Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer."

Transkript

1 Idebank til fadderrekrutteringsuken desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby. Dette materiellet vil være til gd hjelp når dere skal spørre nen m de kunne tenke seg å bli SOS-faddere. Her er har vi samlet nen tips til hvrdan du kan bli en gd fadder-verver, skissert hvrdan fadderrekrutteringsuken kan se ut hvis du vil gjøre ne ekstra ut av den g her er det gså frslag til innhld i en e-pst/ en telefnsamtale/ et takkekrt. Hvrdan bli en gd fadder-verver? Selv m brødre g søstre kjenner de ptensielle faddere sm de henvender seg til, kan det være greit med nen generelle tips fra SOS-barnebyer. Vi gir deg her nen eksempler, men hva du ønsker å si i møte med ptensielle faddere er pp til deg. Det viktigste er at du kmmuniserer på en måte sm er naturlig g kmfrtabel fr deg, g at du hlder budskapet enkelt: Ved å bli fadder kan du hjelpe de barna i verden sm er mest sårbare. Øv deg gjerne litt på hva du skal si, g ha fkus på frmålet g de sårbare barna sm får hjelp når nen sier ja til å bli fadder. Det er i møtet med de sårbare barna vi blir berørt. Derfr kan frtellinger fra Ngabu eller andre SOSbarnebyer m barns behv g hvrdan SOS-barnebyer arbeider fr å hjelpe de mest sårbare barna, være en knkret g fin innfallsvinkel når du skal snakke med ptensielle faddere. En gd dialg er gjerne lettere å ppnå ansikt til ansikt enn ver telefn eller e-pst. Her er nen tips til hvrdan du kan møte en ptensiell fadder: Vær tydelig på at du ønsker at de skal bli faddere. Bygg dialgen på sympati, humr g empati. Hld deg til et enkelt g knkret budskap. Det er fint hvis de blir berørt. Fr mye infrmasjn kan kmme i veien fr budskapet g målet ditt m at de skal si ja til å bli fadder. Overbevis, men gi ikke dårlig samvittighet! Når du verver faddere til SOS-barnebyer, bruk SOS-barnebyer i stedet fr vi" Skap mentale bilder ved å bruke frtellinger fra andre barnebyer sm er i drift. Hver dag gir SOS-barnebyer trygghet g msrg til barn, g det er støtten fra faddere sm gir SOSbarnebyer muligheten til det. Her er t histrier fra barnebyer i Swaziland g Uganda: Ni år gamle Tby er et av mange barn sm nå har et trygt g kjærlig hjem takket være SOS-barnebyer. Tby br i en SOS-barneby i Swaziland sammen med sine t søsken. Mren til barna døde av aids i 2003, det samme gjrde faren tre år senere. Da tanten ikke lenger klarte å ta vare på dem, ble barna verlatt til seg selv. SOS-mr Nmsa tar gdt vare på Tby g søsknene hans, g i barnebyen får de vkse pp i trygghet slik at de en dag kan bli selvstendig vksne. Rbert husker ikke mammaen sin. Hun var en ung jente, kidnappet av pprørerne i Uganda g tvunget ut i krig. Selv etter at hun ble gravid g fødte Rbert måtte hun delta i krigshandlinger. Hun ble drept i et slag, med Rbert på ryggen. En sldat fant babyen på bare tre kil bundet til mrens døde krpp. Han klarte ikke å gå fra det lille barnet g tk det med seg. Det var umulig å finne slektninger sm kunne ta seg av Rbert, g han fikk et nytt hjem i en SOS-barneby. Nå har Rbert det bra. Han er trygg, i en familie sm gir ham den msrgen alle barn har rett til.

2 Tør å være direkte i spørsmålet m å bli fadder, g spør gjerne flere ganger. Vær ppriktig i det du sier. Avslutt samtalen slik at det er naturlig å spørre m han/hun har lyst til å bli fadder. Hvis de sier ja, er det lurt at de fyller ut fadderkupngen der g da, sm du kan ta med å pste. Hvis de sier at han skal tenke ver det, er det lurt å si at du ringer i mrgen/ver i mrgen fr å høre beslutningen. Gi gså persnen en fadderbrsjyre han kan fylle ut g pstlegge selv. Husk alltid å takke g gi dem brsjyren Fadderskap i SOS-barnebyer. Bekreft gså engasjementet ved å takke på vegne av sårbare barn g ved å gjøre fadderen ppmerksm på hvr viktig støtten hans/ hennes er g at en fadder frandrer livet til et barn. Knkrete frslag til gjennmføring av fadderverving i løpet av fadderrekrutteringsuken Budskapet er enkelt: bli med å verve en SOS-fadder. Etter lkale samlinger vil søstre g brødre verve faddere fr SOS-barnebyer, g den vil tppe seg med en egen fadderrekrutteringsuke desember i frkant av Lysmarkeringene lørdag den 15. desember. Aktive søstre g brødre spør persner de kjenner m å bli fadder. Målsetningen er å verve en SOSfadder. Tenk Kjenner jeg nen sm vil gi barn et trygt hjem til jul? Det er lettere å nå igjennm med fadderbudskapet verfr flk man kjenner fra før fremfr å bruke tid på nye relasjner. Fr de sm ønsker frslag eller inspirasjn til aktivitet i fadderrekrutteringsuken, finner dere frslag til gjennmføring under. Frslagene nedenfr er derfr ment sm veiledning g inspirasjn. De kan gså følges punkt fr punkt hvis man ønsker det. Lørdag 08.12: Frberedelse Gjennmgå vervemateriellet g evt. annen infrmasjn fra lkale samlinger. Søndag 09.12: Kjenner jeg nen sm vil gi barn et trygt hjem til jul? Sett pp en liste med persner i ditt nettverk sm du trr vil være psitive til å bli SOS-fadder. Tenk muligheter g ikke begrensninger. Familie, venner, kllegaer, naber. Hvrfr trr jeg de kanskje vil bli fadder? Tenk ut hvrdan du vil gå frem fr å spørre dem: møte dem persnlig, sende en e-pst eller ringe? Fadderskap i SOS-barnebyer er med på å sikre sårbare barn et trygt hjem g et håp fr fremtiden. Det kster kun 250 krner pr. måned, eller 8,22 krner pr. dag. Tenk hva det betyr fr barnet! Skap en situasjn sm kjennes naturlig fr deg. Kmbiner det med en kpp kaffe hvis du har lyst. Mandag 10.12: Spør dem m å bli fadder! Ta kntakt med persnene på listen din. Bruk malen på dialg sm du finner lenger ned i dkumentet her sm hjelp hvis du ønsker det.

3 Hvis nen sier ja med en gang, fyll ut fadderkupng der g da, g ta gjerne ansvar fr å sende inn. Gi dem en Fadderskap fr SOS-barnebyer -brsjyre. Gi dem sm er i tvil tid til å tenke ver det dere har snakket m, g si at du kntakter dem senere denne uka. Tirsdag 11.12: Frberede lysmarkering til lørdag Trenger Lyskmiteen hjelp? Ne du kan bidra med? Lysmarkeringen på lørdag kmmer til å bli en fltt avslutning på fadderrekrutteringsuken! Meld deg hvis du har tid g lyst til å hjelpe til. Onsdag 12.12: Ta kntakt med de usikre. Ta kntakt med dem du snakket med på mandag, g hør m de har bestemt seg. Vis gjerne til SOS-barnebyers nettsider hvis de ønsker mer inf. Vis gså nettstedet hvr de kan verve seg sm SOS-fadder: Hvis nen sier ja til å bli fadder, fyll ut fadderkupng der g da, g ta gjerne ansvar fr å sende inn, eller la dem registrere seg på nettstedet. Gi dem en Fadderskap fr SOSbarnebyer -brsjyre. Trsdag 13.12: Dbbeltsjekke tvilerne Nen sm du tidligere har kntaktet, sm du vil kntakte i dag? Nen du har kmmet på i løpet av dagene nå, sm du vil kntakte? Nen du vil ønske en gd jul g invitere med på Lysmarkering 15. desember? Fredag 14.12: Takkepst g gd jul til alle du har spurt Ønsk dem en gd jul g inviter dem gjerne med på Lysmarkering 15. desember. Frslag til møtepunkter g virkemidler: Inviter ptensielle faddere til samling hjemme eller et annet egnet sted. Skap en gd stemning med fkus på SOS-barnebyer g behvet barn har fr hjelp. Bruk dine egne virkemidler fr å skape rette stemningen, men nedenfr er eksempler til inspirasjn: Bruk brsjyrene g nettsider. La flk få ta vervemateriell med seg hjem g snakke m dette ved middagsbrdet eller ver kaffen med ektefelle/barn. Oppfrdre dem til å gjøre dette sm en familiebeslutning. Frtelle histrier: Frtell m prsjektet «Sammen fr barn i Malawi», m byggeprsjektet i Ngabu hvr alt skal stå ferdig til neste år, hvilke muligheter det vil skape fr barna, g hvr viktig fadderen er sm støttespiller.

4 Arranger en malawisk aften fr venner g familie g snakk m den nye barnebyen i Ngabu. Trenger dere tips til malawiske ppskrifter, send en e-pst til Bruk TV2s Artistgalla sm trekkplaster. Invitere alle du verver sm faddere hjem til deg fr å se TV2s Artistgalla sammen. Her får alle en bekreftelse på at de har tatt et riktig valg, samtidig sm de lærer mer g blir en mer engasjert fadder. Viktig: fadderskap sm verves gjennm Artistgalla vil være 275 krner per måned, men gjennm Odd Fellw-kampanjen er månedssummen 250 krner. 15. desember kl : Etter endt fadderrekrutteringsuke, hvr vi har rekruttert tusenvis av faddere, avslutter vi med Lysmarkering på en ffentlig plass i lkalsamfunnet hvr Odd Fellw Ordenen har Ordenshus. Etterpå blir det kaffe g kaker i Odd Fellw-husene fr alle sm vil, før kvelden rundes av med TV2s Artistgalla, kl Ønsket resultat etter fadderrekrutteringsuken: Nye faddere til SOS-barnebyer vil gi sårbare barn muligheten til å vkse pp i et trygt hjem. Omdømmebygging. Unik anledning til å øke kunnskap m g frståelse fr hvem Odd Fellw Ordenen er, hvilke verdier Ordenen står fr. Str ppslutning g gd stemning på Lysmarkeringen 15. desember. En psitiv pplevelse både fr alle brødre g søstre sm har jbbet med dette denne uken, g fr alle de sm har blitt spurt/har blitt faddere gjennm dette initiativet. Hjelpetekster til fadderrekrutteringsuken (e-pst, telefn g takke-hilsen) Til e-pst: I tittel-feltet: Vil du være sammen med ss fr barn i Malawi? Hei Jens, Nå er vi midt ppe i en travel tid, det er mye sm skal rdnes, kjøpes, skrives g pakkes inn. Julen handler mye m familie g samhld, g vi liker å vise at vi er glad i dem rundt ss ved å gi dem gaver vi trr de vil sette pris på. Samtidig er det j sånn at kjærlighet ikke trenger pakkes inn. Derfr har jeg lyst til å spørre deg m du kunne tenke deg å gi barn mulighet til en kjærlighetsfylt g trygg barndm, ved å bli SOS-fadder? Vi i Odd Fellw Ordenen skal hjelpe de trengende g ppdra de freldreløse, g vi har en lang tradisjn fr å gi sårbare barn et nytt hjem. Derfr er vi glade fr at vi gjennm samarbeidsprsjektet Sammen fr barn i Malawi kan bidra til at barn får et trygt hjem g en fremtid i en ny SOS-barneby i Ngabu i Malawi. Dette er andre gang Odd Fellw Ordenen i Nrge bygger en SOS-barneby. Vi har bidratt til en barneby i El Salvadr tidligere. Barnebyen i Ngabu vil gi langsiktig hjelp, både til barna sm vkser pp i barnebyen g til flere tusen barn g familiene deres i nærmrådet. Barnebyen skal stå ferdig i 2016, men allerede nå er arbeidet fr sårbare familier i nærmiljøet i gang. Hvis du sier ja til å bli fadder fr den nye SOS-barnebyen i Ngabu, støtter du barna sm får et trygt hjem g en bedre fremtid gjennm arbeidet til denne barnebyen. Det hadde vært fltt m du valgte å bli fadder. Blir du fadder nå, gir du barn en julegave sm varer hele livet.

5 Her <http://www.ss-barnebyer.n/ddfellw-verv-fadder > kan du enkelt g raskt bli fadder. Frdi denne gaven er fylt med kjærlighet g msrg varer den mye lenger enn de fleste vi pakker inn. Den varer hele livet. Lurer du på ne, er du hjertelig velkmmen til å sende meg en e-pst eller ringe meg på XXXXXXXX. Vennlig hilsen Kristin PS. Husk at du sm fadder får et skattefradrag på 28 prsent av innbetalt fadderbidrag. Til telefnsamtale: Frslag til innhld i telefnsamtalen: Vi i Odd Fellw Ordenen har budrd sm sier at vi skal hjelpe de trengende g ppdra de freldreløse, g vi samarbeider nå med SOS-barnebyer gjennm prsjektet «Sammen fr barn i Malawi», hvr vi skal samle inn penger til å bygge en ny barneby i Ngabu i Malawi. Vi har gså tidligere støttet SOS-barnebyer. Vi bygde en barneby i San Vicente i El Salvadr, g nå gjør vi det altså igjen. Barnebyen i Ngabu vil sørge fr langsiktig hjelp til barna sm vkser pp i denne barnebyen. De får et trygt hjem g en ny fremtid. I tillegg får barn g familier i nærmiljøet hjelp g støtte slik at de gså kan skape trygge familier med fremtidshåp. «Sammen fr barn i Malawi» er et strt prsjekt g ne vi er stlte av å være med på. Barnebyen skal stå ferdig i 2016, men vi trenger allerede fra nå støtte gjennm fadderskap fr Ngabu. Fadderskapene fr Ngabu vil gå til familiestyrkende prgram i lkalmiljøet rundt barnebyen g til pprustning av den lkale sklen g det lkale sykehuset. Det er derfr jeg ringer til deg nå. Det hadde vært fltt m du valgte å bli barnebyfadder fr Ngabu eller hvis du ønsker å bli fadder fr et barn i en annen barneby er det gså mulig. Hvis du har tilgang til internett kan du gå inn på SOS-barnebyers nettsider g registrere deg sm fadder. Hvis du er interessert kan jeg sende deg nettadressen på e-pst, hvis du er interessert? (http://www.ss-barnebyer.n/ddfellw-verv-fadder) Hvis du ikke har internett, kan jeg gdt sende deg vervebrsjyre i psten. Kan jeg få pstadressen din? Du kan gså ringe SOS-barnebyer direkte på telefnnr Husk at du sm fadder får et skattefradrag på 28 prsent av innbetalt fadderbidrag. Avslutningsvis: Takk fr samtalen enten de velger å bli faddere eller ikke. Til takkekrt eller fr å takke på e-pst: Hei Jens, Tusen takk fr at du har skapt trygghet g fremtid fr sårbare barn! Det setter både jeg persnlig g SOS-barnebyer str pris på. SOS-barnebyer vil sende deg en velkmstmappe sm gir deg mer infrmasjn m fadderskapet ditt. Du vil gså få jevnlige ppdateringer, slik at du kan følge med i det sm skjer. Vennlig hilsen Kristin PS. Fr å få skattefradraget på fadderbidraget må du frtelle SOS-barnebyer at du ønsker det. Det gjør du enkelt her: eller ringer dem på 02210

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014 Løfte Håndverket Osl 12.nvember 2014 Tema: Hvr blir håndverket av i fag- g yrkespplæringen Dørstkkmila mellm praksisfeltet g fagpplæringen Jeg tar utgangspunkt i mitt eget fag men jeg vet at mine utfrdringer

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV?

HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? HVORDAN KAN JEG HJELPE MEG SELV? Ta en slitesterk beslutning! Det er viktig å ta en beslutning som tåler perioder med fristelser og lav motivasjon. Beslutningen blir sterkere hvis du har tenkt nøye gjennom

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer