REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006"

Transkript

1 Hrdaland Krins av Nrges Speiderfrbund REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Trleif Øystese, Kjetil S. Henriksen, Eldrid Grytøyr, Frde A. Tft. Fra Speidersenteret: Daglig leder Endre Helland. SAKSLISTE: 01/06 Gdkjenning av innkalling g referater Gdkjenning av innkalling Gdkjenning av referat fra styremøte 13/ Frøydis Enstad deltk gså på styremøtet 13. desember Det ble gjrt slike vedtak: 1. Innkalling gdkjent. 2. Referat fra styremøte 13. desember 2005 gdkjent. 02/06 Status fra daglig leder Lageret Har hatt en rydderunde på lageret sammen med Øyvind, trengs mer rydding. Bønes i ferd med å bygge m/flytte inn. Pressedekning på BA.n 11/1-06 vedrørende Øvsttunspeiderene sm fikk æreskniven. Speiderlederkurset Endre, Hans Gerg g Kjersti hlder kurset. Nyhetsbrev nr 1 i 2006 ble sendt ut 10. januar. Husstyret har fått beskjed m at hveddøren til Speidersenteret skal byttes så snart sm mulig. Friluftsleiren Telefn Vi annnserer etter aktivitetsledere til friluftsleiren i februarutgaven av nyhetsbrevet. Etter møte med Bergen kmmune g Lønningstrand leirsted, kmmer vi til å be m å ha leir de tre siste ukene av smmerferien, altså uke 30,31 g 32 Bytter telefnselskap til Telenett etter at Viafn er knkurs. Nøkler til Speidersenteret Besøksadresse: Pstadresse: Kntrtid Telefn/fax: E-pst/bankknt: Tverrgaten 2 Pstbks 723 Sentrum tirs-ns 9-15, / 5807 Bergen trs

2 Frøydis i gang med å hente inn nøkler fra dem sm ikke lenger er medlem/aktiv i kretsen. Kretsleir 2007 HBUR PC i vinduet Ryvarden tar pp saken på sitt styremøte i dag, skal la det være pp til kretstinget å bestemme hvem de ønsker å samarbeide med Frslag til kandidat fr HBUR-styret innen 20. januar PC er ankmmet, skal ha møte med Vemund denne uken fr å sette pp bildeprgrammet. Sender så et tilbud til Bjørgvin krets av Nrges KFUK-KFUM speidere m å delta. 03/06 Skriv g meldinger Kretsleder har mttatt brev m årets speideraksjn, hvr kretsene blir bedt m å hjelpe med å få aksjnsledere i gruppene. Frde følger pp gruppene. Øyvind Høvding har lagt ut annnse hvr vi søker etter frittstående selgere sm kan selge Chess-abnnementer fr ss. Vi har lagt inn en annnse m salg av gassbehldere sm vi har på lageret. 04/06 Oppfølginger fra kretsting Fra Åpent frum Bymanøver Det ble stilt en rekke spørsmål på kretsting vedrørende Bymanøver. Kretsstyret tar disse med seg i diskusjnene med Bjørgvin krets av Nrges KFUK-KFUM speidere. Støtte til rekruttering Vurdere flytting av dag, selv m kretsting stemte mt dette frslaget? Bør vi sammen med KFUK/KFUM evaluere verdien av å arrangere Bymanøver på lørdag kntra søndag? Hva gjør en med tilpassing av ppgaver i frhld til stifinner/vandrerpatruljer? Det ble etterspurt støtte til rekruttering på kretsting. Kretsstyret diskuterte hvrdan en gjør dette. Daglig leder har i sin instruks å jbbe med rekruttering, men kretsen trenger gså materiell dispnibelt til rekrutteringsøyemed. Hva kan gjøres fr å endre frmen på kretsting? Kretsstyret diskuterte hva sm kan gjøres fr å gjøre kretsting mer attraktivt. På kretsting var det freslått en blk på Beste praksis hvr en

3 gruppe eller flere frteller m et gdt pplegg fr gd speiding, tur eller øvrig prgramaktivitet g lignende. Kretsstyret vil gså frsøke å få interessante fredragshldere til å hlde en appell til kretstinget. Videre kan det settes av mer tid til Åpent frum. Har styret en visjn med daglig leder stillingen? Styret fikk spørsmål vedrørende daglig leders arbeidsppgaver g hvilke visjner styret har fr daglig lederstillingen. Dette ønsker styret å kmme tilbake til med en presentasjn på kretsens årsmøte i /06 Navneendring Fra et av kretsstyrets medlemmer er det kmmet frslag m å endre kretsens navn til Hrdalandspeiderene. Bakgrunnen er at Hrdaland krins av Nrges speiderfrbund er et alt fr langt navn å uttale når vi skal presentere ss. Hrdalandspeiderene er krt, sier hvr vi er fra g hva vi driver med. Kretsstyret hadde lang diskusjn på frslaget til navneendring. Det ble diskutert m dette skulle være en reell navneendring, eller m det skulle være en frsiktig vergang ved å ta i bruk begrepet Hrdalandspeiderene. Det ble gjrt slike vedtak: 1. Kretsstyret anbefaler verfr kretstingets årsmøte å bytte navn til Hrdalandspeiderene. 2. Daglig leder sjekker frmalitetene fr navneendringen. 3. Daglig leder lager en saksfremstilling sm skal presenteres fr kretsting. Saksfremstillingen presenteres fr kretsstyret på neste styremøte. Punkt 1 ble vedtatt med 3 stemmer fr g 2 stemmer mt. En stemte blankt. De øvrige punktene var enstemmig. 06/06 Valg 2006 Kretsting skal velge revisr fr ett år g valgkmité fr neste styreperide. Kreststyret kmmer med frslag til disse vervene til kretstinget. Det ble gjrt slike vedtak: 1. Kretsstyret freslår Ragnar Pettersen til revisr fr kretsen fr Kretsstyret freslår Trleif Øystese, 1. Vss, Vinjar Wærenskjld, 4. Bergen-Sandviken, Kjetil Damm, Ulriken, Eldrid Grytøyr, Arnatveit NMU, Arne Msefinn, 1. Vss g Benedicte Brge Meyer, 4. Bergen-Sandviken til valkmite fr periden /06 Kretsbannerknkurransen 2005 Kretsbannerknkurransen fr 2005 skal telles pp. Det ble gjrt slikt vedtak: 1. Frde A. Tft tar seg av pptelling g fremlegger resultatet fr kretsstyret på neste styremøte. 08/06 Kretsbannerknkurransen 2006 Kretsstyret hadde en krt diskusjn på kriteriene fr årets kretsbannerknkurranse. Det ble gjrt slike vedtak: 1. Kretsbannerknkurransen fr 2006 har de samme tellende arrangementer sm fr 2005.

4 2. Vinner av kretsbannerknkurransen fr 2006 vil autmatisk få en patrulje med til NM i De øvrige plassene i 2007 skal frdeles på kretsknkurransen g vårmanøver /06 Årsmelding 2005 Kretsstyret diskuterte innhld g frm på kretsens årsmelding fr Styret har et ønske m å gjøre årsmeldingen mer spennende g leserverdig. Det skal skrives mer generelt m hva vi står fr, ha med målppnåelse g bære mindre preg av pplistinger. Det er gså ønskelig med flere bil der i årsmeldingen. Det ble gjrt slike vedtak: 1. Øyvind Høvding skriver g redigerer årsmeldingen i dialg med daglig leder. 10/06 Årsmøtet 2006 Kretsstyret hadde en krt diskusjn rundt rammene fr kretsens årsmøte. Det er gså ønskelig at daglig leder er mer tilgjengelig fr styret under frhandlingene, slik at styret lettere kan besvare spørsmål fra salen. Dette betyr at det må velges en frivillig referent. Det skal gså hentes inn en fredragshlder til å frtelle m en pplevelse. Kretsstyret ser fr seg at årets årsmøte har følgende innhld/ inndeling: Fredrag minutter innhld g fredragshlder jbbes det med. Vedtakssaker gis liten plass på agendaen da dette bare er vedtak m regnskap g årsrapprt. Valg må få en gd presentasjn av kandidatene. Åpent frum må gis gd tid Det ble gjrt slike vedtak: 1. Sted fr årsmøtet er Bergen Rådhus, bestille lkalet frem til kl Frslag til 2 møteledere : g. 3. Frslag til referent:. 4. Det kan brukes inntil kr 2000,- på fredragshlder. 5. speidergruppe hlder Scuts Own. 11/06 Oppnevninger Rvermbudet Saken ble utsatt til neste møte. 12/06 Oppstartstøtte til RBG Rvernes Beredskapstjeneste (RBB) har siden starten vært en del av kretsens tillitsapparat. De har nå skiftet navn til Rvernes Beredskapsgruppe Bergen (RBG) g blitt selvstendig speidergruppe. Hvedårsaken til dette er at de skal stå friere til å søke støtte fra det ffentlige g fra andre søkekilder sm FRIFOND g lignende. Det har vært vanlig at kretsstyret bevilger kr 2000,- i pengestøtte til nye speidergrupper. Kretsstyret ønsker gså å gjøre dette til RBG. Det ble gjrt slikt vedtak: 1. Rvernes Beredskapsgruppe Bergen (RBG) bevilges kr 2000,- i ppstartsstøtte. 13/06 Eventuelt Telefnabnnement-salg Kretsstyret hadde en krt diskusjn på status fr salg av telefnabnnementer. Vi bør nå få litt fart i dette salget, eller vurdere å avslutte dette frhldet. Møtet avsluttet kl 21:10

5 Referent Endre Helland

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00.

Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Utskrift av møtebok for Soltinddalen sameie. Styremøte lørdag 11. Januar 2014 kl. 14.00. Avholdt hos Karin Svendsen, Dåfjord Tilstede: Steinar Pettersen, Karin Svendsen og Thomas Austad på telefon fra

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/10 Mandag 15. februar 2010 VT 26/10 Valg av ordstyrer og referent. Forslag til vedtak VT velger Magne Seierslund som ordstyrer og Hege Andersen som referent. Magne

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor

Streiken i Design Forum. les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6. Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Nr. 1. Mars 2014 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Streiken i Design Forum les mer på side 2 og se bilder fra streiken på side 6 Organisasjonsprosjektet Har du erfaring med verving? søker

Detaljer

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014 Løfte Håndverket Osl 12.nvember 2014 Tema: Hvr blir håndverket av i fag- g yrkespplæringen Dørstkkmila mellm praksisfeltet g fagpplæringen Jeg tar utgangspunkt i mitt eget fag men jeg vet at mine utfrdringer

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 og 2013/2014 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 13:15 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen.

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være?

Opplegg til samling. Tema: Hvem vil jeg være? Opplegg til samling Tema: Hvem vil jeg være? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Starten Norsk Caravan Club avd. Hamar og omegn ble stiftet på et møte i

Starten Norsk Caravan Club avd. Hamar og omegn ble stiftet på et møte i Nrsk Caravan Club pa Hamar. Arvid W. Børresen En utldning gav styret et Km i gang! gang aktiviteter sm avdeling innenfr NCC, g fikk NCC avd. Hamar g megn Starten Nrsk Caravan Club avd. Hamar g megn ble

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

FORSVAR. arbeidsmiljøloven

FORSVAR. arbeidsmiljøloven Nr. 1. Mars 2015 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor FORSVAR 28. januar 2015 var en historisk dag i norsk fagbevegelse da LO, Unio og YS gikk sammen om å streike mot regjeringens forslag til

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

Minner med dette om W. Giertsens utbyggingsplan for Nygårdsviken 1 og Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg:

Minner med dette om W. Giertsens utbyggingsplan for Nygårdsviken 1 og Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg: Nygårdsviken Vel Minner med dette m W. Giertsens utbyggingsplan fr Nygårdsviken 1 g Nygårdsvikveien. Klagefristens utløp nærmer seg: Merknadsfristen er 20. august 2013! Det har gjennm smmeren blitt lagt

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer