Fagområde: (0)1 2 år: 2 3 år: Kommunikasjon, språk og tekst.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagområde: (0)1 2 år: 2 3 år: Kommunikasjon, språk og tekst."

Transkript

1 Barnehagens mål i forhold til fagområdene i Rammeplanen, aldersgruppen 0 3 år: Fagområde: (0)1 2 år: 2 3 år: Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. Enkle ord, to-ordssetninger. Tydelig forståelse forstå mer enn de kan si. Lek med/like språklige gjentagelser. Herme etter lyder. Forstå/gjenkjenne navnet sitt. Knytte ord til objekt og handlinger. Snakke tydelig korte setninger. Bevisst på å uttale ord/begreper i stedet for den, det, de. Bruk av konkreter (gjenstander), rim og regler, sang, korte fortellinger og billedbøker. Komme seg opp i stående stilling gå etter hvert. Etterligne bevegelse, dans og klappe i hendene. Opptatt av årsak virkning lek. Nysgjerrige og utforskende. Opptatt av kroppen sin. Kaste gjenstander (eks, ball). Legge til rette for aktiv lek. Mye gulvplass. Sikker hverdag (fysisk miljø, personale førstehjelpskurs). Kosthold gode kostvaner. Gi barna bevissthet i forhold til egen kropp. Glede ved å kjenne på ulike materialer (leire, sand, vann o.s.v.). Lære sanger med bevegelser. Legge til rette for kreativ utfoldelse (fysisk). To til treordssetninger. Konsentrere seg om bøker med mer tekst. Like rimeord. Mer aktiv muntlig. Like å fortelle. Bruk av rim og regler, og bøker med mer tekst. Billedlotto begrepsinnlæring. Bruke tydelig språk. Gjenta ord barna sier positivt (ikke rette på ). Løper og hopper. Klare ting selv jegèt kommer tydelig frem. Klè på noen plagg selv. Mimikk trist, sint, lei, glad Bli tørr slutte med bleie. Barna skal bli sett, respektert og verdsatt for den de er. Legge til rette for gode muligheter for fysisk bevegelse (ut fra barnas ståsted). Fokus på egen hygiene (vask av hender o.l.). Oppmuntre barna til å klè på enkle plagg. Mer opptatt av tegning (rablestadiet). Kunne navn på (noen) farger. Enkel rollelek, dans og utkledning. Legge til rette for kreativ utfoldelse (fysisk).

2 Natur, miljø og teknikk. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. Antall, rom og form. Besøke teater, utstillinger og konserter. Inspirere barna i kunst og kulturuttrykk ved selv å vise glede. Rollemodeller. Dramalek og fingermaling. Være med på korte turer (gå selv/i vogn). Undre seg over småkryp, pinner, steiner o.l. i naturen. Gå turer (variert turmål). Lek med ulikt materiale (eks. sand og vann). Inspirere til glede ved å være ute (uansett vær). Nysgjerrighet og undring. Begynnende omsorg og empati. Være nysgjerrig sammen med barna. Vise omsorg og empati rollemodeller. Gå turer i nærmiljøet bli kjent. Bli trygg på uteområdet/lekeplass. Barn: Orientere seg i et rom (romfølelse). La barna få oppdage/få kjennskap til ulike former (se/kjenne på). Forskjell på stor og liten. Besøke teater, utstillinger og konserter. Egen kunstkrok. Høre/lytte på ulike musikkgenre. Dramalek og fingermaling. Gjenkjenne diverse værfenomener (regn, snø, vind, sol). Gå korte turer (på egne bein). Plukke opp ting de finner undre seg sammen med andre barn/voksne. Lage vær-hjul (oversikt). Lek med ulikt naturmateriale (eks. sand, vann). Øve opp turglede gleden av å være ute. Sortering (diverse materialer, ting). Nysgjerrighet og undring over omgivelsene. Opptatt av rett og galt. Omsorg og empati for andre, trøste. Stimulere til undring og nysgjerrighet i forhold til det som er rundt oss. Grensesetting rett og galt. Sosial kompetanse. Barnehagen. Hvor bor jeg? (huset vårt). Trafikkregler regler på tur. Barn: Opptatt av telling og mengde (hvor mange år er jeg, mye lite). Lære navn på ulike former (sirkel, trekant o.l.). Lek med mengde, tall og form.

3 Barnehagens mål i forhold til fagområdene i Rammeplanen, aldersgruppen 3 6 år: Fagområdene 3-4 år 4-5 år 5-6 år Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Grunnleggende språk. Lyder og artikulasjon på plass. Bruke språket i lek. Mer enn 3 ord i setninger Kunne gi verbalt uttrykk for ønsker og behov Fra ytre til indre tale Vise forståelse for budskap og kan sette det ut i livet. Begrepsinnlæring. Knytte ord til objekt Sanger, rim og regler rytme i språket Bevisste voksne tydelig språk God balanse Sitter på egen stol Går ned og opp trapper Gode med bevegelser i på- og avkledning Spiser og drikker selv Regulerer aktivitet og hvile Allsidig bevegelsesmønster Oppfordre/utfordre til ulike typer aktiviteter(ute og inne) Balanse, klatre, hoppe, løpe osv. Støtte og oppmuntre til å våge Legge til rette for godt kosthold og god egenhygiene (håndvask, toalett osv.) Fargelære (primærfarger) Lære former v. modellering Klosteret: Fingermaling Lære nye sanger - musikksjangere Gå på alderstilpasset teater og konserter. Oppsøke kunstmuseum (velge ut ett bilde) Ha enkle dramaøvelser (statue, mimikk, kroppsspråk) Kunne gjengi enkel tekst muntlig og vise forståelse for innholdet Kunne ta del i samtaler (veksle på å ha ordet) God artikulasjon God grammatisk oppbygging av setninger Farger og begreper om tid og sted (før og nå) Begynnende skildring av egenprodusert tekst Sette ord på følelser og opplevelser Bevissthet i forhold til språket i leken Lage fortellinger sammen m. barna Gode grov- og finmotoriske bevegelser (kan klatre i klatrestativ o.l. uten støtte) Klipper og har godt blyantgrep Er selvstendig i påkledning Mental helse: Gir uttrykk for hvordan en har det Voksendeltakelse i lek utfordre barna i grovmotorisk lek Støtte til toalett/hygiene Videreføre fra forrige aldersgruppe Klosteret: Maler m. Staffeli og får Primærfargene i glass og pensel. Gi nye inntrykk ved å oppsøke kunstinstitusjoner og konserter Kunne uttrykke egne ønsker og meninger Bevisst bruk av språket i lek og aktiviteter Tydelig artikulasjon Variert og nyansert språk Kunne starte og avslutte en fortelling Forståelse for dialekter og gjenkjenne fremmedspråk Interesse for skrift og tekst Oppfatte innhold og budskap Filosofere/samtale rundt tema Tekstforståelse og lage egne historier Stimulere til begynnende skriftspråk Lek med symboler, bokstaver og tall. Klatrer i klatretre i hagen Bruker kroppen bevisst Kunne ta utfordringer på grensen til hva de mestrer, men være bevisst egne begrensinger Kan kle seg etter været/selvhjulpen Sykler (begynnende) på tohjulsykkel Gå lange turer legger til rette for gode fysiske utfordringer: Lange turer, hinderløyper, utfordre til å våge å klatre o.l. Større prosjekt over tid flere uttrykksformer knyttes sammen Kunne gjenkjenne en del norske kunstnere (kjente kunstverk) Klosteret: Maler v. Hjelp av pallett får hvitfarge og kan blande alle sekundærfarger Legger til rette for større prosjekt knytter drama, forming og musikk sammen

4 Natur, miljø og teknikk Kjenne årstidene Gjenkjenne værfenomener Turglede/tursikkerhet Undring over småkryp og lignende Enkel eksperimentering m. for eksempel vann/sand Oppfordre til utforsking av naturen Gå på turer i skog og mark Respekt for miljø. Vite om hvilken natur som er i vår umiddelbare nærhet Tilrettelegging for utforsking både ute og inne (bøker o.l) Oppfordre til bygge/eksperimentere (teknikk) Trygg i naturen Vite sammenhenger mellom egen oppførsel i natur og evt. forurensing Orientere seg i forhold til omgivelsene Sørge for at barna vet en del om naturvern Ha prosjekter i forhold til teknikk/natur: Lage demninger. Samle regnvann over tid. Drager, vindmøller etc. Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Har en Jeg-bevissthet (Hvem er jeg i forhold til omgivelsene?) Jeg og nærmiljøet: Hvor kommer jeg i fra? (Nordnes, Möhlenpris o.l) Rett og galt: Hvordan skal vi være mot hverandre? Undring rundt naturfenomener Ha rom for å kunne undre seg sammen. Sette den gode samtalen på dagsorden Hjelpe barna til å se at vi påvirker hverandre i fellesskapet: Lære å ta hensyn. Være gode med hverandre. Dele på leker osv. Bli kjent i nærmiljøet Trygg på omgivelsene: Trafikk, butikk, bybildet. Kunne orientere seg på lekeplassen Kjønnsroller Arbeidsplasser Kan telle til 10 Begreper som foran, bak, over og under skal være på plass Begynnende formgjenkjenning (rund, firkant osv.) Legger til rette for lek med tallord og regler. Konstruksjonslek Vi-følelsen blir sterkere: Jeg et i gruppen. Hvor kommer jeg fra? Land, kultur osv. Naturvern: hvordan vi oppfører oss i naturen får en konsekvens. Gruppen: Hvordan skal klima i barnegruppen være? Hva kan jeg gjøre for å påvirke? Hva får meg til å føle meg vel (og dermed også gruppen..)? Vise vei til eget hus Samfunnsbevissthet: Bergen - en by i Norge Norge et flerkulturelt samfunn Knytter tall til konkreter ( 2 skjeer, 3 tallerkener osv.) Legger til rette for lek med symboler Vi: Jeg er en del av et større samfunn. (verden, universet osv.) Identitet i en større sammenheng Hvor kommer vi fra? (religiøs undring) Hjelpe hverandre til å gjøre rett, veilede yngre barn. Lære seg til å være rollemodeller. Orientere seg i byen i forhold til landemerker Lover og regler i Norge Norge i verden Sørge for god litteratur oa. som inspirerer barna og gir gode utgangspunkt til samtaler og refleksjon Begynner å få forståelse for enkel regnestykker Kjenner igjen tallsymbolene Forståelse for avstand og mål (kortere enn, dobbel så lang osv.) Legger til rette for et rikt miljø med gjenkjennelige tallsymbol o.l Oppmuntre til lek med addering og subtrahering

5

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Prosjekt Den lille larven aldrimett

Prosjekt Den lille larven aldrimett Prosjekt Den lille larven aldrimett Mål for prosjektet: Prosjekt Den lille larven aldrimett Gi barna kjennskap til fortellingen om Den lille larven aldrimett med utgangspunkt i rammeplanens fagområder.

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Kan tidlig innsats i barnehagen bidra til å redusere antall elever som dropper ut av videregående?

Kan tidlig innsats i barnehagen bidra til å redusere antall elever som dropper ut av videregående? Kan tidlig innsats i barnehagen bidra til å redusere antall elever som dropper ut av videregående? Livsløpsperspektiv Fange opp- følge opp Målrettet kompetanse- kvalitet samordning og samarbeid- systemarbeid

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres

Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres Hvordan møte de flerspråklige barna og familiene deres Innhold Innledning...3 Barn og språk...4 Flerspråklighet...4 Morsmål...4 Utvikling av norsk som andrespråk...5 Språk og lek...5 Språkinnlæring i hverdagen...5

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA Notat 13/2004 Prikken Vinding Drama For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Prikken Vinding Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

NORDISK SKJEMA FOR VURDERING AV BARNS UTVIKLING OG ATFERD

NORDISK SKJEMA FOR VURDERING AV BARNS UTVIKLING OG ATFERD 5 1 5 NORDISK SKJEMA FOR VURDERING AV BARNS UTVIKLING OG ATFERD Til de foresatte: Dette skjema belyser detaljert en rekke ferdigheter og atferd hos barn. Barn er forskjellige. Det innebærer at deres ferdigheter

Detaljer