Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr årgang.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang."

Transkript

1 Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken Hva skjer med bransjen vår? Program for Studiedagene i Oslo Godt nyttår alle bedriftssykepleiere! Håper dere har fått en god start på det nye året! Tydelig modig stolt Jeg har nettopp hatt en av disse flotte, imponerende samtalene med en ansatt i en av våre bedrifter. Hun var både tydelig og modig i sine meninger og uttalelser om arbeidsmiljøet på jobben. Gjennom disse uttalelsene ønsket hun absolutt det beste for alle kollegaer og jobbinnhold. Hun var svært stolt av jobben og det som hadde skjedd der de siste månedene, og at hun hadde fått være til hjelp for noen som trengte å bli sett. Så gikk samtalen på hvor viktig og nødvendig det er å få gjøre den jobben vi passer aller best til. Hun hadde et ønske for sin arbeidsplass og sitt arbeidsmiljø om å kunne sette av tid der alle fikk anledning til å fortelle om seg selv om egenskaper utover faglige kvaliteter. Gøy Hvor vil jeg med dette? Hva liker du? Hva kan du bidra med? Nå er jeg i forberedelsene til kommende generalforsamling, og vi har et fantastisk flott samarbeid i styret. Kanskje noe av grunnen er at vi har prøvd å fordele oppgaver og ansvar etter det hvert enkelt styremedlem har ønsket å bidra med. Vi har i hvert fall prøvd på det. Å få gjøre det vi liker er både inspirerende og motiverende. Da jeg tok på meg oppgaven som leder dette ene året, så var det ikke fordi jeg hadde så veldig lyst. I dag er jeg veldig takknemlig det har vært utrolig interessant og lærerikt. Hvis valgkomiteen ringer til deg og spør om du vil stille til valg som leder, styremedlem eller vararepresentant, Velkommen til Oslo 28. og 29. april så vil jeg sterkt anbefale deg å svare JA. Det er gøy. Du vil ikke angre. Kanskje du skal ringe til valgkomiteen og spørre om de har bruk for deg! Generalforsamlingen 2009 blir i Oslo 28. april i forbindelse med studiedagene april Alle som hadde meldt seg inn i Landsgruppen innen medio des. 2008, har allerede mottatt skriftlig innkalling. Sentralt fagpolitisk forum Sentralt fagpolitisk forum er et vedtektsfestet forum, jfr. 5E. Det avholdes en gang årlig. I dette møtet diskuteres helhetlig satsing innen fagpolitikk, utdanningspolitikk og helsepolitikk, med vurdering av eventuelle felles prosjekter og kompetanse-grupper på tvers av faggrupper/fagmiljø, og innspill til utforming av faggruppenes egne handlingsplaner for det etterfølgende år. Leder av sentralt fagforum og faggruppeledere møtte til møte med fagpolitisk avdeling på Gardermoen nå i januar. Programmet for samlingen var gjennomgang av felles områder i forhold til handlingsplanen for fagpolitisk avdeling og sentralt fagforum: 1. Medlemmer: samarbeid om rekruttering av nye medlemmer til faggruppene 2. Prioritering: hvordan påvirke politikere 3. Internasjonalt: ICN kongressen i Durban 29. juni-3.juli fortsetter neste side...

2 NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE Leder fortsetter Ledelse: deltakelse i sentrale prosjekt 5. Utdanning, fag og forskning: nettverk, dialogmøte 6. Bemanning: fastsykepleier, helhetlig pasientforløp 7. Lønn: prosjektmedvirkning Det var også presentasjon av prosjekt hvor Fagpolitisk avdeling og faggrupper samarbeider, bl.a. Pilothelsestasjoner ved faggruppen for helsesøstre, og Brukermed-virkning ved faggruppen for veiledere. Internasjonalt arbeid Det er sendt ut DVD er til alle NSFs fylkeskontor og faggrupper med presentasjon av NSF som bistandsaktør. Denne kan lånes og benyttes under interne og eksterne arrangementer. Jeg vil også presisere at NSF er medlem av ICN, ikke var, slik min forrige leder var blitt korrigert. NSF vil være sterkt representert på den internasjonale ICNkongressen i Durban til sommeren. Sentralt fagforum vil møte med 3 representanter. En av faggruppene har fått godkjent et prosjekt ang. osteoporose som skal presenteres. Kultur og arbeidsmiljø I denne utgaven av Prosess finner dere programmet for studiedagene. Spennende og flott. Det er Oslogruppen som står for programmet. NSF kursavdeling er teknisk arrangør. Det blir elektronisk påmelding til studiedagene denne gangen. Programmet finner dere også på medlemstjenester kurs og konferanser. Dialog er en av visjonene for Landsgruppen av bedriftssykepleiere, og grunnlaget for fruktbare relasjoner! Vi gleder oss til studiedagene med dette viktige tema om kultur og arbeidsmiljø. Hilsen Jofrid Den nødvendig endige e samtalen Prosjektoppgave skrevet av Solbjørg Hoftvedt og Anne-Lise Olin februar 2008 Dette er et utdrag av oppgaven. Hvis noen skulle ønske å lese mer, vennligst ta kontakt med Solbjørg Hoftvedt eller Anne-Lise Olin. Sammendrag Prosjektet kom i gang bl.a. fordi bedriften som vi er involvert i har et stort engasjement i AKAN-arbeidet. Det siste året har det vært fokus på bl.a. alkoholbruk i sosiale sammenhenger i regi av bedriften og på hvor vanskelig det kan være for ledere og ansatte å oppdage et eventuelt rusmiddelproblem. Alkohol er en del av dagliglivet i Norge i dag og for noen kan det bli problematisk. Derfor ønsket vi som sykepleiere å få et innblikk i hvordan ledere i bedriften takler og griper fatt i ansatte med rusmiddelproblemer. Vi intervjuet 6 ledere fra forskjellige forretningsområder. Halvparten av lederne hadde hatt besøk av representanter fra AKAN-utvalget som gikk igjennom presentasjon og diskusjon kalt Det handler om å bry seg. Undersøkelsen viste i hovedtrekk: 1. God personalpolitikk har stor betydning slik at ledere har klare retningslinjer å forholde seg til når rusmiddelmisbruk skal håndteres 2. Ledere må bry seg om sine ansatte, ha respekt, empati og ha tid nok til å kunne gjennomføre den nødvendige samtalen. 3. Vi mener ut fra teori (AKAN) og intervjuer at det er mulig å trene seg opp til å ta den nødvendige sam talen. (Både teoretisk- og praktisk læring). Ledere ønsker opplæring, tilgang til fagpersoner og noen å søke hjelp hos. 4. Det er fokus på lederutvikling i bedriften. Vi anbefa ler derfor at lederne må bli fulgt opp med hensyn til utøvelsen av personalledelse og ikke bare målt på salgs- og inntektsresultater. Bedriften har en god visjon, gode mål og verdier som legger veien til rette for dette. Fortsettelse neste side... prosess TIDSSKRIFT FOR NSFS LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

3 NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE Problemstilling Hva skal til for at ledere tar den nødvendige samtalen på et tidlig tidspunkt? Målsetting At ledere tar den nødvendige samtalen tidlig nok. På bakgrunn av våre antagelser kan vi slå fast at følgende er viktig: 1. Gode systemer, god personalpolitikk 2. Opplæring både teoretisk og praktisk, vi mener det er mulig å trene seg til å bli god på å ta den nødvendige samtalen. 3. Tid til å være leder og at det er aksept for at denne type lederoppgaver er viktige. 4. Og ikke minst at ledere tar samtalen. Konklusjon Vår mening med oppgaven var å finne ut hva som skal til for at ledere skal ta den nødvendige samtalen på et tidlig tidspunkt, når en ansatt har et mulig rusmiddelproblem. Som sykepleiere med erfaring fra rusmiddelarbeid og nødvendige samtaler synes vi det er en stor utfordring og en krevende jobb å snakke med mennesker om slike vanskelige temaer. Vi antok at ledere i bedriften også syntes det var vanskelig å ta den nødvendige samtalen. Derfor ønsket vi å belyse temaet for å se om de hadde erfaring fra slike samtaler og om de hadde noe ønske om veiledning og hjelp til å ta den nødvendige samtalen. Undersøkelsen viste at: Informantene hadde ikke hatt den nødvendige samtalen i forhold til rusmiddelproblemer, men om andre vanskelige jobbrelaterte temaer De ga uttrykk for at de følte et stort ansvar ved å ta denne samtalen, fordi det var et ømtålelig tema og kunne få store konsekvenser for den ansatte Noen har i perioder ikke tid nok til sine ansatte Informantene mente at det var svært viktig at bedriften har et AKAN system og en god rusmiddel politikk De ønsker å gripe fatt i problemene og ser den nødvendige samtalen som en mulighet til å løse dem Alle ønsker verktøy for å kunne gjennomføre samtalen En leder som har tro på seg selv og sin egen mestring vil lettere kunne ta denne samtalen Oppfølging Vi anbefaler at opplæring/trening av den nødvendige samtalen blir et ledd i lederopplæring, både teoretisk og praktisk (rollespill, case osv). Bedriften har tydelige visjoner og verdier som er viktige for alle ansatte, og som gjenspeiler et større fokus på personalledelse enn tidligere. Lederprinsippene legger stor vekt på at lederne skal ha respekt for de ansatte og bry seg om dem. (Respekt & Care) Lederne skal være tilstede, være tilgjengelige for sine ansatte.(19) Det er fokus på lederutvikling i bedriften, og vi anbefaler at lederne må bli fulgt opp med hensyn til utøvelsen av personalledelse og ikke bare målt på salg og lønnsomhet. prosess TIDSSKRIFT FOR NSFS LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

4 prosess TIDSSKRIFT FOR NSFS LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

5 NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE IDÉBANKEN GOD BHT Arve Lie og Odd Bjørnstad, Fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten, STAMI Bakgrunn Det gjøres mye bra arbeid i mange av landets bedriftshelsetjenester. Mange virksomheter er godt fornøyd, og mye tyder på at både myndigheter og partene i arbeidslivet nå ønsker å ta et krafttak for å støtte opp om de arbeidsmedisinske avdelinger og bedrifts-helsetjenestene i Norge gjennom den foreslåtte godkjenningsordningen for BHT, utvidet bransjeforskrift og økonomisk styrking av de arbeidsmedisinske avdelingene. I den anledning ønsker Fagsekretariatet for BHT å starte "Idébanken God BHT". Rollemodellen vår er Idébanken - inkluderende arbeidsliv, som vi var så heldige å få jobbe sammen med den tiden de var på STAMI. Målet er å løfte fram de mange gode tiltakene bedriftshelsetjenesten får til i samarbeid med virksomhetene, tiltak som bidrar til et bedre arbeidsmiljø og bedre helse for den yrkesaktive befolkningen. Vi håper å publisere en kort beskrivelse av tiltak og gode løsninger hver måned. Om vi lykkes er mye opp til dere ute i BHT. Hva er så nytteverdien av dette? Vi tror at slike beskrivelser kan være nyttige for andre BHT, men kanskje i enda større grad for virksomheter som alt for ofte er usikre på hva BHT kan bidra med. Beskrivelsene vil bli arkivert og gjort tilgjengelig i Idébanken God BHT på Fagsekretariatets hjemmeside som er en del av STAMIs hjemmeside. På denne måten håper vi å kunne bidra til et positivt søkelys på bedriftshelsetjenesten i Norge. Hva skal bedriftshelsetjenesten gjøre Vi ser for oss at den enkelte BHT, sammen med virksomheten, skriver om interessante tiltak og gode grep de har fått til sammen - og som kan de ønsker å vise fram til andre. Beskrivelsen skal inneholde navn på BHT og virksomhet, mål med tiltaket, hva som ble gjort og hva det førte til. Eksemplene gjøres tilgjengelig via vår nettside og nyhetsbrev. Dette burde være en god anledning til å komme fram med suksesshistoriene. Gylden mulighet Oppstartingen av Idébanken har tatt tid. Vi har kontaktet en rekke BHT, men felles for mange er at de ikke har følt seg i stand til å bidra. Vi mener at årsakene til dette er flere. Det finnes en rekke dyktige BHT som har mange suksesshistorier de kan fortelle om. Når de likevel ikke gjør det, kan det være mangel på tid, at de ikke synes at de er flinke nok eller at det de har fått til er så vellykket at de ikke har lyst til å røpe dette for konkurrentene sine. Den økende kommersialiseringen av BHT de siste årene og den økende konkurransen har utvilsomt ført til at viljen til å dele erfaringer med hverandre er mindre enn det den var på 80-tallet. Samtidig er dette en gylden anledning til å markedsføre seg selv gjennom en suksesshistorie. Første innskudd i Idébanken er fra Den norske Opera og Ballett Det første bidraget til Idébanken er skrevet av bedriftsfysioterapeut Maria Astrup som skriver om sine erfaringer som ergonomisk rådgiver ved bygging av den nye operaen. Innlegget, som kom i desember 2008, kan brukes som mal og inspirasjon for andre BHT som har en historie å fortelle. Vil du og din bedriftshelsetjeneste fortelle om gode og spennende tiltak og grep dere har fått til sammen med en virksomhet? Vi venter spent på de neste bidragene! Kanskje vil det med tid og stunder kunne vanke en pris for årets beste bidrag Årets BHT? Det hadde vært noe. prosess TIDSSKRIFT FOR NSFS LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

6 prosess TIDSSKRIFT FOR NSFS LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

7 NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE UTVALG LOKALGRUPPELEDERE KONTAKTPERSONER OSLO & AKERSHUS Gerd Koefoed BUSKERUD Aud B. Pedersen jobb hjelp24.no AGDERFYLKENE Aslaug Oftenes Lie jobb ROGALAND Lise Sveine jobb privat BERGEN/HORDALAND Gunvor R. Landro jobb privat SOGN OG FJORDANE Birgit Weel Skram jobb privat NORDLAND Inger Kristiansen jobb FINNMARK Turid Hassfjord jobb privat VESTFOLD Mette Moen Stålerød jobb HEDMARK OG OPPLAND Marit Holmgren MØRE OG ROMSDAL Anne Bae Fagereng Tlf SØR-TRØNDELAG Tone Ramstad jobb LANDSSTYRET Jofrid Vigre Braadland Leder Søgne og Songdalen BHT Pb 980, 4682 Søgne Gunvor Landro Nestleder og Redaktør i Prosess Knappevegen Rong Tlf Eline Blom Hoen Sekretær Sverdrupsv Trondheim Tlf Anne Marie Bae Fagereng Kasserer Hjertåsveien Averøy Tlf Liv Bekkesletten Annonser i Prosess 1. vara 2265 Navnå Tlf. jobb Birgitte S. Lillestøl 2. vara Tlf / KURSKOMITE Anne Marie Bae Fagereng VALGKOMITE Tone Ramstad Tone Aase Vabø 1. vara: Gunhild Aasly 2. vara: Anne Gro Enes NYTTIGE LENKER NSFLBS category.php?categoryid=360 Stami AKAN Arbeidstilsynet Idebanken Helsebiblioteket Folkehelseinstituttet Regelhjelp Tidsskriftet arbeidsmiljø pub/div/temaer/arbeidsmedisin/ NESTE UTGIVELSE CA. 10. MARS. FRIST FOR INNSENDELSE AV STOFF ER 20. FEBRUAR GRAFISK DESIGN: IDUN AD AS, OSLO. FOTOS/ILLUSTRASJONER: IDUN SLEVIKMOEN, KARI G. OSNES prosess TIDSSKRIFT FOR NSFS LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

8 Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7 og Radisson SAS Scandinavia Hotel Studiedagene A P R I L Holbergsgt. 30 Velkommen til Oslo Kultur og kulturbevissthet Gjennom møte med andre er vi hele tiden i bevegelse. Vi skaper hverandre

9 PROGRAM Lokalgruppen i Oslo og Akershus ønsker deg velkommen til Studiedagene i Oslo. I år er det Oslo som er valgt som sted for studiedagene. Vår hovedstad er lett tilgjengelig for alle deler av vårt landstrakte land, og kan nås med de fleste typer av transportmidler. Vi håper du vil finne tema for dagene så interessante og nyttige at du ikke kan la være å melde deg på. MANDAG 27. APRIL Omvisning i Operaen med oppmøte kl Bindende påmelding egenandel kr 110 Sted for studiedagenes faglige del er Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7. Overnatting og festmiddag blir på Radisson SAS Scandinavia Sosial sammenkomst for de som ønsker det (ikke inkludert i prisen) Hotel,Holbergsgt. 30. Vi vil gjøre vårt beste for at både det faglige- og sosiale innholdet blir tilrettelagt for to vellykkede dager. Vær velkommen! Beste hilsen lokalgruppa for Oslo og Akershus ved styret: Gerd Koefoed Guro Haug Nina Merete Andersson

10 P R O G R A M TIRSDAG 28. APRIL ONSDAG 29. APRIL "Det mangfoldige arbeidsliv" hvordan skape inkluderende og kulturelt mangfoldige arbeidsplasser? Registrering, kaffe, frukt. Utstillingsområdet åpent Velkommen og åpning Kulturelt innslag Mangfold & moral: Fra enten eller til både og Foredragsholder: Jon Rogstad Pause og besøk i utstillingsområdet Jon Rogstad fortsetter Besøk i utstillingsområdet Lunsj Hvordan gjøre arbeidsglede til en del av arbeidskulturen? Kulturelt innslag Positiv psykologi og arbeidsglede som ressurser for å skape den gode arbeidskulturen Foredragsholder: Karoline Hofslett Kopperud Kaffepause og besøk i utstillingsområdet Karoline Hofslett Kopperud fortsetter Lunsj og besøk i utstillingsområdet Arbeidsglede i praksis Foredragsholder: Sten Magnus Avslutning Å lykkes med å mislykkes... da har du lykkes! Foredragsholder: Marco Elsafadi. Stafettpinnen videre Pause og besøk i utstillingsområdet Generalforsamling Sosial sammenkomst i lokalgruppene Festmiddag Vi tar forbehold om endringer i programmet! Generalforsamling NSFLBS Tirsdag 28. april kl Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter Saker som ønskes fremmet på generalforsamlingen sendes innen 4. mars 2009 til: leder Jofrid Vigre Braadland, mobil e- post:

11 FOREDRAGSHOLDERE Studiedagene A P R I L Jon Rogstad, sosiolog og seniorforsker ved Universitetet i Oslo Institutt for samfunnsforskning. Har forsket på en rekke ulike emner innen flerkultur og integrasjon, deriblant arbeidslivet, hvor han også har skrevet en dr. grad med tittel Mellom faktiske og forestilte forskjeller synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Rogstad har også vært opptatt av emner som politisk deltakelse og frivillig sektor. Karoline Hofslett Kopperud er doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen i Bergen. Det overordnete temaet for hennes forskningsprosjekt er arbeidsglede; hvordan få mer av det og hvilke effekter gir det. Spesielt dreier dette seg om engasjement, flytopplevelser og trivsel på jobb i relasjon til ledelse og arbeidsmiljø, prestasjon og opplevd helse. Marco Elsafadi er høvding og leder av den ideelle stiftelsen New Page. Han spiller basketball på øverste nivå og bruker mye av egen livserfaring i sitt foredrag. I 2006 ble han kåret til årets forbilde på Idrettsgallaen og har vunnet flere priser for sine formidlingsevner. Under foredraget vil Marco berøre temaer som angår oss alle, og vil garantert gi oss litt til ettertanke. Han formidler veldig tydelig, men med humor og innsikt, viktigheten av å ha et godt sosialt liv som igjen har en sammenheng med hvorfor noen mennesker takler bedre de vanskelige fasene i livet. Sten Magnus er konsernsjef i Umoe Catering Restauranter. Levd et langt liv i hotell- og restaurantnæringen. Styreleder i en barnevernsinstitusjon i 25 år fremdeles. En glad gutt!!! At arbeidsglede gjør godt!. At man ikke kan gjøre andre til årsak for egen adferd. At samspill krever trening for godt resultat. At de fleste må finne årsak til sine problemer i seg selv. NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE

12 Studiedagene A P R I L NSFs LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE TID/STED: APRIL 2009 Faglig arrangement: Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7 Overnatting og festmiddag: Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate. 30 PRAKTISKE OPPLYSNINGER GODKJENNING Kurset er godkjent for merittering til spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 9 timer DELTAGERAVGIFT Medlemmer av NSFLBS: kr 4.600,-. For ikke-medlemmer: kr 5.100,- I deltageravgiften inngår forelesninger, kaffepauser og lunsj begge dager, samt festmiddag OVERNATTING Enkeltrom: kroner 1.495,- pr. natt inkl. frokost og mva. I dobbeltrom, pr. person: kun kroner 900,- pr. natt inkl. frokost og mva. Overnatting bestilles via påmeldingsskjemaet PÅMELDINGSFRIST 2. mars. Ved påmelding etter 2.mars påløper et gebyr på kr. 400,- AVBESTILLING Ved avbestilling etter 10. april betales full deltageravgift ELEKTRONISK PÅMELDING Kan bare gjøres elektronisk via internett: BETALING Faktura blir tilsendt på den mailadressen som oppgis på påmeldingsskjemaet. ALL INFORMASJON VIL SKJE ELEKTRONISK Kontrollér at du har gitt korrekt e-post adresse til landsgruppen TIL ORIENTERING Følgende opplysninger må besvares i påmeldingsskjema på internett: Etternavn: Fornavn: Tittel: Arbeidssted: Adresse arbeidssted: Postnr./sted: Telefon: E- post: Er medlem NSFLBS: Deltar på studiedagene for første gang: OVERNATTING Ønsker ikke overnatting Ønsker overnatting i enkeltrom: Evt ønsker dobbeltrom sammen med: Ankomst dato: Avreise dato: OMVISNING i Operaen mandag 27. april kr. 110,-

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs 6. november 2008 Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Leder Innhold Sykepleierkongressen MeYYYYYYYY aet i Tr.heim en farbar vei? Frokostmøte

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

Studiedagene. Kultur og kulturbevissthet. Landskonferansen for bedriftssykepleiere. 25. - 27. mai 2011. Klokskap og kompetanse, -veien til vekst

Studiedagene. Kultur og kulturbevissthet. Landskonferansen for bedriftssykepleiere. 25. - 27. mai 2011. Klokskap og kompetanse, -veien til vekst Foto: Emilie Moe Håndverkeren Kurs- o g Konferansesenter, Rosenkrantzgate 7 o g Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Velkommen til Oslo Radisson Blu Hotel Norge Nedre Ole Bulls plass 4 Grand Selskapslokaler

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Service og holdninger i mesterklasse!

Service og holdninger i mesterklasse! CLAES SCHMIDT SARA LUND MIKAEL ANDERSSON HELLE KANARIS RUNE SEMUNDSETH Service og holdninger i mesterklasse! Heldagskonferanse for deg som jobber med service Våre fenomenale foredragsholdere vil med sin

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess av Landsgruppe bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere 29. juni 2008 Innhold Høringsuttalelsen Referat og bilder fra studiedagene Presentasjon av nytt styre MeYYYYYYYY

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 25.-27. januar 2017 På Thon hotels Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Karin Fevaag Larsen arbeider med person- og organisasjonsutvikling i sitt firma NY

Detaljer

Invitasjon til 50 års Jubileum og Landskonferanse for bedriftssykepleiere

Invitasjon til 50 års Jubileum og Landskonferanse for bedriftssykepleiere Invitasjon til 50 års Jubileum og Landskonferanse for bedriftssykepleiere TEMA 50 år med arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell! Velkommen til Oslo og innholdsrike dager ved Akerselven!

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 5-2009 Rundskriv L 5-2009 Oslo, 25. februar 2009 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Vi minner om kurset for skolesekretærer og vaktmestere på Sanner

Detaljer

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning...

Kraft-konferansen. 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim. En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Kraft-konferansen 22. mars 2007 Radisson SAS Royal Garden Hotel Trondheim En nyttig og mental vitamininnsprøytning... Velkommen til Kraft-konferansen 2007 Konferansen arrangeres for åttende gang, og i

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonale

Kurs for kjøkkenpersonale Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 2-2010 Rundskriv L 3-2010 Oslo, 11. januar 2010 Kurs for kjøkkenpersonale NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker, kjøkkenassistenter og andre

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes. Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 29.-31. januar 2014 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Gleden ved å lede muligheter og utfordringer Kort presentasjon av seminarets forelesere Jon Morten Melhus er blant

Detaljer

Rus og helsekonferanse

Rus og helsekonferanse Rus og helsekonferanse 17.-18.nov. 2016 Radisson Blu Royal Garden Hotell Den det gjelder på liv og helse løs Velkommen Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til rus og helsekonferanse i Trondheim.

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold. Har du den bedriftshelsetjenesten du fortjener?

Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Innhold. Har du den bedriftshelsetjenesten du fortjener? prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE 10. september 2008 Tidsskrift for landsgruppe av bedriftssykepleiere Innhold Friskgården MeYYYYYYYY mer aet enn et en vellykket farbar tilbud vei? Nytt Hva styre

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med alle typer språkopplæring i barnehage, grunnskole,

Detaljer

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006-9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006 - For fjerde år på rad inviterer Dataforeningen Trøndelag sammen med Næringsforeningen til

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø. 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE

INVITASJON TIL ETTERUTDANNINGSKURS FOR LEDERE OG LÆRERE I VOKSENOPPLÆRINGEN I NORD- OG SØR-TRØNDELAG FYLKE Postadresse: 7005 Trondheim Besøksadresse: Peter Egges pl. Internett: www.imdi.no E-post: post@imdi.no Sentralbord: 24 16 88 00 Telefaks: 73 89 24 31 Org.nr. 988 716 480 DERES REF VÅR REF DATO 2009/FINA

Detaljer

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger Bakgrunn Det foregår i dag mye spennende og interessant arbeide på HMSkultur i næringen. Området er preget av et mangfold av ulike satsinger og ulik motivasjon

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Orkdal kommune - regionsenter i vekst

Orkdal kommune - regionsenter i vekst Orkdal kommune - regionsenter i vekst 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel Målgruppe Mål Info om begynnerkurset Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden). Lærere som jobber med alle typer språkopplæring

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole. Voksenopplæringa v/fagertun skole. inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden)

RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole. Voksenopplæringa v/fagertun skole. inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden) RENDALEN KOMMUNE Voksenopplæringa v/fagertun skole Voksenopplæringa v/fagertun skole inviterer til kurs i Suggestopedi (Lozanovmetoden) 3. - 6. mars 2015 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO

VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO VÅGAN KOMMUNE Innvandrer- og opplæringssenter VIO 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i suggestopedi (Lozanovmetoden) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset Lærere som jobber med

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere

Kurs for skolesekretærer og vaktmestere Til NKFs lokallagsleder Skolen v/rektor Rundskriv S 1-2007 Rundskriv L 3-2007 Oslo, 2. februar 2007 Kurs for skolesekretærer og vaktmestere NKF inviterer til kurs for skolesekretærer og vaktmestere på

Detaljer

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm FYSIOTERAPI KONGRESSEN 2O15 Utstiller- og sponsorinvitasjon Første nasjonale fysioterapikongress 4. - 6. mars 2015 Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm www.fysioterapikongressen.no NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Detaljer

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo

KONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? NSH DAGSKONFERANSE. Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo KONFERANSE NSH DAGSKONFERANSE RØYKFRIE SYKEHUS - HVORDAN LAR DET SEG GJENNOMFØRE? Torsdag 7. november 2002 Rainbow Hotel Opera, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS- OG HELSETJENESTEFORENING

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. endring av roller hos bruker og hjelper

KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN. endring av roller hos bruker og hjelper KONFERANSE BRUKERMEDVIRKNING I PSYKIATRIEN endring av roller hos bruker og hjelper Torsdag 22. og fredag 23. mai 2003 Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger!

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI)

VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI) VELKOMMEN TIL KURS I LOZANOVMETODEN (SUGGESTOPEDI) 12. - 15. april 2016 1 Praktiske opplysninger Kursets tittel: Begynneropplæring i Lozanovmetoden ( suggestopedi) Målgruppe: Mål: Info om begynnerkurset

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Hamar. 9.- 11. april 2013 Scandic hotell

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Hamar. 9.- 11. april 2013 Scandic hotell NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Hamar 9.- 11. april 2013 Scandic hotell NFSS Organisasjonsnummer 994186183 Tirsdag 9. april- 2013

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Fokus: EUs programmer på helse- og sosialområdet Dato: 23. 24. september 2009 Sted: KS Møtesenter, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2011 LØRDAG 05. OG SØNDAG 06.NOVEMBER 2011 RICA NIDELVEN HOTEL, TRONDHEIM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

KONFERANSE. NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE. Torsdag 7. og fredag 8. april 2005 Bjørvika Konferansesenter, Oslo

KONFERANSE. NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE. Torsdag 7. og fredag 8. april 2005 Bjørvika Konferansesenter, Oslo KONFERANSE Magnolia design as NSHs årlige konferanse om PERSONALLEDELSE Suksessfaktorer i sterke stammekulturer Hvordan motivere seg selv og andre? Hvordan skape arbeidsmiljø med muligheter for vekst og

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012

INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL HØSTMØTE 2012 LØRDAG 27. OG SØNDAG 28. OKTOBER PÅ SCANDIC NEPTUN HOTEL, BERGEN VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER TIL HØSTMØTE.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø mars 2012 Radisson Blu Hotel

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Bodø mars 2012 Radisson Blu Hotel NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse i Bodø 13. 15. mars 2012 Radisson Blu Hotel PROGRAM Tirsdag 13. mars- 2012 Kl 10 00 11 00 Kl 11 00 11

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2014 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 31. HAVNA-KURSET FREDAG 14. FEBRUAR

Detaljer

Program for Vikenkonferansen 2013 Onsdag 23. og torsdag 24. oktober 2013 Radisson Blu Tromsø

Program for Vikenkonferansen 2013 Onsdag 23. og torsdag 24. oktober 2013 Radisson Blu Tromsø Onsdag 23. oktober 10.00-10.20 Åpning Ordører i Tromsø Jens Johan Hjort Velkommen fra ordfører i Tromsø 10.20-12.00 Foredrag inkl. pause Margreth Olin 13.00-13.15 Kulturelt innslag 13.15-14.30 Foredrag

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Kommunaløkonomisk konferanse

Kommunaløkonomisk konferanse INVITASJON TIL: Kommunaløkonomisk konferanse Oslo, den 10. 11. september 2014 Høgskolen i Hedmark, Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) og Fagforbundet inviterer til kommunaløkonomisk konferansen.

Detaljer

Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS. Innovasjon og forebygging

Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS. Innovasjon og forebygging Invitasjon ERFARINGSKONFERANSE DAGAKTIVITETSTILBUD -EN DEL AV ET HELHETLIG OMSORGSTILBUD TIL PERSONER MED DEMENS Innovasjon og forebygging OSLO KONGRESSENTER 16.-17. NOVEMBER 2015 ERFARINGSKONFERANSE Dagaktivitetstilbud

Detaljer

Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring

Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring brukerkonferanse Ressursog virksomhetsstyring Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring Rica Hell Hotell, stjørdal 20. 22. Oktober 2008 EDB har gleden av å invitere til den andre felles

Detaljer

Jentekonferansen. Asker kulturhus, 4. mars 2013

Jentekonferansen. Asker kulturhus, 4. mars 2013 Jentekonferansen Asker kulturhus, 4. mars 2013 Det er med stolthet jeg ønsker velkommen til den første jentekonferansen i Asker! Initiativet ble tatt i De unges kommunestyre (DUK) for litt over ett år

Detaljer

MOTIVASJON REKRUTTERINGS- OG SENIORPOLITIKK MERKEVAREBYGGING INKLUDERENDE ARBEIDSLIV LEDERROLLEN

MOTIVASJON REKRUTTERINGS- OG SENIORPOLITIKK MERKEVAREBYGGING INKLUDERENDE ARBEIDSLIV LEDERROLLEN FORUM FOR OFFENTLIGE BYGG OG EIENDOMMER - FOBE inviterer til FAGSEMINAR PÅ DFDS CROWN OF SCANDINAVIA MOTIVASJON REKRUTTERINGS- OG SENIORPOLITIKK MERKEVAREBYGGING INKLUDERENDE ARBEIDSLIV LEDERROLLEN BESØK

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

Innlandskonferansen 2007

Innlandskonferansen 2007 ARKITEKTUR OG PEDAGOGIKK I BARNEHAGER Innlandskonferansen 2007 Rica Hotel Hamar 11. og 12. april 2007 Arrangør: 11.april Stiftelsen Agora inviterer til Innlandskonferansen 2007 om samspillet mellom arkitektur

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Dato: 28. 29. april 2010 Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine medlemmer til å delta på kurs: EU-prosjekt - fra

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor

Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor Kommunal Kompetanse inviterer igjen til konferanse for Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor Ansatte i kantine og storkjøkken har mange ulike utfordringer, krav og ønsker rettet mot seg i hverdagen.

Detaljer

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo

Kursinnbydelse. Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo Kursinnbydelse Grunnkurs i eiendomsskatt 7. 8. mars 2016, Oslo Kursdag I: Kursdag II: Generell innføring i eiendomsskatt Takseringsarbeid på eiendomsskattekontoret og i takstnemndene Kursets innhold Mandag

Detaljer

Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22) Sted: Nestor, Melsomvik. Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979

Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22) Sted: Nestor, Melsomvik. Pensjonistskolen i Melsomvik siden 1979 Eldrerådets rolle og funksjon 2016 Hvordan drive godt eldrerådsarbeid? Vi setter søkelys på viktige saker som Eldreråd i dag må og bør ta tak i! Kurset Tid: Onsdag 01. til fredag 3. juni 2016 (uke 22)

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum

Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Invitasjon til medlemstur til Danmark i regi av Norsk Simulatorforum Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulatorforum har herved gleden av å invitere til medlemstur til Danmark i tiden 1.

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema

HØST HMS-kurs: 4o timers grunnkurs. 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere. 2 dager. Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema HØST 2016 HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

Utvikling i distriktene viktige faktorer

Utvikling i distriktene viktige faktorer 08 Utvikling i distriktene viktige faktorer 24. januar 2008 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Utvikling i distriktene viktige faktorer Velkommen til Nordmørskonferansen 2008 Da har vi den glede

Detaljer

Arbeidsglede-ledelse & Nærværsarbeid. Heldagskonferanse for ledere på alle nivåer. Vi gjentar suksessen fra 2014! Se filmklipp på gaudio.

Arbeidsglede-ledelse & Nærværsarbeid. Heldagskonferanse for ledere på alle nivåer. Vi gjentar suksessen fra 2014! Se filmklipp på gaudio. Thyra Frank Vi gjentar suksessen fra 2014! Se filmklipp på gaudio.no Mikael Kamber Henry Stewart Kristin Lindberget Helle Kanaris Arbeidsglede-ledelse & Nærværsarbeid Heldagskonferanse for ledere på alle

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i nord Samling 3 2.-3. juni 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Fra kaos til kontroll? Tirsdag 2. juni 10.30 Oppstart og velkommen ved prosjektledelsen 10.45 Fremtidens

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

Leder. Innhold. Utgave nr. 3 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Leder. Innhold. Utgave nr. 3 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere Utgave nr. 3 2009 2. årgang Leder Innhold Leder NSFLBS Referat studiedagene i Oslo i April Forfl ytningsteknikk på sykehus og nytte. Hva vet vi? Møtereferat

Detaljer

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE TIRSDAG 4. MARS 11.00 Ankomst og registrering. 11.30 Lunch. 12.00 Åpningssamling. Et helt menneske, den bibelske fundamentering v/ biskop Ernst Baasland. Hilsen

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Steinkjer 18.1.2017 Nord-Trøndelag Kongens gate 40 7713 STEINKJER Innkalling til fylkesårsmøte 2017 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Tlf: 74 60 00 60 Mob:

Detaljer

KVP konferansen 2011

KVP konferansen 2011 Nyhet! Vinner av KVP prisen 2010 deltar på konferansen. Tema: Suksessfaktorer for hvordan få deltakere i KVP ut i arbeid KVP konferansen 2011 Kvalifiseringsprogrammet. Slik lykkes vi med kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Dato: 15. 16. juni 2011 Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine medlemmer til å delta på kurs: EU-prosjekt - fra

Detaljer

Dato: 18. 19. mars 2015 Sted: Ingeniørenes Hus Overnatting: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo Program: se side 4-6

Dato: 18. 19. mars 2015 Sted: Ingeniørenes Hus Overnatting: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo Program: se side 4-6 Dato: 18. 19. mars 2015 Sted: Ingeniørenes Hus Overnatting: Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo Program: se side 4-6 Om kurset Statistikk viser at antall kommuner med eiendomsskatt øker noe pr. år. En

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013

INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 N o r s k D y s t o n i f o r e n i n g www.dystoni.no INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG 20-ÅRS JUBILEUM 2013 LØRDAG 09. OG SØNDAG 10. MARS PÅ THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM VI HAR DEN GLEDE Å INVITERE DEG MED LEDSAGER

Detaljer

Kurs for kjøkkenpersonalet

Kurs for kjøkkenpersonalet Til Skolen v/rektor NKFs lokallagsleder Rundskriv S 18-2005 Rundskriv L 16-2005 Oslo, 30. september 2005 J.nr.: 168.05/A.1.10 Kurs for kjøkkenpersonalet NKF inviterer til kurs for kjøkkenledere, kokker,

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Tema: Ledelse i sannhetens øyeblikk

Tema: Ledelse i sannhetens øyeblikk FAGERNESSEMINAR SEMINAR FOR LEDERE 23.-25. januar 2013 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Ledelse i sannhetens øyeblikk Kort presentasjon av seminarets forelesere Lisa Wade, arbeider som fasilitator,

Detaljer