Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leder. Kultur og arbeidsmiljø. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere"

Transkript

1 prosess av Landsgruppe bedriftssykepleiere Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere 29. juni 2008 Innhold Høringsuttalelsen Referat og bilder fra studiedagene Presentasjon av nytt styre MeYYYYYYYY aet en farbar vei? Hva skjer med bransjen vår? Leder Med denne lederartikkelen ønsker jeg å takke for meg og gi stafettpinnen videre til Jofrid. Til informasjon for dere som ikke var på studiedagene 2008 stilte ingen til valg som ny leder av NSFLBS etter meg. Det stod ikke på valgkomiteens innsats. Valgkomiteen har over lengre tid prøvd å finne en ny leder, men klarte dessverre ikke å motivere noen til å ta på seg vervet. Det er ikke et nytt fenomen at det er vanskelig å finne kandidater til styret. NSFLBS har slitt i flere år med å verve medlemmer til styret og aller mest lederoppgaven. Kan det være et symptom på at vi er veldig travle? Eller er det engstelse for at man ikke kan mestre det? Til det siste vil jeg si at det finnes mye hjelp å få i styret og i NSF. Styrevervet mestrer man i fellesskap og i dialog med medlemmene. Takk til Jofrid. Da styret skulle konstituere seg, tok Jofrid Vigre Braadland den sporty utfordringen og er nå fungerende leder frem til neste GF. Jeg takker for fire flotte år i landsstyret. De mest inspirerende var de siste 1 1/2 årene som leder. Det var en utfordring jeg ikke angrer på og som har gitt nye impulser i arbeidet mitt. Jeg har fått være med å påvirke på ulike arenaer. Samarbeidet med NSF og Sentralt Fagforum har vært en vitamininnsprøytning og har utvidet mitt nettverk med andre faggrupper og profesjoner. Hvis du har en liten tvil i maven, være ikke redd for å ta en utfordring og benytt sjansen du har her. NSFLBS trenger frivillige medarbeidere. Det er et år til å tenke seg om og til å modne tanken. Kanskje du stiller til neste år som styremedlem eller lederkandidat? Ikke nøl med å si ja, hvis du er i tvil og valgkomiteen skulle ringe akkurat deg. Du vil få igjen for innsatsen du legger ned. Jeg ville ikke vært den forruten! Takk for meg. Beste hilsen Kari S T U D I E D A G E N E Kultur og arbeidsmiljø Studiedagene vil ta opp ulike tema knyttet til kultur og kulturbevissthet. Lyst til å komme på våre studiedager? Dagene du ikke kan unnvære! 28. OG 29. APRIL 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbersgt 30, Oslo

2 bedriftssykepleiere Langtidsfrisk helse som ressurs Studiedagene 2008 Motto: Så seiler vi på Mjøsa Da 10 jenter fra Vestfold reiste til Hamar på studiedagene, kom sommeren. Hotell Scandic lå som en grønn lunge med ro og harmoni sentralt i byen. Sigbjørn Johnsen ønsket oss velkommen til Hamar på sin trauste hedemarksdialekt. Han skapte forventninger til vår utflukt på Domkirkeodden hvor han hadde svermet i sin tid. En av våre egne Dagny Krogedal Høie, snakket om hvorfor arbeide med arbeidsglede? HMS arbeidet trenger flere bein å stå på. Vi trenger å sikre oss mot uheldige forhold og rette søkelyset mot mulighetene. Humor er en stressbuffer som flytter fokus og avleder oppmerksomheten. Optimisme og selvfølelse kan knyttes til humor. En god latter er helsefremmende. Under stress vil de med stor sans for humor klare seg best ved at de beholder humøret og reduserer stressnivået men selv en god støtdemper kan bli overbelastet. Hun snakket om de gode dråpene som drypper i magen når en ler. Veiledning og inspirasjon og selvutvikling i jobben var et innspirende og godt fremført foredrag fremført av Sissel Tveiten. Fotballbaner blir aldri helt det samme etter denne forelesningen. Hun var god på å forklare de ulike begrepene. Som eksempel dialogen, monolog, coaching, rådgivning, undervisning. Det ble synliggjort med symboler hvor hun delte opp fisken som beskrev faser og struktur i veiledingsprosessen. Hun henviste til flere veiledningsbøker som hun har skrevet og fremført foredraget sitt med humor og arbeidsglede med gode og illustrerende eksempler. Etter en hastig middag ble vi fraktet med buss til Domkirkeodden. Guiden Lisa Nybrott Kvernes fortalte historien om Hamardomen og Hamar i middelalderen. Hennes mor Torill Nybrott framførte vakker gregoriansk sang fra de ulike tidsepokene i historien. De var fantastiske og det av Landsgruppe

3 bedriftssykepleiere ble avsluttet med urtedrikk i hagen før vi spaserte tilbake til hotellet langs Mjøsa. Andre dag startet med Odd Bjørnstad som ga oss et tydelig bilde om hva helsefremmende arbeidsplasser er i teori og praksis. Og så kom svensken. Jonny Johnsson snakket om begrepet langtidsfrisk. Hvorfor gjør ikke menneskene det de allerede vet? Dette gikk som en rød tråd gjennom hele foredraget. Han hadde flere eksempler på at løsningen ikke alltid var å forbli i jobben. Nordmenn og svensker blir i jobbene uansett, mente han. Vi ble offer for egen trygghetsnarkomani. Hans råd var i mange tilfeller å bytte jobb. Hva skaper resultater? Resultater er ressurser, kunnskap, kommunikasjon, motivasjon og meningsfullhet. Alle disse momentene spiller inn. av skallet, kan vi ikke hjelpe til. Dette må den greie selv ellers blir den ikke fullverdig som sommerfugl. Vi kan ikke ta bort smerten for den. Det må en gjøre selv. Men vi kan legge til rette. Siste foredragsholder var Geir Berg som hadde temaet: Hvordan fremme helse som en tilnærming for å møte folk der de er? Han snakket om bevisstgjøring av begreper og betydningen av å ha kunnskap. En viktig forutsetning for å drive helefremmende arbeid er å møte den andre og se den andre. (Empowering andre gjennom bevisstgjøring av kunnskap). Avslutting med Gotmar Rustad som med sitt motto Ingenting er som den kreative galskap. Vi fikk en god og humoristisk innføring om akevittens historie og bruk. (Han var også inn på vi- formen som brukes av: Kongen, journalisten og mennesker med bendelorm.) Fredag åpnet Trine Edvardsen med nydelig sang og fortellinger som passet godt inn i forhold til temaet for konferansen. På kort varsel stilte Susanne Sønderbo opp, pga at foredragsholder var syk. Som tema valgte hun endring. Et eksempel var sommerfuglen. Hvordan den forandrer seg fra puppe til sommerfugl. Når sommerfuglen prøver å komme ut Vestfoldgruppen takker for hyggelige dager på Hamar. Med hilsen Tarja, Aud, Grete, Wigdis, Marianne, Jorun, Brita, Hege, Inger og Mette av Landsgruppe

4 bedriftssykepleiere Workshop med Idun! Styret lot seg utfordre av Idun. Vi skulle male og kjenne på egen kreativitet og skaperkraft, og dermed gikk vi til verket med stor optimisme og skaperlyst for å lete etter de iboende skaperkrefter som skjuler seg i oss. Det viste seg ikke å være så enkelt. Kreativitet lå i det ubevisste og i følge Freud fortrengt fra det bevisste. Jeg skjønte fort at her var det ikke nok med en terapitime, men en lang psykoanalyse. LØFT metoden ville være mer effektiv tenkte jeg, spørsmålet er bare om det i det hele tatt er noe å bygge på av kloke grep. Gruppen fant fort tonen, kommunikasjonen og humoren. Samarbeidsviljen var det ingen feil med. Vi delte kullstifter, farger og malerpensler og fant plassen i gruppen. Det som viste seg å være vanskelig var ferdighetene til deltakerne i gruppen. Vi var jevnt dårlige. Motivasjon og vilje er ikke nok når ferdighetene mangler. Men vi fikk tips underveis og mye sosial støtte slik at vi skulle få en opplevelse av mestringskompetanse. Det virket! Samtidig fikk vi påfyll av kunnskaper om persepsjon, fargelære og komposisjon. Men det var fortsatt vanskelig. Her trengtes krisehjelp. Krisehjelpen viste seg å være en renselsesprosess. Bildene gikk etter tur gjennom en forvandlingsprosess under Iduns kyndige hånd. De ble vasket under springen. Vi bet oss selv i leppen for å ikke skrike. Vår innsats gikk jo rett og slett i vasken. MEN da kom det ubevisste frem, psykoanalysen var mer effektiv enn jeg hadde trodd. Og det var godt, for det var ikke mange UNNTAK av gode grep jeg kunne bygge LØFT metoden på. Så lærdommen er at kanskje jeg skal stole mer på det ubevisst og intensjonen i fremtiden, slippe noe av kontrollen. Men hvem tar da krisehjelpen og vasker det frem når man ikke finner det selv. Det var en veldig morsom og ikke minst spennende erfaring, men utrolig vanskelig. Man må ta så mange beslutninger om fargevalg, komposisjon og om hva man ønsker å fortelle. Neste gang håper jeg å lære litt mer! Kari av Landsgruppe

5 INNFØRINGSKURS FOR BEDRIFTSSYKEPLEIERE OKTOBER 2008 Kurs i risikoanalyse 23. oktober Innføringskurs for bedriftssykepleiere arrangeres av NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. BHTs arbeid er varierende og bransje avhengig. Tre dager vil ikke være tilstrekkelig for å rekke over alt. Kurset vil bare kunne gi en generell inn-føring i BHTs arbeid, gjeldene lover og forskrifter samt bedriftssykepleiers rolle og funksjon. Vi har valgt fordypning i risikoanalyse. Risikovurdering er pålagt i følge AML og risikoanalyse er et egnet verktøy i arbeidsmiljøarbeid blant annet mht systematisk HMS arbeid og omstillinger. Mer om denne dagen se nederst på kursinvitasjonen. Denne dagen vil være åpen også for andre interesserte. Sted NSF Tollbugt. 22 Pris Alle tre dagene: Medlemmer kr 3600 og ikke medlemmer kr 4200 Torsdag 23. oktober: Medlemmer kr 1300 og ikke medlemmer kr 1800 Påmeldingsfrist 7. oktober Til Kari Gaarder Osnes på e-post med kopi til I e-posten skal du oppgi: Hvilket kurs, navn, adresse, telefon og evt medlemsnummer NSF. Du får oppgitt regning med kontonummer på e-post når din plass bekreftes. Kurs ansvarlig Spesialist i bedriftssykepleie Kari Gaarder Osnes Alle tre dagene søkes om godkjenning som meritterende til spesialist! Tirsdag 21. oktober Kari G. Osnes Kaffe Innføring i HMS, AML og andre aktuelle lover og for skrifter for BHT BHT oppgaver Bedriftssykepleiers rolle og funksjon Lunsj Arbeidsmiljøfaktorer som påvirker helsen Sykefraværsarbeid og inkluderende arbeidsliv Onsdag 22. oktober Frank Hansen Kaffe Psykiske og sosiale fakto rer som påvirker helsen Psykososial arbeidsmiljøkartlegging Lunsj Psykososial arbeidsmiljøkartlegging forts. Konflikthåndtering i arbeids-livet Torsdag 23. oktober Lars Wessel Johnsen Kaffe Systematisk HMS arbeid og risikovurdering Hva er risiko? Risikoanalyse og metode Lunsj Risikoanalyse forts. Arbeid i grupper Balansert risikostyring Oppsummering og avslutning

6 Innhold kurs i risikostyring 23. oktober Risikostyring handler om å arbeide systematisk med risikoreduserende tiltak i alle organisasjoner og virksomheter både innen offentlig og privat næringsliv. Risikoanalyse er i dette arbeidet et viktig verktøy. Hensikten er å identifisere og prioritere de trusler og risikoer den enkelte virksomhet står ovenfor. Risikoanalyse er derfor et viktig prioriterings- og budsjetteringsverktøy. Effektiv risikostyring og bruk av risiko-analyse er internasjonalt blitt en kritisk suksessfaktor for at en bedrift skal nå sine strategiske mål. AML 3-1,2c og 3-2,1a stiller krav om både kartlegging, planlegging og opplæring i dette arbeidet. Kurset Risikoanalyse og risikostyring gir en systematisk gjennomgang av prinsipper for risikostyring og metodikk for risikoanalyse. Kursinnholdet er sammensatt ut fra ønsket om en balansert risikostyring, dvs. en balanse mellom ledelsens strukturelle krav og den atferd og kultur som fremdyrkes på arbeidsplassen. Gjennomføring Kurset gjennomføres etter følgende modell: 1. Hva er risiko? Risikobilde i din virksomhet. Teori og eksempler. 2. Risikoanalyse. 3. Praktisk gjennomføring av analyse: Akseptkriterier, drøfting av sannsynlighet og konsekvens. Tiltakenes prioritet. 4. Gruppearbeid knyttet til din virksomhet. 5. Balansert risikostyring i virksomheter. 6. Reduksjon av risiko. Valg av tiltak. Kvalitetssikring og beredskapsarbeid. 7. Avslutning. Målgruppe og anbefalte forkunnskaper Bedriftshelsepersonell, ledere, mellomledere, verneombud, hovedverneombud, tillitsvalgte, medlemmer av AMU. Litteratur Balansert risikostyring, Lars G. Wessel Johnsen. Gyldendal Norsk Forlag AS ISBN Om kursholder Lars G. Wessel Johnsen er utdannet sivil-ingeniør ved Norges Tekniske Høyskole. Han har 16 års erfaring innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, herav to år som råd-giver i kommunehelsetjenesten i Bodø kommune, tre år som leder av Bergen kommunes helseråd, seks år som spesialrådgiver ved Teknologisk Institutt. Fra 2001 har han arbeidet som risk manager i Factor Insurance Brokers AS. Forfatteren er velkjent som kursarrangør, foredragsholder og artikkelskribent. Wessel Johnsen har arbeidet med risikostyring i mange av landets organisasjoner og virksomheter. Som en del av dette arbeidet har han også gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser. Han har utgitt bøkene Inneklima - praktisk kartlegging (Arbeidsmiljøforlaget, 2002) og Balansert risikostyring (Gyldendal Akademisk, 2005). INNFØRINGSKURS FOR BEDRIFTSSYKEPLEIERE OKTOBER 2008

7 Landsgruppe av bedriftssykepleiere Landsgruppe av bedriftssykepleiere Høringssvar forslag om utvidelse/endring av bedriftshelsetjenesten Seniorrådgiver Anne M. Lystad i forhandlingsavdelingen Dette er et utdrag fra NSFs høringsuttalelse i forbindelse med utredningen om den nye bransjeforskriften. Norsk Sykepleierforbund (NSF) mottok til høring: Forslag om utvidelse/endring av bedriftshelsetjenesten, Forslag til forskrift om hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg bedriftshelsetjeneste (bransjeforskriften) og Forskrift om arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjeneste og godkjenning av bedriftshelsetjeneste. NSF har hatt utredningen til intern organisatorisk behandling hvor bla NSFs landsgruppen av bedriftssykepleiere har uttalt seg. og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. Færre bedriftssykepleiere i bedriftshelsetjenesten? I utredningens kapittel 5. Økonomiske og administrative konsekvenser foreslås det at kompetanseprofilen i bedriftshelsetjenesten endres fordi etterspørselen etter kompetanse på ergonomi, organisatoriske og psykososiale forhold vil øke relativt sett, mens for eksempel helsemessige konsekvenser ved fysisk arbeidsmiljøpåvirkning kanskje i mindre grad er et problem for disse nye gruppene enn i de bransjene som allerede finnes i bransjeforskriften. Forslaget innebærer en vesentlig reduksjon av bedriftssykepleiere i BHT. NSF støtter hovedinnholdet i forslaget som går ut på en utvidelse av bransjeforskriften med 7 nye bransjer, derav helse- og sosialsektoren, samt innføring av en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten. Dette er to viktige saker som NSF har arbeidet for i mange år. Senest uttrykte vi dette i forbindelse med vår høring til NOU 2004:5 Arbeidslivlovutvalget (ALLU). Vi støtter forslaget om Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som godkjennings-organ, men vil foreslå at det inngås et samarbeid med Statens Helsetilsyn fordi grunnstammen i enhver bedriftshelsetjeneste er autorisert helsepersonell med tilleggskompetanse i arbeidsmiljø. Innledningsvis bemerker NSF at forslaget innebærer en dreining av kompetanseprofilen som gir en vesentlig reduksjon av bedriftssykepleiere i BHT. Dette er NSF sterkt uenige i, og mener at forslaget må bygge på en manglende kunnskap om hvilken kompetanse bedriftssykepleiere faktisk har. Bedriftssykepleiere er helsepersonell med tilleggskompetanse i blant annet organisatoriske Dette forslaget er vi sterkt uenige i, og mener at forslaget må bygge på en manglende kunnskap om hvilken kompetanse bedriftssykepleiere faktisk har når det gjelder organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. Det er vel nettopp disse områdene bedriftssykepleierne har kompetanse i, og arbeider mest med. I tillegg vil de også se på helsemessige konsekvenser ved fysisk og kjemisk arbeidsmiljøpåvirkning. Det er spesielt denne kombinasjonen med både arbeidsmiljø- og helsefaglige kompetanse som gjør bedriftssykepleiere til en viktig ressurs for utvikling av helsefremmende, forebyggende og tilretteleggende tiltak i arbeidslivet. Det er nesten ingen annen yrkesgruppe i bedriftshelsetjenesten som har mer allsidig kompetanse og kan ivareta helhetsperspektivet bedre enn bedriftssykepleierne. I forbindelse med Intensjonsavtalen (IA avtalen) har bedriftssykepleierne blitt påført flere nye roller. Dette gjelder særlig i forbindelse med opplæring av ledere som har ansvar for den praktiske gjennomføringen av tiltak for den enkelte arbeidstaker. prosess TIDSSKRIFT FOR LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE Dialog Kontinuitet Utvikling

8 Landsgruppe av bedriftssykepleiere Landsgruppe av bedriftssykepleiere Kunstnerisk innsats og en glad gjeng. Vel blåst, jenter! I forbindelse med IA avtalen er følgende oppgaver sentrale: Sykefraværsoppfølging, undervisning og individuelle samtaler med ledere og sykmeldte Vurdering av funksjonsevne, Tilrettelegging i arbeidsmiljøet Veiledning av ledere Deltagelse i lovpålagt dialogmøter med NAV og ledere Rådgivning i forbindelse med etiske dilemma mht tilrettelegging Samarbeid med IA rådgivere og NAV. Disse tilleggsoppgavene er i seg selv god nok grunn til ikke å redusere den sykepleiefaglige kompetansen. Det er viktig at bedriftshelsetjenesten fortsetter å ha en fri og uavhengig stilling i virksomheter og at taushetsplikten holdes hellig. Dersom bedriftshelsetjenesten skal fungere er den avhengig av at den har tillit fra alle ansatte. NSF mener at kompetent helsepersonell i BHT vil være i stand til å håndtere dobbeltrollen fordi de også har helsepersonelloven i ryggen. Samtidig vil en person med en helsefaglig bakgrunn best kunne håndtere og ta hensyn til slike opplysninger til beste for arbeidstakeren. En kompetansedreining i BHT med færre sykepleiere vil etter NSFs syn gi et samlet dårligere tilbud til virksomhetene. Med vennlig hilsen Anne M. Lystad Seniorrådgiver i forhandlingsavdelingen Høringsuttalelsen er for lang til å legges ut i sin helhet her. Den kan leses på under fanen NSF mener. Dialog Kontinuitet Utvikling

9 Landsgruppe av bedriftssykepleiere Landsgruppe av bedriftssykepleiere Presentasjon av det nye styret Anna Bae Fagereng Styremedlem Jeg startet i Averøy Bedriftshelsetjeneste i 1996 og der er jeg fremdeles. Trives godt i jobben som bedriftssykepleier og ser på landsgruppa som vårt viktigste talerør for å påvirke bedriftshelsetjenestens utvikling. Likeledes er nettverket i gruppen et sted man kan søke støtte om man trenger det som bedriftssykepleier. Gunvor Røssland Landro Nestleder Eg har jobba i bedriftshelsetenesta i 6 1/2 år i ei privat fellesordning i Bergen. Har vore ledar i lokalgruppa i Hordaland i 1 1/2 år. Det siste året har eg vore styremedlem i landsstyret. Eg stortrives i begge verva mine saman med kjempekjekke damer! Synes at det faglige påfyllet, erfaringer i arbeidet er flott å få vera ein del av. Vervet mitt no er fungerende nestleder fram til neste GF i Oslo i april neste år. i Melhus kommune. Etter 5 år, ny stilling i HMSavdelingen i SINTEF. Her er jeg nå, og opplever at jeg lærer noe nytt hver dag! Bosatt i Trondheim kommune. Tidligere styremedlem og kasserer i lokalgruppa til LBS i Sør-Trøndelag i to perioder. Nå er jeg klar for det andre året i landsstyret til LBS. Har aldri angret på at jeg tok på meg dette styrevervet, selv ikke under innspurten av forberedelsene til GF 2008! Stort potensialet for læring også her. Liv Bekkesletten 1. vara og redaktør for Prosess Har jobbet i bedriftshelsetjenesten i 11 år og det har vært innholdsrike, utviklende og spennende år på den forebyggende arenaen. Jeg har vært tilknyttet lokalgruppa i Hedmark også noen år som lokalleder. Fra høsten 2006 vært tilknyttet Prosess som en av redaktørene. Har vært varamedlem av landsstyret og er nå fast i styret til neste generalforsamling i Jofrid Vigre Braadland Fungerende leder og kasserer Jeg har jobbet i bedriftshelsetjeneste i 10 år, og er veldig stolt av å være bedriftssykepleier. Har alltid vært med i lokalgruppa av bedriftssykepleiere på Agder, og fikk der en god start innen faggruppa. Studiedagene har alltid vært viktig å få med seg. De to siste årene har jeg vært med i landssstyret, og fortsetter der som fungerende leder fram til neste GF i Oslo neste år. Faggruppa er en arena for faglig påfyll, utveksling av erfaringer, og sosialt nettverk. Jeg er også veldig stolt av den nye logoen vår som uttrykker dialog, kontinuitet og utvikling. Eline Blom Hoen Sekretær Jeg konverterte fra helsesøsterjobb til jobb i bedriftshelsetjeneste i 1999, en liten fellesordning Birgitte Lillestøl 2. vara Eg var so heldig at eg som nesten fersk sjukepleiar fekk høve til å byrje som bedriftssjukepleiar i ei fellesordning på Sunnmøre. Var der i seks år før eg tok steget ut i den vide verda og havna i Drammen. Der jobber eg som bedriftssjukepleiar i NSB Bedriftshelsetjenesten AS, som er ei eigenordning. Vidare so har eg vore LBS sin kontaktperson i Møre&Romsdag i tre år. Kom inn i landsstyret LBS i 2006, første året som styremedlem og andre året som nestleiar. Pr. d.d. er eg 1.vara i landsstyret. Stortrivst i jobben som bedriftssjukepleiar og har aldri angra ein dag på valget eg tok. Tida i landsstyret har vore lærerik og ville ikkje ha vore den forutan. God sommer! Dialog Kontinuitet Utvikling

10 Landsgruppe av bedriftssykepleiere Dialog Landsgruppe av bedriftssykepleiere Kontinuitet

11 Landsgruppe av bedriftssykepleiere Landsgruppe av bedriftssykepleiere UTVALG LOKALGRUPPELEDERE KONTAKTPERSONER OSLO & AKERSHUS Gerd Koefoed BUSKERUD Berit Stenvik jobb AGDERFYLKENE Aslaug Oftenes Lie jobb VESTFOLD Mette Moen Stålerød jobb HEDMARK OG OPPLAND Marit Holmgren ROGALAND Lise Sveine jobb privat BERGEN/HORDALAND Gunvor R. Landro jobb privat SOGN OG FJORDANE Birgit Weel Skram jobb privat MØRE OG ROMSDAL Kirsti Spjøtvoll jobb privat SØR-TRØNDELAG Tone Ramstad jobb NORDLAND Inger Kristiansen jobb TROMS Liv Bodil Hansen jobb privat FINNMARK Turid Hassfjord jobb privat LANDSSTYRET Jofrid Vigre Braadland Fungerende leder og kasserer Søgne og Songdalen BHT Pb 980, 4682 Søgne Tlf / Gunvor Røssland Landro Nestleder 5337 Rong Tlf Eline Blom Hoen Sekretær Sverdrupsv Trondheim Tlf Anna Bae Fagereng Styremedlem Averøy Bedriftshelsetjeneste Tlf Liv Bekkesletten 1. vara og redaktør for Prosess Tetenv 6, b 107, 2271 Flisa Tlf. jobb Birgitte S. Lillestøl 2. vara Hans Hansensv Drammen Tlf / KURSKOMITE Gunvor Røssland Landro Birgitte S. Lillestøl Anna Bae Fagereng VALGKOMITE Tone Ramstad Tone Aase Vabø 1. vara: Gunhild Aasly 2. vara: Anne Gro Enes NYTTIGE LENKER NSFLBS category.php?categoryid=360 Stami AKAN Arbeidstilsynet Idebanken Helsebiblioteket Folkehelseinstituttet Regelhjelp Tidsskriftet arbeidsmiljø pub/div/temaer/arbeidsmedisin/ NESTE UTGIVELSE CA. 15. SEPTEMBER. FRIST FOR INNSENDELSE AV STOFF ER 1. SEPTEMBER GRAFISK DESIGN: IDUN AD AS, OSLO. FOTOS/ILLUSTRASJONER: IDUN SLEVIKMOEN, KARI G. OSNES Dialog Kontinuitet

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR

KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR KLOKE GREP - FORTELLINGER FRA SYKEPLEIERE MED LEDERANSVAR 1 INNHOLD FORORD Side Innledning 4 Praktisk kunnskap 4 Kloke grep og fortellinger 4 Vi lærer mest av situasjoner vi har lyktes med 4 Allsidig lederkompetanse

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Kunnskapsministeren om skoleledelse

Kunnskapsministeren om skoleledelse Nr. 10 Desember 2009 www.nslf.no Kunnskapsministeren om skoleledelse Læring i fokus med Learning study på Øjersjø Oslo kommune må kartlegge rektorenes arbeidsmiljø Professor Røvik: Hva skjer når ideene

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. 2 En begeistret hilsen fra Oss som står bak Dette er

Detaljer

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007

Samfunnsviteren. Fargeløs. forvaltning !!!! Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 1 2007 Fargeløs forvaltning!!!! - Jippi, eg fekk jobben, kjem det entusiastisk frå kompisen min. Begeistringa er ikkje til å ta feil av i andre enden

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra

Prosjektrapport nr. 20/2004. Det lille ekstra Prosjektrapport nr. 20/2004 Det lille ekstra Brukererfaringer fra Kristiansand kommunes prosjekt Fritid med Bistand en alternativ metode til bruk av tradisjonelle støttekontakter Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul og Godt Nyttår! NR. 3/4-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere God Jul og Godt Nyttår! Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen har ordet

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer