Initiativet er innsendt av Miljøpartiet De Grønne og er underskrevet av 311 personer via e- initiativ ordningen på Bergen kommunes nettsider.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Initiativet er innsendt av Miljøpartiet De Grønne og er underskrevet av 311 personer via e- initiativ ordningen på Bergen kommunes nettsider."

Transkript

1 Dato: 11. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Innbyggerinitiativ Vegetarmat for alle BNO BYST Hva saken gjelder: Forretningsutvalget har i møte 5. april 2011 fattet følgende vedtak: 1. Innbyggerinitiativet vedrørende servering av vegetarmat i Bergen kommune godkjennes. 2. Innbyggerinitiativet oversendes Byrådsleders avdeling for utredning. Initiativet er innsendt av Miljøpartiet De Grønne og er underskrevet av 311 personer via e- initiativ ordningen på Bergen kommunes nettsider. Initiativet har følgende ordlyd: "Vegetarmat blir viktigere for et stadig økende antall mennesker. Det er mange som ser fordelene vegetarmat byr på med tanke på helse, miljø, global matvaresituasjon og etisk behandling av dyr. Å spise vegetarmat har vitenskapelig dokumentert positiv effekt på helse, blant annet med en ca 20 % nedsatt risiko for hjertesykdom, nedsatt risiko for diabetes, samt lavere forekomst av vektproblemer [1-2]. I tillegg reduserer et slikt kosthold utslipp av klimagasser og frigjør dyrkningsarealer på en stadig hardere presset planet. I dag brukes 70 % av alle jordbruksarealer til oppdrett av husdyr, men bidrar samtidig bare med 17% av den gjennomsnittlige energien fra kostholdet globalt sett [3]. Husdyrhold forårsaker også mesteparten av regnskoghogsten samt 18 % av utslippet av drivhusgasser som mer enn transportsektoren. Å ha tilgang til mat er en menneskerett. Det bør også være en menneskerett å ha tilgang til et godt vegetar alternativ i alle sammenhenger, med de miljø- og helsemessige gevinstene det gir. Dessverre er tilbudet av vegetarmat i kantiner og på spisesteder ofte manglende eller av liten kvalitet, samtidig som det er stor uforutsigbarhet i tilbudet. Vi mener derfor at alle kantiner og spisesteder som er kommunale eller får kommunal støtte (inkludert skolekantiner og servering til sykehjem) bør pålegges å tilby et fullverdig vegetarisk alternativ til de måltidene som tilbys. Disse bør fortrinnsvis ikke baseres på andre dyreprodukter som egg og melkeprodukter, men må gjerne inneholde belgfrukter og nøtter. Vegetarmat er i seg selv et fullgodt kosthold så lenge det er variert og gjennomtenkt. Et slikt tiltak trenger ikke medføre økte kostnader, og vil by på helse- og miljømessige fordeler, i tillegg til at det vil respektere verdivalgene til en stadig større gruppe. Vi ber derfor 1

2 Bystyret i Bergen fatte et vedtak som pålegger alle kantiner og spisesteder som er kommunale eller får kommunal støtte å tilby et fullverdig vegetarisk alternativ. Les mer om forslaget og bakgrunnen for forslaget på: https://mdgbergen.wordpress.com " Ernæringsmessige forhold Kort om tiltak for bedre kosthold i befolkningen Regjeringen vedtok i desember 2005 å utarbeide en tverrdepartemental handlingsplan for bedre kosthold blant befolkningen. Handlingsplanen Oppskrift på et sunnere kosthold er en plan for årene Handlingsplanen skal være et verktøy for beslutningstakere, profesjonsutøvere, fagpersoner og andre i offentlig, privat og frivillig sektor som spiller en rolle i forhold til befolkningens kosthold. Det har skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet de siste 30 årene i forhold til målsetningen i helsepolitikken. Kostens totale fettinnhold har minsket, fettsyresammensetningen har endret seg i ønskelig retning og forbruket av grønnsaker har økt. Nasjonale kostholdsundersøkelser viser at mange unge og voksne har et godt kosthold, men også at kostholdet til store deler av befolkningen fortsatt har klare ernæringsmessige svakheter. De største utfordringene i tiden fremmover er å øke inntaket av grønnsaker, frukt, fisk og grove kornvarer og å redusere inntaket av mettet fett, sukker og salt. Animalske næringsmidler som kjøtt, fisk, egg og melk har hatt sin plass i det norske kostholdet gjennom alle tider, selv om tilgang og fordeling har variert. Myndighetenes kostholdsråd tilsier at andelen vegetabilske matvarer, frukt og grønnsaker skal økes. Det samme gjelder fisk (animalsk), mens rødt kjøtt skal reduseres. Kommunale kantiner Kantiner og lignende Bergen kommune har et svært begrenset antall kantiner av denne art, og driver i svært liten utstrekning kantinevirksomhet i egen regi for ansatte. Denne type virksomhet er satt ut til andre gjennom bruk av konkurranse. I tillegg kjøper Bergen kommune i en del tilfeller seg inn i kantineløsninger for egne ansatte i lokaler som leies av eksterne aktører. Spisegjester som benytter seg av kantiner eller spisesteder i kommunal eller privat regi for å få dekket deler av sitt ernæringsbehov, for eksempel en lunsj, velger vanligvis fra et tilbud som ikke har som mål å gi et fullverdig ernæringstilbud på døgnbasis. Slike tilbud har de siste årene blitt "grønnere", bl.a. med selvvalg fra salatbarer som inneholder gode og næringsrike vegetabilske alternativer. Når det gjelder kantinevirksomhet ved skolene, representerer dette et tiltak som i begrenset grad er tatt i bruk. I den grad det er etablert kantinevirksomhet ved skolene, drives slik virksomhet rent unntaksvis av kommunen. Innkjøpsseksjonen har under utarbeidelse et avrop i markedet for kantinetjenester for rådhuset inkludert matleveranser til de politiske møter som skjer med utgangspunkt i dette bygget. Gjennom de kravspesifikasjoner som settes til virksomheten i dette anbudsgrunnlaget, definerer kommunen de ytre rammer for kantinevirksomheten. 2

3 Krav til meny herunder vegetarmat, vil kunne legges inn/justeres i forbindelse med ny avtale per , dersom bystyre skulle ha noen tydelige oppfatninger av hvilken type meny kantinen skal tilby. Det er etterspørselen som vil måtte bestemme omfang og bredden i dette tilbudet. Erfaring fra de driftsoperatører kommunen bruker på dette området, er at det er mulig å tilby nisjeprodukter som f eks glutenfritt brød dersom det er interesse/behov for denne type produkter. En vil anta at tilsvarende vil gjelde for en del av de ingredienser som skal til for å få et fullverdig vegetar måltid. Det er viktig å understreke at kommunens kantiner er lunsjkantiner og ikke middagskantiner. En kan følgelig ikke legge til grunn et bredt utvalg av varmmat. En salat bar som et ledd i et fullverdig vegetarmåltid er antakeligvis det som er enklest å få til. Hvorvidt kantinen i tillegg skal tilby en bredde av varmmat, herunder vegetarmat bør ses i lys av etterspørselen. Her vil pris ha betydning. Byrådet vil finne det naturlig at en leverandør av kantinetjenester bruker den samme kalkulasjon når det gjelder pris for et fullverdig vegetarisk alternativ som det en legger til grunn for en salat bar og varmmat for øvrig i kantinen. Mattilbud på sykehjem og til hjemmeboende: Generelt Vegetarkost defineres som (de mest vanlige): 1. Lakto-ovo- vegetarer: Egg og melk inngår i kostholdet. 2. Lakto-vegetarer: Melk inngår i kostholdet. 3. Veganer: Melk og egg inngår ikke i kostholdet. Vegetarianere ønsker som alle andre å spise det de liker, og som de synes er riktig for seg. Beboere ved alders- og sykehjem og hjemmeboende som får levert middag hjem i regi av Bergen kommune For å imøtekomme særlige matønsker til beboere i institusjoner, enten de er knyttet til livssyn, religion eller andre årsaker, tilbys de kosthold etter ønske. Herunder ulike slag av vegetarkost. Hjemmeboende som får middag levert fra kontraktsleverandør i regi av Bergen kommune kan også velge fra vegetarmeny. I Bergen kommune er det en institusjon, Adventistkirkens sykehjem, som har spesialisert seg på ulike grader av vegetarkost. I henhold til sykehjemmets kostholdsrapport tilbys frokost og kveldsmåltidet ganske likt "tradisjonelle" måltider hvor egg og meieriprodukter inngår, men det suppleres med ulike spesialprodukter (Nutana/Halsans Køk) for å dekke ernæringsbehovet til beboere som velger ren vegan-kost. I middagsmåltidet til vegetargruppen er alle animalske produkter erstattet med vegetabilske alternativer som soya, nøtter, belgfrukter (linser, bønner, erter) og andre spesialprodukter som er gode proteinkilder. De øvrige sykehjemmene som har vegetarianere som beboere i kortere eller lengre perioder bestiller vegetarkost til middag som spesialkost fra ekstern leverandør, mens det til frokost og kveldsmåltid tilbys brødmat og pålegg som til øvrige beboere. Ved behov for spesielle påleggstyper til beboere som ikke spiser meieriprodukter og egg, må dette anskaffes når situasjonen krever det. 3

4 Oppsummering: I kommunale institusjoner som gir hel døgns forpleining tilbys beboerne vegetarkost i samsvar med den enkeltes ønsker. Hjemmeboende som mottar middag fra kontraktsleverandør i regi av Bergen kommune kan velge vegetarmat fra menyen. I motsetning til hel døgns forpleining tilbyr kantiner og spisesteder, kommunale og private, kun en mindre andel av det samlede ernæringsbehovet til den enkelte spisegjest. Ofte bare et måltid pr. dag. Slike tilbud kan derfor ikke forventes å gi et fullverdig kosthold verken til vegetarianere eller tradisjonelt spisende gjester. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I henhold til Kommunelovens 39a nr. 2. skal innbyggerinitiativ legges frem for kommunestyret til behandling innen seks måneder etter at det er fremmet. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse vedrørende vegetarmat ved kommunens sykehjem og til hjemmeboende og ved kommunens kantiner, til orientering. Monica Mæland byrådsleder 4

5 5

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Retningslinjer IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Heftets tittel: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: IS-1484 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Rapport Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Publikasjonens tittel: Utviklingen i norsk kosthold 2014 Utgitt: Januar 2015 Bestillingsnummer: IS 2255 Utgitt av: Helsedirektoratet Postadresse: Pb. 7000

Detaljer

og måltider i eldreomsorgen

og måltider i eldreomsorgen og måltider i eldreomsorgen Vigdis Guttormsen Forord Mat og måltider er i alles liv svært viktig og bør ha høy prioritet. Måltidet er rikt og har mange ulike funksjoner. Først og fremst å dekke de ernæringsmessige

Detaljer

SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller

SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet Juni 2006 Innhold

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer 29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Basert på dokumentasjonsgrunnlaget (kap. 3-28) er det utarbeidet 13 råd om kosthold og fysisk aktivitet.

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.: 481 31 892 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid:

Detaljer

råd, tips og oppskrifter

råd, tips og oppskrifter råd, tips og oppskrifter Tekstforfattere og bidragsytere: Kaja Lund-Iversen, Anne Gaarder Amland, Siw Ellen Jakobsen, Bård Amundsen, Solveig Helene Aksnes, Helle Grøttum, Ellen Christine Sjølie, Vigdis

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Byrådsak 37/09. Dato: 22. januar 2009. Byrådet. Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen SARK-172-200800021-5

Byrådsak 37/09. Dato: 22. januar 2009. Byrådet. Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen SARK-172-200800021-5 Dato: 22. januar 2009 Byrådsak 37/09 Byrådet Trådløs internettilgang for innbyggerne i Bergen ANDH SARK-172-200800021-5 Hva saken gjelder: Bergen bystyre vedtok i forbindelse med behandling av Strategisk

Detaljer

råd, tips og oppskrifter

råd, tips og oppskrifter råd, tips og oppskrifter Tekstforfattere og bidragsytere: Kaja Lund-Iversen, Anne Gaarder Amland, Siw Ellen Jakobsen, Bård Amundsen, Helle Grøttum, Ellen Christine Sjølie, Vigdis Brit Skulberg, Reidun

Detaljer

Åsmund Hermansen. Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren

Åsmund Hermansen. Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Åsmund Hermansen Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:14 Fafo 2011 ISSN 0804-5135 2 Innhold

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag 2011 Tittel: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og

Detaljer

Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen

Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen Rapport IS-0345 Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen En undersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere Tittel: Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen.

Detaljer

IS-xxxx. Kosthåndboken Utkast ekstern høring juni-september 2011 Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

IS-xxxx. Kosthåndboken Utkast ekstern høring juni-september 2011 Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten IS-xxxx Kosthåndboken Utkast ekstern høring juni-september 0 Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer:

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Veiledningshefte. Økologisk mat i barnehagen. en veileder til matglede

Veiledningshefte. Økologisk mat i barnehagen. en veileder til matglede Veiledningshefte Økologisk mat i barnehagen en veileder til matglede Økologisk mat i barnehagen en veileder til matglede Forfattere: Lena Lie Bergheim, ernæringsfysiolog, Bioforsk Økologisk Liv Solemdal,

Detaljer

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging

Saksnr:201202281-11. Anskaffelsesstrategi 2013-2016. Fra behov til kontraktoppfølging. Behov Konkurranse Kontrakt. Kontraktoppfølging Saksnr:201202281-11 Anskaffelsesstrategi 2013-2016 Fra behov til kontraktoppfølging Behov Konkurranse Kontrakt Bestilling Betaling Kontraktoppfølging Innkjøpsseksjonen Desember 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge Oppsummering av kostrådene Kostrådene er hovedsakelig rettet mot primærforebygging av kroniske kostrelaterte sykdommer hos voksne

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer