Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling 12. april Godkjenning av innkalling og dagsorden. 7.1 ble benyttet til å nekte medlemmer av Online sitt Hovedstyre adgang til Generalforsamlingen. I ettertid har medlemmer av Hovedstyret kommentert at dette ikke var hyggelig gjort. Det gikk fint. Innkallingen og dagsorden ble godkjent ved akklamasjon kl Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver Ordstyrer: Aurora Klæboe Berg, Referent: Odd M. Trondrud Tellekorps: Tor Christian Meling, Emil Moltu Staurset, Ellen Wiig Andresen Protokollunderskriver: Ørjan Bøe Thygesen, Emilie Engen, Odd M. Trondrud, Aurora Klæboe Berg. Dette ble godkjent ved akklamasjon cirka klokken Innslag fra ITR Det klappes Gjennomgang av regnskap, strategidokument og årsberetning for 2012 Årsberetningen er noe Hovedstyret har laget. Den ligger ikke på abakus.no fordi dokumentet var for stort. Det er en beretning av Abakus virke det siste året; Abakus økonomiske aktivitet fra 1. januar 2012 til 31. desember 2012 og Hovedstyrets aktivitet fra 1. mai 2012 til 1. mai 2013 (dette er i framtiden). Hovedstyret er pliktet til å redegjøre for generalforsamlingen hva de har gjort siden forrige generalforsamling. Arrkom får lov til å begynne med sin beretning. Arrkom Tidligere økonomiansvarlig er ikke tilstede så avtroppende nestleder i Hovedstyret redegjør for Arrkom sin økonomi. Den ble forresten ikke godkjent på grunn av ``generelt mye rot og vanskelig å forstå hva som var tenkt i regnskapet. Avtroppende nestleder i Hovedstyret beklager at Arrkom sitt regnskap ikke har blitt godkjent. Det blir arrangert arbeidskvelder hver måned i et forsøk på å rette på dette.

2 ``Vi [HS] håper at genfors godkjenner regnskapet i sin helhet med unntak av arrkom sitt fordi det er jo ikke blitt godkjent. Informasjon vil bli ettersendt når arrkom sitt regnskap er godkjent. Det åpnes for spørsmål 16.46; ingen har noen spørsmål. Resultat: N/A. Forslaget blir godkjent ved akklamasjon kl backup Nåværende leder av backup viser frem økonomi, da deres økonomiansvarlig ikke hadde anledning til å delta. ``Oversikten over minibaren blir bedre ved neste års generalforsamling. Lover. Resultat: -41, kr Godkjent ved akklamasjon Bedkom: Har arrangert 41 bedpresser det siste året, som er bra fordi det er hovedoppgaven deres. Nye måter å arrangere bedex på undersøkes. Karrieresidene på abakus.no er en greie de samarbeider med webkom om. Resultat: -14, kr Regnskap og årsberetning godkjent ved akklamasjon kl fagkom: ``Jeg heter Aleks. - avtroppende leder av fagkom Resultat: -15, kr Årsberetning og regnskap godkjent ved akklamasjon kl Interkom: Hva står interkom for? ``Interkom står ikke for noe, det var et passende ord når vi skulle finne på et navn på et samarbeid mellom komiteer. Det var visst noe Stian Tokheim fant på. Resultat: 817, kr Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon kl LaBamba: ``Fortsatt en av de største kjellerene på moholt ``Hallais. For de som ikke kjenner meg så er jeg Vikas og har vært økonomiansvarlig for LaBamba i Resultat: -9, kr ``Har dere hatt noe kontakt med dragvoll angående samarbeidet? Det har blitt opprettet en ordning der Dragvoll har tre muligheter for å bruke kjellerne på Moholt. Den første er et rent leieforhold, hvor man leier en av de mange kjellerne på Moholt, det andre er en samarbeidsavtale mellom to linjeforeninger, men en linjeforening står fortsatt for alt det økonomiske og administrative. Det tredje er et rent partnerskap, hvor alle delene av kjelleren er delt, og alt av økonomi osv. blir delt.

3 Årsberetning og regnskap godkjent ved akklamasjon kl PR: ``PR-komiteen er Abakus ansikt utad. ``Ny genser, som er fin og koster 365kr. Bare send mail til PR så ordner vi det. Har laget nye daljer. ``I årsberetningen står det at vi er ferdige med å lage en film. Vi er ferdige med å filme... nesten. Men vi har laget en trailer som dere får se på eventuelt punktet. ``Vi ønsker å finne ut av hva andre kan bruke oss til. ``Beklager for at jeg babler litt. Nå er det tid for økonomi. Logoendringen førte til overskredelse av budsjettet. Resultat: -66, kr Godkjent ved akklamasjon en gang mellom kl og readme: ``En utgave med to forskjellige forsider. Dette har aldri skjedd før. Den ene har pupper på forsiden. Statuttene er blitt revidert. ``Fikk dere lov til å lage to forsider? ``Nei det gjorde vi ikke. Jeg sa til komiteen min at vi ikke fikk lov. Men jeg trykket opp 50 eksemplarer likevel. - avtroppende Redaktør. ``Hvorfor ville ikke HS godkjenne forsiden? ``Fordi saken forsiden var knyttet opp mot var at abakus hadde fornyet HSP-avtalen med Bekk og HS følte at det ikke tok seg ut å ha pupper på forsiden i en slik sammenheng. Resultat: -41, kr Godkjent ved akklamasjon webkom: ``Årepåmeldingen gikk fint; som en drøm. Fjernet en del greier. Blant annet sms-tjenesten. ``Det jobbes med et nytt API til abakus.no i håp om at det en dag kan lages en app. Vi vil si at vi har blitt bedre til å svare på mail. En person inntar salen. Det er 104 registrerte tilstedeværende. Det er et avvik i resultatet i forhold til budsjett fordi pizzagjeld til HS for 2011 ble betalt i 2012 Resultat: -59, kr Regnskap og årsberetning godkjent ved akklamasjon en gang mellom og Hovedstyret:

4 ``Vi ville føre Abakus i en innovativ retning. - Ørjan Resultat (HS): 94, kr Resultat (totalt): 664, kr (NB! uten Arrkom) Regnskap og årsberetning godkjent ved akklamasjon kl Det vedtas å ta en pause for kaffe og kake. 5. Statuttendringer Pausen avsluttes klokken a. Endring av 3.1. Endring av foreningens logo Godkjent i sin helhet ved akklamasjon kl Foreningens logo bestemmes av generalforsamlingen, enhver endring av logoen skal derfor godkjennes av generalforsamlingen ved kvalifisert ⅔ flertall 1.b Endring av kontigent Det er et ønske fra generalforsamlingen å fjerne den siste setningen. Endringen av den foreslåtte statuttendringen ble godkjent ved akklamasjon. Den siste setningen ble strøket. Hvorfor ikke slippe alle inn, hvis det ikke er noe symbolsk i det? ``Det er ikke lov å automatisk melde inn folk i sin organisasjon uten deres samtykke. Dette kan gjøre ting mye lettere, man kan måle interessere for Abakus ved å sjekke hvor mange som melder seg inn. Kan vi godkjenne at vi ikke har lyst til å diskutere den symbolske verdien ved akklamasjon? Det akklameres. Statuttendringen godkjennes ved akklamasjon klokken Alle nåværende studenter ved linjene for datateknikk og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, har adgang til å bli medlemmer av foreningen. Hovedstyret har ansvar for å arrangere innmelding av nye medlemmer. 1.c Forslag til endring av 8.1.4, og 12 - Fjerning av krav om oppslag på foreningens talve. Det er 104 registrerte tilstedeværende. ``Det er ikke veldig logisk å si ``et eksemplar av en pdf på nett. Det er ingen som motsier seg at vi fjerner dette fra statutt 12 og det blir godkjent ved akklamasjon at det fjernes fra endringsforslaget. Det foreslås å legge til ``foreningens før ``nettside i endringsforslaget til Dette blir godkjent ved akklamasjon.

5 Statuttendringene blir godkjent i sin helhet ved akklamasjon kl slik den ble godkjent Saksliste og sakspapirer skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer en 1 uke før annonsert generalforsamling. Dette innebærer publisering på foreningens nettside slik den ble godkjent Enhver generalforsamling bekjentgjøres minst en 1 måned i forveien, med nyhet på foreningens nettside. Det skal også promoteres for generalforsamlingen slik den ble godkjent Statuttene skal til enhver tid være tilgjengelig for alle medlemmer på foreningens nettsider. Foreningens statutter ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980, og har blitt endret ved generalforsamlinger siden. 1.d Endring av Endring av tidspunkt for ordinær generalforsamling En person dukket opp klokken 18.31, det er nå 105 registrerte tilstedeværende. Godkjent ved akklamasjon klokken slik den ble godkjent Ordinær generalforsamling skal finne sted i første uka av mars, men kan flyttes opp til to -2- uker hvis Hovedstyret ser dette som hensiktsmessig. 1.e Opprettelse av Benking av kandidater til verv i Hovedstyret Stemmeberetning er alle medlemmer? Det vil si alle de som er tilstede på generalforsamlingen. Er dette til første avstemningen? Det vil være til den første avstemingen det gjelder. Avstemning menes til første avstemning runde. Stemmeberetning er tvetydig, og bør endres. ``For min del virker den relativt vanntett om ikke jeg bommer. Kan være to forskjellige ting. Ørjan skjønte det når han ble gjort oppmerksom på at stemmeberettiget ikke brukes på samme måte et annet sted i statuttene.

6 Poenget med statutten er å senke terskelen for å stille. ``Kan en person benke seg selv? ``Ja man kan benke hvem som helst som er tilstede. Det er, klokken tilstedeværende. 106 tilstedeværende. Godkjennes ved akklamasjon slik den ble godkjent Tilstedeværende stemmeberettigede kan benke kandidater til stillinger som skal velges på generalforsamlingen fra og med generalforsamlingen er satt, til avstemning holdes for den aktuelle stillingen. 1.f Endring av Offentliggjøring av møtereferater : 105 tilstedeværende : 106 tilstedeværende tilstedværende tilstedværende tilstedeværende tilstedeværende Har generalforsamlingen noen spørsmål om forslaget? ``Er det noe som hindrer hovedstyret å legge ut tomme referater? ``Ja fordi et referat må inneholde informasjon om det som har skjedd. Møtereferatene er ikke mulig å google tilstedeværende tilstedeværende tilstedeværende ``Burde vil ikke spesifisere om info kan utelates? ``HS kan utelate informasjon om de finner det hensiktsmessig. foreslås å legges inn.

7 18.59: 108 tilstedeværende. Statutten endres på. Statuttendringen godkjennes med sine endringer klokken slik den ble godkjent Hovedstyret skal føre fullstendige referater fra alle sine styremøter. Disse skal fremlegges på foreningens nettside senest en uke etter møtet. Hovedstyret kan utelate informasjon fra referatene dersom de finner det hensiktsmessig. 1.g. Endring av 9. - Organisasjon og verv tilstedeværende tilstedeværende tilstedeværende tilstedeværende Det står at Abakus består av komiteene, men hva med resten av medlemmene? Abakus består av flere medlemmer enn de som er i komiteene. Forslaget om å legge til ``øvrige medlemmer får støtte. Er det greit for generalforsamlingen at Ørjan skriver det som ble forslått? Det klappes klokken Endringen som er gjort er å legge til øvrige medlemmer. Endringen ble godkjent i sin helhet (med medfølgende endringer) klokken slik den ble godkjent Hovedstyret skal føre fullstendige referater fra alle sine styremøter. Disse skal fremlegges på foreningens nettside senest en uke etter møtet. Hovedstyret kan utelate informasjon fra referatene dersom de finner det hensiktsmessig. 1.h. Opprettelse av punkt i strategidokumentet - Erfaringsoverføring i Hovedstyret

8 tilstedeværende. Hva skal man gjøre dersom det er ingen som vil? Man kan ikke pålegge noen verv. Ved å legge dette inn på i strategidokumentet gjøres HS bevisst på det. Har dette vært et problem det siste 10 årene? Odd misbrukte saksopplysning og spurte om vi hadde hatt et strategidokument de siste ti årene. Hovedstyret er ikke endelig pliktet til det tilstedeværende tilstedeværende tilstedeværende Det foreslås å endre ordlyden til at oppfordringen går på å stille til det nye HS, ikke til å bli valgt. Det må ikke være et hovedstyremedlem fra i fjor. Det finnes flere måter å ivare ta erfaring på. Og dette er kanskje ikke en nødvendighet. Mener general forsamlingen at intensjonen er god? Det er tegnet strek. Det kreves 50 % for å endre stategidokumentet. Forslaget er underkjent klokken HS kan ikke gjøre om på vedtak angående strategidokumentet fattet av generalforsamlingen ( 11.4). Vi er nå i generalforsamlingen til Abakus Fond. Generalforsamling i generalforsamling tilstedeværende Er det noen grunn til at begge ikke skal være tidligere hovedstyremedlem? Fordi dette kan være vanskelig å finne tilstedeværende Abakus medlem 1 og 2 kan ikke begge være hovedstyre medlem Det burde stå og, og ikke eller, dette vil gi en bedre sammensetning tilstedeværende Lage en liste om hva de forksjellige kan være? Dette går ikke. De to siste setningene bør omskrives. Skal det være to abakus medlemmer som ikke har vært i HS og ikke er æresmedlem.

9 tilstedeværende tilstedeværende. Pizzaen hentes. Det stemmes om hvorvidt det skal stå og eller eller Avstemning, skal det stå ``og? For: 67 Mot: 17 Avholdende: 14 Totalt: 96. Dette stemmer ikke med antall tilstedeværende. Det ble kluss og vi må telle antall tilstedeværende før ny avstemning avholdes. Alle skal være tilstede nå, så 107? Jeg tror det skal være 107 her totalt. Det er 107 tilstedeværende. Avstemning, for statutten slik den er (altså at det skal stå ``eller ). Mot vil si ``og. Avholdende er at man ikke bryr seg. For (``eller ): 31 Mot (``og ): 53 Avholdende: 22 Totalt: 106 Og så stemmer vi på nytt For (``eller ): 28 Mot (``og ): 58 Avholdende: 20 Totalt: 106 Vi teller alle sammen på nytt og da får vi 107. Generalforsamlingen vedtok å godkjenne den siste opptellingen. Ordlyden endres til ``og. De to siste linjene slås sammen. Det er 104 tilstedeværende. Det gjøres noen flere endringer. Godkjente ved akklamasjon klokken Slik den ble godkjent Fondets styre består av æresmedlem 1, æresmedlem 2, en tidligere økonomiansvarlig fra Hovedstyret, et tidligere medlem av Hovedstyret, abakusmedlem 1 og abakusmedlem 2. Abakusmedlem 1 og 2 skal være medlemmer som verken innehar tittelen æresmedlem eller har vært et tidligere Hovedstyremedlem. Det fremmes forslag om å spise pizza.

10 Det er 103 tilstedeværende -- vi tar opptelling etter pausen. Etter pausen (klokken 20.39) er det 101 tilstedeværende. 2.b. Endring av og opprettelse av Benking av kandidater til verv i Abakus fonds styre. Tilsvarende endring om tilføyelsen av ``tilstedeværelse i endringsforslaget. Klokken er det 102 tilstedeværende. Endringsforslaget godkjennes ved akklamasjon slik den ble godkjent Fondets styre skal velges på generalforsamling. Søknad fra interesserte kandidater leveres hovedstyret to -2- uker før generalforsamlingen Slik den ble godkjent Tilstedeværende stemmeberettigede kan benke kandidater til stillinger som skal velges på generalforsamlingen fra og med generalforsamlingen er satt, til avstemning holdes for den aktuelle stillingen. 2.c. Opprettelse av Fondstyrets myndighet til å endre statutter. Godkjent ved akklamasjon kl slik den ble godkjent Fondets styre har til enhver tid myndighet til å endre oppsett, utforming og formuleringer samt rette skrivefeil i Abakus sine fondsstatutter så fremt disse ikke endrer innholdet og betydningen i de aktuelle statuttene. Eventuelle endringsforslag må offentliggjøres 1. februar eller 1. september. 6. Valg av fondstyre Skal det være åpent eller lukket utspørring? ``Generalforsamlingen kan jo bestemme at kandidatene skal få bestemme. Det foreslås at vi stemmer over fire ting: 1. Fullstendig lukket utspørring: Appellen er lukket, utspørringen er åpen: 22

11 3. Fullstendig åpent utspørring: 4 4. Avholdende: 5 Og med det bestemte Generalforsamlingen at det skal være fullstendig lukket utspørring. 6.a. Kandidater til æresmedlemstillingene ``Jeg begynner å lese søknadsteksten. -- Ørjan B. Thygesen, tekstoppleser det skal være 102 personer tilstede i rommet. Det ble registrert flere stemmer enn tilstedeværende, så vi tar en opptelling og så ny avstemning. Etter to runder med avstemning ble Snorre Gylterud akklamert inn som Æresmedlem 1 til Abakus fonds styre. Brage vs Anders til Æresmedlem 2 har 101 mulige stemmer : Det er 100 registrerte stemmeberettigede. Det mangler en stemme men vi spør om Generalforsamlingen synes det er greit fordi det vil ikke ha noe å si. Det blir godkjent ved akklamasjon og æresmedlem 2 er altså Anders Nordbø. 6.b. Kandidater til tidligere økonomiansvarlig i Hovedstyret Marte Berg Innset akklameres inn i fondstyret i stillingen tidligere økonomiansvarlig klokken c. Kandidater til tidligere Hovedstyremedlem Ole Rønning har trukket sin kandidatur. Håkon Erichsen og Ørjan B. Thygesen er kandidater. Håkon Erichsen trakk sin kandidatur da han selv mener han er et pragmatisk menneske. Ørjan B. Thygesen akklameres inn i fondstyret i stillingen som tidligere Hovedstyremedlem klokken d. Kandidater til abakusmedlem 1 Kandidatene er Endre Elvestad og Sutharsan Jeyaseelan. Håkon Åmdal melder seg til å få klokker på hodet for å ikke høre appellen til Endre og Sutharsan. Endre Elvestad har ikke noe tidligere verv i Abakus, men mange andre verv som er veldig relevate. Det skal være 100 stemmer. Endre Elvestad ble valgt inn som Abakusmedlem 1 kl

12 6.e. Kandidater til abakusmedlem 2 Det skal være 100 stemmer. Håkon Åmdal ble valgt inn som Abakusmedlem 2 kl Valg av Abakusleder Kandidater: Aleksander Gisvold, Emilie Engen, Astri Marie Ravnaas. Avstemning klokken personer tilstede. Det ble talt 97 stemmer. Astri Marie Ravnaas ønskes velkommen som ny leder av Abakus. ``Tusen hjertelig takk! - Astri Marie Ravnaas 8. Valg av nestleder i Hovedstyret Kandidater: Ann-Helen Brembo, Kristine Steine, Nicolai Eeg-Larsen Ingen nestleder ble valgt i første runde. Det stemmes på nytt over Nicolai og Kristine kl : 85 tilstedeværende : Nicolai Eeg-Larsen blir utnevt som ny nestleder i Abakus, den første uten økonomiansvar. ``Tusen, tusen takk. Det er alt jeg har å si. - Nicolai : 84 tilstedeværende. 9. Valg av økonomiansvarlig i Hovedstyret Kandidater: Ann-Helen Brembo og Kristine Steine Ann-Helen Brembo ble valgt til ny økonomisk ansvarlig i Abakus klokken Godkjenning av det nye Hovedstyret Det nye Hovedstyret godkjennes i sin helhet ved akklamasjon klokken Astri Marie Ravnaas: Leder Nicolai Eeg-Larsen: Nestleder Ann-Helen Brembo: Økonomisk Ansvarlig Marit Brendbekken Rudlang: readme Sindre Berge: Bedkom Martin Ervik: LaBamba Morten Jansrud: Arrkom Martin Hallén: Fagkom Lisa Kleppe Ottesen: PR Juul Arthur Ribe Rudihagen: Webkom

13 11. Eventuelt ipad mini i premie på spørreundersøkelsen. det er fortsatt mulig å nominere mennesker til backup fram til midnatt på lørdag. Kontorgruppen består fortsatt av to stykker. Det hadde vært hyggelig hvis flere ville være med. Send en mail til HS hvis du vil være med. Det er valg til NTNU-styret neste uke. Stem på styrevalg.no. Daljeoverrekkelsen til de nye komitemedlemmene gjøres meget uformelt etterpå. Vin til #89 og # Utnevnelse av æresmedlemmer HS utnevner Håkon Erichsen som æresmedlem. ``Ja hva skal man si til det. Jeg får søke fondstyret til neste år da. Nei tusen takk. Jeg hadde ikke helt forventet det men det er utrolig hyggelig. - Håkon Erichsen. HS utnevner til Marte Berg Innset som æresmedlem. ``Tusen, tusen takk. Det hadde jeg virkelig ikke forventet, men ja, takk. Jeg har ikke så mye mer å si enn det. Jeg ble veldig overrasket. - Marte Berg Innset. 12. Evaluering av generalforsamling ``Alle inkludert meg selv sitter på mobilen i løpet av generalforsamlingen. Det kan være en idé å være slackere på dette slik at folk kanskje ser jevnt i løpet av hele genfors istedenfor masse på slutten. Med så lange generalforsamlinger blir det vanskelig å holde konsentrasjonen oppe. Statuttendringene kunne kanskje vært løst fortere hvis vi hadde gjort som på ekstraordinær genfors og tatt pauser. Det var litt rot med tellingen i dag. Avsluttet kl Protokollunderskrivere: Odd Magnud Trondrud Referent Aurora Klæboe Berg Ordstyrer Emilie Engen Nestleder, Abakus Ørjan Bøe Thygesen Leder, Abakus

14

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013 Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden blir godkjent ved akklamasjon kl 16.32. Det er 58 personer tilstede. Forsamlingen

Detaljer

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07.

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. mars 2014 0. Definisjoner 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3.

Detaljer

Statutter. Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 5.

Statutter. Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 5. Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 5. mars 2015 1 Innhold 0 Definisjoner 3 1 Foreningens navn 3 2 Foreningens

Detaljer

Statutter for Abakus Fond

Statutter for Abakus Fond Statutter for Abakus Fond Stiftet på Abakus sin ekstraordinære generalforsamling 11. mars 2013 Sist endret ved ordinær generalforsamling 5. mars 2015 1 Innhold 0 Definisjoner.................................

Detaljer

Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 20.april 2012.

Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 20.april 2012. STATUTTER 2012 Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 20.april 2012. 1. Foreningens navn Foreningens navn er Abakus. 2. Foreningens formål Foreningens formål er å gi studenter

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

Statutter, Abakus Linjeforening

Statutter, Abakus Linjeforening STATUTTER 2011 Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 25. mars 2011. 1. Foreningens navn Foreningens navn er Abakus. 2. Foreningens formål Foreningens formål er å gi studenter

Detaljer

Referat fra Abakus generalforsamling 25. mars 2011

Referat fra Abakus generalforsamling 25. mars 2011 Referat fra Abakus generalforsamling 25. mars 2011 Det er 70 oppmøtte ved starten av generalforsamlingen. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Inkalling og dagsorden blir godkjent ved akklamasjon.

Detaljer

Referat fra Abakus generalforsamling. 20. april 2012. Sted: H3

Referat fra Abakus generalforsamling. 20. april 2012. Sted: H3 Referat fra Abakus generalforsamling 20. april 2012. Sted: H3 83 oppmøtte ved starten av møtet. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Hovedstyret forslår endring i forhold til møteplanen: Godkjenning

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer 1 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

REFERAT FRA ABAKUS GENERALFORSAMLING 16. APRIL 2010

REFERAT FRA ABAKUS GENERALFORSAMLING 16. APRIL 2010 REFERAT FRA ABAKUS GENERALFORSAMLING 16. APRIL 2010 70 oppmøtte ved starten av møtet. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Hovedstyret foreslår en endring i forhold til møteplanen: Foreslår å stryke

Detaljer

Sakspapirer Ekstraordinær generalforsamling 11. mars, 2013

Sakspapirer Ekstraordinær generalforsamling 11. mars, 2013 Sakspapirer Ekstraordinær generalforsamling 11. mars, 2013 Endring av 3.2. Etter logo- endringen på generalforsamlingen i 2012 måtte Abakus bestille nye medaljer. PR- komiteen kom frem til et forslag som

Detaljer

Hovedstyremøte 13.02.14

Hovedstyremøte 13.02.14 Hovedstyremøte 13.02.14 Tilstade: alle Referent og kontorvakt neste tirsdag: Lisa Vinstraff: 2 øl Ervik (2 min for sent) Runde rundt bordet Arrkom Ledervalg på mandag, flere som vil stille Arbeider med

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 26.02.2015

Referat Hovedstyremøte 26.02.2015 Referat Hovedstyremøte 26.02.2015 Info fra leder Holdt foredrag for Studentmållaget om frivillighetskulturen i Trondheim Fikk lue og genser. Sykt fornøyd! Hyggelig gjeng! Ny og gammel leder skal på møte

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 19.03.2015

Referat Hovedstyremøte 19.03.2015 Referat Hovedstyremøte 19.03.2015 Referent og kontorvakt: Thomas Ikke tilstede: Gaute Info fra påtroppende leder Vært i møte med itdagene og xcom Samarbeidsavtaler, kommet fram til en ryddig avtale med

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 28.10.2014

Referat Hovedstyremøte 28.10.2014 Referat Hovedstyremøte 28.10.2014 Referent og kontorvakt: Hallvard er referent og Finckenhagen er kontorvakt/kakebaker Ikke tilstede: Hallén (syk, nestleder holder møtet) Vinstraff: Andreas 1xØL Info fra

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 19.02.2015

Referat Hovedstyremøte 19.02.2015 Referat Hovedstyremøte 19.02.2015 Info fra leder Diskusjonskveld på fredag Alle må bleste til komitéene sine Saksliste Snakke om økonomiting? Har sendt ut mail til nominerte kandidater Frist for å stille

Detaljer

Møteprotokoll Ordinær generalforsamling

Møteprotokoll Ordinær generalforsamling Møteprotokoll Ordinær generalforsamling 07.09.2015-08.09.2015 Linjeforeningen Delta Generalforsamlingen ble avholdt 07.09.2015 i Auditorium R7 på NTNU Campus Gløshaugen Møtet åpnes av leder Per-Dimitri

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 12.02.2015

Referat Hovedstyremøte 12.02.2015 Referat Hovedstyremøte 12.02.2015 Info fra leder WS datoer (flytta til dagsorden) Ris og ros Ros til Interkom for regnskapet Ros til arrkom for bra låvefest Ros til de som jobba på labamba. Ris til påmelding.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 27.03.2014

Referat Hovedstyremøte 27.03.2014 Referat Hovedstyremøte 27.03.2014 Referent og kontorvakt: Trym Ikke tilstede: Astri Marie Ravnaas og Martin Ervik Vinstraff: Runde rundt bordet Arrkom: Bedkom: Fagkom: LaBamba: PR: readme: Webkom: Nestleder:

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 12.04.2015

Referat Hovedstyremøte 12.04.2015 Referat Hovedstyremøte 12.04.2015 Referent og kontorvakt: Hege Ei tilstedeværende: Fincken, Thinius, Tone, Markus, Henrietta Info fra leder Linjeledermøte E læring NTNU IT skal gå bort fra ItsLearning

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 29.10.2015

Referat Hovedstyremøte 29.10.2015 Referat Hovedstyremøte 29.10.2015 Ikke tilstede: Referent: Stein Otto Info fra leder Husk å velge årets komitémedlem og skrive en begrunnelse til julebordet HSP greier, men det blir det mer om senere i

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 07.10.2014

Referat Hovedstyremøte 07.10.2014 Referent og kontorvakt: Martin Ek Ikke tilstede: Vinstraff: Referat Hovedstyremøte 07.10.2014 Ølstraff til Hallén for sen møteplan Ølstraff til Andreas for å glemme og føre inn Paintball i arrrangementskalenderen.

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015 Dette dokumentet inneholder de mål og satsingsområder Hovedstyret 2014/2015 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2014/2015 skal jobbe

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 26.03.2015

Referat Hovedstyremøte 26.03.2015 Referat Hovedstyremøte 26.03.2015 Referent og ukesmail: Thinius Kontorvakt neste uke aka etter påske: Gaute (kakestraff) Ikke tilstede: SO, Mats, Hallén, Emilie, Gaute, Hallvard Info fra påtroppende leder

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 10.04.2014

Referat Hovedstyremøte 10.04.2014 Referat Hovedstyremøte 10.04.2014 Referent og kontorvakt: Markus Ikke tilstede: Kristine, Ørjan Vinstraff: Runde rundt bordet Arrkom: Gjennomført AbaCupen og gratis bowling; holder på med å planlegge fadderperioden

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 19.08.2014

Referat Hovedstyremøte 19.08.2014 Referat Hovedstyremøte 19.08.2014 Ikke tilstede: Kristine, Fincken Referent og kontorvakt: Hege Vinstraff: Hallén: for sent kom 09:41: 6x2 = 12 straffepils Hallvard: for sent kom 09:32 4x2 = 8 straffepils

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 14.10.2014

Referat Hovedstyremøte 14.10.2014 Referat Hovedstyremøte 14.10.2014 Referent og kontorvakt: Hege Ikke tilstede: Vinstraff: 2 øl til Ørjan for å komme 2 min for sent, 2 øl til Hallén for å komme 4 min for sent Info fra leder Har ikke skjedd

Detaljer

Forslag til vedtektsendringer 2015

Forslag til vedtektsendringer 2015 Forslag til vedtektsendringer 2015 For at forslaget skal være gyldig så må forslagene sendes til styret@volvox.no innen 10. september kl 17.00. Vedtektene finner du her, og lenger ned i dokumentet. Det

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referent og kontorvakt: Trym er referent og Hallén kontorvakt/kakebaker Ikke tilstede: Ek (syk, nestleder kunne ikke stille) Vinstraff: Fincken øl x4 for å komme for sent,

Detaljer

Referat Hovedstyretmøte 27.02.2014

Referat Hovedstyretmøte 27.02.2014 Referat Hovedstyretmøte 27.02.2014 Ikke tilstede: Nicolai Referent og kontorvakt neste tirsdag: Morten Vinstraff: Runde rundt bordet Labamba: Fått et tvangsmulkt Ansvaret skal ligge hos utleier SIT Spiller

Detaljer

Referat Hovedstyremøte

Referat Hovedstyremøte Referent og ukesmail: Stein Otto Referat Hovedstyremøte 24.02.2016 Ikke tilstede: Eivind (Nora stilte), Ingrid (Jonathan stilte) Info fra leder Jobber med sakspapirer Et par småting som mangler, men det

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 18.11.2014

Referat Hovedstyremøte 18.11.2014 Referat Hovedstyremøte 18.11.2014 Info fra leder Linjeledermøte Snakket om fotballcup Smørekoppen sitt lag vil ut av NFF og danne ny liga Billigere Forsikring fikses av Smørekoppen. Ønsker å følge skoleåret.

Detaljer

Referat fra Abakus Generalforsamling 2014

Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 kl 1624 Leder kommer med praktisk info: Har alle registrert seg og fått stemmelapp? Alle har det. Det er viktig å registrere seg av og på når man forlater rommet.

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. - Dagsorden & sakspapirer -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. - Dagsorden & sakspapirer - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 - Dagsorden & sakspapirer - 1 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av ordstyrer, referent,

Detaljer

Ordinær generalforsamling Dato : Fredag 3. mars 2017 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. - Dagsorden & sakspapirer -

Ordinær generalforsamling Dato : Fredag 3. mars 2017 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. - Dagsorden & sakspapirer - Ordinær generalforsamling 2017 Dato : Fredag 3. mars 2017 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 - Dagsorden & sakspapirer - Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av ordstyrer, referent,

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 12.11.2015

Referat Hovedstyremøte 12.11.2015 Referat Hovedstyremøte 12.11.2015 Referent: Gaute Ikke tilstede: Esso (Stian stiller i hans sted) Info fra leder HSP Avtale signert i Oslo, er lagt på wiki og drive Erfaringsskriv WS med Thomas og Eivind

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 09.04.2015

Referat Hovedstyremøte 09.04.2015 Referat Hovedstyremøte 09.04.2015 Referent: Gaute Ikke tilstede: Fincken, Thomas Info fra leder Møte med Hackerspace og Online i dag for å prate om opptak til Hackerspace. Samordnet registermelding Må

Detaljer

Møteprotokoll Ordinær generalforsamling

Møteprotokoll Ordinær generalforsamling Møteprotokoll Ordinær generalforsamling 20.02.2015 Linjeforeningen Delta Generalforsamlingen ble avholdt 20.02.2015 i Auditorium R5 på NTNU Campus Gløshaugen Møtet åpnes av leder Per-Dimitri Sønderland

Detaljer

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon.

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon. Referat fra Generalforsamling Mandag 25.01.2016, kl. 14:15-15:00, Auditorium D7, Dragvoll Oppmøtte: 20 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 26 stemmeberettigede totalt. 1. Dagsorden 1. Valg av møtepersonell

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 08.10.2015

Referat Hovedstyremøte 08.10.2015 Referent: Snille Stein Otto Ikke tilstede: Info fra leder Referat Hovedstyremøte 08.10.2015 Alle er snille og greie Runde rundt bordet Fagkom Valgt siste stillinger, inkludert baksida Valgt ansvarlige

Detaljer

Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015

Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015 Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015 Ordstyrer: Martin Hallén Referent: Kristine Steine Merk at sitatene under ikke er ordrett gjenfortalt. Kommentarer og lignende kan mangle. Forbehold om feilsitering.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte

Referat Hovedstyremøte Referent: Nora Referat Hovedstyremøte 19.08.2016 Ikke tilstede: Info fra leder Første linjeledermøte 29. august Skal se på hvordan Bindeleddet saken har utviklet seg videre. Ikke fått møteinnkalling enda.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 05.11.2015

Referat Hovedstyremøte 05.11.2015 Referat Hovedstyremøte 05.11.2015 Referent: Stein Otto Ikke tilstede: Emilie er sen pga. et veiledermøte som trakk ut Info fra leder Linjeledermøte Kjellerne, og framtiden der. De andre hadde ikke hørt

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 20.01.2016

Referat Hovedstyremøte 20.01.2016 Referat Hovedstyremøte 20.01.2016 Referent: Thinius Ikke tilstede: Esso. Sandra er her. Info fra leder Nesten alle har hatt medarbeidersamtale med Kristine denne uken. Jobber med å samle inn nominasjoner

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Måldokument. Hovedstyret. utarbeidet av Hovedstyret 2016/2017 og komitéene. Økonomi. Rekruttering

Måldokument. Hovedstyret. utarbeidet av Hovedstyret 2016/2017 og komitéene. Økonomi. Rekruttering Måldokument utarbeidet av Hovedstyret 2016/2017 og komitéene Måldokumentet skal ligge sammen med strategidokumentet og offentliggjøres på abakus.no. Dokumentet beskriver kvantifiserbare mål som Hovedstyret

Detaljer

Generalforsamling 20.02.15 - Endringsforslag til statuttene

Generalforsamling 20.02.15 - Endringsforslag til statuttene Generalforsamling 20.02.15 - Endringsforslag til statuttene (Styrets sammendrag av statuttene med endringsforslag legges til grunn for behandling) Forslag 4.1 Endringsforslag til: 1 og 2 Endring til: «1

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referent: Ingrid Ikke tilstede: readme Info fra leder Diskusjon blant linjeledere om arrangering av fadderperiode Quak lurer på om man skal ha felles arrangering av fadderperioden

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 1 Formål 1-1 Linjeforeningen EMIL er Energi og miljø-ingeniørenes linjeforening. Linjeforeningen EMIL ble stiftet 28. september 1998. 1-2 Hensikt EMIL søker å

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Datakameratene FK Gløshaugen ---------------------------------------------- Referat Generalforsamling 22. November 2009

Datakameratene FK Gløshaugen ---------------------------------------------- Referat Generalforsamling 22. November 2009 Datakameratene FK Gløshaugen ---------------------------------------------- Referat Generalforsamling 22. November 2009 1 / 8 Innholdsfortegnelse 1. Generalforsamlingen åpnes ved Jørgen Skovly...3 2. Godkjenning

Detaljer

Referat Hovedstyremøte

Referat Hovedstyremøte Referat Hovedstyremøte 25.08.2016 Referent: Morten Info fra leder Gaute ønsker velkommen! Prikkereglene Jobbet med disse og sendt dem ut. Vært faddervakt Tone stakk tidlig, men jeg koste meg hele kvelden.

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 16.03.2016

Referat Hovedstyremøte 16.03.2016 Referat Hovedstyremøte 16.03.2016 Referent og ukesmail: Tone Ikke tilstede: Thinius, Hans Wilhelm (Edvard er tilstede), Eirik, backup Hege (Ann Helen er tilstede), Nora (Sarmilan er tilstede), Eivind Info

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Referat generalforsamling 2014 27.11.2014 Kl. 19:00 Låfte Snaustrinda Spelemannslag

Referat generalforsamling 2014 27.11.2014 Kl. 19:00 Låfte Snaustrinda Spelemannslag Referat generalforsamling 2014 27.11.2014 Kl. 19:00 Låfte Snaustrinda Spelemannslag Til stedet: Gusta, Martin, Runa, Gry, Eirik Holm, Tuva, Otto, Alexander, Arne, Tor Olav, Sofie, Dag, Heidi, Sigrid, Ingebord,

Detaljer

Forslag til endringer i vedtektene for den norske veterinærforenings studentforening: Vedtekter for Den norske veterinærforenings studentforening

Forslag til endringer i vedtektene for den norske veterinærforenings studentforening: Vedtekter for Den norske veterinærforenings studentforening Forslag til endringer i vedtektene for den studentforening: Vedtekter for Den studentforening 1. Formål 1.1. Foreningens offisielle navn er den Studentforening (DNV-S), kan også kalles veterinærforeningens

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Saksliste generalforsamling SVFF, 03. juni 2017

Saksliste generalforsamling SVFF, 03. juni 2017 Saksliste generalforsamling SVFF, 03. juni 2017 Første sak påbegynnes kl. 17.00 1. Gjennomgang og godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent og referent 3. Godkjenning av referat fra generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Genphors 09/10 13. 62 tilstede For å få godkjent saker må det være minimum ⅔ flertall.

Genphors 09/10 13. 62 tilstede For å få godkjent saker må det være minimum ⅔ flertall. Genphors 09/10 13 / 62 tilstede For å få godkjent saker må det være minimum ⅔ flertall. 1. Valg av ordstyrer Frede Fardal 2. Valg av referent Eirik Prestegårdshus Alle comiteer tilstede. 3. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 05.02.2015

Referat Hovedstyremøte 05.02.2015 Referat Hovedstyremøte 05.02.2015 Info fra leder Har vært på linjeledermøte Faddersjefer skal legges inn i en egen faddergruppe på facebook Har lagt inn Andreas enn så lenge siden vi ikke har valgt noe

Detaljer

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge

Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge Årsmøtet 2009 vedtok følgende statutter for ICOMOS Norge 1 ICOMOS Norge ICOMOS Norge tilsvarer The Norwegian National comittee of ICOMOS, og utgjør den norske gren av ICOMOS. ICOMOS Norge er en ideell

Detaljer

Helsepersonell for plantebasert kosthold

Helsepersonell for plantebasert kosthold Helsepersonell for plantebasert kosthold HePla Vedtekter Vedtatt/endret på årsmøtet den 14.04.2016 Helsepersonell for plantebasert kosthold Vedtekter 1 Formål Helsepersonell for plantebasert kosthold arbeider

Detaljer

Informasjonsmøte om opptak

Informasjonsmøte om opptak Informasjonsmøte om opptak Hva og hvem er Abakus? Hvorfor burde du søke Abakus? Komitéene presenterer seg Arrkom Bedkom readme PR Fagkom LaBamba Webkom Kontorgruppa backup Hvordan søker man? Hvem er vi?

Detaljer

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005 REALISTFORENINGENS LOVER Ajour vårsemesteret 2005 22. november 2005 2 FORMÅL OG ORGANISASJON 1 Realistforeningen er fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

revidert 27. mars 2017

revidert 27. mars 2017 V E DT E K T E R revidert 27. mars 2017 Lokaltrafikkhistorisk forening ble stiftet i Oslo 19. april 1966. 1 Formål Lokaltrafikkhistorisk forening (LTF) er en upolitisk forening som på idealistisk grunnlag

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 27.08.2015

Referat Hovedstyremøte 27.08.2015 Referat Hovedstyremøte 27.08.2015 Referent : Henrietta Ikke tilstede: Gaute, 5 min for sen. Info fra leder Linjeledermøte Skal på linjeledermøte på søndag 20.08.2015. Det er derfor fortsatt muligheter

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Møteinnkalling, møtepersonell og dagsorden godkjent ved akklamasjon.

Møteinnkalling, møtepersonell og dagsorden godkjent ved akklamasjon. Referat fra Generalforsamling Mandag 05.09.2016, kl. 14:15-15:30, Auditorium D8, Dragvoll Oppmøtte: 26 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 33 stemmeberettigede totalt. 1. Dagsorden 1. Valg av møtepersonell

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Referat Hovedstyremøte

Referat Hovedstyremøte Referent: Jenny Referat Hovedstyremøte 03.02.2017 Kakebaker, ukesmail, printing, opplasting referat og kaffe: Halvor Ikke tilstede: Hege B (Hallén stiller), Tone, Thea, Peter Info fra leder Linjeledermøte

Detaljer

Statutter for. Studentorchesteret Dei Taktlause

Statutter for. Studentorchesteret Dei Taktlause Statutter for Studentorchesteret Dei Taktlause Revidert 4. november 2014 Innhold 1 Formål 2 2 Medlemskap 2 3 Årsmøte 3 4 Forpliktelser 4 5 Styret 4 6 Kontingent / uniformer 5 7 Pensjonister / æresmedlemmer

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Cybernetisk Selskab Våren 2013. 29. mai 2013

Protokoll. Generalforsamling i Cybernetisk Selskab Våren 2013. 29. mai 2013 Protokoll Generalforsamling i Cybernetisk Selskab Våren 2013 29. mai 2013 1 Valg av møteleder Sjur Hernes blir valgt til møteleder. 2 Valg av referent Veronika Heimsbakk blir valgt til referent. 3 Valg

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Ospeli BRL Sted: Kantine Borghild Minne Dato: 28. April, 2015 Møtet ble åpnet av: Til stede fra styret: Styreleder Rolf Solberg Leder: Rolf Solberg Nestleder:

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS 1. NAVN: 1.1 Navnet pa foreningen er Petroleumsingeniørenes Linjeforening UiS, heretter forkortet til Petroil. 2. FORMÅL: 2.1 Petroil er en linjeforening

Detaljer