Referat fra Abakus Generalforsamling 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Abakus Generalforsamling 2014"

Transkript

1 Referat fra Abakus Generalforsamling 2014 kl 1624 Leder kommer med praktisk info: Har alle registrert seg og fått stemmelapp? Alle har det. Det er viktig å registrere seg av og på når man forlater rommet. Det er lov å benke statutter. Satutten for benking leses opp. For at det skal være så ryddig som mulig så oppfordes det til å benke folk på benkepunktet i dagsorden. Hvis man benker noen så blir kandidaten spurt om han/hun vil stille. Hvis de sier nei slipper de å holde appell osv, går ikke an å stemme på kandidaten. Noen motstiller jeg forslaget på basis av at det ikke er vanlig praksis i Norge. Diskusjonen utsettes generalforsamlingen er ordentlig i gang. Det påpekes at i statuttene så står det at ingen kan pålegges verv, og at kandidater ikke kan tvinges til å stille. Det presiseres at i det tilfelle kan kandidaten som ikke vil stille takke nei etter av å ha blitt valgt. Hull i statuttene: Ny leder og nestleder skal ha deltatt aktivt i seks måneder før valget. Henviser til referatet i fjor, da genfors 2013 godkjente at at endringen nestleder splittes i to og alle endringer som følger i statuttene. Dette hullet er altså bare en forglemmelse fra hovedstyret sin side og det skal egentlig stå leder, nestleder og økonomiansvarlig i statutten. Ny leder eller nestleder må ha vært aktiv i minst seks måneder før. Det mangler én dag, for at dette skal gjelde for Andreas Ystmark, spm stiller til nestleder. Det påpekes at dette er en følgefeil fra fjordårets endringer, da genfors ble flyttet frem en måned fra det som var vanlig før. Godkjenning av dette skjer når genfors er offisielt igang. Praktisk info om mat: det blir pizza kl Endring i dagsorden. Webkom presenterer nytt stemmesystem flyttes fra punkt 8 til 4. Benking flyttes til etter punkt Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkallingen godkjennes ved akklamasjon Teksten på dagsorden endrer farge slik at den er leselig Dagsorden godkjennes ved akklamasjon

2 Det er pause ca 1,5 time inn i genfors halvtimes pause ved pizza etter dette bestemmes pauser ved avstemning 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver Tellekorps: Astri Marie Ravnaas, Juul Arthur Riibe Ruihaugen og Tibor Vukovic Tellekorps godkjennes ved akklamasjon Referenter: Tuva Dybedokken og Marit Rudlang Referenter godkjennes ved akklamasjon Protokolloverskrives Odd Magnus Trondrud, Astri Marie Ravnaas, Nicolai Eeg Larsen og Marit Marit Rudlang Punktene diskutert før godkjenning diskuteres når de aktuelle problemene kommer opp i dagsorden. 3. Gjennomgang av regnskap, strategidokument og årsberetning for 2013 Arrkom: Går sin vante gang bedre samarbeid med andre linjer: Pareto med på låvefesten, Online. Spørreskjema på hvert arrangement. Folk har lagt ut store summer fra egen lomme, fått til visakort sammen med økomoniansvarlig. Bedre edruarrangement: Bowling kommer. Ingen oversikt på lageret, men det skal de få. Ingen spørsmål. Arrkoms Økonomi Immball største del av budsjettet: ikke brukt mer enn det som er budsjetert. Immball gikk i pluss pga flere gjester, ubrukte bonger. Helgesamling over budsjett: dårlig kommunikasjon. Fotball turnering: gikk veldig greit. UKA i høst, så ingen ekstra arrangementer. Ingen spørsmål. kl 1647 Arrkoms regnskap og årsberetning godkjent ved akklamasjon Backup Jobber proskjetorientert Abacash Ledertrening med Bearingpoint. Interessegrupper: Flere, noe penger som ikke har blitt brukt. Abakus Utland: ferdig utviklet. Hackerspace: IDI har tenkt på noe lignende (har delegert kr til gadgets), åpner

3 tirsdag om to uker. Rekruttering Kickstart, helgesamling Abakus Orden Hva er det: hedersbetegnelse. Fordi flere medlemmer fortjener ros for hva de gjør i Abakus. Flere tradisjoner i Abakus. Felles arena for utgåtte Abakusere, Alumni. Lite som skjer som æresmedlemmer. Ikke noe økonomiproblem for Abakus. Står helt selvstendig fra Abakus. Spørsmål: Burde det være generalforsamling som opprettet Ordenen? Ble tatt opp. Står i stratgidokumentet som HS og backup har skrevet. Det var et intiativ fra æresmedlemmer, og det er strengt tatt ikke nødvendig. Regnskap: Interessegruppene har tjent penger: Adlib fikk støtte. Ellers ikke noe å nevne, hold seg til budsjett. kl 1658 Årsberetning og regnskap godkjennes ved akklamasjon. Bedkom: Holdt nesten like mange bedpreser som i fjor. Men UKA kuttet ned litt. Opplærning: Trainee gjort en jobb med det. Bespisning på bedpres 5 nye steder. BedEx prosjektet mer inn i komiteen Hat tiligere gått litt på siden. Fast post på møtene Ikke gjennomført karrieresidene. Straks ferdig. Regnskap: Sosialeutgifter, ser stor ut pga alle inntekter går til interkom. Vann til bedrifter Ikke brukt ringeutgifter kl 1702 Akklamasjon, Bedkom godkjent. Fagkom: Følge opp bedrifter i forhold til kurs Mål på 80 % oppmøte på kurs, hadde 88 % oppmøte! Flere utradisjonelle arragementer Flere ikke faglige kurs. Matlaging Gitkurs med poetene Ølbryggekurs

4 Demokurs med poetene Synlig med opprettelse av kollokvier Nye bedrifter, for å få variasjon og sikre bedre tilbud Økonomi: Sosialtgifter er standard. Grafen er ikke riktig: Hovedutgiftenen er Ølbryggekurs Matkurs er en stor utgift Uforutsigbart med utgifter kl 1709 Godkjent ved akklamasjon. Interkom Eksamenslunsjer er blitt solgt (ny pakke). Se pakkeoversikt Gått mye i pluss kl 1710 Godkjent ved akklamasjon Labamba: Gå vekk ved fast åpningstid, satse på store fester Føler man har fått til dette veldig bra. Hatt store fester. Under UKA var det mindre aktivitet. Statse på lavterskel arrangementer. Har hatt de tradisjonelle festene. Helt nytt anlegg og nytt lys Oppussing pågår. Økonomi: Solgt for mer penger og kjøpt inn for mindre Alle utgifter untatt vareinnkjøp Sprengt budsjett pga kjøp av UV lys kr kl 1715 godkjent ved akklamasjon PR:

5 Viderutvikling av abakus sin grafiske profil Pins til fond styre Logo til kontogruppen Plakater, og keychains Facebook for å nå ut til studentene Ludøl filmen til LaBamba Etterpromotering lagt ut bilder på facebook AbaShop største proskjekt Navngivning på varene i AbaShop de prøvde å være morsomme. Økonomi: Håvard Fagervold ny nestleder, presenterer budsjett. Kofi ikke til stede. Hovedkostnad daljer, faner osv. Litt over budsjett Gensere søkt fond Mye søking i fond på ting som ikke var budsjettert kl 1720 Godkjent ved akklamasjon Readme: Lager utgaver Nytt er deadlines, men de kommer litt ann på NTNU trykk Fornyetavtale med accedo Kurs med PR Mer sladder til S&N. Ryktet snapchat Jubileum: ny grafisk profil Økonomi: Brukt ca 6000 mer enn busjettert: sene fakturaer fra NTNUtrykk, går egentlig på fjordårets budsjett. Litt mer på bespisning på arbeidskveld kl 1723 Godkjent ved akklamasjon Webkom: Bedre opplæring av de nye Holder å på utvikle en ny API satser på å ha et API som mange kan utvikle kule apps på. Stemmesystem Håper å ta i bruk i dag Skrive om ny i Trondheim Blogg

6 Økonomi: Økonomiansvarlig for Abakus presenterer, kasserer ikke tilstede. Holdt seg innenfor sitt budsjett kl 1726 Godkjent ved akklamasjon HS: Kontor naturlig samlingsted Åpnet for alle Engasjement Orden Diskusjonskveld Offentliggjøre budsjett Jobber med det Økomoni: Mest daglig drift av Abakus kl 1729 Godkjent ved akklamasjon Kontorgruppen: Flyttet Kjøpt nye greier Mest mulig ut av det vi har Presentasjon av ansvarsområder i kontorgruppen: Leder/minibar ansvarlig Økonomiansvarlig Sosialansvarlig Mailansvarlig Jobber for TV det kommer en TV, snart Har fått budsjett, det hadde ikke det i fjor Godkjent ved akklamasjon TOTAL økonomi Mye i pluss Overføringen til fondet er på til fondet kl 1736 Abakus sitt regnskap blir godkjent ved akklamasjon

7 kl 1736 PAUSE kl 1750 Starter 4. Webkom presenterer nytt stemmesystem Webkom forklarer hvordan det nye stemmesystemet fungerer. Demonstrasjonsavstemning om mat Det presiseres at det kan stemmes blankt hvis webkom lager det som alternativ, det skal de gjøre. Verifiseringsfunksjon: det kan verifiseres tre ganger per bruker per avstemning. Du får tre nye verifys hver gang du reseter avstemningen. Tanken er at dette systemet skal være erstatning for urnevalg. Det skal da brukes på alle valgene Vi kan bytte mellom lukket og åpent valg, med og uten kakediagram. Ingen spørsmål eller kommentarer om bruken av stemmesystemet. Kommentarer til stemmesystemet: Takk til webkom for åpenhet rundt stemmesystemet, synes det er bra og at det kan fungere. Kommet frem til fire grunner hvorfor vi ikke skal bruke stemmesystemet: trivielt for webkom å finne ut hvem som har stemt hva pga timestamp og sjekke reciept mot det. Det er ingen av oss som kan garantere at webkom ikke sender en mail om hva du har sendt når du sender inn stemmen din. CSRP Man må logge inn for å stemme. Vil ikke stemme i dag hvis dette systemet blir tatt i bruk. Diskusjon: Man må ha tillitt til noen, webkom har allerede masse tillit fra folk fra før. Det er noe annet å holde på informasjon om klassetrinn osv. enn hvem man skal stemme på ved valg. Det handler ikke om tilliten til webkom i dag, men om fremtidige holdninger hvis systemet forblir slik det er, og fremtidige webkom og hvordan det kan misbrukes.

8 Det er veldig bra at det blir satt fokus på hull i sikkerhetsystemet, uansett om vi bruker det eller ikke Webkom har en god grunn til å forbedre systemet, uansett om det går gjennom eller ikke. Spørsmål: snakket om på diskusjonskvelden at man vil følge med på avstemningen. Presisjon: at man kan logge seg inn og sjekke hva andre har stemt. Hovedstyret kan logge seg inn som andre brukere, men det vil merkes fort av brukerene. Det er kun tellekorpset som kan legge til folk i avstemningen. De har kun registrert de som gikk inn i rommet. Hva skjer? Diskusjonen fortsetter, deretter blir det holdt en avstemning avstemning. Hva skjer da med personen som nekter å stemme? Kan han stemme vanlig? Da får tellekorpset vite hva Herman har stemt, og han mister anonymitet. Hvis han ikke vil stemme kan vi ikke tvinge han til det. Ser ikke helt fordelen ved å stemme digitalt. Forslag om å stemme digitalt og ikke digitalt, hybridløsning. Synes det er rart at genfors må føye seg etter meningen til én i salen. Forslag om en votering på om det skal stemmes ved det nye stemmesystemet: Hvis det går gjennom fortsetter diskusjonen. Hvis ikke er den uvesentlig. Bør settes en minste grense på personer som bruker urnevalg hvis man skal bruke hybridløsning. Hadde det vært mulig å vise Herman kildekoden? Ja, det er mulig Heman vil gjerne se kildekoden, og hadde blitt beroliget av det. Problem er at man må logge inn Konstruktiv kritikk Ha en hash på ti tall på arkene vi bruker i steden for å logge inn. Mange panger som har tilgang til logger på Abakus.no.

9 Hvis generalforsamlig sier ting er greit, er det greit at dette standarer som skal brukes i mange år fremover. Å spare tid, men det har egentlig ikke blitt spart så mye tid. Vi har brukt masse tid på dette. Avstemming om vi skal ta i bruk stemmesystemet. Hva slags flertall skal vi ha. Man kan oppnå en situasjon der 51 % godkjenner, mens resten ikke vil det. Det er folk som ikke kan stemme da. Det stemmes for om valget skal vinnes med ⅔ flertall. Det ble surr, og det godkjennes ved akklamasjon at vi må ha ⅔ flertall på webkom sitt nye stemmesystem. kl 1831 godkjent ved akklamasjon, må ha ⅔ flertall for å bruke det nye stemmesystemet. Stemmes for om vi skal ta i bruk om webkom sitt stemmesystem. Opptelling av alle i salen, pga avik i loggen. Det blir lukket valg. kl 1841 Det var over ⅔ som stemte for, så vi tar i bruk det digitale stemmesystemet. Det går an å feste i strategidokumentet at webkom må jobbe med å dekke sikkerhetshullene. Det spørres om man kun kan bruke det på deler av avstemningene, typ kun statutter. Hva skjedde med hybridløsningen skal det åpnes for at noen kan stemme på papir? Man burde kunne holde seg til generalforsamlingens avgjørelse. Det har ikke blitt gjort noen avgjørelse på å ikke bruke hybridløsning. Forslag: vi tar bruk det elektroniske stemmesystemet, hvis noen ikke vil bruke det elektroniske stemmesystemet kan de melde seg av og stemme på papir. Forslag om å stemme over om vi kan bruke hybridløsning. Forslag om håndsopprekning for de som ikke vil bruke det. Det blir det samme som å ikke ha lukket valg, og det kommer an på hva det skal stemmes på

10 Står det i statuttene at man ikke kan offentliggjøre resultatene? Nei. Har genfors lyst til å vite for og imot antall. Avstemming om det skal være hybrid løsning: Stemmingen skal foregå simpelt flertall, og går det gjennom er det hybrid stemming resten av genvors. Stemmeformen blir håndsopprekking. kl for, 55 mot. Det blir kun brukt et elektroniske stemmesystemet. Matpause kl 1952 Starter igjen. Kommet inn informasjon til hovedstyret i pausen. Den siste avstemingen brude ikke blitt gjort. Sist avstemingen er en diskiminering og fratar deler av genfors retten til å stemme. Dette er ikke lov i henhold til statuttene. Ikke alle føler seg trygge ved å stemme digital. Alt skal gjøres helt riktig. Det er flere som har utrykkt at de ikke kommer til å stemme pga det nye stemmesystemet. Det spørres om man skal ved akklamasjon anullere den siste avstemingen. Det er noen som motstiller seg å godta ved akklamasjon Dette er noe som genvors ikke kan vedta. Det bryter ved statuten at alle skal ha stemmerett, noe vi har gjort nå. Fordi noen ikke føler seg trygge med å stemme ved det nye systemet. Det bryter egentlig ved moralen Er det noen som steller seg i mot å gå tilbake på det gamle på avstemingen Det akklameres for å anullere den forrige avstemingeen. Det stilles et krav for at det minimum 10 stykker som må stemme på lapp. Hovedstyret skal sørge for at plassene oppfylt ved å stemme på lapper selv. Forslaget som ligger til grunn: tillate hybridstemning. Måten å stemme på må følges ut kvelden. Det blir de samme som stemmer på lapp hele kvelden, og de samme som stemmer digitalt. kl 2001 det akklameres for å bruke hybridløsnig.

11 5. readme presenterer nytt layout forslag Alle har fått readme i hånda, både gammel og ny Redesign av readme. Ønsker å endre den fysiske utgaven, bytte trykkeri. 512 utgaver ved NTNU trykk. Dette koster ca kroner. Abakus får tilbake repromidler. Repromidler er fordi man ikke ønsket at studentene skulle merke prisøkningen NTNUtrykk hadde for noen år siden. HS får tilbake kroner, det er en pott på som alle student organisasjonene kan søke på. Det er flere og flere som oppdager denne. Vi får derfor mindre og mindre penger. NTNU trykk er ikke bra. Fargene er ujevne. Får heller ikke prøvetrykk som readme bestiller. Ikke stort utvalg på ark. Bruker digitaltrykk, ikke offset. Ønsker å bytte trykkeri. Til et profesjonelt trykkeri. Grafisk sett blir alt bedre. Magasinet ble mer attraktivt. Repromidlene kommer i Hovedstyret sitt budsjettt. Forslaget er å bytte trykkeri ut året. Grunnen til at det tas opp i genvors er fordi budsjettet ble godkjent på budsjettkveld og den totale økningen i budsjett er på over kr som i følge statuttene Hovedstyret ikke kan godkjenne. Hvorfor kan ikke readme får flere annonser nå. Det er ikke de vi brenner for. Interkom har ansvar for annonser. Når vi fikk farge fikk vi flere annonser. Kan ha tilfeldigheter, men kan også være en sammenheng. Det er ikke bare å bytte papir. Det er mange bakdeler ved å bruke NTNU trykk. Hovedpoenget til readme er å lage avis. Ikke egentlig å skaffe annonser. Offline er nesten bare annonser. Opplaget har ingenting å si. Småpenger. Vi brenner for å lage en avis. Men hvorfor da legge mer tid for å finne annonser. Readme er abakus sitt ansikt utad.

12 Annonsetak på 1,5 side per utgave. Readme spør om å utvide abakus sitt budsjett med kroner mindre, gitt at repromidlene er like store. Men dette er lite sannsynlig Godkjenner trykkbyttet ved akklamasjon! 5. Statuttendringer 0 Definisjoner De påvirkede statuene: 3.1, 8.2.2, 8.3.1, Gjennomgang av de statutene som vil bli endret. kl 2036 Godkjennes ved akklamasjon 5. Kontingent Trenger ikke medlemskontigent. Viderfører det som ble gjort i fjor. Sender bedskjed om at vi ikke ønsker å ha en medlemskontigent i fremtiden heller. kl 2040 godkjennes ved akklamasjon 9.3. Fond Forslag om at denne godkjennes med forbehold at statuen som kreves å i endres i abakus fond sine statuter blir endret også. Hvis ikke faller denne endringen. kl 2043 godkjennes ved akklamasjon 10.2 Går mye på at fondet har har mye pengemakt. Litt klønete sagt. Ettervirkning av fjorårets store endring. kl 2048 godkjenner ved akklamasjon

13 Ikke en endring, men en forespørsel: retting av feil i statuttene Hovedstyret lover å spre dette til alle abakusere på samme måte som med innkalling til genfors osv. Samme forutsetninger som for 1. sept. 2. April kan vi legge inn de nye endringene kl 2054 Godkjennes ved akklamasjon kl 2055 PAUSE kl 2107 Satt igjen 6. Årsberetning Abakus fond Offentlig med hvor mye det er i fondet Støttet masse bra saker Har egentlig ikke brukt noe penger, bare renter. Men de har fått mer av hovedstyre. Er nå på kr 7. Statuttendringer Abakus fond Dette er statutten som fører til fall i den andre ( 9.3) kl 2111 godkjennes ved akklamasjon Ønsker å legge til om at det bør være et minimum antall medlemmer som sitter i fondstyre i Trondheim Det er viktig at de som sitter i styret er i Trondheim og vet hva som skjer og hvem de kan snakke med. Har noen innveldinger? ingen kl 2116 Godkjennes ved akklamasjon Benking:

14 Skal de kunne takke nei? Saken går i om de kan takke nei til stillingen før eller etter valget. Hovedstyre ønsker å si at man kan takke nei før. Når skal det tillattes å benke kandidater? Lov å benke helt frem til avstemning. Det er lov å benke når som helst helt frem til avsteminig, men HS ønsker at man benker på et satt tidspunkt hvis man vet hvem man vil benke på forhånd. Det spørres om kandidater kan trekke seg med en gang, før appeller starter? Ønsker avstemning. Votering: Benkede kandidater kan ikke trekke seg før etter de har blitt valgt til stillingen. Presisering: Stemmer du for vil ikke kandiater kunne trekke seg før de har blitt valgt 10 stemmer for 52 stemmer mot Benkede kandidater har lov til å trekke seg før valgprosessen. Benkede kandidater: Abakus leder: Odd Magnus Tronrud Martin Hallén Juul Arthur Riibe Rudihaugen Nicolai Eeg Larsen Sindre Berge Morten Jansrud Kristine Steine Marit Rudlang Økonomiansvarlig: Andreas Drivenes Håvard Falk Simen Jonsrud Nicklas Tideman Fondstyre:

15 Æremedlem: Tidligere økonomiansvarlig: Ann Helen Brenmo Abakusmedlem: Kjetil Aune Håvard Falk Heidi Svendsen Nina Kjekstad Magnus Jerre Marte Løge Andreas Løve Selvik 9. Valg av Abakus fonds styre Æresmedlem: Marte Berg Innset 5. klasse komtek, sittet i fondstyret i ett år, vil sitte i to år til. Erfaring fra Labamba, nestleder og økomokiansvarlig. Sittet i hovedstyret som nestleder og økonomiansvarlig i to år. Økonomiansvarlig i IT dagene, turansvarlig i XCom. Funfact: brukt mer enn et døgn på økonomikvelder. Odd lurer på hva hun skal gjøre når utseendet begynner å falme? ingen kommentar. Det påpekes at det kan være lurt å votere på alle disse valgene. Det er for mange på listen. Navneopprop. Det er 73 til stede og det stemmer med antallet på nett og på lapp. Vanligvis har det ikke blitt offentliggjort antall stemmer til hvert av valgene. Er det noen som ikke vil at det skal bli gjort? Det er det. Avstemning på om antallet skal fortelles til genfors: Blir ikke offentliggjort. kl 2207 Marte ble valgt, alle klapper. Tidligere økonomiansvarlig Emilie Engen Er på utveksling i Afrika, dårlig nett ville ikke skype. Astri tar talen. Men Ann Helen får snakke først, så slipper hun å ha på hørselvern etterpå.

16 Ann Helen Stilte ikke i utgavngspunktet fordi hun jobbet med genfors, glemte det. Har vært økonomiansvarlig i Fagkom, Hovedstyret, ITdagene. Vil gi noe tilbake til Abakus, har god innsikt i Abakus sin økonomi. Kommer ikke til å forsvinne ut av abakus selv om hun kanskje utveksler. Ann Helen slipper hørselvern, fordi hun har lest apellen i sakspapirene uansett. Emilie Engen se sakspapirer Ann Helen kommer du til å fortsette å jobbe like hardt fremover? Ja, kommer til å jobbe masse kl 2222 Ann Helen ble valgt til stillingen tidligere økonomiansvarlig Abakusmedlem Forslag om at utspørringer skal skje uten headset, variere de som starter for at det ikke skal bli samme greia hele tiden Er det lov med direktespørsmål til kandidater? ja, men alle skal få muligheten til å svare hvis de vil. Åpen avstemning på om spørrerunden skal være uten klokker kl 2232 Med 46 stemmer for, åpnes spørrerunden. Kjetil Aune 2. kl data, takk for å bli benket. Medlem av Arrkom første år, medlem av ITdagene. Hatt et år uten komite, nå et år med komite. Ser saken fra begge sider, fordel for når man vurderer søknader. Abakus er verdens eller hvertfall NTNUs beste linjeforening, og Kjetil vil gi tilbake til Abakus. Veldig engasjert og liker å ta initiativ. Håvard Falck Fagkom, 1 klasse, veldig opptatt av å bruke pengene til abakus på en fornuftig måte slik at abakuserne kan få det beste tilbudet mulig. Bra hvis man vil være med i fondet. Grunnen til at han ikke søkte til stillingen var at det var lite info, men er glad for å ha blitt benket. Vil være med å realisere interessene til alle i Abakus, bruke pengene på en fornuftig måte med gode følger for fremtidige abakusere. økonomiansvarlig på russebussen, personlig økonomi ikke så mye å skryte av, men det kan han lære seg. Tror han er i stand til å ta gode avgjørelser på veiene av fondet.

17 Andreas Løve Selvik Løve, første år i fagkom, deretter økonomiansvarlig i Fagkom, er med i backup hackerspace. Stort fond, derfor burde man bruke pengene på hensiktsmessige ting, saker av verdi for alle i Abakus. Bruke de på større fremsiktsmessige ting. Diskutere hvor fondet skal ende. Det hadde vært gøy å sitte i fondet og ordne dette. Kritisk og kan være med å se at pengene blir brukt på gjennomførbare ting. Kandidatene er under spørrerunden henvist til slik: H Håvard Falck, L Andreas Løve Selvik, K Kjetil Aune. SPØRSMÅL H&L, hvorfor stemme på hverandre? H : Dere burde stemme på Løve fordi han har vært nestleder i Fagkom og har bra erfaring. L: Håvard er flink til å gjennomføre oppgaver og har masse meninger. L, hvordan være med i fondet når dere vil søke på fondet(hackerspace): L: vi har fått masse penger av IDI, så det er ikke noe problem, prøve å være upartisk. Alle, det er ikke så masse søknader, hvordan forbedre dette? L: senke terskelen for å søke, oppfordre interessegrupper til å søke, lage søkefrister for å presse folk til å søke. H: Samme som L, forklare mer om hvor listen ligger for at fler skal søke. K: Fomidle at fondet eksisterer gjennom forelesninger, sosialemedier osv. Hva skjer med at man ikke kan svare på andres svar? da kunne de jo likesågodt ha hørselvern? De får ta det i avsluttningsapellen. Alle, Hva er fornuftig pengebruk, langsiktig eller random: L: Vil investere i noe som varer lenger, typ hytte, men da er det masse vedligehold. Mer type pusse opp LaBamba eller noe. K: Langsiktig er bra, men det er viktig å ta opp ting som vil gangne abakusere her og nå. Best med begge deler. H: For begge deler, kommer også an på hvor mye inntekter man har. Fondet skal også finnes for fremtidige generasjoner. Mer skepsis til saker som kun er engangstilfelle. Dette er sånn han tenker nå, kan hende det endrer seg etter å a sittet en stund. Alle, tanker om statuttendringen fondet skal jobbe for at det er tre eller flere styremedlemmer i trondheim, gjelder dette for dere fremover. K: vil gjerne ha et semester i utlandet, men hvertfall ikke før om et år. H: Går i førsteklasse, vil derfor henge i trondheim så lenge det ikke er ferie. L: Skal utveksle neste år.

18 Alle, saldoen stor vekst eller bruke pengene? H: Det er sykt mye penger: vi kan bruke MYE mer enn det som ble brukt i år. Ble jo ikke brukt annet enn renter. L: Ser for seg en minimumsaldo man står på, slik at det kan være en potensiell buffer i fremtiden. K: Vil ha en strategiplan, greit med et fond, men pengene skal jo tilbake til studentene. Alle, folk er her engasjerte, hvordan få med fler folk som ikke allerede er engasjerte (den jevne abakule) L: Få søknader, så vi kan være snille og ha lav terskel for å søke. K: Få ordet ut til så mange som mulig, komite og ikke komite lite info, spre det til ikke komitemedlemmer også. H: snakket med vennene sine, de trodde genfors bare var for komiteer. De sjekker ikke studmail og får ikke ukentlig oppdatering fra hovedstyret. Det er ikke farlig å søke på fondet. Avsluttningsapell: Håvard: Ekstremt opptatt av å ha så god linjeforening som mulig. Fondet kan være med på dette hvis vi får frem fondets formål, så alle må søke fondet. Uansett om jeg vinner eller ikke håper jeg at fondet er noe folk bruker og som det går penger ut av. Løve: Det er viktig at i starten av fondstyret så kan alle få støtte for å senke terskelen også sjerpe inn etterhvert. Interessegruppene kan oppfordres til å søke fondstyret. Lette søknadsprosesser. Kjetil: Stemmer dere på meg så kan han love engasjement. Fortsette å gjøre abakus bra og enda bedre hvis et går an. Han er engasjert. kl 2311 Avstemning, ingen gyldig kandidat. Løve går ut, ny avstemning mellom Håvard og Kjetil kl 2316 Vinner: Kjetil Aune. Pause 10. Valg av Abakusleder kl 2327 Vi setter igang igjen Simen Jonsrud blir benket, han sa nei. Martin Hallén sier ja til benkingen. Alle de andre sa nei.

19 De som stiller er Kristoffer Larsen og Martin Hallén. Kristoffer Larsen: Jeg har vært aktiv nestleder i Labamba i 2 år. Han synes Abakus er den beste linjeforening. Holdt på med Abacash og dette er noe han brenner for. Større og nye prosjekter. Mye som skjer i Abakus dette er noe han liker veldig godt. Alle abakuler skal føle de er en del av abakus. Fantastisk gøy å være en del av denne fantastiske linjeforening. Virkelig lyst å være med å viderutvikle en så fantastisk organisasjon. Martin Hallén Brukt mye tid på å tenke om han skal stille. Det jeg har vært i tvil om er alle de andre tingene jeg har lyst å gjøre, men velger å stille allikevel. Vært leder av fagkom det siste året. Veldig engasjert i diskusjoner. Nøye arbeid, lar ikke noe glippe unna om noe ikke bli gjort riktig. Bare å stille spørsmål under spørsmålsrunden. Er sikker på at jeg kommer til å gjøre en god jobb. Spørsmålsrunde: Av den erfaring du har opparbeidet deg i løpet av året, hva er det viktigste? Martin: Personlig lærdom. Lære å prioritere. Bli mer strukturert. Veldig kult. Hvordan organisere sitt eget liv. Åpnethet om budsjett om regnskap: Kristoffer: Viktig å være åpen. Men burde gi ut begrenset regnskap. Martin: Hørt mange forksjellige meninger. Mener man bør blir flinkere til å dele. Dele info om utgifter hvertfall. Hva vil du gjøre fremover? Martin: Intressegrupper. Har ikke blitt gjort skikkelig. Mange flere medlemmer enn bare de som er i komiteene. PR og readme skal henge opp flere plakater. Hvilken muligheter man har osv. readme utgavens interessegruppe. Larsen: Intressegruppene. Lavere terskel for abakus. Det skal ikke virke som abakom er en stor skummel greie. Alle skal kunne skape noe. Hvordan ville dere sørge for kontinuitet fra gamle HS til ny HS? Larsen: Erfaringsoverføring. Hallén: Mange nye er veldig bra. Nye tanker, nye ideer. backup er motstridende for alle de nye tankene. Dytt og dra funksjon veldig sunt. Hva brenner du mest for? Hallén: Alle skal være inkludert Larsen: Alle skal kunne være med å skape noe.

20 Larsen, du liker å start og gjennomføre, hva er det mest spennende proskjekte du har vært med i? Larsen: Å pusse opp Labamba. Men abacash er også veldig spennende. Man lærer mye. Hallén: Prosjekt jeg har hatt veldig mye glede av, det må være russebuss med Håvard Falk. Hvorfor skal jeg stemme på den andre: Hallén: Stem på Kristoffer fordi han har gjort mye på Labamba. Stor bidragsyter. Han virker som en person som tar initiativ. Larsen: Har mye erfaring. Har du tid til å gi Abakus den tiden det fortjener: Hallén: Ledervervet går foran alt annet. Jo, mer man har å gjøre jo mer får man gjort Larsen: Det er noe jeg brenner for, det er noe jeg har kjempelyst til. Jeg har tid. Larsen, kommer det til å være en utfordring at du ikke har vært i hovedstyret? Larsen: Jeg har deltat på en del hovedstyremøter, og nei, jeg tror ikke det vil være en stor utfordring. Hvordan vil dere satse på samarbeid med Online? Hallén: Tror på at dette opprettholdes i alle komiteer. Det er først og frems et sosialt samarbeid. Selv om det finnes et kontraktfestet samarbeid i Bedkom og Fagkom. Men det sosiale må komme først. Larsen: Tenker på X festen. Det er viktig å ha et sosialt samarbeid. God dialog mellom HS og ikke bare mellom komiteene. Du har mye av æren for at Labamba er den største og beste kjellenen. Hva er den støste lærdommen du har hatt: Larsen: Ta utfordringer med en gang. Ta initiativ, deligere oppgaver. Hallén: Fan av LaBamba. Største styrke og svakhet: Hallén: Styrke: Rettferdig og fornuftig i avgjørelser som tas. Svakhet: Kan i perioder miste oversikten og ikke være på hugget og være passiv. Larsen: Styrke:Trives ved å ta på meg ansvar. Lavterskel å prate med. Svakhet: Sta. Inkludere alle, hvordan vil lederstilen påvirkes av dette? Larsen: HS og komiteer er ingen stor skummel ulv. Være lavterskel å snakke med. Halén: Handler veldig mye om å være lett å snakke med. Hyggelige samtaler. Vise at Abakus har en flat struktur. Ikke skummelt med HS og det der. Være hyggelig med alle. Mye penger i omløp. Hva synes dere om pengebruken: Hallén: En liten mellomting. Det er fint at fondet øker i verdi. Dette gir mulighet til å investere i

21 noe. Men det bør gis ut mye mer penger. De som ikke er med i Abakus komite bør gis mer. Man bør være fornuftig. Kan ikke bare øke og øke. Man bør også kutte etterhvert. Larsen: Stort fond. Lite utdeling av penger over en så lav sko. Kommer tilbake til studentene som er her nå. Det er noen ting man ikke bør være så sparsomme på. Ser du på deg som en leder eller en sjef? Larsen: Som en leder. Jeg har vært under en leder. Jeg er flink på å deligere oppgaver. en sjef vil be deg gjøre noe, mens en leder vil gi deg lyst til å gjøre noe. Hallén: Jeg ser meg selv også som en leder. Jeg mener man ikke kommer så langt med å være en sjef. Avsluttende appell Martin Hallén: Tusen takk til alle som har trodd på meg. Det er kjempehyggelig å bli nominert og benket. Jeg ser veldig frem til det neste året om jeg blir valgt. Vil sette abakus høyest. Kristoffer Larsen: Nei, jeg føler jeg har fått sagt det meste. Jeg er kjempe klar for å ta fakelen videre fra Astri. Stem på meg! Vil gjøre mitt beste Det stemmes kl 0011 Martin Hallén blir valgt. Takk til alle som engasjerer seg 11. Valg av nestleder i Hovedstyret Larsen ble benket, men takket nei. Henrik Mørk blir benket, men han takket nei. De som stiller er Andreas Ystmark og Kristine Steine Andreas Ystmark 1. klasse data, Fagkom. Litt sent, så han har glemt deler av apellen sin, men har hørt masse bra så han bare sier det andre har sagt før. Han vil bli nestleder fordi det er masse masse engasjement og det inspirerer han. I Fagkom så har han blitt obs på dette engasjementet, og vil opprettholde Abakus gode rykte som nestleder. Kristine Steine Kristine er nervøs og kjempegira. 3.klasse data, webkom, hs i fjor når leder av webkom ble pappa. Synes det er gøy med hs og vil være med her, vil bidra mer. Målrettet, engasjert og organisert person, har alltid stålkotroll på alt for mange datoer og navn osv. God støttespiller for

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Referat Generalforsamling BIS Trondheim Dato: 10.03.2011 Start: 12.30 Slutt: 20.25 Sted: A1 Antall personer til stede: 116 Antall sider: Kopi: Styret i BIS Trondheim KVK BIS Trondheim Sentralstyret i BIS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.10.2011 Klokken 17.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referent og kontorvakt: Trym er referent og Hallén kontorvakt/kakebaker Ikke tilstede: Ek (syk, nestleder kunne ikke stille) Vinstraff: Fincken øl x4 for å komme for sent,

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING I H.M. AARHØNEN 20.02.2014

REFERAT GENERALFORSAMLING I H.M. AARHØNEN 20.02.2014 REFERAT GENERALFORSAMLING I H.M. AARHØNEN 20.02.2014 0. Orientering om prosedyrer a. Generalforsamling er H.M. Aarhønens høyeste organ b. Alle har muligheten til å være med på å forme foreningen vår c.

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim

Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Referat Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling: Godkjenning

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 26.02.2015

Referat Hovedstyremøte 26.02.2015 Referat Hovedstyremøte 26.02.2015 Info fra leder Holdt foredrag for Studentmållaget om frivillighetskulturen i Trondheim Fikk lue og genser. Sykt fornøyd! Hyggelig gjeng! Ny og gammel leder skal på møte

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer