Frydendal barnehages Årsplan 2013 / 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Frydendal barnehages Årsplan 2013 / 2014"

Transkript

1 Frydendal barnehages Årsplan 2013 / 2014 Barnet i fokus Sosial kompetanse, natur og tradisjon! Det er vår visjon!

2 Velkommen til et nytt barnehageår i Frydendal Barnehage. Barnehagen gjennomførte for to år siden en driftsendring, der vi slo sammen vår to store barns avdelinger i etasjen oppe og utvidet med en ny småbarnsavdeling nede. I løpet av fjoråret falt stadig mer på plass, og fra å ha brukt mye tid på organisering og struktur, sklir igjen hverdagen naturlig. Driftsendringen synes utelukkende å ha vært positiv for alle. Føringer gitt i årsplanen vil gjennom året bli utdypet i avdelingens periodeplaner som kommer ca. annenhver måned. Alle foreldre oppfordres til å lese alle barnehagens planer. Årets avdelinger: Kengulomma (KL): Nasse Nøff (NN): 11 barn i alderen 1-3 år 12 barn i alderen 1-3 år Vibeke - pedagogisk leder/førskolelærer (til medio nov. 13) Christine (80 %) - pedagogisk leder/førskolelærer (fra ) Kristin N (80 %) - pedagogisk leder/førskolelærer Elisabeth - pedagogisk leder/pedagog 2/førskolelærer Tine L (80 %) Agata - (førskolelærerutdannet i Polen) Sigrid Emina - (førskolelærerutdannet i Bosnia) Kristine Synne (til ) Mari (fra til ) Honningkrukka (HK): Ole Brumm (OB): 17 barn i alderen 3-6 år 18 barn i alderen 3-6 år Kristin A (90 %) - pedagogisk leder / førskolelærer Tine A - pedagog 2 / førskolelærer Anna - pedagog 2 / førskolelærer Elin Pia - fagarbeider i barne- og ungdomsarbeiderfaget Sylwia Camilla (til ) Martine (fra ) Øvrige ansatte: Linn (fra ) Renhold: Edin (fra ) Kjersti - pedagogisk leder / førskolelærer Dijana (50 %) pedagog 2 / førskolelærer Daglig leder: Karin - førskolelærer Begge småbarnsavdelingene er på hver sin avdeling nede. Begge store barns avdelinger er oppe. For nærmere presentasjon av personalet vises det til høstens utgave av Tussiposten, barnehagens egen bli-kjent avis. Årets ukerytme (obs forandringer kan forekomme): Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Turdag OB/KL Turdag HK/NN HK varm mat OB varm mat Avdelingsmøter 4-åringene utedag 2 Møtedag 3-åringene utedag Kr. Robin innedag Kr. Robin utedag Åpent hus KL/NN Varm mat KL/NN

3 Felles prioriteringer 2013 / 2014: Barnehagens pedagogikk og innhold er forankret i barnehagens virksomhetsplan. På planleggingshelgen har vi vedtatt følgende områder å jobbe med for kommende barnehageår. Innhold / pedagogiske prioriteringer: Lek, samtale og samhandling med barn og foreldresamarbeid Fellesskap bevisstgjøring, holdninger, konkrete tiltak på tvers av avdelingene oppe / nede Revidering av planer og skjemaer - Samtaleskjema - medarbeidersamtaler - Samtaleskjema for introduksjon av nye ansatte - Stillingsbeskrivelse for barne- og ungdomsarbeidere PIA-dagen Årets verdier: Personlig språk respektere hverandres grenser, også non-verbale signaler Empati samtale og verbalisere følelser og behov Møtevirksomhet / kompetanseheving: Ledermøter løfte og motivere hverandre / erfaringsutveksling / «den gode leder» Assistentmøter den gode assistent sett i forhold til rammeplan / hverdagslige case Personalmøter foreldresamarbeid, lek og samhandling til barnets beste Kursing aktiv deltakelse i kursplanen til Asker kommune Internkontroll / HMS: Arbeidsmiljø videreføre dagens gode rutiner for at alle skal trives og ha det bra Personalundersøkelse (utsatt fra våren 2012) Risikovurdering av tungt og ensformig arbeid / ergonomi Risikovurderinger av den enkelte avdeling + turvirksomhet Skriftlig dokumentasjon videreføre arbeidet fra i fjor med å få all dokumentasjon samlet Vedlikehold: Løpende vedlikehold nytt lys ved utebod, takutheng ved HK/OB + vedlikehold av gjerdet Boning av gulvene Oppdatere stillingsinstruks og hyppighetsliste for renhold 3

4 AVDELINGENE NASSE NØFF OG KENGULOMMA (Barnegrupper 1-3 år) ÅRETS TEMA: EVENTYRET - «BUKKENE BRUSE» Nasse Nøff: Barnegruppen er bestående av tre gutter og ni jenter, det er 5 barn født 2011 og 7 barn født Barnegruppen vil bli aldersdelt i lekegrupper, samlinger og på turer. Vi ser at leken på avdelingen er variert etter alder og barnas fysiske modenhet. Vi vil legge til rette for at alle skal få utfolde seg motorisk og kognitivt ut ifra individet. Sosial kompetanse Vennskap Personlig språk sette grenser for seg selv og hevde seg selv i samspill med andre (begrepstrening) Voksenrollen tydelighet, engasjement, ivareta et godt og inkluderende lekemiljø Natur og fysisk aktivitet: Motorisk lek inne og ute (små barn har et stort behov for kroppslig aktivitet) Turer i nærmiljø utfordre barna fysisk i uteleken og på tur Årstider vi følger naturens endringer gjennom ulik aktivitet året rundt Kultur og Tradisjon Samlingsstund sang, rim og regler, eventyr og konkreter som bilder og figurer Forming strukturerte / ustrukturerte aktiviteter / ulike formingsmaterieller og teknikker Kengulomma: På Kengulomma har vi i år bare tre nye barn. Vi har et stort aldersspenn i gruppa og vil derfor dele barna mye i mindre grupper. Sosial kompetanse: Trygg tilknytting - omsorg, nærhet, gjentagelse, ro, tid, faste rammer Empati speile barnas følelser, ordsette, få lov å kjenne på for å forstå seg selv og andre Lære grunnleggende lekekoder og strategier vente på tur, bytte, den er ledig/opptatt Lekegrupper med utgangspunkt i felles tema Natur og fysisk aktivitet: Turer i skogen og til fotballbanen Tenne bål og lage mat på bålet Ribbevegg, hoppe på madrassen, balansere, danse Løpe, sykle, huske, klatre Kultur og Tradisjon: «Bukkene Bruse» gjennom hele året Rytmer og dynamikk, tromme, sang, den magiske posen Billedbøker Språk, ordsette det vi gjør og ser, gi og ta i samtale 4

5 AVDELINGENE HONNINGKRUKKA OG OLE BRUMM (Barnegrupper 3-6 år) Dette året skal vi oppe jobbe med et felles tema: EVENTYR (Kultur og tradisjon) Temaet vil gå som en rød tråd gjennom hele året, og vil bli inkludert i lek og hverdag. Vi vil ha fokus på Relasjoner og respekt for hverandre (sosial kompetanse) Trygge rammer og gode vilkår for leken (forutsigbar hverdag) Fornye samlingene Mål for de ulike aldersgruppene: Kr. Robin / 5 åringene Relasjoner (alle skal ha en god venn, lekegrupper, inkludering) Mestringsglede (spill/lek/motorikk, stå i en aktivitet, takle utfordringer, konsentrasjon) Akseptere egne og andres følelser, sette ord på dem. (samtaler, respekt for hverandre, vinne/tape- fair play) Selvstendighet (kle på seg selv, orden og oversikt over eget utstyr) Tigergruppa / 4 åringene Være en god og inkluderende venn (snakke til hverandre med respekt, og la andre få være med på leken) Konsentrere seg om å ta en beskjed. Heffalompgruppa / 3 åringene Se seg selv i forhold til en større gruppe (lekeregler, dele, ta hensyn og se andre) Selvstendighet og mestring (måltid, toalett og påkledning) Bruke språket i lek og aktivitet. Ole Brumm Formingsaktiviteter med eventyr som rød tråd Mer utforsking og aktivitet på leirplassen (insekter, mat på bål, motoriske utfordringer) Dette året er vi 10 Heffalomper på avdelingen. Vi kommer til å være mye med barna på gulvet. I tillegg skal vi passe på å gi de som er større alderstilpassede utfordringer. Honningkrukka Eventyr som inspirasjon til lek- starter med Rødhette, lekegrupper Turer- smågrupper, videreutvikle leirplassen, legge ut «spor» til leken, mat på bål. I år er det på Honningkrukka en tilnærmelsesvis lik fordeling i alder og kjønn, og mange barn som kjenner avdelingen godt fra tidligere år. Vår nye små skal bli kjente med rutiner og få leke på gulvet/dukkekroken. Trygge og kjente barn på avdelingen gir oss muligheter for å søke nye utfordringer. 5

6 Barnehagens egen primstav og andre festdager høsten Uke Observasjonsuker 8. oktober / Verdensbarnedagen - Barns rettigheter 9. oktober 8. Okt. = HK+KL+NN / 9. Okt. = OB 18. oktober Mikkelsmess / 1.vinterdag / høsttakkefest Avdelingsvis / felles KL / NN eget opplegg 28. november Pynte avdelingene til jul Desember Felles førjulstur - Hauger Gård 2. desember Advent Skomaker Andersen 13. desember Lucia 17. desember Vi leter etter nissen 19. desember Nissefest 6

7 Barnehagens egen primstav og andre festdager våren januar 13.dag jul vi markerer slutten på julen avdelingsvis. Januar/Februar Felles skidager 28. februar Karneval Uke Observasjonsuker 8. april / Påskefrokost Avdelingsvis 9. april 8. April = HK / 9. April = OB+KL+NN 11. april 1. sommerdag 30. april 1. mai / Rusken 8. mai Frigjøringsdagen KL / NN eget opplegg 16. mai 17-mai Juni Sommertur til Asker museum 6. juni Pinsepiknik 7

8 Barnehagens planleggingsdager og foreldremøter Barnehageåret : Planleggingshelg Fom. 09. tom. 12. august 2013 Foreldremøte 19. september 2013 Barnehageåret : Planleggingsdag 02. januar 2014 Foreldremøte 24. april 2014 Planleggingshelg Fom. 08. tom. 11.august

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

HALVÅRSPLAN GULLGRUVA

HALVÅRSPLAN GULLGRUVA HALVÅRSPLAN GULLGRUVA Vennskap, Trygghet, Meg selv Empati, Motivasjon, Glede, Selvfølelse, Godhet, Respekt, Fellesskap, Familie, Hjem, Omsorg, Lek, Lytte, Kropp, Verdifull, Hjelpsom, Læring, Grenser, Samtaler...

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013

Røyken barnehage Årsplan 2012-2013 En ring av gull, en riktig stor, med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner, at ringen er smidd av gode venner

Detaljer

Årsplan del 2 2010/11Anestua Studentbarnehage VISJON FOR SFRN: VI GJØR STUDIETIDA ENKEL TRYGG OG TRIVELIG

Årsplan del 2 2010/11Anestua Studentbarnehage VISJON FOR SFRN: VI GJØR STUDIETIDA ENKEL TRYGG OG TRIVELIG Årsplan del 2 2010/11Anestua Studentbarnehage VISJON FOR SFRN: VI GJØR STUDIETIDA ENKEL TRYGG OG TRIVELIG ÅRSPLANEN Vi deler inn årsplanen i tre deler. Første del er et informasjonshefte til nye foreldre,

Detaljer

ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016. Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre!

ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016. Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre! ÅRSPLAN SOLA BARNEHAGE 2015-2016 Med varme og vennskap tar vi vare på hverandre! 1 INNHOLD: Velkommen til nytt barnehageår 3 Personalet i Sola Barnehage 4 Kvalitet og service 5 Planer 6 Sola Barnehages

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA

ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA 1. Generelt om Ytterøy barnehage Høsten 2014 er det 32 barn i alderen 1-5 år som har tilhold i Ytterøy barnehage. Vi vokser stadig og det er jo flott. Vi

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Innholdsfortegnelse: Forord s. 1 Velkommen til Torvmoen s. 1 Personaloversikt s. 2 Personalsamarbeid s. 3 Foreldresamarbeid s. 3 Øvingsbarnehage

Detaljer

Virksomhetsplan 2009 2010

Virksomhetsplan 2009 2010 NORDRE KVAM BARNEHAGE Virksomhetsplan 2009 2010 Barna skal føle seg verdifulle og lykkes i sin omgang med andre. Adr.: Slalåmsvingen 14, 7724 Steinkjer. Tlf: 74 14 59 85 Enhetsleder: Anne Stuevold. E-post:

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer