Årsplan. Brekke barnehage. Brekke barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. Brekke barnehage. Brekke barnehage"

Transkript

1 Årsplan Godkjent i SU

2 Innholdsfortegnelse: Velkommen...3 Vi som jobber her.4 Vår pedagogiske plattform 5 Miljøvern..6 Øya vår..8 Fagområdene..9 Satsingsområder..11 Foreldresamarbeid..13 Overgang fra barnehage til skole 14 Danning gjennom omsorg, lek og læring.16 Kvalitet i barnehagen...17 Pedagogisk dokumentasjon og vurdering...18 Verdigrunnlag til Hvaler kommune..19 Årskalender...20 Praktisk informasjon..34 2

3 Velkommen til. Vi er en barnehage med stort fokus på uteliv og bruk av nærmiljøet. ligger midt i kulturlandskapet på Kirkøy med skog, sjø og gårdsbruk i umiddelbar nærhet. Barnehagen er inspirert av den italienske filosofien rundt Reggio Emilia hvor utforsking, undring og nysgjerrighet er viktige stikkord. Barnehagen har store fine lokaler, stor utelekeplass innenfor gjerdet og egen naturlekeplass i skogen like bak barnehagen. Her har vi også en flott grillhytte. Barna her på leker, utforsker og opplever barnehagens muligheter sammen med våre dyktige førskolelærere, fagarbeidere og assistenter. Visjonen vår er: TRYGGE GLADE NYSGJERRIGE BARN 3

4 VI SOM JOBBER HER: Grete L. Abrahamsen Virksomhetsleder Ingrid Fjell Pedagogisk leder Stjerna Bård Daniel Johnsen Pedagogisk leder Månen Emily Evensen Pedagogisk leder Sola Brit Wenche Solbakken Assistent Månen / Stjerna Vigdis Jørgensen Assistent Månen /Stjerna Gladys L. Sturzrehm Barnehagelærer Månen /Stjerna Kristin Jahren Fagarbeider Månen/ Stjerna Espen Dahlstrøm Assistent Sola Trine M.W.Olsen Fagarbeider Sola 4

5 Vår pedagogiske plattform Reggio Emilia filosofien Vi lar oss inspirere av grunntanken og filosofien i Reggio Emilia i Nord-Italia. Her er det en sterk tro på menneskers muligheter, en dyp respekt for barnet, og en overbevisning om at alle barn er født intelligente med en sterk iboende drivkraft til å utforske verden. Vi som arbeider i skal lytte og se etter barnas forskjellige uttrykksformer. Vi er opptatt av å legge til rette for god kommunikasjon mellom barna, mellom barn og voksne og mellom barnehage og hjem. Barnehagen skal være en demokratisk møteplass, der barna gis muligheter til å påvirke sin egen hverdag. Det forplikter oss til å la barna virke med i sin egen hverdag og ha innflytelse på dagen sin. Å medvirke er noe annet enn at barna skal bestemme alt. En annen viktig tanke i Reggio Emilia filosofien er at barna skal oppleve rommene som inspirasjon til utforsking. Vi legger vekt på å innrede rommene slik at barna blir inspirert til lek, utforsking, undring og læring. 5

6 Miljøvern er sertifisert som miljøfyrtårn. Vi har som mål å fremme miljøhensyn og bærekraftig utvikling i kommunen gjennom tiltak med barna som aktive deltakere. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Noe av det vi gjør i miljøarbeidet vårt: Kompostering: Barnehagen har egen kompostbinge for mat og hageavfall, og en binge for etterkompostering. Barna er daglig med å tømme matavfall i bingen og legge på strø. Med trillebårer er de med og henter den ferdige kompostjorda og legger i kjøkkenhagen og blomsterbed. Sammen samtaler, ser og opplever vi noe av det som skjer i denne prosessen 6

7 Kildesortering: Vi sorterer glass, metall, papir, papp og melkekartonger i egne kasser i barnehagen, på vår egen miljøstasjon. Dette leverer vi på kommunens returpunkt i nærmiljøet vårt, på Svanekil og på Sandbakken. Søppelrydding: Vi deltar på kommunens Ruskenaksjon i april. Barna og voksne plukker søppel langs veien i nærmiljøet vårt, og foreldre, barn og ansatte har dugnad i barnehagen for å gjøre det pent på uteområdet vårt. Hvert år drar vi til Skorsnesbukta for å rydde søppel. Vi besøker også Sandbakken avfallsmottak for å se hva som skjer med søpla vi kaster. Tar vare på naturen: Gjennom holdnings-skapende arbeid og bruk av naturen året rundt. Bruk av lokale matressurser: Vi har egen kjøkkenhage, der vi dyrker blant annet poteter og gulerøtter. I tillegg har vi frukttrær og bærbusker som gir oss epler, moreller, solbær, og druer. Fisk og fiskeprodukter kjøper vi i størst mulig grad fra lokalt fiskeforetak i Utgårdkilen. Vi har varmmat en dag i uken, og minimum annenhver uke er det fisk som står på menyen til varmmåltidene. Bruk av gjenbruksmaterialer i prosjekter og formingsaktiviteter På kjøkkenet har vi satt opp en hylle der vi samler gjenbruksmaterialer som er tilgjengelige for barna til kreativ utfoldelse. 7

8 Øya vår er en barnehage med stort fokus på uteliv og bruk av nærmiljøet. Vi benytter ressurser fra naturen og bruker mulighetene i det fantastiske nærmiljøet vårt. Barna her i Brekke barnehage leker, utforsker og opplever de unike mulighetene denne øya gir. Progresjon De yngste barna på Brekke har mer fokus på Temaer som meg selv og familien min samt barnehagen inne og ute. De går på korte turer i nærmiljøet. I de eldre aldersgruppene blir turene lengre og de vil oppleve flere steder og benytte seg mer av Øyas og Kommunens ressurser. De eldste har tidligere blant annet samarbeidet med Nasjonalparksenteret og de har hatt årlige besøk på Sandbakken avfallsmottak. Maxibarna er også hver høst på besøk på Kystmuseet, i tillegg til en eller to teaterturer til byen. 8

9 Fagområdene: Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn der omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt rammeplanenes 7 fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Øya vår er en gjennomgående rød tråd i det pedagogiske innholdet på Brekke Barnehage. Her er noe av det vi gjør innenfor de ulike fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst Bøker er lett tilgjengelige for barna Vi leser, synger, snakker, dramatiserer, forteller og dikter historier Tekster Vi bruker Snakkepakken Bruker opplevelser som utgangspunkt for gode samtaler Ordbilder henger lett synlig i rommene Kunst, kultur og kreativitet Vi jobber med formingsaktiviteter både ute og inne Vi opplever skulpturparken på Røsshue Vi besøker teater, museum, og forestillinger Vi bruker musikk, sang og drama daglig Nærmiljø og samfunn Besøk på Kystmuseet, biblioteket, Nasjonalpark senteret, og gymsalen Vi går på kusafari Arekilen Vi underholder på Dypedalåsen Kropp, bevegelse og helse Turer nært og fjernt Fra jord til bord Fra Fjord til bord Vi bruker gymsalen Vi bruker bena mye Vi har mye fysisk aktivitet året rundt 9

10 Fagområdene: Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Vindu mot nasjonalparken Strandrydding Besøk på Sandbakken avfallsmottak Dugnad med store og små Besøk i Middelalderkirken vår Klekking av egg Såing og høsting Rusken-aksjon Den gode samtalen Undring og nysgjerrighet Likeverd og respekt Antall, rom og form Vi bruker snekkerboden Vi teller antall i hverdagen Vi har nedtelling til begivenheter vi gleder oss til Vi spiller spill, bruker vekt, og sammenligner Vi bruker matematiske begreper 10

11 Satsingsområder Barnehagen har to hovedsatsingsområder dette barnehageåret: Språk ( som er en del av et fellesprosjekt mellom alle barnehagene i Hvaler) Foreldresamarbeid Språkprosjekt i Hvaler-barnehagene Siden 2013 har barnehagene i Hvaler jobbet med et felles språkprosjekt som skal avsluttes i Her er et utdrag fra målsetningene vi har satt opp i prosjektplanen: Barnehagene i Hvaler skal: Legge til rette for strukturert språk og begrepsstimulering Synliggjøre språk i hverdagsaktivitetene Dokumentere barnehagen som en arena for lek, læring og utvikling Bidra til at barna utvikler språklige ferdigheter som blant annet fortelle, forklare, distribuere, fabulere, stille spørsmål og uttrykke følelser Heve kompetansen til de ansatte Barna må få oppleve et rikt og variert språkmiljø i barnehagen, og de må få positive erfaringer med å bruke språket. 11

12 Språk i Språk mye mer enn bare prat. Med det mener vi at det det er språk i alt vi gjør. I barnehagen er vi mange barn og voksne som gjør ting sammen. Hele dagen. For eksempel lager vi mat, går på tur, bygger slott i sandkassa, setter poteter, synger, kildesorterer osv. Ikke minst snakker vi sammen, og mange felles opplevelser gir oss mye å snakke om. Øya vår er den røde tråden som går gjennom alt vi gjør i barnehagen, dermed også språkarbeidet. Vi har derfor laget våre egne nøkkelord ord og begreper som trengs for å låse opp forståelsen av et tema. Hver måned har sine egne nøkkelord som er relatert til det vi jobber med, og plakaten med nøkkelordene blir hengt opp og gjennomgått på avdelingene. Konkrete prosjekter skaper gode rammer for arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen. Om høsten samles vi blant annet om Barn hjelper barn aksjonen, og om våren er det prosjektet fra egg til kylling og Ruskenaksjonen vi jobber med. Andre prosjekter og temaer gjennom året kommer i tillegg. Arbeidet med språkprosjektet fortsetter, og videre vil det handle om å utvikle og innarbeide gode og konkrete metoder. 12

13 Foreldresamarbeid Vi ønsker å ha foreldresamarbeid som et satsingsområde dette barnehageåret. Målet vårt er å finne tiltak for å få til mer foreldremedvirkning og et enda tettere samarbeid med hjemmet til barnas beste. Foreldrene er de som kjenner sitt barn best, og som har ansvaret for barns oppdragelse. (Barnekonvensjonen og barneloven av 8. april 1981 nr. 7) Barnehageloven sier dette om samarbeidet med barnas hjem: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Vi legger stor vekt på et godt og nært samarbeid, og ønsker å ha en god og åpen kommunikasjon med foreldrene. Alle foreldrene er medlemmer av foreldrerådet som velger to medlemmer og to varamedlemmer til barnehagens samarbeids-utvalg. I barnehagens samarbeidsutvalg sitter de to foreldrerepresentantene og to representanter fra de ansatte, i tillegg til en politisk representant. Barnehagens virksomhetsleder er sekretær. Foreldrerepresentanter velges på det første foreldremøtet på høsten. De velges for et år av gangen. Foreldresamarbeidet skjer både i formelle og uformelle situasjoner. De formelle situasjonene kan være foreldremøter, foreldresamtaler, og møter i samarbeidsutvalget. Alle foreldre blir innkalt til foreldresamtale minst 1 gang i året. 13

14 Overgang fra barnehage til skole BARNETS NAVN: Mål: Barna kjenner igjen navnebildet sitt og skriver navnet sitt Metode: Barna blir gjort oppmerksom på og ser navnet sitt i mange sammenhenger. Skriver navnet sitt så ofte som mulig FORTELLERGELEDE Tegner og forteller, dikter historier, leser og dramatiserer eventyr, historier, fortsettelsesbok RYTMER OG LYDER I SPRÅKET Mål: Barna blir oppmerksomme på rytmer og lyder i ord Metode: Lære rim og regler, synge og klappe stavelser ANTALL, ROM OG FORM: Mål: Barna kan benevne formene sirkel, firkant trekant og kjenne igjen tall opp til ti Metode: Spille spill, tegne, telle, sortere, SAMARBEID 2 barn er hjelpere i en uke sammen. De henter tralla, velger matsang, går med søppel, og hjelper til ved behov BOKSTAVER OG TALL Mål: Barna presenteres for symbolene Metode: Plakater med tall og bokstaver på avdelinger. Vi ser på hvilke bokstaver barna har i navnene sine. Barna lager bokstaver og tall på forskjellige måter. BEGREPER: Mål: Barna kan begreper som høy/lav, tjukk/ tynn, størst/ mellomst/ minst og lignende Metode: Snakkepakka, eventyr, arbeidsark, ting vi har / gjør i øyeblikket BLI KJENT MED SKOLEN Vi benytter gymsalen på skolen hver 14. dag. Vi spiser maten vår på skolen denne dagen. Samt at barna får tid til å leke litt i skolegården. Vi GÅR til skolen. På vårparten treffer de fadderne sine og andre barn de skal begynne på skolen med ARBEIDSARK Mål: trene konsentrasjon, motoriske ferdigheter og arbeidsvaner 14

15 Maxi-klubb Det siste året i barnehagen har de største barna en egen Maxi-klubb. Her forbereder barna seg til skolestart. Dette er noe av det skolen mener barna bør øve på: Blyantgrep Skrive navnet sitt Skrive bokstavene riktig. Barna får øve seg og får veiledning på riktig skrivemåte allerede fra de er 3-4 år Kle av/på selv Gå på do alene Rekke opp hånda og vente på tur Fargene Klippe og bruke saks Etter påske møter barna i Maxi-klubben fadderne sine på felles tur! Vi arrangerer også dager der barna som skal gå på skole sammen treffes og blir litt kjent med hverandre. Skolen inviterer alle skolestartere til innskrivningsfest i løpet av våren og barna har førskoledag i mai /juni. Som avslutning på barnehagetiden drar Maxibarna på en egen dagstur. På vårparten overnatter de eldste barna i barnehagen fra den ene dagen til den andre. 15

16 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å reflektere over egne handlinger og væremåter. Hverdagslivet i barnehagen er preget av omsorg. Barna hjelper hverandre, de leker og er sammen. Barna her på opplever den omsorgen det er å få virke med i sin egen hverdag og ha innflytelse og medvirkning i dagen sin. Vi har fokus på å være lyttende og å vise respekt for hverandre. God omsorg hjelper barna til å utvikle tillit til seg selv og andre, å få gode relasjoner og å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Barna bruker sin egen fantasi og selvstendighet i leken. De samarbeider, løse konflikter og tar initiativ selv. De får muligheter til å bearbeide ting de har opplevd eller hørt om. De får motorisk trening og språktrening ut fra egen alder og forutsetning. Vi voksne i barnehagen er tilgjengelige for barna og støtter, inspirerer og oppmuntrer barna leken. Vi organiserer dagen og innreder rommene slik at det ligger til rette for og inspirerer til allsidig lek. Læring foregår hele tiden gjennom erfaringene barna får sammen med andre og i miljøet. Læring er nært sammenvevd med lek, danning og omsorg. I barnehagen legger vi til rette for at barna får erfaringer og opplevelser som gir grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder som er beskrevet i Rammeplan for barnehagen. De voksne i barnehagen deler av sin kunnskap, viser engasjement og oppfinnsomhet. Interessen for å forske og lære kommer både fra barna og fra de voksne. Barna skal oppleve at det er mye å oppdage, undre seg over og være nysgjerrig på. De får anledning til å forske og finne svar på det de lurer på. De voksne må støtte barna i dette, undre seg, filosofere og undersøke sammen med barna. 16

17 Kvalitet i barnehagen En god barnehage er hele tiden under utvikling både organisatorisk og pedagogisk. Arbeidet med å utvikle organisasjonen er ikke en avgrenset oppgave men en kontinuerlig prosess. Stortingsmelding nr. 41, handler om Kvalitet i barnehagen. Regjeringen har varslet revidering av Barnehageloven og Rammeplanen i løpet av I Hvaler kommunes barnehager, har vi startet prosessen med å drøfte hva vi legger i kvalitetsbegrepet sammen med foresatte og ansatte. Kvalitet kan beskrives på flere måter. Vi har valgt disse områdene: Strukturell kvalitet: Antall pedagoger og øvrig bemanning. Beliggenhet og bruk av Hvaler-naturen. Størrelsen og muligheter i barnehagebygget. Mulighet for å dele barna i mindre grupper. Opptak gjennom året. Åpningstid og mulighet for hel og deltidsplasser. Åpen barnehage. Pedagogisk kvalitet: Gode kunnskaper om barnehagepedagogikk. Innsikt i barnas utvikling og sensibilitet. Lydhørhet overfor barnas ytringer. Dette er en del av barnas medvirkning. Pedagogisk refleksjon rundt pedagogiske og organisatoriske valg. Hvordan vi oppfyller kravene i rammeplanen. Et godt og respektfullt foreldresamarbeid. Sosial og relasjonell kvalitet: De voksne er en del av og har alltid ansvaret for barnehagens sosiale og relasjonelle kvalitet. Dette kommer til uttrykk gjennom voksenrollen i forhold til omsorg, vennskap, lek, danning og læring. 17

18 Pedagogisk Dokumentasjon Gjennom pedagogisk dokumentasjon setter vi sammen med barna ord på bilder og opplevelser barna har i barnehagen. Barns opplevelser og erfaringer er viktige for medvirkning. Pedagogisk dokumentasjon er: å skrive ned det barna forteller samtaler barna i mellom, eller mellom barn og voksne bilder av ulike opplevelser, som for eksempel turer og lek Gjennom pedagogisk dokumentasjon blir alt det spennende barna opplever og erfarer i barnehagen mer synlig for barna, personalet og foreldrene. Vi som jobber i barnehagen bruker dokumentasjonen til kritisk refleksjon og diskusjon for å legge enda bedre til rette for barna: Hva forteller bildene? Hva sier denne tegningen om barnas tanker? Hva har barna opplevd, erfart og funnet ut? Hvordan skal barna og vi voksne jobbe videre sammen? Vurdering Kvaliteten på det arbeidet vi voksne i barnehagen gjør blir fortløpende og systematisk vurdert på: Ledermøter Refleksjonsmøter Personalmøter Planleggingsdager Foreldresamtaler Evalueringsskjema til foreldrene Brukerundersøkelser Barne- og personalevalueringer Samarbeidsutvalgsmøter Planleggingstid for pedagogiske ledere Vurdering legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Barnehagen som organisasjon bærer på tradisjoner, sammensatt kompetanse, innforståtthet og taus kunnskap som er viktig å sett ord på og reflektere over for å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. (Rammeplanen for barnehager s,50) 18

19 Verdigrunnlaget til Hvaler kommune I 2014 har det vært en prosess i Hvaler kommune med å finne et verdigrunnlag som skal være felles for alle virksomhetene i Hvaler kommune. Denne prosessen har munnet ut i akronymet. ÅPEN, som består av dette verdisettet: Åpenhet Profesjonalitet Engasjement Nyskapning Åpenhet: skal prege den enkelte medarbeider, og forholdet mellom leder og medarbeider, relasjon mellom kollegaer og mellom organisasjonsleddene. Det er viktig at åpenheten utøves ansvarsfullt og med respekt. Profesjonalitet: Medarbeidere i Hvaler kommune skal være profesjonelle overfor hverandre, skal skille mellom arbeid og egne interesser, og sier ifra om kritikkverdige eller positive forhold i organisasjonen. Engasjement: Medarbeidere i Hvaler kommune skal utføre arbeidsoppgavene med engasjement og entusiasme. Vi bryr oss om brukerne våre, og om kvaliteten på de tjenestene vi yter. Vi er opptatt av egen utvikling og viser interesse for andre deler av organisasjonen. Nyskapning: Medarbeider i Hvaler kommune skal utfordre det velkjente og utforske det ukjente for å utvikle Hvalersamfunnet. Vi arbeider sammen for å utvikle oss videre. Vi er opptatt av å lære av andre og dele kunnskap med hverandre. 19

20 Barnehagen skal tilby barn et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet Rammeplan for barnehager s 25 Tema: Velkommen til nytt barnehageår De som skal begynne på skolen slutter og nye barn ønskes velkommen! Noen barn flytter fra Sola til Månen og noen fra Månen til Stjerna. HUSK! 13. og 14. august har personalet planleggingsdager. Disse dagene er barnehagen stengt. August ma ti on to fr lø sø Planleggingsdag 14 Planleggingsdag Maxibarn til kystmuseet Kosedyrfest

21 Barnehagen skal bidra til at barn får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. Rammeplan for barnehager s 38 Tema: Fra jord til bord Barn og voksne høster poteter, grønnsaker og egne urter. Sammen høster vi epler og ser hva vi kan lage av dem. Brannvernuke: 38 setter vi fokus på brannvern i barnehagen. Vi leker og opplever ute i barnehagen og i nærmiljøet og undersøker alt som skjer i naturen. HUSK! Onsdag 16. september er det foreldremøte i barnehagen fra kl September 2015 ma ti on to fr lø sø Foreldremøte BRANNVERNUKE

22 Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig Rammeplan for barnehager s 18 Tema: Øya vår og verden Barna lager mat og kunst som de selger på FN-dagen. Pengene går til adopsjonskostnadene til fadderbarnet vårt,- Mshaer. I tillegg ønsker vi i denne måneden å bli bedre kjent med de ulike nasjonalitetene vi har representert i barnehagen vår. Husk: Barn-hjelper-barn aksjonen / internasjonal fest torsdag 22. oktober! Mshaer er barna sin adoptivsøster i Sudans hovedstad Khartum. Hun er født 29. oktober Arvekveld Torsdag 8. oktober inviterer vi til arvekveld i barnehagen. Foresatte leverer inn rent og helt tøy, / utstyr, uken før, og på selve kvelden kan man forsyne seg med det man trenger. Oktober 2015 ma ti on to fr lø sø Arvekveld Barn-hjelperbarn

23 Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Rammeplan for barnehager s 36 Tema: Kunst på Øya vår Barn og voksne opplever kunst i nærmiljøet vårt og henter inspirasjon til å skape selv. Vi har vår egen stenskulptur i barnehagen, i tillegg til at Kunstgata på Rådhuset og stenparken på Røsshue bare er en gåtur unna. Barna har med en liten gave til en Gi-bortkalender. Gavene sender vi til barnehjemmet Svetlyput i Kirigisistan etter jul. Husk: Onsdag 11. november har de ansatte i barnehagen planleggingsdag. Denne dagen er barnehagen stengt. November 2015 ma ti on to fr lø sø Planleggingsdag

24 24

25 JULEN 2015 Julen står for døren her i. Vi minner om at barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. Barnehagen er åpen som vanlig mandag 28.12, tirsdag 29.12, og onsdag For å planlegge romjulsdagene trenger vi tilbakemelding på om når ditt / deres barn skal bruke plassen sin disse dagene. Vi ber om at du fyller ut vedlagte skjema og leverer på avdelingen innen fredag 4. desember. Tilbakemeldingen kan også sendes til Påmeldingen er bindende. Vi minner samtidig om at barnehagen er stengt pga planleggingsdag mandag 4. januar Med vennlig hilsen Grete Lemme Abrahamsen Virksomhetsleder - Fyll ut svarslippen nedenfor og lever den på avdelingen innen fredag 4. desember Barnehageåret Barnets navn: Avdeling: Mandag Tirsdag Onsdag X= Kommer, F= Fri Eventuelle merknader: Foresattes underskrift Foresattes underskrift 25

26 26

27 Barnehagen skal skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler Rammeplanen for barnehager, s. 41 Tema: Jul på Øya vår Her på Brekke har vi ulike juleforberedelser og juletradisjoner: Daglige adventssamlinger De eldste barna henter juletre Luciafeiring Kirkevandring i Hvaler kirke Julebakst Julepynt Lage julegaver Julesanger Nissefest Desember 2015 Luciafeiring: Vi inviterer alle foreldre til Luciafeiring med gløgg og pepperkaker på ettermiddagen Mandag 14. desember ma ti on to fr lø sø Nissefest Luciafeiring Julaften juledag juledag Nyttårsaften 1. nyttårsdag 27

28 Barnehagen skal bidra til at barn får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til alle årstider Rammeplanen for barnehager, s. 36 Tema: Vinter på øya vår Vi håper Kong Vinter viser seg i all sin prakt, med masse snø til å leke og boltre seg i. Vi opplever vinteren på øya vår, med kulde, is, snø, vind. Hva skjer med naturen? Husk: Mandag 4. januar har de ansatte i barnehagen planleggingsdag. Denne dagen er barnehagen stengt. Barna og voksne nyter vinteren og naturen sammen. Onsdag 20. januar inviterer vi til felles foreldremøte for alle høstens skolestartere i Hvaler kommune. Januar 2016 ma ti on to fr lø sø Nyttårsdag Planleggingsdag Foreldremøte for Maxi

29 Barnehagen skal bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede Rammeplan for barnehager s 38 Tema: Musikk og karneval Fantasi, musikk og karneval! Barn og voksne gleder seg sammen og kler seg ut, synger, prøver ulike instrumenter. Kanskje lager noen egne? Under karnevalet kler både barn og voksne seg ut. Sammen leker vi, synger, danser, spiser og slår katta ut av sekken Februar 2016 ma ti on to fr lø sø Karneval

30 30

31 PÅSKEN 2016 Påsken står for døren her i. Vi minner om at barnehagen er åpen som vanlig mandag 21.3 og tirsdag Onsdag 23.3 stenger vi kl For å planlegge påskedagene trenger vi tilbakemelding på om når ditt / deres barn skal bruke plassen sin disse dagene. Vi ber om at du fyller ut vedlagte skjema og leverer på avdelingen innen fredag 4. desember. Tilbakemeldingen kan også sendes til Påmeldingen er bindende. Med vennlig hilsen Grete Lemme Abrahamsen Virksomhetsleder - Fyll ut svarslippen nedenfor og lever den på avdelingen / send på epost innen tirsdag 1. mars Barnehageåret Barnets navn: Avdeling: Mandag 21.3 Tirsdag 22.3 Onsdag 23.3 X= Kommer, F= Fri Eventuelle merknader Foresattes underskrift Foresattes underskrift 31

32 32

33 SOMMEREN 2016 Nå har våren kommet og det er på tide å planlegge sommerferien i barnehagen. Vi minner om at barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret I vedtektene til Hvaler kommune står det at minst 3 uker må tas sammenhengende i perioden I følge ferieloven har de ansatte krav på å vite når de kan avvikle ferien innen 01. april. Vi trenger derfor en tilbakemelding på når ditt/deres barn skal ha ferie. Vi ber om at du fyller ut vedlagte skjema og leverer på avdelingen innen fredag 11. mars. Tilbakemeldingen kan også sendes til Påmeldingen er bindende. Vi minner også om at: Barn som skal begynne på skolen høsten 2016 har plass i barnehagen til Barn som skal begynne på SFO 1. august må si opp barnehageplassen sin innen 1. juni Med vennlig hilsen Grete Lemme Abrahamsen Virksomhetsleder, - Fyll ut svarslippen nedenfor og lever den på avdelingen / send på epost innen fredag 11. mars Barnehageåret Barnets navn: Avdeling: Mitt/ vårt barn skal avvikle ferie i disse ukene: (Sett F de ukene barnet skal ha ferie) Eventuelle merknader Dato: Foresattes underskrift Foresattes underskrift 33

34 34

35 Barnehagen skal bidra til at barna opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet Rammeplanen for barnehager, s. 39 Påskelunsj Torsdag 17. mars dekker vi til festbord og koser oss med deilig lunsj sammen med inviterte gjester. Tema: Fra egg til kylling På Brekke har vi tradisjon for å følge med på et av naturens undre: Vi klekker kyllinger! Hva skjer med eggene når de ligger i rugekassa? Blir det kyllinger? Før påskeferien flytter kyllingene til hønsegården og vi kan besøke dem der. Mars 2016 ma ti on to fr lø sø Påskelunsj 18 Felles påskesamling Palmesøndag Bhg stenger kl Skjærtorsdag 25 Langfredag påskedag

36 Barnehagen skal bidra til at barna opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Rammeplanen for barnehager s. 39 Nå er det på tide at barna har med seg litt lettere tøy og at de har solkrem på plassene sine. Tema: Vår på øya vår Barna opplever naturen og kulturlandskapet som våkner til liv etter vinteren. Barna forsker på småkryp og større dyr! er aktive i miljøarbeidet, og i slutten av måneden starter vi opp med Rusken -aksjonen. Dugnad 21.4: På ettermiddagen er det dugnad. Vi raker, feier og rydder uteplassen. Ta med kost, rake, spader, trillebår. Vi tenner grillen og avslutter med felles grilling. April 2016 ma ti on to fr lø sø Dugnad i barnehagen Rusken uker 36

37 Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet Rammeplan for barnehager s 41 Tema: Vår på øya vår 17 mai Barn og foreldre fra Brekke barnehage går i 17. mai tog fra Hvaler kirke til torget på Skjærhalden. Før den store dagen øver vi på å gå i tog og å synge og rope Hurrarop. Barn og voksne sår og planter grønnsaker og blomster i kjøkkenhagen og i potter. Potetrus og Potetra skal i jorda. Hvordan vokser potetene? Blir det mange poteter av de vi setter til høsten? Vi rydder på Skorsnesstranda, og drar på besøk til avfallsmottaket på Sandbakken for å se hva som skjer med søpla vi kaster. HUSK! Fredag 6. mai har personalet planleggingsdag. Denne dagen er barnehagen stengt. Mai 2016 ma ti on to fr lø sø 17 1 Off. høytidsdag Rusken r Kristi himmelfartsdag 6 Planleggingsdag MAI Rusken uker ØVELSE pinsedag 17 Grunnlovsdag

38 Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begrepene Rammeplan for barnehager s 34 Tema: Sjøvett I Juni måned har vi fokus på Sjøvett i barnehagen. Vi snakker om redningsvester, sikkerhet i båt og på brygga. Kanskje får barna en tur med politibåten i år også? Redningsvester I har vi redningsvester som barna får låne. Sommerfest Onsdag 15. juni har vi sommerfest med barn, foreldre og personalet. Husk! Onsdag 1. juni kl kommer fotografen for å ta bilder av barna! Juni 2016 ma ti on to fr lø sø 22 1 Fotografen kommer Sommerfest

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 ØSTMARKA idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017

Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Åsen barnehage PEDAGOGISK PLAN 2015-2017 Innhold 1 Forord 2 Kort om barnehagen 3 Visjon og pedagogisk arbeid 4 Pedagogisk plattform og arbeidsmåter 5 Dagsrytme 6 Årsrytme 7 Danning og omsorg 8 Barns medvirkning

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

Månestråle barnehage / Childplanet

Månestråle barnehage / Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2012-2013 Månestråle barnehage / Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer