AGRESSO BUSINESS WORLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGRESSO BUSINESS WORLD"

Transkript

1 AGRESSO BUSINESS WORLD Agresso innkjøp/ehandel: Rekvisisjoner/innkjøpsordre i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013

2 Innholdsfortegnelse: Rekvisisjonsbildet i Agresso innkjøp 3 Rekvisisjon for lokal utskrift 5 Sjekke status for rekvisisjon(er) 10 Godkjenning/anvisning av rekvisisjon 11 Eksempel på rekvisisjon i PDF-format 12 Rekvisisjon mot offentlig markedsplass 13 IBX Søkemotor 14 Søk i produkter Hurtigsøk Avansert søk Bla gjennom Søkeresultat Mine favoritter Legg produkter i handlekurv Sluttbehandle handlekurv i Agresso innkjøp

3 Rekvisisjonsbildet i Agresso innkjøp - Logg på Agresso Self Service (Web) - Naviger til Innkjøp -> Rekvirering -> Rekvisisjoner standard - Du kommer da inn i skjermbildet over. Her vil en rekke felter være preutfylt, basert på din tilhørighet i organisasjonen. 3

4 Feltbeskrivelse for rekvisisjonshodet: - Rekvisisjonsnummer: Nummer tildeles ved lagring - Rekvirent: Pålogget bruker med en innkjøpsrolle i Agresso. Navn og ressursnummer. - Leveringsdato: Ønsket leveringsdato for bestillingen - Status: Aktiv for nye rekvisisjoner - Periode: Gjeldende periode i Agresso. Kan overstyres ved behov. - Leverandørnr: Fylles ut ved fritekstbestilling. Feltet er søkbart mot vårt leverandørregister. - Leveringsadresse: Må være utfylt! Forslag er lagt inn som en relasjon mot pålogget bestiller. - Ansvar: Forslag til verdi er lagt inn som en relasjon mot pålogget bestiller. Kan overskrives. - Tjeneste: Forslag til verdi er lagt inn som en relasjon mot pålogget bestiller. Kan overskrives. - Leveransebeskrivelse: Plass for inntil to linjer med tekst. Kan brukes som utfyllende beskrivelse til leverandør om hvordan leveransen ønskes. 4

5 Rekvisisjon for lokal utskrift Det følgende eksemplet viser hvordan man går fram for å lage en rekvisisjon for kjøp av en kontorstol. Med lokal utskrift menes her rekvisisjoner som skrives ut av systemet og presenteres for valgt leverandør ved å sende på faks/e-post, medbringe fysisk eller oppgi referanse på telefon. Rekvisisjonen vil inneholde et ressursnummer som vi skal forlange oppgitt på faktura. 1. Legg inn eller søk fram den leverandøren du skal handle hos. For å søke fram en leverandør: Trykk på blå knapp bak feltet Leverandørnr og legg inn søkekriterier for leverandørnavn i bildet for felthjelp som kommer fram; i eksemplet under arnesen for å få fram leverandører som inneholder ordet arnesen. Klikk på riktig leverandør for å velge denne. Leverandøren tas med tilbake til registreringsbildet. Søk fram leverandør fra leverandørregisteret her. Klikk for å velge riktig leverandør. 5

6 2. Legg evt inn en beskrivelse av leveransen (ikke obligatorisk) og kryss av for at dette er en fritekst rekvisisjon i seksjonen Behandling. Klikk deretter på knappen Legg til i seksjonen Rekvisisjonsdetaljer. Angi evt. utfyllende beskrivelse til leverandør vedr. leveransen Kryss av i dette feltet for å angi at dette er en fritekstrekvisisjon. Klikk på knappen Legg til for å legge inn artikkelnummer/kontering. 6

