoterapeutisk behandling som første valg for milde til moderate angstlidelser Kombinasjonsterapier (CBT og et medikament) for tvangslidelse, generalisert og sosial angst,og sosiale fobier når lidelsen fører til nedsatt fungering Komorbide lidelser krever ofte antidepressiva tidligere i behandlingsforløpet En relativ mangel på data som støtter farmakologisk behandling av flere angsttyper som f.eks posttraumatisk stress lidelse og panikklidelse Ubehandlede angstlidelser hos ungdom kan føre til betydelige problemer i skoleprestasjoner, familiefunksjon og fremtidige uførhet og nedsatt funkjson I voksen alder

17 Konklusjon for medikamentell behandling av angstlidelser: Fortsatt mange ubesvarte spørsmål, men SSRI og SNRI hjelper Spesielt ved komorbide angstlidelser Ingen forskjell på medikamentenes effekt Psykoterapi førstevalg ved milde til moderate angstlidelser Kombinasjonsbehandlinger SSRI + CBT bedre effekt enn enkeltbehandlinger ved de fleste angstlidelser hos ungdom utenom PTSD og panikklidelse

18 ADHD Ulike typer: Hovedsaklig oppmerksomhetsproblem Hovedsaklig hyperaktivitet Kombinert type Forekomst: Ca. 5 % Behandlingsformer: Psykoedukasjon Atferdsterapi DUÅ PMTO Psykoterapi KAT Nevrofeed-back Arbeidsminnetrening Psykososiale, pedagogiske tiltak Ernæring Medikamenter

19 Medikamentell behandling Sentralstimulerende Methylphenidate Tabletter Kapsler Dextroamphetamin Lis-dexamfetamin Atomoxetin Strattera (Guancefin) Methylphenidate effekt: % MTA-studien- 4 typer behandlinger: 1. Methylphenidate (MPH) ved spesialist 2. Atferdsterapi 3. Medisinering (MPH) av allmennlege 4. Kombinert (MPH) og atferdsterapi MTA: Best effekt av monitorert medisinering og atferdsterapi Atomoxetin effekt: %

20 Konklusjon for medikamentell behandling av ADHD: Medikamenter virker Methylfenidat, atomoxetin, amfetamin, dexamfetamin, Lis-dexamfetamin, guancefin Bedre effekt enn placebo Langtidsvirkingen av medikamenter (MPH) skuffende Andre behandlinger virker også obs alder Førskolealder 4-5 år: Atferdsterapi (foreldre og/eller barn) Skolealder 6-12 år: Atferdsterapi og/ eller medisinering, helst begge Ungdomsalder år: Atferdsterapi og/eller medisinering, helst begge Omega-3 kan ha en positiv effekt

21 Alvorlig aggresjon 1.valg: Atferdsterapi Antipsykotika Methylphenidate

22 Medikamentell behandling av barn og unge i psykisk helsevern hjelper det? Bedre enn placebo? Ved mange lidelser: JA Bedre enn andre psykoterapi? Ved de fleste lidelser: Både JA og NEI Kombinasjonsterapier? Bedre enn monoterapier: JA, oftest Langtidseffekt Varierende - skuffende

23 Medisinering av psykiske lidelser hos barn et onde eller et gode? Hvordan opplever barn å bli medisinert? Hvordan opplever de at medisiner virker? Virkninger Bivirkninger Viktigheten av multimodal behandling modifisert behandling lavest mulig dose og god monitorering alliansen med barn og foreldre

24 Takk!

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold

Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Behandling av tvangslidelse / OCD hos barn og unge i Østfold Madeleine von Harten psykolog, spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi BUPP Fredrikstad Nasjonal implementering av behandling for OCD

Detaljer

Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD?

Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD? Hva du trenger å vite om Tvangslidelse/OCD? Hva er tvangslidelse? Tenk deg at hjernen din setter seg fast på en bestemt tanke eller et bestemt bilde... Og så blir denne tanken eller dette bildet gjenspilt

Detaljer

Depresjon i allmennpraksis

Depresjon i allmennpraksis Depresjon i allmennpraksis Diagnostikk og behandling Eline Kalsnes Jørstad, overlege, FDPS Vårmøtet 2015 Hvorfor snakke om depresjon? Folkesykdom Livstidsprevalens 17-20% En av de hyppigste årsaker til

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring?

Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Forekomsten av psykiske plager og lidelser i befolkningen - stabil eller i endring? Hva er psykiske plager og lidelser? Plager Ikke krav om å tilfredsstille bestemte diagnostiske kriterier Oppleves som

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av voksne med narkolepsi

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

16. Angst. Forfattere. Sammendrag. Definisjon. Egil W. Martinsen, professor, dr. med, Aker Universitetssykehus, Universitetet i Oslo

16. Angst. Forfattere. Sammendrag. Definisjon. Egil W. Martinsen, professor, dr. med, Aker Universitetssykehus, Universitetet i Oslo 214 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 16. Angst Forfattere Egil W. Martinsen, professor, dr. med, Aker Universitetssykehus, Universitetet i Oslo Jill Taube, psykiater, Centrum

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser Nasjonale faglige retningslinjer Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser IS-1957 Heftets tittel: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

RIKTIG BRUK AV L EG EM I DLER. En rapport fra Legemiddelindustriforeningen L E G E M I D D E L I N D U S T R I F O R E N I N G E N

RIKTIG BRUK AV L EG EM I DLER. En rapport fra Legemiddelindustriforeningen L E G E M I D D E L I N D U S T R I F O R E N I N G E N L E G E M I D D E L I N D U S T R I F O R E N I N G E N RIKTIG BRUK AV L EG EM I DLER En rapport fra Legemiddelindustriforeningen Innhold Sammendrag side 3 1. Innledning side 5 2. Hva er riktig legemiddelbruk?

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007

Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Prosjektperiode: August 2005 - november 2007 Rapporten er forfattet av: Anne Marte B. Evenstad, prosjektleder Mona Østhus, enhetsleder Johan L. Okkenhaug, overlege Ole Kristen Aanerød, psykologspesialist

Detaljer

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad

Sånn er livet - 7 år etter. En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning. Anne-Lise Farstad Sånn er livet - 7 år etter En undersøkelse av 8 jenter med ADHD 7 år etter utredning Anne-Lise Farstad Utgiver: Torshov kompetansesenter, Oslo 2011 Trykk: Merkur Trykk Omslagsillustrasjon: Åse Margrethe

Detaljer

Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer

Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer Profesjonsstudiet i Psykologi, NTNU. PsyPro 4100. Trondheim; Vår 2012 Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer Risikofaktorer, behandling og kliniske implikasjoner Mona Elisabeth S. Løvaas 1 Sammendrag

Detaljer

Selvskading hva gjør vi?

Selvskading hva gjør vi? MEDISIN OG VITENSKAP TEMA: Selvskading Oversiktsartikkel Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:759-62 doi:10.4045/tidsskr.08.0378 Selvskading hva gjør vi? L Mehlum K Holseth Sammendrag Bakgrunn. Selvskading

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Evidensbaserte relasjoner: En litteraturgjennomgang av temaet pasient og terapimatching

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Evidensbaserte relasjoner: En litteraturgjennomgang av temaet pasient og terapimatching DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Evidensbaserte relasjoner: En litteraturgjennomgang av temaet pasient og terapimatching HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Bjørn Tore Hausken Høst 2004 1 En stor takk

Detaljer

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO

Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Helen Bull Ergoterapeut/stipendiat OUS/UiO Agenda Betydning av arbeid Betydning av arbeidsledighet Forskning på feltet Individuelle faktorer Barrierer i samfunnet Metoder for arbeidsrehabilitering Arbeid

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud

Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode og erfaringer fra et behandlingstilbud Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 12, 2007, side 1475-1484 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=35585&a=2&sok=1 Dialektisk atferdsterapi for ungdom i Norge: Teori, metode

Detaljer