Årsplan. Brekke barnehage. Brekke barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. Brekke barnehage. Brekke barnehage"

Transkript

1 Årsplan Godkjent i SU

2 Innholdsfortegnelse: Velkommen...3 Vi som jobber her.4 Vår pedagogiske plattform 5 Miljøvern..6 Øya vår..8 Fagområdene..9 Satsingsområder..11 Foreldresamarbeid..13 Overgang fra barnehage til skole 14 Danning gjennom omsorg, lek og læring.16 Kvalitet i barnehagen...17 Pedagogisk dokumentasjon og vurdering...18 Verdigrunnlag til Hvaler kommune..19 Årskalender...20 Praktisk informasjon..34 2

3 Velkommen til. Vi er en barnehage med stort fokus på uteliv og bruk av nærmiljøet. ligger midt i kulturlandskapet på Kirkøy med skog, sjø og gårdsbruk i umiddelbar nærhet. Barnehagen er inspirert av den italienske filosofien rundt Reggio Emilia hvor utforsking, undring og nysgjerrighet er viktige stikkord. Barnehagen har store fine lokaler, stor utelekeplass innenfor gjerdet og egen naturlekeplass i skogen like bak barnehagen. Her har vi også en flott grillhytte. Barna her på leker, utforsker og opplever barnehagens muligheter sammen med våre dyktige førskolelærere, fagarbeidere og assistenter. Visjonen vår er: TRYGGE GLADE NYSGJERRIGE BARN 3

4 VI SOM JOBBER HER: Grete L. Abrahamsen Virksomhetsleder Ingrid Fjell Pedagogisk leder Stjerna Bård Daniel Johnsen Pedagogisk leder Månen Emily Evensen Pedagogisk leder Sola Brit Wenche Solbakken Assistent Månen / Stjerna Vigdis Jørgensen Assistent Månen /Stjerna Gladys L. Sturzrehm Barnehagelærer Månen /Stjerna Kristin Jahren Fagarbeider Månen/ Stjerna Espen Dahlstrøm Assistent Sola Trine M.W.Olsen Fagarbeider Sola 4

5 Vår pedagogiske plattform Reggio Emilia filosofien Vi lar oss inspirere av grunntanken og filosofien i Reggio Emilia i Nord-Italia. Her er det en sterk tro på menneskers muligheter, en dyp respekt for barnet, og en overbevisning om at alle barn er født intelligente med en sterk iboende drivkraft til å utforske verden. Vi som arbeider i skal lytte og se etter barnas forskjellige uttrykksformer. Vi er opptatt av å legge til rette for god kommunikasjon mellom barna, mellom barn og voksne og mellom barnehage og hjem. Barnehagen skal være en demokratisk møteplass, der barna gis muligheter til å påvirke sin egen hverdag. Det forplikter oss til å la barna virke med i sin egen hverdag og ha innflytelse på dagen sin. Å medvirke er noe annet enn at barna skal bestemme alt. En annen viktig tanke i Reggio Emilia filosofien er at barna skal oppleve rommene som inspirasjon til utforsking. Vi legger vekt på å innrede rommene slik at barna blir inspirert til lek, utforsking, undring og læring. 5

6 Miljøvern er sertifisert som miljøfyrtårn. Vi har som mål å fremme miljøhensyn og bærekraftig utvikling i kommunen gjennom tiltak med barna som aktive deltakere. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Noe av det vi gjør i miljøarbeidet vårt: Kompostering: Barnehagen har egen kompostbinge for mat og hageavfall, og en binge for etterkompostering. Barna er daglig med å tømme matavfall i bingen og legge på strø. Med trillebårer er de med og henter den ferdige kompostjorda og legger i kjøkkenhagen og blomsterbed. Sammen samtaler, ser og opplever vi noe av det som skjer i denne prosessen 6

7 Kildesortering: Vi sorterer glass, metall, papir, papp og melkekartonger i egne kasser i barnehagen, på vår egen miljøstasjon. Dette leverer vi på kommunens returpunkt i nærmiljøet vårt, på Svanekil og på Sandbakken. Søppelrydding: Vi deltar på kommunens Ruskenaksjon i april. Barna og voksne plukker søppel langs veien i nærmiljøet vårt, og foreldre, barn og ansatte har dugnad i barnehagen for å gjøre det pent på uteområdet vårt. Hvert år drar vi til Skorsnesbukta for å rydde søppel. Vi besøker også Sandbakken avfallsmottak for å se hva som skjer med søpla vi kaster. Tar vare på naturen: Gjennom holdnings-skapende arbeid og bruk av naturen året rundt. Bruk av lokale matressurser: Vi har egen kjøkkenhage, der vi dyrker blant annet poteter og gulerøtter. I tillegg har vi frukttrær og bærbusker som gir oss epler, moreller, solbær, og druer. Fisk og fiskeprodukter kjøper vi i størst mulig grad fra lokalt fiskeforetak i Utgårdkilen. Vi har varmmat en dag i uken, og minimum annenhver uke er det fisk som står på menyen til varmmåltidene. Bruk av gjenbruksmaterialer i prosjekter og formingsaktiviteter På kjøkkenet har vi satt opp en hylle der vi samler gjenbruksmaterialer som er tilgjengelige for barna til kreativ utfoldelse. 7

8 Øya vår er en barnehage med stort fokus på uteliv og bruk av nærmiljøet. Vi benytter ressurser fra naturen og bruker mulighetene i det fantastiske nærmiljøet vårt. Barna her i Brekke barnehage leker, utforsker og opplever de unike mulighetene denne øya gir. Progresjon De yngste barna på Brekke har mer fokus på Temaer som meg selv og familien min samt barnehagen inne og ute. De går på korte turer i nærmiljøet. I de eldre aldersgruppene blir turene lengre og de vil oppleve flere steder og benytte seg mer av Øyas og Kommunens ressurser. De eldste har tidligere blant annet samarbeidet med Nasjonalparksenteret og de har hatt årlige besøk på Sandbakken avfallsmottak. Maxibarna er også hver høst på besøk på Kystmuseet, i tillegg til en eller to teaterturer til byen. 8

9 Fagområdene: Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn der omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt rammeplanenes 7 fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Øya vår er en gjennomgående rød tråd i det pedagogiske innholdet på Brekke Barnehage. Her er noe av det vi gjør innenfor de ulike fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst Bøker er lett tilgjengelige for barna Vi leser, synger, snakker, dramatiserer, forteller og dikter historier Tekster Vi bruker Snakkepakken Bruker opplevelser som utgangspunkt for gode samtaler Ordbilder henger lett synlig i rommene Kunst, kultur og kreativitet Vi jobber med formingsaktiviteter både ute og inne Vi opplever skulpturparken på Røsshue Vi besøker teater, museum, og forestillinger Vi bruker musikk, sang og drama daglig Nærmiljø og samfunn Besøk på Kystmuseet, biblioteket, Nasjonalpark senteret, og gymsalen Vi går på kusafari Arekilen Vi underholder på Dypedalåsen Kropp, bevegelse og helse Turer nært og fjernt Fra jord til bord Fra Fjord til bord Vi bruker gymsalen Vi bruker bena mye Vi har mye fysisk aktivitet året rundt 9

10 Fagområdene: Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Vindu mot nasjonalparken Strandrydding Besøk på Sandbakken avfallsmottak Dugnad med store og små Besøk i Middelalderkirken vår Klekking av egg Såing og høsting Rusken-aksjon Den gode samtalen Undring og nysgjerrighet Likeverd og respekt Antall, rom og form Vi bruker snekkerboden Vi teller antall i hverdagen Vi har nedtelling til begivenheter vi gleder oss til Vi spiller spill, bruker vekt, og sammenligner Vi bruker matematiske begreper 10

11 Satsingsområder Barnehagen har to hovedsatsingsområder dette barnehageåret: Språk ( som er en del av et fellesprosjekt mellom alle barnehagene i Hvaler) Foreldresamarbeid Språkprosjekt i Hvaler-barnehagene Siden 2013 har barnehagene i Hvaler jobbet med et felles språkprosjekt som skal avsluttes i Her er et utdrag fra målsetningene vi har satt opp i prosjektplanen: Barnehagene i Hvaler skal: Legge til rette for strukturert språk og begrepsstimulering Synliggjøre språk i hverdagsaktivitetene Dokumentere barnehagen som en arena for lek, læring og utvikling Bidra til at barna utvikler språklige ferdigheter som blant annet fortelle, forklare, distribuere, fabulere, stille spørsmål og uttrykke følelser Heve kompetansen til de ansatte Barna må få oppleve et rikt og variert språkmiljø i barnehagen, og de må få positive erfaringer med å bruke språket. 11

12 Språk i Språk mye mer enn bare prat. Med det mener vi at det det er språk i alt vi gjør. I barnehagen er vi mange barn og voksne som gjør ting sammen. Hele dagen. For eksempel lager vi mat, går på tur, bygger slott i sandkassa, setter poteter, synger, kildesorterer osv. Ikke minst snakker vi sammen, og mange felles opplevelser gir oss mye å snakke om. Øya vår er den røde tråden som går gjennom alt vi gjør i barnehagen, dermed også språkarbeidet. Vi har derfor laget våre egne nøkkelord ord og begreper som trengs for å låse opp forståelsen av et tema. Hver måned har sine egne nøkkelord som er relatert til det vi jobber med, og plakaten med nøkkelordene blir hengt opp og gjennomgått på avdelingene. Konkrete prosjekter skaper gode rammer for arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen. Om høsten samles vi blant annet om Barn hjelper barn aksjonen, og om våren er det prosjektet fra egg til kylling og Ruskenaksjonen vi jobber med. Andre prosjekter og temaer gjennom året kommer i tillegg. Arbeidet med språkprosjektet fortsetter, og videre vil det handle om å utvikle og innarbeide gode og konkrete metoder. 12

13 Foreldresamarbeid Vi ønsker å ha foreldresamarbeid som et satsingsområde dette barnehageåret. Målet vårt er å finne tiltak for å få til mer foreldremedvirkning og et enda tettere samarbeid med hjemmet til barnas beste. Foreldrene er de som kjenner sitt barn best, og som har ansvaret for barns oppdragelse. (Barnekonvensjonen og barneloven av 8. april 1981 nr. 7) Barnehageloven sier dette om samarbeidet med barnas hjem: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling Med forståelse menes gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet. Med samarbeid menes regelmessig kontakt der informasjon og begrunnelser utveksles. Vi legger stor vekt på et godt og nært samarbeid, og ønsker å ha en god og åpen kommunikasjon med foreldrene. Alle foreldrene er medlemmer av foreldrerådet som velger to medlemmer og to varamedlemmer til barnehagens samarbeids-utvalg. I barnehagens samarbeidsutvalg sitter de to foreldrerepresentantene og to representanter fra de ansatte, i tillegg til en politisk representant. Barnehagens virksomhetsleder er sekretær. Foreldrerepresentanter velges på det første foreldremøtet på høsten. De velges for et år av gangen. Foreldresamarbeidet skjer både i formelle og uformelle situasjoner. De formelle situasjonene kan være foreldremøter, foreldresamtaler, og møter i samarbeidsutvalget. Alle foreldre blir innkalt til foreldresamtale minst 1 gang i året. 13

14 Overgang fra barnehage til skole BARNETS NAVN: Mål: Barna kjenner igjen navnebildet sitt og skriver navnet sitt Metode: Barna blir gjort oppmerksom på og ser navnet sitt i mange sammenhenger. Skriver navnet sitt så ofte som mulig FORTELLERGELEDE Tegner og forteller, dikter historier, leser og dramatiserer eventyr, historier, fortsettelsesbok RYTMER OG LYDER I SPRÅKET Mål: Barna blir oppmerksomme på rytmer og lyder i ord Metode: Lære rim og regler, synge og klappe stavelser ANTALL, ROM OG FORM: Mål: Barna kan benevne formene sirkel, firkant trekant og kjenne igjen tall opp til ti Metode: Spille spill, tegne, telle, sortere, SAMARBEID 2 barn er hjelpere i en uke sammen. De henter tralla, velger matsang, går med søppel, og hjelper til ved behov BOKSTAVER OG TALL Mål: Barna presenteres for symbolene Metode: Plakater med tall og bokstaver på avdelinger. Vi ser på hvilke bokstaver barna har i navnene sine. Barna lager bokstaver og tall på forskjellige måter. BEGREPER: Mål: Barna kan begreper som høy/lav, tjukk/ tynn, størst/ mellomst/ minst og lignende Metode: Snakkepakka, eventyr, arbeidsark, ting vi har / gjør i øyeblikket BLI KJENT MED SKOLEN Vi benytter gymsalen på skolen hver 14. dag. Vi spiser maten vår på skolen denne dagen. Samt at barna får tid til å leke litt i skolegården. Vi GÅR til skolen. På vårparten treffer de fadderne sine og andre barn de skal begynne på skolen med ARBEIDSARK Mål: trene konsentrasjon, motoriske ferdigheter og arbeidsvaner 14

15 Maxi-klubb Det siste året i barnehagen har de største barna en egen Maxi-klubb. Her forbereder barna seg til skolestart. Dette er noe av det skolen mener barna bør øve på: Blyantgrep Skrive navnet sitt Skrive bokstavene riktig. Barna får øve seg og får veiledning på riktig skrivemåte allerede fra de er 3-4 år Kle av/på selv Gå på do alene Rekke opp hånda og vente på tur Fargene Klippe og bruke saks Etter påske møter barna i Maxi-klubben fadderne sine på felles tur! Vi arrangerer også dager der barna som skal gå på skole sammen treffes og blir litt kjent med hverandre. Skolen inviterer alle skolestartere til innskrivningsfest i løpet av våren og barna har førskoledag i mai /juni. Som avslutning på barnehagetiden drar Maxibarna på en egen dagstur. På vårparten overnatter de eldste barna i barnehagen fra den ene dagen til den andre. 15

16 Danning gjennom omsorg, lek og læring Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å reflektere over egne handlinger og væremåter. Hverdagslivet i barnehagen er preget av omsorg. Barna hjelper hverandre, de leker og er sammen. Barna her på opplever den omsorgen det er å få virke med i sin egen hverdag og ha innflytelse og medvirkning i dagen sin. Vi har fokus på å være lyttende og å vise respekt for hverandre. God omsorg hjelper barna til å utvikle tillit til seg selv og andre, å få gode relasjoner og å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Lek er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Barna bruker sin egen fantasi og selvstendighet i leken. De samarbeider, løse konflikter og tar initiativ selv. De får muligheter til å bearbeide ting de har opplevd eller hørt om. De får motorisk trening og språktrening ut fra egen alder og forutsetning. Vi voksne i barnehagen er tilgjengelige for barna og støtter, inspirerer og oppmuntrer barna leken. Vi organiserer dagen og innreder rommene slik at det ligger til rette for og inspirerer til allsidig lek. Læring foregår hele tiden gjennom erfaringene barna får sammen med andre og i miljøet. Læring er nært sammenvevd med lek, danning og omsorg. I barnehagen legger vi til rette for at barna får erfaringer og opplevelser som gir grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder som er beskrevet i Rammeplan for barnehagen. De voksne i barnehagen deler av sin kunnskap, viser engasjement og oppfinnsomhet. Interessen for å forske og lære kommer både fra barna og fra de voksne. Barna skal oppleve at det er mye å oppdage, undre seg over og være nysgjerrig på. De får anledning til å forske og finne svar på det de lurer på. De voksne må støtte barna i dette, undre seg, filosofere og undersøke sammen med barna. 16

17 Kvalitet i barnehagen En god barnehage er hele tiden under utvikling både organisatorisk og pedagogisk. Arbeidet med å utvikle organisasjonen er ikke en avgrenset oppgave men en kontinuerlig prosess. Stortingsmelding nr. 41, handler om Kvalitet i barnehagen. Regjeringen har varslet revidering av Barnehageloven og Rammeplanen i løpet av I Hvaler kommunes barnehager, har vi startet prosessen med å drøfte hva vi legger i kvalitetsbegrepet sammen med foresatte og ansatte. Kvalitet kan beskrives på flere måter. Vi har valgt disse områdene: Strukturell kvalitet: Antall pedagoger og øvrig bemanning. Beliggenhet og bruk av Hvaler-naturen. Størrelsen og muligheter i barnehagebygget. Mulighet for å dele barna i mindre grupper. Opptak gjennom året. Åpningstid og mulighet for hel og deltidsplasser. Åpen barnehage. Pedagogisk kvalitet: Gode kunnskaper om barnehagepedagogikk. Innsikt i barnas utvikling og sensibilitet. Lydhørhet overfor barnas ytringer. Dette er en del av barnas medvirkning. Pedagogisk refleksjon rundt pedagogiske og organisatoriske valg. Hvordan vi oppfyller kravene i rammeplanen. Et godt og respektfullt foreldresamarbeid. Sosial og relasjonell kvalitet: De voksne er en del av og har alltid ansvaret for barnehagens sosiale og relasjonelle kvalitet. Dette kommer til uttrykk gjennom voksenrollen i forhold til omsorg, vennskap, lek, danning og læring. 17

18 Pedagogisk Dokumentasjon Gjennom pedagogisk dokumentasjon setter vi sammen med barna ord på bilder og opplevelser barna har i barnehagen. Barns opplevelser og erfaringer er viktige for medvirkning. Pedagogisk dokumentasjon er: å skrive ned det barna forteller samtaler barna i mellom, eller mellom barn og voksne bilder av ulike opplevelser, som for eksempel turer og lek Gjennom pedagogisk dokumentasjon blir alt det spennende barna opplever og erfarer i barnehagen mer synlig for barna, personalet og foreldrene. Vi som jobber i barnehagen bruker dokumentasjonen til kritisk refleksjon og diskusjon for å legge enda bedre til rette for barna: Hva forteller bildene? Hva sier denne tegningen om barnas tanker? Hva har barna opplevd, erfart og funnet ut? Hvordan skal barna og vi voksne jobbe videre sammen? Vurdering Kvaliteten på det arbeidet vi voksne i barnehagen gjør blir fortløpende og systematisk vurdert på: Ledermøter Refleksjonsmøter Personalmøter Planleggingsdager Foreldresamtaler Evalueringsskjema til foreldrene Brukerundersøkelser Barne- og personalevalueringer Samarbeidsutvalgsmøter Planleggingstid for pedagogiske ledere Vurdering legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Barnehagen som organisasjon bærer på tradisjoner, sammensatt kompetanse, innforståtthet og taus kunnskap som er viktig å sett ord på og reflektere over for å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. (Rammeplanen for barnehager s,50) 18

19 Verdigrunnlaget til Hvaler kommune I 2014 har det vært en prosess i Hvaler kommune med å finne et verdigrunnlag som skal være felles for alle virksomhetene i Hvaler kommune. Denne prosessen har munnet ut i akronymet. ÅPEN, som består av dette verdisettet: Åpenhet Profesjonalitet Engasjement Nyskapning Åpenhet: skal prege den enkelte medarbeider, og forholdet mellom leder og medarbeider, relasjon mellom kollegaer og mellom organisasjonsleddene. Det er viktig at åpenheten utøves ansvarsfullt og med respekt. Profesjonalitet: Medarbeidere i Hvaler kommune skal være profesjonelle overfor hverandre, skal skille mellom arbeid og egne interesser, og sier ifra om kritikkverdige eller positive forhold i organisasjonen. Engasjement: Medarbeidere i Hvaler kommune skal utføre arbeidsoppgavene med engasjement og entusiasme. Vi bryr oss om brukerne våre, og om kvaliteten på de tjenestene vi yter. Vi er opptatt av egen utvikling og viser interesse for andre deler av organisasjonen. Nyskapning: Medarbeider i Hvaler kommune skal utfordre det velkjente og utforske det ukjente for å utvikle Hvalersamfunnet. Vi arbeider sammen for å utvikle oss videre. Vi er opptatt av å lære av andre og dele kunnskap med hverandre. 19

20 Barnehagen skal tilby barn et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet Rammeplan for barnehager s 25 Tema: Velkommen til nytt barnehageår De som skal begynne på skolen slutter og nye barn ønskes velkommen! Noen barn flytter fra Sola til Månen og noen fra Månen til Stjerna. HUSK! 13. og 14. august har personalet planleggingsdager. Disse dagene er barnehagen stengt. August ma ti on to fr lø sø Planleggingsdag 14 Planleggingsdag Maxibarn til kystmuseet Kosedyrfest

21 Barnehagen skal bidra til at barn får erfaringer med og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon. Rammeplan for barnehager s 38 Tema: Fra jord til bord Barn og voksne høster poteter, grønnsaker og egne urter. Sammen høster vi epler og ser hva vi kan lage av dem. Brannvernuke: 38 setter vi fokus på brannvern i barnehagen. Vi leker og opplever ute i barnehagen og i nærmiljøet og undersøker alt som skjer i naturen. HUSK! Onsdag 16. september er det foreldremøte i barnehagen fra kl September 2015 ma ti on to fr lø sø Foreldremøte BRANNVERNUKE

22 Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig Rammeplan for barnehager s 18 Tema: Øya vår og verden Barna lager mat og kunst som de selger på FN-dagen. Pengene går til adopsjonskostnadene til fadderbarnet vårt,- Mshaer. I tillegg ønsker vi i denne måneden å bli bedre kjent med de ulike nasjonalitetene vi har representert i barnehagen vår. Husk: Barn-hjelper-barn aksjonen / internasjonal fest torsdag 22. oktober! Mshaer er barna sin adoptivsøster i Sudans hovedstad Khartum. Hun er født 29. oktober Arvekveld Torsdag 8. oktober inviterer vi til arvekveld i barnehagen. Foresatte leverer inn rent og helt tøy, / utstyr, uken før, og på selve kvelden kan man forsyne seg med det man trenger. Oktober 2015 ma ti on to fr lø sø Arvekveld Barn-hjelperbarn

23 Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Rammeplan for barnehager s 36 Tema: Kunst på Øya vår Barn og voksne opplever kunst i nærmiljøet vårt og henter inspirasjon til å skape selv. Vi har vår egen stenskulptur i barnehagen, i tillegg til at Kunstgata på Rådhuset og stenparken på Røsshue bare er en gåtur unna. Barna har med en liten gave til en Gi-bortkalender. Gavene sender vi til barnehjemmet Svetlyput i Kirigisistan etter jul. Husk: Onsdag 11. november har de ansatte i barnehagen planleggingsdag. Denne dagen er barnehagen stengt. November 2015 ma ti on to fr lø sø Planleggingsdag

24 24

25 JULEN 2015 Julen står for døren her i. Vi minner om at barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften. Barnehagen er åpen som vanlig mandag 28.12, tirsdag 29.12, og onsdag For å planlegge romjulsdagene trenger vi tilbakemelding på om når ditt / deres barn skal bruke plassen sin disse dagene. Vi ber om at du fyller ut vedlagte skjema og leverer på avdelingen innen fredag 4. desember. Tilbakemeldingen kan også sendes til Påmeldingen er bindende. Vi minner samtidig om at barnehagen er stengt pga planleggingsdag mandag 4. januar Med vennlig hilsen Grete Lemme Abrahamsen Virksomhetsleder - Fyll ut svarslippen nedenfor og lever den på avdelingen innen fredag 4. desember Barnehageåret Barnets navn: Avdeling: Mandag Tirsdag Onsdag X= Kommer, F= Fri Eventuelle merknader: Foresattes underskrift Foresattes underskrift 25

26 26

27 Barnehagen skal skape rom for opplevelser, undring, ettertanke og gode samtaler Rammeplanen for barnehager, s. 41 Tema: Jul på Øya vår Her på Brekke har vi ulike juleforberedelser og juletradisjoner: Daglige adventssamlinger De eldste barna henter juletre Luciafeiring Kirkevandring i Hvaler kirke Julebakst Julepynt Lage julegaver Julesanger Nissefest Desember 2015 Luciafeiring: Vi inviterer alle foreldre til Luciafeiring med gløgg og pepperkaker på ettermiddagen Mandag 14. desember ma ti on to fr lø sø Nissefest Luciafeiring Julaften juledag juledag Nyttårsaften 1. nyttårsdag 27

28 Barnehagen skal bidra til at barn får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til alle årstider Rammeplanen for barnehager, s. 36 Tema: Vinter på øya vår Vi håper Kong Vinter viser seg i all sin prakt, med masse snø til å leke og boltre seg i. Vi opplever vinteren på øya vår, med kulde, is, snø, vind. Hva skjer med naturen? Husk: Mandag 4. januar har de ansatte i barnehagen planleggingsdag. Denne dagen er barnehagen stengt. Barna og voksne nyter vinteren og naturen sammen. Onsdag 20. januar inviterer vi til felles foreldremøte for alle høstens skolestartere i Hvaler kommune. Januar 2016 ma ti on to fr lø sø Nyttårsdag Planleggingsdag Foreldremøte for Maxi

29 Barnehagen skal bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenking og skaperglede Rammeplan for barnehager s 38 Tema: Musikk og karneval Fantasi, musikk og karneval! Barn og voksne gleder seg sammen og kler seg ut, synger, prøver ulike instrumenter. Kanskje lager noen egne? Under karnevalet kler både barn og voksne seg ut. Sammen leker vi, synger, danser, spiser og slår katta ut av sekken Februar 2016 ma ti on to fr lø sø Karneval

30 30

31 PÅSKEN 2016 Påsken står for døren her i. Vi minner om at barnehagen er åpen som vanlig mandag 21.3 og tirsdag Onsdag 23.3 stenger vi kl For å planlegge påskedagene trenger vi tilbakemelding på om når ditt / deres barn skal bruke plassen sin disse dagene. Vi ber om at du fyller ut vedlagte skjema og leverer på avdelingen innen fredag 4. desember. Tilbakemeldingen kan også sendes til Påmeldingen er bindende. Med vennlig hilsen Grete Lemme Abrahamsen Virksomhetsleder - Fyll ut svarslippen nedenfor og lever den på avdelingen / send på epost innen tirsdag 1. mars Barnehageåret Barnets navn: Avdeling: Mandag 21.3 Tirsdag 22.3 Onsdag 23.3 X= Kommer, F= Fri Eventuelle merknader Foresattes underskrift Foresattes underskrift 31

32 32

33 SOMMEREN 2016 Nå har våren kommet og det er på tide å planlegge sommerferien i barnehagen. Vi minner om at barna skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret I vedtektene til Hvaler kommune står det at minst 3 uker må tas sammenhengende i perioden I følge ferieloven har de ansatte krav på å vite når de kan avvikle ferien innen 01. april. Vi trenger derfor en tilbakemelding på når ditt/deres barn skal ha ferie. Vi ber om at du fyller ut vedlagte skjema og leverer på avdelingen innen fredag 11. mars. Tilbakemeldingen kan også sendes til Påmeldingen er bindende. Vi minner også om at: Barn som skal begynne på skolen høsten 2016 har plass i barnehagen til Barn som skal begynne på SFO 1. august må si opp barnehageplassen sin innen 1. juni Med vennlig hilsen Grete Lemme Abrahamsen Virksomhetsleder, - Fyll ut svarslippen nedenfor og lever den på avdelingen / send på epost innen fredag 11. mars Barnehageåret Barnets navn: Avdeling: Mitt/ vårt barn skal avvikle ferie i disse ukene: (Sett F de ukene barnet skal ha ferie) Eventuelle merknader Dato: Foresattes underskrift Foresattes underskrift 33

34 34

35 Barnehagen skal bidra til at barna opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet Rammeplanen for barnehager, s. 39 Påskelunsj Torsdag 17. mars dekker vi til festbord og koser oss med deilig lunsj sammen med inviterte gjester. Tema: Fra egg til kylling På Brekke har vi tradisjon for å følge med på et av naturens undre: Vi klekker kyllinger! Hva skjer med eggene når de ligger i rugekassa? Blir det kyllinger? Før påskeferien flytter kyllingene til hønsegården og vi kan besøke dem der. Mars 2016 ma ti on to fr lø sø Påskelunsj 18 Felles påskesamling Palmesøndag Bhg stenger kl Skjærtorsdag 25 Langfredag påskedag

36 Barnehagen skal bidra til at barna opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Rammeplanen for barnehager s. 39 Nå er det på tide at barna har med seg litt lettere tøy og at de har solkrem på plassene sine. Tema: Vår på øya vår Barna opplever naturen og kulturlandskapet som våkner til liv etter vinteren. Barna forsker på småkryp og større dyr! er aktive i miljøarbeidet, og i slutten av måneden starter vi opp med Rusken -aksjonen. Dugnad 21.4: På ettermiddagen er det dugnad. Vi raker, feier og rydder uteplassen. Ta med kost, rake, spader, trillebår. Vi tenner grillen og avslutter med felles grilling. April 2016 ma ti on to fr lø sø Dugnad i barnehagen Rusken uker 36

37 Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet Rammeplan for barnehager s 41 Tema: Vår på øya vår 17 mai Barn og foreldre fra Brekke barnehage går i 17. mai tog fra Hvaler kirke til torget på Skjærhalden. Før den store dagen øver vi på å gå i tog og å synge og rope Hurrarop. Barn og voksne sår og planter grønnsaker og blomster i kjøkkenhagen og i potter. Potetrus og Potetra skal i jorda. Hvordan vokser potetene? Blir det mange poteter av de vi setter til høsten? Vi rydder på Skorsnesstranda, og drar på besøk til avfallsmottaket på Sandbakken for å se hva som skjer med søpla vi kaster. HUSK! Fredag 6. mai har personalet planleggingsdag. Denne dagen er barnehagen stengt. Mai 2016 ma ti on to fr lø sø 17 1 Off. høytidsdag Rusken r Kristi himmelfartsdag 6 Planleggingsdag MAI Rusken uker ØVELSE pinsedag 17 Grunnlovsdag

38 Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begrepene Rammeplan for barnehager s 34 Tema: Sjøvett I Juni måned har vi fokus på Sjøvett i barnehagen. Vi snakker om redningsvester, sikkerhet i båt og på brygga. Kanskje får barna en tur med politibåten i år også? Redningsvester I har vi redningsvester som barna får låne. Sommerfest Onsdag 15. juni har vi sommerfest med barn, foreldre og personalet. Husk! Onsdag 1. juni kl kommer fotografen for å ta bilder av barna! Juni 2016 ma ti on to fr lø sø 22 1 Fotografen kommer Sommerfest

Årsplan. Brekke barnehage. Brekke barnehage: 69 37 51 92

Årsplan. Brekke barnehage. Brekke barnehage: 69 37 51 92 Årsplan Brekke barnehage 2012 2013 Velkommen til Brekke barnehage. Vi er en barnehage med stort fokus på uteliv og bruk av nærmiljøet. Brekke barnehage ligger fantastisk til på Kirkeøy med store fine lokaler,

Detaljer

Årsplan. Brekke barnehage. Brekke barnehage: 69 37 51 92

Årsplan. Brekke barnehage. Brekke barnehage: 69 37 51 92 Årsplan Brekke barnehage 2013 2014 Innholdsfortegnelse: Velkommen.3 Vi som jobber her.4 Pedagogisk plattform.5 Miljøvern...6 Satsingsområder...7-11 Fagområdene 12-13 Pedagogisk dokumentasjon og vurdering..14

Detaljer

Årsplan. Brekke barnehage. Brekke barnehage

Årsplan. Brekke barnehage. Brekke barnehage Årsplan 2014 2015 Innholdsfortegnelse: Velkommen...3 Vi som jobber her...4 Pedagogisk plattform...5 Danning gjennom omsorg, lek og læring.6 Kvalitet i barnehagen...7 Miljøvern..8 Satsingsområder...10 Fagområdene

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HAUGE NATUR OG SKJÆRGÅRDSBARNEHAGE 2011/ 2012

ÅRSPLAN FOR HAUGE NATUR OG SKJÆRGÅRDSBARNEHAGE 2011/ 2012 ÅRSPLAN FOR HAUGE NATUR OG SKJÆRGÅRDSBARNEHAGE 2011/ 2012 VELKOMMEN TIL HAUGE NATUR OG SKJÆR- GÅRDS BARNEHAGE Hauge natur og skjærgårdsbarnehage ligger på Vesterøy ikke langt fra grensene til nasjonalparken,

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Barnehageåret 2012-2013 er vi 24 barn, 8, 2007 barn og 16, 2008 barn. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva

Detaljer

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring.

Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Periodeplan for avdeling Humor Hauge natur og skjærgårdsbarnehage Januar til juli 2012 Barna på Humor tok spikkesertifikat 1.november 2011 På lang, lang rekke mot livslang læring. Sosial kompetanse og

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Årsplan Brekke barnehage 2011 /2012

Årsplan Brekke barnehage 2011 /2012 Årsplan Brekke barnehage 2011 /2012 BREKKE BARNEHAGE Adresse: Storveien 32, 1680 Skjærhallen Hjemmeside: www.hvaler.kommune.no/ barnehage Telefon: 69 37 51 90 (kontor) 69 37 51 92 (avdelingene) Åpningstid:

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013

Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Periodeplan for avdeling Humor august til desember 2013 Barnehageåret 2013-2014 er vi 16 barn, alle er født i 2008. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva K Olsen

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor januar til juli 2014

Periodeplan for avdeling Humor januar til juli 2014 Periodeplan for avdeling Humor januar til juli 2014 Barnehageåret 2013-2014 er vi 18 barn på Humor, alle skal starte på skolen høsten 2014. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

årsplan for rustadskogen barnehage

årsplan for rustadskogen barnehage årsplan for rustadskogen barnehage 2009 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no godkjent i SU 31.03.09 innhold: s.2 Presentasjon av Rustadskogen barnehage s.3 Årsplanen Pedagogisk

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, JANUAR JUNI 2013 BARNEHAGEÅRET 2012-2013: Vi vil i år være en barnegruppe på 14stk med barn født i 2009. Vi vil være 3 faste voksne på avdelingen: Pedagogisk leder: Camilla

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 BØDALEN OPPVEKSTSENTER Sydskogen barnehage Sydskogen skole Torvbråten skole Styringsdokumenter: Barnehagen styres av barnehageloven og rammeplanen som er en forskrift

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VINTERBRO BARNEHAGE 2010 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER

ÅRSPLAN FOR VINTERBRO BARNEHAGE 2010 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER ÅRSPLAN FOR VINTERBRO BARNEHAGE 2010 SMÅFORSKERNE I ÅS KAN, VIL OG VÅGER 1 PRESENTASJON Velkommen til Vinterbro barnehage Vinterbro barnehage er utformet for å kunne imøtekomme den moderne barndom i en

Detaljer

ÅRSHJUL FOR HAMANG BARNEHAGE 2010/2011

ÅRSHJUL FOR HAMANG BARNEHAGE 2010/2011 ÅRSHJUL FOR HAMANG BARNEHAGE 2010/2011 Velkommen til Hamang barnehage! Vi har 3 avdelninger med plass til inntil 50 barn, avhengig av alder. På Blå er det 10 barn i alderen 1-3 år og der jobber: Randi,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

Årsplan. Asmaløy barnehage. Godkjent i SU Asmaløy barnehage 6. juni 2013

Årsplan. Asmaløy barnehage. Godkjent i SU Asmaløy barnehage 6. juni 2013 Årsplan Asmaløy barnehage 2013 2014 Godkjent i SU Asmaløy barnehage 6. juni 2013 Innholdsfortegnelse: Velkommen.. 2 Bilder av personalet..... 3 Praktisk informasjon...... 4 Lover og forskrifter...... 5

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu våren 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016

Årsplan for. Hjartevarmen 2015-2016 Årsplan for Hjartevarmen 2015-2016 September og Oktober GODHET Utvida kristen formålsparagraf Etikk, religion og filosofi Natur og friluftsliv Song og musikk Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul.

Årsplan 2009-2010. Barnehage Avd.Gul. Årsplan 2009-2010 Barnehage Avd.Gul. 1 Personalet: Solveig Garlid Pedagogisk leder, 100 % Laila Gundersen Fagarbeider, 100 % Kine Sofie Ofte Grimeland Fagarbeider, 100 % Bente Grey Førskolelærer, 100 %

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Halvårsplan Folunga høsten 2014

Halvårsplan Folunga høsten 2014 Halvårsplan Folunga høsten 2014 Innhold Vi er Folunga... 3 August... 4 September... 5 Oktober... 6 November... 7 Desember... 8 2 Vi er Folunga Folunga er storavdeling med 10 barn i alder fra 2 til 5 år.

Detaljer