7 3. Nå kan selve detaljbestillingen legges inn. Dette gjøres ved å legge inn en aktuell artikkel. Artikkelfeltet er søkbart på samme måte som for leverandør i pkt 1 foran. For lokal utskrift/fritekst-rekvisisjoner er det opprettet artikler som tilsvarer kontoplanen i Agresso. I alle fall for de mest relevante innkjøpene. Over er det brukt artikkel = konto = Inventar og utstyr. Artikkelbeskrivelsen kan overstyres med mer spesifikk tekst, slik at Inventar/utstyr kan byttes ut med Kontorstol. Kan endre artikkelbeskrivelsen til en spesifikk beskrivelse av hva som bestilles. I dette feltet legges inn utfyllende beskrivelse av hver artikkellinje, f.eks. leverandørens eget varenummer, typebetegnelse eller annen spesifikk beskrivelse av varen som info til leverandøren. Legg deretter inn antall enheter som bestilles og enhetsprisen eksklusiv mva. I innkjøpssammenheng skal det brukes mva-koder, der systemet selv skal legge på mva-beløpet som skal kompenseres. Disse kodene skal brukes: Drift med kompensasjon AN MVA-kompensasjon 25 % drift (netto) BN MVA-kompensasjon 14 % drift (netto) CN MVA-kompensasjon 8 % drift (netto) Investering med kompensasjon DN MVA-kompensasjon 25 % invest (netto) EN MVA-kompensasjon 14 % invest (netto) FN MVA-kompensasjon 8 % invest (netto) Drift uten kompensasjon A0 Ikke-kompensasjon 25 % drift (netto) B0 Ikke-kompensasjon 14 % drift (netto) C0 Ikke-kompensasjon 8 % drift (netto) Investering uten kompensasjon D0 Ikke-kompensasjon 25 % invest (netto) E0 Ikke-kompensasjon 14 % invest (netto) En bestiller forutsettes derfor å ha nødvendig kompetanse på kontering og mva-behandling. 7

8 Bestiller må vurdere anskaffelsens formål: Hovedregelen er at det kan kreves mva kompensert dersom anskaffelsen inngår i tjenesteproduksjon. Det er da mva-kodene i venstre kolonne i tabellen på forrige side som skal brukes. Unntakene der anskaffelsen inngår i tjenesteproduksjon, men der det likevel ikke kan kreves mva-kompensasjon er for eksempel ved: representasjon overfor kunder og velferdstiltak for ansatte gaver, samt varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed kafé-/restaurantregninger (bespisning både av kunder og ansatte) og leie av selskapslokaler anskaffelser av kunst og antikviteter annet arbeidsantrekk enn det som brukes av ansatte av vernehensyn anskaffelse, drift og vedlikehold av personkjøretøy servering (til andre enn skolekantiner, skolekjøkken i undervisningssammenheng, internatskoler) drift av fast eiendom som skal dekke boligbehov, fritids-, ferie- eller andre velferdsbehov I slike tilfeller skal det brukes koder som ikke gir kompensasjon. Disse kodene finnes i høyre kolonne i tabellen på forrige side. Det er særdeles viktig at det ikke benyttes kode 0 (null) for andre anskaffelser enn der hvor anskaffelsen er unntatt avgiftsbehandling. Avgiftskode 0 (null) skal kun benyttes for avgiftsfri omsetning, dvs i tilfeller der leverandøren ikke kan beregne utgående avgift på faktura til Troms fylkeskommune eksempelvis abonnementer, kulturarrangementer m.v. MVA-pliktig omsetning Der virksomheten har rett til fradrag for inngående mva etter mva-loven, benyttes tallkoder: Drift og Investering 1N Inngående merverdiavgift 25 % (netto) 2N Inngående merverdiavgift 14 % (netto) 4N Inngående merverdiavgift 8 % (netto) 8

9 4. Fullfør konteringen med riktig mva-kode. Legg evt også inn en beskrivende tekst i seksjonen Artikkeltekst, som kan være en mer utdypende spesifikasjon av bestillingen. Nå er rekvisisjonen ferdig utfylt. Trykk på Lagre øverst til venstre i skjermbildet. Du får da en melding om at rekvisisjonen er lagret, sammen med et rekvisisjonsnummer. Rekvisisjoner med nettobeløp under kr 3000,- vil ikke gå til godkjenning hos overordnet. Mer om egenattestering finnes her: Legg inn korrekt og gyldig kontostreng (konto, tjeneste, ansvar og evt. prosjekt samt mva-kode). 9

10 Sjekke status for rekvisisjon(er) For å sjekke statusen til en rekvisisjon kan man gjøre dette under følgende menypunkt: => Innkjøp => Rekvirering => Spørring arbeidsflyt rekvisisjoner Ved å klikke på status arbeidsflyt, vises en grafisk framstilling av status for rekvisisjonen, jf bildet under til venstre. I dette skjermbildet kan man søke etter rekvisisjonene og sjekke hvilken status de har, dvs. hvor langt rekvisisjonen har kommet i godkjenningsflyten. Skriv inn eller velg rekvisisjonsnummer og klikk på søk. Ved å føre musepekeren over brukertrinnene i arbeidsflytdiagrammet vil loggede verdier fremkomme. 10

11 Godkjenning/anvisning av rekvisisjon For at bestilling til leverandør skal kunne skje raskt er det svært viktig at de som er lagt inn som anvisere sørger for å anvise rekvisisjonene/bestillingene umiddelbart etter mottak. Bestillinger på under kr 3000,- vil behandles som såkalte egenattesteringer, og vil ikke gå til nærmere definert overordnet for godkjenning. Er anviser ikke tilgjengelig i en periode, er det svært viktig at vedkommende sørger for å skaffe tilveie en stedfortreder som kan foreta anvisningen. Dette for å unngå direktekjøp fra leverandør uten at nødvendig bestilling er foretatt i Agresso. De som har en rolle som godkjenner/anviser vil motta et varsel på e-post om at det har kommet en rekvisisjon som må godkjennes. For å godkjenne en rekvisisjon går man inn på følgende menypunkt: => Mine oppgaver => Arbeidsflytoppgaver => Rekvisisjonsanvisning Her får man opp de rekvisisjonene som ligger klar til godkjenning. En som er definert som godkjenner av rekvisisjoner har tre valg: => Godkjenne. Rekvisisjonen blir da godkjent og sendes tilbake til bestiller som pdfvedlegg i e-post. Bestilleren kan nå sende denne til leverandør på mest hensiktsmessige måte, evt også medbringe den fysisk. => Parkere. Setter rekvisisjonen på vent. => Avvise. Ved avvisning av rekvisisjon sendes e-post med kommentar til bestiller. Skyldes avvisningen at det er feil ved bestillingen som må korrigeres kan bestilleren korrigere rekvisisjonen, og sende den på nytt til anvisning. 11

12 Eksempel på rekvisisjon i PDF-format Denne teksten hentes fra feltet Leveransebeskrivelse i rekvisisjonsbildet. Disse tekstene hentes fra Artikkeltekst for hver artikkel i rekvisisjonsbildet. 12

13 Rekvisisjon mot offentlig markedsplass Etter hvert vil Troms fylkeskommune få på plass flere elektroniske samhandlingsavtaler med sine leverandører som vil gjøre det mulig med fullelektronisk handel med disse. På de følgende sidene gjennomgås framgangsmåte og funksjonalitet for elektronisk handel mot den offentlige markedsplassen med utgangspunkt i Agresso Innkjøp. Det er det samme registreringsbildet som brukes enten man lager en rekvisisjon for lokal utskrift eller handler fra en varekatalog/nettbutikk på den offentlige markedsplassen. Det er imidlertid ikke nødvendig å søke fram noen leverandør eller legge inn artikkelnumre før man går ut på nettet for å handle: Legg inn ønsket leveringsdato og kontroller at perioden er riktig. Det er ikke nødvendig å legge inn leverandør, og det skal heller ikke krysses av for friteksts rekvisisjon. Trykk på knappen Gjør innkjøp for å gå fra Agresso ut til den offentlige markedsplassen. 13

14 IBX Søkemotor IBX Søkemotor gir kunder muligheten til å koble til fra sitt innkjøpssystem for å utføre følgende handlinger: Søke etter produkter Legge produkter til handlekurven Lagre handlekurver som favoritter Lagre en liste over favorittprodukter Overføring av handlekurven til innkjøpssystem Søk i produkter Bruk følgende metoder for å finne et produkt med IBX Søkemotor: Søk (hurtigsøk) - Skriv inn et eller flere søkeord og trykk Søk. Avansert søk - Legg til mer informasjon for å begrense søket, eller søk spesifikt med enkelte attributter. Bla gjennom etter kategori - Søk i en produktkategori, uansett leverandør eller katalog. Bla gjennom etter leverandør - Søk i produktkatalogen til en spesifikk leverandør. Dette er åpningssiden til Troms fylkeskommune på den offentlige markedsplassen. 14

15 Hurtigsøk Søkemotoren viser hurtigsøksiden som standard. Skriv inn et søkeord i tekstfeltet og trykk på Søk for å utføre et hurtigsøk. Søkeord forslag (tips) vises dersom søket får få treff. Klikk på relevant søkeord for å komme videre til produktbeskrivelse. Søket vil vise/foreslå relevante resultater for produkter og tjenester som tilfredsstiller søket. Det må angis minimum tre tegn, som kan være bokstaver og tall. Avansert søk Avansert søk brukes for å begrense søket og gi bedre resultater. Søkemotoren gir forskjellige nye søkefelt som du kan skrive informasjon i, som produsent, produsentens artikkelnummer og maksimal til minimal prisklasse for å begrense søket. For eksempel, dersom produsentens artikkelnummer er kjent kan du skrive det inn i Produsentens artikkelnr og trykke på Søk. Søk etter produkter fra en bestemt leverandør ved hjelp av en nedtrekksmeny med leverandører. Velg en leverandør, og klikk på Søk. Avansert søk viser flere søkefelter som det kan angis informasjon i. Inkluder treff på deler av ord Skriv inn et ord eller en del av et ord (med minst tre tegn) og merk av for Inkluder treff på deler av ord. Søkeresultatet inkluderer alle produkter i som inneholder søkeordet. Denne funksjonen er nyttig dersom det eksakte produktnavnet eller stavelsen er ukjent. 15

16 Søk kun i artikkelnavn Søk etter artikkelnavn ved å merke av for Søk kun i artikkelnavn. Søket gir treff på produkter og tjenester hvor søkeordet finnes i produktnavnet. Bare fritekstobjekt Dersom produktet eller tjenesten ikke finnes i søket som et produkt som er definert på forhånd kan du søke etter dette som et fritekstobjekt. Merk av for Bare fritekstobjekt og trykk på Søk. Bla gjennom Klikk på fanen Bla gjennom for å finne følgende funksjonaliteter: Bla gjennom etter kategori Bla gjennom etter leverandør Bla gjennom etter kategori For å bla i produktene etter kategori, gjør følgende: Klikk Bla gjennom etter kategori. Beskrivelser av første og andre kategorinivå vises, ordnet i alfabetisk rekkefølge Antall produkter som finnes i hver kategori vises også i parenteser, etter beskrivelser av kategorinivå. Klikk på ønsket kategorinivå. Hjem (startside) åpnes der visning av søkeresultatene fylles ut eller er fylt med produktene i ønsket kategorinivå 16

17 Bla gjennom etter leverandør MERK: Bla gjennom etter leverandør minnes fra en pålogging til en annen, eller når sluttbrukeren bytter faner i IBX Søkemotor (hvis du arbeider under fanen Bla gjennom etter leverandør) og deretter endrer faner samtidig, vil standardsiden som vises være en side under Bla gjennom etter leverandør). For å søke varer/tjenester innen leverandørens kataloger, gjør følgende: Klikk Bla gjennom etter leverandør Leverandørlisten vises ordnet i alfabetisk rekkefølge Klikk på leverandørens navn Hjem (startside) åpnes der visning av søkeresultatene fylles ut eller er fylt med produktene fra ønsket leverandør. Søkeresultat Etter at du utfører et søk vil alle produkter som matcher søkekriteriene vises i en liste. Søkeresultat kan begrenses på to måter: 1. Ved å legge ytterligere søkekriterier i Søk etter-tekstboksen, og klikke på Søk-knappen en gang til. 2. Ved å velge en produsent eller leverandør under Produsenter eller Leverandører. Listen viser da varer/tjenester fra valgt produsent/leverandør. 17

18 Produktinformasjon Ved å trykke på ikonet kan du ekspandere oversikten for et produkt med ekstra produktinformasjon. Klikk på produktnavnlenken i listen over søkeresultater for å se fullstendig informasjon om produktet. 18

19 Sammenlign produkter For å sammenligne to eller flere produkter fra samme søk, velg avmerkingsboksene ved bildet av artikkelen og klikk på knappen Sammenlign over tabellen med søkeresultatene. MERK: Du kan velge opptil 4 artikler å sammenligne. Trykk på lenken Fjerne for å fjerne en artikkel fra sammenligningen. 19

20 Medfølgende produkter Enkelte produkter selges kun i forbindelse med andre produkter. Trykk på beskrivelsesraden for å se produktdetaljer og produkter som medfølger. Medfølgende produkter vises med følgende ikoner: = Valgfrie medfølgende produkter = Obligatorisk medfølgende produkter Mine favoritter Lagre favorittprodukter til Mine lister for favorittelementer ved å klikke på Trykk på ikonet for å flytte en artikkel fra favorittelementer til handlekurven. Trykk på for å fjerne en artikkel. ikonet. Legg produkter i handlekurv Legg utvalgte produkter til Handlekurven ved å trykke ikonet Antall artikler i handlekurven vises øverst på siden. fra søkeresultatlisten. 20

21 Hurtig utsjekking/overførsel til innkjøpssystem Trykk på lenken Ekspressbetaling for å ta handlekurven til rekvisisjonsbildet i Agresso innkjøp. Ved ekspressbetaling er det ikke mulig å gjøre endringer før du sjekker ut. For å gjøre endringer i handlekurven kan du trykke på Min handlekurv øverst på siden for å åpne handlekurven før du sjekker ut. Denne menyen lar deg endre mengden (kvantitet) av produkter, fjerne produkter og sjekke ut kurven. Endre mengden i Kvantitet (mengde) og trykk ikonet for å oppdatere den totale kostnaden til kurven. For å fjerne produkter fra handlekurven kan du trykke på ikonet. Lagre favoritthandlekurver Lagre lister over ofte kjøpte produkter som Mine favoritthandlekurver. Søk etter produkter som ønskes og legg de til en ny handlekurv. Trykk Lagre som favoritthandlekurv, skriv inn navnet til kurven og lagre den ved å trykke på Ok. For å bestille de samme produktene neste gang kan du åpne Mine favoritthandlekurver under fanen Mine favoritter og trykk ikonet for å overføre til aktiv handlekurv. Trykk for å fjerne en kurv. Fjern enkeltprodukter i favorittkurv ved å trykke på. Trykk på for å kopiere en eksisterende favorittkurv. Overføre handlekurv til innkjøpssystem Trykk Til kasse for å ta med handlekurven tilbake til Agresso innkjøp for videre behandling. 21

22 Sluttbehandle handlekurv i Agresso innkjøp Artikler som er hentet fra offentlig markedsplass blir synlige i skjermbildet for registrering av rekvisisjon når man klikker på knappen Generer til rekvisisjon. Skjermbilden fylles da med en rad pr artikkel i handlekurven fra markedsplassen: På den enkelte artikkel ligger det et forslag til kontostreng og avgiftskode. Om denne skal endres: Klikk på raden og åpne seksjonen for Kontering. Kontering for den enkelte artikkelrad endres her. Når rekvisisjonen er ferdig utfylt klikker du på Lagre øverst til venstre i skjermbildet. Du får da en melding om at rekvisisjonen er lagret, sammen med et rekvisisjonsnummer. Ordren sendes nå elektronisk, enten direkte til leverandør (under kr 3000,-) eller via en godkjenner av ordren. Ordresvar/bekreftelse fra leverandør skal komme til den epostadresse som er registrert på bestilleren. 22

Registrere rekvisisjon

Registrere rekvisisjon Registrere rekvisisjon Markedsplass Logg på Agresso Self Service Velg Innkjøp i menyen til venstre Klikk på Rekvisisjoner - standard Tast inn eget Ansvar og Teneste Klikk på knappen Gjør innkjøp Og du

Detaljer

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Innkjøp via Agresso (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Oppdateringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse 1.0 15.09.2014 1.1 24.09.2014 Pålogging sjekking av leveringsadresse 1.2 08.10.2014

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

BESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB

BESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB AGRESSO BESTILLING AV MATERIELL PÅ WEB Agresso-versjon 5.5 Gå inn via Fyret, Klikk på symbolet for Agresso web: Du kommer inn i Agresso-påloggingsbilde: Logg deg inn på AGRESSO Business World ved å Angi

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN BRUKERVEILEDNING e-handel webmodul FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Opprette handlevogn 4 Endre navn på handlevognen 5 Slette handlevogn 5 Søke etter artikler 6 Vis artikkeldetaljer

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents nye netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no side 1 Innholdsfortegnelse Inlogging... 2 Startsiden... 3 Søke etter produkter... 3 Hurtigbestilling... 5 Produktsiden...

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER Hensikten med denne veiledningen Denne veiledningen har til hensikt å gjøre rede for bestillingsrutinen for registrering av ordre for faste kostnader via Agresso e-handel,

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no Mars 2016 Side 1 av 19 Innhold Innlogging... 3 Startsiden... 3 Navigeringsmenyen... 3 Søkefelt... 4 Hurtigbestilling...

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Bestilling 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Bestilling 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Bestilling 1 Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller klikke deg fram i menyen. Begge framgangsmåtene fører til

Detaljer

IBX Search Engine Brukerveiledning

IBX Search Engine Brukerveiledning IBX Search Engine Brukerveiledning Manuell Revisjon: 12.1 Dato: 13 - FEB - 2012 Språk: Norsk Dokumentkontroll Endre logg Kapittel Dato Beskrivelse Alle 20.09.2010 Endre mal og oppsett 3.3 & 3.4 20.09.2010

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel)

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel) Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: 8.5.2014/C. Heimdal (10.3.2015/B. Wentzel) Rutine navn Bestilling i Basware PM Formål Bestiller en vare/tjeneste fra leverandør Finner

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon)

BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon) 1 BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon) 3. Utføre varemottak (egen presentasjon) 2 3 4 Pålogging

Detaljer

Opprette rekvisisjon

Opprette rekvisisjon Opprette rekvisisjon Hvordan opprette en rekvisisjon Hvordan ser en ferdig innkjøpsordre ut Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert: 08.07.2016 Janne Alfheim INNHOLD BESTILLING AV VARER

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2011. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2011. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2011 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning

IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning Manuell Revisjon: 11.1.1 Date: 12-FEB-2011 Language: Norwegian Dokumentkontroll Revisjonshistorie Versjon Dato Konsulent Beskrivelse 1,0 20.09.2010 Merja Karjalainen

Detaljer

IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning

IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning Manuell Revisjon: 12.2 Date: 29. MARS 2012 Language: Norwegian Dokumentkontroll Endre logg Kapittel Dato Beskrivelse 1.1 18.01.2011 Oppdatering av mal 2.2 18.04.2011

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11 BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11 Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett

Detaljer

IBX eorder Admin Bruksanvisning

IBX eorder Admin Bruksanvisning IBX eorder Admin Bruksanvisning Manuell Revisjon: : 11.1.1 Date: 12-FEB-2010 Language: Norwegian Dokumentkontroll Revisjonshistorie Versjon Dato Konsulent Beskrivelse 1.0 20.09.2010 Merja Karjalainen Lag

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.1 Anmodning fra katalogprodukter 08.12.11 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 Innledning 1 Søke etter katalogprodukter

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web Attestere rekvisisjon Attestere innkjøpsfaktura Attestere leverandørfaktura Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen Sist oppdatert:

Detaljer

IBX eorder Admin Bruksanvisning

IBX eorder Admin Bruksanvisning IBX eorder Admin Bruksanvisning Manuell Revisjon: 12.2 Date: 29. MARS 2012 Language: Norwegian Dokumentkontroll Endre logg Kapittel Dato Beskrivelse Alle 19.01.2011 Oppdatering av mal 2.2 18.04.2011 La

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Anbud/Tilbud OF30. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Anbud/Tilbud OF30 En enkel rutinebeskrivelse i forbindelse med bruk av Anbud/tilbud/bedriftssalg (OF30). (Dette må ikke sammenblandes med tilbudsmodulen BD03) Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

Godkjenning av faktura

Godkjenning av faktura BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura

Detaljer

shop.wj.no Brukermanual

shop.wj.no Brukermanual shop.wj.no Brukermanual 2 VELKOMMEN som bruker i vår nettbutikk en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk.vi anbefaler

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.2 Anmodning fra eksterne kataloger (punch-out) 08.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Søke etter produkter fra ekstern katalog 2 Produktsammenligning 3 Opprette og endre

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso (Agresso e-handel). Veiledningen

Detaljer

Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web

Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web Behandling av egne utgifter/godtgjørelser Anvise rekvisisjon Anvise faktura Anvise omposteringsbilag Arbeidsflytkart Nyttige spørringer Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerveiledning TINE Handel. Fordeler ved å bruke TINE Handel. Foto: Sigurd Skjelmo

Brukerveiledning TINE Handel. Fordeler ved å bruke TINE Handel. Foto: Sigurd Skjelmo Brukerveiledning TINE Handel Foto: Sigurd Skjelmo Fordeler ved å bruke TINE Handel Bestill varer fra TINE hvor og når det måtte passe deg. Motta varslinger om forsinkelser på rute, manko osv. på e-post

Detaljer

Brukerveiledning - netthandel

Brukerveiledning - netthandel Brukerveiledning - netthandel www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 01.06.2017 Versjon 2.0 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 -

Detaljer

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! BRUKERMANUAL Velkommen som bruker i W&J s nettbutikk med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk. Vi anbefaler deg

Detaljer

Med nye TINE Handel får du som kunde nytte og glede av følgende funksjoner:

Med nye TINE Handel får du som kunde nytte og glede av følgende funksjoner: Velkommen til nye TINE Handel! Vi har oppgradert TINE Handel med ny og bedre handelsfunksjonalitet, et bedre handelsløp og mange nye funksjoner og forbedringer. I tillegg har nettsiden tinepartner.no blitt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Rutine for inngående fakturaer.

Rutine for inngående fakturaer. Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Learning Online. DataPower. Bestilling av kurs. for privatkunder. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Bestilling av kurs. for privatkunder. Versjon 2.x DataPower Learning Online Bestilling av kurs for privatkunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller klikke

Detaljer

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning R:\1\11\110\Web siidu_sa_rutiidnat\økonomiforvaltning_2010 Innhold Contempus Invoice (CI) INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. BRUKERGRENSESNITT... 6 2.1 FAKTURAHODE... 6 2.1.1 Parkert... 7 2.2 FAKTURABILDE...

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten Attestantens kontrollpunkter og konsekvenser ved dårlig fakturamerking Øyvind Lunde, Helene Lockertsen, Elin Nystuen Ulike typer anskaffelser som krever

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 Lagt info. om ny funk. 21.05.2015 HamMir INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.0 4.1 Utføre varemottak 28.02.12 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON Opprette rekvisisjoner Klikk på menyvalget INNKJØP - mappen Rekvisisjoner og velg «Rekvisisjoner standard» Start med å taste inn kostnadsstedet. Dette kan du gjøre

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER Om denne brukerveiledningen Brukerveiledningen hvordan man godkjenner bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. Veiledningen er aktuell for alle

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 2 Kjære kunde... 2 Et overblikk... 3 Forsiden... 3 Varekategorier / navigering... 4 Upålogget navigering... 4 Pro-Tips:

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service AGRESSO BUSINESS WORLD Rapportering i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013 Innholdsfortegnelse: Pålogging til Agresso Web Portal 3 Menyruten 4 Mine oppgaver... 4 Rapporter... 4 Tid og utlegg...

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Unipos Butikkdata Admin

Unipos Butikkdata Admin Butikkdata Admin Unipos Butikkdata Admin Komme igang Denne brukermanualen er ment som et supplement til videokursene som ligger på brukersidene på www.unipos.no STANDARD PASSORD ER: ADMIN Innhold 3 Innhold

Detaljer

Brukerveiledning Nytt grensesnitt

Brukerveiledning Nytt grensesnitt Brukerveiledning Nytt grensesnitt 1 - Hvordan søke? Du finner lenken til Oria på ditt biblioteks hjemmeside. Tast inn søkeordene for det du er på jakt etter i søkeboksen, f.eks. global warming. Søketips:

Detaljer

PRIS- OG PLAKATSYSTEM

PRIS- OG PLAKATSYSTEM BRUKERMANUAL PRIS- OG PLAKATSYSTEM www.brandsafe.no Innledning Denne brukerveiledningen beskriver hvordan Brandsafe plakatsystem fungerer, og hvilke muligheter dette systemet gir. Spørsmål og innspill

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual 1 Trygt Enkelt Innovativt Brukermanual 2 Innhold 1 Oppstart RSPOS... 3 2 Logge inn... 3 3 Hovedskjermbilde:... 3 3.1 Ordreliste... 4 3.2 Hente opp en parkert ordre... 4 3.3 Skriv kopi av en bokført ordre...

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Bruksanvisning. Royal Canin webshop

Bruksanvisning. Royal Canin webshop Bruksanvisning Royal Canin webshop Innhold Hvordan logger jeg inn på webshop? 3 Hvordan bestiller jeg produkter? 3 1. Bla i Katalogen 3 2. Hurtigkjøp 3 Hvordan søker etter et produkt? 4 Hvordan se om et

Detaljer

MVA merverdiavgift (moms)

MVA merverdiavgift (moms) MVA merverdiavgift (moms) Utdypende om mva-kompensasjon og mva-behandling ved pliktig omsetning Elin Nystuen, regnskapssjef Rep. Hva er merverdiavgift? Avgift «på det endelige forbruket av varer og tjenester»,

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet.

For nesten alle tjenestene bruker du hjelpesenteret øverst på høyre side i skjermbildet. Generell hjelp Sist oppdatert: 04.11.14 Brukerdokumentasjon Pålogging Første pålogging Glemt passord Utløpt passord Driftsmeldinger Endre passord Hvor lenge kan en pålogget bruker være inaktiv Avlogging

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon. 12.11.2015 Notodden kommune Visma.net Expense Brukerdokumentasjon 12.11.2015 Notodden kommune Rutine Reiser, kjøring og utlegg i forbindelse med arbeidsreiser skal registreres av de ansatte i Visma Enterprise web. Reiseregningsmodulen

Detaljer

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON Opprette rekvisisjoner Klikk på menyvalget INNKJØP - mappen «Rekvisisjoner» og velg «Rekvisisjoner standard». Start med å taste inn verdien «Kostnadssted». Dette

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

DIGITALISERING AV BILAG. Desktop

DIGITALISERING AV BILAG. Desktop DIGITALISERING AV BILAG Desktop Mottaksregistrering Desktop Mottaksregistrering av hovedbokbilag Bilag mottaksregistreres under menypunktet «Mottaksregistrering av hovedbokstransaksjoner». Bilagsart AH

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Releaseinfo Winorg august-2017

Releaseinfo Winorg august-2017 Innhold Adressevask... 2 Adressevask Bisnode dato for død/avviklet (62322)... 2 Aktivitet... 2 Ny funksjonalitet: Registrere og vise notat... 2 Ny funksjonalitet: Registrere og vise mottatt telefon...

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service AGRESSO BUSINESS WORLD Rapportering i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2014 Innholdsfortegnelse: Pålogging til Agresso Web Portal 3 Menyruten 4 Mine oppgaver... 4 Rapporter... 4 Tid og utlegg...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser. Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data

Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser. Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data 17102014 1. PRISER... 3 1.1 FORSENDELSE... 3 1.2 LEVERINGSADRESSER... 3 1.3 FAKTURADRESSE... 3 1.4 FAKTURAINFORMASJON...

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 2 Kjære kunde... 2 Et overblikk... 3 Forsiden... 3 Varekategorier / navigering... 4 Upålogget navigering... 4 Pro-Tips:

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Bestillingssystemet og planer

Bestillingssystemet og planer SEKSJON FOR INNKJØP, UIO Bestillingssystemet og planer Bruk av planer i bestillingssystemet torinl 16/09/2015 Dokumentet inneholder en beskrivelse av planer, hvordan de opprettes og brukes. Innhold 1.

Detaljer