Ordinær generalforsamling Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1

2 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver Første benkerunde Gjennomgang av regnskap, strategidokument og årsberetning Arrkom backup Bedkom Fagkom LaBamba PR readme Webkom Kontor Interkom Hovedstyret Regnskap for hele Abakus Overstyring av en statutt Statuttendringer Abakus 2.1. Endring av statutt Endring av statutt Endring av statutt Endring av statutt Opprettelse av statutt Endring av statutt Opprettelse av statutt Endring av statutt Endring av statutt Flytting av statutt Endring av statutt Opprettelse av statutt Opprettelse av statutt Endring av statutt 12 Statuttendringer Abakus fond 3.1. Opprettelse av definisjoner Opprettelse av 0.1 Alminnelig flertall 3.3. Opprettelse av 0.2 Kvalifisert flertall 3.5. Endring av statutt Endring av statutt Endring av statutt Endring av statutt Endring av statutt 8.1 2

3 3.10. Endring av statutt Endring av statutt Endring av statutt Endring av statutt 10 Sak 2.7 på nytt: Opprettelse av Forslag om opprettelse av ny komité: Kontorgruppen som komité 4.1. Motivasjon og bakgrunn 4.2. Organisering av Kontorgruppen: 4.3. Komitéens tenkte virke: Knytte bånd med Online Lager for Abakus 4.4. Ansvarsområder i komitéen: 4.5. Kontorgruppen i Hovedstyret Spørsmål til Kontorgruppa Kandidater til styret i Abakus fond 5.1. Kandidater til æresmedlemstillingen 5.2. Kandidater til xhs-stillingen 5.3. Kandidater til Abakusmedlem-stillingen 6. Kandidater til Hovedstyret Ledervalg 6.2. Kandidater til nestleder av Abakus 6.3. Kandidater til økonomiansvarlig Eventuelt Ordensutnevnelser Æresmedlemsutnevnelser Kritikk av generalforsamling 3

4 Oppsummering Tellekorps: Martin Hallén, Martin Ek og Marte Løge. Protokollunderskrivere: Odd Magnus Trondrud, Kristine Steine, Martin Hallén og Marte Løge. Referenter: Stein-Otto Svorstøl og Mats Byrkjeland. Ordstyrer: Odd Magnus Trondrud. Statutter Alle foreslåtte endringer og opprettelser av statutter ble godkjent ved akklamasjon, med unntak av innføringen av statutt som måtte omformuleres litt før godkjenning. Alle foreslåtte endringer av Abakus fonds statutter ble godkjente samlet ved akklamasjon. Dette inkluderte også opprettelse av noen statutter. Kontorgruppa Ble opprettet som komité med representant i Hovedstyret. Avstemningen krevde kvalifisert flertall, og ble avgjort med 89 av 115 (77,4%) stemmer for. Nye Fondstyremedlemmer Abakusmedlem: Håvard Estensen. Æresmedlem: Snorre Gylterud. Tidligere HS-medlem: Martin Hallén. Medlemmene i det nye Hovedstyret Leder: Kristine Steine. Nestleder: Thomas Ulvøen. Økonomiansvarlig: Thinius Alexander Rosé. Arrkom: Gaute Solbu Kleiven Bedkom: Eivind Kristiansen Fagkom: Mats Lundell-Nygjelten Kontorgruppa: Ingrid Johansen LaBamba: Tone Winsnes PR: Henrietta Eide Bleness readme: Stein-Otto Svorstøl Webkom: Eirik Martiniussen Sylliaas Ordensutnevnelser Odd Magnus Trondrud Rolf Erik Lekang Ole Rønning Kjersti Marie Vaktdal Aleksander Gisvold Marte Dybevik Løge Æresmedlemsutnevnelser Ørjan Bøe Thygesen Rolf Erik Lekang 4

5 Referentenes forord Det er brukt noen forkortelser i referatet, og her er forklaringen av dem: Q A I K S Question Answer Innlegg Kommentar Saksopplysning Dette er kanskje en litt ugrei blanding av norsk og engelsk, og referentene tar notis av dette til neste år. I referatet finnes det en del sitater fra appeller og spørsmålsrunder. Disse er ikke ordrette, og referentene kan ikke garantere at de opprinnelige meninger er fullstendig ivaretatt. 5

6 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver 3. Gjennomgang av regnskap, strategidokument og årsberetning for Statuttendringer 5. Forslag om opprettelse av ny komité 6. Årsberetning Abakus fond 7. Statuttendringer Abakus fond 8. Valg av Abakus fonds styre 9. Valg av Abakusleder 10. Valg av nestleder i Hovedstyret 11. Valg av økonomiansvarlig i Hovedstyret 12. Godkjenning av det nye Hovedstyret 13. Eventuelt 14. Evaluering av generalforsamling 6

7 Introduksjon Folk renner på. Noen forsyner seg med kake og kaffe. Stemningen er til å ta og føle på. Alle deltakere registrerer seg i Webkoms nye stemmesystem Vote. Star Wars-introen spilles. Klokken er Sagaen har begynt. Avbrytes 2 sek med Fintom alle setter seg så fort som mulig. Volumet økes igjen. Referentens skrivefeil per minutt er urovekkende. readme vil informere om at de har korrekturavdeling når nye utgaver utgis. Korrekturavdelingen er readme selv. Kl. 1640: Hei fra Hallén. Velkommen til generalforsamling. Det starter. Dagsorden vises. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes ved akklamasjon. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver Tellekorps: Martin Hallén, Martin Ek, Marte Løge. Godkjennes ved akklamasjon. Protokollunderskrivere: Odd Trondrud, Kristine Steine, Martin Hallén og Marte Løge. Godkjennes ved akklamasjon. Dagens referenter er Stein-Otto og Mats. Godkjennes ved akklamasjon. Ordstyrer er Odd Magnus Trondrud. Godkjennes ved akklamasjon. Odd presenterer håndreglene og prioriteter, som er tegnet på tavla. Ganske pent tegnet vil noen si. Andre vil kunne være uenige. Ingen noterer, bortsett fra referentene. Q: Hvorfor er det tre tegninger av samme tegn? (spørsmålshåndtegnet). A: Fordi folk har forskjellige hender. Informasjon fra ordstyrer Kommentarer skal ikke være på andre kommentarer, men både innlegg. Helst. Veldig hyggelig å fokusere på hva som blir sagt, ikke hvem som sier det. Foreslå noe og oppleve uenighet, vit at det ikke er deg personlig de har noe imot, men heller hva de sa. Informasjon om benking av kandidater Benking av kandidater er lov. Det vil bli en benkerunde helt i starten etter dagsorden, og en før avstemningene begynner. Før hver avstemning spørres kandidatene om de vil stille eller ikke. Pause kvart over syv. Lønner seg å være hele tiden ut. Lotteri på slutten. 7

8 Første benkerunde Thinius Rosé benkes til økonomiansvarlig Håvard Estensen benkes til Fondets Abakusmedlem. Hans-Kristian Koren til økonomiansvarlig. Trym Nilsen til leder. Hallvard Haugen til leder. Nina Kjekstad til nestleder. Håvard Falk til nestleder. Andreas Drivenes til økonomiansvarlig. Vemund Santi til Fondets Abakusmedlem. Odd Magnus Trondrud til tidligere HS-medlem i fondet. Gjennomgang av regnskap, strategidokument og årsberetning Arrkom Årsberetning ved Andreas Engebretsen: Første mål: Fire edruarrangementer i fadderuke. Arrangere fem Leker på kontoret, grilling, volleyballturnering. Andre mål: mal for blest og oppmelding tidspunkt Dette er ikke gjort. Workshop på det. SIkkert hensiktsmessig med mal for dette Blester samme dag som påmelding Mål 3 : Ikke noe arrangement skal ha økonomisk underskudd. Noen er i grenseland, men stort sett greit. Mål 4: Sende ut spørreundersøkelse om fadderopplegget osv. Ble gjort. Bra tilbakemelding. Skal brukes til å videreutvikle fadderopplegget Mål 5: Ingen arrangementer skal kollidere med andre abakusarrangementer. Dette fikk man ikke helt til. Glir inn i neste punkt: At det dukker opp mange nye arrangementer Nytt arrangement. Teknovennfest. Samarbeid med Janus, Smørekoppen og Emil. Vår kalender er sykt full, dermed havnet den på en torsdag med bedpres for klasse. AbaChess Grand Prix: Stor oppslutning. Utrolig gøy. Blir arrangert i år også. Sist men ikke minst: VM på storskjerm i et auditorium, og serverte pølser og kakao. Regnskap ved Phrida Norrhall: Det har ikke gått så veldig dårlig. Det har gått bra. Immatrikuleringsball har gått litt i minus. Har fått igjen fra HS. Julebord er samme opplegget. Økte antallet deltakere. Fikk igjen penger. Alle andre arrangementer har gått i pluss. Spørsmål? Nei. Regnskapet godkjennes ved akklamasjon. Det informeres: 8

9 Regnskapene må godkjennes av generalforsamlingen. Dersom ingen har noe imot akklamasjon, vil det klappes. Det bes om større grafer på presentasjonen. Vanskelig. Går videre mens folk jobber med det. backup Årsberetning ved Emilie Engen Prosjektorganisering: Aktive prosjekter: Abacash betalingssystem på LaBamba og nå kontoret. Alumni Jobber med gamle studenter Baksida Nytt og i oppstartsfasen. Skal sørge for trivsel blant Abakusstudenter Buddyordningen BI Handler om statistikk om økonomi Interessegrupper Krønikken Oppstartfasen. Handler om å få info om Abakus historie. Skrive bok. Ledertrening Faste arbeidsoppgaver: Hackerspace (har kontaktansvarlig), Fadderperioden, Fotoarkiv, Helgesamling, Kickstart, Statutter i GitHub hadde ikke mange overordnede mål, helst prosjektspesifikke. Backup-medlemmer skal delta på minst ett møte i sin forrige komité. Mål for 2015 går på synlighet i Abakus, engasjement, samarbeid med hs og prosjektspesifikke mål. Regnskap Har brukt ca , budsjetterte Har brukt mindre penger på alle prosjekt enn budsjettert. Spørsmål? Nei. Godkjent ved akklamasjon. Bedkom Årsberetnin g ved Hallvard Haugen: Mål for 2014/2015: Bedkom skal ha 2 dager som maksimal responstid på e-post. Fikk det til. Ingen regler uten unntak. Noen feil. Stort sett fungert fint. Bedkom skal innføre bruk av Asana. Ikke gjort. Brukte heller noe annet: Producteev Bedkom skal skrive retningslinjer for å gi bedriftene enda tettere og mer personlig oppfølging. Begynt på, ikke ferdig. Jobber med det. Ligger foreløpig ikke på Wiki, men dette blir et prosjekt fremover. 9

10 Bedkom skal bedre Interkomsamarbeidet gjennom å ha hyppige møter mellom lederne og flere fellesarrangementer. Har hatt flere workshops med Fagkom. Har fungert bra. Gått gjennom bookingrunden. Har hatt flere workshops, en mer enn de hadde tenkt. Flinke. Har diskutert flere saker som angår både Fagkom og Bedkom. BedKom skal variere bruken av spisesteder og føre statistikk på dette. Interkom har et felles Drive-dokument med bespisningssteder. Lettere kan variere bruken. Dette er mao. gjort. Bedkom skal rydde opp i infokanalene blant annet ved å gå vekk ifra Samb En utviklingsgruppe som jobber med wikien. Å gå bort fra Samba ble lett, ettersom Samba døde. Andre ting som er blitt gjort: Oslotur To representanter fra Bedkom og en fra Fagkom dro til Oslo og besøkte bedrifter som ikke har vært her på en stund, og de som ikke har vært her før. Snakket om hva vi kan tilby. Startet dialog. Positiv effekt i ettertid. Bedriftener og Fakgom og Bedkom er fornøyde. Endringer i Bookingrunden Gidder ikke gå i så veldig detalj. Ryddigere prosess i samarbeid med Fakom. Involverer studentene mer. Internasjonale bedrifter Har hatt besøk av Facebook. Veldig interessert i å komme tilbake. Satser på å få flere. Innført forventnings-workshop. Medlemmene av komitéene skulle komme med forventninger til leder og hverandre, og leder til medlemmene. «Bedkombibelen» er blitt laget. Sendes til alle nyopptatte komitémedlemmer. Regnskap Regnskapet til Bedkom. Ble budsjettert 15k. Resultat kr. Går ikke så mye inn på div poster. Mat på arbeidskveld har gått over. Skal betales tilbake av medlemmene, men det betales tilbake i Ikke mye mer å nevne. Godkjennes ved akklamasjon. Fagkom Årsberetning Mål for 2014/15: Fagkom skal ha minst 80 % oppmøte i snitt på sine arrangementer. Hadde 90%. Men det skal dog nevnes at antall plasser har gått litt ned, samtidig som Fagkom har pushet en del for å få folk med. Ser på løsninger for å øke påmelding. Har kuttet litt i arrangementer. Fagkom skal jobbe for å ha varierende tema på kursene vi arrangerer ved å ha spørreundersøkelse om hva studentene ønsker og oppfordre bedriftene til å velge ulike temaer. 10

11 Har hatt spørreundersøkelse på facebook der folk har kunnet komme med forslag. Har brukt dette mot bedriftene. Fagkom skal gjøre JavaZone Academy, Sikkerhet og Sårbarhet, AbaLine Lightningtalks og introduksjonskurs i Git til årlige arrangementer. Alle disse har blitt arrangert. Lightning Talks og Sikkerhet & Sårbarhet skjer senere i dette semesteret. Godt samarbeid med IDI angående Lightning Talks. Fagkom skal ha minst ett ikke-faglig kurs hvert semester. Senere i semesteret blir det matlagginskurs. har hatt ølkbryggekurs. Godt samarbeid med webkom. Fornøyd med det. Regnskap Brukte ca i fjor, budsjett på 40 k. Fått en del støtte av IDI. En del handlingsrom til å ta inn eksterne foredragsholdere. Brukt penger på bla. Torsheim som kom og holdt kurs. Fagkom dekket opphold og reise, selve kurset var gratis. Samarbeid med Online, backup og IDI. Ingen spørsmål. Godkjennes ved akklamasjon. LaBamba Årsberetning ved Hege Krokås Borge Mål for 2014: LaBamba skal planlegge og gjennomføre sitt 30-årsjubileum. Det er planlagt, og gjennomføres i morgen og lørdag. LaBamba skal de kommende semestrene ha som delmål å pusse opp kjelleren, slik at den blir et enda triveligere sted å være. Har dette semesteret pusset veldig mye opp. Byttet ut toalett, byttet ut elektriske. LaBamba skal fortsette å arrangere de tradisjonelle arrangementene som Ludøl, Full Før Barne-TV og Full moon party, i tillegg til å arrangere minst en ny temafest i semesteret. Har arrangert de vanlige arrangementene. Kjellerstafett med andre kjellere. Fireball Friday. LaBamba skal jobbe videre med Abacash, i samarbeid med backup, for å lage et fungerende system som sørger for mindre svinn og som er mer effektivt. Det er oppe og går nå. Whoo! Litt nede i høst, men fungerer bra nå. LaBamba skal arbeide for å øke salget ved hjelp av salgsstatistikk og premier. Jobber videre med det nå, har ikke gjort det så mye nå. Dyrt å ha på TV med stats. System ikke helt klart Jobber altså videre med det. Regnskap ved Thinius Alexander Rosé Thinius kan fortelle at han har vært nestleder og økonomiansvarlig i LaBamba. Har på seg fin skjorte. Begynner å presentere. Salget er ikke en del av LaBambas budsjett. Salget er noe lavere enn innkjøp. Kraftig økning i salg fra i fjor. I fjor var underskuddet ca I år ca «Noe» av det som kjøpes inn er ikke i budsjettet. Øke prisene for å gå i null. Alt er med i budsjettet. Skal gå i null. 11

12 Budsjettert resultat skal være i minus. Har gått en del over det. Arrangementer: har gått noe over. Gikk ekstra penger. Vedlikehold: Fikk pålegg om å fikse elektriske på kjellerne. Var ikke «på tipptopp.» Spørsmål: Hvorfor har ikke SiT ansvar for elektriske anlegget Saksopplysning: Dekker bare det elektriske om helsefarlig. Ikke flere spørsmål? Jo, LaBamba har søkt om en del penger. Har søkt HS for t-skjorter. Aircondition og til oppussing. Lydutstyr av fondet. Skjermer av Accedo + en del kjøkkenartikler. Godkjennes ved akklamasjon. Klokken er PR Markus er syk i dag. Årsberetning ved Sara Eriksen Næss Har klart å gjennomføre alle målene. Fotoarkiv jobbes med. Mål for 2014/15: PR skal effektivisere offentliggjøringen av bilder som ble tatt på arrangementer, gjøre disse tilgjengelig for alle studenter og på denne måten forbedre effekten av promoteringen PR vil styrke samarbeidet med readme ved å arrangere felles workshops (to i semesteret) jevnt fordelt over skoleåret. Hadde workshops med readme. Nylig workshop-samarbeidet med readme om å lage loger og faglige ting. Gode tilbakemeldinger på dette. PR skal bli flinkere til å levere tidsnok ved å skape en bedre oversikt over hvilke faste oppgaver det må jobbes med i løpet av semesteret. Kan begynne med ting tidligere, og det går ikke i glemmeboken. PR skal prøve seg på nye og alternative markedsføringsmetoder for å henge med på reklamefronten. Prøvd å lage litt nye videoer og komitéfilmen som ble startet 2013 ferdig 2014 stor suksess. Brukt til komitéopptak og skal brukes av idi til å vises på vgs. Annen video: Abakushilsen som ble publisert på facebook i fadderperioden. Underholdende video. Jobber med ny MFUF (Magasin for Uformaterte, sendes til de som skal begynne på Data/komtek ref.anm.) i samarbeid med readme. Kan forvente store forandringer. Målet er å få flere til å bli engasjert i Abakus fra starten a. PR skal tilby portrettfotografering én gang i semesteret. En på høsten og en på våren. Mellom 30 og 40 påmeldte hver gang. Mye god tilbakemelding, men vil kjøpe inn bedre utstyr så bildene blir bedre. Ønsker å redusere til kun høstsemesteret. Regnskap ved Håvard Fagervoll: 12

13 Håvard, tidligere økonomiansvarlig i PR. Langt under budsjettert resultat. Både p.g.a. salg av gensere. Største forskjell på trykkposten. Plakater, MFUF-magasinet, fadder-t-skjorter og forskjellig. Lite utenom det som er budsjettert. Ellers fondstyrepins som er blitt søkt HS om. LaBamba-skjortene ble tatt fra PR sitt budsjett. Godkjennes ved akklamasjon. readme Årsberetning ved Mats Byrkjeland: Gjøres av redaktør Mats. Glad for å slippe å referere litt. Referenten skjønner ham. Mål for 2014/15: readme skal gi tidlig layoutopplæring til de nye medlemmene ved å arrangere en layoutopplæringsworkshop innen en måned etter opptaket. Dette er gjort. readme skal forbedre samarbeidet med PR ved å ha minst én workshop sammen. Er så heldig at PR alt har snakket om workshops. Tidlig layout sammen med PR. To fluer i en smekk. readme skal forbedre kvaliteten på framsidene sine ved å bestemme framsidetema/-artikkel senest ved første arbeidsdag. Kan få bedre rutiner på dette, men dette har løst seg fint hittil i høst og vår. readme skal ha klart et tema for flørten før første arbeidsdag for å gjøre det lettere å delta. Kan nok også blitt bedre. Har hatt problemer med at folk til å stille til flørten (midtside). Tema klart tidlig, enkelt å stille. Annet som er gjort: Hevet kvalitet over retting ved innføring av tydeligere retningslinjer. Færre skrivefeil. Overraskende at vi har skrivefeil i det hele tatt egentlig. Innført anonymt tilbakemeldingsskjema for hver utgave. Alle som vil kan komme med tilbakemelding. Trenger ikke være mail, og man får være anonym, Lavere terskel. Økt fokus på reportasjer/intervjuer/journalisme. Regnskap ved Mats Byrkjeland Nestlederen kunne ikke være her. Hvor er du, Gustav? (Tidligere nestleder i readme, ref.anm.) Mats snakker også om regnskap. Økte salgsinnteketer på grunn av en annonse mer enn budsjettert. Over budsjett på trykk p.g.a. bytte av trykkeri. Godkjent av generalforsamling i fjor. Ellers litt innafor. Godkjennes ved akklamasjon. Webkom Årsberetning Mål for 2014/2015: Webkom skal ferdigstille API-et til Abakus.no, slik at både Abakusmedlemmer og Webkom selv skal kunne ta det i bruk på lik linje. 13

14 Begynte med i fjor. Gikk bort fra dette da det ble bestemt å lage helt nytt Abakus.no. Ny i Trondheim skal skrives på nytt innen sommeren Gjort, åpen kildekode, tatt i bruk. Webkom skal jobbe med synliggjøring av sine prosjekter. Blogg: webkom.abakus.no Skriver om alle prosjekter. kan finne mer detlajtert årsberettning. Webkom skal jobbe med å starte nye prosjekter som gagner Abakus medlemmer. Gjort. startet mange nye prosjekter. Webkom skal jobbe for å gjøre det digitale stemmesystem så sikkert som mulig. Ja. Det digitale stemmesystemet er ferdig, åpen kildekode. Webkom skal restrukturere det nåværende serveroppsettet og gjøre det enklest mulig for eksterne parter, som itdagene, XCOM og Datakameratene, å ta i bruk serverne. Tatt i bruk flere virtuelle maskiner enn tidligere. Kan lese mer om de individuelle prosjekter på bloggen webkom.abakus.no. LEGO nye abakus.no. Chewie produksjonssetting av prosjekter. holonet nytt mailsystem. noetikon - nedlasting av sambafiler. Forbedret backuprutiner. Tar nå ekstern backup daglig. Vote stemmesystemet som er åpent på GitHub. Regnskap ved Kristoffer Finckenhagen: Dette gjøres av økonomiansvarlig i HS (Fincken). Men det blir det endring på. Webkom skal få egen økonomiansvarlig, for Fincken har ikke så god peiling på hva Webkom kjøper. Diverse utstyr har gått litt over budsjett. KVM-switchen var dyrere enn man trodde den skulle være. Budsjett , kom på Brukte mindre sosialpenger. Mindre i minus enn de skulle. (Altså innenfor budsjett) Spørsmål: Hva er går sosialpenger til? A: Mat på arbeidskveld Det klappes. Det godkjennes altså ved akklamasjon. Kontor Trond leder for Kontorgruppa. Hadde en liten beretning i fjor, men det var mer en intro. Hadde budsjett for 2014 og mål for året. Årsberetning Mål for 2014: Kontorgruppen skal arbeide med å opprette et koppesystem på kontoret. Dette er gjort. Mye brukt. Må utvide. Kontorgruppen skal utvide spilltilbudet på kontoret, det vil si både video- og brettspill. Fikk mye hjelp med brettspill. Sjakk av Arrkom etter AbaChess. Fikk også en del av LaBamba, for av en eller annen grunn ble de lite brukt der. 14

15 Spørsmål? Nei. Kontorgruppa skal jobbe for å forbedre samarbeidet med Abakus interessegrupper, gjerne i form av målrettede arrangementer. Fått eget skap for interessegruppene. PizzaPilsParadise-kveld? Ikke for stor interesse. Ikke gjort så mye mer sånt. Samlet pokaler og så videre i pokalskap. Blant annet Gullblokka som readme vant, og pokalen til Abarun. Kontorgruppa ønsker å ta initiativ til lavterskelprosjekter som alle Abakus medlemmer kan velge å bidra til. Har kommet ganske godt i mål. TV-mandag, koppestopp. Kan fortsatt arrangere mer. Har planer. Det blir mer. Teknologiske prosjekter. Teknologikvelder. Han som foreslo dette meldte pass i høst, så dette ble ikke gjort. Har fått logo på vinduet. Kjøleskap fra Accedo (ja, også fondet da) Regnskap ved Nicholas Tidemann: Første året Kontorgruppa har budsjett og regnskap. Fikk bare veiledende budsjett siden det var første gangen. 10k over. Gikk langt over på kaffe. Kommer til å gå mye penger på kaffe uansett. Skal visstnok bruke mindre penger der neste år. TV-mandag begynte uten budsjett. Spørsmål? Q: Hvordan tenker dere å spare penger på kaffe? A: Har gjort det ved å kjøpe billigere kaffe. Q: Hvor mange kopper har det gått? A: Har ikke regnet på det, men har oversikt over mengden penger som har gått til det. Kjøper ikke mer kopper. Q (oppklaring): Tenkte mer antall kaffekopper drukket? A: Nei. Har ikke noe utregninger, men det kan gjøres. S: Trond Hønsi opplyser om at de har flyttet lageret til Abakus og fått det bedre organisert. Q: Hva er godkjent av søknader? A: Nesten sponset skap av Accedo, litt fra fondstyret. Kaffekommode, lost-and-found-kiste, (fond), TV (Fondet). S: (Trond): Kontoret har en slags løpende søknad hos Fondstyret som dekker det meste. Godkjennes ved akklamasjon. Interkom Regnskap ved Andreas Drivenes: 15

16 Økonomisjef i Interkom heter Andreas, han glemte å si det i stad. Interkom står for inntektene som kommer fra bedrifter, kurs og bedpreser. Solgte forskjellige pakker. Solgte litt færre bedpresser og kurs på våren, men Høsten solgte to ekstra kurs. Noe mer salgsinntekter enn budsjettert. Veldig få utgifter i Interkom. Ca til diverse. Ikke alle salgsinntekter er fra riktig år, da noen fakturaer sendt i desember kommer inn januar. Hovedstyret Årsberetning Måldokumentet Økonomi Fincken. Målene ble satt våren 2014 Klarte å følge dem stort sett frem til Samba gikk. Økonomiansvarlig skal holde månedlige møter med kassererne. Økonomiansvarlig skal lage rutine for at kasserere fører alle transaksjoner og dobbeltsjekker dem på månedlig basis. Økonomiansvarlig skal ha jevnlig dialog med hver kasserer for å forebygge småfeil i regnskapet underveis. Hovedstyret skal revurdere løsningen rundt offentlig budsjett. Nytt mål: bare føre regnskap. Ble ferdig i februar nå. Godkjent av Online. Feil på en krone, men Fincken skal finne den krona. Klapper for alle økonomiansvarlige som har stilt opp og gjort det dobbelte av den jobben de skal gjøre. Nytt økosystem eaccounting leveres av Visma. Jobb med å ta dette i bruk for Fincken. Det jobber han med nå, og skal jobbe med det til han er ferdig med vervet. Rekruttering HS skal revurdere opptaksprosessen og om nødvendig prøve ut et nytt system under årets opptak. HS lot ikke de som søkte sette opp prioriteringsliste, men heller spesifisere i et tekstfelt. Opplevde at mange varlikegyldige til komité, eller veldig interessert i én komité. Veldig fornøyd med systemet. Rekordmange søkere. Fornøyd med forhåndinfoen. Det beryktede fordelingsmøtet i HS gikk støkent pga. ledertrioen som hadde satt opp et godt forslag til fordeling av kandidater. HS skal gi de nye studentene så bra informasjon som er mulig om Abakus og opptaket. Leder trioen skal klargjøre en mest mulig fullstendig kandidatfordeling før Hovedstyrets fordelingsmøte. Dette ble gjort. Bare diskusjonssaker ble tatt opp. HS skal ta opp til vurdering om Abakus burde jobbe mer rundt rekruttering til studiene Data- og Kommunikasjonsteknologi. Støtter IDI med materiale mot Datalos-ordningen, men ikke mer enn det. Inkludering HS skal sørge for forbedret blesting rundt interessegruppene. Backup har mye av æren. En del nye interessegrupper. Abakos, Abaspin, og Gamlis. HS skal sørge for at det gjennomføres et fadderopplegg for nye masterstudenter. 16

17 Backup har mye av æren. Superbra fadderopplegg. Engasjement HS skal sørge for at alle komitéer holder medarbeidersamtaler. Har blitt oppfordret om i HS. Hver komitéleder har tatt dette videre til sin komité. Kontinuitet HS skal innføre årshjul for hver enkelt komité og Hovedstyret der alle faste årlige hendelser og rutiner er skrevet inn. Holder med fra og med i dag og neste måneden. Jobber med årshjul over hva som skal skje gjennom hele året. Avtroppende HS skal passe på at overgangsperioden inneholder minst tre møter med både gamle og nye HS, en gjennomgang av strategi- og måldokumentene, samt en ledertrening i regi av backup. Allerede på lørdag med backup og ledertreningsgruppa. Alle i Hovedstyret skal skrive grundige erfaringsskriv til den som tar over stillingen. Blir gjort i løpet av måneden. Samarbeid Forbedre samarbeidet med andre foreninger som er til Abakus studenters interesser. Først og fremst XCOM man tenker på. itdagene. Tatt opp prosessen. Hva er det aktuelt å gjøre? Kan man slå organisasjonene sammen? Nei, for økonomien blir så stor at det faller økte krav på oss «Hoster» (engelsk ord dette oioi) wiki, servere og mailinglister. Blester for disse på facebook ifm. styrevalg osv. Kontor HS skal ta en avgjørelse om Kontorgruppens rolle i Abakus og hvorvidt gruppen skal bli en komité. Skal diskutere mer senere i dag. Forslag om å opprette Kontorgruppa som komité Som nevnt, vi har fått lager som er permanent. Tidligere hadde vi et trimrom som vi lånte midlertidig. Regnskap Hei igjen, Fincken! Resultatet for HS. Hovedsamarbeidspartner BEKK er hovedinntekt. Støtte fra IDI. Repromidler fra NTNU Trykk. Får penger tilbake for å bruke NTNU Trykk. Mindre enn budsjettert fordi readme byttet trykkeri. Forberedt, ble godkjent av generalforsamlingen i fjor. Så den er «good» sånn sett. Gikk ut med bedre resultat enn «ja». Spørsmål? Nei. Godkjennes ved akklamasjon. Regnskap for hele Abakus Har gått mye i pluss, ca kroner, budsjetterte med

18 Ja, det har egentlig gått «veldigveldigveldig» bra. Det store spørsmålet hvor mye som skal overføres til fondet. Årsaken til størrelsen på overføringen er hovedsakelig at en del penger som som tilhører 2013 har havnet på budsjettåret 2014 som følge av sent utsendte fakturaer. Overfører ca kroner til Abakus' fond, med forbehold om mindre endringer. Ca kroner i fondet nå. Abakus regnskap godkjennes ved akklamasjon. Intermission Det blir nå en 10 minutter lang pause. Klokken er 1750, og det er mange som skal ha kake. Klokken er 1759, og køen for kake er lang. Referentene ønsker dem alle lykke til. Kaloriene fordeles på de oppmøtte. Kaffen er god, men er det nok? Bare tiden vil og kan vise. Klokken er Det informeres om utvidet pause. Hele to minutter. Så utrolig raust av lederen vår. Det informeres om LANG pause etterpå, om ca. en time. Rausheten vil ingen ende ta. Vil folk rekke å finne seg et stykke kake innen to minutter? Referentene undres. 1804: Alle uten kakestykke i hånda må sette seg. Håper de som har kakestykket i hånda spiser raskt, hvis ikke vil kanskje noen ta kaken fra dem. Det er jo litt ugreit. StarWars-muiskken stoppes. Nå ser det ut til at ting stoppes. og med ting så mener vi kaketaking. Men den enes død er en annens brød, nå begynner vi igjen! Klokken er Vi starter. Kort praktisk informasjon. Når det gjelder regnskapet, så har Abakus et offentlig budsjett på Abakus.no. Der kan man se hvordan utgifter er fordelt på forskjellige poster.dette kan hvem som helst gå inn og se. Webkomleder går gjennom stemmesystemet. Kjører testavstemning. Én har et problem. Problemet løses. Alle må huske å scanne kort både på vei ut og på vei inn av lokalet. (Det husket vi, ref. anm.) Litt praktisk info og et spørsmål fra leder til generalforsamlingen: Dersom det mangler en eller to stemmer, og tellekorpset sier fra om dette til salene, så ber tellekorpset om at dersom man ser at resultatet ikke endrer seg med disse en til to stemmene at generalforsamlingen godtar det eventuelle resultatet. Det ønskes testavstemning for å sjekke om antall stemmer stemmer med antall oppmøtte. Alternativet er «Alternativ». Det er ikke lurt å vise frem hva du stemmer. Spennende avstemning. Klokken er 1816, og man teller deltakere. Klokken er i salen! Ganske mange. Det klappes fordi alle har stemt. Med andre ord 114 stemmer, og 114 tilstede. Hurra! Q: Hvorfor velger noen i salen å ikke stemme ved en avstemning? A: Det har tatt lang tid å telle på nytt når 1 eller 2 ikke har stemt. Dersom denne ene eller disse to stemmene ikke har påvirkning på resultatet, så unngår man å stemme på nytt for å spare tid. Vi vet nå at alle i salen har mulighet til å stemme, så dette bør ikke være nødvendig 18

19 Forslag fra salen: Kan vi si det sånn at dersom en stemme mangler og det ikke har noe å si? Kan havne i situasjonen at tellekorpset kan se hva den siste stemmer på. Hallén oppsummerer: Dersom vi mangler en stemme, så sier vi nå er siste sjanse, venter 20 sekunder. Da spør vi om det er OK om vi deaktiverer denne avstemningen og godkjenner resultatet? Det vil ikke være mulig å se hva den siste stemmer på, fordi man må deaktivere avstemning før man kan se resultatet. Det er dette man lurer på om det er innvendinger mot. Det er ingen innvendinger mot dette. Ved avstemninger vil generalforsamlingen få et par minutter å stemme på. Etter dette blir det spurt om man kan deaktivere avstemning. Q: Deaktivert avstemning vil ikke aktiveres igjen for å ta imot en siste stemme? A: Ja, Enig. Ved avstemninger vil generalforsamlingen få et par minutter å stemme på. Etter dette vil det blir spurt om man kan deaktivere avstemning, selv om det fortsatt eventuelt mangler 1-2 stemmer. Dette akklameres. Overstyring av en statutt Fra sakspapirene: Hovedstyret skal i forkant av valget lyse ut leder, nestleder og økonomiansvarligstillingene innad i Abakus én -1- måned før generalforsamlingen. Søknad fra interesserte kandidater leveres hovedstyret to -2- uker før generalforsamlingen. Ny leder og nestleder skal ha deltatt aktivt i en av Abakus komitéer eller utvalg i minst seks -6- måneder i forkant av valget, så fremt en slik kandidat stiller til valg. I 2013 ble det statuttfestet at ordinær generalforsamlingen ble flyttet én måned frem. Dette fikk en uforutsett konsekvens på generalforsamlingen 2014, da høstens nye komitémedlemmer hadde vært komitémedlem noen få dager for kort for å kunne bli valgt til styret. Generalforsamlingen 2014 valgte å tillate disse kandidatene å stille til valg, til tross for statutten. Det samme skjer i år. Høstens komitémedlemmer har i henhold til vært komitémedlemmer i 2 dager for lite. Hovedstyret ber generalforsamlingen godkjenne at berørte kandidater får lov å stille til valg. Legg merke til at Hovedstyret ønsker å løse opp i denne problematikken ved endring av samt opprettelse av en ny statutt som spesifiserer hva generalforsamlingen får lov til å overstyre. Referat: Godkjennes ved akklamasjon. Ingen spørsmål. 19

20 Statuttendringer Abakus Fra sakspapirene: 2.1. Endring av statutt 7.1 Slik den er i dag: Forslag til endring: [...] Eventuelle inngangspenger på arrangementer fastsettes av komitéen(e) som er ansvarlig(e) for arrangementet. [...] Eventuelle inngangspenger på arrangementer fastsettes av komitéen(e) som er ansvarlig(e) for arrangementet, men Hovedstyret kan overstyre denne beslutningen. Begrunnelse for endring av 7.1 Hovedstyret ser det som gunstig at Abakus helhetlige økonomi og budsjett er en del av vurderingen når inngangspenger fastsettes slik at vi unngår situasjoner der billettprisen er unødvendig høy eller uforsvarlig lav. Referat: Mats presenterer saken. Første forslag dette. Spennende. Spørsmål? Q: Hvordan vil avgjørelsen tas av HS? Stemmes? Hva slags flertall trengs? A: Saksopplysning: Avgjørelser av HS skal tas ved alminnelig flertall (halvparten av HS som er på møtet. Dette står i statuttene) Det vil si halvparten av HS (ikke halvparten av HS som er der). Saksopplysning leder: Per i dag pleier komitéene å høre med HS angående prisene. Q: Har man et konkret eksempel på når det har vært et problem at det ikke står der? A: For eksempel hvis Arrkom vil ha sykt kult immatrikuleringsball, men det vil koste 700 kroner å delta. Q: Det er spesifisert i statutten at komitéen skal ha myndigheten. Dersom det ikke skal være tilfellet, kan man vel bare fjerne hele statutten? A: Poenget er at dersom den fjernes så står det ingenting om inngangspenger. Poenget er at HS og komitéen det gjelder skal finne ut dette sammen. S: Det poengterer at det flytter ansvar fra komité som har oversikt over egen økonomi til HS. Svar på dette: Avgjørelsen skal fortsatt være hos komitéen, men dersom det virker urimelig skal HS kunne gripe inn. Innvendinger mot at endringsforslag godkjennes slik det er blitt presentert? Ingen innvendinger. 20

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 26.02.2015

Referat Hovedstyremøte 26.02.2015 Referat Hovedstyremøte 26.02.2015 Info fra leder Holdt foredrag for Studentmållaget om frivillighetskulturen i Trondheim Fikk lue og genser. Sykt fornøyd! Hyggelig gjeng! Ny og gammel leder skal på møte

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Fokus på faste stillinger

Fokus på faste stillinger Nr. 1 mars 2010 Magasin for Yngre legers forening Fokus på faste stillinger Vi er nesten 7 000 yngre leger som er midlertidig ansatt. Mange av oss tilbys svært kortvarige vikariater. Side 8 intervju med

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer