Nr Årgang 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 2014 Årgang 11"

Transkript

1 Nr Årgang 11

2 Side Ord fra Overmester 3 Fra redaksjnen 4 Minnerd 5 Strikking til Ullevåls prematuravdeling 6 Tanker fra Mr Teresa 6 Vennskapsdikt 6 Bkhjørnet 7 Reisebrev fra Hilde i New Yrk 8-9 Tur til Island 10 Kapellan 11 Lerum-besøket Gd kmmunikasjn g livskvalitet 14 Rehabilitering av Strtingsgaten Musikkhjørnet Kjekt å vite 18 Hvrfr Jesus-barnet smilte 19 Mrsiden 20 Matkrken 21 Ssialaften 22 Ord m ledelse års VeJu 23 Sekretærens side Julediktet 26

3 Overmester har rdet Kjære Søster! Vi har lagt bak ss en begivenhetsrik høst. Også i denne terminen har vi utført alle grader med stil. Det er fltt at vi har fått fire nye søstre i vår søsterkjede. Det er viktig at vi alle tar eierskap til lgens vekst, g har frståelse fr nødvendigheten av rekruttering. Men det er gså viktig at vi tar vare på hverandre, slik at vi føler at lgen er et gdt sted å være. Jeg vil takke søstrene fr et gdt fremmøte denne høsten. Husk at nettpp du betyr ne fr Teresa. Tenk på at når du kmmer i lgen, så er det nen sm blir glade fr det. Tradisjnen tr hadde vi i høst besøk av vår vennskapslge i Lerum, Rebekkalge nr. 42 Catharina Christina Lillie. Mange Teresa-søstre gjrde en fenmenal innsats ved planlegging g gjennmføring av arrangementet. Tusen takk til dere alle. Dessverre har vår Undermester Kirsti Hage sluttet. Hun valgte å melde seg ut av Ordenen g vår lge. Hun gjrde en fltt jbb sm Undermester, g det var leit å miste henne. Str. Eks Strrepr. Eva Hemstad var sprty g steppet inn sm Fung. UM på strak arm g gjrde en glimrende jbb. Str. Tine Mathesn ble valgt til ny Undermester g vertk embedet 4. desember. Jeg ønsker henne lykke til. På Strlgemøtet i smmer ble det vedtatt en del lvendringer, g her nevner jeg de aller viktigste: Kasserer-embedet utgår fra g med neste embedsperide, g kasserers plikter blir verført til Skattmester CM-embedet blir fra neste peride et valgt embede. De valgte nemndene skal nmineres g velges samtidig med valgembedsmennene. Strrepresentanten, sm velges fr fire år, skal nå velges samtidig med valgte embedsmenn det året det er valg på SR. Inneværende peride ønskes frlenget med ett år slik at installasjn av Embedskllegiet g SR skjer samme år. Alle prtkller skal nå refereres i Trskapsgraden. Dette vil gi yngre søstre bedre innsikt i lgens frhandlinger g drift. Det ble gså diskutert m tiltalefrmen "De eller du kan benyttes fr Rebekkainstitusjnen. En rådgivende avstemning ønsket at det enkelte Rebekka-distriktsråd selv beslutter hvilken tiltalefrm enhetene skal benytte. Vårt distriktsråd har besluttet å frtsette med De-frmen. Men hvis vi går på besøk i andre distrikter, kan vi ppleve at du-frmen benyttes. Vi nærmer ss en str høytid, julen står fr døren. La ss gi hverandre msrg, varme g glede. Jeg vil med dette ønske søstrene med familie en gd jul g alt gdt fr det nye året. Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet g Sannhet Anne Christine Jhansen 3

4 Fra redaksjnen Kjære lesere! Teresa-Psten (TP) er nå blitt vksen «dame» på 11 år. Trss den unge alder, har hun levd et interessant g begivenhetsrikt liv, men sm alle andre har hun hatt sine «ups and dwns». En peride hang TP-livet i en tynn tråd da prisen fr trykkingen steg i været. Spørsmålene var da: 1) Måtte vi ut på byen fr å finne en løsning, dvs. en Trykker?, g 2) Ville hennes eier være villig til å livnære henne på denne måten? Men etter en tid med tunge tanker m eventuell nedleggelse av TP, km gladmeldingen m at vi har fått tillatelse til å kpiere bladet på kpimaskinen i garderben. Det rdner seg fr snille søstre. Spørreundersøkelsen m TP-utgivelse i papirutgave vs. nettutgave ga indikasjn på at papirutgaven var mest ppulær. Mens nen kun ønsker den på nett, ønsker andre begge deler. Utdelingen av TP gjøres på de t siste møtene i hver termin, g heldigvis ser vi ivrige søstre sm står i kø fr å hente bladet sitt. Ingenting gleder et redaksjnhjerte mer. Men likevel sitter vi fte igjen med en bunke uavhentede blader. Fr å slippe unødige prtugifter, ppfrdres derfr søstrene til å ta med bladet til en medsøster sm f.eks. br i nærheten, eller sm de vet at de treffer i nærmeste fremtid. Våre lesere kan gså denne gangen glede seg til et innhldsrikt blad. SÅ ubeskjedne tillater vi ss å være på vegne av våre skriveføre søstre sm igjen har bidratt med variert g interessant stff. Her er det frhåpentligvis litt fr enhver smak, alt fra Overmesters infrmative side til artikkel fr bkelskere. Og selvfølgelig har vi med en fyldig g ft-illustrert artikkel m høstens begivenhet, nemlig besøket fra vår vennskapslge i Lerum. Gd lesning! Inger-Jhanne Fsmark Redaksjnen ønsker alle en riktig gd jul g et gdt nytt år! Teresa- Psten Utgiver E-pst Nr Reb.lge nr. 65 Teresa Redaksjnen: Gunnvr Hesselrth, Inger-Jhanne Fsmark Inger Hasle, Tne-Merete Fremstad

5 I det frløpne halvåret har vi hatt den stre srg å miste t av våre søstre, Elna Thulin Eikrem g Anne-Lise Me. Det var bare t års aldersfrskjell på dem, men mens Elna ble innviet i lgen 70 år gammel, begynte Anne-Lise allerede da hun var bare 43. Naturlig nk er det derfr str frskjell på antall verv de har hatt i lge g leir, g hvr gdt lgesøstrene kjenner dem. Allikevel st engasjementet g interessen fr Odd Fellw Ordenen sterkt hs dem begge, g vi vil savne dem. Elna Thulin Eikrem ( 1929) Vår søster Elna Thulin Eikrem falt ut av vår kjede 11. juni Hun ble 85 år. Hun ble innviet i Ordenen 18. februar Elna var en fltt, blid g psitiv søster sm levde etter budrdene. I mange år var hun leder fr Odd Fellws venner i Osl. Arbeidet der var viktig fr henne, g hun gjrde en fltt jbb. Hennes datter har frtalt at lgen g hva den står fr betydde mye fr henne. Bisettelsen fant sted 25. juni i Alfaset kapell. Mange Teresa-søstre deltk. FRED MED HENNES MINNE Anne-Lise Me ( 1931) Vår søster Anne-Lise Me døde 9. september Hun ble 83 år gammel. Hun ble innviet i Rebekkalge nr. 2 Urania, g gikk senere ver til lge Teresa da den ble stiftet. I vår lge var hun Skattmester, UM, OM g Eks OM. Hun var Strrepresentant fr lge nr. 102 Cnstantia i fire år, var i Leir nr. 1 Osl g senere i Leir nr. 17 Christiania. Anne-Lise skulle ha fått sin 40-års Veteranjuvel i ktber, men dessverre gikk det ikke slik. Vi er mange sm fylles med takknemlighet ver det fellesskapet vi fikk med henne. Det hadde så mange fasetter. Det var latter, dype samtaler, msrg, humr, srger g gleder, g ikke minst ivaretakelse av de menneskene hun var glad i. Hun fulgte pp søstrene g ringte g inviterte dem hjem til seg. Hun var nesten ved målet m å ha alle i lgen på besøk. Anne-Lise var rakrygget g sterk, std på sine meninger g ga beskjed hvr skapet skulle stå, men det er like viktig å få sagt at hun var flink til å rse, støtte g vise msrg. Utenfr Ordenen ytet hun et betydelig humanitært g ssialt arbeid g bidr med dette til å gjøre Ordenen kjent utad på en psitiv måte. Vi har fulgt henne i nedturer g ppturer g hvrdan hun ble satt på prøve. Takket være hennes psitivitet g stre innsikt i livet mestret hun dette på en fin måte. Anne-Lise ga inspirasjn, ærlighet, varme g styrke til lgen g bidr til at lge Teresa er en glad lge. Hun etterlater seg mange gde minner sm frtsatt vil leve blant ss. Vi var så inderlig glad i henne. Bisettelsen fant sted 19. august i Nrdberg kirke med mange Teresa-søstre til stede. FRED MED HENNES MINNE Anne-Christine Jhansen 5

6 Strikking til nyfødte ved Ullevål Universitetssykehus Jeg ønsker å rette en takk til de strikkeglade lgesøstrene sm har bidratt til at de små nyfødte/syke på prematuravdelingen ved Ullevål Universitetssykehus har fått luer, skker, tepper g vtter i babyull. Sykehuset retter gså en str takk til alle søstrene. De har nå nk små plagg fr en stund fremver, men setter veldig pris på alt de har fått. Med søsterlig hilsen Bjørg Pedersen Agwu Anita Hlth Bøås har sendt følgende innlegg m den åndelige fattigdmmen i rike land. På en dag etter dagen, vellykket g samlende, tenker jeg at uansett hva Odd Fellw reflekterer til den enkelte gjennm sine budrd, har vi alle et fellesskap sm gjør ss rikere g mindre ensmme. Fest g samhld blant venner er gjennmgående hs ss i lge Teresa, g da jeg fant følgende utklipp tenkte jeg at lgelivet gir en dimensjn vi alle bør være takknemlige fr. Mr Teresa sa: De sultende er ikke bare de sm sulter etter brød, men gså etter kjærlighet g msrg, g etter å være ne fr nen. De hjemløse er ikke bare de sm savner et hus av sten, men gså de sm ikke har nen å være sammen med. Mr Teresa hevdet videre at den åndelige fattigdm i den vestlige verden er langt større enn den materielle fattigdm blant vårt flk. I Vesten finnes det milliner av mennesker sm lider frferdelig under ensmhet g tmhet. De føler seg uelsket g uønsket. Disse mennesker lever ikke i sult i fysisk frstand, men de gjør det på en annen måte. Jeg ønsker meg en venn jeg kan le sammen med, en jeg kan dele alvr med, en sm kan mre meg med sine replikker, g sm gså kan veilede meg. Og nen ganger, må jeg innrømme, ønsker jeg meg en sm kan beundre min skarpsindighet g innsikt. Rbert Burns 6

7 Under mine lange smmerpphld på Skåtøy er jeg en flittig bruker av bibliteket i Kragerø. Fra denne smmeren har jeg valgt ut tre bøker sm spesielt fengslet meg, men ikke alle kan anbefales like sterkt Tr Bmann-Larsen: Svaret Jeg har med str interesse lest de fem første bindene av kngebigrafien m «Haakn g Maud». Nå freligger det sjette bindet «Svaret». Min første tanke var at dette «Nei» fra Kngen i 1940 har vi j lest g hørt m utallige ganger siden den gang, så derfr ble jeg gledelig verrasket ver denne bken, sm nesten er like spennende sm en thriller! Kngens første «nei» var svar på et krav fra tyske kkupanter g fylte nasjnen med stlthet. Men så skjer det at ideen m et kngerike uten knge sl rt i hvedstaden. Kng Haakn skulle trekke seg g den lille prins Harald kunne ble trnarving! Og frslaget km fra landets egne flkevalgte, Strtinget, gdt hjulpet av tyske myndigheter selvsagt, g frårsaket Kngens andre «nei». Dette dramaet utspiller seg altså mellm g i 1940 g gjenfrtelles av den glimrende histrie- g spenningsfrfatteren Bmann-Larsen. Han har hatt et unikt kildemateriale, bl.a. The Ryal Archives i Windsr. Dette er en usedvanlig gdt frtalt histrie m et svik sm ikke passer med de mange heltemdige skildringene vi ellers har lest m krigen i Nrge. Også persnskildringene er unike, ikke minst den irniske snert han bruker m Gustav V sm pphevet seg til en slags «fredsmegler» mellm Hitler g Gerg V, g skrev til Kng Haakn at han burde trekke seg! Når han altså hadde tid mellm sine tennispphld i Båstad. Dag Slstad: Det uppløselige episke element i Telemark i periden Denne bka utløste en heftig debatt da den utkm: Er dette en rman eller ikke? Jeg ble veldig nysgjerrig g måtte bare lese den. Den begynner slik: «Les langsmt, rd fr rd, hvis man vil frstå hva jeg sier». Jaha, så var det bare å starte på de 426 sidene sm gikk i ett uten kapitler, uten nen verskrifter, uten dialger. «En fullstendig innsamling av data m min mrsslekt.» Jeg var sta nk til å lese denne «rd fr rd», men ble frt enig med meg selv m at dette ikke en rman. En familiekrønike? En datautskrift fra Riksarkivet ver Slstads mrsslekt i Telemark? Navn, født, gift, død, antall barn, hvilken gård, kjøpt, slgt, vekst g fall, brave småbønder g slue strbønder. Men jeg må kreditere Slstad fr hans evne til å hlde styr på dette verveldende materialet, men til hvilken nytte? Så hadde det seg så heldig at Dagbladets litteraturanmelder Cathrine Krøger i smmer skulle ha en litteraturkveld med nettpp Dag Slstad på Skåtøy kafe g galleri. Og gjett hvem sm stilte først i køen? Jeg rakk til g med t glass rødvin før litteraturens svar på Odd Nerdrum inntk scenen. Cathrine Krøger spurte: Hvrfr er dette en rman? Hvrpå Dag Slstad svarte med fast røst: Det er en rman frdi jeg sier det er en rman. Fikk vi nen videre frklaringer utver dette? Ikke sm jeg kunne ppfatte. Han leste litt hist g her fra bken g påpekte hvr viktig det var fr ham å finne tilbake til alle i sin mrsslekt. Ja, fr ham var det nk det, men har det nen allmenn interesse? Derm strides frtsatt de lærde kanskje? Ry Jacbsen: De usynlige Så ver til fjrårets kanskje beste nrske bk, De usynlige. Det var den siste bka jeg leste før returen til Osl, fr den var utlånt smmeren igjennm. Og det er ikke vanskelig å frstå, fr dette er på alle måter en utrlig gripende bk. En beskrivelse av et miljø på en øy på Helgelandskysten ved begynnelsen av frrige århundre, hvr menneskene tappert g mdig kjempet mt fattigdm, ulykker, srg, sykdm g ikke minst værgudene. Og likevel er det en vakker bk sm fengsler leseren fra første til siste side. Vi skulle gjerne ha fulgt disse menneskene videre! Mer behøver jeg ikke å si, g dere sm ikke har lest den, løp g kjøp, eller lån den på bibliteket, men regn med ventetid, fr den er alltid utlånt! Randi Wichmann 7

8 Sm søstrene vet, fylte jeg 50 år i juni, g i den frbindelse fikk jeg en uke i New Yrk av min kjære samber. Turen ble nøye planlagt g billetter bestilt i gd tid. Vi hadde laget prgram på frhånd, g siden min venninne sm var med, er gdt kjent i NY, hadde vi egen guide gså. 18. august ankm vi i 13-tiden amerikansk tid (kl nrsk tid). Vi klarte å hlde ut til ca. kl amerikansk tid denne kvelden, men da var vi utslitt pga. tidsfrskjellen. Første dag var vi ppe allerede kl Etter frkst gikk vi hele veien til Greenwich Village (1,5 time) g videre en 3-timers Fd walking f New Yrk/Greenwich. En fantastisk tur med stpp flere steder fr å smake på ljer, ster, vin g italiensk mat, ikke minst ckies sm smeltet i munnen. Dag 2: Ned til 42th/Hudsn g med Circle Line Cruise til Statue f Liberty. Nydelig båttur i strålende sl. En lunsj g spasertur g litt shpping ble det gså. Dag 3: Taxi til Brklyn g Brklyn Bridge tilbake til Manhattan, en spasertur jeg sent vil glemme. Det var veldig spesielt å gå ver bren, hvr det er hengt pp tusenvis av hengelåser. Skikken skal visst stamme fra Kina, g m man henger pp en slik lås sammen med sin elskede, skal det bety evig kjærlighet! Etter en tur til Freedm Twer, sm dessverre var stengt pga. byggearbeider, gikk vi pp Bradway g fant en kselig irsk kr. Innehaveren, Michael g hans freldre var veldig inkluderende g frtalte både m deres irske aner g m byen. Det viste seg at Michael var brannmann g stasjnert på Ladder 1, brannstasjnen sm rykket ut først 11. september Han tk ss med til brannstasjnen hvr vi fikk se minnetavlen ver de sm de mistet denne frferdelige dagen. Det er ne av det sterkeste jeg har pplevd. Dag 4: Km raskere enn frventet. Plutselig var vi på vei ned til Pier 6, Liberty Helikpters, hvr vi hadde reservert en helikptertur. Fantastisk, men litt skremmende g masse smmerfugler i magen. 8

9 Dag 6: Opprant med strålende sl, g vi reiste ut til Barcleys Glf i Paramus/New Jersey fr å følge Fedex-turneringen. Dessverre var Tiger Wds skadet, g Henrik Stenssn sl seg brt på hull 4, men vi fikk likevel med ss mye bra glf den dagen. Turen virket sm en evighet, men tk kun 20 min., g da var det gdt å slappe av i Battery Park med lunsj g litt i glasset fr å re nervene. Om kvelden var vi på et av teatrene på Bradway g pplevde Les Miserables, en strålende musikal hvr det var actin fra start til slutt g mye fantastisk musikk. Dag 5: Av gårde til Tp f the Rck på 49th/6th, altså på Rckefeller Centre med impnerende utsikt. Et av høydepunktene fr meg var å besøke Triumph Twer, en fantastisk bygning med vannfall i fajeen g glitter g stas. Etter lunsj kste vi ss med tur i hestedrsje i Central Park. Dag 7: Litt shpping på frmiddagen, g det var tid fr lunsjbuffet g knsert av Harlem Gspel Chir, sm leverte fra begynnelse til slutt. Etter mye gd mat g musikk måtte vi bare gå High Line New Yrk fra 30th til 12th Street, en gammel jernbanetrasé sm er laget til gangvei g utgjør en grønn lunge midt i New Yrk. Etter spaserturen på vel en time, satte vi ss ned på Brass Mnkey (en av NYs mest ppulære uteserveringer på et tak i en gammel bygning) i Meatpacking District. Så er hjemreisedagen kmmet, g det er på tide å pakke g sjekke ut. Vi slapper av en stund på Time Square med kaffe g ser på livet før vi avslutter med hyggelig lunsj g setter ss i taxi til flyplassen. Farvel New Yrk fr denne gang!!! Vi kmmer tilbake!!! Hilde Pedersen 9

10 Ni Eks OM fra Osl reiste til Island fr å delta på et leirmøte. Vi var OM samtidig i distrikt 1 g 21. Vi ble svært gdt mttatt i Rebekkubudir nr. 1 Trhildur v/hm Gudrun Skuladttir. 12 matriarker ble pptatt i Trens Grad g det var 110 matriarker til stede. Videre dr vi til Gullfss sm er et fltt syn med sine utallige nivåer g fsser. Til slutt så vi Geysir, sm har utbrudd på pptil 30 meter i høyden. Utbruddene er frårsaket av damp sm presser vannet fra dypet pp til verflaten. I Reykjavik er det fem lger g én leir sm hlder til i Odd Fellw Huset sentralt i byen. I nrd g øst på Island er det ytterligere t leire med flere lger. Det er gd ppslutning m Odd Fellw på Island, g det er kø fr å bli pptatt i lgene. Leirmøtet startet kl lørdag frmiddag. På ettermøtet ble vi gjestene påspandert deilig lunsj, g det var visning av gamle tradisjnelle islandske drakter. Det ble en interessant g hyggelig frmiddag. Fr øvrig reiste vi rundt på Island i en leid flkevgnbuss g pplevde den barske naturen. Vi besøkte Thingvellir der det første Tinget på Island fregikk i år 930. Her møttes representanter fra hele landet g vedtk lver. Stedet fungerte gså sm en dmstl. Thingvellir står på UNESCOs verdensarvliste. Stedet befinner seg mellm det eurasiatiske g det amerikanske kntinentet. Platene glir sakte fra hverandre med 7 mm i året, g danner en sprekk i bakken. Dette lager et spektakulært landskap. Reisen ble avsluttet i den Blå Lagune, sm er et bad under åpen himmel g sm er ppvarmet av varme kilder. Temperaturen var ca. 38 grader C i vannet mens det var åtte grader i luften. En spesiell pplevelse. Restaurantene i Reykjavik er en gurmetisk pplevelse, g vi nøt hummersuppe, fisk g skalldyr m.m. servert på fancy tallerkener g fat. Vi var alle svært frnøyd med en kjempefin tur da vi dr hjemver med Iceland Air. Bdil Knudsen 10

11 Det er den påtrppende Overmesters ppgave å utnevne Kapellanen. De sm har bekledd dette embedet, er samstemte i at det er et fantastisk fint verv. Jeg ble derfr både glad g stlt da Overmester Anne Christine Jhansen ringte meg g spurte m jeg kunne tenke meg å være Kapellan i hennes embedsperide. Jeg har nærmet meg ppgaven med ærefrykt. Det er så mange fltte søstre sm har bekledd denne stlen før meg, g jeg synes det er viktig fr hele lgemøtet at Kapellanen presenterer tekstene tydelig g med innsikt. Ved innsettelsen i embedet blir det bl.a. sagt: Det skal være alvr g høytid ver våre lgemøter, g det at våre bønner tlkes på en varm g verbevisende måte, skaper den høytid sm er så avgjørende fr lgens trivsel, g kanskje ikke minst fr den nye søster når hun første gang står fran Kapellanens stl. Litt å leve pp til fr en Kapellan! Kapellanen har sm ppgave å lese bønnene, lese listen ver søstre sm har gått brt, lese histrikken før pptakelse g gradpassering g ellers delta i det rituelle arbeid. I tillegg kan Kapellanen bidra med innlegg, gjerne egne tekster eller emner fra Etisk Pst. Jeg har ved et par anledninger lest nen rd til ettertanke. Det har vært fint å finne frem til disse, g det har gledet meg at mange har likt det de hørte. Ja, det er en fltt ppgave å være Kapellan. Det er spesielt å fremsi Den Gylne Leveregel i begynnelsen av hvert lgemøte g vite at samtidig blir dette sagt i lger ver hele verden. Budskapet er allmenngyldig g inngår i en eller annen frm i de fleste religiner, nasjner g flkeslag. Det er så enkelt, så hvrfr skal det være så vanskelig å realisere? Inger Hasle På lgemøtet 2. ktber leste jeg syv punkter m hva sm skaper ekte g varig glede fr ss mennesker. Disse er: Det første er en gd selvfølelse. Uten den vil vi bare ppleve glede når det er knyttet til prestasjn, status eller materielle gder. Det andre er at vi lever i takt med våre verdier g gjør ne vi liker g finner meningsfullt både fr ss selv g fr andre. Det tredje er å velge hva man ønsker å mene ne m g hvem man ønsker å hevde sin mening verfr. Nen ganger er det nødvendig å si fra, andre ganger er det unyttig bruk av energi. Det fjerde er å ta valg sm er tilpasset det sm er viktig fr ss selv. Mange tar valg kun fr å tilfredsstille andre g da ender det sm regel med frustrasjner. Det femte er å mestre sine egne følelser. Det er ikke hvrdan du har det, men hvrdan du tar det, sier et rdtak. Utfrdrende mennesker g situasjner støter vi garantert på i løpet av livet. Vi kan velge å la dem frsure vår tilværelse eller se det sm et bidrag til utvikling g livsvisdm. Det sjette er vår evne til å håndtere knflikter. Vi skal velge våre kriger, nen er viktige å kjempe fr, andre er bagateller Det syvende er å kjenne fysisk velvære ved å leve sunt, spise frnuftig, trene frnuftig g få nk søvn!!! 11

12 Catharina Christina Lillie g Teresa - mer enn 30 års vennskap g gjensidige besøk Da km kveldens verraskelse nr. 1: T kvinnelige kunstnere, en pianist g en spran fra Ungarn, underhldt ss med perettearier g klaversl til str fryd g stående applaus. På sitt arbeidsværelse i Arbiens gate hadde Henrik Ibsen et strt prtrett av August Strindberg på veggen. Han ønsket å ha Strindbergs stikkende øyne i nakken fr å bli inspirert til å skrive bedre enn han. Denne anekdten frtalte guiden på Ibsen-museet sm en litt mrsm innledning før mvisningen fr våre svenske søstre fra Lerum, 43 i tallet, g mange Teresa-søstre. Vi gikk gjennm Ibsens stre g - etter datiden - mderne leilighet med både badekar g vannklsett, g fikk en innføring/repetisjn av vår største dikters liv g levnet. Ekteparet Ibsen fikk ikke mange gde år i Arbiens gate; Henrik fikk slag g var dårlig de siste fem årene av sitt liv. Han døde i Suzannah var sterkt plaget av leddgikt g kunne ikke kmme seg ut. Hun ble bende der til sin død i Leiligheten ble da slgt, innbet spredt fr alle vinder g lkalene benyttet til bl.a. tannlegekntrer. Heldigvis tk nen til vettet, g museet ble en realitet i Ne av møblementet, eller gde kpier laget etter ftgrafier, ble skaffet til veie, g leiligheten fremstår i elegant brgerlig stil ann Lerum-søstrene hadde reist hjemmefra tidlig m mrgenen, så de hadde nen travle timer fr å bli ferdige til lgemøtet kl Vi var ver 100 gallakledte Rebekka-søstre til stede g fylte gdt pp i A-salen. Sm alltid når vi møtes med Catharina Christina Lillie skulle det være innvielse; denne gangen av fire nye søstre. Alle embedsmenn g skuespillere var strålende g fikk velfrtjent mange gde tilbakemeldinger fra gjestene. 12 frivillige utskremte brødre i hvite skjrter g tversversløyfe ventet ute i lbbyen med sprudlevann i høye glass. Taffelet ble, sm seg hør g bør i slike sammenheng, innledet med Kng Harald Vs skål, utbrakt av vår nye Str Marsjall, Lill Kraft Jhnsen. Kngesangen g den svenske g nrske nasjnalsang fulgte hakk i hel, men da var gså den mest høytidelige delen av taffelet ver. Vi hygget ss med løyrm til frrett g lammeskank med rtgrønnsaker til hvedrett. Det ble pratet, skålt g sunget g lydnivået var til tider faretruende høyt. OM talte til de nye søstre, g én av dem, Gr Bull, takket på vegne av de andre resipiender. Lisbeth Winter Bryn talte på vegne av fadderne. Fine taler alle sammen. At Llle ble 85 år dagen før gikk heller ikke upåaktet hen. Svenskene deltk gladelig i flagging g bursdagssang, g OM verrakte vakre blmster fra ss alle.

13 Den svenske OM, Marie Svantessn, takket på sine lgesøstres vegne g lvet ss mer underhldning ved kaffen. Den mest ftgraferte skulpturen er Walking Wman av Sean Henry. En malt brnsedame med srt hestehale i vernaturlig størrelse. Guiden frtalte at alle ville ftgraferes sammen med henne, så de kalte henne Ekebergparkens Sinnatagg. Nå km verraskelse nr. 2: Først leste Kapellan Anita Svanquist Tage Danielssns kjærlighetsfrtelling m Sverige g Nrge (se under). Dernest reiste 43 svenske søstre seg g dannet et fantastisk kr under sin dirigent UM Britt-Marie Hallén. Krt g gdt: en strslått aften. Søndag våknet vi til regn, ikke det beste vær fr en mvisning i Ekeberg skulpturpark. Heldigvis - etter en halv times innendørs rientering m prsjektet Ekebergparken, ledsaget av et glass prsecc, hadde det regnet fra seg, g vi kunne gå gruppevis rundt i skgen uten paraplyer. Det var mye kritikk g mtstand mt parken før den ble innredet, men kritikken er så å si frstummet. Ekeberg er fremdeles en skg, riktignk med nen grusete stier g en skulptur her g der, men det er både stein, trerøtter g bakker nk fr både jggere g hunder. Frmiddagen ble avsluttet på Karlsbrg Spisefrretning, hvr vi nøt en deilig blmkålsuppe, akkurat det vi trengte etter en litt hustrig vandring. Og så var det tid fr avskjed. Lerum-søstrene avsluttet med den sangen de synger etter hvert møte (se under) g sm vi i Teresa etter hvert har fått lært ss - eller skal lære ss - innen vi skal til Lerum m t år. IH Nu Nu går går sista visan - dig dig vill vill ja jag sjunga sjunga för för Vi behöver varandra - du ch jag ch dm andra - sm står utanför Låt den sista strfen bli till en sång vi minns Tack för att jag får ha dig - tack för att alla finns Tage Danielssns kjærlighetsfrtelling m Sverige g Nrge Han hette Sverige ch hn hette Nrge. De älskade varandra från första stund. Vill du förena dej med mej, sa Sverige till Nrge en vacker vinterdag. Ja, gutten min, sa Nrge ch lg med hela Sgnefjrden. Låt ss ligga tillsammans mellan Östersjön ch Atlanten, sa han. Hvr du vil, min elskede, sa hn. Så lade de sig tätt sammanpressade. Han smekte henne mjukt över Nrdkaltten. Så sterk du er, min elskede, sa Nrge. Og ikke er du særskilt neutral heller, sm stygge tunger vil ha det til. Han kysste henne varligt på Galdhöpiggen ch Glittertind. Du kjennes meget bedre enn Danmark, viskade hn. Han kände ilningar ända uppifrån lappmarken ch långt ner i Småland. Bren ch Rxen vattrade sig förväntansfullt. Plötsligt sa han: Du, jag har aldrig varit i Osl. Da syns jeg det är på tide, sa Nrge smeksamt uppfrdrande. Han tg vägen över Mrkulien. De älskade häftigt, så att marken skalv, ty ingen kärlek är så stark sm den mellan två länder. Snön smälte undan ända upp till Treriksröset, ch det pryda Finland bankade upprört i väggen. Du är underbart mjuk på Hardangervidda, viskade Sverige ömt. Vær stille, min elskede, sa hn ch smekte hnm över Gävle. De smalt samman i en väldig mfamning längs hela Kölen. De älskade länge, länge. Uninen upplöstes först 1905

14 Disse stre temaene blir man aldri ferdig med. Fr at vi skulle bli litt klkere g få inspirasjn til å takle hverdagslivet bedre hadde Nevnd fr Styrkelse g Ekspansjn invitert psyklg/cach Reidun Gjersøe til ss på ettermøtet 4. september. Sammen med fredragshlderen reflekterte vi nærmere ver disse 10 punktene: 1. Dialg 2. Gde relasjner 3. Tenk psitivt 4. Tilbakemelding 5. Aktiviteter 6. Samspill 7. Raushet 8. Mat 9. Smilet 10. Humør Reidun Gjersøe lt ss ikke sitte sm passive tilhørere. Vi måtte bidra med våre tanker g pririteringer. Første gruppeppgave var å skrive hva vi la i begrepet gd livskvalitet, samt dele dette med den sm satt ved siden av. Oppgave nummer t var å skrive ne psitivt m den sm satt på den andre siden av ss, samt dele dette med hverandre. Dette ble gjennmført med livlig aktivitet g muntert engasjement. Ntatene fra ppgavene ble samlet inn g ved taffelet senere på kvelden leste leder fr Styrkelse g Ekspansjn, Lill Kraft Jhnsen, våre annyme svar. Et knsentrat følger her: Eksempler på gd livskvalitet Samvær g gdt frhld til familie g venner Gd helse g r i sjelen, fred med seg selv g mgivelsene Gdt humør/glede, blide, psitive, hensynsfulle mennesker Nærhet g tillit, kunne være ne fr andre Eksempler på psitive tilbakemeldinger til sidemannen Blid, ppmerksm, ptimistisk, gjestfri Har meninger uten å såre Trygg, mrsm, glimt i øyet Rlig, behagelig, lett å snakke med, et gdt smil Kunnskapsrik, strukturert, får til så mye Inspirerende, klarer å kmme tilbake etter nedturer Har beriket mitt liv Det kan virke så lett å etterleve disse, men vi vet vel alle at det krever ne av ss. Vi trenger hele tiden å bli minnet m hvrdan vi bør være mt hverandre. Å ta seg tid til å tenke ver hva begrepene betyr fr nettpp en selv, gjør at vi kmmer et stykke på vei. Nevnd fr Styrkelse g Ekspansjn 14

15 24. september var det et infrmasjnsmøte fr eierne (lgene i Osl) i Scala, Strtingsgaten 28. Møteleder, Erik Bern, presenterte den videre kjøre-planen g redegjrde fr de frslagene sm nå har kmmet inn fra i alt fem arkitektfirmaer. Alle frslagene er vår eiendm g kan nå fritt brukes sm idégrunnlag uten at man frplikter seg til å benytte et bestemt arkitektfirma. Det skal være ekstrardinær generalfrsamling 20. nvember fr å gi fullmakt til å starte frprsjektet slik at en generalplan kan vedtas på rdinær generalfrsamling i Strlgen er gså kmmet på banen g har satt ned et utvalg sm skal arbeide med strategi fr Ordenens lkaler i Osl, men det presiseres at den ikke vil invlvere seg i generalfrsamlingens vedtak eller styrets beslutninger. Det er eierne gjennm generalfrsamlingen sm bestemmer. Der er j nedfelt mangt g meget i lver m lgenes eiendmmer g Ordenslkaler sm en ikke bare kan hppe ver, selv m frretningsgården er en annen sak. Det ble gså stilt spørsmål ved de frskjellige arealdispsisjner i bygget, m det f.eks. vil være aktuelt med kinsaler i 2023? Freløpig er ingen bindende beslutninger tatt, g det presiseres at vi er tidlig i frløpet. Stemningen i salen gikk abslutt i retning av at lgene g Strlgen skal tilbake i St.gt. 28, g frtrinnsvis gså være her under byggeprsessen så vidt mulig. Midlertidige lkaler må være sentralt i byen! Det ble sterkt understreket at en i alle fall ikke må gjøre samme tabben sm ble gjrt i Bergen g flytte helt ut av byen! Dessuten har Strlgen i Nrge sine kntrer i OF-gården g den er således gså et viktig symblbygg fr Odd Fellw Ordenen i hele landet, ikke bare fr Osl-lgene. SS Mrten Buan antydet at det nå vil bli meget lenge til nen ny lge blir stiftet i Osl. Det kan heller gå i retning av at de mindre g svakere lgene blir bedt m å vurdere sammenslåing på sikt, dersm ikke medlemstallet tar seg pp. Det ble derfr sagt at det ikke er behv fr mer enn t stre lgesaler, g en av dem skal være tilrettelagt fr leirg Strlgemøter, g t mindre lgesaler, alle med tilstøtende selskapslkaler. I tillegg er det et behv fr en møtesal på samme nivå sm den nye Scala. Ut fra strategier g planer vil fremtidens arealbehv være på tilsvarende nivå sm dagens, men med en mer hensiktsmessig kntr- g møtermsløsning kan arealbehv være mindre. Dep SS Tril Grundtvig Skugaard, DSS Kari Belgum g Str Skm Paal Østme (blant flere) sitter i Strlgens arbeidsgruppe. Det er ikke lagt fram ne knkret frslag m hvr lgene evt. kan være i byggeperiden, men signalene fra Strlgen tyder på at vi ikke bør flytte ut av sentrum. Å selge eiendmmene på Kringsjå sm en finansieringsmulighet er ikke nevnt. Prisverslag på entreprisen er ikke gitt. Det er fr tidlig å snakke m krner, men man kan ha flere frskjellige mdeller avhengig av m man velger ttalentreprise eller velger å styre hele eller deler av rehabiliteringen selv, ne sm da vil kreve str kmpetanse i gårdsstyret. Det er viktig å kmme i dialg med evt. leietakere på et tidlig tidspunkt, slik at man vet hvem sm kmmer inn g på den måten kan la dem være delaktige i utfrming av sine egne arealer. Her kan det være snakk m nye større leietakere, kanskje kan et knferansesenter i samarbeid med Htell Cntinental være en idé i stedet fr kinsaler? Eller fr eksempel htelldrift (med ekstern aktør) i deler av St.gt. 28. Mulighetene begrenses vel bare av fantasien her. Vi vil frtsette å påvirke Strlgens kmite, både gjennm egen lge g Strrepresentanter. Det er tenkt at det skal være en prsjektrganisasjn gså på lgesiden med medlemmer fra eierne. Der bør det kmme inn søstre g brødre sm kan ne m eiendm. Representanter fra Reb.lge nr. 65 Teresa i A/S Strtingsgaten 28 15

16 Musikkhjørnet Mzarts kvinner Cnstanze Mzart født 5. januar 1762 i Tyskland, død 6.mars 1842 i Østerrike Den stre, genifrklarte Wlfgang Amadeus Mzart kan vi det meste m. Men hans unge frue Cnstanze (født Weber), har gså en plass i histrien. Cnstanze km fra en musikalsk familie. Far, Fridlin Weber, var sanger ved hffperaen i Mannheim, g den berømte kmpnisten Carl Maria vn Weber, var hennes (halv-)fetter, g både Cnstanze g hennes tre søstre hadde gde sangstemmer. Av søstrene var ikke Cnstanze den Wlfgang først kastet sine øyne på, hun var «...ikke stygg, men langt fra vakker...» sm han skrev til sin far. Det var stresøsteren Alysia, sm han skrev en arie til, han var frelsket i. Dessverre fr ham, var det ikke gjengjeldt, hun ville slett ikke ha en fattig kmpnist, dessuten ble hun etter hvert en gdt betalt perasangerinne sm tjente mer enn dbbelt så mye sm sin far. Mzart måtte tjene til livets pphld ved å ta pianelever, g en av disse, unge Jsephine, var frelsket i ham. Men Wlfgang beskriver henne sm «tykk, svettende, skitten g fæl». Etter disse t dame-affærene flyktet han inn i armene til Cnstanze sm var «...ikke intelligent, men har nk sunn frnuft til å bli hustru g mr». Hvilket hun ble g frembrakte seks barn på ni år; kun t av dem nådde vksen alder. Men først var det en kamp fr de unge frelskede. Gamle far Mzart var ikke begeistret fr frbindelsen. Han mente at fru Weber hadde satt pp en felle, hun beskyldte Wlfgang fr å ha kmprmittert hennes datter, da han en stund bdde hs familien Weber, g prøvde å presse ham inn i en ekteskapskntrakt. Hun ønsket gså at de unge skulle b hs henne g frsørge henne. Fruen hadde nemlig en sterk trang til det sterke, så hun trengte penger... Wlfgang på sin side tryglet sin far m å gdkjenne ekteskapet med begrunnelsen «de fleste trr j at vi allerede er gift!». Far ble til g med tilbudt alt han (Wlfgang) tjente. Nå var j ikke det så mye, da... Cnstanze ble etter hvert lei av denne kampen m henne g flyttet like gjerne inn hs en barnesse med et heller tvilsmt rykte. Fru Weber truet med plitiet fr å hente datteren, Wlfgang tryglet sin far m å gdkjenne ekteskapet, g endelig ga han seg! Det ble giftermål, g i juni 1783 km første barnet, mens Wlfgang satt i nabrmmet g skrev på sin D-mll-kvartett. Barnet døde av dysenteri; m det skyldtes manglende msrg på spebarnshjemmet han ble plassert på mens freldrene dr til familien i Salzburg, vites ikke. Mzart mente at barnet kunne flaskes pp på vann (slik han hadde blitt) mens hun, sm den gde mr, mente at det burde skaffes en amme. De unge hadde, trss barnedød g dårlig øknmi, et gdt g kjærlig ekteskap. 16

17 Men Cnstanze var ikke snauere enn at hun, etter Wlfgangs død, ved et uhell knuste dødsmasken hans, feide pp skårene g kastet dem i søppelkassen! Cnstanze var nk ikke bare et «rtehue» blttet fr øknmisk sans g eve til å styre en hushldning, hun sa heller ikke nei til en liten stille flirt. Dette irriterte nk Wlfgang en smule, fr han ga beskjed m at hun ikke måtte gå fr langt; fr ryktene gikk. Men de hldt sammen til Wlfgang døde i 1791, 35 år gammel. Alt den stre kmpnisten etterlt seg var nen møbler g en del nter. Cnstanze giftet seg igjen, etter nen års samberskap, med den danske diplmaten Gerg Niklaus Nissen. Dette ble redningen fr Cnstanzes øknmi. Nissen rdnet pp med musikkfrlagene sm antakelig skyldte hennes avdøde mann penger. Pga. Naplenskrigen, ble Nissen hjemkalt til Danmark, g ekteparet bsatte seg i København. Her kjøpte de et hus med adresse Lavendelsstræde 1, hvr det er satt pp en minnetavle på ytterveggen. Etter nen år flyttet paret til Salzburg der Cnstanze «Nissens enke, tidligere Mzarts enke» frtsatte å b etter Nissens død. Cnstanze g Nissen hadde samarbeidet m en Mzart-bigrafi sm er basert på de av brevene sm var bevart. Dessverre hadde Cnstanze i sin ungdmmelige frnærmethet ødelagt en del av brevene fra far Mzart frdi «han likte henne j aldri». Maria Anna Mzart, Wlfgangs eldre søster født 30. juli 1751, død 29. ktber 1829 Hun var et begavet barn, kunne spille de vanskeligste snater g knserter allerede sm elleve-åring, g det ble sagt at hun var atskillig bedre på klaveret enn sin brr. Kmpnerte gjrde hun gså, men disse verkene er ikke bevart. Brr Wlfgang var stlt av sin søster g var ikke misunnelig, men han ppfrdret henne tvert imt til å spille g kmpnere. Men den gangen var det ingen frdel å være jente, en kmpnist-karriere kunne hun bare glemme. Men hun kunne, med sin manns velsignelse, praktisere sm pianlærer ved siden av å være hustru g mr. Da far Mzart gså her laget vanskeligheter fr avkmmets ekteskapsønske, giftet hun seg i stedet med en femten år eldre mann, sm fra t tidligere ekteskap hadde fem barn. Etter hvert fikk hun tre barn selv, så den unge damen hadde nk å henge sine pianfingre i. Da mannen døde etter sytten års ekteskap, frtsatte hun sm pianlærer. Ved sin død i 1829 etterlt hun seg dagbøker g brev sm har vært til str hjelp fr senere Mzart-frskere. Anna Maria Mzart Wlfgangs mr, var født g døde under en turné med sønnen i Paris Hun g mannen Lepld fikk syv barn, men bare t vkste pp. Disse t ble til gjengjeld de musikalske vidunderbarna Maria Anna g Wlfgang Amadeuz. Ref. Wikipedia 17

18 Kjekt å vite Tips til bruk av silika gel-psene Du har helt sikkert sett disse små psene i nye klær, sk, vesker.a., men ikke kast dem Er du fristet til å ta et siste bad like før hjemreise fra ferie, men ønsker ikke våte klær i bagasjen? Sleng på en haug med silika gel-pser sammen med de våte klærne i en pse, så vil det absrbere en del av fuktigheten. J flere, j bedre. Putt nen pser i kfferten eller reisevesken når du skal fly. Ofte kan det danne seg fukt i bagasjen sm følge av stre temperaturendringer under flyreisen. Planlegger du å bruke egne frø til planting i hagen er det viktig at de ved ppbevaring ikke utsettes fr mye fukt. Da kan du legge frøene i små knvlutter g ha dem sammen med en silika gel-pse i en lufttett bks. Legg nen pser i treningsbagen g jggeskene - de vil frebygge dannelse av illeluktende bakterier. Fuktighet er en av årsakene til at barberblader blir frt sløve eller til g med ruster. Frleng levetiden ved å legge dem i en bks med rundt fire pser silika gel. Fest en pse i lkket på en krukke med krydder eller urter slik at det frblir tørt. Putt en pse i kamerabagen fr å beskytte film g utstyr. Legg en pse mellm viktige papirer fr å beskytte dem. Legg nen pser sammen med ftgrafier du vil ta vare på. Legg en pse i verktøykassen - dette kan frhindre rustdannelser. Legg nen pser i sminkepungen eller talettmappen. Har nen av vinduskarmene dine fuktdannelser, kan du legge nen pser der. Ved å legge nen pser sammen med sølvtøyet hlder det seg pent lenger. Legg nen pser sammen med klær du har pakket brt fr sesngen. Legg psene nederst ved frntruten i bilen fr å unngå at den dugger så frt. Hell kulene fra psen ver i en skål g drypp nen dråper duftlje eller spray litt parfyme på kulene. Slik lager du din egen duftskål du kan dekrere med. Dryss psenes innhld ver blmster du vil tørke. Dette gjør at prsessen går raskere. Legg nen pser i esken med julepynt - husk at den bare tas frem en gang i året NB! Perlene er ikke giftige, men smaker neppe gdt 18

19 Da Jsef sammen med Maria var underveis fra Nasaret fr å melde fra i Betlehem at han nedstammet fra David (ne sm myndighetene gdt visste, frdi det j fr lengst var skrevet ned), km engelen Gabriel enda en gang i all hemmelighet ned fra himmelen fr å se etter m alt var i rden i stallen. Selv fr en engel var det vanskelig å frstå hvrfr Jesus-barnet måtte kmme til verden nettpp i en stall, g hvrfr hans vugge skulle være en krybbe, men Gabriel skulle i det minste gi rdre til vindene m ikke å blåse fr sterkt gjennm sprekkene, g til skyene m ikke å bli så rørte at tårene deres falt ned på barnet. Erkeengelen sendte gså alle de små dyrene ut av stallen; maurene, edderkppene g musene. Det var ikke til å hlde ut å tenke på hva sm kunne skje hvis mamma Maria kanskje ble skremt av en mus før tiden! Bare eselet g ksen fikk bli. Eselet, frdi man senere likevel skulle bruke det i frbindelse med flukten til Egypt, g ksen, frdi den var så kjempestr g dven at ikke alle himmelens hærskarer kunne ha flyttet på den. Til sist frdelte Gabriel gså en skare små engler rundt m i rmmet: Det var de helt små sm nesten bare består av hde g vinger. De skulle j gså bare sitte stille g passe på g straks gi beskjed hvis barnet var i fare. Enda et raskt verblikk - g Gabriel suste pp til himmelen igjen. Vel g bra, men ikke helt bra, fr på bunnen av krybben satt det enda en lppe g sv. Dette lille ekle krypet hadde Gabriel versett. Det er frståelig, fr når hadde en erkeengel nensinne hatt med lpper å gjøre? Da nå underet var skjedd, g barnet lå i halmen, så søt g rørende, da kunne englene ppe under taket ikke lenger sitte stille av fryd. De flakset rundt krybben sm en flkk duer. Nen viftet balsamiske dufter mt gutten, andre rdnet på halmen så ikke ne strå skulle sjenere ham. Denne larmen vekket lppa i krybben. Den ble livredd, fr den trdde at nen var etter den sm vanlig. Den raste rundt i krybben g prøvde alle sine kunster, g til sist - i ytterste nød, smettet den inn i øret på det gudelige barnet. Unnskyld meg, hvisket den andpustne lppa, men jeg har ikke annet å gjøre, de dreper meg hvis de ppdager meg. Jeg skal straks frsvinne, jeg skal bare finne ut hvrdan. Den så seg mkring g hadde straks planen klar. Hør, hvis jeg tar skikkelig sats, g du er helt stille, så kan jeg kanskje hppe ver på Jsefs skalle, g derfra rekker jeg vinduet g døra. Hpp du bare, hvisket Jesus-barnet lydløst, jeg skal være musestille! Og da hppet lppa. Men det var ikke til å unngå at den kilte barnet litt, idet den trakk bena pp under seg g satte av sted. I samme øyeblikk ristet Guds mr i gemalen sm lå g sv. Se, sa Maria salig. Han smiler allerede! Karl Heinrich Waggerl Oversatt av Inger Hasle

20 SUDOKU De blanke rutene skal fylles med et tall mellm 1 g 9. Hver rad g rekke må innehlde alle tall mellm 1 g 9. Hver av de ni små kvadratene skal innehlde alle tall fra 1 til 9. Ingen tall kan frekmme mer enn én gang i raden, rekken eller kvadratet Fra barnemunn Rmvesener br like i nærheten av Gud, men jeg trr ikke de er mgangsvenner fr å si det sånn Musklene er nen slags nakkekteletter sm vi har i armene De mest hvne mennesker er de sm har allergi Antiksidanter er sånne sm alltid går i tg i gatene g rper stre, veldig sinte rd Krppsvæske kan være laget av stff eller skinn. Det kmmer helt an på prisen. Det finnes gså skuldervesker Indre verdier betyr at man har vært så uheldig å svelge en tikrning Mrfar mistet jbben sin frdi de ga ham pp der han jbbet. Men nå er han mskjært til snekker. 20

21 Matkrken Julen er j tiden fr gløgg, så her kmmer nen frslag: Eplegløgg med kanel 1 liter eplejuice 4 spiseskjeer brunt sukker 2 små kanelstenger 1 centimeter revet ingefær 2 stjerneanis 1 eple i små terninger 2 spiseskjeer mandler, finhakket Smak til med vdka eller calvads Ha eplejuice, sukker, kanelstenger, ingefær g anis i en kjele. Varm pp til kkepunktet g la det stå g trekke minutter (eller lenger). Ha i det kpper g smak til med vdka eller calvads. Ha ver litt mandler g epler. Slbærgløgg med svisker 1 liter slbærsaft (blandet litt sterkere enn når du lager saft) 4 spiseskjeer lønnesirup 2 små kanelstenger 1 teskje kardemmme Skallet fra en appelsin 4 spiseskjeer finhakkede svisker (sm er utbløtt i vann i 15 minutter) 4 spiseskjeer finhakkede hasselnøtter Smak til med så mye rm du vil ha Ha sterk slbærsaft, lønnesirup, kanelstenger, kardemmme g appelsinskall i en kjele. Varm pp til kkepunktet g la det stå g trekke minutter (eller lenger). Hvit gløgg 1 flaske hvitvin (ikke bruk en dyr - en Gewurstraminer gir et artig resultat!) 1 krk gin 1,5 desiliter sukker 2 biter tørket ingefær 2 biter pmeransskall 1 kanelstang Bland alt unntatt gin g la det småkke i 5 minutter. Tilsett gin g servér. Når det gjelder julenissen, gjennmgår de fleste mennesker tre stadier: Først trr de på julenissen Så trr de ikke på julenissen Og så må de være julenissen 21

22 Ssialaften ble avhldt trsdag 20. nvember Det var gdt fremmøte av både søstre g gjester, så det var gdt lddsalg. En representant fra Bymisjnens Prsjekt Myrsnipa var til stede g frtalte m driften. Da Ssialaften denne gangen ble avhldt så pass nær jul, var det mange sm besøkte salgsdisken fr å se etter julepresanger g kjøpe julekaker m.m. Det var en innhldsrik salgsdisk med mye fint håndarbeid g hjemmelagde prdukter - takket være gd innsats av medlemmene i Nevnd fr utadrettet arbeid. I tillegg var det mange fltte gevinster, en fin DAB-radi sm hvedgevinst g vintreet - sm alltid er veldig ppulært. Litt av det stre utvalget fra kmiteens flittige "hender"... Kristin fra Arrangementskmiteen tk fr seg Ole Paus' frtelling m Jsef, g utskremte Tne-Merete leste fra En paranid katts dagbk. I år var det Rsina, sistnevntes pusekatt, sm kunne labbe hjem med fruktene av vintreet. Med salgsdisk g lddbøker km det inn kr Myrsnipa vil få hveddelen av midlene i år. Arbeid med samvær mellm innsatte i fengsel g deres barn er blant prsjektene. I tillegg går det et beløp til vårt SOS fadderbarn, til Siriusprsjektet g eventuelt til et nødprsjekt. Tusen takk til alle sm har støttet prsjektene ved kjøp fra salgsdisken g av ldd! Christine Milne Grieg Det er en myte at julestjernen er giftig Søster Svanhild Gabr har funnet en liten snutt m det å være en gd leder. Oppskriften kan anbefales, enten du er leder i et multiknsern, i et mer beskjedent familiefretak eller i frening. Sjefen driver sine flk Lederen inspirerer sine medarbeidere Sjefen er avhengig av autritet Lederen er avhengig av tillit Sjefen vekker frykt Lederen utstråler frståelse Sjefen sier Jeg Lederen sier Vi Sjefen viser hvem sm har feil Lederen viser hva sm er feil Sjefen vet hvrdan det er gjrt Lederen vet hvrdan det skal gjøres Sjefen frlanger respekt Lederen får respekt Så: vær leder, ikke sjef! 22

23 Hvrfr begynte du i Ordenen, Berit? Det er mannen min, Freddy, sm er årsaken. Jeg ble spurt av en venninne m jeg ikke ville gå inn i den lgen hun var, det var ikke en Odd Fellw lge, men ne annet. Skal du først i lge, sa Freddy, så må det bli Rebekka! Berit Granlund ble min fadder. Hennes mann, Oddvar, g Freddy kjente hverandre fra lge Nrvegia, men Berit kjente nesten ikke meg, så hun tk en sjanse. Det gikk j bra. Men helt generelt synes jeg man bør kjenne den man er fadder fr. Det har jeg sagt mange ganger, fr det er et ansvar. Jeg ble pptatt sammen med t andre, men nå er det bare meg tilbake. Berit begynte sm så mange andre i Selskapskmiteen (nå Privatnevnden). Dette var en grei måte å bli kjent på, sier Berit. Senere ble det Søsterskillingen g Nevnd fr utadvendt arbeid, hvr jeg gså var leder. Berit var gså musikkansvarlig en peride g OMVA. Trr du det er frskjell på lgen da du km inn g lgen i dag? Ja, jeg trr de har det lettere, de sm kmmer inn nå. De fanger pp budskapet frtere, g man har slakket litt av på frmalitetene. Da jeg var ny, var det veldig viktig å ppføre seg riktig. Det følte i hvert fall jeg. Det var mange ting jeg lurte på. Jeg var så impnert ver embedsmennene; hvr flinke de var. Det var en annen verden fr meg. Etter nen år i ledelsen i rengjøringsavdelingen ved Rikshspitalet, startet Berit g hennes kllega eget rengjøringsfirma. Mange ganger måtte hun gå rett fra lgemøtet til jbb i Vika-kntrene. Det var slitsmt, men jeg hldt j på å bygge pp et firma, så det bare måtte jeg. Berit er kjent fr å kunne si fra hvis ne ikke er sm hun mener det skal være. Den evnen har kmmet gdt med da hun ble med i plitikken. På hvilket mråde har du engasjert deg i plitikk? Jeg satt fr Fremskrittspartiet i Alna bydel. Det var kjempeinteressant, fr jeg har alltid vært samfunnsengasjert. Tidligere satt jeg i bydelsutvalget, g jeg har gså vært i driftsstyret på Haukåsen skle fr multihandikappede barn. I det siste vervet fikk jeg til en utbygging av sklen sm har betydd mye fr barnas trivsel. Jeg får julekrt fra sklen hvert år. Dessverre har jeg måttet trappe ned på plitikken. Dette på grunn av flytting til en annen bydel. Berit lever et meget aktivt liv, med mann sm gså er Odd Fellw g trp i Årjäng. Alt sammen krever sitt. Nen tanker m fremtiden fr Ordenen? Jeg ser j at medlemstallet går ned i mange lger. Det er ikke spesielt fr Odd Fellw. Alle rganisasjner sliter med rekruttering. Derfr gleder jeg meg ver at lge Teresa får mange nye medlemmer. Vi gratulerer Berit Merg med 25 års medlemskap! IH 23

24 Sekretærens side Nye søstre 20. september hadde vi gleden av å innvie fire nye søstre i vår lge: Nina Margrethe Amundsen - Fadder Hilde Pedersen Smedgata 32, 0651 Osl F Mb / e-pst: Nina er vkst pp i Hedmark g har gså bdd i Aust-Agder g Akershus før hun flyttet til hvedstaden i Hun begynte i arbeidslivet allerede sm 17-åring, g har i de siste 13 årene arbeidet sm knsulent ved Osl Plitidistrikt. Nina liker å reise til varmere strøk m vinteren, men er gså gjerne turist i egen by. Hun er glad i dyr, spesielt katter. Hun strikker g hekler g har en allsidig musikksmak. Gr Bull - Fadder Lisbeth Winther Bryn Slheimgt. 12, 0267 Osl F Mb / e-pst: Gr er født i Asker, men har lenge bdd på Frgner. Hun jbber sm familieterapeut/psyklg i Osl kmmune. Når hun har fri, reiser hun gjerne til fjells i Valdres eller til hytta i Stavern. Gr er sprty, liker all slags trening, spiller glf g går tur med hunden. Hun interesserer seg fr samtidskunst g er glad i klassisk musikk. Gr har t barn g ett barnebarn. (Eva) Cecilie Isaksen - Fadder Grethe Lindman Majrstuvn. 17 B, 0367 Osl F Mb e-pst: Cecilie er Osljente. Hun har arbeidet i 40 år sm sekretær/knferansesekretær, men er nå pensjnist. Hun er glad i uteliv, liker å plukke bær, spp sv. Glf er gså en str hbby. Stre deler av året tilbringes i Åsgårdstrand gjerne sammen med familien; mann, t døtre g t barnebarn. Guri Elisabeth Elnes - Fadder Heidi Jegard, Lge nr. 95 Kristin F Mb F Mb / e-pst: Guri kmmer fra Asker. Hun er utdannet sykepleier g har arbeidet sm leder ved frskjellige helsefretak, bl.a. helseavdelingen ved Ila landsfengsel. Hun er gså utdannet telegrafist. Guri er nå pensjnist g kan dyrke glfsprten, reise, lese, løse kryssrd g strikke. Hun har mann g sønn g t barnebarn samt en leasingsønn g -datter, sm hun kaller det. Vi ønsker våre nye søstre velkmmen! IH 24

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015.

Denne rapporten er laget av elever ved Selbu videregående skole, på oppdrag av Selbu kommune våren 2015. Denne rapprten er laget av elever ved Selbu videregående skle, på ppdrag av Selbu kmmune våren 2015. Hensikten ved ppdraget har vært å invlvere ungdm i bygden i debatten m kmmunesammenslåingen. Elevene

Detaljer

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014

Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Nytt fra NR. 58 DESEMBER 2014 Leder Velkmmen til ny skisesng! Vi i Stugudal Fjell gleder ss til en ny vinter, med mange fine skipplevelser i våre fantastiske naturmråder. Frhåpentligvis vil vi få mer snø

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Nr. 2 2012 Årgang 9 Innholdsfortegnelse Side Ord fra Overmester Fra redaksjonen 2 Minneord 3 Hilsen fra Kina 4-6 Den gamle sjelen 6 Musikkinnlegg 7 Om musikk 7 Sommermøtet 8-9 Bokhjørnet 10-11 Sensommertreff

Detaljer

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare

Gir milliongave. Nasjonal pris. I rute. Folkets Gave en merkevare Desember 2012 Infrmasjnsavis www.flketsgave.n Gir millingave Nasjnal pris Samhandlerprisen sm Flkets Gave ga ut fr første gang under årets rehabiliteringsknferanse, blir nå løftet pp på et nasjnalt nivå.

Detaljer

Nr. 1 2015 Årgang 12

Nr. 1 2015 Årgang 12 Nr. 1 2015 Årgang 12 Side Ord fra Overmester 3 Fra redaksjonen 4 Fra Storrepresentanten 5 25-års Veteran-Juvel 6-7 Talen til Veteranene på Julemøtet 8 United Nations Pilgrimage for Youth (UNP) 9 Takkebrevet

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600

ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL. Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 ÅRSMELDING 2009 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Jernbanegt. 9 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-pst: lillehammer@frivillighet.n Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.n ÅRSMELDING 2009 Fr Lillehammer

Detaljer

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER

UTVIKLINGSSKISSE FOR MYSUSÆTER UTVIKLINGS Et ideinnspill fr utvikling av reisemålet Mysusæter 2015-2040 Interessegruppen fr gde skiløyper på Mysusæter. 1. mars, 2015 Innhldsfrtegnelse INNLEDNING... 4 DEN MODERNE HYTTETURIST... 5 EN

Detaljer

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18

De Tre Kjedeledd. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11. 2/08 Odd Fellow Ordenens Magasin 86. årgang. Fire DSS om vennlighet side 16 18 De Tre Kjedeledd 2/08 86. årgang Intervju med Stor Marsjall Erna Steffensen side 4 De nye Ordenslokalene i Trondheim. Nye Ordenslokaler i Trondheim side 10-11 Odd Fellow Ordenens vei til Europa side 26

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY HØSTNUMMER NR. 3 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

Logenes nye kollegier 2013-2015 Side 11

Logenes nye kollegier 2013-2015 Side 11 NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2013 21. nov. Utgivelse nr. 47 Årg. 23 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD OM er tenker tilbake Side 5 Logenes nye kollegier 2013-2015 Side

Detaljer

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever

Veiledning til Comenius mobilitetsprogram for elever Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 1 2 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever 3 4 Veiledning til Cmenius mbilitetsprgram fr elever Innhld / ppbygning av elektrnisk presentasjn Innledning

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00

DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte 3. 4. februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr

Detaljer

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY JULENUMMER NR. 4 2010 1 Liste over embedsmenn i perioden 2009-2011: Storrepresentant

Detaljer

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann

NAVIGARE. obligatorisk båtførerbevis 16. Nå er det krav om. Hvalfangstmuseet vil fortelle førstereisenes historie. Pirater på jakt i nye farvann NAVIGARE Sjøfartsdirektratet The Nrwegian Maritime Directrate 2-2010 20 28 Pirater på jakt i nye farvann Nrdsjøcupen Nå er det krav m bligatrisk båtførerbevis 16 Hvalfangstmuseet vil frtelle førstereisenes

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang

Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Nr. 3 Høsten 2006 35 Årgang Odd Fellow Huset i Grimstad slik EksDDSS Thorleif Bredesen så det. Store utvidelser (på denne siden) av huset er nå under utarbeidelse Terjenytt gratulerer Grimstad- og Lillesandlogene

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og 22. Side 4. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 2 2011 20. nov. Utgivelse nr. 43 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 4 Logebesøk fra Karlstad og Oslo Side 16 og

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Lucinda Riley. Jenta på klippen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt

Lucinda Riley. Jenta på klippen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt Jenta på klippen Lucinda Riley Jenta på klippen Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lucinda Riley Originalens tittel: The Girl on the Cliff Oversatt av Elisabeth Sætvedt Copyright Lucinda Riley, 2011 All rights

Detaljer

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY SOMMERNUMMER NR. 2 2013 1 Liste over embedsmenn i perioden 2011-2013: Storrepresentant

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17

Nore SAs årsmelding og regnskap Side 16-17 NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2014 21. mai Utgivelse nr. 48 Årg. 24 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Logene har delt ut Veteranjuveler Side 5-11 Nore SAs årsmelding

Detaljer

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011

nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 nytt HVALER FRA HVALER HYTTEFORENING Årg. 17. NR. 3/2011 Bildet er fra Landfasten på Asmaløy, hvr Skipstadkilen går inn, g man ser ut mt Trbjørnskjær. Ft: Trine Dahl-Jhansen Ny peis på hytta! Vi leverer

Detaljer

Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008

Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008 Nr. 3 Høsten 2008 37. Årgang UNP 2008 På Side 3 finner du den stilen Håvard Liltved Dalen vant turen med. Ungdommene er kommet tilbake etter en fin, fin tur til USA og besøk i FN. Se side 2 Min tur med

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer