AGRESSO BUSINESS WORLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGRESSO BUSINESS WORLD"

Transkript

1 AGRESSO BUSINESS WORLD Agresso innkjøp/ehandel: Rekvisisjoner/innkjøpsordre i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013

2 Innholdsfortegnelse: Rekvisisjonsbildet i Agresso innkjøp 3 Rekvisisjon for lokal utskrift 5 Sjekke status for rekvisisjon(er) 10 Godkjenning/anvisning av rekvisisjon 11 Eksempel på rekvisisjon i PDF-format 12 Rekvisisjon mot offentlig markedsplass 13 IBX Søkemotor 14 Søk i produkter Hurtigsøk Avansert søk Bla gjennom Søkeresultat Mine favoritter Legg produkter i handlekurv Sluttbehandle handlekurv i Agresso innkjøp

3 Rekvisisjonsbildet i Agresso innkjøp - Logg på Agresso Self Service (Web) - Naviger til Innkjøp -> Rekvirering -> Rekvisisjoner standard - Du kommer da inn i skjermbildet over. Her vil en rekke felter være preutfylt, basert på din tilhørighet i organisasjonen. 3

4 Feltbeskrivelse for rekvisisjonshodet: - Rekvisisjonsnummer: Nummer tildeles ved lagring - Rekvirent: Pålogget bruker med en innkjøpsrolle i Agresso. Navn og ressursnummer. - Leveringsdato: Ønsket leveringsdato for bestillingen - Status: Aktiv for nye rekvisisjoner - Periode: Gjeldende periode i Agresso. Kan overstyres ved behov. - Leverandørnr: Fylles ut ved fritekstbestilling. Feltet er søkbart mot vårt leverandørregister. - Leveringsadresse: Må være utfylt! Forslag er lagt inn som en relasjon mot pålogget bestiller. - Ansvar: Forslag til verdi er lagt inn som en relasjon mot pålogget bestiller. Kan overskrives. - Tjeneste: Forslag til verdi er lagt inn som en relasjon mot pålogget bestiller. Kan overskrives. - Leveransebeskrivelse: Plass for inntil to linjer med tekst. Kan brukes som utfyllende beskrivelse til leverandør om hvordan leveransen ønskes. 4

5 Rekvisisjon for lokal utskrift Det følgende eksemplet viser hvordan man går fram for å lage en rekvisisjon for kjøp av en kontorstol. Med lokal utskrift menes her rekvisisjoner som skrives ut av systemet og presenteres for valgt leverandør ved å sende på faks/e-post, medbringe fysisk eller oppgi referanse på telefon. Rekvisisjonen vil inneholde et ressursnummer som vi skal forlange oppgitt på faktura. 1. Legg inn eller søk fram den leverandøren du skal handle hos. For å søke fram en leverandør: Trykk på blå knapp bak feltet Leverandørnr og legg inn søkekriterier for leverandørnavn i bildet for felthjelp som kommer fram; i eksemplet under arnesen for å få fram leverandører som inneholder ordet arnesen. Klikk på riktig leverandør for å velge denne. Leverandøren tas med tilbake til registreringsbildet. Søk fram leverandør fra leverandørregisteret her. Klikk for å velge riktig leverandør. 5

6 2. Legg evt inn en beskrivelse av leveransen (ikke obligatorisk) og kryss av for at dette er en fritekst rekvisisjon i seksjonen Behandling. Klikk deretter på knappen Legg til i seksjonen Rekvisisjonsdetaljer. Angi evt. utfyllende beskrivelse til leverandør vedr. leveransen Kryss av i dette feltet for å angi at dette er en fritekstrekvisisjon. Klikk på knappen Legg til for å legge inn artikkelnummer/kontering. 6

7 3. Nå kan selve detaljbestillingen legges inn. Dette gjøres ved å legge inn en aktuell artikkel. Artikkelfeltet er søkbart på samme måte som for leverandør i pkt 1 foran. For lokal utskrift/fritekst-rekvisisjoner er det opprettet artikler som tilsvarer kontoplanen i Agresso. I alle fall for de mest relevante innkjøpene. Over er det brukt artikkel = konto = Inventar og utstyr. Artikkelbeskrivelsen kan overstyres med mer spesifikk tekst, slik at Inventar/utstyr kan byttes ut med Kontorstol. Kan endre artikkelbeskrivelsen til en spesifikk beskrivelse av hva som bestilles. I dette feltet legges inn utfyllende beskrivelse av hver artikkellinje, f.eks. leverandørens eget varenummer, typebetegnelse eller annen spesifikk beskrivelse av varen som info til leverandøren. Legg deretter inn antall enheter som bestilles og enhetsprisen eksklusiv mva. I innkjøpssammenheng skal det brukes mva-koder, der systemet selv skal legge på mva-beløpet som skal kompenseres. Disse kodene skal brukes: Drift med kompensasjon AN MVA-kompensasjon 25 % drift (netto) BN MVA-kompensasjon 14 % drift (netto) CN MVA-kompensasjon 8 % drift (netto) Investering med kompensasjon DN MVA-kompensasjon 25 % invest (netto) EN MVA-kompensasjon 14 % invest (netto) FN MVA-kompensasjon 8 % invest (netto) Drift uten kompensasjon A0 Ikke-kompensasjon 25 % drift (netto) B0 Ikke-kompensasjon 14 % drift (netto) C0 Ikke-kompensasjon 8 % drift (netto) Investering uten kompensasjon D0 Ikke-kompensasjon 25 % invest (netto) E0 Ikke-kompensasjon 14 % invest (netto) En bestiller forutsettes derfor å ha nødvendig kompetanse på kontering og mva-behandling. 7

8 Bestiller må vurdere anskaffelsens formål: Hovedregelen er at det kan kreves mva kompensert dersom anskaffelsen inngår i tjenesteproduksjon. Det er da mva-kodene i venstre kolonne i tabellen på forrige side som skal brukes. Unntakene der anskaffelsen inngår i tjenesteproduksjon, men der det likevel ikke kan kreves mva-kompensasjon er for eksempel ved: representasjon overfor kunder og velferdstiltak for ansatte gaver, samt varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed kafé-/restaurantregninger (bespisning både av kunder og ansatte) og leie av selskapslokaler anskaffelser av kunst og antikviteter annet arbeidsantrekk enn det som brukes av ansatte av vernehensyn anskaffelse, drift og vedlikehold av personkjøretøy servering (til andre enn skolekantiner, skolekjøkken i undervisningssammenheng, internatskoler) drift av fast eiendom som skal dekke boligbehov, fritids-, ferie- eller andre velferdsbehov I slike tilfeller skal det brukes koder som ikke gir kompensasjon. Disse kodene finnes i høyre kolonne i tabellen på forrige side. Det er særdeles viktig at det ikke benyttes kode 0 (null) for andre anskaffelser enn der hvor anskaffelsen er unntatt avgiftsbehandling. Avgiftskode 0 (null) skal kun benyttes for avgiftsfri omsetning, dvs i tilfeller der leverandøren ikke kan beregne utgående avgift på faktura til Troms fylkeskommune eksempelvis abonnementer, kulturarrangementer m.v. MVA-pliktig omsetning Der virksomheten har rett til fradrag for inngående mva etter mva-loven, benyttes tallkoder: Drift og Investering 1N Inngående merverdiavgift 25 % (netto) 2N Inngående merverdiavgift 14 % (netto) 4N Inngående merverdiavgift 8 % (netto) 8

9 4. Fullfør konteringen med riktig mva-kode. Legg evt også inn en beskrivende tekst i seksjonen Artikkeltekst, som kan være en mer utdypende spesifikasjon av bestillingen. Nå er rekvisisjonen ferdig utfylt. Trykk på Lagre øverst til venstre i skjermbildet. Du får da en melding om at rekvisisjonen er lagret, sammen med et rekvisisjonsnummer. Rekvisisjoner med nettobeløp under kr 3000,- vil ikke gå til godkjenning hos overordnet. Mer om egenattestering finnes her: Legg inn korrekt og gyldig kontostreng (konto, tjeneste, ansvar og evt. prosjekt samt mva-kode). 9

10 Sjekke status for rekvisisjon(er) For å sjekke statusen til en rekvisisjon kan man gjøre dette under følgende menypunkt: => Innkjøp => Rekvirering => Spørring arbeidsflyt rekvisisjoner Ved å klikke på status arbeidsflyt, vises en grafisk framstilling av status for rekvisisjonen, jf bildet under til venstre. I dette skjermbildet kan man søke etter rekvisisjonene og sjekke hvilken status de har, dvs. hvor langt rekvisisjonen har kommet i godkjenningsflyten. Skriv inn eller velg rekvisisjonsnummer og klikk på søk. Ved å føre musepekeren over brukertrinnene i arbeidsflytdiagrammet vil loggede verdier fremkomme. 10

11 Godkjenning/anvisning av rekvisisjon For at bestilling til leverandør skal kunne skje raskt er det svært viktig at de som er lagt inn som anvisere sørger for å anvise rekvisisjonene/bestillingene umiddelbart etter mottak. Bestillinger på under kr 3000,- vil behandles som såkalte egenattesteringer, og vil ikke gå til nærmere definert overordnet for godkjenning. Er anviser ikke tilgjengelig i en periode, er det svært viktig at vedkommende sørger for å skaffe tilveie en stedfortreder som kan foreta anvisningen. Dette for å unngå direktekjøp fra leverandør uten at nødvendig bestilling er foretatt i Agresso. De som har en rolle som godkjenner/anviser vil motta et varsel på e-post om at det har kommet en rekvisisjon som må godkjennes. For å godkjenne en rekvisisjon går man inn på følgende menypunkt: => Mine oppgaver => Arbeidsflytoppgaver => Rekvisisjonsanvisning Her får man opp de rekvisisjonene som ligger klar til godkjenning. En som er definert som godkjenner av rekvisisjoner har tre valg: => Godkjenne. Rekvisisjonen blir da godkjent og sendes tilbake til bestiller som pdfvedlegg i e-post. Bestilleren kan nå sende denne til leverandør på mest hensiktsmessige måte, evt også medbringe den fysisk. => Parkere. Setter rekvisisjonen på vent. => Avvise. Ved avvisning av rekvisisjon sendes e-post med kommentar til bestiller. Skyldes avvisningen at det er feil ved bestillingen som må korrigeres kan bestilleren korrigere rekvisisjonen, og sende den på nytt til anvisning. 11

12 Eksempel på rekvisisjon i PDF-format Denne teksten hentes fra feltet Leveransebeskrivelse i rekvisisjonsbildet. Disse tekstene hentes fra Artikkeltekst for hver artikkel i rekvisisjonsbildet. 12

13 Rekvisisjon mot offentlig markedsplass Etter hvert vil Troms fylkeskommune få på plass flere elektroniske samhandlingsavtaler med sine leverandører som vil gjøre det mulig med fullelektronisk handel med disse. På de følgende sidene gjennomgås framgangsmåte og funksjonalitet for elektronisk handel mot den offentlige markedsplassen med utgangspunkt i Agresso Innkjøp. Det er det samme registreringsbildet som brukes enten man lager en rekvisisjon for lokal utskrift eller handler fra en varekatalog/nettbutikk på den offentlige markedsplassen. Det er imidlertid ikke nødvendig å søke fram noen leverandør eller legge inn artikkelnumre før man går ut på nettet for å handle: Legg inn ønsket leveringsdato og kontroller at perioden er riktig. Det er ikke nødvendig å legge inn leverandør, og det skal heller ikke krysses av for friteksts rekvisisjon. Trykk på knappen Gjør innkjøp for å gå fra Agresso ut til den offentlige markedsplassen. 13

14 IBX Søkemotor IBX Søkemotor gir kunder muligheten til å koble til fra sitt innkjøpssystem for å utføre følgende handlinger: Søke etter produkter Legge produkter til handlekurven Lagre handlekurver som favoritter Lagre en liste over favorittprodukter Overføring av handlekurven til innkjøpssystem Søk i produkter Bruk følgende metoder for å finne et produkt med IBX Søkemotor: Søk (hurtigsøk) - Skriv inn et eller flere søkeord og trykk Søk. Avansert søk - Legg til mer informasjon for å begrense søket, eller søk spesifikt med enkelte attributter. Bla gjennom etter kategori - Søk i en produktkategori, uansett leverandør eller katalog. Bla gjennom etter leverandør - Søk i produktkatalogen til en spesifikk leverandør. Dette er åpningssiden til Troms fylkeskommune på den offentlige markedsplassen. 14

15 Hurtigsøk Søkemotoren viser hurtigsøksiden som standard. Skriv inn et søkeord i tekstfeltet og trykk på Søk for å utføre et hurtigsøk. Søkeord forslag (tips) vises dersom søket får få treff. Klikk på relevant søkeord for å komme videre til produktbeskrivelse. Søket vil vise/foreslå relevante resultater for produkter og tjenester som tilfredsstiller søket. Det må angis minimum tre tegn, som kan være bokstaver og tall. Avansert søk Avansert søk brukes for å begrense søket og gi bedre resultater. Søkemotoren gir forskjellige nye søkefelt som du kan skrive informasjon i, som produsent, produsentens artikkelnummer og maksimal til minimal prisklasse for å begrense søket. For eksempel, dersom produsentens artikkelnummer er kjent kan du skrive det inn i Produsentens artikkelnr og trykke på Søk. Søk etter produkter fra en bestemt leverandør ved hjelp av en nedtrekksmeny med leverandører. Velg en leverandør, og klikk på Søk. Avansert søk viser flere søkefelter som det kan angis informasjon i. Inkluder treff på deler av ord Skriv inn et ord eller en del av et ord (med minst tre tegn) og merk av for Inkluder treff på deler av ord. Søkeresultatet inkluderer alle produkter i som inneholder søkeordet. Denne funksjonen er nyttig dersom det eksakte produktnavnet eller stavelsen er ukjent. 15

16 Søk kun i artikkelnavn Søk etter artikkelnavn ved å merke av for Søk kun i artikkelnavn. Søket gir treff på produkter og tjenester hvor søkeordet finnes i produktnavnet. Bare fritekstobjekt Dersom produktet eller tjenesten ikke finnes i søket som et produkt som er definert på forhånd kan du søke etter dette som et fritekstobjekt. Merk av for Bare fritekstobjekt og trykk på Søk. Bla gjennom Klikk på fanen Bla gjennom for å finne følgende funksjonaliteter: Bla gjennom etter kategori Bla gjennom etter leverandør Bla gjennom etter kategori For å bla i produktene etter kategori, gjør følgende: Klikk Bla gjennom etter kategori. Beskrivelser av første og andre kategorinivå vises, ordnet i alfabetisk rekkefølge Antall produkter som finnes i hver kategori vises også i parenteser, etter beskrivelser av kategorinivå. Klikk på ønsket kategorinivå. Hjem (startside) åpnes der visning av søkeresultatene fylles ut eller er fylt med produktene i ønsket kategorinivå 16

17 Bla gjennom etter leverandør MERK: Bla gjennom etter leverandør minnes fra en pålogging til en annen, eller når sluttbrukeren bytter faner i IBX Søkemotor (hvis du arbeider under fanen Bla gjennom etter leverandør) og deretter endrer faner samtidig, vil standardsiden som vises være en side under Bla gjennom etter leverandør). For å søke varer/tjenester innen leverandørens kataloger, gjør følgende: Klikk Bla gjennom etter leverandør Leverandørlisten vises ordnet i alfabetisk rekkefølge Klikk på leverandørens navn Hjem (startside) åpnes der visning av søkeresultatene fylles ut eller er fylt med produktene fra ønsket leverandør. Søkeresultat Etter at du utfører et søk vil alle produkter som matcher søkekriteriene vises i en liste. Søkeresultat kan begrenses på to måter: 1. Ved å legge ytterligere søkekriterier i Søk etter-tekstboksen, og klikke på Søk-knappen en gang til. 2. Ved å velge en produsent eller leverandør under Produsenter eller Leverandører. Listen viser da varer/tjenester fra valgt produsent/leverandør. 17

18 Produktinformasjon Ved å trykke på ikonet kan du ekspandere oversikten for et produkt med ekstra produktinformasjon. Klikk på produktnavnlenken i listen over søkeresultater for å se fullstendig informasjon om produktet. 18

19 Sammenlign produkter For å sammenligne to eller flere produkter fra samme søk, velg avmerkingsboksene ved bildet av artikkelen og klikk på knappen Sammenlign over tabellen med søkeresultatene. MERK: Du kan velge opptil 4 artikler å sammenligne. Trykk på lenken Fjerne for å fjerne en artikkel fra sammenligningen. 19

20 Medfølgende produkter Enkelte produkter selges kun i forbindelse med andre produkter. Trykk på beskrivelsesraden for å se produktdetaljer og produkter som medfølger. Medfølgende produkter vises med følgende ikoner: = Valgfrie medfølgende produkter = Obligatorisk medfølgende produkter Mine favoritter Lagre favorittprodukter til Mine lister for favorittelementer ved å klikke på Trykk på ikonet for å flytte en artikkel fra favorittelementer til handlekurven. Trykk på for å fjerne en artikkel. ikonet. Legg produkter i handlekurv Legg utvalgte produkter til Handlekurven ved å trykke ikonet Antall artikler i handlekurven vises øverst på siden. fra søkeresultatlisten. 20

21 Hurtig utsjekking/overførsel til innkjøpssystem Trykk på lenken Ekspressbetaling for å ta handlekurven til rekvisisjonsbildet i Agresso innkjøp. Ved ekspressbetaling er det ikke mulig å gjøre endringer før du sjekker ut. For å gjøre endringer i handlekurven kan du trykke på Min handlekurv øverst på siden for å åpne handlekurven før du sjekker ut. Denne menyen lar deg endre mengden (kvantitet) av produkter, fjerne produkter og sjekke ut kurven. Endre mengden i Kvantitet (mengde) og trykk ikonet for å oppdatere den totale kostnaden til kurven. For å fjerne produkter fra handlekurven kan du trykke på ikonet. Lagre favoritthandlekurver Lagre lister over ofte kjøpte produkter som Mine favoritthandlekurver. Søk etter produkter som ønskes og legg de til en ny handlekurv. Trykk Lagre som favoritthandlekurv, skriv inn navnet til kurven og lagre den ved å trykke på Ok. For å bestille de samme produktene neste gang kan du åpne Mine favoritthandlekurver under fanen Mine favoritter og trykk ikonet for å overføre til aktiv handlekurv. Trykk for å fjerne en kurv. Fjern enkeltprodukter i favorittkurv ved å trykke på. Trykk på for å kopiere en eksisterende favorittkurv. Overføre handlekurv til innkjøpssystem Trykk Til kasse for å ta med handlekurven tilbake til Agresso innkjøp for videre behandling. 21

22 Sluttbehandle handlekurv i Agresso innkjøp Artikler som er hentet fra offentlig markedsplass blir synlige i skjermbildet for registrering av rekvisisjon når man klikker på knappen Generer til rekvisisjon. Skjermbilden fylles da med en rad pr artikkel i handlekurven fra markedsplassen: På den enkelte artikkel ligger det et forslag til kontostreng og avgiftskode. Om denne skal endres: Klikk på raden og åpne seksjonen for Kontering. Kontering for den enkelte artikkelrad endres her. Når rekvisisjonen er ferdig utfylt klikker du på Lagre øverst til venstre i skjermbildet. Du får da en melding om at rekvisisjonen er lagret, sammen med et rekvisisjonsnummer. Ordren sendes nå elektronisk, enten direkte til leverandør (under kr 3000,-) eller via en godkjenner av ordren. Ordresvar/bekreftelse fra leverandør skal komme til den epostadresse som er registrert på bestilleren. 22

Registrere rekvisisjon

Registrere rekvisisjon Registrere rekvisisjon Markedsplass Logg på Agresso Self Service Velg Innkjøp i menyen til venstre Klikk på Rekvisisjoner - standard Tast inn eget Ansvar og Teneste Klikk på knappen Gjør innkjøp Og du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

IBX Search Engine Brukerveiledning

IBX Search Engine Brukerveiledning IBX Search Engine Brukerveiledning Manuell Revisjon: 12.1 Dato: 13 - FEB - 2012 Språk: Norsk Dokumentkontroll Endre logg Kapittel Dato Beskrivelse Alle 20.09.2010 Endre mal og oppsett 3.3 & 3.4 20.09.2010

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service

AGRESSO BUSINESS WORLD. Rapportering i Agresso Self Service AGRESSO BUSINESS WORLD Rapportering i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013 Innholdsfortegnelse: Pålogging til Agresso Web Portal 3 Menyruten 4 Mine oppgaver... 4 Rapporter... 4 Tid og utlegg...

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

INNLEDNING... 4 INTRODUKSJON TIL AGRESSO... 5 PRINSIPPER OG BEGREPER FOR ARBEIDSFLYT... 8 SKISSERING AV ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT...

INNLEDNING... 4 INTRODUKSJON TIL AGRESSO... 5 PRINSIPPER OG BEGREPER FOR ARBEIDSFLYT... 8 SKISSERING AV ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 ELEKTRONISKE MÅL... 4 2. 3. INTRODUKSJON TIL AGRESSO... 5 PRINSIPPER OG BEGREPER FOR ARBEIDSFLYT... 8 3.1 BEGREPER I ELEKTRONISK FLYT... 9 3.2 PRINSIPPOVERSIKT

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER Hensikten med denne veiledningen Denne veiledningen har til hensikt å gjøre rede for bestillingsrutinen for registrering av ordre for faste kostnader via Agresso e-handel,

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 3 Kjære kunde... 3 Et overblikk... 5 Forsiden... 5 Varekategorier / navigering... 7 Upålogget navigering... 7 Tips: URL-navigering...

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 2 Kjære kunde... 2 Et overblikk... 3 Forsiden... 3 Varekategorier / navigering... 4 Upålogget navigering... 4 Pro-Tips:

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72 Ajour Office er et komplett administrativt system tilrettelagt for enkel og effektiv gjennomføring og registrering av den daglige forretningsførsel i en virksomhet. Du registrerer forretningstilfellene

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice Customer Service. Brukerkurs. Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice Customer Service Brukerkurs Sist endret: 12.04.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation.

Detaljer

Brukerveiledning til korpsdrift

Brukerveiledning til korpsdrift Brukerveiledning til korpsdrift Innledning Etter en lang utviklingsperiode har NMF nå lansert nye tjenester for korpsdrift på nett. Dette dokumentet vil utvikles etter hvert som mer funksjonalitet legges

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Dormer OnLine Brukermanual for kunder Norge. Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3

Dormer OnLine Brukermanual for kunder Norge. Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3 Brukermanual for kunder Norge Innhold 1. INTRODUKSJON OG ADGANG TIL SYSTEMET...2 2. LOGGE INN OG ENDRE PASSORD...3 3. STARTSIDE OG MENYER...4 4. BESTILLING...6 5. SENDE ORDRE...9 6. HURTIG-BESTILLING AV

Detaljer