Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015. Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015 Dette dokumentet inneholder de mål og satsingsområder Hovedstyret 2014/2015 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2014/2015 skal jobbe med å oppnå disse mål, og håper at fremtidige hovedstyrer vil fortsette arbeidet. Det legges frem fire satsingsområder fra Hovedstyrets side: Abakuskontoret, forbedrede opptaksrutiner, økt satsing på erfaringsoverføring og bedre samarbeid med andre styrer på linjene våre. Videre står det skrevet om hver komités interne strategiske mål. Innholdsfortegnelse 1. Hovedstyrets mål 1.1. Kontorgruppens mål 1.2. Opptaksrutiner 1.3. Erfaringsoverføring 1.4. Samarbeid 2. Økonomiske mål 2.1. Oppfølging av økonomiansvarlige 2.2. Offentliggjøring av regnskap 3. Komiteenes mål 3.1. Arrkom 3.2. backup 3.3. Bedkom 3.4. Fagkom 3.5. LaBamba 3.6. PR 3.7. readme 3.8. Webkom

2 1. Hovedstyrets mål 1.1 Kontorgruppens mål Kontorgruppens formål er å arbeide for at Abakuskontoret skal være et naturlig samlingspunkt for alle Abakus medlemmer. Kontorgruppen skal arbeide med å opprette et koppesystem på kontoret. Kontorgruppen skal utvide spilltilbudet på kontoret, det vil si både video og brettspill. Kontorgruppa skal jobbe for å forbedre samarbeidet med Abakus interessegrupper, gjerne i form av målrettede arrangementer. Kontorgruppa ønsker å ta initiativ til lavterskelprosjekter som alle Abakus medlemmer kan velge å bidra til. Kontorgruppa skal oppfordre til og tilrettelegge for lavterskelarrangementer uten krav om påmelding. 1.2 Opptaksrutiner Hovedstyret ønsker å rydde opp i gamle opptaksrutiner, slik at nye søkere opplever et ryddigere møte med Abakus og at det blir et bedre samsvar mellom kandidatenes og komiteenes ønsker. Endre formen på opptaksprosessen. Gi mer og bedre informasjon til søkerne om komitéene og opptaksprosessen. Ta større hensyn til søkerens ønsker. Leder trioen skal klargjøre en mest mulig fullstendig kandidatfordeling før Hovedstyrets fordelingsmøte. 1.3 Erfaringsoverføring Hovedstyret ønsker å forenkle overgangen mellom to skoleår og passe på at en god erfaringsoverføring er mulig å gjennomføre selv om mange personer skiftes ut. Innføre årshjul for hver enkelt komité og Hovedstyret der alle faste årlige hendelser og rutiner er skrevet inn. Passe på at overgangsperioden inneholder minst tre møter med både gamle og nye HS, samt en ledertrening i regi av backup. Oppfordre alle komiteene til en utvidet bruk av erfaringsskriv og interne wikisider.

3 Oppfordre alle komitéene til å bruke sine aktive panger mer aktivt. 1.4 Samarbeid Hovedstyre ønsker å bedre samarbeidet mellom Abakus, XCOM og itdagene for å sikre en kontinuitet i alle ledd. Abakus skal stille hosting av nettsider, mailinglister og internwiki til disposisjon. Abakus skal blæste for styrevalgene på abakus.no og Abakus Facebooksider. Abakus skal dele erfaringer rundt komitéarbeid med styrene. 2. Økonomiske mål 2.1 Oppfølging av økonomiansvarlige Økonomiansvarlig ønsker å fortsette med god oppfølging av kassererne, og jobbe for mindre feil i regnskap underveis i løpet av året. Holde månedlige møter med kassererne. Gjøre rutine på at kassere skal ha ført alle transaksjoner, og sjekket at de stemmer på månedlig basis. Gjøre det mer åpent for en hverdagslig dialog mellom økonomiansvarlig og kasserere, samt tidligere økonomiansvarlig, for å forebygge småfeil i regnskapet underveis. 2.2 Offentliggjøring av regnskap Økonomiansvarlig skal følge opp jobben som har blitt gjort rundt offentliggjøring av regnskapet og vurdere om videre tiltakt skal gjøres Skaffe full klarhet i hvilke poster det er nødvendig å inkludere i regnskapet, og hvilke som kan slås sammen.

4 3. Komiteenes mål 3.1 Arrkom Arrkom skal jobbe for at nye studenter får en optimal og trygg studiestart under fadderukene ved å tilby et program som passer for alle. Arrkom skal jobbe for at ingen sosiale arrangementer går i underskudd i forhold til budsjett. Arrkom skal i større grad jobbe med å forbedre arrangementene ved hjelp av tilbakemeldinger fra deltakerne. Arrkom skal jobbe for å tilby mer varierte arrangementer ved å ha større fokus på ikke alkoholholdige aktiviteter. Arrkom skal sørge for at ingen sosiale arrangementer kolliderer med andre Abakus aktiviteter gjennom et tettere samarbeid med de andre komiteene. Arrkom skal sørge for å opprettholde nåværende samarbeid med andre linjeforeninger i tillegg til å være åpne for nye samarbeid. 3.2 backup Alle backups medlemmer skal delta på minst ett møte eller workshop i semesteret, i regi av sin tidligere komité. backup skal forbedre Abakus sine rutiner i forbindelse med utgående medlemmer og alumni. 3.3 Bedkom Bedkom skal ha en maksimal responstid på mail på 2 dager. Bedkom skal forbedre opplæringsopplegget for nye Interkommedlemmer, Interkom Trainee. Bedkom skal gi bedriftene enda tettere og mer personlig oppfølging. Bedkom skal arbeide for å forbedre Interkomsamarbeidet. Bedkom skal i større grad variere bruken av spisestedene. Bedkom skal forbedre rutinene for intern informasjonsflyt. 3.4 Fagkom Fagkom skal ha minst 80 % oppmøte i snitt på sine arrangementer Fagkom skal jobbe for å ha varierende tema på kursene vi arrangerer. Fagkom skal gjøre JavaZone Academy, Sikkerhet og Sårbarhet, AbaLine Lightningtalks og introduksjonskurs i Git til årlige arrangementer. Fagkom skal ha minst ett ikke faglig kurs hvert semester. Fagkom skal etter beste evne supplere det faglige tilbudet til NTNU, ved å arrangere kurs som er relevante for fag, prosjekter og oppgaver på skolen.

5 3.5 LaBamba LaBamba skal planlegge og gjennomføre sitt 30 års jubileum. LaBamba skal de kommende semesterene ha som delmål om å gradvis pusse opp kjelleren, slik at den blir et enda triveligere sted å være. LaBamba skal fortsette å arrangere de tradisjonelle arrangementene, samt satse på nye arrangementer som når ut til flere Abakusmedlemmer. LaBamba skal jobbe videre med AbaCash, i samarbeid med backup, for å lage et bedre system som sørger for mindre svinn og som er mer effektivt. LaBamba skal arbeide for å øke salget ved hjelp av salgsstatistikk og premier. 3.6 PR PR skal jobbe for å opprettholde og videreutvikle Abakus grafiske profil. PR skal fokusere på at linjeforeningen er synlig, både innad og utad. PR skal bli flinkere til etterpromotering av arrangementer på sosiale medier. PR vil fortsette det gode samarbeidet med komiteene og forbedre oversikten over deres begivenheter for å sikre at vi kan levere tidsnok. PR vil gjerne jobbe mer med egne prosjekter og finne på nye og alternative markedsføringsmetoder. PR skal bruke intern opplæring i form av workshops for å øke kvaliteten på produktene våre. 3.7 readme readme skal ha tidlig layoutopplæring for de nye medlemmene. readme skal forbedre planleggingen av framside. readme skal fortsette å forbedre samarbeidet med PR. readme skal ha fokus på fotografering. readme skal jobbe for bedre deltakelse i konkurransen. readme skal finne temaer for flørten som gjør det lettere å delta. 3.8 Webkom Webkom skal ferdigstille APIet til Abakus.no, slik at både Abakusmedlemmer og Webkom selv skal kunne ta det i bruk på lik linje. Webkom skal bygge opp på nytt, innen siden skal tas i bruk sommeren Webkom skal fortsette med innovative prosjekter som bidrar til resten av Abakusmedlemmene på en god måte, og jobbe med å gjøre dette synlig.

6 Webkom skal restrukturere det nåværende serveroppsettet og gjøre det enklest mulig for eksterne parter, som itdagene, XCOM og Datakameratene, å ta i bruk serverne.

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer 1 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

Referat fra Abakus Generalforsamling 2014

Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 kl 1624 Leder kommer med praktisk info: Har alle registrert seg og fått stemmelapp? Alle har det. Det er viktig å registrere seg av og på når man forlater rommet.

Detaljer

Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015

Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015 Referat fra diskusjonskveld 20. februar 2015 Ordstyrer: Martin Hallén Referent: Kristine Steine Merk at sitatene under ikke er ordrett gjenfortalt. Kommentarer og lignende kan mangle. Forbehold om feilsitering.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referent og kontorvakt: Trym er referent og Hallén kontorvakt/kakebaker Ikke tilstede: Ek (syk, nestleder kunne ikke stille) Vinstraff: Fincken øl x4 for å komme for sent,

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 09.04.2015

Referat Hovedstyremøte 09.04.2015 Referat Hovedstyremøte 09.04.2015 Referent: Gaute Ikke tilstede: Fincken, Thomas Info fra leder Møte med Hackerspace og Online i dag for å prate om opptak til Hackerspace. Samordnet registermelding Må

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referent: Ingrid Ikke tilstede: readme Info fra leder Diskusjon blant linjeledere om arrangering av fadderperiode Quak lurer på om man skal ha felles arrangering av fadderperioden

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 27.03.2014

Referat Hovedstyremøte 27.03.2014 Referat Hovedstyremøte 27.03.2014 Referent og kontorvakt: Trym Ikke tilstede: Astri Marie Ravnaas og Martin Ervik Vinstraff: Runde rundt bordet Arrkom: Bedkom: Fagkom: LaBamba: PR: readme: Webkom: Nestleder:

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 23.04.2015

Referat Hovedstyremøte 23.04.2015 Referat Hovedstyremøte 23.04.2015 Referent, ukesmail og kontorvakt: Mats Ikke tilstede: Info fra leder Linjeledermøte Snakket om: Opptaket til linjeforeningene Tilbudet linjeforeningene gir til studentene

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 1 Formål 1-1 Linjeforeningen EMIL er Energi og miljø-ingeniørenes linjeforening. Linjeforeningen EMIL ble stiftet 28. september 1998. 1-2 Hensikt EMIL søker å

Detaljer

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 7.1 ble benyttet til å nekte medlemmer av Online sitt Hovedstyre adgang til Generalforsamlingen. I ettertid

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 17.09.2015

Referat Hovedstyremøte 17.09.2015 Referent: Stein Otto Referat Hovedstyremøte 17.09.2015 Ikke tilstede: Henrietta Info fra leder Vært på Bedex Smertefullt å ikke være på møte, men det gikk jo tydeligvis greit Ledertrening I dag med CEO

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur

Høringspapirer. 39.ordinære generalforsamling. Innhold. - Handlingsplan høst 2014. - Lån til ASF. - Revidering av organisasjonsstruktur Høringspapirer 39.ordinære generalforsamling Innhold - Handlingsplan høst 2014 - Lån til ASF - Revidering av organisasjonsstruktur HANDLINGSPLAN FOR KVARTERET HØSTEN 2014 OM HANDLINGSPLANEN Generalforsamlingen

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 26.02.2015

Referat Hovedstyremøte 26.02.2015 Referat Hovedstyremøte 26.02.2015 Info fra leder Holdt foredrag for Studentmållaget om frivillighetskulturen i Trondheim Fikk lue og genser. Sykt fornøyd! Hyggelig gjeng! Ny og gammel leder skal på møte

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2015

Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2015 Arbeidsprogram for Elevrådet ved Oslo katedralskole 2015 Vedtatt på Elevrådets årsmøte torsdag 12. februar 2015 Arbeidsprogrammet definerer hva elevrådet skal jobbe for gjennom året. Styret har til oppgave

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling

Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 1 Det Akademiske Kvarters 39. Ordinære generalforsamling 12.05.2014 DATO 16:00 TID Tivoli STED Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 28.10.2014

Referat Hovedstyremøte 28.10.2014 Referat Hovedstyremøte 28.10.2014 Referent og kontorvakt: Hallvard er referent og Finckenhagen er kontorvakt/kakebaker Ikke tilstede: Hallén (syk, nestleder holder møtet) Vinstraff: Andreas 1xØL Info fra

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Innhold Innledning - prioriteringer... 3 a) å øke satsningen på likemannsarbeid... 3 b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid...

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb

Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb Klubbplan for 2006-2010 Arendal kajakkubb Denne planen ble vedtatt på årsmøte 01.02.06 Revidert: 17.01.2008 Ved Styret 2005 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Status rapport pr. 01.01.07... 3 3 Hva

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018)

Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) HØRINGSUTKAST Strategi- og tiltaksplan for internkommunikasjon (2015-2018) Innhold 1. Innledning..3 1.1 Formål... 3 1.2 Overordnede dokumenter... 3 1.3 Ansvar... 3 2. Visjon og mål... 4 2.1 Visjon... 4

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer