M ø t e r e f e r a t

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M ø t e r e f e r a t"

Transkript

1 M ø t e r e f e r a t Oppdrag: Kretsstyret Emne: Signatur referent: Varighet: Referat nr.: 6-09 Sted: Speidersenteret Dato: Referent: Morten Svendal Hatlen Dato/sign: Tittel Navn Tilstede Kopi referat Kretsleder Øyvind Høvding x x Visekretsleder Morten Svendal Hatlen x x Thomas Lundberg x x Louise Pettersen x x Annette Hanseth x x Jørn Thomassen x x Truls Solvang x Daglig leder Endre Helland x x x Neste møte: 15. oktober 2009 kl /09 Godkjenning av innkalling og referater Innkalling og saksliste ble godkjent. Referatet fra styremøtet ble godkjent. 41/09 Valg av referent Morten ble valgt til referent. 42/09 Regnskap første halvår 2009 Kretsens regnskap for første halvår 2009 ble gjennomgått. Det anføres at arrangementene er blitt dyrere enn antatt. I fremtiden skal prosjektledere i forkant av prosjektet orienteres om bl. a. arrangementets økonomiske rammer. Regnskapet ble tatt til etterretning. 35/09 Oppstart av ny(e) speidergrupper høsten 2009 Austevoll: Idrettslaget har kjøpt inn 10 optimistjoller som er ment for speidergruppen. En tomt er også stilt til disposisjon for naust/speiderhus. Hordaland krins av Norges speiderforbund Besøksadresse: Speidersenteret i Bergen, Tverrgaten 2 Postadresse: Postboks 723, Sentrum, 5807 Bergen Telefon: E-post: WEB: Org. nr Åpningstider: man - tirs 9-15, tors Bank: Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

2 En del personer på stedet har lyst til å starte speiderarbeid. Daglig leder skal ha møte med aktuelle ledere 20. august, og planlegge oppstartsarrangement. Han har også snakket med sjøspeidermiljøet på landsbasis og med 3. Laksevåg sjø. Oppstartsarrangementet planlegges til 5. september. En håper at S/S Ternen er sjødyktig og kan være med på arrangementet. Daglig leder vil søke å få med et roverlag e. l. som kan bidra med å gjennomføre speideraktiviteter. Louise sier seg villig til å være mentor for gruppen. Muslimsk speidergruppe: Vi har ikke hørt noe mer fra dem siden forsommeren. Daglig leder kontakter dem telefonisk for å følge utviklingen. Styret har mottatt forespørsel fra gruppeleder i 16. Bergen speidergruppe, som har problemer med å finne ledere til flokk. Gruppeleder ønsket at daglig leder gjennomfører en kveld med foreldremøte og speideraktiviteter. Ønsket etterkommes. Kretsstyret er også kontaktet av 1. Valestrand speidergruppe, som sliter med lederne. Daglig leder gjennomfører et arrangement tilsvarende eller lignende som for 16. Bergen, dersom gruppen ønsker dette. 37/09 Navneendring Det er kommet inn tre forslag til eventuelt nytt navn på kretsen: Hordaland krets, Hordalandsspeiderne og Norges speiderforbund Hordaland. Det er ikke kommet noen forslag til ny logo. Morten lager et skriv med forlagene som sendes gruppene på høring. Basert på høringssvarene, danner styret sin innstilling til kretstinget i november. 43/09 Kretsleir 2011 Kretsstyret innledet diskusjonen rundt neste kretsleir. Vi tar initiativ til at neste styremøte blir felles med Ryvarden på Stord, for å drøfte fellesleir. En idé er at vi utlyser vervet som leirsjef på nettsidene, og at søkere får presentere sine ideer for leiren. Hordaland krins skal arrangere kretsleir i Leiren kan være et samarbeid med andre, men skal være et selvstendig arrangement, og skal ligge på Vestlandet. 44/09 Styrets funksjonstid I forbindelse med at daglig leder første halvår 2010 avvikler fødselspermisjon, er det vedtatt at kretsstyret påtar seg en del av oppgavene som vanligvis faller inn under daglig leders arbeidsområder. Det er reist spørsmål om det er uheldig å ha et styreskifte midt i denne perioden, både hva gjelder det nye styrets detaljkunnskap om den daglige driften av kretsen, og også om det er urimelig av sittende styre å pålegge et nytt styre en slik ekstrabelastning. Side 2 av 5

3 Styret sier seg villig til å forlenge sin funksjonstid til juni Dette tas opp til votering på kretstinget kommende november. Valg på nytt styre blir i så tilfelle på kretsting i juni /09 Status og orienteringer 45.1 Styremedlemmer Kretsleder er invitert til 18. Bergen VS 80-årsjubileum 5. september, men har ikke anledning til å delta. Louise deltar, og vil overbringe kretsens hilsen Daglig leder Byfjellsvandreren o 4 skilt er ute, to må trykkes på nytt og settes ut o Kommer til å sette ut noen flere skilter enn vi bruker denne sesongen, kan brukes til undergrupper og inngå i neste års Byfjellsvandrer o Nettsidene Betalingsløsning skal byttes til online-betaling i stedet for test SMS implementeres i disse dager Registreringsmulighet sperret frem til nok poster er satt ut Oppdateres med postinfo etter hvert som disse er utplassert Konkurranseregler og annen nødvendig info publiseres så snart det er mulig å melde seg på o Promotering Sender invitasjon til BA om å delta på en postutsettelse så snart nye skilter er produsert Kjøper annonseplass på Bergen turlag sine nettsider fra lansering og frem til nyttår i første omgang Bestiller annonse i BT og BA i forbindelse med Byfjellsdagen Sender ut pressemelding med oppstart i uken før Byfjellsdagen, prøver å tilpasse det slik at vi kan få oppslag samme dag som det er helsides annonse vedr Byfjellsdagen i BT. o Lansering Byfjellsdagen 6. september Fløien/Skomakerdiket o Stand i samarbeid med bladet Friluftsliv o Salg av deltakelse alle som kjøper deltakelse får t-skjorte o Lage en enkel versjon av Byfjellsvandreren med poster rundt om på Fløien, kan evt selges som et eget løp for turister i turistsesongen i etterkant Annonseavis Side 3 av 5

4 o Fått utrolig lite annonser i år ringt mye, sendt mye mail, Blant annet tatt utgangspunkt i Austevoll næringsråds medlemsliste o Fått fatt i bilder som kan lage et mer maritimt preg over årets avis, det blir også litt mer om sjøspeiding i innholdet. o Avventer tilbud på distribusjon i Bergen (fått tilbud fra Posten) og tilbud på trykking o Har bedt følgende speidergrupper om stoff til avisen (til presentasjon av speidergruppene) 4. Bergen-Sandviken Bergen 1 FA 3. Laksevåg sjø o Lager oversikt over hvor en finner samtlige speidergrupper i vår krets denne gangen o Opplag: Arkiveringsrutiner o Følges etter retningslinjene Dvs sytes det er vanskelig å vurdere hvilke mail som skal arkiveres, det meste føles som muntlig og lite hensiktsmessig. Lite avtaler som arkiveres. o Sikkerhetskopi i bankboks, samt på DLs backupdisk hjemme o Foreløpig ikke prioritert å benytte oppsettet på serveren av tidsmessige årsaker/ opplæring o Serveren er ennå ikke sikkerhetskopiert. Dette er lite tilfredsstillende, da vi kan miste bl a nettsidene våre ved et uhell (brann, overspenning, med mer). Morten følger opp dette. Oppussing Speidersenteret o Kontrakt signert vedr arbeidet som skal gjøres o Arbeidet startet opp første uken i august, med bygging av stillas. Murere og tømrere begynte andre uken i august o Vinduene på kontoret til de ansatte tas sist o Paxtu brukes som vinduslager, lunsjrom og arbeidsrom for dem som pusser opp Speidersenteret o Finansiering Jobber med en aksjebrev-løsning i koppform da det ikke er gjort noe annet Undersøker muligheten til å få laget et krus delt i to som skal fungere som aksjebrev 45.3 Skriv og meldinger Det er sendt søknad om kompenasjon for bortfall av inntekter fra spilleautomater Har byttet forsikringsselskap for Sameiet Tverrgaten 2 fra Vesta til Gjensidige, gir en samlet besparelse for sameiet på kr årlig 45.4 Terminlisten fremover Over Eggen: Alt er i rute. Side 4 av 5

5 Speiderlederkurset: Vi mangler kursholdere til dette kurset, og muligheten for å flytte arrangementet ble drøftet. Styret anser det som viktig at de oppsatte arrangementene avholdes som annonsert, og ønsker at vi evt får kursholdere fra andre kretser. Bymanøver: I år har KFUK/M ansvar for arrangementet, og de har begynt arbeidet. Rover-rebus-rally: Roverombudet sliter med planleggingen, skal sende forespørsel på e-post om noen kan tenke seg å være med å arrangere. Thomas og Annette følger opp dette. 46/09 Eventuelt Thomas forslag til oppsett av kretsens regnskap og budsjett ble drøftet. Forslaget legger opp til en mindre detaljert presentasjon, som blir mer oversiktlig og forståelig, særlig med tanke på personer som ikke har spesiell erfaring med regnskap. Dette formatet brukes til å presentere kretsens regnskap og budsjett for kretsting, mens det uansett er daglig leders og styrets oppgave å holde orden på detaljene. Regnskapsbyrået skal fortsatt føre regnskapet etter gjeldende norsk standard. Regnskap og budsjett for 2010 settes opp etter nytt oppsett. Side 5 av 5

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 7. FEBRUAR 2008 Møtet ble avholdt på Speidersenteret i Marken fra kl 17.30. Møteleder: Øyvind Høvding Tilstede: Øyvind Høvding, Thomas Lundberg, Morten S. Hatlen, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Styret bestilte 150 julekort og skal skrive til alle bidragsytere.

Styret bestilte 150 julekort og skal skrive til alle bidragsytere. REFERAT KRETSSTYREMØTE 24.03.10 Til stede fra styret: Ragnar, Ulf, Jørn, Hege, Kjell Til stede fra adm.: Louise Fraværende: Dag Johan SAK 28-10 Referat fra sist møte Ragnar gikk gjennom referatet. Ingen

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Kretsen selger Chess

Kretsen selger Chess Nyhetsbrev for April 2004 Nytt kretsstyre Kretsen selger Chess Vinjar fikk æreskniven Kretskonkurransen 2004 Vårmanøver 2004 NM i speiding Lederstart 20. april Nye ledere Hvor er lederlistene? St. Georgsdag

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009

Årsmelding og regnskap 2009 HORDALAND KRINS AV NSF Årsmelding og regnskap 2009 Lederkvalitet, vekst og samfunnsansvar Side 2 HORDALAND KRINS AV NORGES SPEIDERFORBUND Her finner du oss: Bergen kommune Hordvik NMU Hordvik Solfrid Skår

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi Styremøte nr. 3 2005 / 2006 Tilstede : Kr. Lian, Jan Petter Bergan (til kl. 1600), Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Kari Austenå, Bastrup, Annette Gundersen Kopi : Ketil Helgevold, Elin Brede Kristiansen

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv Hordaland krins av Norges Speiderforbund Retningslinjer for tillitsverv Sist oppdatert 30.04.2003 INNHOLD 1. Tillitsverv i Hordaland krins 1 1.1 Kretsstyret 1 1.1.1 Arbeidsutvalget 1 1.2 Ledertrenerpatruljen

Detaljer

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF

Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Årsberetning 2006 for Vestfold Krets av NSF Kretsstyret Fram til årsmøtet 2. mars 2006 hadde kretsstyret følgende sammensetning: Kretsleder: Torodd Seierstad, 6. Larvik Visekretsleder: Petter Gjertsen,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Styremøte NRF Nr. 4 2015

Styremøte NRF Nr. 4 2015 Styremøte NRF Nr. 4 2015 Sted: Gardermoen Dato: 26/05/15 Tid: 17:00-22:00 Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem),

Detaljer

TSI 01/11/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

TSI 01/11/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Saksliste Saksliste: HOVEDSTYREMØTE 12. NOVEMBERKL. 16.30, ROM 2.128 (MØTEROM VED SIDEN AV TSI- KONTOR) INFORMASJONSSAKER 1 TSI 01/11/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 1 TSI 02/11/14 GODKJENNING

Detaljer

REFERAT FRA KS-MØTE 6 2013 4 juni 2013 kl 2000 (hjemme hos Therese)

REFERAT FRA KS-MØTE 6 2013 4 juni 2013 kl 2000 (hjemme hos Therese) Side 1 av 8 ABSPEIDERNE.NO Norges speiderforbund Wøien Gård, Gamle Lommedalsvei 33 1339 VØYENENGA Org.nr: 971429593 Tlf: 917 32 729 Hjemmeside: ABspeiderne.no E-post: post@abspeiderne.no Kontortid: Mandag:

Detaljer

Administrasjon og veiledning

Administrasjon og veiledning OSLOSPEIDERNE FOR DUMMIES ORGANISERING Retningslinjer Kretsstyret Administrasjon og veiledning R&L Ombudet Kretssekretær SmS-Ombudet Planlegging og samarbeid Speiding Gruppe Gruppe Gruppe og Speidergruppa

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009

Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge. Sak nr. 1/10 Protokoll fra LGL møte nr 4/2009 Referat fra styremøte nr. 1/2010 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Gildekontoret, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 12/2 kl. 17.00 ca. 21.00 Lørdag 13/2 kl. 9.30 14.00 Tilstede:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer