Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr årgang.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang."

Transkript

1 Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken Hva skjer med bransjen vår? Program for Studiedagene i Oslo Godt nyttår alle bedriftssykepleiere! Håper dere har fått en god start på det nye året! Tydelig modig stolt Jeg har nettopp hatt en av disse flotte, imponerende samtalene med en ansatt i en av våre bedrifter. Hun var både tydelig og modig i sine meninger og uttalelser om arbeidsmiljøet på jobben. Gjennom disse uttalelsene ønsket hun absolutt det beste for alle kollegaer og jobbinnhold. Hun var svært stolt av jobben og det som hadde skjedd der de siste månedene, og at hun hadde fått være til hjelp for noen som trengte å bli sett. Så gikk samtalen på hvor viktig og nødvendig det er å få gjøre den jobben vi passer aller best til. Hun hadde et ønske for sin arbeidsplass og sitt arbeidsmiljø om å kunne sette av tid der alle fikk anledning til å fortelle om seg selv om egenskaper utover faglige kvaliteter. Gøy Hvor vil jeg med dette? Hva liker du? Hva kan du bidra med? Nå er jeg i forberedelsene til kommende generalforsamling, og vi har et fantastisk flott samarbeid i styret. Kanskje noe av grunnen er at vi har prøvd å fordele oppgaver og ansvar etter det hvert enkelt styremedlem har ønsket å bidra med. Vi har i hvert fall prøvd på det. Å få gjøre det vi liker er både inspirerende og motiverende. Da jeg tok på meg oppgaven som leder dette ene året, så var det ikke fordi jeg hadde så veldig lyst. I dag er jeg veldig takknemlig det har vært utrolig interessant og lærerikt. Hvis valgkomiteen ringer til deg og spør om du vil stille til valg som leder, styremedlem eller vararepresentant, Velkommen til Oslo 28. og 29. april så vil jeg sterkt anbefale deg å svare JA. Det er gøy. Du vil ikke angre. Kanskje du skal ringe til valgkomiteen og spørre om de har bruk for deg! Generalforsamlingen 2009 blir i Oslo 28. april i forbindelse med studiedagene april Alle som hadde meldt seg inn i Landsgruppen innen medio des. 2008, har allerede mottatt skriftlig innkalling. Sentralt fagpolitisk forum Sentralt fagpolitisk forum er et vedtektsfestet forum, jfr. 5E. Det avholdes en gang årlig. I dette møtet diskuteres helhetlig satsing innen fagpolitikk, utdanningspolitikk og helsepolitikk, med vurdering av eventuelle felles prosjekter og kompetanse-grupper på tvers av faggrupper/fagmiljø, og innspill til utforming av faggruppenes egne handlingsplaner for det etterfølgende år. Leder av sentralt fagforum og faggruppeledere møtte til møte med fagpolitisk avdeling på Gardermoen nå i januar. Programmet for samlingen var gjennomgang av felles områder i forhold til handlingsplanen for fagpolitisk avdeling og sentralt fagforum: 1. Medlemmer: samarbeid om rekruttering av nye medlemmer til faggruppene 2. Prioritering: hvordan påvirke politikere 3. Internasjonalt: ICN kongressen i Durban 29. juni-3.juli fortsetter neste side...

2 NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE Leder fortsetter Ledelse: deltakelse i sentrale prosjekt 5. Utdanning, fag og forskning: nettverk, dialogmøte 6. Bemanning: fastsykepleier, helhetlig pasientforløp 7. Lønn: prosjektmedvirkning Det var også presentasjon av prosjekt hvor Fagpolitisk avdeling og faggrupper samarbeider, bl.a. Pilothelsestasjoner ved faggruppen for helsesøstre, og Brukermed-virkning ved faggruppen for veiledere. Internasjonalt arbeid Det er sendt ut DVD er til alle NSFs fylkeskontor og faggrupper med presentasjon av NSF som bistandsaktør. Denne kan lånes og benyttes under interne og eksterne arrangementer. Jeg vil også presisere at NSF er medlem av ICN, ikke var, slik min forrige leder var blitt korrigert. NSF vil være sterkt representert på den internasjonale ICNkongressen i Durban til sommeren. Sentralt fagforum vil møte med 3 representanter. En av faggruppene har fått godkjent et prosjekt ang. osteoporose som skal presenteres. Kultur og arbeidsmiljø I denne utgaven av Prosess finner dere programmet for studiedagene. Spennende og flott. Det er Oslogruppen som står for programmet. NSF kursavdeling er teknisk arrangør. Det blir elektronisk påmelding til studiedagene denne gangen. Programmet finner dere også på medlemstjenester kurs og konferanser. Dialog er en av visjonene for Landsgruppen av bedriftssykepleiere, og grunnlaget for fruktbare relasjoner! Vi gleder oss til studiedagene med dette viktige tema om kultur og arbeidsmiljø. Hilsen Jofrid Den nødvendig endige e samtalen Prosjektoppgave skrevet av Solbjørg Hoftvedt og Anne-Lise Olin februar 2008 Dette er et utdrag av oppgaven. Hvis noen skulle ønske å lese mer, vennligst ta kontakt med Solbjørg Hoftvedt eller Anne-Lise Olin. Sammendrag Prosjektet kom i gang bl.a. fordi bedriften som vi er involvert i har et stort engasjement i AKAN-arbeidet. Det siste året har det vært fokus på bl.a. alkoholbruk i sosiale sammenhenger i regi av bedriften og på hvor vanskelig det kan være for ledere og ansatte å oppdage et eventuelt rusmiddelproblem. Alkohol er en del av dagliglivet i Norge i dag og for noen kan det bli problematisk. Derfor ønsket vi som sykepleiere å få et innblikk i hvordan ledere i bedriften takler og griper fatt i ansatte med rusmiddelproblemer. Vi intervjuet 6 ledere fra forskjellige forretningsområder. Halvparten av lederne hadde hatt besøk av representanter fra AKAN-utvalget som gikk igjennom presentasjon og diskusjon kalt Det handler om å bry seg. Undersøkelsen viste i hovedtrekk: 1. God personalpolitikk har stor betydning slik at ledere har klare retningslinjer å forholde seg til når rusmiddelmisbruk skal håndteres 2. Ledere må bry seg om sine ansatte, ha respekt, empati og ha tid nok til å kunne gjennomføre den nødvendige samtalen. 3. Vi mener ut fra teori (AKAN) og intervjuer at det er mulig å trene seg opp til å ta den nødvendige sam talen. (Både teoretisk- og praktisk læring). Ledere ønsker opplæring, tilgang til fagpersoner og noen å søke hjelp hos. 4. Det er fokus på lederutvikling i bedriften. Vi anbefa ler derfor at lederne må bli fulgt opp med hensyn til utøvelsen av personalledelse og ikke bare målt på salgs- og inntektsresultater. Bedriften har en god visjon, gode mål og verdier som legger veien til rette for dette. Fortsettelse neste side... prosess TIDSSKRIFT FOR NSFS LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

3 NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE Problemstilling Hva skal til for at ledere tar den nødvendige samtalen på et tidlig tidspunkt? Målsetting At ledere tar den nødvendige samtalen tidlig nok. På bakgrunn av våre antagelser kan vi slå fast at følgende er viktig: 1. Gode systemer, god personalpolitikk 2. Opplæring både teoretisk og praktisk, vi mener det er mulig å trene seg til å bli god på å ta den nødvendige samtalen. 3. Tid til å være leder og at det er aksept for at denne type lederoppgaver er viktige. 4. Og ikke minst at ledere tar samtalen. Konklusjon Vår mening med oppgaven var å finne ut hva som skal til for at ledere skal ta den nødvendige samtalen på et tidlig tidspunkt, når en ansatt har et mulig rusmiddelproblem. Som sykepleiere med erfaring fra rusmiddelarbeid og nødvendige samtaler synes vi det er en stor utfordring og en krevende jobb å snakke med mennesker om slike vanskelige temaer. Vi antok at ledere i bedriften også syntes det var vanskelig å ta den nødvendige samtalen. Derfor ønsket vi å belyse temaet for å se om de hadde erfaring fra slike samtaler og om de hadde noe ønske om veiledning og hjelp til å ta den nødvendige samtalen. Undersøkelsen viste at: Informantene hadde ikke hatt den nødvendige samtalen i forhold til rusmiddelproblemer, men om andre vanskelige jobbrelaterte temaer De ga uttrykk for at de følte et stort ansvar ved å ta denne samtalen, fordi det var et ømtålelig tema og kunne få store konsekvenser for den ansatte Noen har i perioder ikke tid nok til sine ansatte Informantene mente at det var svært viktig at bedriften har et AKAN system og en god rusmiddel politikk De ønsker å gripe fatt i problemene og ser den nødvendige samtalen som en mulighet til å løse dem Alle ønsker verktøy for å kunne gjennomføre samtalen En leder som har tro på seg selv og sin egen mestring vil lettere kunne ta denne samtalen Oppfølging Vi anbefaler at opplæring/trening av den nødvendige samtalen blir et ledd i lederopplæring, både teoretisk og praktisk (rollespill, case osv). Bedriften har tydelige visjoner og verdier som er viktige for alle ansatte, og som gjenspeiler et større fokus på personalledelse enn tidligere. Lederprinsippene legger stor vekt på at lederne skal ha respekt for de ansatte og bry seg om dem. (Respekt & Care) Lederne skal være tilstede, være tilgjengelige for sine ansatte.(19) Det er fokus på lederutvikling i bedriften, og vi anbefaler at lederne må bli fulgt opp med hensyn til utøvelsen av personalledelse og ikke bare målt på salg og lønnsomhet. prosess TIDSSKRIFT FOR NSFS LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

4 prosess TIDSSKRIFT FOR NSFS LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

5 NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE IDÉBANKEN GOD BHT Arve Lie og Odd Bjørnstad, Fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten, STAMI Bakgrunn Det gjøres mye bra arbeid i mange av landets bedriftshelsetjenester. Mange virksomheter er godt fornøyd, og mye tyder på at både myndigheter og partene i arbeidslivet nå ønsker å ta et krafttak for å støtte opp om de arbeidsmedisinske avdelinger og bedrifts-helsetjenestene i Norge gjennom den foreslåtte godkjenningsordningen for BHT, utvidet bransjeforskrift og økonomisk styrking av de arbeidsmedisinske avdelingene. I den anledning ønsker Fagsekretariatet for BHT å starte "Idébanken God BHT". Rollemodellen vår er Idébanken - inkluderende arbeidsliv, som vi var så heldige å få jobbe sammen med den tiden de var på STAMI. Målet er å løfte fram de mange gode tiltakene bedriftshelsetjenesten får til i samarbeid med virksomhetene, tiltak som bidrar til et bedre arbeidsmiljø og bedre helse for den yrkesaktive befolkningen. Vi håper å publisere en kort beskrivelse av tiltak og gode løsninger hver måned. Om vi lykkes er mye opp til dere ute i BHT. Hva er så nytteverdien av dette? Vi tror at slike beskrivelser kan være nyttige for andre BHT, men kanskje i enda større grad for virksomheter som alt for ofte er usikre på hva BHT kan bidra med. Beskrivelsene vil bli arkivert og gjort tilgjengelig i Idébanken God BHT på Fagsekretariatets hjemmeside som er en del av STAMIs hjemmeside. På denne måten håper vi å kunne bidra til et positivt søkelys på bedriftshelsetjenesten i Norge. Hva skal bedriftshelsetjenesten gjøre Vi ser for oss at den enkelte BHT, sammen med virksomheten, skriver om interessante tiltak og gode grep de har fått til sammen - og som kan de ønsker å vise fram til andre. Beskrivelsen skal inneholde navn på BHT og virksomhet, mål med tiltaket, hva som ble gjort og hva det førte til. Eksemplene gjøres tilgjengelig via vår nettside og nyhetsbrev. Dette burde være en god anledning til å komme fram med suksesshistoriene. Gylden mulighet Oppstartingen av Idébanken har tatt tid. Vi har kontaktet en rekke BHT, men felles for mange er at de ikke har følt seg i stand til å bidra. Vi mener at årsakene til dette er flere. Det finnes en rekke dyktige BHT som har mange suksesshistorier de kan fortelle om. Når de likevel ikke gjør det, kan det være mangel på tid, at de ikke synes at de er flinke nok eller at det de har fått til er så vellykket at de ikke har lyst til å røpe dette for konkurrentene sine. Den økende kommersialiseringen av BHT de siste årene og den økende konkurransen har utvilsomt ført til at viljen til å dele erfaringer med hverandre er mindre enn det den var på 80-tallet. Samtidig er dette en gylden anledning til å markedsføre seg selv gjennom en suksesshistorie. Første innskudd i Idébanken er fra Den norske Opera og Ballett Det første bidraget til Idébanken er skrevet av bedriftsfysioterapeut Maria Astrup som skriver om sine erfaringer som ergonomisk rådgiver ved bygging av den nye operaen. Innlegget, som kom i desember 2008, kan brukes som mal og inspirasjon for andre BHT som har en historie å fortelle. Vil du og din bedriftshelsetjeneste fortelle om gode og spennende tiltak og grep dere har fått til sammen med en virksomhet? Vi venter spent på de neste bidragene! Kanskje vil det med tid og stunder kunne vanke en pris for årets beste bidrag Årets BHT? Det hadde vært noe. prosess TIDSSKRIFT FOR NSFS LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

6 prosess TIDSSKRIFT FOR NSFS LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

7 NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE UTVALG LOKALGRUPPELEDERE KONTAKTPERSONER OSLO & AKERSHUS Gerd Koefoed BUSKERUD Aud B. Pedersen jobb hjelp24.no AGDERFYLKENE Aslaug Oftenes Lie jobb ROGALAND Lise Sveine jobb privat BERGEN/HORDALAND Gunvor R. Landro jobb privat SOGN OG FJORDANE Birgit Weel Skram jobb privat NORDLAND Inger Kristiansen jobb FINNMARK Turid Hassfjord jobb privat VESTFOLD Mette Moen Stålerød jobb HEDMARK OG OPPLAND Marit Holmgren MØRE OG ROMSDAL Anne Bae Fagereng Tlf SØR-TRØNDELAG Tone Ramstad jobb LANDSSTYRET Jofrid Vigre Braadland Leder Søgne og Songdalen BHT Pb 980, 4682 Søgne Gunvor Landro Nestleder og Redaktør i Prosess Knappevegen Rong Tlf Eline Blom Hoen Sekretær Sverdrupsv Trondheim Tlf Anne Marie Bae Fagereng Kasserer Hjertåsveien Averøy Tlf Liv Bekkesletten Annonser i Prosess 1. vara 2265 Navnå Tlf. jobb Birgitte S. Lillestøl 2. vara Tlf / KURSKOMITE Anne Marie Bae Fagereng VALGKOMITE Tone Ramstad Tone Aase Vabø 1. vara: Gunhild Aasly 2. vara: Anne Gro Enes NYTTIGE LENKER NSFLBS category.php?categoryid=360 Stami AKAN Arbeidstilsynet Idebanken Helsebiblioteket Folkehelseinstituttet Regelhjelp Tidsskriftet arbeidsmiljø pub/div/temaer/arbeidsmedisin/ NESTE UTGIVELSE CA. 10. MARS. FRIST FOR INNSENDELSE AV STOFF ER 20. FEBRUAR GRAFISK DESIGN: IDUN AD AS, OSLO. FOTOS/ILLUSTRASJONER: IDUN SLEVIKMOEN, KARI G. OSNES prosess TIDSSKRIFT FOR NSFS LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

8 Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7 og Radisson SAS Scandinavia Hotel Studiedagene A P R I L Holbergsgt. 30 Velkommen til Oslo Kultur og kulturbevissthet Gjennom møte med andre er vi hele tiden i bevegelse. Vi skaper hverandre

9 PROGRAM Lokalgruppen i Oslo og Akershus ønsker deg velkommen til Studiedagene i Oslo. I år er det Oslo som er valgt som sted for studiedagene. Vår hovedstad er lett tilgjengelig for alle deler av vårt landstrakte land, og kan nås med de fleste typer av transportmidler. Vi håper du vil finne tema for dagene så interessante og nyttige at du ikke kan la være å melde deg på. MANDAG 27. APRIL Omvisning i Operaen med oppmøte kl Bindende påmelding egenandel kr 110 Sted for studiedagenes faglige del er Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7. Overnatting og festmiddag blir på Radisson SAS Scandinavia Sosial sammenkomst for de som ønsker det (ikke inkludert i prisen) Hotel,Holbergsgt. 30. Vi vil gjøre vårt beste for at både det faglige- og sosiale innholdet blir tilrettelagt for to vellykkede dager. Vær velkommen! Beste hilsen lokalgruppa for Oslo og Akershus ved styret: Gerd Koefoed Guro Haug Nina Merete Andersson

10 P R O G R A M TIRSDAG 28. APRIL ONSDAG 29. APRIL "Det mangfoldige arbeidsliv" hvordan skape inkluderende og kulturelt mangfoldige arbeidsplasser? Registrering, kaffe, frukt. Utstillingsområdet åpent Velkommen og åpning Kulturelt innslag Mangfold & moral: Fra enten eller til både og Foredragsholder: Jon Rogstad Pause og besøk i utstillingsområdet Jon Rogstad fortsetter Besøk i utstillingsområdet Lunsj Hvordan gjøre arbeidsglede til en del av arbeidskulturen? Kulturelt innslag Positiv psykologi og arbeidsglede som ressurser for å skape den gode arbeidskulturen Foredragsholder: Karoline Hofslett Kopperud Kaffepause og besøk i utstillingsområdet Karoline Hofslett Kopperud fortsetter Lunsj og besøk i utstillingsområdet Arbeidsglede i praksis Foredragsholder: Sten Magnus Avslutning Å lykkes med å mislykkes... da har du lykkes! Foredragsholder: Marco Elsafadi. Stafettpinnen videre Pause og besøk i utstillingsområdet Generalforsamling Sosial sammenkomst i lokalgruppene Festmiddag Vi tar forbehold om endringer i programmet! Generalforsamling NSFLBS Tirsdag 28. april kl Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter Saker som ønskes fremmet på generalforsamlingen sendes innen 4. mars 2009 til: leder Jofrid Vigre Braadland, mobil e- post:

11 FOREDRAGSHOLDERE Studiedagene A P R I L Jon Rogstad, sosiolog og seniorforsker ved Universitetet i Oslo Institutt for samfunnsforskning. Har forsket på en rekke ulike emner innen flerkultur og integrasjon, deriblant arbeidslivet, hvor han også har skrevet en dr. grad med tittel Mellom faktiske og forestilte forskjeller synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Rogstad har også vært opptatt av emner som politisk deltakelse og frivillig sektor. Karoline Hofslett Kopperud er doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen i Bergen. Det overordnete temaet for hennes forskningsprosjekt er arbeidsglede; hvordan få mer av det og hvilke effekter gir det. Spesielt dreier dette seg om engasjement, flytopplevelser og trivsel på jobb i relasjon til ledelse og arbeidsmiljø, prestasjon og opplevd helse. Marco Elsafadi er høvding og leder av den ideelle stiftelsen New Page. Han spiller basketball på øverste nivå og bruker mye av egen livserfaring i sitt foredrag. I 2006 ble han kåret til årets forbilde på Idrettsgallaen og har vunnet flere priser for sine formidlingsevner. Under foredraget vil Marco berøre temaer som angår oss alle, og vil garantert gi oss litt til ettertanke. Han formidler veldig tydelig, men med humor og innsikt, viktigheten av å ha et godt sosialt liv som igjen har en sammenheng med hvorfor noen mennesker takler bedre de vanskelige fasene i livet. Sten Magnus er konsernsjef i Umoe Catering Restauranter. Levd et langt liv i hotell- og restaurantnæringen. Styreleder i en barnevernsinstitusjon i 25 år fremdeles. En glad gutt!!! At arbeidsglede gjør godt!. At man ikke kan gjøre andre til årsak for egen adferd. At samspill krever trening for godt resultat. At de fleste må finne årsak til sine problemer i seg selv. NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

12 Studiedagene A P R I L NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE TID/STED: APRIL 2009 Faglig arrangement: Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7 Overnatting og festmiddag: Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate. 30 PRAKTISKE OPPLYSNINGER GODKJENNING Kurset er godkjent for merittering til spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 9 timer DELTAGERAVGIFT Medlemmer av NSFLBS: kr 4.600,-. For ikke-medlemmer: kr 5.100,- I deltageravgiften inngår forelesninger, kaffepauser og lunsj begge dager, samt festmiddag OVERNATTING Enkeltrom: kroner 1.495,- pr. natt inkl. frokost og mva. I dobbeltrom, pr. person: kun kroner 900,- pr. natt inkl. frokost og mva. Overnatting bestilles via påmeldingsskjemaet PÅMELDINGSFRIST 2. mars. Ved påmelding etter 2.mars påløper et gebyr på kr. 400,- AVBESTILLING Ved avbestilling etter 10. april betales full deltageravgift ELEKTRONISK PÅMELDING Kan bare gjøres elektronisk via internett: BETALING Faktura blir tilsendt på den mailadressen som oppgis på påmeldingsskjemaet. ALL INFORMASJON VIL SKJE ELEKTRONISK Kontrollér at du har gitt korrekt e-post adresse til landsgruppen TIL ORIENTERING Følgende opplysninger må besvares i påmeldingsskjema på internett: Etternavn: Fornavn: Tittel: Arbeidssted: Adresse arbeidssted: Postnr./sted: Telefon: E- post: Er medlem NSFLBS: Deltar på studiedagene for første gang: OVERNATTING Ønsker ikke overnatting Ønsker overnatting i enkeltrom: Evt ønsker dobbeltrom sammen med: Ankomst dato: Avreise dato: OMVISNING i Operaen mandag 27. april kr. 110,-

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

helsesøstre Tidsskrift for Effektive tiltak for å nå flere gutter landsgruppen av helsesøstre nsf

helsesøstre Tidsskrift for Effektive tiltak for å nå flere gutter landsgruppen av helsesøstre nsf I DETTE NUMMERET: Psykologisk førstehjelp til ungdom Elever lærer om sikkerhet Ungdomsrådet på Ahus Tidsskrift for helsesøstre nr. 1-2014 landsgruppen av helsesøstre nsf Effektive tiltak for å nå flere

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

helsesøstre Kunsten å holde seg frisk Tidsskrift for landsgruppen av helsesøstre nsf Tema

helsesøstre Kunsten å holde seg frisk Tidsskrift for landsgruppen av helsesøstre nsf Tema I DETTE NUMMERET: Morsom trim Sunn mat på førskulevukku Vern mot resistente stafylokokker Røykestopp Tidsskrift for helsesøstre Nr. 2-2012 landsgruppen av helsesøstre nsf Tema Kunsten å holde seg frisk

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer