Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold. Har du den bedriftshelsetjenesten du fortjener?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold. Har du den bedriftshelsetjenesten du fortjener?"

Transkript

1 prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE 10. september 2008 Tidsskrift for landsgruppe av bedriftssykepleiere Innhold Friskgården MeYYYYYYYY mer aet enn et en vellykket farbar tilbud vei? Nytt Hva styre skjer på med reisefot bransjen vår? Har du den bedriftshelsetjenesten du fortjener? Leder Takk for sist til alle dere som var på Hamar på studiedager og generalforsamling for Landsgruppen av bedriftssykepleiere. Det ble et flott arrangement! Takk til lokalgruppen Hedmark og Oppland som var arrangører denne gangen. Takk for flott innsats og innholdsrike dager! Det gikk veldig bra. Håper alle nå har hatt god og flott sommer! Med ny høst følger jobb og andre aktiviteter, bl.a. faggruppen av bedriftssykepleiere. På tampen av studiedagene på Hamar, ble det slik at jeg helt frivillig tok på meg ledervervet for Landsgruppen inneværende år. Dette er nye og spennende utfordringer! Takk til Kari som hadde vervet før meg. I løpet av din periode som leder, fikk vi først ny logo som alle er svært godt fornøyd med. Prosess har gått over til elektronisk utgivelse i løpet av perioden, og rett før GF fikk vi den nye brosjyren. Takk for flott innsats, Kari! I løpet av sommeren har Landsstyret mottatt to høringsnotater til uttalelse; Nasjonal veileder for beslutninger om livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende og Nasjonale retningslinjer for behandling av depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten, begge særs viktige! Etter høring hos bl.a. alle faggruppene utformer NSF vårt felles høringssvar til myndighetene. Vi får altså være med å påvirke utviklingen i samfunnet. Dette er virkelig en utfordring. Angående høringsnotat vil jeg oppfordre dere alle til å lese hele NSF s høringssvar; Støtter utvidelse av bedriftshelsetjenesten, se Saken er under behandling hos regjeringen; Høring Forslag om utvidelse/endring av bedriftshelsetjenesten. Uttalelse fra andre høringsinstanser finner dere på Det nye styret ble presentert i forrige utgave av Prosess, og vi er godt i gang med arbeidet vårt. To flotte dager med styremøte og sosialt fellesskap i København i slutten av august gav en inspirerende start. Godt samarbeid og god dialog er viktig for oss i styret også overfor alle dere som er medlemmer i Faggruppen. Hvordan kan vi opprette en god dialog? Det er sikkert mange muligheter. Jeg vil spesielt nevne fagbladet vårt Prosess. Her kan vi utveksle erfaringer, dele fagkunnskap, formidle motivasjon og forhåpentligvis være med og skape ny giv i jobben som bedriftssykepleier! Jeg vil gjerne utfordre og oppmuntre deg til å sende kortere eller lengre bidrag til fagbladet. La Prosess bli en inspirasjonskilde! Bladet kommer ut med 6 elektroniske utgivelser i løpet av året. Send oss glimt fra fagmøter, frokostmøter, kurs, turer og andre sosiale sammenkomster. Med det samme vi snakker om dialog. Oslomøtet har fått nytt navn nå snakker vi om LBS-dialogmøte. Neste samling blir mandag 27. april i Oslo. Møtet avholdes dagen før studiedagene. Alle lokale faggruppeledere og kontaktpersoner blir invitert til LBS-dialogmøte. Vi gleder oss til den samlingen. Ta gjerne kontakt med oss i styret eller redaksjonen av Prosess. Dere som skal på Sykepleierkongressen i Trondheim vil møte Gunvor og Eline på stand for Landsgruppen av bedriftssykepleiere. Takk for praten. Hilsen Jofrid S T U D I E D A G E N E Kultur og arbeidsmiljø Studiedagene vil ta opp ulike tema knyttet til kultur og kulturbevissthet. Lyst til å komme på våre studiedager? Dagene du ikke kan unnvære! 28. OG 29. APRIL 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbersgt 30, Oslo

2 LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE I n n l e g g Ta vare på ditt eget liv! Ansvar for egen helse gjennom læring Gunhild Aasly Friskgården Jonsvatnet, Trondheim Jeg hadde erfaringer med Friskgårdenes opplegg tidligere gjennom mitt arbeid med oppfølging av sykemeldte i bedriftene og derfor valgte jeg å søke da det ble utlyst stillinger høsten Etter 21 år i bedriftshelsetjenesten og i en alder av 56 år valgte jeg å si opp min stilling i Hjelp24 og starte opp som veileder på en nesten nystartet Friskgård på Jonsvatnet i Trondheim. Jeg ønsker å fortelle litt om min nye arbeidsplass der. Friskgårdens arbeidsområde et unikt tilbud Avklaring og Arbeidsrettet rehabilitering Det er NAV som er hovedleverandør og som henviser arbeidstakere til Friskgården, men både arbeidsgiver, BHT/HMS og lege kan foreslå tiltaket for NAV lokalt. Friskgårdene er et virkemiddel i NAV s oppfølging av sykemeldte. Tilbudet er et Lærings- og mestringsprogram for sykemeldte arbeidstakere med ubalanse mellom funksjonsevne og arbeidskrav. Arbeidstaker kommer til en Friskgård og er her hele dagen 3 dager i uka (man+tir+tor). Dette er et skreddersydd tilbud til arbeidstakere som trenger bevisstgjøring, påfyll og fysisk/psykisk trening over tid. Mestring er et stikkord. Kjennetegnes av: en kultur som henter ut det beste i hver enkelt, læring og trening over tid med fokus på ressurser framfor svikt, ansvarliggjøring av den enkelte, bistand og støtte i den individuelle prosessen. Det bygger på grunnverdiene: likeverd, positiv fokus, økologi og mestring. AVKLARING (4 uker + evt 4 uker ekstra) Målgruppe Sykemeldte arbeidstakere, helt eller gradert, med behov for avklaring av sin arbeidsevne. Formål Gi den sykemeldte bistand til å: avklare nåværende arbeidsevne avklare behov for bistand for å kunne oppretthold sitt arbeidsforhold finne ut av sine reelle arbeidshindringer finne nye eller tilpassede løsninger på arbeidsplassen Innhold kartlegging av den sykemeldtes funksjonsevne og potensial for å bedre funksjonsevnen kartlegging av arbeidskrav og muligheter for tilrettelegging/løsninger med tanke på økt arbeidsdeltakelse foreslå relevant tiltak med tanke på å styrke arbeidsdeltakelsen Sammen med veileder på Friskgården lages det en individuell plan for hver enkelt. Det er viktig at det alltid er samarbeid med både arbeidsgiver, BHT/HMS, henvisende NAV, fastlege og andre aktuelle samarbeidspartnere. Alle ansatte på Friskgården observerer arbeidstaker gjennom hele dagen og gir veileder og den enkelte gode innspill for videre framdrift. Ved avslutning skriver veileder en rapport med vurdering av arbeidsevne og forslag til tiltak for å øke arbeidsdeltakelsen. ARBEIDSRETTET REHABILITERING (6 uker + evt 6 uker) Målgruppe Sykemeldte arbeidstakere, helt eller gradert, med behov for arbeidsrettet rehabilitering. Formål Bidra til at den sykemeldte: styrker sine muligheter til å bevare arbeid eller øke sin deltagelse i arbeidslivet styrker sin arbeidsevne oppnår bedre mestring av helserelaterte problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet Innhold funksjonstrening opplæring styrking av mestringsferdigheter og motivasjon arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving ergonomisk og/eller organisatoriske tiltak i samarbeid med arbeidsgiver viktig med tett samarbeid med arbeidsgiver, NAV, fastlege og andre aktuelle aktører Sammen med veileder lages det en skreddersydd individuell plan for arbeidstaker. Det er muligheter til både å være på arbeidsplassen og på Friskgården, og det beste er å være litt på begge stedene samtidig. Fortsetter...

3 LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE Når opplegget avsluttes skriver veileder en rapport med oppnådde resultater og forslag til ytterligere tiltak med tanke på å vedlikeholde eller øke arbeidsevnen. Min erfaring så langt, er at arbeidstakere som kommer hit blir fulgt opp gjennom hele dagen i forskjellige situasjoner. De får støtte og oppmuntring på det som fungerer, ved egen oppdagelse, kartlegging eller observasjon. Det som ikke fungerer får de ny kunnskap om og oppfølging på, og de får lære riktig handlingsmønster og trene på ferdighetene i skjerma omgivelser på Friskgården. Etter hvert eller samtidig skal arbeidstaker også inn i eget og/eller tilrettelagt arbeid. Hver arbeidstaker får sin veileder som er den som støtter og oppmuntrer og hjelper til med å finne løsninger. Trener og treningsveileder pusher på for å få arbeidstaker til å yte sitt beste, gir utfordringer og er mer krevende. Det finnes 11 Friskgårder pr dato, men flere er i gang med å starte opp: Nord-Trøndelag Grong, Stod og Stjørdal Sør-Trøndelag Trondheim, Jonsvatnet, Nidaros, Leinstrand Oppland Tyin, Aurskog Akershus Romerike, Lahaugen Friskgårdene ønsker et godt samarbeid med BHT/HMS for det er de som vet hvor det trykker i sine bedrifter og hvor vi evt kan komme inn og bistå. Er det noen som ønsker mer informasjon, se og finn din nærmeste Friskgård.

4 INNFØRINGSKURS FOR BEDRIFTSSYKEPLEIERE OKTOBER 2008 Kurs i risikoanalyse 23. oktober Innføringskurs for bedriftssykepleiere arrangeres av landsgruppe av bedriftssykepleiere. BHTs arbeid er varierende og bransje avhengig. Tre dager vil ikke være tilstrekkelig for å rekke over alt. Kurset vil bare kunne gi en generell inn-føring i BHTs arbeid, gjeldene lover og forskrifter samt bedriftssykepleiers rolle og funksjon. Vi har valgt fordypning i risikoanalyse. Risikovurdering er pålagt i følge AML og risikoanalyse er et egnet verktøy i arbeidsmiljøarbeid blant annet mht systematisk HMS arbeid og omstillinger. Mer om denne dagen se nederst på kursinvitasjonen. Denne dagen vil være åpen også for andre interesserte. Sted NSF Tollbugt. 22 Pris Alle tre dagene: Medlemmer kr 3600 og ikke medlemmer kr 4200 Torsdag 23. oktober: Medlemmer kr 1300 og ikke medlemmer kr 1800 Påmeldingsfrist 7. oktober Til Kari Gaarder Osnes på e-post med kopi til I e-posten skal du oppgi: Hvilket kurs, navn, adresse, telefon og evt medlemsnummer NSF. Du får oppgitt regning med kontonummer på e-post når din plass bekreftes. Kurs ansvarlig Spesialist i bedriftssykepleie Kari Gaarder Osnes Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 18 timer. Tirsdag 21. oktober Kari G. Osnes Kaffe Innføring i HMS, AML og andre aktuelle lover og for skrifter for BHT BHT oppgaver Bedriftssykepleiers rolle og funksjon Lunsj Arbeidsmiljøfaktorer som påvirker helsen Sykefraværsarbeid og inkluderende arbeidsliv Onsdag 22. oktober Frank Hansen Kaffe Psykiske og sosiale fakto rer som påvirker helsen Psykososial arbeidsmiljøkartlegging Lunsj Psykososial arbeidsmiljøkartlegging forts. Konflikthåndtering i arbeids-livet Torsdag 23. oktober Lars Wessel Johnsen Kaffe Systematisk HMS arbeid og risikovurdering Hva er risiko? Risikoanalyse og metode Lunsj Risikoanalyse forts. Arbeid i grupper Balansert risikostyring Oppsummering og avslutning

5 Innhold kurs i risikostyring 23. oktober Risikostyring handler om å arbeide systematisk med risikoreduserende tiltak i alle organisasjoner og virksomheter både innen offentlig og privat næringsliv. Risikoanalyse er i dette arbeidet et viktig verktøy. Hensikten er å identifisere og prioritere de trusler og risikoer den enkelte virksomhet står ovenfor. Risikoanalyse er derfor et viktig prioriterings- og budsjetteringsverktøy. Effektiv risikostyring og bruk av risiko-analyse er internasjonalt blitt en kritisk suksessfaktor for at en bedrift skal nå sine strategiske mål. AML 3-1,2c og 3-2,1a stiller krav om både kartlegging, planlegging og opplæring i dette arbeidet. Kurset Risikoanalyse og risikostyring gir en systematisk gjennomgang av prinsipper for risikostyring og metodikk for risikoanalyse. Kursinnholdet er sammensatt ut fra ønsket om en balansert risikostyring, dvs. en balanse mellom ledelsens strukturelle krav og den atferd og kultur som fremdyrkes på arbeidsplassen. Gjennomføring Kurset gjennomføres etter følgende modell: 1. Hva er risiko? Risikobilde i din virksomhet. Teori og eksempler. 2. Risikoanalyse. 3. Praktisk gjennomføring av analyse: Akseptkriterier, drøfting av sannsynlighet og konsekvens. Tiltakenes prioritet. 4. Gruppearbeid knyttet til din virksomhet. 5. Balansert risikostyring i virksomheter. 6. Reduksjon av risiko. Valg av tiltak. Kvalitetssikring og beredskapsarbeid. 7. Avslutning. Målgruppe og anbefalte forkunnskaper Bedriftshelsepersonell, ledere, mellomledere, verneombud, hovedverneombud, tillitsvalgte, medlemmer av AMU. Litteratur Balansert risikostyring, Lars G. Wessel Johnsen. Gyldendal Norsk Forlag AS ISBN Om kursholder Lars G. Wessel Johnsen er utdannet sivil-ingeniør ved Norges Tekniske Høyskole. Han har 16 års erfaring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, herav to år som råd-giver i kommunehelsetjenesten i Bodø kommune, tre år som leder av Bergen kommunes helseråd, seks år som spesialrådgiver ved Teknologisk Institutt. Fra 2001 har han arbeidet som risk manager i Factor Insurance Brokers AS. Forfatteren er velkjent som kursarrangør, foredragsholder og artikkelskribent. Wessel Johnsen har arbeidet med risikostyring i mange av landets organisasjoner og virksomheter. Som en del av dette arbeidet har han også gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser. Han har utgitt bøkene Inneklima - praktisk kartlegging (Arbeidsmiljøforlaget, 2002) og Balansert risikostyring (Gyldendal Akademisk, 2005). INNFØRINGSKURS FOR BEDRIFTSSYKEPLEIERE OKTOBER 2008

6 LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE Har du den bedriftshelsetjenesten du fortjener? Spørsmålet er selvsagt stillet for å provosere. Gjennom 10 år har vi i Fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten snakket med både bedriftshelsetjenester (BHT) og virksomheter, og vi har gjort noen erfaringer. Ikke sjelden har de klaget på hverandre. Klager fra virksomheten går ofte på at de ikke aner hva BHT egentlig driver med og som de betaler for. BHT klager mest over at virksomhetene er lite interessert i systematisk HMS-arbeid og overlater mye til BHT, eller ønsker seg andre typer tjenester enn det BHT ønsker å prioritere. Rogalandsforskning evaluerte BHT i Norge i 1998(1). De mente at BHT hadde et litt utydelig produkt og måtte bli mer kundeorientert. Inntrykket er at det har BHT blitt de siste 10 årene. Kundeorientering og kundesamtaler er viktige tiltak for å bedre kommunikasjonen mellom virksomheten og BHT. I kjølvannet av Rogalandsforsknings evaluering laget vi sammen med BHT-miljøene, partene i arbeidslivet og myndighetene er beskrivelse av hva som er God BHT-praksis, God BHT 2000 (2). Dette er et verktøy for evaluering. Det ble nylig revidert og heter nå God BHT 2007(3). Interesserte kan finne det på STAMIs hjemmeside under Fagsekretariatet: Det nye er et man nå evaluerer BHT og virksomhet hver for seg. Det er simpelt hen så enkelt at sluttresultatet av samarbeidet om et bedre arbeidsmiljø er avhengig av at begge bidrar. Gjennom et samarbeid hvor man etterstreber å gjøre hverandre gode oppnås de beste resultatene. Det minner m.a.o. mye om Rosenborg og Nils Arne Eggens Godfotteori. Men hvis det er så enkelt hvorfor får man det likevel ikke til. Hvorfor all denne misnøyen? En viktig årsak er nok at det fortsatt i Norge er mangel på kunnskap om hva som egentlig er BHTs hovedoppgaver. Når man i Ukeavisen Ledelse slår fast et BHT er mer populært hos ansatte enn firmabil og julebord kan man lure på om skribenten hovedsakelig ser på BHT som et personallege og frynsegode. Og når oppslaget går som en farsott over landet i avis etter avis uten at noen stiller spørsmål ved sammenligningen, kan det se ut som at denne oppfatningen kanskje ikke er så uvanlig. Mannutvalgets forslag om BHT for menn med obligatoriske og regelmessige helsekontroller av menn kan tyde på at oppfatningen om at BHT skal drive med helsesjekking, kjappe resepter og enklere konsultasjoner er nokså utbredt. Dessverre finnes det BHT som synes å være av samme oppfatning. Fra mange seriøse BHT rapporteres det om økt press på kurative tjenester og helsesjekker på tross av at det er godt dokumentert at nytteverdien av helsesjekker er svært begrenset og at virksomhetene ikke trenger betale to ganger for en fastlegeordning som allerede er delvis finansiert over skatteseddelen. BHTs oppgaver ble utredet på ny av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)(4). Man fastholder der at BHTs oppgaver fortsatt skal være slik de er beskrevet i regelverket, dvs. arbeidsmiljøkartlegging og risikovurdering, forebyggende og helsefremmende arbeid, arbeidsmiljørelatert helseovervåking og oppfølging, opplæring innen HMS-området og økt satsing på et mer inkluderende arbeidsliv. For å kunne levere slike tjenester må BHT ha kompetanse. Utvalget fra AID har foreslått at BHT må ha kompetanse innen arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø og må kunne systematisk HMS-arbeid for å få lov til å levere obligatoriske BHTtjenester. Parallelt med dette er det foreslått at en rekke nye bransjer får plikt til å ha BHT, bl.a. skole- og helsesektoren. Hvis forslaget går gjennom vil om lag 1,2 millioner arbeidstakere komme inn under ordningen om pliktig BHT. Noen vil nok mene at dette er utslag av formynderstaten som fratar virksomhetene selv retten til å bestemme hva slags tjenester de ønsker seg. Jeg synes det er et bra forslag som det dessuten er et bredt politisk flertall bak. Det siste er viktig for å forhindre at BHT blir en politisk kasteball slik den er blitt i Danmark. De virksomhetene som best skjønner at de trenger en BHT til å hjelpe seg med de ovennevnte oppgavene har trolig det minste behovet. Det er en utbredt erfaring at de som har minst orden på eget arbeidsmiljø er de som minst ser behovet for BHT, men som likevel har det største behovet og største forbedringspotensialet på arbeidsmiljø og helse. Årsakene til dette er sammensatte. Det blir feil å skylde på virksomhetene alene. Det finnes dessverre mange eksempler på bedriftshelsetjenester som har lite kunnskap om hva slags tjenester de skal levere til virksomhetene, og hvis virksomhetene ikke selv skjønner at de fortsetter... prosess TIDSSKRIFT FOR LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

7 LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE at de har fått en dårlig rådgiver, kan resultatet bli *riktig dårlig. Slike virksomheter vil ofte ha betydelige mangler i sitt systematiske HMS-arbeid, og BHTs oppgaver blir gjerne en passelig blanding av årlige helsesjekker med litt behandling på si. Nytteverdien av dette er svært begrenset. I noen tilfeller skjønner BHT dette selv, men velger likevel å selge tjenestene fordi kunden ønsker det og dessuten er det godt betalt. Butikk prioriteres framfor etikk. Nå er det faktisk ganske mye som tyder på at riktig bruk av BHT også kan være lønnsomt for både virksomhetene og samfunnet. Både svenske(5), finske og europeiske erfaringer(6) kan tyde på det. Da vi vurderte lønnsomhetsaspektet i Norge i 2001, fant vi også gode holdepunkter for at BHT kan være lønnsomt(7). I en gjennomgang av bruk av BHT i IAsammenheng har vi foreløpig upubliserte data som tyder på at virksomheter som har et godt IA-samarbeid med BHT, har et sykefravær som ligger om lag 3 prosentpoeng lavere enn virksomhetene som ikke har fått til et slikt samarbeid(8). Hvis det er riktig kan i så fall 1 krone investert i BHT gi 10 kroner tilbake hvert år. Og da har vi korrigert for forhold som alder, kjønn og bransje. Nå er ikke det primære målet med BHT og systematisk HMS-arbeid at virksomhetene skal få til bedre lønnsomhet, men det kan likevel være verdt å nevne det siden mange synes å være opptatt av det. Det er grunn til å håpe at myndighetenes forslag om godkjenningsordninger for BHT vil sette en stopper for de useriøse ordningene. I tillegg har Arbeidstilsynet gjennom sine tilsyn med virksomhetene økt oppmerksomhet på om virksomhetene bruker BHT på en egnet måte. STAMI har dessuten sammen med Arbeidstilsynet et forskningsprosjekt som ser nærmere på dette og hvor man innhenter opplysninger fra både inspeksjonen, fra BHT og virksomhet for seg. En godkjenningsordning, hvis den fungerer etter intensjonen, vil i det minste kunne være en garanti for at virksomhetene tegner en kontrakt med en aktør som har tilstrekkelig kompetanse til å kunne hjelpe virksomhetene. Men det hjelper lite hvis virksomheten selv verken kan eller ønsker å jobbe med eget arbeidsmiljø. Det må bli naturlig at både BHT og virksomhetene stiller krav til hverandre og utfordrer hverandre på HMS-området. Ellers uteblir resultatene. Husk at enhver virksomhet på mange måter får den BHT den fortjener, og det samme gjelder for BHT. Referanser (1) Lie T, Karlsen JE, Tharaldsen JE. Evaluering av verne- og helsepersonale i virksomhetene. Rogalandsforskning; RF 1999/007. (2) Lie A, Bjørnstad O, Jacobsen K, Brockhus A, Fagerland S, Hjelle JO, et al. God BHT. Høringsmatrise med arbeidshefte. Versjon 5/ Oslo, Statens arbeidsmiljøinstitutt. (3) Lie A. Ny og revidert versjon av God BHT. STAMI (4) Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Prosjekt for vurdering av den videre oppfølging av bedriftshelsetjenesten Sep 1. (5) Johnsson J, Lugn A, Rexed B. Långtidsfrisk. Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet. Lund, Sverige: Ekerlids förlag; (6) Hämälainen RM, Husman K, Räsänen K, Westerholm P, Rantanen J. Survey of the Quality and Effectiveness of Occupational health Services in the European Union, Norway and Switzerland. Finnish Institute of OccupationalHealth; Research Report 45. (7) Lie A, Norseth T, Mehlum IS, Bratland SZ, Hagerup-Jenssen T, Moen BE, et al. Arbeidsgruppe for vurdering av den videre utvikling av bedriftshelsetjenesten. Internett 2001Available from: URL: (8) Lie A. Inclusive working life in Norway experiences collected from Models of Good Practice enterprises. CMJ 2008; Innsendt for publisering.

8 LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE R E I S E B R E V F R A S T Y R E T K Ø B E N H A V N A U G U S T På farten i København Det nye styret etter GF 2008 var samlet til to-dagers styremøte i København, 28 og 29 august. Et bli kjent møte og konstituering av styret. Som bildet viser var det fem glade damer samlet til oppgavene som styret står foran det neste året. Oppgaver ble fordelt og en lang møteagenda gjennomgått. Styremedlemmene var naturlig nok meget spent på hvordan nytt styre ville fungere i forhold til samarbeid det fungerte utmerket! Av de første oppgaver som styret tar fatt på, er representasjon på den store sykepleierkongressen i Trondheim september. Gunvor Landro og Eline B. Hoen skal lage stand og dele ut brosjyrer for faggruppa vår der. Det pågår et større arbeid for å revidere gruppas prosedyrer, og å arkivere dem elektronisk i stedet for i papirform. Styret jobber også med revidering av vedtektene våre, som må samsvare med vedtektsendringer. Det er jo tradisjon for at landsstyret arrangerer kurstilbud for medlemmene og andre interessert. Det er ett som nå snart går av stabelen, nemlig innføringskurset og kurs i Risikostyring i oktober. Hvis noen av leserne har forslag på tema, så send det til Anna Marie B. Fagereng. Ellers gikk vi gjennom evalueringen av studiedagene på Hamar, og dette var en hyggelig oppgave! Dog enkelte ting verdt å ta med videre til forbedring av kommende studiedager. Styret er stolt av bladet Prosess i nytt format, og samtidig nysgjerrig på medlemmenes mening om endringen. Utgivelsen av bladet krever bedre forberedelse av styret og dets gode hjelpere enn tidligere, og samtidig gir det oss et enklere, raskere og rimeligere blad med mulighet til å formidle informasjon fra styret til medlemmene og medlemmene i mellom. Du som leser dette oppfordres til å ta pennen fatt, og si din mening om ett og hint som opptar deg i tiden! Hilsen styret ved Eline B. Hoen

9 LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

10 UTVALG LOKALGRUPPELEDERE KONTAKTPERSONER OSLO & AKERSHUS Gerd Koefoed BUSKERUD Berit Stenvik jobb AGDERFYLKENE Aslaug Oftenes Lie jobb VESTFOLD Mette Moen Stålerød jobb HEDMARK OG OPPLAND Marit Holmgren ROGALAND Lise Sveine jobb privat BERGEN/HORDALAND Gunvor R. Landro jobb privat SOGN OG FJORDANE Birgit Weel Skram jobb privat MØRE OG ROMSDAL Kirsti Spjøtvoll jobb privat SØR-TRØNDELAG Tone Ramstad jobb NORDLAND Inger Kristiansen jobb TROMS Liv Bodil Hansen jobb privat FINNMARK Turid Hassfjord jobb privat LANDSSTYRET Jofrid Vigre Braadland Fungerende leder og kasserer Søgne og Songdalen BHT Pb 980, 4682 Søgne Tlf / Gunvor Røssland Landro Nestleder 5337 Rong Tlf Eline Blom Hoen Sekretær Sverdrupsv Trondheim Tlf Anna Bae Fagereng Styremedlem Averøy Bedriftshelsetjeneste Tlf Liv Bekkesletten 1. vara og redaktør for Prosess Tetenv 6, b 107, 2271 Flisa Tlf. jobb Birgitte S. Lillestøl 2. vara Hans Hansensv Drammen Tlf / KURSKOMITE Birgitte S. Lillestøl Anna Bae Fagereng VALGKOMITE Tone Ramstad Tone Aase Vabø 1. vara: Gunhild Aasly 2. vara: Anne Gro Enes NYTTIGE LENKER NSFLBS category.php?categoryid=360 Stami AKAN Arbeidstilsynet Idebanken Helsebiblioteket Folkehelseinstituttet Regelhjelp Tidsskriftet arbeidsmiljø pub/div/temaer/arbeidsmedisin/ NESTE UTGIVELSE CA. 1. NOVEMBER. FRIST FOR INNSENDELSE AV STOFF ER 15. OKTOBER GRAFISK DESIGN: IDUN AD AS, OSLO. FOTOS/ILLUSTRASJONER: IDUN SLEVIKMOEN, KARI G. OSNES LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs 6. november 2008 Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Leder Innhold Sykepleierkongressen MeYYYYYYYY aet i Tr.heim en farbar vei? Frokostmøte

Detaljer

Nye utfordringer for BHT

Nye utfordringer for BHT Nye utfordringer for BHT Lie,A: 21.mai 2008 To påstander Enhver bedrift får den bedriftshelsetjenesten den fortjener Enhver bedriftshelsetjeneste får den bedriften den fortjener Lovverket Forskrift for

Detaljer

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess av Landsgruppe bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere 29. juni 2008 Innhold Høringsuttalelsen Referat og bilder fra studiedagene Presentasjon av nytt styre MeYYYYYYYY

Detaljer

Bergen 02.02.2011. Arbeidstilsynet

Bergen 02.02.2011. Arbeidstilsynet Bergen 02.02.2011 Steinar Høiback Seniorrådgiver s region: Indre Østland, avdeling Drammen tlf: 91174848 steinar.hoiback@arbeidstilsynet.no Arbeidsområde: IA tilrettelegging av arbeidsplassen Godkjent

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Leder. Tidsskrift for Landsgruppe av bedriftssykepleiere. Dette var også spørsmål alle faggruppeledere

Leder. Tidsskrift for Landsgruppe av bedriftssykepleiere. Dette var også spørsmål alle faggruppeledere prosess av Landsgruppe bedriftssykepleiere Tidsskrift for Landsgruppe av bedriftssykepleiere 1. mai 2008 Innhold Indre motivasjon på arbeidsplassen En god leverandør, hva er det? Studiedagene 2008 og 2009

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester

Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Godkjenningsordningen for bedriftshelsetjenester Status og erfaringer ARV-konferanse i Bergen 4. november 2014 Innhold Status/tall Oppfølgingsmøtene innhold og dokumentasjon Erfaringer så langt Krav til

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013

Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Helsefremmende arbeidsplasser, BI 19. September 2013 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjeneste siden 1995 14 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver, 2 år innen arbeidsrettet rehabilitering

Detaljer

VERKTØY FOR EVALUERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN

VERKTØY FOR EVALUERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN VERKTØY FOR EVALUERING AV BEDRIFTSHELSETJENESTEN Revidert utgave 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Introduksjon... 3 Målgruppe... 3 Erfaringer til nå... 3 Behov for revisjon... 4 Hva er

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 1995 10 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver i Melhus kommune Etablerte HMS

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge. HMS-nettverk fylkeskommunene Siri Klevstrand, KS

Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge. HMS-nettverk fylkeskommunene Siri Klevstrand, KS Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Norge HMS-nettverk fylkeskommunene 24-25.1.2017 Siri Klevstrand, KS Bakgrunn SINTEF på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet Evaluering av bruken av BHT i norsk

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund

Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Årsrapport 2016 Medi 3 Bedriftshelsetjeneste og NTNU i Ålesund Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 13-3 bokstav a) beskriver at det skal utarbeides en årsrapport som oppsummerer hva bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale Ny IA-avtale 010310. Ny IA-avtale. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IAavtale. Fra pressemelding 240210 fra

Detaljer

Risikovurdering ved omstilling, «sånn gjør vi det hos oss»

Risikovurdering ved omstilling, «sånn gjør vi det hos oss» Risikovurdering ved omstilling, «sånn gjør vi det hos oss» Innlegg på fagdager for bedriftssykepleiere 7.september 2017 v/seniorrådgiver Kristine Mollø-Christensen,Enhet for BHT,UiO 7.september 2017 Kristine

Detaljer

Sykefraværsoppfølging og virkemidler

Sykefraværsoppfølging og virkemidler Sykefraværsoppfølging og virkemidler Renholdskonferansen 2017 15.06.17 // Idun H Høydalsvik Sykefraværet i Norge Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % (legemeldt) i 4. kvartal 2016 Hordaland

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 Helse, miljø og sikkerhet på legekontoret Elin Skancke Seniorinspektør ved Midt-Norge 19.10.2015 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

«BHT Hvem er det?» Av Stamina Helse Fagsjef/bedriftsoverlege Lise Sørbø HMS-rådgiver Thomas Hoff Johannessen 3.11.2014

«BHT Hvem er det?» Av Stamina Helse Fagsjef/bedriftsoverlege Lise Sørbø HMS-rådgiver Thomas Hoff Johannessen 3.11.2014 «BHT Hvem er det?» Av Stamina Helse Fagsjef/bedriftsoverlege Lise Sørbø HMS-rådgiver Thomas Hoff Johannessen 3.11.2014 BHT Utviklingen siste 15 år Færre BHT: ~ 800 (1998) -> ~ 250 med ca. 400 kontor/avd.

Detaljer

FRISKNETT. Årsmelding 2013 Statistikk

FRISKNETT. Årsmelding 2013 Statistikk FRISKNETT Årsmelding 2013 Statistikk INNLEDNING I 2013 har Frisknett hatt tjenesteproduksjon i fire fylker: Nordland - Rana som betjenes av FG Grong Nord-Trøndelag - FG Grong i Grong som leverer både i

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING

FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING FOREBYGGING OG TILRETTELEGGING -TO SIDER AV SAMME SAK- 9.juni 2010 Irene B. Dahle, Petroleumstilsynet Elin Bergsholm, NAV Arbeidslivssenter Rogaland Alt jeg spurte etter var to hjelpsomme hender, men jeg

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Arbeidsmedisin Namf/Nfam Vi satser og profilerer oss. Kristian Vetlesen

Arbeidsmedisin Namf/Nfam Vi satser og profilerer oss. Kristian Vetlesen Arbeidsmedisin Namf/Nfam Vi satser og profilerer oss Kristian Vetlesen Positiv utvikling for arbeidsmedisinen Mer midler til de arbeidsmedisinske avdelingene Utbygging av bedriftshelsetjenesten Side 2

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

IA-avtalen veien å gå for å få ned sykefraværet? Kristian Vetlesen Namf

IA-avtalen veien å gå for å få ned sykefraværet? Kristian Vetlesen Namf IA-avtalen veien å gå for å få ned sykefraværet? Kristian Vetlesen Namf Fra Legeforeningens Prinsipp og arbeidsprogram 2007-2009: Forebyggende og helsefremmende arbeid : - å arbeide for et mer inkluderende

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet Virksomhetens navn: Nidaros Bispedømme IA kontaktperson virksomhet: Bente Husom Tillitsvalgt/ ansatterepresentant: Tom Elvebakk Per H. Andersen E-post virksomhet: Nidaros.bdr@kirken.no E-post kontaktperson:

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s.

1 Innledning. s. 2. 2 Systemdel.s. 3. 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3. 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3. 2.3 Dokumentasjonskrav. s. Innhold 1 Innledning. s. 2 2 Systemdel.s. 3 2.1 Mål for Handlingsprogram for HMS s. 3 2.2 Organisering/ansvarsplassering s. 3 2.3 Dokumentasjonskrav. s. 4 2.4 HMS-aktivitet.. s. 5 2.4.1 Generelt s. 5 2.4.2

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer