Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre /2014. Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre /2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal jobbe med å oppnå disse mål, og håper at fremtidige Hovedstyrer vil fortsette arbeidet. Det legges frem tre satsingsområder fra Hovedstyrets side: kontoret, engasjement og koordinering av arrangementer. Videre står det skrevet om hver komités interne strategiske mål. Innholdsfortegnelse 1. Hovedstyrets mål 1.1. Kontor 1.2. Engasjement 1.3. Koordinering av arrangementer 2. Økonomiske mål 3. Komiteenes mål 3.1. Arrkom 3.2. Bedkom 3.3. Backup Mål for interessegruppene 3.4. Fagkom 3.5. LaBamba 3.6. PR 3.7. readme 3.8. Webkom

2 1. Hovedstyrets mål 1.1 Kontoret Hovedstyret ønsker at vårt nye kontor skal bli et naturlig samlingspunkt for alle medlemmer i Abakus. Arbeide for at kontoret er åpent med kontorvakt og kaffe, hverdager fra i undervisningsperioden. Undersøke muligheter for liten oppvaskmaskin, sponsede kopper, drikketillatelse, levering av brus/øl, implementering av AbaCash til minibar, samt streaming av film, tv og musikk. Oppfordre og tilrettelegge for lavterskelarrangementer uten krav om påmelding, gjerne på kveldstid. Undersøke muligheten for å opprette en komité som har hovedansvar for kontoret. 1.2 Engasjement Hovedstyret skal arbeide for å styrke engasjementet blant alle medlemmer i Abakus. Vi ønsker å skape en glede og et engasjement rundt det å være medlem av Abakus. Hovedstyret skal forbedre rutinene for å få en attest for sin innsats i Abakus. Hovedstyret skal arrangere en workshop hvor engasjement i Abakus skal stå i fokus. Bedre promotering av undergruppene til Abakus. Hovedstyret skal i samarbeid med backup undersøke mulighetene for å opprette en orden, slik at medlemmer som har lagt inn en ekstraordinær innsats i Abakus, skal få sin anerkjennelse for dette. Hovedstyret skal sørge for et bredere og tettere samarbeid mellom Abakus sine komiteer. Hovedstyret skal arrangere diskusjonskvelder minst en gang hvert semester. 1.3 Koordinering av arrangementer Hovedstyret skal arbeide for at de arrangerende komiteene i Abakus koordinerer sine arrangementer, og sørge for at tilbudet er best mulig for alle Abakusere. Arrangerende komiteer skal jevnlig ha møter der de planlegger semesterets arrangementer. Arrangerende komiteer skal koordinere hvilke arrangementer som kan legges til samme uke, og hvilke som ikke kan legges til samme uke. Komiteer skal etter beste evne fylle inn fastsatte og foreløpige datoer i googledokumentet Arrangementskalender 2013/2014.

3 2. Økonomiske mål 2.1 Oppfølging av økonomiansvarlige Økonomiansvarlig i Abakus skal jobbe for en mer kontinuerlig oppfølging av kassererne. Lage en ny kontoplan i Mamut som stemmer bedre overens med budsjettpostene. Fortsette med jevnlige møter med kassererne. Lage krav om at alle kasserere skal være ferdig med føring av regnskap for hver termin innen MVA-innleveringen for terminen. 2.2 Dypere innsikt i linjeforeningens økonomi blant komitémedlemmer Økonomiansvarlig i Abakus skal jobbe for at komitémedlemmer skal få en dypere innsikt i linjeforeningens økonomi. Hver komité skal ha en gjennomgang av budsjettet sitt etter opptak. Felles gjennomgang av budsjettet på et HS-møte på høstsemesteret. Følge oppsatte retningslinjer for pengesøknader. 3. Komiteenes mål 3.1 Arrkom Arrkom skal jobbe for et tettere samarbeid med andre linjeforeninger, samtidig som vi tar vare på tradisjonene som ligger i foreningen. Arrkom skal opprette spørreskjema etter flere arrangement for å få tilbakemeldinger fra deltakerne og således kunne forbedre fremtidige arrangement. Arrkom skal lage en skriftlig oversikt over hva som ligger på lageret i samarbeid med resten av linjeforeningen. Arrkom skal jobbe for at nye studenter får det optimale møte med NTNU og Abakus. Arrkom skal jobbe for at alle i Abakus til enhver tid skal føle seg inkludert igjennom å tilby et bredt spekter av både ikke-alkoholholdige og alkoholholdige arrangement. 3.2 Bedkom Bedkom skal jobbe for å gi bedrifter enda tettere oppfølging for å sørge for et høyere nivå på bedriftspresentasjonene. Bedkom skal i samarbeid med Webkom forbedre karrieresiden på abakus.no Bedkom ønsker i samarbeid med andre linjeforeninger å se på muligheten for felles sommerjobbfrist. Bedkom har som mål å styrke Interkom-samarbeidet. Bedkom skal jobbe for å forbedre opplæring av de nye ved hjelp av Interkom-Trainee.

4 3.3 backup Alle backups medlemmer skal delta på minst ett møte eller workshop i semesteret, i regi av sin tidligere komité. Arrangere minst en workshop/møte i semesteret for Abakom og andre interesserte hvor de kan få tilbud om å delta på prosjekt, og/eller komme med forslag til nye prosjekt Mål for interessegruppene Minst 50% av Abakus sine medlemmer skal ha kjennskap til Interessegruppene. Aktivitet i gruppene skal bli mer synlig for de som ikke er med i en. Utarbeide en stegvis fremgangsmåte på abakus.no for å opprette en gruppe med mål om å senke terskelen for å starte en gruppe. Utarbeide retningslinjer for innvilgingen av pengesøknader fra ulike grupper slik at søknadene skal kunne behandles ut i fra et rettferdig grunnlag. 3.4 Fagkom Fagkom skal jobbe med å øke kvaliteten på kursene ved å følge opp bedriftene tettere. Fagkom skal jobbe med å oppnå minst 80% oppmøte i snitt på sine arrangementer. Fagkom ønsker å arrangere flere utradisjonelle arrangementer som JavaZone Academy og Sikkerhetskonferanse. Fagkom skal ha minst to ikke-faglige kurs i semesteret. Fagkom skal være synlige og behjelpelige med å starte kollokvier. 3.5 LaBamba LaBamba skal stadfeste seg som felles vorspielsted under UKA-13 for alle Abakus sine medlemmer. LaBamba skal de kommende semesterene ha som delmål om å gradvis pusse opp kjelleren, slik at den blir et enda triveligere sted å være. LaBamba skal bli enda flinkere til å ivareta og opprettholde tradisjonelle kjeller-fester som Full-Før-Barne-TV, LudØl, O Store Kielderfest og ikke minst vil vi jobbe for å fortsette arrangeringen av LaBamba-festivalen slik at den kan bli en like kjær tradisjon i fremtiden. LaBamba skal forbedre og rydde opp i lyd- og lyssystemene på kjelleren. 3.6 PR PR skal jobbe for å opprettholde og videreutvikle Abakus grafiske profil. PR skal fokusere på at linjeforeningen er synlig, både innad og utad. PR skal arbeide med promotering og etterpromotering for å gjøre Abakus sine arrangementer mer attraktive. PR skal samarbeide tettere med andre komiteer i forbindelse med markedsføring av arrangementer. PR skal lage Abakus-merchandise.

5 3.7 readme readme har som mål å få et økt samarbeid med PR slik at vi bedre kan dele kunnskap om indesign, photoshop, illustrator osv. som er programvare som begge komiteer bruker aktivt. readme har som mål å være mer tilgjengelig for andre komiteer. Med fastsatte deadlines ser vi muligheter for å bruke readme til å bleste for større arrangementer, kurs osv som andre komiteer arrangerer. readme skal forbedre systemet for å få inn sladder til smått og nett. Vi ser på muligheter for å ta i bruk sosiale medier for å senke terskelen for å sende inn. readme har som mål å få til et bedre samarbeid med Interkom. Vi ser potensiale for å ha flere annonser i avisen. 3.8 Webkom Webkom skal jobbe for å bevare kunnskapen innad i komitéen. Webkom skal ha et godt opplæringsprogram for nye medlemmer. Webkom skal videreutvikle API-et slik at det kan bli tatt i bruk på abakus.no og brukes til å lage app. Webkom skal videreutvikle samarbeidet med Datakameratene og itdagene som vi tilbyr hosting av nettsider til. Webkom skal jobbe for å forbedre samarbeidet med de andre komiteene i Abakus og bruke deres kunnskaper i videreutvikling av abakus.no.

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015 Dette dokumentet inneholder de mål og satsingsområder Hovedstyret 2014/2015 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2014/2015 skal jobbe

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer 1 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 23.04.2015

Referat Hovedstyremøte 23.04.2015 Referat Hovedstyremøte 23.04.2015 Referent, ukesmail og kontorvakt: Mats Ikke tilstede: Info fra leder Linjeledermøte Snakket om: Opptaket til linjeforeningene Tilbudet linjeforeningene gir til studentene

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 09.04.2015

Referat Hovedstyremøte 09.04.2015 Referat Hovedstyremøte 09.04.2015 Referent: Gaute Ikke tilstede: Fincken, Thomas Info fra leder Møte med Hackerspace og Online i dag for å prate om opptak til Hackerspace. Samordnet registermelding Må

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Referat fra Abakus Generalforsamling 2014

Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 kl 1624 Leder kommer med praktisk info: Har alle registrert seg og fått stemmelapp? Alle har det. Det er viktig å registrere seg av og på når man forlater rommet.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referent og kontorvakt: Trym er referent og Hallén kontorvakt/kakebaker Ikke tilstede: Ek (syk, nestleder kunne ikke stille) Vinstraff: Fincken øl x4 for å komme for sent,

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referent: Ingrid Ikke tilstede: readme Info fra leder Diskusjon blant linjeledere om arrangering av fadderperiode Quak lurer på om man skal ha felles arrangering av fadderperioden

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 26.02.2015

Referat Hovedstyremøte 26.02.2015 Referat Hovedstyremøte 26.02.2015 Info fra leder Holdt foredrag for Studentmållaget om frivillighetskulturen i Trondheim Fikk lue og genser. Sykt fornøyd! Hyggelig gjeng! Ny og gammel leder skal på møte

Detaljer

Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015

Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015 Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015 Ordstyrer: Martin Hallén Referent: Kristine Steine Merk at sitatene under ikke er ordrett gjenfortalt. Kommentarer og lignende kan mangle. Forbehold om feilsitering.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 27.03.2014

Referat Hovedstyremøte 27.03.2014 Referat Hovedstyremøte 27.03.2014 Referent og kontorvakt: Trym Ikke tilstede: Astri Marie Ravnaas og Martin Ervik Vinstraff: Runde rundt bordet Arrkom: Bedkom: Fagkom: LaBamba: PR: readme: Webkom: Nestleder:

Detaljer

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 7.1 ble benyttet til å nekte medlemmer av Online sitt Hovedstyre adgang til Generalforsamlingen. I ettertid

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2015

Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2015 Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2015 Vedtatt på Elevrådets årsmøte torsdag 12. februar 2015 Arbeidsprogrammet definerer hva elevrådet skal jobbe for gjennom året. Styret har til oppgave

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 17.09.2015

Referat Hovedstyremøte 17.09.2015 Referent: Stein Otto Referat Hovedstyremøte 17.09.2015 Ikke tilstede: Henrietta Info fra leder Vært på Bedex Smertefullt å ikke være på møte, men det gikk jo tydeligvis greit Ledertrening I dag med CEO

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 24.09.2015

Referat Hovedstyremøte 24.09.2015 Referent: Stein Otto Referat Hovedstyremøte 24.09.2015 Ikke tilstede: Lande og Eivind gikk underveis Info fra leder Linjeledermøte førstkommende søndag Ikke noe særlig diskusjonssaker Kommentarer på opptaket

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015)

LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 19. MARS 2015) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn (BIS), Bergen. Disse skal ikke bryte med de

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 1 Formål 1-1 Linjeforeningen EMIL er Energi og miljø-ingeniørenes linjeforening. Linjeforeningen EMIL ble stiftet 28. september 1998. 1-2 Hensikt EMIL søker å

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 1 Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 12.05.2014 DATO 16:00 TID Tivoli STED Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Referat Hovedstyretmøte 27.02.2014

Referat Hovedstyretmøte 27.02.2014 Referat Hovedstyretmøte 27.02.2014 Ikke tilstede: Nicolai Referent og kontorvakt neste tirsdag: Morten Vinstraff: Runde rundt bordet Labamba: Fått et tvangsmulkt Ansvaret skal ligge hos utleier SIT Spiller

Detaljer

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015

Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 Handlingsplan for Kvarteret VÅRSEMESTERET 2015 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen vedtok høsten 2011 en langsiktig strategi for perioden 2011-2015. For perioden 2015-2017 vedtar Generalforsamlingen

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer