VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER"

Transkript

1 VEILEDER INNLEVERING ÅRSPAPIRER TSI UNDERGRUPPER Levering av årspapirer: Årspapirene samles i 1 PDF-fil med dokumenter i riktig rekkefølge o (Sammenslåing av PDF kan gjøres online: smallpdf.com) Årspapirene sendes som vedlegg på e-post til: Tittel på e-post: Årsregnskap [årstall] TSI [Undergruppe] Innhold: 1. Forside (TSI [Undergruppe] [årstall]) 2. Årsmelding (maks 2 sider. Skal være oversiktlig, lettlest, kortfattet. Forteller om aktivitet i året som var og planer for året som kommer) 3. Styresammensetning, antall medlemmer og evt. utstyrsliste (kan plasseres i årsmeldingen) 4. Årsregnskap a. Resultatregnskap (Regnskap fjorår, året før, budsjett fjorår) b. Balanse 5. Noter til regnskapet (Tydelig, kort, lettfattelig. Redegjørelse post for post der det er feilføringer, avvik, endringer fra budsjettet som var grunnlag for tildeling) 6. Budsjett (Tydelig, kort, lettfattelig oversikt satt opp etter postene i resultatregnskapet. Husk å gjøre rede for inngående saldo fra fjoråret). 7. Kommentar til budsjettet 8. Søknad om ordinære midler dersom dere ønsker å søke om støtte. Forsøk å holde sammenhengende tekst og kommentarer kort, kutt unødvendig lange utgreiinger. Vi ønsker så god informasjon som mulig, men den må være lettfattelig og konsis. Jo mer unisont uttrykk og layout i årspapirene til undergruppene, jo enklere for HS å sette seg inn i undergruppenes situasjon og gjøre en bedre totalvurdering av behov ved fordeling av midler. Undergruppene bør være innforstått med at avvik fra et universalt format kan føre til at vesentlig informasjon bortfaller og dermed ikke blir tatt med i vurdering av søknad. Dersom det er vesentlige forklaringer til søknad om midler eller lignende som krever plass, sendes dette som eget vedlegg som ikke trykkes i årsmeldingen.

2 TSI Undergruppe 2014

3 Årsmelding 2014 for TSI Undergruppe Styresammensetning og styrets arbeid Styret 2014 bestod av: Leder Styret 2015 består av: Leder.. Styret har avholdt 4 møter i 2014, og ellers hatt god kontakt på e-post og trening. Året som gikk: Aktivitet Året 2014 har vært svært spennende for TSI Undergruppe Medlemmer (Vi var X medlemmer i 2014, økt medlemsmasse med 4 stk fra fjoråret) Treninger med godt oppmøte Arrangementer/Turneringer/Mesterskap/Turer etc Styret sendte 2 medlemmer til strategikurs og 1 trenerkurs. Deltok på EXPO med stand. Planer for året 2015 Medlemsmasse? Rekruttering? Aktivitet? Arrangement, mesterskap, kurs? Innkjøp av utstyr? Sponor? Annet? Utstyr Utstyrsliste per o 8 baller, 3 mål, 18 drakter, 10 drikkeflasker Med vennlig hilsen Leder TSI [Undergruppe]

4 Årsregnskap 2014 for TSI Undergruppe Resultatregnskap (PDF Resultatregnskap detaljert, periode ) Viser resultatregnskapet for 2014, resultatregnskap 2013 og budsjett 2014 i tre kolonner side om side. Dette for å sammenligne økonomisk utvikling i forhold til fjoråret, og i forhold til budsjett som var grunnlaget for tildeling av midler. Utklipp av eksempel på resultatregnskap (hele rapporten er ikke med):

5 Balanse (PDF Balanse detaljert, periode ) Viser bl.a. beholdning på bankkonto (1930) og eventuelt kontantkasse (1910) o Disse skal være avstemt for hver måned før neste periode føres. Det vil si at rapportene tas ut etter at hver måned er bokført, og beløpet på disse regnskapskontoene skal tilsvare beløpet på kontoutskriften siste dato i den aktuelle måneden, og kontantbeløp i kassen siste dato den aktuelle måneden. Viktig! Balansen viser hvordan eiendelene er disponert. Utklipp av eksempel på balanse (hele rapporten er ikke med):

6 Noter til årsregnskapet 2014 TSI Undergruppe Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til Regnskap- og Revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske paralympiske komité. Inntektene er bokført i den perioden de er inntjent, og utgiftene er bokført i den perioden de er påløpt. Valutaen Norske Kroner (NOK) er brukt i utarbeidelsen av årsregnskapet. Det er ingen endringer av regnskapsprinsipper ift fjoråret. Note 2 Driftsinntekter Post 3444 Tilskudd fra Hovedstyret: Feilføring, vi fikk 16400,-. Korrigert i januar Post XXXX Sponsorinntekter: Høyere enn budsjettert. Vi fikk en god avtale med XXL. Kommenter feilføringer, avvik og store forskjeller fra tidligere år og budsjett. Hold det kort og to the point. Det skal komme fram hva som er egentlig status på posten ved avvik. Note 3 Driftskostnader Post XXXX Kostnad Turnering: Vi deltok på 1 turnering mindre enn budsjettert. Valgte derfor å søke omdisponering av tilskudd fra TSI, og holdt kurshelg i stedet. Post XXX Kurs er dermed også 5600 kr høyere enn planlagt. Kommenter feilføringer, avvik og store forskjeller fra tidligere år og budsjett. Hold det kort og to the point. Det skal komme fram hva som er egentlig status på posten ved avvik. Note 4 Resultat Overskudd eller underskudd? Skyldes resultatet feil i regnskapet, eller spesielle årsaker? Er resultatet reelt, eller kommer det kostnader senere som hører til året og ikke er bokført? Obs! Penger igjen på konto skal redegjøres for. Dette blir tatt med i beregning av midler for neste år. Note 5 Eiendeler Balansen viser hvordan eiendelene er disponert. o Redegjørelse for bank og kasse. o Her skal alle poster kommenteres kort. o Husk å redegjøre for eventuelle midler igjen på konto. Dette vil regnes som TSIs midler sentralt med mindre det ligger spesielle omstendigheter til grunn som er redegjort for. Signert Kasserer TSI Undergruppe Husk! Det er forskjell på undergruppenes størrelse og aktivitet. Bruk skjønn. Har undergruppa 12 bilag, og et ryddig regnskap, kan det holde med generell kommentar til regnskapet og eventuelle spesifikke merknader. Er undergruppa stor, har mye aktivitet / mye midler / mange bilag vil det være nødvendig å gå systematisk til verks med kommentarer. Alle feilføringer og avvik skal kommenteres og redegjøres for korrigering.

7 Budsjett 2015 TSI Undergruppe Budsjettet leveres enklest gjennom å registrere det i Mamut og levere det som rapporten resultatregnskap detaljert for perioden 1-13, regnskapsår Budsjettet vil da vises i høyre kolonne, og er lett å sammenligne med regnskapspostene. (Hvis det skjer endringer i budsjett, kan dette enkelt redigeres i Mamut senere). Budsjettet bør settes opp etter de aktuelle regnskapspostene dere bruker i Mamut, da dette gir et felles system for undergruppene og enklere vurderingsgrunnlag for tildeling av midler. Dette kan også gjøres i Excel / Word om dere av noen årsak ikke vil levere i Mamut. Annet skjematisk oppsett kan redegjøres for i tillegg, i søknad om ordinære midler eller kommentar til budsjett.

8 Kommentar til budsjett 2015 TSI Undergruppe Her skriver dere ryddige og kortfattede kommentarer til budsjettpostene. Dette er vedlegg til søknad om ordinære midler. Det er ikke uvanlig at det skjer endring av budsjett i løpet av året, men det er planen for året her og nå som er utgangspunktet og bør kommenteres. Dersom det skjer endringer underveis i året, skal dette meldes fra om. Det vil si: Dersom dere har søkt og fått innvilget kroner i støtte til et spesifikt mesterskap, men velger å ikke dra står dere ikke fritt til å disponere kroner til noe helt annet.

9 Søknad om ordinære midler 2015 for TSI Undergruppe Søknaden er Hovedstyrets viktigste hjelpemiddel under fordeling av tilskudd. Husk også at en godt gjennomarbeidet søknaden vil i aller høyeste grad være til gruppens egen fordel. Søknaden bør kunne så for seg selv, uten at man må lese årsmelding og evt. andre dokumenter for å forstå innholdet. Et unntak er budsjettet med dets tilhørende kommentarer. Dette innebærer å redegjøre kort og konsist for historikk, planer for året, medlemmer. Det bør framgå tydelig hva de forskjellige midlene skal brukes til: o o o Sørg for et ryddig oppsett Vis tydelig beløpet dere søker om. Hold dere innenfor fordelingsnøkkel. Husk: Dere kan kun legge til grunn budsjettposter med tilskudd fra Hovedstyret innenfor de utgiftsposter TSI støtter. Dette skal spesifiseres. Det vil si at en søknad av typen: «Vi har budsjettert med i inntekter og i utgifter. Vi søker TSI om » vil ikke bli innvilget. Hvis undergruppen ikke formulerer hvordan de skal disponere midlene de søker om i henhold til TSI retningslinjer, kan vi heller ikke tildele midlene. Tenk gjennom hva som er sannsynlig aktivitet i året som kommer, hva dere har mulighet til å søke om, og hva dere faktisk trenger. Vis initiativ til å generere alternative inntekter selv gjennom dugnad, sponsoravtale, grasrot. PS! Det er friluftsåret 2015 i år, og vi tar imot initiativ til aktivitet i denne forbindelse!

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Regnskapskurs for små foreninger

Regnskapskurs for små foreninger k u r s Regnskapskurs for små foreninger foreninger foreninger Regnskapskurset for små foreninger gir en kort innføring i grunnleggende regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige og ledere i små

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Brukerveiledning til korpsdrift

Brukerveiledning til korpsdrift Brukerveiledning til korpsdrift Innledning Etter en lang utviklingsperiode har NMF nå lansert nye tjenester for korpsdrift på nett. Dette dokumentet vil utvikles etter hvert som mer funksjonalitet legges

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Kassererveiledning Revidert 2014

Kassererveiledning Revidert 2014 Kassererveiledning Revidert 2014 1 NY KASSERER: SLIK KOMMER DU I GANG!... 6 2 KASSERERVETTREGLENE... 6 3 SJEKKLISTE VED INTERNREVISJON... 7 4 LOVER OG STATUTTER... 9 5 DITT ANSVAR I NTNUI... 9 5.1 GENERELT

Detaljer

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

ØKONOMIFORVALTNING I NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB ØKONOMIHÅNDBOK For Styret, Komiteer og Avdelinger Vedtatt av styret i NBSK 18.08.2011 Gjeldende fra 2011 1 Innhold 0 INNLEDNING... 5 0.1 Formålet med økonomihåndboka... 5 0.2 Målgruppe... 5 0.3 Oppbygging...

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag

Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente. Sammendrag Retningslinjer for Frifondfordeling i Juvente Sammendrag På side 1 og 2 i dette dokumentet finner du et sammendrag av Juventes retningslinjer for Frifond. For at du på vegne av laget skal kunne søke om

Detaljer

Økonomisk månedsrapportering rutinebeskrivelse for tjenesteledere og virksomhetssjefer

Økonomisk månedsrapportering rutinebeskrivelse for tjenesteledere og virksomhetssjefer Økonomisk månedsrapportering rutinebeskrivelse for tjenesteledere og virksomhetssjefer Bakgrunn Høsten 2014 nedsatte Rådmannen en styringsgruppe som bl.a. skulle vurdere den regnskapsrapporteringen som

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2011 Aikido !""# #$ ###%&# ' ()%$(*(+#%,,##-.%#//,$ ##/$ $ /#$,,,$ 0$#., 1#12$%, % 3' ()%#/ 24. 5# #2$$$,$

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer