Referat fra Abakus generalforsamling. 20. april Sted: H3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Abakus generalforsamling. 20. april 2012. Sted: H3"

Transkript

1 Referat fra Abakus generalforsamling 20. april Sted: H3

2 83 oppmøtte ved starten av møtet. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Hovedstyret forslår endring i forhold til møteplanen: Godkjenning av budsjett 2012 strykes fra dagsordenen. Innkalling og dagsorden med endringer godkjent ved akklamasjon. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere. Ordstyrer: Referent: Tellekorps: Protokollunderskrivere: Atle Myhrer Tomas Fagerbekk Kjersti Vaktal Marte Berg Innset Heidi Tøndevold Jørund Fagerjord Marte Berg Innset Atle Myhrer Tomas Fagerbekk Tellekrops, protokollunderskrivere, referent og ordstyrer blir godkjent ved akklamasjon. Atle Myhrer informerer om regler angående innlegg og kommentarer. Generalforsamling av 12

3 3. Gjennomgang av årsberetning og regnskap for Fagkom Programmering GK for 1.klasse med BEKK 18 faglige bedriftskurs (11/18: +85% oppmøte) Eksamenskurs i Java, Infosig, Fysikk Kurs for de nye i 1.klasse med BEKK 12 faglige bedriftskurs (10/12: +93% oppmøte) Kurs i Python i samarbeid med Webkom Eksamenskurs i Algdat, Diskmat, itgk Arrangementkostnader mindre enn ventet, pga noen manglende arrangementer før sommeren. Resultatet er derfor et mindre underskudd enn ventet. Resultat: ,96 kr Fagkom sitt regnskap blir godkjent ved akklamasjon. Interkom Interkom har ingen aktiviteter. Solgt noe mindre pakker enn ventet. Resultatet er betydelig mindre enn budsjettert, men dette er hovedsaklig på grunn av utlegg fra foregående år eller innbetalinger som kom etter årsskifte. Reelt overskudd for året ligger veldig nært det budsjetterte. Resultat: ,66 kr Reelt resultat: ,36 kr Interkom sitt regnskap blir godkjent ved akklamasjon. BedKom Arrangert 21 bedriftpresentasjoner høsten 2011 Arrangert 17 bedriftpresentasjoner våren 2012 Videokonferanserom til bruk for intervjuer Interkom trainee Bedre informasjonsformidling til bedrifter på abakus.no Utgiftene er noe mer enn ventet. Resultat ,26 kr Bedkom sitt regnskap blir godkjent ved akklamasjon. Arrkom Tatt over arrangering av julebord, helgesamling, 17. mai-frokost og julegrøt fra Hovedstyret Opprettet stillingen: Pr-ansvarlig Laget arrkom-koranen Mindre underskudd enn budsjettert pga. noen færre arrangementer Resultat: ,31 kr Arrkom sitt regnskap blir godkjent ved akklamasjon. Generalforsamling av 12

4 backup Etablert rammer for interessegrupper Rekordstort oppmøte på fadderopplegget 4. klasse Abakus 35 års-jubileum Drevet med flere prosjekter: Abakus Utland, AbaCash, Abakus Krønike, Alumni, StartIT, JavaZone, Seniornett Innføring av leder-verv Resultat: ,88 kr Spørsmål: Minibaren på kontoret mangler i regnskapet. Svar: Backup innrømmer at dette er et sort hull i regnskapet. Kontantene som innbetales i kassen, brukes til innkjøp. Skal bli bedre til neste år. backup sitt regnskap blir godkjent ved akklamasjon. To nye medlemmer ankommer forsamlingen, det er nå 85 oppmøtte. LaBamba Bursdagsvors for abakusere Full før barne-tv O store Langåpent Kjendisfest 5. klasse-fest Mannedagen LaBambafestivalen Vanlig åpent på fredager To langåpent i fadderperioden samt mye vors, grilling og 4. klassevors Full Før Barne-tv Filmkveld Mye vors under UKA, f.eks. Snoop-vors, Klubb-dupp vors, Guetta-vors Komitéludøl Langåpent: P-fest Vanlig åpent på fredager Spørsmål: Hva skjer ang. inkludering av dragvoll på kjelleren? Svar: Det er opprettet en komité av kjellerfolk, for å inkludere dragvoll, etter møtet i Velferdstinget forrige måned. Spørmål: Kommer det til å gjøre at vi får færre arrangement på Labamba? Svar: Nei tror ikke det, men er godt mulig at vi har arrangement sammen med Dragvoll. Securitas tar en god del av inntektene. Inntekter og varkjøp er større enn budsjettert. Har hatt overskudd(!) på varesalg. Dette er utenom det vanlige. Resultat: -78,24 kr Regnskap godkjent ved akklamasjon. Generalforsamling av 12

5 PR Grafisk profil Komiteikoner Komiteskjorter og arbeidskjorter til LaBamba Magasin for uformaterte Rollup T-skjorter til faddere Mal for diplomoppgave-rapport Ludølfilm og immballfilm Nytt plakatbestillingssystem Stor utgift ift. bestilling av klær, skyldes fakturering av bestilling i 2010 som kom i Har et mindre underskudd enn budsjettert. Resultat: ,68 kr PR sitt regnskap blir godkjent ved akklamasjon. readme Rekordhøyt søkertall Økt sidetall fra 24 til 28 Flere stativer Flere flørter Rekordhøy omsetning Annonser inn i ringerunden Økt annonserom Rimelig store avvik i salgsinntekter fikk flere annonser enn ventet. Trykkeriutgiftene er mye mindre enn budsjettert, dette er fordi fakturering for trykk kom etter årsskifte. Resultat: ,30 kr readme sitt regnskap blir godkjent ved akklamasjon. Webkom Lansert nye abakus.no Karrieresider opprettet Arbeidet med nyitrondheim.no som skal bli for alle linjeforeninger på NTNU. Gjort en innsats for å klare overgangen i sommer hvor flere 5. klassinger faller ut av komitéen Budsjett og regnskap stemmer rimelig godt overens, noe større sosiale utgifter enn budsjettert. Resultat: ,93 kr Regnskap godkjent ved akklamasjon. Generalforsamling av 12

6 Hovedstyret Målene for året som var: readme skal utnytte annonserommet på 1,5 side per utgave Sørge for at alle komitémedlemmene har konkrete oppgaver Organisere og lage rutiner for nyitrondheim.no Utvikling av karrieresiden på abakus.no Arrkom skal få mer ut av de pengene de får tildelt Hovedstyret skal bli flinkere til å informere Oppnå en mer stabil serverløsning Rutinegjøre komitésamarbeid med tanke på arrkomarrangementer Gjøre rammene rundt interressegruppene mer tydelig og definerte Bedkom og Fagkom skal se på muligheter for å effektivisere arbeidet sitt, slik at det ikke blir gjort dobbelt med arbeid Hovedstyret skal flytte mer av sitt rutinemessige arbeid over til komitene Hvert punkt ble gjennomgått og det ble forklart hva som var gjort for å nå disse målene. Har et større overskudd enn ventet. Grunnen til dette er at Arrkom har overtatt flere av arrangementene som HS tidligere arrangerte, som f.eks. julebord. Resultat: ,84 kr Totalt gikk Abakus ,54 kr i overkudd i Budsjettert overskudd for 2012 er på ,50 kr, noe som skyldes hovedsaklig en utgift på omlag kr for 35-årsjubileum. Spørsmål: Hvorfor er økonomien i komitéene så rotete, med faktureringer som går over år? Svar: Fakturering og innbetaling kan godt skje over årsskifter, og vil slik føre til avvik hvert år. Kommentar fra salen: Økonomifremstillingen var mye bedre i år enn tidligere. Spørsmål: På punktet: arrkom skulle få mer ut av pengene, hva er gjort? Svar fra Arrkom: Forsøkt å ta penger fra arrangmenter som gir til veldig få personer, eller ikke vært fylt opp, og heller gikk penger til arrangementer som delte mange. Spørsmål: Kan vi få regnskapsåret fra sommer til sommer, istedenfor år til år? Svar: Gjelder lover og regler, men kan være én idé til senere å presentere det slik på generalforsamling. Spørsmål: Hvordan har samarbeidet med Bekk gått? Svar: Godt. Spørsmål: Hvordan har samarbeidet mellom Fagkom og Bedkom gått? Svar: Gruppe på 2 personer fra hver komité har jobbet med dette. Målet er at man skal ha bedre samarbeid og forhindre dobbeltarbeid. Spørsmål: Hvordan går det med internhusleien? Svar: IDI har gitt fra seg 2. etg IT-syd, og fakultet har nå ansvar for linjeforeningsskontorene. Videre kommentarer legger til at et møtet hovedstyret har hatt med IDI sier at det ikke er intensjoner om å flytte oss, eller slå kontoret sammen med Online. Hovedstyrets regnskap blir godkjent ved akklamasjon. Generalforsamling av 12

7 4. Pause - 10 min 5. Statuttendringer Etter pausen er det 75 deltakere til stede 5.1 Forslag om å endre 10 Begrunnelse: Hovedstyret ønsker å hindre at Abakus i fremtiden opplever en stor ekstrautgift hvert femte år i forbindelse med jubileum. Derfor ønsker vi en årlig sparing til jubileum. Slik statutten er i dag: Abakus skal arrangere Orientering om linjeforeningen for nye studenter ved linjene for datateknikk og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, ved første anledning etter immatrikulering. Listingløp i begynnelsen av høstsemesteret. Immatrikuleringsfest i begynnelsen av høstsemesteret. Jubileum hvert femte år. Forslag: 10.1 Abakus skal årlig arrangere Orientering om linjeforeningen for nye studenter ved linjene for datateknikk og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, ved første anledning etter immatrikulering. Listingløp i begynnelsen av høstsemesteret. Immatrikuleringsfest i begynnelsen av høstsemesteret Abakus skal arrangere jubileum hvert femte år. Det skal årlig settes inn penger på en egen jubileumskonto. Beløpet bestemmes av Hovedstyret. Spørsmål: Hvorfor ikke satt en føring på sum? Svar: Hovedstyret mener at dette må bestemmes på skjønn av et eksisterende hovedstyret. Det kommer dårlige og gode år, og da mener Hovedstyret at det vil være dumt å sette absolutte pengesummer. Hovedstyret har også tiltro til at kommende hovedstyrer vil være oppegående nok til å sette av fornuftige summer. Spørsmål: Hvorfor er ikke dette forslaget i strategidokumentet istedet? Svar: Hovedstyret mener det er uryddig å innføre ting i et strategidokument under samme generalforsamling som strategidokument opprettes. Samtidig At sparing må skje hvert år. I forhold til det forrige spørsmålet presiseres det at det selvfølgelig er en mulighet til å sette en føring på sum i et strategidokumentet, da punkter i et strategidokument ikke er like absolutte som statutter. Forslag om å endre 10 er godkjent ved alminnelig flertall. Det kommer 4 nye personer inn i salen. Det er nå 79 personer i salen. Generalforsamling av 12

8 5.2 Forslag om å legge til Begrunnelse: Hovedstyret ønsker å innføre mer kontinuitet i Abakus og bedre erfaringsoverføringen mellom det avtroppende HS og nye HS, samt åpne for innspill fra backup. Et strategidokument er for å legge planer og sette mål som kan gå over flere år. Statutter er absolutte forpliktelser, et strategidokument gir mer spillerom for bedriftens ledelse. Dokumentet er ment som en veiledning for Hovedstyret og er ikke bindende, men skal følges så langt det lar seg gjøre. Mulighet for å sette mål for Abakus som kan gå over flere år. Et år i Hovedstyret er ofte ikke nok for å få gjennomføre større mål. Gjennomføring Etter generalforsamling møtes det nye og gamle Hovedstyret. I tillegg inviteres medlemmer fra backup som har erfaring fra Hovedstyret. Strategidokumentet revideres, gamle ting fjernes og nye ting legges til. Det nye strategidokumentet legges ut sammen med stauttene. På neste generalforsamling plikter Hovedstyret å gjøre rede for hva som har blitt gjort i forbindelse med strategidokumentet. På generalforsamlingen kan det legges frem punkter som skal inn i strategidokumentet. Dersom disse blir godkjent av generalforsamlingen, kan de ikke fjernes av andre enn generalforsamlingen. Forslag til nye statutter: Abakus skal til enhver tid ha et strategidokument, utformet av Hovedstyret. Strategidokumentet er ment til å inneholde Abakus sine satsningsområder, planer og visjoner for fremtiden. Strategidokumentet kan inneholde flere punkter med varierende varighet. Hovedstyret står til enhver tid fritt til å endre på strategidokumentet, dersom ikke annet er nevnt Hovedstyret og underordnede komiteer plikter til enhver tid å følge strategidokumentet. Hovedstyret skal også redegjøre de tiltak som har blitt gjort i henhold til strategidokumentet på generalforsamlingen Under generalforsamlingen kan det også legges frem punkter til strategidokumentet. Dersom et punkt blir godkjent av generalforsamlingen, kan det bare fjernes av generalforsamlingen. For at et punkt skal legges til og fjernes fra strategidokumentet trengs det mer enn 50% av stemmene fra generalforsamlingen Hovedstyret skal senest en måned etter generalforsamlingen legge frem strategidokumentet på foreningens hjemmesider. Strategidokumentet skal til enhver tid være tilgjengelig sammen med statuttene. Spørsmål: Vil strategidokumentet være et punkt på generalforsamling på lik linje som stattuttendringer står i dag? Svar: Ja. Det ønskes å kunne foreslå endringsforslag til statuttendringene som er oppe, selv om dette tolkes som det strider imot de eksisterende statuttene. Siden generalforsamlingen står over statuttene, bestemmes det ved akklamasjon at det er lov å komme med endringsforslag. Det tas pause, og punktene endres i hht. forslagene som har komt frem under diskusjonen. Generalforsamling av 12

9 6. Pause med pizza 30 min En person forlater under pausen. 7. Statuttendringer fortsetter. Det er 78 personer til stede. Forslaget har blitt endret for å imøtekomme forslag og presiseringer fra generalforsamlingen. Siste setning i endres til «Hovedstyret står til enhver tid fritt til å endre på sine egne punkter i strategidokumentet, dersom ikke annet er nevnt.» endres i stor grad. Endret forslag til nye statutter: Abakus skal til enhver tid ha et strategidokument, utformet av Hovedstyret. Strategidokumentet er ment til å inneholde Abakus sine satsningsområder, planer og visjoner for fremtiden. Strategidokumentet kan inneholde flere punkter med varierende varighet. Hovedstyret står til enhver tid fritt til å endre på sine egne punkter i strategidokumentet, dersom ikke annet er nevnt Hovedstyret og underordnede komiteer plikter til enhver tid å følge strategidokumentet. Hovedstyret skal også redegjøre de tiltak som har blitt gjort i henhold til strategidokumentet på generalforsamlingen Under generalforsamlingen kan det også legges frem endringsforslag til strategidokumentet. Dersom endringsforslaget lagt frem på generalforsamlingen blir godkjent av generalforsamlingen, er det kun generalforsamlingen som kan fjerne eller endre det. For at et endringsforslag på generalforsamlingen kan godkjennes, kreves mer enn 50% av stemmene Hovedstyret skal senest en måned etter generalforsamlingen legge frem strategidokumentet på foreningens hjemmesider. Strategidokumentet skal til enhver tid være tilgjengelig sammen med statuttene. Forslaget om innføring av strategidokument (punkt ) ble godkjent ved akklamasjon. 7.1 Statuttendring Begrunnelse: Bakgrunnen til denne statuttendringen er hendelsene i fjorårets generalforsamling. Hovedstyret ønsker derfor å klargjøre pkt om valg av leder og nestleder i Abakus. Hovedstyret mener at underkjente kandidater til leder og nestledervalg på ordinær generalforsamling ikke kan stille på nytt ved ekstraordinær generalforsamling. Dette fordi generalforsamlingen er Abakus sitt høyeste organ, og den ekstraordinære generalforsamlingen kun er en forlengelse av den ordinære. Derfor mener Hovedstyret at en avgjørelse allerede er fattet av den ordinære generalforsamlingen ved å underkjenne kandidater. Derfor vil det å tillate at underkjente kandidater pånytt stiller til valg på en ekstraordinær generalforsamling være feil. Det ønskes derfor å legge til følgende presisering i statutt Forslag: Kandidater som har stilt til valg som leder eller nestleder og blitt underkjent av generalforsamlingen, både ordinær og ekstraordinær, kan ikke stille på nytt før neste ordinære generalforsamling. Statuttendringen i godkjennes ved akklamasjon. Generalforsamling av 12

10 8. Forslag om endring av offisiell logo Herman Schistad og Rolf Lekang presenterer forslaget om å endre offisiell logo. Det fortelles om tidligere logosaker, og argumenteres for den nye logoen. Ett av hovedpoengene med endring av logo, er å få én logo, istedenfor en offisiell- og en profillogo. Etter en god og omstendig presentasjon gjennomgås spørsmål fra salen. Det spesifiseres at logoforslaget går gjennom ved simpelt flertall, det vil si at forslaget går gjennom dersom flere stemmer for endring enn noen andre alternativ. Generalforsamlingen har besluttet å endre Abakus offisielle logo ved simpelt flertall. 9. Æresmedlemmer. Hovedstyret utnevner Ingjard Tore Sandhei til Æresmedlem av Abakus linjeforening. Ingjard har hatt veldig mange jern i ilden i løpet av sin periode som medlem av Abakus, og har gjort mange tiltak som har gjort Abakus til en bedre organisasjon. Han var svært aktiv som medlem av LaBamba og var der alltid med på å ta initiativ og dra opp stemningen. Ingjard var nestleder i Hovedstyret 2009/2010, og gjorde også her en solid innsats. Rett etter Ingjard var ferdig i Hovedstyret ble han med i backup, hvor han har gjort en god jobb som medlem og en fantastisk jobb som komitéens første leder. Som leder har Ingjard gjort tiltak og styrt komitéen til å utvikle seg til å bli mer profesjonell og effektiv organisert. Han har gjort et godt arbeid i en hel rekke prosjekter, blant annet Abacash, 35 års-jubileumet, Alumni, fadderopplegget for 4. klasse, Krøniken og sertifiseringer. Sist, men ikke minst, så har Ingjard vært en uvurderlig storebror for Hovedstyret i 2011/2012, hvor han har kommet med gode innspill og informasjon som har vært med på å styre retningen Abakus har tatt i denne perioden. Hovedstyret utnevner Anders Nordbø til Æresmedlem av Abakus linjeforening. Anders er en reflektert og strukturert person som gjennom sin periode i Abakus har bidratt mye i Bedkom, Hovedstyret og backup. I sin periode som leder for Bedkom tok Anders initiativ for å forbedre komiteens rutiner, og slik gjøre Abakus kontakt med bedriftene mer profesjonell. Etter aktiv periode i komitéen, også mens han var i utlandet, fortsatte Anders å være en stor ressursperson for Bedkom. Mens han satt i Hovedstyret var han med å starte Interkom som gav grunnlag for bedre intern og helhetlig samarbeid ut mot næringslivet, og i tillegg økte inntekter til Abakus gjennom nye salgsmuligheter. Han hjalp også Hovedstyret 2011/2012 med å gjøre forbedringer til Interkom sin struktur mens han var med i backup. I sin periode i backup har Anders vært en stor ressurs for sine felles komitémedlemmer og tatt ansvar for flere store prosjekter, deriblant som leder for markeringen av linjeforeningens 35 års-jubileum som varte en hel uke. Hovedstyret utnevner Brage Strand til Æresmedlem av Abakus linjeforening. Abakus har stått nært Brage sitt hjerte helt fra starten av hans studietid i Trondheim. Som fersk student gjorde han en solid innsats i Fagkom, og viste et engasjement som fikk ham valgt til leder for Abakus som førsteklassing. Han har gjennom hele sin tid i Abakus utmerket seg som en som har meninger og bryr seg om alt som skjer i linjeforeningen. Han har kommet med gode innspill og forslag gjennom hele sin periode i Abakus, og har vært en stor ressurs for flere av Hovedstyrene etter sin tid der. Brage har gjort en særdeles god jobb innen prosjekter som har vært viktig for hvilken retning Abakus har gått i, heriblant strategi-, business intelligence-, innovasjon- og AbaWikiprosjektet. Han har vært med 3 år i backup, og som koordinator før backup fikk lederrolle har han sammen med andre vært med å forme komitéen til den effektive og strukturerte gjengen de er i dag. 10. Pause 10 min 4 nye personer ankommer generalforsamlingen under pasuen. 9 personer forlater generalforsamlingen under pausen. Generalforsamling av 12

11 11. Ledervalg Det informeres om reglene rundt ledervalg. Det er én kandidat til ledervalg: Ørjan Bye Thygesen. Spørsmålsrunden starter. Kandidaten stilles flere spørsmål ang. økonomi, hyttekjøpmuligheter, tanker for det kommende året. Etter spørsmålsrunden blir det fremmet forslag om å velge kandidaten ved akklamasjon. Dette ønskes ikke av enkelte medlemmer, og det stemmes derfor ordinært ved bruk av lapper. Resultat, avstemning på ny leder 3 nye medlemmer har ankommet, og det er nå 76 stemmeberettigede til stede. Det tas en kort pause mens stemmene telles opp. Ørjan fikk mer enn 50% av stemmene, og er derfor ny leder for Abakus i skoleåret 2012/ Nestledervalg De fire kandidatene som stiller til nestledervervet er: Sondre L. Follesø Emilie Engen Ann-Helen Brembo Torkel Berli Kandidatene stiller først med en appell. De andre kandidatene sitter med musikk på øret, og hører ikke hva den aktuelle kandidaten sier. Rekkefølgen av appellen ble avgjort ved trekking. Etter appellene fra kandidatene, åpnes det for spørsmål fra salen. Kandidatene hører ikke hverandres spørsmål eller svar, men hører istedet på Skrillex. Etter spørsmålsrunden, gis det étt minutt til avsluttningsappell. Kandidatene hører ikke andres appell. Resultat, avstemning på ny nestleder 3 personer har forlatt salen, det er 73 stemmeberettige til stede. Resultatene av dførste avstemning viste at ingen av kandidatene fikk over halvparten av stemmene, og den med minst mottatte stemmer ble dermed faset ut. Dette var Torkel Berli. Vi står dermed igjen med følgende tre kandidater: Sondre L. Follesø Emilie Engen Ann-Helen Brembo Resultat, for andre avstemning på ny nestleder Ingan har forlatt salen, og det er dermed fremdeles 73 stemmeberettige til stede. Resultatene av dførste avstemning viste at ingen av kandidatene fikk over halvparten av stemmene, og den med minst mottatte stemmer ble dermed faset ut. Dette var Ann-Helen Brembo. Vi står dermed igjen med følgende to kandidater: Sondre L. Follesø Emilie Engen Resultat, for tredje avstemning på ny nestleder Tre medlemmer har forlatt salen. Det er 70 stemmeberettige til stede. Opptellingen viser at Emilie Engen mottok over 50% av stemmene. Hun er dermed Abakus nye nestleder. Generalforsamling av 12

12 13. Godkjenning av nytt styre Leder: Nestleder: Arrkom: Bedkom: Fagkom: Labamba: PR: readme: Webkom: Ørjan B. Thygesen Emilie Engen Astri M. Ravnaas Emil M. Staurset Aleks Gisvold Nicolai H. Egg-Larsen Tor C. Mehling Odd M. Trondrud Eirik M. Hammerstad Det nye hovedstyret godkjennes av generalforsamlingen ved akklamasjon. 14. Evaluering av generalforsamling Syns det var for mange som satt oppe med mobil eller bærbar maskin under genfors, spesielt under nestleder- og ledermøte. Flere medlemmer mener det var smart å starte forsamlingen kl.16, og ikke kl. 18. Det spørres hvorvidt det er mulig å starte tidligere, men dette hadde ikke gått, på grunn av lab for førsteklasse frem til klokk 16. Det var for lite pizza. Ordstyrer mottar ros. 15. Vinlotteri Webkom kjører sitt skript, som trekker Emilie K. Engen og Sofia N. Bakke til vinnere av en vinflaske hver. Marte Berg Innset Nestleder Abakus Tomas A. Fagerbekk Referent Jørund B. Fagerjord Leder Abakus Atle Myhrer Ordstyrer Generalforsamling av 12

Referat fra Abakus generalforsamling 25. mars 2011

Referat fra Abakus generalforsamling 25. mars 2011 Referat fra Abakus generalforsamling 25. mars 2011 Det er 70 oppmøtte ved starten av generalforsamlingen. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Inkalling og dagsorden blir godkjent ved akklamasjon.

Detaljer

Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 20.april 2012.

Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 20.april 2012. STATUTTER 2012 Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 20.april 2012. 1. Foreningens navn Foreningens navn er Abakus. 2. Foreningens formål Foreningens formål er å gi studenter

Detaljer

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07.

Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 07. mars 2014 0. Definisjoner 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3.

Detaljer

Statutter. Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 5.

Statutter. Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 5. Statutter Vedtatt for første gang på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980 Sist endret ved ordinær generalforsamling 5. mars 2015 1 Innhold 0 Definisjoner 3 1 Foreningens navn 3 2 Foreningens

Detaljer

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 7.1 ble benyttet til å nekte medlemmer av Online sitt Hovedstyre adgang til Generalforsamlingen. I ettertid

Detaljer

REFERAT FRA ABAKUS GENERALFORSAMLING 16. APRIL 2010

REFERAT FRA ABAKUS GENERALFORSAMLING 16. APRIL 2010 REFERAT FRA ABAKUS GENERALFORSAMLING 16. APRIL 2010 70 oppmøtte ved starten av møtet. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Hovedstyret foreslår en endring i forhold til møteplanen: Foreslår å stryke

Detaljer

Statutter, Abakus Linjeforening

Statutter, Abakus Linjeforening STATUTTER 2011 Statutter, Abakus Linjeforening Sist endret ved generalforsamling 25. mars 2011. 1. Foreningens navn Foreningens navn er Abakus. 2. Foreningens formål Foreningens formål er å gi studenter

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013 Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden blir godkjent ved akklamasjon kl 16.32. Det er 58 personer tilstede. Forsamlingen

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 19.03.2015

Referat Hovedstyremøte 19.03.2015 Referat Hovedstyremøte 19.03.2015 Referent og kontorvakt: Thomas Ikke tilstede: Gaute Info fra påtroppende leder Vært i møte med itdagene og xcom Samarbeidsavtaler, kommet fram til en ryddig avtale med

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referent: Ingrid Ikke tilstede: readme Info fra leder Diskusjon blant linjeledere om arrangering av fadderperiode Quak lurer på om man skal ha felles arrangering av fadderperioden

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

Sakspapirer Ekstraordinær generalforsamling 11. mars, 2013

Sakspapirer Ekstraordinær generalforsamling 11. mars, 2013 Sakspapirer Ekstraordinær generalforsamling 11. mars, 2013 Endring av 3.2. Etter logo- endringen på generalforsamlingen i 2012 måtte Abakus bestille nye medaljer. PR- komiteen kom frem til et forslag som

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015 Dette dokumentet inneholder de mål og satsingsområder Hovedstyret 2014/2015 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2014/2015 skal jobbe

Detaljer

Måldokument. Hovedstyret. utarbeidet av Hovedstyret 2016/2017 og komitéene. Økonomi. Rekruttering

Måldokument. Hovedstyret. utarbeidet av Hovedstyret 2016/2017 og komitéene. Økonomi. Rekruttering Måldokument utarbeidet av Hovedstyret 2016/2017 og komitéene Måldokumentet skal ligge sammen med strategidokumentet og offentliggjøres på abakus.no. Dokumentet beskriver kvantifiserbare mål som Hovedstyret

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 09.04.2015

Referat Hovedstyremøte 09.04.2015 Referat Hovedstyremøte 09.04.2015 Referent: Gaute Ikke tilstede: Fincken, Thomas Info fra leder Møte med Hackerspace og Online i dag for å prate om opptak til Hackerspace. Samordnet registermelding Må

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer 1 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

Hovedstyremøte 13.02.14

Hovedstyremøte 13.02.14 Hovedstyremøte 13.02.14 Tilstade: alle Referent og kontorvakt neste tirsdag: Lisa Vinstraff: 2 øl Ervik (2 min for sent) Runde rundt bordet Arrkom Ledervalg på mandag, flere som vil stille Arbeider med

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 12.04.2015

Referat Hovedstyremøte 12.04.2015 Referat Hovedstyremøte 12.04.2015 Referent og kontorvakt: Hege Ei tilstedeværende: Fincken, Thinius, Tone, Markus, Henrietta Info fra leder Linjeledermøte E læring NTNU IT skal gå bort fra ItsLearning

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 07.10.2014

Referat Hovedstyremøte 07.10.2014 Referent og kontorvakt: Martin Ek Ikke tilstede: Vinstraff: Referat Hovedstyremøte 07.10.2014 Ølstraff til Hallén for sen møteplan Ølstraff til Andreas for å glemme og føre inn Paintball i arrrangementskalenderen.

Detaljer

Informasjonsmøte om opptak

Informasjonsmøte om opptak Informasjonsmøte om opptak Hva og hvem er Abakus? Hvorfor burde du søke Abakus? Komitéene presenterer seg Arrkom Bedkom readme PR Fagkom LaBamba Webkom Kontorgruppa backup Hvordan søker man? Hvem er vi?

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 26.02.2015

Referat Hovedstyremøte 26.02.2015 Referat Hovedstyremøte 26.02.2015 Info fra leder Holdt foredrag for Studentmållaget om frivillighetskulturen i Trondheim Fikk lue og genser. Sykt fornøyd! Hyggelig gjeng! Ny og gammel leder skal på møte

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 05.11.2015

Referat Hovedstyremøte 05.11.2015 Referat Hovedstyremøte 05.11.2015 Referent: Stein Otto Ikke tilstede: Emilie er sen pga. et veiledermøte som trakk ut Info fra leder Linjeledermøte Kjellerne, og framtiden der. De andre hadde ikke hørt

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 29.10.2015

Referat Hovedstyremøte 29.10.2015 Referat Hovedstyremøte 29.10.2015 Ikke tilstede: Referent: Stein Otto Info fra leder Husk å velge årets komitémedlem og skrive en begrunnelse til julebordet HSP greier, men det blir det mer om senere i

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 28.10.2014

Referat Hovedstyremøte 28.10.2014 Referat Hovedstyremøte 28.10.2014 Referent og kontorvakt: Hallvard er referent og Finckenhagen er kontorvakt/kakebaker Ikke tilstede: Hallén (syk, nestleder holder møtet) Vinstraff: Andreas 1xØL Info fra

Detaljer

Generalforsamling 20.02.15 - Endringsforslag til statuttene

Generalforsamling 20.02.15 - Endringsforslag til statuttene Generalforsamling 20.02.15 - Endringsforslag til statuttene (Styrets sammendrag av statuttene med endringsforslag legges til grunn for behandling) Forslag 4.1 Endringsforslag til: 1 og 2 Endring til: «1

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 12.02.2015

Referat Hovedstyremøte 12.02.2015 Referat Hovedstyremøte 12.02.2015 Info fra leder WS datoer (flytta til dagsorden) Ris og ros Ros til Interkom for regnskapet Ros til arrkom for bra låvefest Ros til de som jobba på labamba. Ris til påmelding.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 08.10.2015

Referat Hovedstyremøte 08.10.2015 Referent: Snille Stein Otto Ikke tilstede: Info fra leder Referat Hovedstyremøte 08.10.2015 Alle er snille og greie Runde rundt bordet Fagkom Valgt siste stillinger, inkludert baksida Valgt ansvarlige

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 23.04.2015

Referat Hovedstyremøte 23.04.2015 Referat Hovedstyremøte 23.04.2015 Referent, ukesmail og kontorvakt: Mats Ikke tilstede: Info fra leder Linjeledermøte Snakket om: Opptaket til linjeforeningene Tilbudet linjeforeningene gir til studentene

Detaljer

Møteprotokoll Ordinær generalforsamling

Møteprotokoll Ordinær generalforsamling Møteprotokoll Ordinær generalforsamling 07.09.2015-08.09.2015 Linjeforeningen Delta Generalforsamlingen ble avholdt 07.09.2015 i Auditorium R7 på NTNU Campus Gløshaugen Møtet åpnes av leder Per-Dimitri

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referent og kontorvakt: Trym er referent og Hallén kontorvakt/kakebaker Ikke tilstede: Ek (syk, nestleder kunne ikke stille) Vinstraff: Fincken øl x4 for å komme for sent,

Detaljer

Statutter for Abakus Fond

Statutter for Abakus Fond Statutter for Abakus Fond Stiftet på Abakus sin ekstraordinære generalforsamling 11. mars 2013 Sist endret ved ordinær generalforsamling 5. mars 2015 1 Innhold 0 Definisjoner.................................

Detaljer

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 1 Formål 1-1 Linjeforeningen EMIL er Energi og miljø-ingeniørenes linjeforening. Linjeforeningen EMIL ble stiftet 28. september 1998. 1-2 Hensikt EMIL søker å

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 05.02.2015

Referat Hovedstyremøte 05.02.2015 Referat Hovedstyremøte 05.02.2015 Info fra leder Har vært på linjeledermøte Faddersjefer skal legges inn i en egen faddergruppe på facebook Har lagt inn Andreas enn så lenge siden vi ikke har valgt noe

Detaljer

Referat Hovedstyremøte

Referat Hovedstyremøte Referent og ukesmail: Stein Otto Referat Hovedstyremøte 24.02.2016 Ikke tilstede: Eivind (Nora stilte), Ingrid (Jonathan stilte) Info fra leder Jobber med sakspapirer Et par småting som mangler, men det

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 27.03.2014

Referat Hovedstyremøte 27.03.2014 Referat Hovedstyremøte 27.03.2014 Referent og kontorvakt: Trym Ikke tilstede: Astri Marie Ravnaas og Martin Ervik Vinstraff: Runde rundt bordet Arrkom: Bedkom: Fagkom: LaBamba: PR: readme: Webkom: Nestleder:

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 26.03.2015

Referat Hovedstyremøte 26.03.2015 Referat Hovedstyremøte 26.03.2015 Referent og ukesmail: Thinius Kontorvakt neste uke aka etter påske: Gaute (kakestraff) Ikke tilstede: SO, Mats, Hallén, Emilie, Gaute, Hallvard Info fra påtroppende leder

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 14.10.2014

Referat Hovedstyremøte 14.10.2014 Referat Hovedstyremøte 14.10.2014 Referent og kontorvakt: Hege Ikke tilstede: Vinstraff: 2 øl til Ørjan for å komme 2 min for sent, 2 øl til Hallén for å komme 4 min for sent Info fra leder Har ikke skjedd

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Forslag til vedtektsendringer 2015

Forslag til vedtektsendringer 2015 Forslag til vedtektsendringer 2015 For at forslaget skal være gyldig så må forslagene sendes til styret@volvox.no innen 10. september kl 17.00. Vedtektene finner du her, og lenger ned i dokumentet. Det

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 19.08.2014

Referat Hovedstyremøte 19.08.2014 Referat Hovedstyremøte 19.08.2014 Ikke tilstede: Kristine, Fincken Referent og kontorvakt: Hege Vinstraff: Hallén: for sent kom 09:41: 6x2 = 12 straffepils Hallvard: for sent kom 09:32 4x2 = 8 straffepils

Detaljer

Referat Hovedstyretmøte 27.02.2014

Referat Hovedstyretmøte 27.02.2014 Referat Hovedstyretmøte 27.02.2014 Ikke tilstede: Nicolai Referent og kontorvakt neste tirsdag: Morten Vinstraff: Runde rundt bordet Labamba: Fått et tvangsmulkt Ansvaret skal ligge hos utleier SIT Spiller

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Referat Hovedstyremøte

Referat Hovedstyremøte Referent: Jenny Referat Hovedstyremøte 03.02.2017 Kakebaker, ukesmail, printing, opplasting referat og kaffe: Halvor Ikke tilstede: Hege B (Hallén stiller), Tone, Thea, Peter Info fra leder Linjeledermøte

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 12.11.2015

Referat Hovedstyremøte 12.11.2015 Referat Hovedstyremøte 12.11.2015 Referent: Gaute Ikke tilstede: Esso (Stian stiller i hans sted) Info fra leder HSP Avtale signert i Oslo, er lagt på wiki og drive Erfaringsskriv WS med Thomas og Eivind

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 01.10.2015

Referat Hovedstyremøte 01.10.2015 Referent: Stein Otto Referat Hovedstyremøte 01.10.2015 Ikke tilstede: Ingrid, Eivind, Emilie (men alle var flinke og sendte nestledere) Info fra leder Litt syk, derfor hun snakker rart. «Unnskyld», sier

Detaljer

Møteprotokoll Ordinær generalforsamling

Møteprotokoll Ordinær generalforsamling Møteprotokoll Ordinær generalforsamling 20.02.2015 Linjeforeningen Delta Generalforsamlingen ble avholdt 20.02.2015 i Auditorium R5 på NTNU Campus Gløshaugen Møtet åpnes av leder Per-Dimitri Sønderland

Detaljer

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon.

2. Forslag til vedtektsendringer: Møteinnkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon. Referat fra Generalforsamling Mandag 25.01.2016, kl. 14:15-15:00, Auditorium D7, Dragvoll Oppmøtte: 20 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 26 stemmeberettigede totalt. 1. Dagsorden 1. Valg av møtepersonell

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 16.03.2016

Referat Hovedstyremøte 16.03.2016 Referat Hovedstyremøte 16.03.2016 Referent og ukesmail: Tone Ikke tilstede: Thinius, Hans Wilhelm (Edvard er tilstede), Eirik, backup Hege (Ann Helen er tilstede), Nora (Sarmilan er tilstede), Eivind Info

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 10.04.2014

Referat Hovedstyremøte 10.04.2014 Referat Hovedstyremøte 10.04.2014 Referent og kontorvakt: Markus Ikke tilstede: Kristine, Ørjan Vinstraff: Runde rundt bordet Arrkom: Gjennomført AbaCupen og gratis bowling; holder på med å planlegge fadderperioden

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 18.11.2014

Referat Hovedstyremøte 18.11.2014 Referat Hovedstyremøte 18.11.2014 Info fra leder Linjeledermøte Snakket om fotballcup Smørekoppen sitt lag vil ut av NFF og danne ny liga Billigere Forsikring fikses av Smørekoppen. Ønsker å følge skoleåret.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett.

Årsberetning godkjent med ovenstående merknader. Årsmøtet ga Kirsten Svendsen uttalerett. Referat fra årsmøte i Irish Softcoated Wheaten Terrierklubben, Lørdag 28.11.2009 Tilstede: 25 stemmeberettigede medlemmer. Gjester: Fra Norsk Terrierklubb, leder Eirik Kahrs og nestleder Kirsten Svendsen.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 19.02.2015

Referat Hovedstyremøte 19.02.2015 Referat Hovedstyremøte 19.02.2015 Info fra leder Diskusjonskveld på fredag Alle må bleste til komitéene sine Saksliste Snakke om økonomiting? Har sendt ut mail til nominerte kandidater Frist for å stille

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT

RETNINGSLINJER FOR VSAiT RETNINGSLINJER FOR VSAiT Revidert dato: 1. april 2016 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, herunder VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Referat generalforsamling 2014 27.11.2014 Kl. 19:00 Låfte Snaustrinda Spelemannslag

Referat generalforsamling 2014 27.11.2014 Kl. 19:00 Låfte Snaustrinda Spelemannslag Referat generalforsamling 2014 27.11.2014 Kl. 19:00 Låfte Snaustrinda Spelemannslag Til stedet: Gusta, Martin, Runa, Gry, Eirik Holm, Tuva, Otto, Alexander, Arne, Tor Olav, Sofie, Dag, Heidi, Sigrid, Ingebord,

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 20.01.2016

Referat Hovedstyremøte 20.01.2016 Referat Hovedstyremøte 20.01.2016 Referent: Thinius Ikke tilstede: Esso. Sandra er her. Info fra leder Nesten alle har hatt medarbeidersamtale med Kristine denne uken. Jobber med å samle inn nominasjoner

Detaljer

Statutter og retningslinjer for Griffens Orden

Statutter og retningslinjer for Griffens Orden Statutter og retningslinjer for Griffens Orden Trondheim 15.11.16 Statutter 1. Navn Ordenens navn er Griffens Orden. Ordenen er underlagt linjeforeningen Hybrida, og av den grunn er disse statuttene underordnet

Detaljer

Ordinær generalforsamling Dato : Fredag 3. mars 2017 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. - Dagsorden & sakspapirer -

Ordinær generalforsamling Dato : Fredag 3. mars 2017 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. - Dagsorden & sakspapirer - Ordinær generalforsamling 2017 Dato : Fredag 3. mars 2017 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 - Dagsorden & sakspapirer - Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av ordstyrer, referent,

Detaljer

Referat Hovedstyremøte

Referat Hovedstyremøte Referent og ukesmail: S O Ukesmail: S O Referat Hovedstyremøte 17.02.2016 Ikke tilstede: Sylliaas (Warlo er her), Gaute (Hege er her), Hege (Ann Helen er her) Info fra leder Signert avtale med itdagene

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VSAiT

RETNINGSLINJER FOR VSAiT RETNINGSLINJER FOR VSAiT revidert dato: 29. mars 2015 1: NAVN Det offisielle navnet på denne organisasjonen er Vietnamese Student Association in Trondheim, herunder VSAiT. 2: LOGO Følgende logo er VSAiT

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene

Detaljer

Datakameratene FK Gløshaugen ---------------------------------------------- Referat Generalforsamling 22. November 2009

Datakameratene FK Gløshaugen ---------------------------------------------- Referat Generalforsamling 22. November 2009 Datakameratene FK Gløshaugen ---------------------------------------------- Referat Generalforsamling 22. November 2009 1 / 8 Innholdsfortegnelse 1. Generalforsamlingen åpnes ved Jørgen Skovly...3 2. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Hennes Majestet Aarhønen Bygningslinjens forening

Hennes Majestet Aarhønen Bygningslinjens forening Arkiv : Møtetype : Ekstraordinær generalforsamling Nr. : 02 Tid, sted : 23.11.2016 16.15, Sentrallbygg 1 S2 Ref. : ME Tilstede : 57 personer til stede, 52 stemmende Post Sak Frist/ansvar 0 Orientering

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Referat Hovedstyremøte

Referat Hovedstyremøte Referent: Nora Referat Hovedstyremøte 19.08.2016 Ikke tilstede: Info fra leder Første linjeledermøte 29. august Skal se på hvordan Bindeleddet saken har utviklet seg videre. Ikke fått møteinnkalling enda.

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 20.08.2015

Referat Hovedstyremøte 20.08.2015 Referent: Stein Otto Referat Hovedstyremøte 20.08.2015 Ikke tilstede: Tone (Mathias er her), Thinius (er i Italia og koser seg) Info fra leder Linjeledermøte neste uke Dagen etter ballet til Abakus Si

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

Møteinnkalling, møtepersonell og dagsorden godkjent ved akklamasjon.

Møteinnkalling, møtepersonell og dagsorden godkjent ved akklamasjon. Referat fra Generalforsamling Mandag 05.09.2016, kl. 14:15-15:30, Auditorium D8, Dragvoll Oppmøtte: 26 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 33 stemmeberettigede totalt. 1. Dagsorden 1. Valg av møtepersonell

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 03.04.2014

Referat Hovedstyremøte 03.04.2014 Referat Hovedstyremøte 03.04.2014 Referent og kontorvakt: Mats Ikke tilstede: Markus, Morten, Fincken og Martin Ervik Vinstraff: Runde rundt bordet Arrkom: Program til fadderuka. Bedkom: Fordelingsmøte

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Høstsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS

VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS VEDTEKTER FOR PETROLEUMSINGENIØRENES LINJEFORENING UIS 1. NAVN: 1.1 Navnet pa foreningen er Petroleumsingeniørenes Linjeforening UiS, heretter forkortet til Petroil. 2. FORMÅL: 2.1 Petroil er en linjeforening

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon.

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter versjon 1.3. Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon. Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.3 Vedtatt ved stiftelsesting og generalforsamling 2003, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2016 Dato : Fredag 4.mars 2016 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 22:00. Referat

Ordinær generalforsamling 2016 Dato : Fredag 4.mars 2016 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 22:00. Referat Ordinær generalforsamling 2016 Dato : Fredag 4.mars 2016 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 22:00 Referat 1 Innholdsfortegnelse Oppsummering Referentens forord Introduksjon Godkjenning av innkalling

Detaljer

Genphors 09/10 13. 62 tilstede For å få godkjent saker må det være minimum ⅔ flertall.

Genphors 09/10 13. 62 tilstede For å få godkjent saker må det være minimum ⅔ flertall. Genphors 09/10 13 / 62 tilstede For å få godkjent saker må det være minimum ⅔ flertall. 1. Valg av ordstyrer Frede Fardal 2. Valg av referent Eirik Prestegårdshus Alle comiteer tilstede. 3. Godkjenning

Detaljer