Når hjertet brister Sammenhenger mellom depresjon og hjertesykdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når hjertet brister Sammenhenger mellom depresjon og hjertesykdom"

Transkript

1 Når hjertet brister Sammenhenger mellom depresjon og hjertesykdom Gunnar Einvik, Stipendiat/lege i spesialisering, lungeavdelingen, AHUS

2 Oversikt Epidemiologi Patofysiologiske mekanismer Kliniske og kritiske betraktninger

3 Tako = blekksprut Tsubo = felle

4 Takotsubo kardiomyopati broken heart syndrome

5 Electrocardiographic changes in tako-tsubo syndrome over a 40-day period. Buchholz S, Rudan G Postgrad Med J 2007;83:

6 Depresjon Koronar hendelse

7 Hva innebærer depresjon i forskningslitteraturen Depressiv episode Tilfredsstiller diagnostiske kriterier, intervjubasert Depresjonssymptomer Klinikerbasert (HAM-D, MADRS) Selvrapportert (HADS, BDI)

8 Blandet populasjonsbasert og sykehusbasert materiale

9 Populasjonsbaserte studier

10 Behandling mot depresjon Depresjon Koronar hendelse

11 ENRICHD N = mnd MIND-IT N = mnd SADHART N = mnd Kognitiv terapi (delstudie med SSRI) Mortalitet, hjerteinfarkt 24,1% vs 24,2% Mirtazapin Koronar hendelse 13% vs 14% Sertralin Koronar hendelse 22,4% vs 17,2% CREATE N = mnd Citalopram/ psykoterapi Kardiovaskulær hendelse 4,2% vs 4,2%

12 ENRICHD N = mnd MIND-IT N = mnd SADHART N = mnd Kognitiv terapi (delstudie med SSRI) Mortalitet, hjerteinfarkt 24,1% vs 24,2% Mirtazapin Koronar hendelse 13% vs 14% INGEN EFFEKT Sertralin Koronar hendelse 22,4% vs 17,2% CREATE N = mnd Citalopram/ psykoterapi Kardiovaskulær hendelse 4,2% vs 4,2%

13 Koenig W et al Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007; 27: 15-26

14 Atherosklerose Depresjon Koronar hendelse

15 Atherosklerose Depresjon Patofysiologiske mekanismer Koronar hendelse

16 Atherosklerose Depresjon Patofysiologiske mekanismer Inflammasjon Autonom dysfunksjon Endoteldysfunksjon Protrombose Koronar hendelse

17 Inflammasjon og depresjon Basalforskning, teoretisk fundament Dyremodeller Epidemiologiske funn (tverrsnittsstudier) Kliniske studier (kohort-studier) Intervensjonsstudier

18 Inflammasjon og depresjon Basalforskning, teoretisk fundament Dyremodeller Epidemiologiske funn (tverrsnittsstudier) Kliniske studier (kohort-studier) Intervensjonsstudier

19 Miller et al, Biol Psychiatr 2009; 65

20 Inflammasjon og depresjon Basalforskning, teoretisk fundament Dyremodeller Epidemiologiske funn (tverrsnittsstudier) Kliniske studier (kohort-studier) Intervensjonsstudier

21 Sickness behaviour

22 Følgesymptomer ved akutt infeksjon Slapphet Nedstemthet Uro Appetittløshet Søvnighet Økt smertefølelse Nedsatt konsentrasjon

23 Cytokinbehandling (interferon-γ) Start Sickness behaviour 30-50%: Depresjon Dager Uker

24 Raison et al, Trends in Immunology 2006; 27:24-31

25 Inflammasjon og depresjon Basalforskning, teoretisk fundament Dyremodeller Epidemiologiske funn (tverrsnittsstudier) Kliniske studier (kohort-studier) Intervensjonsstudier

26 Kliniske data Kasus-kontroll studier Gruppeforskjeller hos sykehusbaserte og populasjonsbaserte materialer Autopsi-studier Tverrsnittstudier (meta-analyser) Korrelasjon mellom inflammasjonsmarkører og symptom-intensitet Korrelasjon mellom serotonin-metabolisme og symptomer Kohort-studier Cytokin-konsentrasjoner følger klinisk utvikling Cytokin-nivået predikerer pasienter med behandlingsresistent depresjon

27

28 Inflammasjon og depresjon Basalforskning, teoretisk fundament Dyremodeller Epidemiologiske funn (tverrsnittsstudier) Kliniske studier (kohort-studier) Intervensjonsstudier

29 Muller et al 2006 HAM-D

30 Akhondzadeh et al Depression and anxiety, 2009

31 Takotsubo kardiomyopati broken heart syndrome

32 Fysisk stressor Psykisk stressor Hypothalamus HPA-akse Autonome nervesystem Binyrebark Binyremarg Perifere nerver Kortisol Adrenalin Noradrenalin Sentral adipositas, insulinresistanse, inflammasjonn, økt hjertefrekvens og blodtrykk

33 Raison et al, Trends in Immunology 2006; 27:24-31

34 Kritiske poenger Depresjon Patofysiologiske mekanismer Ateroskleros e Validitet av depresjonsdiagnostikk - Samlegruppe av depresjonsliknende tilstander - Avgrensning mot komorbiditet Koronar hendelse Tidsaspektet -Punktregistrering -Før eller etter etablert koronarsykdom

35 Tradisjonelle risikofaktorer: Hypertensjon, diabetes mellitus, hyperlipidemi, overvekt, røyking Atherosklerose Depresjon Patofysiologiske mekanismer Inflammasjon Endoteldysfunksjon Autonom dysfunksjon Protrombose Koronar hendelse

36 Angst, koronarsykdom og mekanismer Hasard-ratio for koronarsykdom: 1.3 for hjertedød: 1.5 HPA-akse og autonom dysfunksjon (stressaktivering) trolig viktigere enn inflammasjon

37 Komorbid angst og depresjon

38 Symptomer syk syk syk syk Koenig W et al Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007; 27: 15-26

39 Type D personlighet Distressed Negativ affektivitet + Sosial inhibisjon Likheter med depresjon Påvirker helseatferd Ikke patologi!!

40 DS14 Jeg oppnår lett kontakt når jeg møter mennesker Uriktig Ganske uriktig Verken riktig eller uriktig Ganske riktig Riktig Jeg lager ofte oppstyr rundt uviktige ting Jeg snakker ofte med fremmede Jeg føler meg ofte ulykkelig Jeg er ofte irritert Jeg føler meg ofte hemmet i sosialt samvær Jeg har et negativt/pessimistisk syn på ting Jeg finner det vanskelig å starte en samtale Jeg er ofte i dårlig humør Jeg er en lukket person Jeg foretrekker å holde andre mennesker på avstand Jeg bekymrer meg ofte for noe Jeg er ofte "nede i grøfta" Når jeg snakker med andre, finner jeg ikke de rette tingene å snakke om

41

42

43 Kardiovaskulære risikofaktorer Aterosklerose Psykiske faktorer Patofysiologiske mekanismer Personlighet Genetisk sårbarhet Miljø Koronar hendelse

44 Kliniske poenger Depresjon vanlig etter hjerteinfarkt og en risiko for ny hendelse Anamnese av psykiatrisk historikk av betydning Clustering av psykiske risikofaktorer tenk komorbiditet Ta hensyn til redusert compliance Følg med på status for anti-inflammatorisk behandling Ingen formelle retningslinjer klinisk skjønn

Prosjekt Klinisk Helsepsykologi

Prosjekt Klinisk Helsepsykologi Sykdom i kroppen- plager i sjelen hjertesvikt og depresjon Hjertesviktforum 2013 Psykologspesialist Ingrid Hyldmo Prosjekt klinisk helsepsykologi & Psykiatrisk konsultasjonsteam, Diakonhjemmet sykehus

Detaljer

Depresjon i allmennpraksis

Depresjon i allmennpraksis Depresjon i allmennpraksis Diagnostikk og behandling Eline Kalsnes Jørstad, overlege, FDPS Vårmøtet 2015 Hvorfor snakke om depresjon? Folkesykdom Livstidsprevalens 17-20% En av de hyppigste årsaker til

Detaljer

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Strattera er indisert til behandling av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos barn,

Detaljer

PSYKOSOSIALE FAKTORER VED HJERTE- REHABILITERING. Integrering av kognitiv terapi- modell ved hjerte- rehabiliteringskurs

PSYKOSOSIALE FAKTORER VED HJERTE- REHABILITERING. Integrering av kognitiv terapi- modell ved hjerte- rehabiliteringskurs PSYKOSOSIALE FAKTORER VED HJERTE- REHABILITERING. Integrering av kognitiv terapi- modell ved hjerte- rehabiliteringskurs Psykologspesialist Svein Folmo Oversikt Hjerterehabilitering Historie Hjerterehabiliteringskurs

Detaljer

Stress og periodontal sykdom

Stress og periodontal sykdom V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2012; 122: 580 7 Nils Jacobsen Stress og periodontal sykdom Det er velkjent at stress i forbindelse med alvorlige psykiske påkjenninger kan føre til kroppslige

Detaljer

Antidepressiva. Bodø 28 og 29 sep 2006 Randi Nesje Myhr

Antidepressiva. Bodø 28 og 29 sep 2006 Randi Nesje Myhr Antidepressiva Bodø 28 og 29 sep 2006 Randi Nesje Myhr Depresjon hos barn Før 1976 trodde ikke at det fantes Epidemiologisk undersøkelse hvor en spurte barn, mange svarte at de følte seg miserable og at

Detaljer

Psyke og periodontal helse

Psyke og periodontal helse Psyke og periodontal helse torbjørn jarle breivik Forholdet mellom kropp og sjel, og mellom hjerne og sinn, er av de eldste og mest fundamentale mysterier. Observante tannleger har for eksempel gjennom

Detaljer

2. Sammendrag s. 4. 3. Hva er hjerte- og karforskning? s. 10. 4. Kardiovaskulære sykdommer. Betydning for folkehelse s. 11

2. Sammendrag s. 4. 3. Hva er hjerte- og karforskning? s. 10. 4. Kardiovaskulære sykdommer. Betydning for folkehelse s. 11 UNIKARD Innholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammendrag s. 4 3. Hva er hjerte- og karforskning? s. 10 4. Kardiovaskulære sykdommer. Betydning for folkehelse s. 11 5. Oversikt over eksisterende hjerte-

Detaljer

Kvinner og hjertesykdom

Kvinner og hjertesykdom Kvinner og hjertesykdom Anne Grete Semb, overlege dr med Hjertespesialist og forsker Leder Forebyggende Hjerte-Revma Klinikk Diakonhjemmet sykehus - Oslo Dødsårsaker (%) hos kvinner i Norge 2008 35 30

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714

utredningsserie Statens helsetilsyn 7-2000 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 utredningsserie 7-2000 Statens helsetilsyn ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN IK 2714 ALVORLIGE SPISEFORSTYRRELSER: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU

.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ² QRYHPEHU 5DSSRUW QU 2PUnGHWIRUPHGLVLQRJKHOVH %HKDQGOLQJDYGHSUHVMRQL DOOPHQQSUDNVLV.RQVHQVXVNRQIHUDQVH ²QRYHPEHU 5DSSRUWQUIUD.RPLWpHQIRU NRQVHQVXVNRQIHUDQVHSURJUDPPHW Norges forskningsråd &RS\ULJKW 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges

Detaljer

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri

Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Medikamenter i Barne- og ungdomspsykiatri Randi Nesje Myhr 2013 Første utgave av dette kompendiet ble laget i 2003 og et nytt og omarbeidet i 2009. Siste oppdatering vinter 2012/2013. Medikamentell behandling

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Depresjon ved somatisk sykdom: forståelse og tiltak. Arnstein Finset

Depresjon ved somatisk sykdom: forståelse og tiltak. Arnstein Finset Depresjon ved somatisk sykdom: forståelse og tiltak Arnstein Finset 1 Disposisjon Et utgangspunkt: depresjon som del av en helhet Utbredelse av depresjon ved somatisk sykdom Symptombilder Sammenhenger

Detaljer

Odd E Havik Professor emeritus Institutt for klinisk psykologi UiB

Odd E Havik Professor emeritus Institutt for klinisk psykologi UiB Utvikling av helsepsykologi - eller hvordan lære psykologer å gå i trappetrinnmodeller Nasjonal konferanse i klinisk helsepsykologi, NPF. Oslo 5.-6. 3.2015 Odd E Havik Professor emeritus Institutt for

Detaljer

Depresjon og angst i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid

Depresjon og angst i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid Depresjon og angst i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid Kari Slinning, Dr.psychol./ forsker Nasjonal kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse, R-bup Helse Øst og Sør, og Nasjonalt

Detaljer

Helseeffekter av vegtrafikkstøy

Helseeffekter av vegtrafikkstøy RAPPORT Utbyggingsavdelingen nr: 2007/12 Vegdirektoratet Utbyggingsavdelingen Miljøseksjonen Dato: 2007-05-29 Oppdragsgiver Oppdragstaker ISSN-nummer ISSN 1890-2472 Statens vegvesen Vegdirektoratet Revisjon

Detaljer

DHEA, -oppskrytt kosttilskudd eller viktig hormon? En litteraturstudie.

DHEA, -oppskrytt kosttilskudd eller viktig hormon? En litteraturstudie. 5. års oppgave i stadium IV Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø DHEA, -oppskrytt kosttilskudd eller viktig hormon? En litteraturstudie. Av: Sigrid Solli, MK-09 Veileder:

Detaljer

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver.

Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV) må bestås og teller omtrent like mye hver. Ordinær eksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1 høst 2007 Mandag 14. januar 2008 kl. 09:00-15:00 Bokmål Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Alle oppgaver skal besvares. Hver av de fire delene (I-IV)

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Faglig kontakt under eksamen: Knut Hestad Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 03.12.2013 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller.

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. MED-3950 5.års oppgave - Profesjonsstudiet i medisin Universitetet i Tromsø Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. [1] Keth Andersen, MK-10 Veileder:

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse?

Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Hvordan påvirker levevaner vår psykiske helse? Ellinor F. Major, dr. philos (2015) Årsakene til psykiske lidelser er mange og sammensatte. De utvikles i et komplekst samspill mellom genetiske, biologiske

Detaljer

Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi

Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi Obsessiv- kompulsiv lidelse hos barn og unge og behandling, med hovedvekt på kognitiv atferdsterapi 5.årsoppgave, stadium IV. Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø Student: Ida Henriette

Detaljer

Hva er helsepsykologi??

Hva er helsepsykologi?? Hva er helsepsykologi?? - hvordan følelser, psykiske tilstander og eller ulik atferd påvirker vår helsetilstand. - helsepsykologi kan sies å være det samlede bidrag psykologien gir for å forstå helse og

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. 1. HVA ER BIPOLAR LIDELSE?...

Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. 1. HVA ER BIPOLAR LIDELSE?... Om bipolar lidelse Av professor dr. med Ole A. Andreassen, professor og psykiater Gunnar Morken og psykologspesialist Sara E. Lindholm. Utarbeidet som del av Bipolar Kurspakke. Støttet av Helse og Rehab

Detaljer

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

Depressiv grubling. Å gruble seg fast, og hvordan komme videre

Depressiv grubling. Å gruble seg fast, og hvordan komme videre Depressiv grubling Å gruble seg fast, og hvordan komme videre Martin Aker Psykolog, ph.d-stipendiat Psykologisk institutt, UiO martin.aker@psykologi.uio.no Oversikt 1. Hva er depressiv grubling 2. Konsekvenser

Detaljer