Forslag til vedtektsendringer 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til vedtektsendringer 2015"

Transkript

1 Forslag til vedtektsendringer 2015 For at forslaget skal være gyldig så må forslagene sendes til innen 10. september kl Vedtektene finner du her, og lenger ned i dokumentet. Det som står i rødt foreslås fjernet, det som står i grønt foreslås lagt til. I blått står begrunnelser. Forslag 1 2 Formål og omfang Foreningens formål er å fremme et godt faglig og sosialt studiemiljø blant studenter ved bachelor- og masterstudier i biologi, bioteknologi og kjemi, samt studenter ved årsstudium i biologi og kjemi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Foreningen skal også opprette og opprettholde kontakt mellom studentene under linjeforeningens medlemmer og bedrifter i næringslivet. Årsstudium har vært en del av linjeforeningen i mange år. At dette ikke har blitt vedtektsfestet enda er ren sløvhet, latskap eller at det har skjedd en feil. I tillegg er språket forbedret. Forslag 2.a Som medlemmer av i Volvox & Alkymisten regnes alle studenter på bachelor- og masterstudier i biologi, bioteknologi og kjemi, samt studenter ved årsstudium i biologi og kjemi, som har betalt medlemsavgift. Årstudium har vært en del av linjeforeningen i mange år. At dette ikke har blitt vedtektsfestet enda er ren sløvhet, latskap eller at det har skjedd en feil. Forslag 2.b Som medlemmer av Volvox & Alkymisten regnes alle studenter på bachelor- og masterstudier i biologi, bioteknologi og kjemi som har betalt medlemsavgift. Medlemskapet gjelder fra man er meldt inn i foreningen, og det er bindende innmelding. Medlemskapet er et livstidsmedlemsskap. Som medlemmer i Volvox & Alkymisten regnes alle studenter på bachelor- og masterstudier i biologi, bioteknologi og kjemi ved NTNU som er meldt inn i foreningen. Innmelding er bindende og nye medlemmer forplikter seg til å betale medlemsavgiften innen 2 uker etter innmelding. Medlemskapet koster 150 kr og er et livstidsmedlemskap. Denne paragrafen var motstridende slik den stod. Vi ønsker en fastsatt medlemskontigent, som står klart definert i vedtektene. Forslaget innebærer også å legge inn en frist for når betaling skal gjennomføres etter innmelding.

2 Forslag 2.c Som æresmedlemmer regnes studenter og tidligere studenter som har bidratt med 2-årig verv i styret eller med 1-årig verv i komité og deretter 1-årig verv som leder for samme komité. Som æresmedlemmer regnes nåværende og tidligere studenter som har fullført to år med styreverv eller har fullført et verv i komité og et verv i styret fordelt over to år. Styret vil gjerne gi lik belønning for like mye arbeid i linjeforeningen, uavhengig av hvilken rekkefølge man utfører komitéverv og styreverv i. Ønsket er å belønne alle som har sittet et år i styret, samt et år i komité fordelt over to år, med æresmedlemsstatus. Forslag 2.d Det finnes intet offisielt eller obligatorisk opptakskrav for å bli med i linjeforeninga linjeforeningen, utover den faste medlemsavgiften. Dersom dette ikke fjernes, er det ingen hindring for at noen oppretter en uoffisiell og frivillig opptaksprøve. Redaksjonell endring. Forslag 2.e 3.a Det skilles mellom aktive og passive medlemmer. Et aktivt medlem er en person som oppfyller kravene i 3. Et medlem som ikke studerer ved NTNU regnes som et passivt medlem. Da frifond krever at en viss andel av organisasjonen er under 26 år legger vi til denne vedtekten. Dette gjør at vi kan ha livsttidsmedlemsskap, og samtidig få støtte. Det står i vedtektene at ⅔ av medlemsmassen må være tilstede og enige for diverse hendelser, ref. 11. Forslag 2 Som medlemmer av Volvox & Alkymisten regnes alle studenter på bachelor- og masterstudier i biologi, bioteknologi og kjemi som har betalt medlemsavgift. Medlemskapet gjelder fra man er meldt inn i foreningen, og det er bindende innmelding. Medlemskapet er et livstidsmedlemsskap. Som æresmedlemmer regnes studenter og tidligere studenter som har bidratt med 2-årig verv i styret eller med 1-årig verv i komité og deretter 1-årig verv som leder for samme komité. Det finnes intet offisielt eller obligatorisk opptakskrav for å bli med i linjeforeninga, utover den faste medlemsavgiften. Som medlemmer i Volvox & Alkymisten regnes alle studenter på bachelor- og masterstudier i biologi, bioteknologi og kjemi, samt studenter ved årsstudium i biologi og kjemi, ved NTNU som er meldt inn i foreningen. Innmelding er bindende og nye medlemmer forplikter seg til å betale medlemsavgiften innen 2 uker etter innmelding. Medlemskapet koster 150 kr og er et livstidsmedlemsskap.

3 Som æresmedlemmer regnes nåværende og tidligere studenter som har fullført et toårig verv i styret eller har fullført et verv i komité og et verv i styret fordelt over to år. Det finnes intet opptakskrav for å bli med i linjeforeningen, utover den faste medlemsavgiften. 3.a Det skilles mellom aktive og passive medlemmer. Et aktivt medlem er en person som oppfyller kravene i 3. Et medlem som ikke studerer ved NTNU regnes som et passivt medlem. Hele endringen i ett. For å spare tid på årsmøtet og for å få fram helheten i paragrafen behandles hele paragrafen i ett. Hvis det stemmes nei så behandles hver av endringene (altså 2.a, 2.b osv..) for seg. Se lenger opp for begrunnelser. Forslag 3 4 Årsmøte <<(...) Ekstraordinært allmøte har samme funksjon som årsmøte, og kan innkalles hvis minst ¼ av de aktive medlemmene krever det, eller når styret finner det nødvendig. Da vi nå har livsstidsmedlemsskap så er det svært vanskelig å samle 1/4 av medlemmene da mange ikke går på NTNU. Ønsker derfor å endre dette. Forslag 4 5 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen og sakslisten 3. Velge møteleder, sekretær og to representanter til å underskrive møtereferatet 4. Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle årsberetninger fra komiteer og undergrupper 5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand 6. Behandle innkommende forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontigent 8. Vedta foreningens budsjett for neste periode 9. Foreta valg av styremedlemmer 10. Presentasjon og valg av kandidater til Den Röda Ulvs valgkomité Undergruppene bør ha mulighet til å gi årsberetning på lik måte som komiteene. Medlemskontigent er nå klart definert i 3, og trenger derfor ikke lenger å stå her. Valg av kandidater til Den Röda Ulvs valgkomite bør gjøres etter valg av styremedlemmer, da komiteen trenger en kandidat fra det nye styret. Det er også skjedd redaksjonelle endringer. Forslag 5

4 6 Vedtektsendringer Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet, og 7 dager før ekstraordinært allmøte. Endring av vedtekt kan bare skje dersom minst 2/3 av fremmøtte medlemmer ved årsmøtet stemmer for. Endringer som vedtas på årsmøtet trer i kraft etter årsmøtets slutt, med mindre annet er speisifisert. Dette er for at det skal være mulig å komme med vedtektsendringsforslag for medlemmene våre på et ekstraordinært allmøte. Forslag 6.a Styret skal ha minimum 8 styremedlemmer. Utover dette bestemmer styret selv hvor mange nye styremedlemmer som skal stemmes inn ved hvert årsmøte. Kandidater til styrevalg skal presentere seg for forsamlingen før avstemming. Styremedlemmene velges for 1 år av gangen, Styrevervet varer frem til neste årsmøte og stillingene er som følger; leder, nestleder, kasserer, sekretær, bedriftskomiteleder og minst 3 styremedlemmer hvis titler og arbeidsoppgaver kan bestemmes av styret. Avtroppende styre skal bistå det nye styret i en måned etter årsmøtet. Kandidater til styrevalg skal presentere seg for de fremmøtte ved årsmøtet før avstemning. Forslaget er fremmet for å bedre ordlyden i paragrafen og for å rydde opp i en selvmotsigelse. Selvmotsigelsen er at minimum 8 medlemmer i den første setningen senere begrenses til 8 medlemmer av en annen setning. Forslag 6.b Styret har en budsjettpost på 1000,- mellom hvert ordinære årsmøte den kan benytte på interne formål. Styret har en budsjettpost på 1000 NOK mellom hvert årsmøte som kan benyttes til interne formål. Bruk av posten er forbeholdt til å fremme samhold i hovedstyret. Restmidler av posten overføres ikke til påfølgende styre. Forslaget er fremmet for å bedre ordlyden i paragrafen. Forslag 6.c Linjeforeningens hovedstyre er forpliktet plikter til å kunngjøre til styrevalget kandidater til styrevalget fortløpende ettersom søknadene godkjennes. Linjeforeningens hovedstyre er forpliktet plikter til å skrive erfaringsrapporter av sine stillinger før årsmøtet ved avtroppende verv. Forslaget er fremmet for å bedre ordlyden i paragrafen. Forslag 6 Styret skal ha minimum 8 styremedlemmer. Utover dette bestemmer styret selv hvor mange nye styremedlemmer som skal stemmes inn ved hvert årsmøte. Kandidater til styrevalg skal presentere seg for forsamlingen før avstemning. Styremedlemmene velges for 1 år av gangen, Styrevervet varer frem til neste årsmøte og stillingene er som følger; leder, nestleder, kasserer, sekretær, bedriftskomiteleder og minst 3 styremedlemmer hvis titler og arbeidsoppgaver kan

5 bestemmes av styret. Avtroppende styre skal bistå det nye styret i en måned etter årsmøtet. Kandidater til styrevalg skal presentere seg for de fremmøtte ved årsmøtet før avstemning. Styret har en budsjettpost på 1000,- mellom hvert ordinære årsmøte den kan benytte på interne formål. Styret har en budsjettpost på 1000 NOK mellom hvert årsmøte som kan benyttes til interne formål. Bruk av posten er forbeholdt til å fremme samhold i hovedstyret. Restmidler av posten overføres ikke til påfølgende styre. Linjeforeningens hovedstyre er forpliktet plikter til å kunngjøre til styrevalget kandidater til styrevalget fortløpende ettersom søknadene godkjennes. Linjeforeningens hovedstyre er forpliktet plikter til å skrive erfaringsrapporter av sine stillinger før årsmøtet ved avtroppende verv. Endringene i denne vedtekten i sin helhet, se lenger opp for begrunnelser. For å spare tid på årsmøtet og for å få fram helheten i paragrafen behandles hele paragrafen i ett. Hvis det stemmes nei så behandles hver av endringene (altså 6.a, 6.b osv..) for seg. Forslag 7.a 8 Komiteer og undergrupper <<(...) Offisielt opptak til bedriftskomiteen og arrangementskomiteen skjer på årsmøtet, men medlemmer til disse komiteene kan også tas opp i løpet av året ved behov. Verv i en komité varer i ett år. Ved videre engasjement bestemmes vervets varighet av den aktuelle komitélederen. Dette er for å skape kontinuet i komiteene. En viss varighet må vervet ha, for å sikre aktivitet. Forslag 7.b 8 Komiteer og undergrupper Under linjeforeningen kan det når som helst opprettes komiteer og undergrupper i henhold til foreningens formål. Disse kan oppnevnes og avsluttes med styrets tillatelse, eller hvis minst 2/3 av de aktive medlemmene medlemmene som studerer ved NTNU krever det. Vi har definert aktive medlemmer. Forslag 7.c 8 Komiteer og undergrupper Alle komiteer komitéer plikter til å levere regnskap til hovedstyrets regnskapsfører kasserer før årsmøtet. Komiteer skal ha en person som har ansvar for økonomi. Hver komité får en åpen budsjettpost på 1000,- NOK mellom hvert årsmøte til å fremme komiteens samhold og virke. Restmidler i posten skal kan ikke overføres til neste periode. Bruk av denne posten skal godkjennes av økonomiansvarlig kasserer i hovedstyret før benyttelse.

6 Vi har endret navn fra økonomiansvarlig til kasserer, dette bør derfor endres. Redaksjonelle endringer. Forslag 8 9 Refusjon og godtgjørelse Medlemmer av linjeforeningen Styre- og komitémedlemmer kan motta refusjon for utgifter i forbindelse med arbeid i foreninga foreningen dersom det er godkjent av kasserer, søknad til styret og dokumentasjon på utgifter foreligger. Dokumentasjon må fremlegges for kasserer innen en måned etter utført betaling. Foreningens utgifter til refusjon og godtgjørelser skal fremgå av budsjett og regnskap. Medlemmer som utfører arbeid for foreningen, uten å være medlem i en komité eller styret, skal også ha mulighet for å få refusjon. Forslag 9 11 Oppløsning Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av de aktive medlemmene på to etterfølgende årsmøter/allmøter stemmer for oppløsning. (...) Aktive medlemmer er nå definert. Forslag Faddertid Utnevnelse av fadderutvalget skal skje senest i februar i første kvartal, og skal bli utnevnt av hovedstyret. Minst en én representant fra hovedstyret skal sitte i fadderutvalget. Hvis fadderutvalget ønsker å starte opp før jul så skal de få lov til det. Redaksjonell endring. Vedtektene slik de foreligger før årsmøtet Foreningens navn Foreningens navn er Volvox & Alkymisten. 2 Formål og omfang Foreningens formål er å fremme godt studiemiljø blant studenter ved bachelor- og masterstudier i biologi, bioteknologi og kjemi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Foreningen skal også opprette og opprettholde kontakt mellom studentene under linjeforeningen og bedrifter i næringslivet. Som medlemmer av Volvox & Alkymisten regnes alle studenter på bachelor- og masterstudier i biologi, bioteknologi og kjemi som har betalt medlemsavgift. Medlemskapet gjelder fra man er meldt inn i foreningen, og det er bindende innmelding. Medlemskapet er et livstidsmedlemsskap.

7 Som æresmedlemmer regnes studenter og tidligere studenter som har bidratt med 2-årig verv i styret eller med 1-årig verv i komité og deretter 1-årig verv som leder for samme komité. Det finnes intet offisielt eller obligatorisk opptakskrav for å bli med i linjeforeninga, utover den faste medlemsavgiften. 4 Årsmøte Årsmøte er foreningens høyeste organ og holdes én gang i året i løpet av september. Årsmøtet innkalles med minst 21 dagers varsel. Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Bare medlemmer har stemmerett og kan stille til valg. Møtet fatter vedtak ved simpelt flertall. Ekstraordinært allmøte har samme funksjon som årsmøte, og kan innkalles hvis minst ¼ av medlemmene krever det, eller når styret finner det nødvendig. Ekstraordinært allmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. 5 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen og sakslisten 3. Velge møteleder, sekretær og to representanter til å underskrive møtereferatet 4. Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle årsberetninger fra komitéene 5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand 6. Behandle innkommende forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta foreningens budsjett for neste periode 9. Foreta valg av styremedlemmer 6 Vedtektsendringer Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøte. Endring av vedtekt kan bare skje dersom minst 2/3 av fremmøtte medlemmer ved årsmøte stemmer for. Endringer som vedtas på årsmøtet trer i kraft etter årsmøtets slutt, med mindre annet er spesifisert. Styret skal ha minimum 8 styremedlemmer. Utover dette bestemmer styret selv hvor mange nye styremedlemmer som skal stemmes inn ved hvert årsmøte. Styremedlemmene velges for 1 år av gangen, og stillingene i styret er som følger; leder, nestleder, kasserer, sekretær, bedriftskomiteleder og 3 styremedlemmer hvis titler og arbeidsoppgaver kan bestemmes av styret. Avtroppende styre skal bistå det nye styret i en måned etter årsmøtet. Kandidater til styrevalg skal presentere seg for de fremmøtte ved årsmøtet før avstemning. Styret har en budsjettpost på 1000,- mellom hvert ordinære årsmøte den kan benytte på interne formål. Bruk av posten er forbeholdt til å fremme samhold i hovedstyret. Restmidler av posten overføres ikke til påfølgende styre. Linjeforeningens hovedstyre plikter til å kunngjøre til styrevalget kandidater fortløpende ettersom søknadene godkjennes. Linjeforeningens hovedstyre plikter til å skrive erfaringsrapporter av sine stillinger før årsmøtet ved avtroppende verv. 8 Komiteer og undergrupper

8 Under linjeforeningen kan det når som helst opprettes komitéer og undergrupper i henhold til foreningens formål. Disse kan oppnevnes og avsluttes med styrets tillatelse, eller hvis minst 2/3 av medlemmene som studerer ved NTNU krever det. En undergruppe er en komité dersom undergruppens leder sitter i hovedstyret med den funksjon å representere undergruppen i styret. Valg av bedriftskomitéleder og valg av arrangementskomitéleder skjer på årsmøtet. Offisielt opptak til bedriftskomiteen og arrangementskomiteen skjer på årsmøtet, men medlemmer til disse komiteene kan også tas opp i løpet av året. Overskuddet fra inntektene til bedriftskomiteen skal brukes til å drifte linjeforeningen Volvox & Alkymisten. Inntektene skal bidra til å senke priser på arrangementer og skape økonomisk trygghet. Alle komitéer plikter til å levere regnskap til hovedstyrets regnskapsfører før årsmøtet. Komiteer skal ha en person som har ansvar for økonomi. Hver komité får en åpen budsjettpost på 1000,- mellom hvert årsmøte til å fremme komiteens samhold og virke. Restmidler i posten skal ikke overføres til neste periode. Bruk av denne posten skal godkjennes av økonomiansvarlig i hovedstyret før benyttelse. Hovedstyret plikter til å holde et stormøte minst en gang i semesteret, hvor representanter av alle undergrupper av linjeforeningen legger frem sin aktivitet og budsjett. 9 Refusjon og godtgjørelse Styre- og komitémedlemmer kan motta refusjon for utgifter i forbindelse med arbeid i foreninga dersom søknad til styret og dokumentasjon på utgifter foreligger. Foreningens utgifter til refusjon og godtgjørelser skal fremgå av budsjett og regnskap. 10 Foreningens midler Foreningens midler skal brukes i henhold til foreningens formål. 11 Oppløsning Foreningen kan oppløses ved at 2/3 av medlemmene på to etterfølgende årsmøter/allmøter stemmer for oppløsning. Ved opphør vil midler og eiendeler forvaltes av en annen egnet studentforening. 12 Faddertid Utnevnelse av fadderutvalget skal skje i første kvartal, og skal bli utnevnt av hovedstyret. Minst en representant fra hovedstyret skal sitte i fadderutvalget.

Årsmøte for Mandag 23.september 2013

Årsmøte for Mandag 23.september 2013 Årsmøte for Mandag 23.september 2013 1. Godkjenne stemmeberettigede Stemmeberettigede godkjent 2. Godkjenne innkallingen og sakslisten Innkalling og saksliste godkjent 3. Valg av møteleder, sekretær og

Detaljer

Vedtekter for linjeforeningen Volvox & Alkymisten

Vedtekter for linjeforeningen Volvox & Alkymisten Vedtekter for linjeforeningen Volvox & Alkymisten Innhold 0 Definisjoner. 4 0.1 Simpelt flertall 4 0.2 Alminnelig flertall 4 0.3 Kvalifisert flertall 4 0.4 Absolutt 50 % flertall 4 0.5 Absolutt 2/3 flertall

Detaljer

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013.

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 1 Foreningens navn Vedtekter Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 2 Formål Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Innkalling til allmøte i Socius

Innkalling til allmøte i Socius Innkalling til allmøte i Socius Tid: Torsdag 10. april, kl. 10:15 Sted: Det sosiale rom, 1. etg Harriet Holters hus Saksliste 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 Valg av referent Orienteringssaker

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS 1. NAVN: 1.1 Navnet pa foreningen er Petroleumsingeniørenes Linjeforening UiS, heretter forkortet til Petroil. 2. FORMÅL: 2.1 Petroil er en linjeforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

NORSKE TINDEVEGLEDERE - NORTIND. VEDTEKTER oppdatert

NORSKE TINDEVEGLEDERE - NORTIND. VEDTEKTER oppdatert VEDTEKTER oppdatert 12.2013 1 Foreningens navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Norske Tindevegledere / NORSKE TINDEVEGLEDERE med kortformen NORTIND 1.2 Foreningens adresse er forretningsførers adresse.

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014

Fosen Brukshundklubbs lover Februar 2014 Lover for Fosen Brukshundklubb. Klubb stiftet 29. november 1986. Vedtatt av årsmøtet den 11. februar 2014, revidert 24.februar 2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub.april 2015 KAP. 1 INNLEDENDE

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

Vedtekter. 1 Linjeforeningens navn. 2 Formål. 3 Medlemskap

Vedtekter. 1 Linjeforeningens navn. 2 Formål. 3 Medlemskap 1 Linjeforeningens navn Vedtekter Linjeforeningens offisielle navn er: Login - Linjeforeningen for IT (fork. Login). Linjeforeningen ble startet i 009, og formelt stiftet med organisasjonsnummer 18.04.013.

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012

Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lørenskog Hundeklubb Lover for Lørenskog Hundeklubb (LHK), stiftet november 2004. Vedtatt av årsmøtet: 23. mars 2010 Sist endret: 27. mars 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. Kap 1 Innledende

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb

Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Stiftet 24/3-1976 Lover for Hammerfest og Omegn Hundeklubb Vedtatt av årsmøtet den 24/3-1976 med senere endringer 6/3-1995, 7/3-2012, senest av 16/3-2016 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub sist den

Detaljer

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb Lover for Moss og Omegn Hundeklubb stiftet 1987 Vedtatt av årsmøtet den 29. mars 2012 Gjeldende fra 1. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 11. desember 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Vedtatt 26.01.16. Vedtekter for Nettverk for GMO-fri mat og fôr Kapittel 1: Navn og formål 1-1 Navn Foreningens navn er Nettverk for GMO-fri mat og fôr 1-2 Formål Nettverk for GMO-fri mat og fôr arbeider

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 26. Februar 2009 klokken 17.30 Auditorium 2, Teorifagbygget, UiT Hovedstyret Saksliste Velkommen...3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden...3 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for ISPO Norge

Vedtekter for ISPO Norge Vedtekter for ISPO Norge 1 FORMÅL ISPO - Norge er en lokal forening av International Society for Prosthetics and Orthotics (lspo), som er underlagt ISPOs lover og har til formål: på nasjonalt plan å arbeide

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967

Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Lover for Tromsø hundeklubb. Stiftet 1967 Vedtatt av årsmøtet den 26.4.2012 med senere endringer, senest av årsmøtet 4.april 2014 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB.

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. Vedtatt på årsmøte den 21.11.1994 Revidert på årsmøte den 13.11.1995 Revidert på årsmøte den 18.11.1998 Vedtatt på årsmøtet den 06.11.2006 Vedtatt på årsmøtet den 29.10.2009

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013)

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) Lover for Salten Fuglehundklubb stiftet 22.1.1998 Vedtatt av årsmøtet den 5.3.2013 med senere endringer, senest av 30.08.2013. Lovene er godkjent

Detaljer

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av..

Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund. Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber/forbund Lover for NN.Klubb stiftet..(dato/år) Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av.. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 1-1 Organisasjon

Detaljer

Lover for Ytre Namdal Hundeklubb

Lover for Ytre Namdal Hundeklubb Lover for Ytre Namdal Hundeklubb Stiftet 14. mars 2007 Sist endret av årsmøtet den 18. februar 2010 Kapittel 1. Navn og formål 1 Navn - Klubbens navn er Ytre Namdal Hundeklubb. - Her forkortet til YNHK.

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Australske Gjeterhunder Norge stiftet 2010 Vedtatt av årsmøtet den 13/2-10, med senere endringer, senest av 15/11-15. Lovene er godkjent

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet

Lover for Østfold Harehundklubb stiftet Lover for Østfold Harehundklubb stiftet 15.4.1959 Vedtatt av årsmøtet den 29.3.2012 Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHF) for Norsk ennel lub den 1/10 2012 ap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Glåmdal og Romerike.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Glåmdal og Romerike. Lover for Glåmdal og Romerike Dachshundklubb, stiftet 1977. Vedtatt av Årsmøtet den 26. januar 2015. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub. 1 - Innledende bestemmelser 1.1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Lover for Norsk Lundehund Klubb

Lover for Norsk Lundehund Klubb Lover for Norsk Lundehund Klubb Stiftet 22. november 1962 Siste endringer vedtatt av årsmøtet den 8. juli 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 19. oktober 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb

Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb Lover for Norsk Lhasa Apso Klubb Vedtatt av årsmøtet den 4.10.2009 Sist endret av årsmøtet den 4.10.2009 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er NORSK LHASA APSO KLUB Her forkortet til NLAK

Detaljer

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07.

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. mars 2014 0. Definisjoner 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG

VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG Oppdatert i henhold til årsmøtevedtak 25.02.2014 Sist endret 25.02.2014 av Kåre Veland VEDTEKTER FOR SANDNES FOLKEDANSLAG 1. NAVN OG ETABLERING Lagets navn er SANDNES

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Vedtekter Permutasjoner Permutasjoner på det offisielle navnet som godtas er Login, Login - Linjeforeningen for IT, Linjeforeningen Login.

Vedtekter Permutasjoner Permutasjoner på det offisielle navnet som godtas er Login, Login - Linjeforeningen for IT, Linjeforeningen Login. 1 Linjeforeningen 1.1 Linjeforeningens navn Vedtekter Linjeforeningens offisielle navn er: Login - Linjeforeningen for IT. Linjeforeningen ble startet i 2009, og formelt stiftet med organisasjonsnummer

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer