Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer 1

2 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver 3. Gjennomgang av regnskap, strategidokument og årsberetning for readme presenterer nytt layout forslag 5. Statuttendringer 6. Årsberetning Abakus fond 7. Statuttendringer Abakus fond 8. Webkom presenterer nytt stemmesystem 9. Valg av Abakus fonds styre 10. Valg av Abakusleder 11. Valg av nestleder i Hovedstyret 12. Valg av økonomiansvarlig i Hovedstyret 13. Godkjenning av det nye Hovedstyret 14. Eventuelt 15. Evaluering av generalforsamling 2

3 Sakspapirer 5. Statuttendringer Endring av statutt 0: Slik den er idag: 0.1 Alminnelig/simpelt flertall Kandidat til valg/et forslag som ligger til grunn, har flere stemmer enn de andre kandidatene/forslagene. 0.2 Kvalifisert flertall Kandidat til valg/et forslag som ligger til grunn har mer enn 50% av stemmene til de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet. 0.3 Kvalifisert 2/3 flertall Kandidat til valg/forslag som ligger til grunn har mer enn 2/3 av stemmene til de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet. 0.4 Absolutt flertall Mer enn 50% av de stemmeberettigede må stemme for. 0.5 Absolutt 2/3 flertall Mer enn 2/3 av de stemmeberettigede må stemme for. Forslag til endring: 0.1 Simpelt flertall Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn de andre kandidatene/forslagene. 0.2 Alminnelig flertall Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn 50% av stemmene til de tilstedeværende stemmeberettigede. 0.3 Kvalifisert flertall Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn 2/3 av stemmene til de tilstedeværende stemmeberettigede. 0.4 Absolutt 50% flertall Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn 50% av stemmene til de stemmeberettigede. 0.5 Absolutt 2/3 flertall Kandidat til valg eller forslag som ligger til grunn har flere stemmer enn 2/3 av stemmene til de stemmeberettigede. Begrunnelse for : Begrepene i de nåværende statuttene samsvarer ikke med deres definisjoner og det som er i allmenn bruk. Disse er derfor oppdatert og sjekket mot flere kilder, blant annet Store norske leksikon ved kilde [1], [2], [3] og [4]. Alle statutter som nevner stemmegivning har blitt oppdatert for å gjenspeile denne endringen. Det understrekes at ingen påvirkede statutter har endret betydning som følge av denne endringen. Kilder: [1] [2] 3

4 [3] [4] Endringer som følge av endring i 0: Hvis statutt går gjennom ber hovedstyret om lov til å oppdatere alle statutter som blir påvirket av denne endringen. Vi foreslår at vi legger ut endringene i henhold til statutt og videre ber om å få lov til å offentliggjøre endringsforslagene 1. April i stedet for 1. September. Endring av 5 Kontigent Slik den er idag: 5. Kontingent Kontingenten betales en gang for alle. Endringer i størrelsen godkjennes av generalforsamlingen. Forslag til endring: 5. Medlemskontingent Abakus har ingen medlemskontingent. Begrunnelse for 5: Hovedstyret ønsker å spesifisere i statuttene at Abakus ikke har en medlemskontigent. Pr dags dato må leseren selv lete i gamle generalforsamlingsreferater for å finne den siste kontigentendringen. Dette er tungvint og tidskrevende. Dersom Abakus må innføre medlemskontigenten i fremtiden, ser vi det faktisk mer hensiktsmessig at statutten endres. Endring av 9.3 Slik den er i dag: Forslag til endring: Fondstyret er Abakus fonds øverste organ etter generalforsamlingen og styrer Abakus fond i henhold til Abakus fonds statutter Abakus skal ha et fond adskilt fra Hovedstyret. Fondet heter Abakus fond Fondet har egne statutter. Disse skal til enhver tid være tilgjengelige på Abakus nettside. Begrunnelse for Hovedstyret mener det er hensiktsmessig at går inn i fondets egne statutter, dermed fjernes fra Abakus statutter. Siden fjernes opprettes følgende foreslåtte statutter. 4

5 Endring av 10.2 Slik den er i dag: Hovedstyret har full disposisjonsrett over de midler foreningen til enhver tid har, og som det ikke følger noen spesielle betingelser med, men er ansvarlige overfor generalforsamlingen, og må til enhver tid disponere midlene i samsvar med statuttenes paragrafer 2 og 10. Forslag til endring: Hovedstyret skal disponere foreningens midler i samsvar med statuttenes paragrafer 2 og 10. Begrunnelse for 10.2 Hovedstyret mener det ikke er hensiktsmessig at denne statutten inneholder informasjon som er dekket av de to paragrafene 2 og 10. Derfor ønsker vi å forenkle den slik at den kun dekker det som er hovedprinsippet bak statutten, disponeringen av foreningen sine midler. 5

6 7. Statuttendringer Abakus fond 4. Fondets styre 4.1 Fondstyret er Abakus fonds øverste organ etter generalforsamlingen og styrer Abakus fond i henhold til Abakus fonds statutter. Begrunnelse for 4: Flyttes fra Abakus statutter til fondets statutter. Se begrunnelse for i Abakus statuttendringer. Endring av Slik den er i dag: Det er Abakus Hovedstyre sin oppgave å passe på at det er tilstrekkelig med kandidater til stillingene slik at fondstyrets sammensetning kan godkjennes. Hovedstyret skal arbeide for at en av de to Abakusmedlemmene i fondets styre ikke skal være nåværende eller tidligere medlem av en komité i Abakus. Forslag til endring: Det er Abakus Hovedstyre sin oppgave å passe på at det er tilstrekkelig med kandidater til stillingene slik at fondstyrets sammensetning kan godkjennes. Hovedstyret skal arbeide for at en av de to Abakusmedlemmene i fondets styre ikke skal være nåværende eller tidligere medlem av en komité i Abakus, samt sørge for at minimum tre av fondstyremedlemmene bor i Trondheim mellom hvert valg. Begrunnelse for Ønsker å legge til at det må være et minimumsantall for antall medlemmer av fondet som befinner seg i Trondheim. Dette for å kunne ha oversikt over hva som skjer i Abakus, og kunne ta gode beslutninger raskt. 6

7 9. Kandidater til Abakus fonds styre 3.a. Kandidater til æresmedlemstillingen Marte Berg Innset Mitt navn er Marte, og jeg ønsker å stille til fondstyret! Jeg er snart ferdig med siste året på kommunikasjonsteknologi. Det siste året har jeg vært med i Fondstyret, og kan godt tenke meg å sitte i styret minst to år til. Jeg startet i LaBamba i 2009 som nestleder og økonomiansvarlig, etter dette har jeg sittet to år i Hovedstyret med samme stilling. Årene som økonomiansvarlig i Hovedstyret har gitt meg en unik innsikt i Abakus' økonomi, både totalsett og på komiténivå. Mer enn et døgn av mitt liv har gått med på budsjettkvelder for Abakus ;) Grunnen til at jeg ønsker å sitte i fondstyret er at jeg mener det er et viktig tiltak for å sikre Abakus sine midler. Jeg har også vært med på å utarbeide fondstatuttene, noe jeg synes har vært veldig spennende! 3.b. Kandidater til økonomiansvarligstillingen Emilie Engen Mitt navn er Emilie Engen og jeg går i tredje klasse på indøk data. For de av dere som ikke kjenner meg har jeg vært medlem av Bedkom siden jeg startet på data i Våren 2011 ble jeg valgt til nestleder og økonomiansvarlig i Hovedstyret og jeg er nå medlem av backup. I løpet av min tid i Hovedstyret jobbet vi mye med opprettelsen av Abakus fond og jeg har et sterkt ønske om å fortsette dette arbeidet gjennom fondstyret. For meg er det viktig at de verdiene vi skaper sammen går tilbake til alle Abakus sine medlemmer, noe jeg mener Abakus' fond er med på ivareta! Jeg mener at min tidligere erfaring med økonomistyring gjennom både utdannelse og tidligere verv i Abakus gjør meg godt egnet for stillingen som medlem av fondstyret. 3.c. Kandidater til Abakusmedlem- stillingen Dessverre har ingen meldt sitt kandidatur her. 7

8 10. Kandidater til abakusleder Kristoffer Kjørlaug Larsen Hei, mitt navn er Kristoffer Kjørlaug Larsen, jeg er en hyggelig og snill fyr fra Norges desidert beste by Stavern! Jeg er lett å vekke interessen til og god til å fullføre de prosjektene jeg starter på, noe som har resultert i at jeg har fått erfaring innenfor mange ulike arbeidsområder i løpet av livet. De som kjenner meg vet at jeg er glad i en fest og interessert i lyd og lysteknikk, noe som gjorde det naturlig for meg å søke LaBamba. Jeg var så heldig å bli tatt opp og valgt til nestleder, samt økonomiansvarlig for det som viste seg å være Moholts, eller i min mening, Norges, beste kjeller! Der har jeg hovedsakelig vært i regi av en lenge etterlengtet oppgradering bak baren, samt en gjennomgang av alt det tekniske på kjellerne, slik at vi har muligheten til å gjøre kjelleren til et enda bedre sted. Jeg har også kontaktet samtlige leverandører i Norge, som gladelig har skaffet oss barutstyr og glass. Selv om det er LaBamba som har ligget mitt hjerte nærmest, har interessen min for Abakus Linjeforening virkelig blitt vekket i løpet av min tid i Trondheim. Mine visjoner er at Abakus skal bli en enda bedre linjeforening! I det siste har jeg blitt med i Abacash, der holder vi på med masse stilig. Snart har vi Abacash på både LaBamba og kontoret, samt at Norges Sentralbank har anerkjent Abacash som valuta. Det er slike prosjekter som virkelig gleder meg og som jeg ønsker flere av i Abakus. Som leder vil jeg altså ikke være redd for å komme med nye ideer og prøve de ut. Jeg vil jobbe for at alle skal kunne ytre sin mening og at det skal ble enda større åpenhet for at folk kan starte sine prosjekter og sette sine ideer ut i liv. På denne måten kan vi sammen drive Abakus videre! Jeg har hatt det fantastisk gøy som en del av en så ambisiøs linjeforening med så mange hyggelige, flinke og hjelpsomme folk. Jeg føler meg overhodet ikke ferdig med min tid i Abakus! Jeg har lyst til å ta engasjementet mitt et steg videre og føler meg forberedt på ansvaret og tiden det krever å være leder av en så stor organisasjon. Og enda viktigere, jeg har virkelig lyst til å være med på å videreutvikle Abakus de neste årene! 8

9 11. Kandidater til nestleder i Hovedstyret Kristine Steine Jeg er en positiv og engasjert jente som går i tredje klasse på datateknikk. Jeg har vært nestleder i Webkom i halvannet år, og har med dette fått innsikt i arbeidet Hovedstyret gjør. Dette er arbeid jeg er veldig interessert i og har lyst til å bidra mye mer til! Jeg ser på meg selv som en målrettet, engasjert og organisert person som har evnen til å holde god oversikt over hva som skjer i Abakus, slik at jeg på best måte kan støtte komitélederene og Abakuslederen i deres arbeid, samt arbeide med egne prosjekter. Som nestleder av Webkom har jeg fått god erfaring med å være en støttespiller og sparringspartner i diskusjoner om Abakus. Som nestleder av Abakus vil jeg arbeide for å drive Abakus fremover, slik at vi kan bli enda bedre til å nå ut til våre medlemmer med våre arrangementer, slik at vi fortsetter å være en linjeforening som bedrifter gleder seg til å ha kontakt med, og slik at vi kan fortsette å skape et fantastisk miljø på linjene våre! Andreas Ystmark Hei! Jeg heter Andreas Ystmark, er 21 år gammel og går 1. klasse på Datateknikk. I høst ble jeg tatt opp i Fagkom, og har det siste semesteret hatt PR- ansvar. Nylig har jeg også blitt medansvarlig for JavaZone Academy I løpet av semesteret jeg har vært med i fagkom har jeg lært utrolig mye, og jeg føler at jeg har fått være med på å påvirke den jevne abakules dag på en positiv måte! Selv om jeg ikke har vært her så lenge, så har jeg fått oppleve hvor mye en god linjeforening har å si for mange av oss studenter, og jeg synes Abakus gjør en fantastisk jobb. Det er nettopp dette som gjør at jeg ønsker å bli nestleder. Jeg håper å bidra til at Abakus fortsetter å gjøre en god jobb for studentene! Arbeidsoppgavene til nestlederen virker som om de passer meg godt, og jeg vil angripe en hver oppgave og utfordring med friskt engasjement. 9

10 12. Kandidater til økonomiansvarlig Kristoffer Finckenhagen Kristoffer Finckenhagen, 23 år, fra Bærum. Går 1. klasse datateknikk. Jeg har tidligere studert et halvt år med grafisk design, og tatt en Bachelor i Økonomi og Administrasjon ved HiOA. Alltid vært interessert i delta i det sosiale rundt studiet, og sørge for at alle får en best mulig studietid. Glad og munter kar, som liker å omgås med mennesker. På HiOA satt jeg 2 år i fadderstyret for fakultet samfunnsfag, 1,5 år i styret for Kroa for fakultet samfunnsfag og 1,5 år som PR- ansvarlig på Samfunnet Bislet. Jobber ved siden av studiet på Volt Sirkus Shopping. 10

11 13. Nye komiteledere Arrkom: Andreas Engebretsen Jeg heter Andreas og er en glad gutt fra Sørlandet. Liker å chille, koke og drikke i helgene. Jeg ble valgt til leder i arrkom og kommer til å bruke mye tid på å planlegge kommende fadderperiode og sørge for at nye studenter får en awesome studiestart. Ser frem til et år i HS og håper på å møte masse nye ansikt samt senke inn en god dæsj med daljer! Bedkom: Hallvard Haugen Mitt navn er Hallvard og jeg kommer ifra Sandvika. Jeg ble tatt inn i Bedkom i fjor og har sittet som økonomiansvarlig der siden nyttår. I og med at jeg går i 1. klasse Komtek har de første månedene som student og komitemedlem vært svært innholdsrike. Jeg har måttet lære mye på kort tid og trives med og motiveres av å ha mye å gjøre. Gjengen i Bedkom er ikke noe annet enn herlig og jeg ser frem til å lede en slik morsom gruppe med gløsinger. Jeg gleder meg veldig til å bli bedre kjent med de nye i HS samt å bidra i å videreutvikle næringslivsnettverket KiD. Som leder vil jeg også jobbe hardt for at vi skal nå de felles målene vi har satt oss, både i Bedkom og i styret, slik at vi kan fortsette å utvikle oss som organisasjon. Fagkom: Trym Ole Nilsen Jeg heter Trym Ole Nilsen, er 21 år og går 1. klasse Data. Det å bli valgt som leder av en komité i Abakus, spesielt Fagkom, er en stor ære. Vi i Fagkom skal jobbe for å arrangere best mulig kurs for medlemmene av Abakus. Da hjelper det veldig å ha et godt sosialt miljø innad i komitéen, det har vi absolutt i dag, og det skal vi også ha neste år! Jeg er en fyr med pågangsmot, entusiasme og en god dose stahet. Jeg skal jobbe hardt, både som leder av Fagkom og som medlem av Hovedstyret, for at neste år på Gløs skal bli enda bedre enn det året som har vært. LaBamba: Hege Krokås Borge Jeg er en jente fra Bergen som heter Hege Krokås Borge. Går 1. klasse komtek og ble med i LaBamba høsten Jeg er en sosial og utadvendt jente, som liker å ha litt ansvar. Som leder av LaBamba ønsker jeg at LaBamba fortsetter å arrangere gøye fester som får alle i Abakus til å ville dra på kjelleren. Jeg ser også fram til å være med i Hovedstyret, hvor jeg vil bidra til at det neste året blir et innholdsrikt år for samtlige Abakus- medlemmer. PR: Markus Rauhut Jeg heter Markus Rauhut, er 21 år gammel og kommer fra Kristiansand. For snart fem år siden flyttet jeg fra storbyen Berlin i Tyskland til Norge. Jeg går 1. klasse Data og har jobbet i PR siden høst Mitt mål for PR er å reklamere enda sterkere for Abakus ved å finne på nye og bedre måter å selge oss på. Jeg ønsker også å styrke samarbeidet med de andre komiteene for å kunne benytte kunnskapen som finnes der ute. Ellers vil jeg gjerne sikre oss at vi tar vare på de tingene som fungerer bra i komiteen, men samtidig jobbe med svakhetene. Jeg gleder meg til et artig, spennende og lærerikt år! readme: Mats Byrkjeland Eg er Mats frå vakre Hardanger. Eg går andre klasse data og har vore med i readme sidan første klasse. I fjor var eg nestleiar og økonomiansvarlig. Eg ser fram til å halde fram med arbeidet i readme og håpar å kunne bidra til at Abakus blir ei endå bedre linjeforeining enn ho alleiere er. Webkom: Martin Ek Jeg heter Martin, og kommer fra Bekkestua utenfor Oslo. Jeg går i 1. klasse på Data, og har vært i Webkom i nå litt over et halvt år. I løpet av disse 6 månedene har jeg fått muligheten til å lære 11

12 ekstremt mye, ikke minst fra Webkom, men også fra Abakus generelt. Dermed gir jeg gjerne litt av min tid tilbake, og håper at dette kan bedre begge organer. Det sosiale miljøet innad i Webkom har vært svært givende, og spesielt dette er noe jeg vil videreutvikle i løpet av min periode som leder. Samtidig er også det å komme inn i det teknologiske virrvarret Webkom består av en lang prosess, og det å fortsette utviklingen rundt det å gjøre denne prosessen så enkel som mulig er viktig. Det å holde motivasjonen oppe i form av interessante og unike prosjekter er også essensielt, og dette vil være noe jeg kommer til å fokusere på videre i Webkom. 12

Referat fra Abakus Generalforsamling 2014

Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 kl 1624 Leder kommer med praktisk info: Har alle registrert seg og fått stemmelapp? Alle har det. Det er viktig å registrere seg av og på når man forlater rommet.

Detaljer

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 7.1 ble benyttet til å nekte medlemmer av Online sitt Hovedstyre adgang til Generalforsamlingen. I ettertid

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Generalforsamling Referat. Vår 2012

Generalforsamling Referat. Vår 2012 Generalforsamling Referat Vår 2012 Dato: Sted: Tid: Ordstyrer: Bisitter: Referent: 14. mars 2012 Aud 1. 16.00 Tom Kevin Haaland Per Kverneland Eva Wefre 1 Saker Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2013

Generalforsamling. Høst 2013 Generalforsamling Høst 2013 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 1 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komitéer

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referent og kontorvakt: Trym er referent og Hallén kontorvakt/kakebaker Ikke tilstede: Ek (syk, nestleder kunne ikke stille) Vinstraff: Fincken øl x4 for å komme for sent,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 40. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 40. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 40. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 2-3. April 2011 1 Referentkollegiet overleverer med dette referatet fra BIS 40. landsmøte. Referatet er ført ettergjeldende sedvane og referentene har

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer