Konkurranse. er ikke kriterium for løyvetallet! Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. - Fryktelig å tvinge fram overkapasitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurranse. er ikke kriterium for løyvetallet! Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. - Fryktelig å tvinge fram overkapasitet"

Transkript

1 TAXI Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 1Nr februar 2011 Konkurranse er ikke kriterium for løyvetallet! side 4 5 Nytt mobilnett for fremtidens tjenester side 22 - Fryktelig å tvinge fram overkapasitet Travelt for installatørene side 16 side 6-7

2 Noen ganger er det lov å være kresen E-Klasse tilbyr klasseledende plass, gjennomtenkte detaljer og den velkjente Mercedes-Benz komforten. Ikke rart at Skandinavias mest fornøyde bileiere kjører E-Klasse* * AutoIndex 2010 Jahre Innovation Fra Jahre Innovation kr Mercedes-Benz E200 CDI Taxi stv ,- Mercedes-Benz Taxi leveres med 3 år / km drivlinjeavtale. Forbruk blandet kjøring l/mil. CO2-utslipp: g/km. Importør: Bertel O. Steen AS. Eks. mva. inkl. lev. Utfordrende år for næringen Innholdet i dette nummeret av TAXI viser at det er mye å ta tak i for drosjenæringen i år. Nye taksametre og parallelltakst er én ting. Også politisk skjer det mye, og næringen må være på banen når våre rammebetingelser igjen settes på dagsorden. Utviklingen i Oslo kan få betydning for hele landet. Vi håper arbeidet med ny drosjeforskrift der kan komme inn i smulere farvann, og at byrådet vil være lydhøre for saklige innvendinger. Styret har vedtatt en ny strategiplan og blant målene er at forbundet skal være mer synlig i samfunnsdebatten. Vi får ofte en defensiv rolle når vi blir bedt om å kommentere saker i mediene, gjerne av negativ art. Men vi har mye positivt å fortelle også. Det skal vi bli bedre til. Meningsmålingen vi offentliggjør i dette bladet viser at næringens omdømme er godt blant dem som bruker drosje. Samfunnet er avhengige av oss, og uten drosjene kan vi ikke tenke oss en moderne kollektivtrafikk. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 79. årgang Ansvarlig utgiver og redaktør: Kst. direktør Wiggo Korsnes Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Design og trykk: Follotrykk AS. Forståelsen for dette kan bli bedre både blant beslutningstakere og publikum ellers. Derfor ser vi fram til at vi om en måneds tid kan presentere nye og mer aktuelle nettsider, ta i bruk sosiale medier og være mer tilstede der folk får informasjon og diskuterer aktuelle saker. Med dette nummeret har vi lagt produksjonen av bladet TAXI inn i forbundet og gitt det en ny profil. Vi håper også det vil bidra til økt interesse for forbundets arbeid, og gi inspirasjon til debatt og til stolthet i en viktig næring. Løyvehavere som ikke er medlemmer, får også dette bladet, og vi starter forbundets vervekampanje. Det er viktig for vår økonomi og politiske slagkraft at utøverne slutter opp om Norges Taxiforbund. Vi trenger dere alle som medlemmer! Wiggo Korsnes Kst direktør Norges Taxiforbund: Leder: Tor Johannessen tlf: Kst. direktør: Wiggo Korsnes, tlf Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. innhold Konkurranse ikke kriterium i løyvepolitikken Bare tiden og veien for nye taksametre Flere rettssaker i Oslo? Tor Johannessen inn i siste lederår Verv medlem, vinn sydentur Når drosja må på verksted...19 Faste spalter Forbundsnytt Vi gratulerer...23 Juristen har ordet...29 Taxi for 25 og 50 år siden...27 Fylkeslagene...30 Medlemsfordeler...31 Neste utgave har deadline 17. februar, og går i posten den 3. mars. Tips og innspill sendes år med innovasjon 2 3 år med innovasjon

3 TEMA - Konkurranse er ikke kriterium for fastsettelse av løyvetall! På flere fronter tydeliggjøres nå konflikten mellom ulike samfunnsmål for drosjenæringen. På den ene siden samfunnskontrakten som ligger til grunn for dagens system; begrensning i antall løyver kombinert med kjøreplikten. På den andre siden kravet om økt konkurranse, og bruk av løyvepolitikken til å tvinge gjennom flere konkurrerende sentraler. Flere lokale myndigheter ønsker å bruke løyvepolitikken som middel til økt konkurranse. Tydeligst er det i Oslo, hvor byrådet nå har vedtatt 250 nye løyver, stikk i strid med næringens anbefalinger og den reelle utviklingen i drosjetrafikken. Et enstemmig samferdselsutvalg i Vestfold har vedtatt aktivt å bruke sin løyvemyndighet for å legge til rette for flere konkurrerende sentraler. De vil forsøke å få øvrige fylkeskommuner og KS med på en felles henvendelse til Samferdselsdepartementet om å utrede konsekvensene av dagens organisering av drosjenæringen. Internsubsidiering Utredningssjef Jørn Berthelsen i Norges Taxiforbund slår fast at konkurranse aldri i seg selv har vært noe samferdselspolitisk mål, og det er heller ikke kriterium for skjønnsutøvelsen i løyvepolitikken. Det er noe av grunnen til at NT ønsker sentrale retningslinjer, med klargjøring av kriteriene for antall løyver. - Det er utviklingen i drosjetrafikken og publikums behov for drosjetjenester som må danne grunnlaget for endringer i løyvetallet. Hvis ikke kan grunnlaget for tilbudsplikten falle bort. Den kan bare opprettholdes gjennom en internsubsidiering, det vil si at tider med høytrafikk finansierer tilbud under lavtrafikk. Uhemmet konkurranse vil åpne for fløteskumming, og da undergraves samfunnskontrakten dagens drosjetilbud hviler på, sier Berthelsen. Han mener det blir veldig galt om offentlige kjøpere aktivt søker å skape konkurranse gjennom sine kjøpsprosesser. Det lukter litt sammenblanding av roller. Norges Taxiforbunds leder, Tor Johannessen, sier det vil bli katastrofalt for næringen slik den er i dag hvis politikken fra Oslo og Vestfold blir virkelighet. (Se intervjuet på side 16.). Flere ser dilemmaet Problemstillingen har lenge vært pekt på i distriktene, ikke minst av drosjenæringen selv. De to utredningene som er kommet om pasienttransporten (fra Helse Nord og TØI) peker også begge på at ulike regelverk fra myndighetene til dels virker mot hverandre. Anbud og konkurranse som skviser ut etablerte drosjesentraler, gjør at samferdselspolitiske mål om et samlet og godt transporttilbud i hele landet blir underminert. I distriktssammenheng er den politiske forståelsen for problemet økende, etter hvert som mange har sett faren ved at drosjetilbudet mange steder kan forsvinne. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sa nylig til avisa Nationen at hun har tatt kontakt med helseministeren for å diskutere forholdet mellom distriktsdrosjene og helseforetakene. Til samme avis sier nestleder i transportkomiteen, Bård Hoksrud (Frp), at partiet vil redde distriktsdrosjene: Drosjene er en svært viktig del av kollektivtilbudet i distriktene og må reddes. En avtale om syketransport er alfa og omega for mange taxieiere i distriktene. Frp vil derfor ha en ny gjennomgang av helseforetakenes anbudskriterier, slik at flere distriktsdrosjer kan få avtaler om sykehuskjøring, sier Hoksrud til Nationen. Vedtakene i Oslo og Vestfold viser at det i byene er et enda større press for økt konkurranse, men også her er det flere politikere som spør seg om drosjemarkedet faktisk virker slik noen tror at økt konkurranse utelukkende er til fordel for kundene og samfunnet. En skal knapt utenfor Oslos grenser før distriktsproblematikk kan gjøre seg gjeldende. Atle Hagtun Striden om antall løyver i Oslo har samme kjerne som distriktsproblematikken: Helhetlig samferdselspolitikk eller markedsbasert konkurranse? Utredningssjef Jørn Berthelsen i NT mener det er feiltolkning av loven å bruke konkurranse som begrunnelse for å øke løyvetallet. 4 5

4 TEMA Vi skal klare vår del av jobben, men installasjonsverkstedene får det travelt, sier Nils M. Thomassen i Justérvesenet. Her er det første forseglede taksameteret etter de nye bestemmelsene, montert i taklampa på Team Taxis maxitaxi. TDS var først ute med MID-godkjent taksameter. Her er direktør Morten Enersen i verkstedet, med den nye vitale delen. Den skal inneholde alle data fra bilen og plomberes før bruk. Bare tiden og veien for nye taksametre 6. januar ble det første typegodkjente taksameteret satt inn i Norge, og sertifisert av Justervesenet. Team Taxi AS på Hønefoss stilte med sin minibuss og TDS nye taksameter til kontroll i Justervesenets lokaler på Kjeller. - Jeg er glad for at vi er kommet i gang, men det er også på tide. Vi har ikke bedre tid enn vi trenger, spesielt ikke installasjonsfirmaene, sier leder for justerkamrene, Nils M. Thomassen til TAXI. Transport Data Systems AS (TDS) har så langt det eneste MID-godkjente taksameteret i Norge. Firmaet regner med å være ferdig med sine installasjoner før sommerferien. Også de andre leverandørene sier de er i rute, men det begynner å haste for noen. Krevende logistikk - Jeg er trygg på at vi klarer vår del av jobben, men det forutsetter at logistikken går opp. Vi vil helst foreta kontrollen hos installatørene og så nært opp til monteringen som mulig, sier Nils M. Thomassen. Han anslår rundt én time til godkjenningsprosessen. I det inngår kjøring på en referansestrekning, som er opprettet en del steder. Nye slike kan opprettes etter behov for dem som ikke kan oppsøke en av de eksisterende. Selve installasjonen beregnes fra leverandørene å ta en arbeidsdag. TDS har presentert sin installasjonsplan for Justervesenet. Noen andre vet vi kommer snart i gang, mens et par leverandører har sagt at de først kan starte levering til sommeren. De kan fort få dårlig tid, sier Thomassen. 1/9 reell frist Justervesenet forholder seg til sin frist som er 1. januar. Men parallelltaksten skal innføres 1. september, så det gir ytterligere press på leverandører og løyvehavere. - Den nye taksten påvirker ikke kravene våre. Taksametrene må håndtere både brytningstakst og parallelltakst. Jeg vet det har vært sagt at Justervesenet vil ha problemer med å klare sin del av jobben i tide, men jeg kan med sikkerhet si at det klarer vi. Men det forutsetter at de som leverer taksametrene og de som må bestille dem nå får farten opp, sier Nils M. Thomassen, og legger til: De som ikke har godkjent taksameter 1. januar 2012, får et problem. Ny hardware fra TDS Direktør Morten Enersen i TDS sier at hans firma vil ha første ferdige sentral i februar. I alt 200 nye anlegg ( TDS touch ) er levert på dispensasjon i 2010 for kontroll i år. Tidligere laget TDS hardwaren selv, men nå kjøpes den av italienske Digitaxi. All software utvikler selskapet selv i sine lokaler i Asker. TDS har så langt sertifisert åtte installasjonsverksteder rundt i sør-norge. CenCom i to etapper: CenCom AS er den største taksameterleverandøren i Norge, med om lag taksametre i drift pr i dag. Oslofirmaet starter med å montere kabler i eget verksted i Oslo nå i februar og utover landet i mars. Innkobling og godkjenning av taksametrene satser de på å starte med i august, men med hovedtyngden i siste kvartal. Kablingen er det som tar mest tid, deretter er det mest plug-in, sier adm. direktør Sissel Bay- Nielsen til TAXI. - Det blir en intensiv periode i siste kvartal, men det skal gå fint å klare det, sier CenComs tekniske sjef, Torkil Eide. En utfordring for CenCom er rundt 400 gamle terminaler av typen Com2100, i hovedsak hos bopelsløyvehavere og i reservevogner. Disse kan ikke ta parallelltakst og må byttes før 1/ CenCom har derfor søkt Næringsdepartementet om utvidet dispensasjon for å selge Au2Pc produsert etter 1/ til disse, sier Bay-Nielsen. MID-godkjenningen skal skje i Sverige (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), tar tre måneder og starter i april. Både hardware og software kjøpes i Danmark gjennom mangeårige samarbeidspartnere (TP Radio og BNR). - Utvikingen av MID-taksameteret går som planlagt, og vil sammen med Au2Pc og nødvendig plombering oppfylle kravene i Forskrift om krav til taksametere, sier Sissel Bay- Nielsen i CenCom. Taxusgruppen med ny løsning Taxusgruppen omfatter mange store selskaper (se faktaramme) og har ca biler i dag. De kjører nå med gruppens eget taksameter 3iTaxi, men går over til det svenske NT 310 fra Structab AB. De har taksametre i svenske drosjer, hvorav ca. 6 7

5 3.000 av den typen som skal tas i bruk i Norge. - Vi holder på å utvikle dette nå, med testing i februar og mars, og vi regner med å starte utrullingen i mai, sier styreleder Terje Raanås i Taxusgruppen. MID-prosessen vil gå parallelt med testingen. Raanås forteller at gruppen også forhandler med nye sentraler. Han er klar over at det blir en krevende oppgave å komme i mål i tide, men er optimistisk. De enkelte sentralene bestiller plass hos verksteder i sine nærområder. 1. september er målet. Raanås mener taksametrene blir likere og likere, og foruten noe på pris vil konkurransen framover mest dreie seg om systemene bak som økonomi, planleggingssystemer, skolekjøringssystemer, e- faktura osv. Hastverk - Det er viktig at alle løyvehavere nå har bestillingen inne og følger opp leverandørenes framdrift. Spesielt at de ikke har undervurdert typegodkjenningsprosessen. De som i dag ikke kan dokumentere at de er i gang med den, er etter min mening for sent ute, sier NTs utredningssjef Jørn Berthelsen. Han ber også de som har eldre taksametre som ikke kan ta parallelltakst, om å skynde seg med bestillingen. Atle Hagtun Det nye taksameteret er lite og monteres i tillegg til det eksisterende Au2Pc displayet, viser Sissel Bay-Nielsen i CenCom. Ingen sparing på anbud i pasienttransporten - Hva er effekten av anbud? Det er grunn til å stille spørsmålet, og det er ikke bekreftet at det offentlige har spart penger på omlegging av pasienttransporten etter Det sa forsker Frode Longva i TØI på NT region nords seminar 25. januar. Taksameterforskrift Forskrift om krav til taksametre trådte i kraft 1. januar 2010 for nye installasjoner. Fra 1. januar 2012 må alle landets taksametre tilfredsstille kravene og være godkjent av Justérvesenet. Normen er EUs måleinstrumentdirektiv (MID) og typegodkjenningen skjer ved institutter i Sverige, England eller Holland. I skrivende stund er det bare TDS av de norske leverandørene som har fått denne godkjennelsen, i Holland. Installasjonen i hver enkelt drosje skal kontrolleres av Justérvesenet, som plomberer dataenheten og kabler. Etter ett år er det ordinær kontroll. Justérvesenet har fem justérkamre i landet: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø. Fra disse vil kontrollørene reise til de godkjente verkstedene etter avtale og en nøye opplagt plan. Parallelltakst Konkurransetilsynet har bestemt at det nye takstsystemet for drosjer, parallelltaksten, skal innføres fra 1. september i år. Også eksisterende taksametre kan håndtere parallelltakst, men det blir dobbeltarbeid og flere utgifter dersom en ikke tar alt i samme runde. For de fleste vil derfor 1/9 være den reelle frist for skifte av taksameter. Ansvar Det er løyvehavers ansvar å sørge for godkjent taksameter i drosjen. Oppfølgingskontroll må bestilles hvis det skjer endringer, for eksempel endring av dekkdimensjon. Justérvesenet har utgitt en brosjyre som i fjor ble sendt alle løyvehavere. Taksameterleverandører Cencom i Oslo er størst, og har ca installerte taksametre. Oslo Taxi er største kunde. Firmaet dominerer også Nord-Norge, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Rogaland, Vestfold og deler av Vest-Agder. Grenland, Øvre Romerike og Moss bruker også CenCom i dag. ITF har ca biler og er drosjegruppen TAXUS`eget firma. Taxusgruppen omfatter de største drosjeselskapene i Bergen, Asker og Bærum, Nedre Romerike, Fredrikstad/Sarpsborg, Trondheim og Drammen. Taxus skifter nå leverandør til det svenske Structab AB Transport Data Systems AS (TDS) i Asker har ca taksametre i Norge i dag. Blant kundene er Agder Taxi, Taxi Sør, Taxi Hedmark. Oppland Taxi, Halden Taxi, Sandnes Taxi, Kongsberg Taxi, Haugaland Taxi, Ski/Follo Taxi, Team Taxi (Ringerike) og en rekke mindre sentraler. Frogne er et dansk firma som blant annet har inngått avtale med Norgestaxi og Taxitransport Telemark. Halda er et svensk firma med i underkant av hundre installasjoner i Norge. En del sentraler og løyvehavere har ennå ikke bestilt nye taksametre, og selskapene konkurrerer om å øke sine markedsandeler. Vi kommer tilbake i neste numre med informasjon fra de mindre leverandørene. Nettadresser: Du kan lese mer om parallelltakst og taksameterforskriften på disse adressene: Det er ikke påvist noen innsparing etter innføring av anbud i pasienttransporten, sa forsker Frode Longva i TØI. Longva sa også at det blir et svarteperspill mellom ulike offentlige instanser, når alle skal spare penger på sine budsjetter. - Hvor popper utgiftene opp når alle forsøker å føre utgiftene over til andre, spurte Longva. Han var også klar på at drosjetilbudet i distriktene vil forsvinne der drosjenæringen taper anbud. At relativt få løyver så langt er forsvunnet helt, skyldes at drosjene ikke har tapt så mange anbud hittil. Det er få eller ingen reelle konkurrenter. I en rapport fra Helse Nord på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet hevdes det at det er en reell innsparing på 9 prosent i pasienttransporten siden omleggingen i Det meste av dette gjelder flyreiser i nord etter Samtidig sies det ingenting om administrasjonskostnadene. Driften av pasientreisekontorene er ikke tatt med. Transportøkonomisk Institutt (TØI) slår i hjel Helse Nords konklusjon i sin rapport Drosjetilbudet i distriktene etter omleggingen av pasienttransporten i Der pekes det på svakheter i tallmaterialet fra helseregionene. Det er fokus på totale kostnader, men ikke hvilke tjenester som disse kjøpte. Manglende informasjon om antall kjørte pasienter gjør at en ikke kan si noe om produktivitetsutviklingen. Ut fra egne analyser av Oppland og Troms konkluderer TØI med at det er lite som tyder på at reformen har hatt betydning. De viktigste endringene i utgifter og samkjøring skjedde i forkant av TAXI kommer med mer stoff fra seminaret og de nevnte rapportene i neste utgave. Atle Hagtun 8 9

6 Ti år med proff beredskap i Oslo Taxi Oslo Taxi har etter alt å dømme Norges mest profesjonelle beredskapsog støttearbeid for drosjefolk som kommer ut for ulykker eller forbrytelser. Like før jul kunne den markere sine 10 første år som formelt organ. En av ildsjelene i dette arbeidet, Tore A. Løkkeberg, forteller at det hele begynte i Men det var drapet på Ulf Jørgen Braathen den 14. november 1998 som var den direkte foranledningen til at Oslo Taxis beredskapsgruppe ble formelt stiftet på dagen to år etter. Løkkeberg er nestleder i beredskapsgruppa. Han er også kjent som leder av Drosjegruppa i Oslo Transportarbeiderforening og er også leder for Ulf Jørgen Braathens minnefond, som ble opprettet under en måned etter drapet. Minnefondet gir bidrag som ikke dekkes av forsikringer og har også gitt penger til Natteravnene. Fjerne kontantene? I hadde nå avdøde inspektør Terje Frattstø en stor og tung mobiltelefon som sentralen kunne ringe døgnet rundt hvis det var eiere eller sjåfører som trengte hjelp. Vi som kjørte om natta tok ofte med overfalte sjåfører hjem til Terje på Skullerud forteller Tore. I 1997 dannet Drosjegruppa en egen voldsoffergruppe. Etter hvert ville styret i Oslo Taxi ha en mer formell organisering og etter ulike utredninger ble beredskapsgruppa stiftet i Her er styret i beredskapsgruppa i Oslo Taxi, fra venstre Tore A. Løkkeberg, Mohammad Ashfaq, Kristin Gregersen, Tom Gundersen (leder) og Eirik Ødegaard. november I dag består den av rundt 80 personer, både eiere og ansatte sjåfører. De som er med må ha plettfri vandel og ingen publikumsklager, før de kurses og tas opp i gruppa. Gruppa fikk advokat Ellen Holager Andenæs som bistandsadvokat og Tom Henning Øvrebø som psykolog, også kjent som fotballdommer, og taxisjåfør i studietida. Antallet voldsepsioder er nok gått ned i de siste årene, men Tore presiserer at det går i bølger. Økt kreditthandel bidrar til å gjøre drosjene mindre attraktive for ran, men det er ofte prisen på et skudd som avgjør hvor grensen går, sier Tore. Han vil ikke ha noe imot å fjerne kontantene helt fra drosjene. Kamera i bilen mener han også bidrar til trygghet. Ingen skal være alene Straks det går en alarm, vil den nærmeste i beredskapsgruppa få beskjed. Ofte løser sakene seg når sjåføren får assistanse, før den store dramatikken oppstår. I tillegg til beredskapsgruppa er det en egen støttegruppe som trår til når noe har hendt. Det kan være å følge den uheldige til legevakta, til politiet eller hjem. Ingen skal være alene når de opplever noe traumatisk, sier Tore A. Løkkeberg. Støttegruppa består av 10 fra beredskapsgruppa. De har døgnkontinuerlige vakt i en uke om gangen. De får fast betalt for ukevakta, men deretter bare betalt for utrykning. Det er Dovrefjell i næringa dette, sier Tore. I spesielt alvorlige saker, som drap, voldtekt og andre alvorlige hendelser, er det tre personer i prioritert rekkefølge som skal kontaktes: Tom Gundersen, Tore A. Løkkeberg og Jan Bekkevold. Atle Hagtun 22 sentraler med i Forum Dato 22 sentraler er med i det nystartede Forum for taxisentraler så langt. Det synes leder i arbeidsutvalget, Jan Valeur, er bra. 10. mai inviteres både medlemmer og ikke-medlemmer til bransjetreff og fagseminar. Drosjenes plass i kollektivtrafikken er det første temaet arbeidsutvalget har gått løs på. Det skjer mye forskjellig i fylkene. Vi samler informasjon og går i dybden på dette temaet for å få en samlet politikk og prosess overfor myndighetene, sier Valeur. Også andre tema er diskutert i arbeidsutvalget, men arbeidet er så langt startfasen. - Sakene sammenfaller i stor grad med de sentralstyret og administrasjonen i Norges Taxiforbund arbeider med, og det er tett dialog for å sikre at vi jobber sammen og ikke hver for oss, sier Jan Valeur. Det kom som en skuffelse at Oslo Taxi ikke ble med i Forum for taxisentraler. Valeur sier han tar det til etterretning, og med respekt for deres egen vurdering. Samtidig er dette en gylden anledning til at alle aktørene i bransjen samler seg overfor omverdenen. Utenom Oslo Taxi er alle de store sentralene med. Informasjon om arbeidet sendes i disse dager ut til alle landets taxisentraler. Jan Valeur og Forum for taxisentraler inviterer alle sentraler til bransjetreff 10. mai. Disse sentralene er så langt innmeldt i Forum for taxisentraler: Moss Taxi As Taxisentralen AS (Sogn og Fjordane) Norgestaxi As Taxus Akershus AS Taxi Drift AS (L & G) Drammen Taxi BA I-Taxi AS Ager Taxi AS Taxisentralen I Bergen Stavanger Taxi AS Sør-Trøndelag Taxi AS Taxi Sør AS Bamble Taxi Follo Taxi BA Taxi Hedmark AS Taxi Midt-Norge Team Taxi AS Trøndertaxi AS Østfold Taxitjenester Troms Taxi AS TTT Administrasjon AS (Telemark) Ålesund Taxi AS Taxikalenderen Hendelse Sted Februar 2.-3 feb NT Sentralstyremøte 3. feb. NT møter stortingskomiteen 3. feb. Interpellasjonsdebatt i Stortinget 4-5 feb Svenska Taxiförbundet, Taxi Forum SydVäst 2011 Falkenberg feb Svenska Taxiförbundet, Taxi Forum MittÖst 2011 Tallin (fergesemniar) jun Svenska Taxif rbundet, Taximässa og sommerkonferens 17 feb Deadline TAXI 2/11 Mars Scandic Hotell Infracity, Upplands Väsby 12. mar NT avd Vest Agder, Årsmøte Lindesnes 19. mar NT avd Telemark, Årsmøte Bø Hotel, Bø i Telemark 19 mar NT avd Østfold, Årsmøte Taxisentralen, Rolvsøy mar NT Sentralstyre 24 mar Deadline TAXI 3/ mar NT avd Sogn og Fjordane, Årsmøte med Fagdag Nordfjordeid Hotel Nordfjordeid. 26. mar NT avd Aust Agder, Årsmøte Arendal Herregård 26. mar NT avd Vestfold, Årsmøte April apr NT avd Møre og Romsdal, Årsmøte Rica Parken Ålesund apr NT avd Hordaland, Årsmøte med fagdag Stord Hotel, Stord 2. apr NT avd Oslo Taxi, Årsmøte Radisson Blu, Scandinavia Hotel, Oslo 2. apr NT avd Buskerud, Årsmøte 6. apr IRU Taxi Group Buenos Aires, Argentina 7 apr IRU, CTP Buenos Aires, Argentina 8 apr IRU, General Assembly Buenos Aires, Argentina 8 apr Generalforsamling Taxi Midt Norge a.s Snåsa Hotell 8-10 apr NT avd Nordland, Årsmøte/seminar Thon Hotel, Svolvær. 9 apr Nordland Taxi AS, Årsmøte Thon Hotel, Svolvær. 9 apr NT avd Rogaland, Årsmøte Rica Maritim Hotell Haugesund 9 apr Årsmøte NT avd Nord Trøndelag Snåsa Hotell apr Trygg Trafikk, Nasjonal Trafikksikkerhetskonferanse Gamle Logen, Oslo 12 apr NT avd Bergen, Årsmøte 12 apr Bergen Taxi, Årsmøte 28 april Deadline TAXI 4/11 30 apr NT avd Oppland, Årsmøte Honne, Biri 30 apr NT avd Hedmark, Årsmøte Honne, Biri 30 apr Taxi Drift AS, Årsmøte Honne, Biri 30 apr Taxi Oppland AS, Årsmøte Honne, Biri Mai 6-8 mai NT avd Finnmark, Årsmøte Kirkenes JUNI 3 jun Deadline TAXI 5/ juni Helse Sunnmøre HF, Nasjonal pasientreisekonferanse Geiranger 14. jun NT Sentralstyremøte Thon Hotel Brygga, Tønsberg jun NT, Landsstyremøte Thon Hotel Brygga, Tønsberg Juli 28 jul Deadline TAXI 6/

7 Nytt Oslo-reglement nært forestående Næringsbyråden i Oslo har varslet behandling av nytt drosjereglement rundt 1. mars. Saken skal til samferdselskomiteen og deretter bystyret. I skrivende stund avventes Samferdselsdepartementets høringsuttalelse, som skal avklare lovgrunnlaget for deler av forslaget. Leder i NT avdeling Oslo, Rune Lian, håper byråden fremmer et forslag som kan få bred politisk støtte, og skape forutsigbarhet for både næringen og kundene. - Kundene må vite hva de kan kreve, utøverne må ha en viss sikkerhet for økonomien og vi må kunne rekruttere folk til anstendige lønns- og arbeidsvilkår, sier Lian. Han mener byrådsleder Stian Røslands utspill i DN nyttårsaften, om drosjerevolusjon var uttrykk for at byrådet ikke får til å finne løsninger og nærmest ville kaste kortene. Han har likevel håp om at det kommer et forslag som er til å leve med. København Dialogen er til stede. Byråden og Samferdselsstyret inviterte til seminar med næringen på danskebåten og informasjon om København nå i januar. NT var representert med forbundsleder Tor Johannessen, foruten Lian og Ateef Latif fra Oslo-avdelingen. Lian sier København framstår som en idyll i forhold til Oslo, og deres modell vakte stor interesse blant Oslo-politikerne. Den består av en politisk taxinevnd som styrer løyvetall, kjøresedler og prøver, og har et eget kontaktutvalg med næringen. Det er også regulerte priser i gatemarkedet. Stor strid om forslaget Det gjenstår å se om byrådet i Oslo revurderer sider av sitt forslag fra september i fjor, slik at det kan skapes bredt flertall bak et nytt drosjereglement for Oslo. Høringsuttalelsene spriket mye, fra Norgestaxis hjertelig velkommen og forskriften er banebrytende, til Oslo Taxis utsagn om at arbeidet bærer preg av slett håndverk over mange år. Leder av NT Oslo, Rune Lian håper på et samlende forslag til drosjereglement for Oslo, som kan gi forutsigbarhet for både kunder og utøvere. Det største stridspunktet er forslaget om å favorisere de små sentralene ved løyvetildelingene og å sette tak på 50 prosent for en enkelt sentral. Her er utdrag fra noen av høringsuttalelsene: Norgestaxi er fornøyd med tak på 50 prosent, men spør hvorfor bare de fire, og ikke fem minste sentralene skal få nye løyver. De trekker fram uryddige saker ved de fire minste og spør hvorfor de skal belønnes for sin opptreden i markedet. (Norgestaxi er senere lovet 50 nye). Norgestaxi er imidlertid klare på at det ikke er grunnlag for å øke antall løyver i Oslo. Oslo Taxi reagerer kraftig på å bli satt tak på, og betegner det som både urimelig og ulovlig. Vi vil bekjempe løyvetak med alle lovlige midler. Behovsprøving har ikke noe med konkurranse å gjøre, verken i pris eller kvalitet. Derimot har behovsprøving å gjøre med spørsmålet om det er tilstrekkelig kapasitet i form av tilgjengelige drosjer i løyvedistriktet gjennom døgnet, gjennom året, skriver Oslo Taxi, som også tar opp nødvendigheten av et kontrollog sanksjonsregime. Oslo Taxi ber om en prestisjefri time-out med dialog og en utsettelse av forskriften til 1. januar Vi opplever en forretningsmessig uforutsigbarhet som er helt utålelig Oslo Universitetssykehus er også imot tak på løyver i en sentral og er redd det går ut over kapasitet og kvalitet: Vi er fortsatt av den oppfatning at en slik begrensning vil virke konkurransehemmende i forhold til kontraktsdeling ved offentlige anbud Taxi2 mener forslaget mangler helhetlig tenkning og mangler politiske føringer. De påpeker at en rekke av forskriftens punkter er uhjemlet, og kritiserer at en ikke har tatt hensyn til departementets påpekninger av dette tidligere. De støtter tak, og vil ha dette ned til 40 prosent, samt ha 8,5 prosent av løyvene som minstegrense. Taxi 24/7 sier også maks 40 prosent, og at det er mer enn nok biler i Oslo. Økotaxi sier forslaget er godt utført arbeid med gode og saklige begrunnelser. Vi har lite å tilføye. Beskylder Norges Taxiforbund for grove påstander i forrige høringsrunde. Norges Taxiforbund reagerte med en felles uttalelse fra forbundet og avdelingene i Oslo og Akershus. De ønsker et samlet tak på løyver i Oslo og Akerhus - tilsvarende dagens nivå på løyver, Eksperiment med utstedelse av løyver i et forsøk på å øke priskonkurransen er ikke i overensstemmelse med kriteriene for behovsprøvingen, sier NT. Forbundet er også skuffet over manglende lovhjemler og mangel på dialog med Akershus fylkeskommune og departementet. NT vil ha et rådgivende organ for næringen i hele området, og mener det er behov for sanering av sentraler. Det er de små sentralene som skaper flest problemer. Justisdepartementet uttaler at forskriften ikke kan vedtas uten at alle lovhjemler er på plass, selv om man vil utsette iverksettelsen på enkelte punkter. Atle Hagtun Juridisk kamp om løyvepolitikken i Oslo Flertallet i Oslo bystyre støttet byrådets tildeling av 250 løyver til mindre sentraler i frykt for nye rettssaker mot kommunen. Men nå varsler Oslo Taxi også rettssak på grunn av vedtaket, som de mener er ugyldig. Et enstemmig samferdselsutvalg ba om utsettelse av saken til nye taxiforskrifter er vedtatt, men da bystyret behandlet saken 15. desember, snudde de ikke-sosialistiske partiene. Grunnlaget var et brev fra næringsbyråd Øystein Sjøtveit der han sterkt fraråder en utsettelse, som han mente ville kunne eksponere kommunen for et betydelig erstatningsansvar. Advokatfirmaet Haavind skriver på vegne av Oslo Taxi at brevet fra næringsbyråden er særdeles unyansert, og at det ikke er dekning for de juridiske konklusjoner brevet gir uttrykk for. De mener brevet har villedet bystyret og at vedtaket dermed er ugyldig. Advokatfirmaet Haavind mener det ikke foreligger noen plikt til å lyse ut ledige løyver. Byrådet kan fritt bestemme antall løyver, også å redusere det. De hevder at byråden har konstruert en plikt til utlysning for å bruke dette som et pressmiddel mot bystyret. - Hvis dette er en plikt, er den allerede misligholdt, siden det ikke har vært delt ut løyver siden mars 2009, skriver firmaet. Dersom bystyret ikke gjør om vedtaket, varsler Oslo Taxi søksmål for å prøve gyldigheten av det. De varsler også krav om midlertidig forføyning dersom tildelingen av de nye løyvene ikke utsettes. Oslo Taxi varsler søksmål mot Oslo kommune dersom ikke bystyrets aksept av nye løyver trekkes tilbake. (Foto: Goran Jorganovic)

8 Fersk meningsmåling: Drosjenes omdømme er godt og kundene er fornøyd 59 prosent svarer at de har et godt eller svært godt inntrykk av taxinæringen der de bor. Bare 9 prosent har et dårlig inntrykk. På spørsmål om hvor fornøyd de spurte var med sin siste drosjetur svarer hele 87 prosent positivt, 9 prosent både og, mens 4 prosent var misfornøyd. Spm. 1: Hvilket inntrykk har du av taxinæringen der du bor? Frekvens Prosent Svært godt inntrykk % Svært godt inntrykk17 % Godt inntrykk % Godt inntrykk 42 % Både og % Både og 33 % Dårlig inntrykk 58 6 % Dårlig inntrykk 6 % Svært dårlig inntrykk 31 3 % Svært dårlig inntrykk3 % Total % 100 % Svært godt inntrykk Godt inntrykk Både og Dårlig inntrykk Svært dårlig inntrykk 0 % 25 % 50 % Bare 9 prosent har dårlig inntrykk av drosjenæringen der de bor. Dette går fram av en helt fersk meningsmåling gjennomført av Sentio for Norges Taxiforbund. - Dette bekrefter det vi i næringen vet, nemlig at drosjenæringens omdømme er betydelig bedre enn mange tror, sier konstituert direktør Wiggo Korsnes i Norges Side 4 Taxiforbund. Han mener det er viktig å få fram nyansene i det bildet som ofte skapes av negative enkeltsaker i mediene. Spm. 3a: Hvor fornøyd var du med turen alt i alt? Frekvens Prosent Svært fornøyd % Svært fornøyd 42 % Fornøyd % Fornøyd 45 % Både og 86 9 % Både og 9 % Misfornøyd 24 3 % Misfornøyd 3 % Svært misfornøyd 11 1 % Svært misfornøyd 1 % Total % 100 % Svært fornøyd Fornøyd Både og Misfornøyd Svært misfornøyd 0 % 25 % 50 % 87 prosent er fornøyd med siste drosjetur. I løpet av våren og sommeren vil Norges Taxiforbund gjennomføre en større reisevaneundersøkelse blant drosjepassasjerene. Den vil gi en grundigere bakgrunn for å vurdere hvordan kundene ser på drosjetilbudet. Utredningssjef Jørn Berthelsen i NT skal stå for den undersøkelsen, og vi kommer nærmere inn på den i neste nummer av TAXI. Side 9 70 % sjeldne brukere Sentios måling ble tatt opp blant personer i tiden januar i år. Fordelingen på kjønn, alder, utdanning, inntekt, bostedstype og region er representativt for befolkningen. På spørsmålet Hvor ofte bruker du drosje svarte 0,8 prosent daglig, 6,6 prosent ukentlig, 23,1 prosent månedlig og 6.9,5 prosent sjeldnere enn det. Best inntrykk av drosjenæringen lokalt har de som bor i middels store byer (mellom og innbyggere), mens Oslo scorer relativt lavest. Det er likevel nesten halvparten som har et godt inntrykk også i Oslo, mens rundt 40 prosent svarer både og. 14 prosent i Oslo har et dårlig eller svært dårlig inntrykk. Interpellasjonsdebatt om taxi i Stortinget Oslo-representanten Hans Olav Syversen (Kr.F) har meldt interpellasjon i Stortinget om drosjenæringen. Han følger opp en tilsvarende debatt fra november 2007 og spør samferdselsministeren hva som er gjort siden da. Saken kommer opp den 3. februar, etter at taxiforbundet har møtt politikerne fra Transport- og kommunikasjonskomiteen på morgenen. Interpellasjon er et spørsmål til statsråden i to runder. Deretter kan alle partier ta ordet om de vil, før statsråden og interpellanten avslutter. Her er ordlyden i Syversens spørsmål: I november 2007 fremmet undertegnende en interpellasjon for å få iverksatt tiltak for å rydde opp i drosjenæringen, da det gjennom flere år hadde blitt avdekket svært uheldige forhold som for eksempel skatteunndragelse og trygdejuks i næringen. Nå, 3 år senere, meldes det fortsatt om uakseptable forhold: Verstinger får fortsette i bransjen og beslag av drosjeløyver etter skattesvindelen har stoppet helt opp. Manglende kvalitetsstandarder, en for passiv løyvemyndighet, et uklart lovverk og for liten mulighet til å frata løyve er noen av årsaksforklaringene som har blitt nevnt i debatten. Dette skader både næringen og innbyggernes Pris sist på misnøyeskalaen På spørsmålet Når brukte du drosje sist svarte 17 prosent siste uke, 30 prosent siste måned, og 48 prosent lenger siden. De første tallene er nok høyere enn vanlig på grunn av nærheten til jule- og nyttårshelgen. 42 prosent sier de er svært fornøyd med siste tur, 45 prosent sier fornøyd til sammen rettsfølelse. Hvilke konkrete grep har regjeringen foretatt seg etter drosjesaken i 2007, hvordan vurderer regjeringen at disse har virket, og hvilke kortsiktige og langsiktige tiltak vil regjeringen iverksette for å få bedret situasjonen i drosjenæringen?. Hans Olav Syversen (Kr.F, Oslo) vil ha ny drosjedebatt i Stortinget. 87 prosent tilfredse kunder. 9 prosent svarer både og, 3 prosent er misfornøyd, en prosent (11 personer) svarte svært misfornøyd. De som bruker drosje ukentlig scorer høyest på fornøyd-skalaen. De få som var misfornøyd med siste tur ble også spurt om årsaken. Her var det ventetid som kom høyest, foran service og annet. Pris kom Taxiforbundet møter Transportkomiteen Samme dag som dette TAXI leveres fra trykkeriet, 3. februar, møter styret i Norges Taxiforbund Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité til et halvannen times frokostmøte på Grand Hotel. sist med bare fire personer. - Det er interessant at bare fire personer av et utvalg på altså 4 promille klager på prisen. Det viser at enkelte myndigheters fokus på priskonkurranse er helt på kollisjonskurs med andre og mye viktigere krav til drosjenæringen som tilgjengelighet, service og sikkerhet, sier Wiggo Korsnes. Hele styret vil delta på møtet, sammen med Wiggo Korsnes, Jørn Berthelsen og Atle Hagtun fra administrasjonen. Det er lagt opp til presentasjoner om forbundet og næringen, drosje som limet i kollektivtrafikken, samt spesielle problemstillinger knyttet til drosjene i distriktene og i storby. De siste ved fylkeslederne Knut Thomassen (Finnmark) og Rune Lian (Oslo). TAXI kommer tilbake med referat fra møtet i neste utgave. Høyres tre representanter er på reise den aktuelle dagen, og forbundet har derfor hatt eget møte med dem. Knut Arild Hareide (Kr.F) leder Transportkomiteen, som møter NT den 3. februar

9 Tor Johannessen inn i sitt siste år som leder: - Fryktelig å tvinge fram overkapasitet Mer forutsigbare rammebetingelser er øverst på dagsorden i Norges Taxiforbund idet vi går inn i styreleder Tor Johannessens siste år på toppen av forbundet. På landsmøtet i september går han av og skal ha en myk overgang til pensjonisttilværelsen som fortsatt drosjeeier i Bergen. Tor Johannessen går inn i sitt siste år ved styrelederpulten i Norges Taxiforbund. Det kommer vi tilbake til senere. Ved inngangen til et nytt år er det både politiske og organisasjonsmessige utfordringer å ta tak i. Politisk har utviklingen i Oslo vært utfordrende. Tor Johannessen liker dårlig råkjøret fra byrådet i løyvepolitikken og frykter en overkapasitet som vil true lønnsomheten i næringen. - NT avdeling Oslo arbeider målbevisst sammen med oss for å få dialog, og jeg håper vi over tid kan få forståelse for en løsning som drosjeeierne i hovedstadsområdet kan være tilfreds med, sier Johannessen. (Se også egen sak). Under den rødgrønne regjeringen har hovedtrekkene i drosjepolitikken ligget fast, men Tor regner med at den vil bli satt på dagsorden igjen ved et eventuelt regjeringsskifte om drøye to år. - Det er viktig at næringen diskuterer dette og er i forkant av utviklingen. Overkapasitet truer lønnsnivået Styret i NT er opptatt av å få på plass en mer forutsigbar løyvepolitikk fra fylkeskommunene. Han liker dårlig vedtaket fra Samferdselsstyret i Vestfold, som går inn for å bruke løyvepolitikken aktivt for å tvinge fram flere konkurrerende sentraler: - Hvis politikerne bestemmer noe slikt, blir det en fryktelig inngripen i næringen. Det verste vi kan oppleve er at det blir så stor overkapasitet at det ikke blir mulig å skaffe seg en anstendig inntekt i drosjeyrket. Det er jo reguleringens hensikt at vi skal klare det. Som motpost har samfunnet en 24 timers gratis beredskap som må være gull verdt. - Forbundet står på at reguleringene er til det beste både for næringen og samfunnet, men den politikken som varsles av Oslo og av Vestfold er på mange måter verre enn en deregulering. Det kan bli katastrofalt for næringen slik den er i dag, sier styrelederen. Økt synlighet i debatten - Dagens situasjon er fortsatt levelig for de fleste i bransjen, selv om lønnsomheten svinger veldig, og man er sårbar for stadig nye utgifter i form av avgifter, pensjon osv. Men mange, spesielt i utkantområder sliter, og det skal lite til før flere løyver går tapt. Offentlig kjøring er helt avgjørende for svært mange. Drosjenæringens omdømme er fortsatt et tema, også i styrets strategiplan. Totalt sett mener jeg at omdømmet er godt. Men samtidig blir vi jo stadig minnet om gamle, negative saker som stadig bringes fram. Det er vanskelig å vurdere effekten av dette, men jeg håper vi snart er ferdig med dem og kan bli mer synlige på den gode jobben vi gjør. Økt synlighet i samfunnsdebatten er et annet mål i strategiplanen og styrelederen understreker at forbundet må være på banen både overfor politiske myndigheter og publikum. Omdømmebygging avhenger av at kundene ser oss og den viktige samfunnsoppgaven vi har. En bærebjelke i forbundets politiske budskap er anerkjennelse av drosjene som en del av kollektivtransporten. - Fortsatt er dette noe en mest opplever i festtalene, og ikke så mye når viktige samferdselsbeslutninger tas fra Nasjonal Transportplan til traseer og holdeplasser i byene. Vi har en stor jobb å gjøre for at vår plass i kollektivtransporten skal sees klarere av dem som bestemmer, sier Tor. Ny organisasjon i utvikling - Det viktigste for NT internt er å få den nye organisasjonen på plass. Den blir bedre enn før, men det er alltid en utfordring å gjennomføre endringer og få forståelse for dem blant medlemmene. Hensikten er jo å få bedre rutiner og bli sterkere, slik at vi når de målene som fortsatt sitter langt inne politisk, sier Tor Johannessen. - Vi fikk ikke til det som var hensikten med regionleddet, så det er riktig at fylkesstyrene nå blir det direkte leddet inn til forbundet. Vi har lovet at NT skal være like synlig som før. Alle ansatte skal nå serve hele organisasjonen. Det tar alltid tid å få endringer til å virke, men jeg tror det skal gå bra. Og jeg synes det er OK at fylkeslagene som har samarbeidet i regionene, fortsatt vil møtes. Sentralene viktigere - Styret i NT og arbeidsutvalget i Forum for taxisentraler må etter hvert jobbe tett sammen, så vi blir en samlet næring med en sterkere og tydeligere stemme. Det vil gjøre kampen for bedre rammebetingelser enklere, tror Johannessen. Han vil gjerne ha flere sentraler med og legger ikke skjul på skuffelsen over at Oslo Taxi ikke ble med i Forum for taxisentraler. Spesielt fordi det er i Oslo og Akershus brennpunktet for mye av den politiske debatten rundt næringen ligger. Men han håper det kan skje siden. Tor ser nå fram til fylkesårsmøtene, som han betegner som høydepunkter i livet som styreleder. Hvor mange han rekker er ikke helt klart enda, men han regner med å få takket alle for samarbeidet i løpet av året. Om ikke før, så på landsmøtet til høsten. Atle Hagtun Verv et medlem, vinn en sydentur! Verv en venn med løyve. Én heldig verver vinner sydentur for to til en verdi av kroner. Norges Taxiforbund starter nå en vervekampanje, der målet er 100 nye i 2011 minst! Verv en venn med løyve. Én heldig verver vinner sydentur for to til en verdi av kroner. Norges Taxiforbund starter nå en vervekampanje, der målet er 100 nye i 2011 minst! I midten av dette bladet er vervebrosjyren stiftet inn. Riv den forsiktig ut, og bruk den overfor et potensielt medlem. Vil du ha flere, så ta kontakt med fylkeslederen eller forbundet sentralt: Tlf eller nortaxi.no Samme sted melder du inn vervede medlemmer. Når kontingenten er på konto, er Denne utgaven av bladet TAXI sendes også ut til løyvehavere som ikke er medlem i Norges Taxiforbund. Som medlem får du 10 blader i året, som informerer deg om viktige saker og gode tilbud til deg som drosjeeier. Som medlem kan du også nyte godt av medlemsfordelene (se brosjyren som er stiftet inn og oversikten bak i bladet). Medlemssidene på vår nettportal har et vell av viktig og nyttig informasjon til deg du med i trekningen. Fristen i denne fasen er 15. april Trekningen foretas på landsstyremøtet i juni. Vinneren kontaktes, og trekningen kunngjøres i TAXI nr 6. I tillegg til din verveinnsats, vil fylkeslagene være aktive, spesielt mot sentraler med lav medlemsprosent. Mange av fylkene har en meget god medlemsdekning. Potensialet er størst rundt de store byene og i nye sentraler. Norges Taxiforbund er drosjenæringens spydspiss mot myndighetene. Jo flere medlemmer, jo sterkere står vi både økonomisk og politisk. Ikke medlem? som drosjeeier enten det gjelder arbeidsgiverspørsmål, bilspørsmål, pensjon, skatt, forsikring, uhell eller annet. Ikke minst deltar du i et faglig fellesskap og støtter det viktige næringspolitiske arbeidet som taxiforbundet driver. Vil du bli medlem? Kontakt din fylkesleder (se oversikt side 30), forbundet sentralt på tlf , eller e- post: 16 17

10 Økt omsetning i 3. kvartal Drosjeaktiviteten var lavere i 3. kvartal 2010 enn i samme kvartal året før. Omsetningen har derimot økt med 5 prosent sammenliknet med 3. kvartal Drosjenæringen omsatte for millioner kroner i 3. kvartal 2010, som er 5 prosent høyere enn i samme kvartal året før. Transportaktiviteten i næringen var derimot lavere, noe som førte til at omsetningen per tur gikk opp med 6 prosent i samme periode. Måles drosjeaktiviteten som antall turer, antall timer med passasjer og kjørte kilometer, var aktiviteten lavere i 3. kvartal 2010 enn i samme kvartal året før, melder Statistisk Sentralbyrå. NOTISER Bytter buss med taxi Nord-Trøndelag fylkeskommune vil bytte buss med taxi mellom Steinkjer sentrum og utkantene av byen, slik de har gjort andre steder i fylket. Prisen blir den samme som bussbilletten. Tur må bestilles minst tre timer i forveien, men til gjengjeld blir man kjørt fra dør til dør. Dog til faste tider. Retur fra sentrum krever bare én times bestillingstid, skriver Trønder-Avisa. Hvis kommunen behandler saken raskt, kan forslaget bli en realitet til sommeren. Også i Akershus Taxi for buss kommer også i Eidsvold og Hurdal i Akershus, som prøveprosjekt. Hedmark og Østfold har også prøvd lignende ordninger. Dette er en ny måte å tenke på. Vi ønsker å øke bruken av kollektivtrransport i kommunene, sier Lars Salvesen (Kr.F), leder i samferdselstyret i Akershus til eub.no Lav aktivitet Drosjene tilbakela i alt om lag 130 millioner kilometer i 3. kvartal 2010, en nedgang på 9 prosent fra samme kvartal i Omtrent 74 millioner kilometer ble tilbakelagt med passasjerer i bilen. Antall opptatte og ledige timer var også noe lavere i 3. kvartal 2010 enn i samme kvartal året før. Utnyttelsesgraden var også lavere i 3. kvartal sammenliknet med tilsvarende periode i 2009, og har sammenheng med en betydelig nedgang i opptatte timer og kilometer kjørt med passasjer. Målt som andel av kilometer kjørt i næringen totalt, lå utnyttelsesgraden med passasjer på 57 prosent i 3. kvartal Utnyttelsesgraden målt som Kjøreoppdrag uten anbud Fredrikstad kommune har gjennom flere år tildelt kjøreoppdrag av eldre mellom hjem og eldresenter uten anbud, og erkjenner at dette er i strid med loven. Drosjeeier Steinar Pedersen fronter kritikken i Fredrikstad Blad. Kommunen fikk nylig 6 millioner kroner i bot for å a kjøpt saksbehandlingshjelp i barnevernet uten anbud. Slutt i Hattfjelldal Drosjeeier Trond Volden i Hattfjelldal gir seg etter 20 år av helsemessige grunner ved utgangen av mars. Han håper noen vil overta de tre løyvene. Selv skal han kjøre buss. (Helgeland Arbeiderblad). Krever bedre skilt KNA og MA mener skiltene på mange offentlige veier er for dårlige og krever ekstramidler andel av tilbudte timer var på 37 prosent. Utnyttelsesgraden for de to målekategoriene var til opgradering. Gjennmomsnitsalderen på skilt anslås til 20 år, men burde vært halvparten, mener Skiltaksjonen som de to bilorganisasjonene har sammen. Etterslepet anslås til millioner kroner. Facebook-taxi Stadig flere annonserer kjøring mot betaling på Facebook, melder Rogalands Avis. Men eksemplet de viser til, viste seg å være lagt ut av en falskner. Eieren av profilen hadde verken bil eller førerkort. Mister TT-kort 31 personer over 6.7 år mister TT-kortet i Våler i Østfold i De som ikke er blinde, svaksynte eller bruker rullestol, blir henvist til bestillingsbuss, som går til faste tider og på henholdsvis 59 prosent og 42 prosent i 3. kvartal må bestilles dagen før. Prisen er 15 kroner. Siden bruken er ubegrenset og de før bare kunne reise 1-2 turer i snitt pr måned, mener Østfold kollektivtrafikk at tilbudet blir bedre. (Moss Avis). Nei til nye bilavgifter Norges Lastebileierforbund (NLF) sier nei til forslag fra bilimportørene om ny modell for bilavgifter å flytte avgifter fra kjøp til bruk. Forslaget passer for privatbiler, men ikke for transportnæringen, mener NLF. Dieselavgiften er fra før 24 prosent over Danmark og Polen og konkurransen er stadig tøffere fra utenlandske biler. Når drosja må på verksted Drosja må på verksted av og til, enten vi liker det eller ikke. En av nøklene til lønnsomhet i vår bransje, ligger i riktig og godt vedlikehold av vårt viktigste driftsmiddel, bilen. Det er imidlertid en del forhold det kan være greit og svært besparende å vite om. Når Norges Taxiforbund får henvendelser i bilsaker fra medlemmer, er det noen forhold som går igjen og igjen hos saksbehandlerne. Vi vil her ta for oss noen eksempler på dette. Først om garanti: Ved kjøp av de fleste bilmerker, tilbyr leverandøren en taxigaranti, som innebærer at drosjeeieren er garantert å få utbedret feil som omfattes av garantien, uten dokumentasjonsansvar innenfor vilkårene om bilens alder og/eller kilometerstand. Nyttig å vite er at biler hvor garanti er gitt av merkeforhandlere etter 1.juni 2010, ikke lenger kan inneholde klausuler som tvinger drosjeeieren til å benytte merkeverksteder for service og vedlikehold. Drosjeeieren kan altså foreta service og vedlikehold hos alle autoriserte verksteder, og merkeleverandørene er likeledes forpliktet til å gi alle autoriserte verksteder tilgang til alle nødvendige spesifikasjoner. Så om Kjøpslovens bestemmelser: Kjøp av drosjebil er næringskjøp (ikke forbrukerkjøp), så her gjelder Kjøpsloven. Den gir næringskjøp en reklamasjonsfrist på 2 år. Det betyr at dersom du får en feil på bilen i løpet av de første 2 årene, må du snarest og uten opphold, melde fra til leverandøren om dette. Det må da dokumenteres at det foreligger ett eller flere avvik i forhold til hva som er avtalt eller hva man kan forvente når man kjøper et produkt i næring. Det kan altså være av avgjørende betydning at du har reklamert skriftlig innenfor fristen, for i ettertid å nå igjennom i en rettslig tvist med eventuelt krav om heving av kjøpet, tilbakekjøp eller omlevering. Før verkstedbesøket: Sørg alltid for å følge bilens serviceintervaller til punkt og prikke. Stadig oftere oppstår det tvister om garantien er gjeldende, dersom man ikke tar service i henhold til intervallene. Når bilen skal ha service eller skal repareres, er det alltid viktig å ha avtalt hva som skal gjøres med bilen, hvor lang tid service/reparasjonen forventes å ta, og at du varsles dersom reparasjonen skulle bli uforholdsmessig kostbar. Dersom det (og det gjør det ofte) oppstår uenighet om dette i ettertid, er det igjen bare et spørsmål om dokumentasjon på hva som var avtalt. Det vil da for eksempel være trygt å ha sendt en e-post før man leverer bilen på verkstedet. Under verkstedoppholdet: Norges Taxiforbund har i økende grad saker som omhandler lange verkstedsopphold. Manglende feildiagnostisering, feillevering eller lang ventetid på deler og i noen grove tilfeller uthaling av verkstedoppholdet skaper en håpløs situasjon for drosjeeieren. Dager, uker og i noen tilfeller måneder på verksted kan bety store økonomiske utfordringer for en drosjebedrift, på lik linje med en hvilken som helst annen bedrift. Imidlertid har de fleste leverandører sikret seg bak salgs- og leveringsvilkår i næringskjøp, som på kontraktens bakside sier (i liten skrift): Kjøperen kan likevel ikke i slike tilfeller kreve erstatning for indirekte tap som følger av mangel, herunder avsavnstap, eller for utgifter til erstatningsbil. Norges Taxiforbund vil bistå medlemmer som er urimelig behandlet i slike saker. Lars Hjelmeng, konsulent NT 18 19

11 Nye nettsider kommer snart Arbeidet med ny nettside er godt i gang. Her ser du et utkast på hvordan den nye forsiden blir, sammen med den eksisterende. Det gjenstår en del teknisk arbeid med overføring av stoff, medlemssidene osv, så vi antar at alt vil være på plass til lansering ca 1. mars, sier kommunikasjonssjef Atle Hagtun. Intensjonen er at de nye sidene skal oppdateres hyppigere med nyhetssaker og informasjon fra forbundet, og også gi rom for kommentarer og innspill, både på de åpne sidene og på medlemssidene. En del teknisk flyttearbeid gjenstår før den gamle nettsiden (over) byttes med nytt design (t.v.) og hyppigere oppdateringer. Ca 1. mars håper vi å ha alt klart. Løyvekurs Taxi Utviklet i samarbeid med Norges Taxiforbund Bli din egen sjef ta løyvekurs og søk eget løyve. Vi har helt nye lærebøker. Bestill katalog på eller ring oss på telefon Gjør litt med livet ditt 20 21

12 Akershus C5006F Weydahl, Tor Håkon Kleiven, Ivar C150 Johansen, Lorang C2197R Hovland, Roar C1107R Nybakk, Jan C3160R Hauer, Odd Tore Aust-Agder I77 Jørundland, Thor Bergen R553 Ingebrigtsen, Hans-Aage R468 Berentsen, Kjell Inge R463 Ekeland, Ronald R497 Nordaas, Henning R487 Karlsen, Terje R528 Falkanger, Kurt Egil R608 Herfindal, Willy R505 Lund, Torleif R605 Røe, Bengt Gerry Buskerud F722 Lykken, Anders F10 Gjellebæk, Gunnar Finnmark Y131 Hætta, Isak Thomas Y97 Pettersen, Hugo Y15 Hætta, Johan Mathis Thomassen, Steinar Y103 Tessem, Olav Y41 Skogen, Bernt Y185 Martinussen, Arne Willy Hedmark D205 Finstad, Tor D156 Skjønsberg, Børre Johan D155 Pettersen, Trond D71 Simensen, Arve D102 Løken, Ragnar Hordaland R354 Lerstad, Magne år W339 Rist, Inge Johan Nord-Trøndelag V434 Kleven, Jan V803 Juliussen, Ronald V807 Rødli, Peder K Oppland E10 Kjelshus, Jens Torbjørn E156 Brovold, Jan Egil E24 Havn, Morten Oslo Mehlum, Karl A Arnesen, Tore Kock A1200 Lian, Erik A465 Hoff, Torbjørg A829 Aspdahl, Rune A634 Shahid, Aziz A1220 Einarsen, Gisle Kristian A3110 Rafiq, Mohammad A706 Bashir, Rifat Klemmetsen, Reidun Næss, Inge Jacob Haga, Henning Einlyng, Bjørn Iveteig, Knut Roar A175 Marsteintrædet, Inge A579 Adeler, Finn A62 Holth, Ragnhild A372 Jensen, Tore Hauge A1160 Veum, Roger A617 Sandtorp, Svein A1109 Bjørnå, Svein Chr A145 Rommetveit, Jan Erik A90 Kalsnes, Gudleik A561 Bergseter, Erik A1299 Akbar, Ali A939 Johannessen, Leif Lasse A307 Homble, Per Arnljot A1168 Hansen, Einar A1038 Ansar, Ali A1141 Arshad, Muhammad A1184 Kristiansen, Atle Vi gratulerer L455 Østhus, Per Sigurd L372 Staknes, Trygve Reidar L346 Lundervold, Ragnar Sogn og Fjordane Lone, Bjarne Kåre Sør-Trøndelag U159 Bollingmo, Jostein U703 Blomsø, Bjørn U27 Vaagan, Solveig U175 Holm, John Telemark H178 Øvrebø, Tove H143 Fillingsnes, Terje H72 Wåle, Jan Erik H13 Innleggen, Thor Olav Troms X67 Johansen, Svein Fr X69 Pedersen, Arnfinn X231 Larssen, Einar Bjørn X32 Hrafnsson, Bjørgvin Ingvi Vest-Agder K65 Stormo, Terje K355 Skjølberg, Johan K61 Karlsen, Liv Ragnhild K13 Fjellet, Lars Arne K202 Sørensen, Kjell Frode K42 Kanda, Surjit Singh Vestfold Z71 Henriksen, Britt Mona Z145 Lindstrøm, Ove A Z85 Kristiansen, John Walther Z87 Ihlen, Gunnar Østfold B63 Grefslie, Bjørn Owe Brandt, Tom B129 Røed, Lars drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Pris fra kr ,- eks MVA Postboks KLEPPE Telefon: Telefax: Hjemmeside: AUTOconsult AS KJØPer Taxi-kjørte biler med skader / defekter. Kontant. Telefon Faks Mobil Vi har utvalget i uniformseffekter til taxi Vinterjakke NATO-genser Strikkejakke/genser Vest Skjorter Bukser Pologenser Skjerf Caps Slips m.m. Vi sender over hele landet Topp service - Vår spesialitet! Møre og Romsdal T567 Sveøy, Magnar J T573 Jektvik, Knut Magne T456 Gjerde, Nils Per Solheim, Anders T40 Sætrevik, Brit T443 Brun, Aslak Nordland Johansen, Åge W157 Oldernes, Arvid W217 Kristiansen, Arnfinn Rogaland L706 Sivertsen, Reidar L839 Tollefsen, Kolbjørn L115 Remø, Marthon L767 Oftedal, Øyvind L787 Oliversen, Leif Helge L712 Berge, Reidar L863 Skarpenes, Odd Arne L227 Alsåker, Annbjørg Ness L714 Lund, Henrik Ole L468 Larsen, Hanna Helmine L722 Holter, Knut Eugen Ved en glipp falt januarjubilantene ut i TAXI 10/2010. Vi gratulerer dem i dette nummeret sammen med februar- og marsjubilantene. Vi ønsker jo at folk her i landet skal ha en anstendig lønn gjennom et ordinært arbeid med ordinær arbeidstid. Det er en luksus vi i dag ikke unner taxisjåfører. De må opp i timer for å oppnå samme inntekt som de for ti år siden oppnådde på en vanlig åttetimersdag. Rune Gerhardsen i DN 6/ Gamle Forusvei 43 Postboks Stavanger Telefon Telefax Mer informasjon finner du nå og på

13 CAN MB AS Org.nr *** 5- og 7-seter. *** Ta kontakt for et gunstig alternativ! 7-seter Taxiutgave Mb E 200t cdi, taxi, sort, 8000km, aug-2010 Aut, klima, taxiskinn, parameter, int.barneseter parktronic. El.bakluke. Ordinær taxi: 7seter kr ,- + mva 5-seter Vanlig Mb E 200T cdi, hvit, 15000km, mai-2010 Aut, klima, Articoskinn, Setevarme, Parktronic El.bakluke, mørkere ruter bakover. Ordinær taxi: kr ,- + mva Vi formidler også finansiering opptil 100% på 5 år DITT ØNSKE - VÅR OPPGAVE Erik Trøen Hans Burud Taxiløyvekurs får du hos oss. Vi er godkjent kursarrangør med eksamensrett fra Samferdselsdepartementet. Pris kr. 9960,- pluss eksamensavgift på kr. 800,- inkl. materiell. Undersøk våre finansieringsmuligheter. Løpende opptak. Ønsker du ytterligere opplysninger? Kontakt oss: Kompetanseteam vest AS Pb 6231 Bedriftssenter, 5893 Bergen. Tlf: , telefaks: Mandag - fredag: kl e-post: eller besøk vår hjemmeside: NOTISER Kontaktforum for skoleskyss Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal etablerer kontaktforum for skoleskyss med representanter fra skoler i alle regioner, samferdselsavdelinga og utdanningsavdelinga. Det er opprettet egen e-postadresse for skoleelever som vil ytre seg om skoleskyssen. Sjekk dekkene oftere De fleste bilførere kjører med for lavt lufttrykk og sjekker lufttrykket altfor sjelden. Det bør skje hver tredje uke, mener Nokian Tyres. Om vinteren bør trykket holdes 0,3 bar høyere enn om sommeren. Kulde gjør at trykket reduseres. Drosjetilbud på Vega Fra 17. desember ble det drosje med faste ruter i øykommunen Vega i Nordland. Fylkeskommunen og Vega kommune samarbeider, og drosjen betjenes av ordinært løyve, administrert av Vega Frivillighetssentral. Inituiativet kom fra pensjoinistforeningen. Hamsun til drosjene Trøndertaxi har fått eget depotbibliotek med lydbøker, i samarbeid med folkebibliotekets filial på Moholt. De hadde lagt merke til lånere fra drosjenæringa, og daglig leder i Trøndertaxi tente på forslaget om en egen liten avdeling i kantina. (Byavisa). Vegvesenet kan fjerna biler Statens Vegvesen kan nå fjerna biler som er til hinder for framkome. Til no har berre Politiet kunne bestemme dette. Stortinget vedtok lovendring 6. desember i fjor. Over halve Norge på reiefot Litt under 2,9 millioner nordmenn var på reise med overnatting i 3. kvartal 2010, en økning på 3 prosent fra Bil ble brukt på sju av ti reiser innenlands, mens fly ble brukt på 6.3 prosent av utenlandsreisene. (SSBs reiseundersøkelse). BILGLASS SKADE? VI REPARERER ELLER SKIFTER BILRUTEN HELT PROBLEMFRITT 38 VERKSTEDER I NORGE SEND SMS BILGLASS TIL 2007 ELLER RING

14 Forbundsnytt Fra historien Toven har sluttet Styret i Norges Taxiforbund og Karen Eldbjørg Toven er enige om å avslutte samarbeidet. Toven fratrådte som direktør i forbundet den 21. januar. Servicekrus til Averøy TAXI gjeninnfører Servicekruset, som en anerkjennelse til drosjefolk som yter god service. Vi baserer oss på tips fra medlemmene, men også på oppslag i mediene. Årets første krus går til Averøy Taxi, som bidro til følgende hilsen fra Gjertrud og Odd i Tidens Krav den 17/12: Vi bor på en plass der ingen kunne tro at nokon kunne bo. Vi vil gjerne komme med en verbal blomst til Averøy Taxi for punktlig og god service gjennom 30 år. For eksempel sist vinter presterte en taxi å rygge hele veien, én kilometer på meget dårlig føre. Prisopplysning stor bil NT har registrert at pristabell for storbil mangler i enkelte sentralers informasjon på internett og i trykte teksttabeller. Vi minner derfor om at plikten til å gi prisopplysning gjelder alle tjenester, også for grupper over fire personer. Kontanter over Fra 1. januar i år gis ikke regnskapsfradrag for utgifter over kroner som betales kontant. Det hjelper heller ikke å dele opp betalingene, de ses samlet over regnskapsåret. NT regner med at dette også gjelder lønnsutbetalinger, men vi venter på svar fra Skattedirektoratet om det. Kjøreforbud Samferdselsdepartementet har bestemt at 12 norske byer kan innføre kjørerestriksjoner hvis de ønsker det på grunn av dårlig luftkvalitet. Kjøreforbud og datokjøring er eksempler på mulige restriksjoner. Byene er Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Lillehammer, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Sist vinter valgte politikerne i Bergen å påby én dags datokjøring, for å dempe de lokale forurensingen og bedre luftkvaliteten i byen. Regionene øst og sør formelt avviklet Region sør og region øst har hatt avviklingsmøter som formelle organer, begge med ledelsen i NT med Tor Johannessen i spissen til stede. Region øst møttes i Fredrikstad i desember. Flere aktuelle fagsaker ble diskutert, foruten at regionens midler ble disponert. Det var enighet om fortsatt å møtes, og også invitere med andre fylker. Det vellykkede møtet i Riga i 2010 sporer til et lignende arrangement i Region sør møttes i januar, og overskuddet ble fordelt på fylkene. Også her ble aktuelle faglige saker tatt opp, herunder løyvespørsmål. Fylkeslagene skal diskutere fortsatt samarbeid og formene for det. Tillitsvalgte i region øst ser fram til fortsatt samarbeid. Riktig bruk av taxilampe Fra en drosjeeier i Trøndelag har vi blitt bedt om å komme med informasjoner i TAXI om riktig bruk av taxilampe. Grunnen til at denne drosjeeieren har spurt om dette, er at det på hans hjemsted hersker stor tvil hva dette angår. Vi vil derfor etterkomme ønsket fra drosjeeieren og forklare riktig bruk. Når en taxi er ledig skal lampen være tent. Det er derfor mange som kaller det lediglampe. Får en taxi et kjøreoppdrag skal lampen slukkes. Dermed vet alle at når de ser en taxi med taklampe som er slukket, så er den opptatt. En ting som det svært ofte syndes mot er at man kjører TAXI for 25 år siden med taxilampe selv om man ikke utfører løyvepliktig transport. Dersom man har fri fra yrket og benytter drosjen til privat turkjøring skal taklampen tas av, eller i det minste tildekkes med et overtrekk. Dersom en taxi har montert taxameter skal taklampen være koblet slik at den slokker i det øyeblikket taxameteret slås på. Vi håper denne orientering vil være til nytte for alle som kjører med lys i taklampen om de har passasjerer i bilen eller ikke. Fra Leder Det siste brutale overfallet på en drosjesjåfør i tjeneste i Bærum i høst, vakte betydelig oppmerksomhet i hele landets presse. Vi finner det derfor unødvendig her i bladet å komme inn på noen nærmere omtale av denne siste brutale forbrytelse som det har vært altfor mange av i etterkrigsårene. I forbindelse med det siste overfallet, hadde representanter for Oslo Transportarbeiderforening, Oslo Drosjeeierforening og Norges Drosjeeier-Forbund konferanser med Det Kgl. Justis- og politidepartement med TAXI for 50 år siden justisministeren som leder av konferansen. I konferansen ble det fra drosjefolkenes side fremholdt som et krav at drosjefolk i tjeneste og i uniform fikk bedre lovbeskyttelse enn den vi har i dag. Det ble videre pekt på at drpsjeførerne bør gis anledning til å være bevæpnet med gasspistoler og/eller skikkelige batonger til selvforsvar når de eventuelt måtte bli overfalt. Annonser fra dengang da... Yrkessjåførdirektivet Norges Taxiforbund har nå inngått avtale med Sjåførkompetanse om kurs for storbilsjåfører flere steder i landet. Fra og med i år skal alle yrkessjåfører som har førerkort i klasse D og D1 fra før 2008 ha etterutdanningskurs på 35 timer. TAXI kommer tilbake med mer informasjon om dette i neste nummer. Takk For all støtte, blomster og omtanke i forbindelse med John Storviks bortgang. Hilsen Inger Storvik, barn, svigerbarn, barnebarn og øvrige familie. Et glimt fra region sørs siste samling

15 Juristen har ordet - Mulig å ta pensjon og jobbe full tid Helt nye regler for uttak av pensjon trådte i kraft 1. januar. Alle kan ta ut pensjon fra fylte 62 år nå, men jo lenger man venter med å ta ut pensjon jo høyere blir den årlige utbetaling (se Taxi 10/10). Det er ingen begrensninger i hva man kan tjene ved siden av alderspensjonen. Det er således mulig å ta ut full pensjon og arbeide full tid. Av den arbeids- eller næringsinntekt man da har, opparbeides ytterligere pensjonsgrunnlag. Helt nye regler for uttak av pensjon trådte i kraft 1. januar. Alle kan ta ut pensjon fra fylte 6.2 år nå, men jo lenger man venter med å ta ut pensjon jo høyere blir den årlige utbetaling (se Taxi 10/10). Det er ingen begrensninger i hva man kan tjene ved siden av alderspensjonen. Det er således mulig å ta ut full pensjon og arbeide full tid. Av den arbeids- eller næringsinntekt man da har, opparbeides ytterligere pensjonsgrunnlag. De nye regler reiser mange spørsmål og her skal noen av disse besvares: Rett til sykepenger med pensjon? Her skilles det etter alder: De som er yngre enn 67 år har full rett til sykepenger av arbeidseller næringsinntekten, i inntil 1 år. Etter passert 6.7 blir det annerledes: Man har krav på sykepenger dersom arbeidsinntekten overstiger 2 G (vel kroner), men kun i 6.0 dager. Arbeidsgiverperioden gjelder på vanlig måte (de første 16. dagene dekker arbeidsgiveren, så overtar Nav.) Hva med OTP (obligatorisk tjenestepensjon)? Som kjent har alle ansatte fra rett til at bedriften oppretter pensjonsordning der innskuddet minimum skal utgjøre 2 prosent av lønnen. Her følger det av helt ferske regler at de ansatte som velger å ta ut pensjon og fortsetter i arbeid før fylte 67 år, har fortsatt rett til medlemskap i bedriftens pensjonsordning og krav på at bedriften fortsetter innbetalingene til pensjonen frem til den ansatte fyller 67. Skattespørsmål: Av næringsinntekten betales helt vanlig skatt. Av pensjonen betales folketrygdavgift med kun 3,7 % (10,7 % av næringsinntekten). I tillegg kommer kommuneskatten med 28 % av inntekten. Og eventuell toppskatt. Det er utgangspunktet. Pensjonen skattlegges nå på en helt ny måte: Det gis et fradrag i skatten, på inntil kroner. Er pensjonen større enn blir fradraget redusert med en prosentsats ( enten 15,3 eller 6. % avhengig av pensjonens størrelse). Et eksempel kan illustrere dette: Vår venn tar ut full alderspensjon som utgjør Skatten av denne pensjonen utgjør før fradrag Fradraget i skatt vil i dette eksempelet utgjør Den virkelige skatten på pensjonen blir da ( ) Skatten på pensjonen blir derfor mye lavere enn på næringsinntekten. Runar Kehlin Drøftelsesplikten i bedriften Hva vil det si å drøfte? Begrepet er sentralt i arbeidsretten. Den gir de ansatte et rett til å bli hørt før avgjørelser tas. Drosjeieren må ta opp saken med de ansatte å lytte til deres synspunkter, men det er fortsatt arbeidsgiveren som bestemmer. Som drosjeier har man således en plikt til å lytte til de ansatte. Begrepet skiller seg fra forhandlingsbegrepet på det siste punkt. Skal det forhandles må partene bli enige, arbeidsgiver kan ikke ensidig bestemme noe. Hvor finnes reglene om drøftingsplikt? For det første i lovgivningen. Etter arbeidsmiljøloven skal f. eks. en endring av skiftplanen drøftes med de ansatte. Etter ferieloven skal fastsetting av ferien likeledes drøftes med de ansatte, før ferieliste settes opp. For det annet i hovedavtalen, som er en del av tariffavtalen. Her er detaljerte regler om plikten til å drøfte inntatt i kapittel 9. Disse reglene kan kort oppsummeres slik: Plikten til å drøfte gjelder i de tilfeller hvor avgjørelsen vil ha betydning for den ansattes situasjon. Som eksempler kan nevnes om det skal brukes vinterdekk med eller uten pigger og hva slags bil som skal kjøpes inn ved bilbytte. Avtalen understreker at det viktigste er at man tar de ansatte med på råd, ikke hvordan dette gjøres. Det er således ikke nødvendig å sette opp referater eller lignende fra slike drøftinger. I de fleste drosjebedrifter er det vanlig med faste sjåførmøter en gang i uken, f. eks. hver mandag. De ting som diskuteres der og som dreier seg om driften eller butikken generelt vil være drøftingsmøter i forhold til disse reglene. Etter at de ansatte er hørt kan arbeidsgiver fritt bestemme hva resultatet av saken skal bli. Det har de ansatte plikt til å rette seg etter, med et viktig unntak: Gjelder det drøftede spørsmål de ansattes sysselsetting (stillingstørrelse) eller arbeidsforhold (noe som ofte vil være tilfelle) har de ansatte krav på at arbeidsgiveren begrunner hvorfor han velger ikke å lytte til de ansatte. Da gjelder det et skriftlighetskrav: Det må settes opp protokoll fra møtet, som partene undertegner. Ved formulering av en slik protokoll har hver an partene krav på å få protokollert sitt syn på saken og motparten kan ikke legge seg opp i hvordan dette utrykkes, bare kommentere dette i sitt eget protokollat. Protokollen skal underskreves av begge parter. Av det overstående fremgår det at drøftelsesplikten Advokat Runar Kehlin gjelder i den enkelte drosjebedrift. Plikten gjelder imidlertid også mellom de ulike organisasjonsledd på begge sider i avtaleforholdet f. eks. mellom vår lokalavdeling og den lokale drosjegruppa. Plikten til å drøfte kan typisk inntre når det er aktuelt å endre skiftplanen ved sentralen. Dette vil jo direkte få betydning ikke bare for drosjeeierne, men også for arbeidstiden for de ansatte sjåfører. NOTISER Ikke mer koffertavgift Fra 1. september kan ikke drosjer lenger ta egen avgift for bagasje. Det opplyste avdelingsdirektør i konkurransetilsynet Jostein Skaar på NT region nords seminar den 25. januar. Samme dag skrev Tidenes Krav om en drosjekunde i Kristiansund som ble paff da han på kvitteringen så det sto 10 kroner i bagasjeavgift. I prisregulerte områder har det vært en slik mulighet for drosjene, men den forsvinner med innføringen av parallelltakst, opplyste Skaar. 4,2 prosent takstøkning Konkurransetilsynet har sendt ut forslag om å øke drosjetakstene i regulerte områder med 4,2 prosent. Høringsfristen er 8. februar. I tillegg kommer en ny vurdering av takstnivået i høst, før innføringen av parallelltakst fra 1. september. Konkurransetilsynet vil foreta framtidige prisjusteringer sommer/ høst, etter lønnsoppgjøret, oplyste avdelingsdirektør Jostein Skaar på NT, region nords seminar 25/1. Skien Taxi vant rettssak Skien Taxi vant rettssaken som oppsagt daglig leder Thor Erik Thorbjørnsen hadde anlagt mot selskapet etter at han ble oppsagt fra sin stilling i fjor sommer. Nedre Telemark tingrett sier at oppsigelsen var rettmessig fordi daglig leder hadde tilbakeholdt brev om påleggstrekk fra Kemneren. En slik opptreden fra daglig leder er straffbar, sier retten. Dommen blir trolig anket, ifølge Telemark Arbeiderblad. NYHET Inklusive Brosjyre med priser og annen informasjon finner du på: SJÅFØRPAKKE Ytterjakke, varme-genser, 2 skjorter, bukse, lærbelte, slips 1360,- frakt. Eks. mva. Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenester og advokatbistand til både næringsdrivende og private. Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder bokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning. Taxiuniformer av ypperste kvalitet til importpriser! TAXIutstyr.no Lille Grensen Oslo Tlf: Telefaks: Medlemmer av Advokatforeningen 28 29

16 Sentralstyret Leder: Tor Johannessen Hetlevikstølen 14, 5173, Loddefjord Fax: Mobil: Nestleder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Styremedlemmer: Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: Lars Chr. Kvisten Furumovn. 18, 2500 Tynset Mobil: Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Oslo Rune Lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: Ateef Shahfaz Latif Vestbyveien 22, 0976 Oslo Mobil: Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben 112, 1275 Oslo Mobil: Jan Johnsrud Ellen Gleditsch vei 6, 0987 Oslo. Mobil: AKERSHUS Tom Tysland Jarenv. 2A, 1340 Skui Mobil: John Arne Opsahl Tunvn. 2H, 1473 Lørenskog Mobil: Sissel Landfald Lillebakken, 2428 Søre Osen Mobil: OPPLAND Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: BUSKERUD Bente Stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: vara Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben Oslo Mobil: VEST-AGDER Bente Stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: ROGALAND Torbjørn Goa Støperigt. 16B, 4014 Stavanger Mobil: Georg Arnulf Fjeldheim Skinnerudveien 6, 3360 Geithus Mobil: Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: vestfold Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: Øystein trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK Trond Kjetil Jore Hasselvn. 15, 3658 Miland Mobil: AUST-AGDER Helge-Bjørn Skjulestad Postboks 1537 Stoa, 4856 Arendal Mobil: BERGEN HORDALAND Per Helge Bø Urhaugveien 8, 5936 Manger Mobil: SOGN OG FJORDANE Endre Noralf Råheim 6978 Viksdalen Mobil: MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6094 Leinøy Mobil: ADVOKA TFIRMA STORENG, BECK & DUE LUND ARVE HALVORSEN Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: bergentaxi.no Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: HEDMARK 1. vara Rune Lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: Landsstyret ØSTFOLD Medlemsfordeler SØR-TRØNDELAG Ola Inge Leraand Loddgårdstøra 21, 7224 Melhus Mobil: NORD-TRØNDELAG Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS Inge Jakobsen Røsand, 9392 Stonglandseidet Mobil: FINNMARK Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Endringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon MNA ANS Taxiskolen telenor Mobilavtalen 30 % rabatt på månedsavgift og 25% rabatt på trafikk. Rabatten vises på aktuell faktura som: Rabatt i avtale. Påmeldingsskjema/bestillingslink på Mobilt bredbånd 25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFT Fastnettavtalen og Internettavtalen Avtalen gir deg som medlem i NT rabatt på samtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling. Gjensidige Yrkesskadeforsikring Dekker tap som oppstår hvis arbeidstager blir skadet eller omkommer som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 pålegger alle arbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegne slik forsikring. Norges Taxiforbund har siden 2004 hatt tilbud om yrkes-skadeforsikring gjennom Gjensidige. sparebanken 1 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i Bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Samtlige ansatte over 20 år med arbeidstid som utgjør minst 20% av full arbeidstid, skal være medlem av pensjonsordningen. Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank 1, kan du nå tegne avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift. Vertikal Helseforsikring Rett behandling til garantert tid for medlemmer i Norges Taxiforbund. Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert behandling/operasjon innen 28 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion - tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisning fra spesialist MOBILDATA NT s avtale gir deg gunstige betingelser på mobil, PC og tilbehør, navigasjon og andre produkter. MERCEDES-BENZ NORGE Bertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og Norges Taxiforbund har inngått en landsdekkende avtale om rabatt ved kjøp av Mercedes og Peugeot. Volvo Personbiler Norge Norges Taxiforbund har inngått en rammeavtale med Volvo Personbiler Norge på bilkjøp og verkstedtjenester. NT TAXIFORSIKRING NT Taxiforsikring tilbyr gunstige ordninger på bilforsikring for din taxi, og private forsikringer til deg som medlem. NT Taxiforsikring er næringens eget forsikringskonsept. Dekk Partner Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotell og arbeid over hele landet. Hotellavtaler Norges Taxiforbund har avtale med Rica Hotels, Thon Hotels og First Hotels. GLASS DRIVE Reparasjon av steinsprutskader og bilglass! Glassdrive er en landsdekkende kjede for deg som skal skifte bilglass og frontrute. Våre bilglassverksteder finnes i alle storbyer og mindre tettsteder i Norge. Glassdrive vil hjelpe deg med alt fra reparasjon av steinsprut og sprekker i frontruten til å skifte hele ruten. Med våre fagfolk kan du være trygg på at din bil er i trygge hender. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille en time og møte opp. Vi fikser resten!! The Online Backup Company as tilbyr databackupløsninger til alle medlemmer i forbundet, samt store og små sentraler, til rabatterte priser. Storeng, Beck & Due Lund ANS og Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtale som gir rabatt på bistand til forbundet og medlemmene innen aktuelle rettsområder som yrkestransportlov og forskrifter kontakt med offentlige myndigheter, som Samferdselsdepartementet, fylker og kommuner (forvaltningen), også med arbeid for næringens rammevilkår yrkesskader bilsaker, eks. kjøp og garantivilkår kontraktsjuss selskapsrett Taxiskolen Tilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund: Arbeidsrett HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også) Service og holdninger (også for dine sjåfører) Konflikthåndtering (også for dine sjåfører) Presentasjonsteknikk Anbudsforståelse Organisasjon og ledelse Regnskapsforståelse Sykepengeordningen Vi lager kurs etter ditt ønske! I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjøre kjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjon se vår nettside; Aktiv Med Bedriftshelsetjeneste Hensikten med avtalen er å tilby drosjenæringen en skreddersydd løsning for verne- og helsepersonell som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesten inneholder avtalen følgende: Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og arbeidsrelaterte helseproblemer. Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeidsog livsstilsrelaterte plager. Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler og krise. Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed, en landsdekkende kjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS. AktiMed har et nettverk av spesialister innen ulike fagområder. Esso-avtalen Ny, eksklusiv avtale trådte i kraft 1/ med bedre betingelser på diesel, vask og rekvisita. Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan de fleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis. Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller ved henvendelse til NT. Rabatt for kjøp over kontantkort (Bonus kort) gis av Esso Sentralt og utbetales en gang i året i februar måned. Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes fra på fakturaen hver måned. ESSO firmakort (kredittkort) pumpepris ESSO Card (kredittkort minibuss/maxitaxi ) listepris Bensin 55 øre/l 45 øre/l Diesel 85 øre/l 140 øre/l Vask 35 % 35 % Rekvisita 15% 15% NORGES TAXIFORBUND Juridisk bistand Etter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbund juridisk og faglig bistand til sine medlemmer innen områdene som omhandler: Yrkestransportloven med forskrifter Vedtekter og reglementer Løyvesaker Transportfaglige spørsmål Tvistesaker Ran- og voldssaker Trafikkskader og forsikrings forhold Arbeidsrettslige forhold Bilsaker, kjøp- og garantiforhold Ulike kontraktsforhold Økonomiske krav mm Fond Fond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag: Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalt i henhold til Taxioverenskomstens 8 og 9. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 års heltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter 10 års ansettelse og fyllte 50 år. Fond for etterlatte (kr ,-): Ved aktive medlemmers dødsfall. Fond for rans og voldsofre (kr.5000,-): Yter en engangsstøtte til medlemmer som har vært utsatt for ran og/eller overfall, etter gitte kriterier. Høybakkenfondet: Yter økonomisk støtte til medlemmer av NT som blir innblandet i trafikkuhell, som resulterer i tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondet kan også iverksette andre hjelpetiltak etter uhell som dette. (Ekstern juridisk bistand) Fondet for markedsføring og informasjon (inntil kr ,-): Fondet har til oppgave å yte støtte til: - Informasjonstiltak rettet mot myndigheter, oppdragsgivere, media og medlemmer - Markedsføring - Produktutvikling - Organisasjonsutvikling Fond for bedriftsansvar (inntil kr ,-): Kan dekke erstatning ved skader i forbindelse med arbeidet som faller utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes av eventuelle andre forsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademelding fås hos NT, og skal behandles av fondsforvalterne i NT. 31

17 Returadresse: Norges Taxiforbund P.b Etterstad Oslo ISSN B-BLAD LIVET ER MER ENN BILER. DET ER Å VITE AT DU KOMMER FREM UNDER ALLE FORHOLD. OG DET ER Å NYTE REISEN DIT MED STØRST MULIG KOMFORT OG SIKKERHET. DERFOR FÅR DU NÅ HØYESTE UTSTYRSNIVÅ SUMMUM PÅ KJØPET NÅR DU BESTILLER VOLVO XC70. Som medlem av Norges Taxiforbund får du ytterligere rabatt hos din Volvoforhandler. VOLVO XC70 SUMMUM* UTSTYRSPAKKE TIL KR. 0,- Inneholder bl.a: Skinn interiør og skinnratt Bluetooth handsfree Dual-Xenon hovedlys El. førersete m/minne Regnsensor Ryggesensor Silk metal, alu, og krom detaljer Sportsinstrumenter Vannavstøtende sideruter foran Auto.dimming av sladrespeil Volvo alarm 17 alu.felger VERDI KR ,- GJ.SN. FORBRUK 5,9 10,6 L/100 KM. CO 2 -UTSLIPP G/KM. VOLVOS DIESELMODELLER HAR PARTIKKELFILTER SOM STANDARD. VI TAR FORBEHOLD OM TRYKKFEIL. AVBILDEDE BILER KAN HA EKSTRAUTSTYR. * TILBUDET GJELDER UT MODELLÅR 2011 ELLER SÅ LANGT BEHOLDNINGEN REKKER VED BESTILLING AV NY 2011-MODELL FRA AUT. FORHANDLER. TREFF VOLVO PÅ FACEBOOK.COM/VOLVOCARSNO OG Volvo. for life

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Vi viser til publisert høringsnotat av 03.03.09 vedrørende forslag til måleteknske krav til taksametre, utarbeidet av Justervesenet.

Vi viser til publisert høringsnotat av 03.03.09 vedrørende forslag til måleteknske krav til taksametre, utarbeidet av Justervesenet. Taxus Norge as Strandveien 37 1366 Lysaker Nærings- og Handelsdepartementet postmottak(ßnhd.dep.no Ref: 200602696-53 Kokstad, 04.06.09 Forslag til krav til taksametre - høring Vi viser til publisert høringsnotat

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak Tiltak for å styrke konkurransen i drosjemarkedet BECCLE 15. Mai 2012 Øyvind Nilssen Agenda Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler Regulering, virkning og tiltak Enkeltreisesegmentet Manglende

Detaljer

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene? TØI-rapport 1054/2010 Forfatter(e): Frode Longva, Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren Oslo 2010, 39 sider Sammendrag: Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Min rolle Administrerende direktør i Norgestaxi AS Styremedlem i Taxikurir Stockholm AB Styreleder i Norgestaxis sentraler

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014 SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 03.10.2014 Vår referanse: 2008/271-271 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund.

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. TAXI Nr MARS 0 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen side 8-9 Alle bør bli medlem side - Krav til oss selv og myndigheter innhold

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no.

NGF-nytt I denne utgaven 69 15 69 69 info@golfbox.no Innlogging til GolfBox kan gjøres via norskgolf.no. NGF-nytt Nr 2 5. februar 2010 Informasjon fra Norges Golfforbund GolfBox support Telefonnummer til GolfBox support i Norge er nå operativt. Nummeret er 69 15 69 69. Frem til ca 15.februar kan det til tider

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vår ref.: Dato: 11/402 10.04.2013 «Ulovlig forskjellsbehandling av taxikunder med rullestol» Ombudet mottok en henvendelse om at kunder hos OsloTaxi som må sitte i rullestolen under transport må betale

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 05.05.2015 Vår referanse: 2015/453-1 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud Etter yrkestransportforskriftens

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 213 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2014 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 214 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv og egne databaser. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013 OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET A RSMELDING 2013 1 Innholdsfortegnelse Figur- og tabelliste... 2 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2011

Mesterbrevnemnda 2011 Mesterbrevnemnda 2011 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Sammendrag og tilrådninger

Sammendrag og tilrådninger Sammendrag og tilrådninger Resymé I rapporten drøfter vi dagens regulering av drosjemarkedet i forhold til samferdselspolitiske og konkurransepolitiske målsettinger. Analysen viser at drosjemarkedet ikke

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb

Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1. Plassering Navn Tid Start nr Klubb Resultat sykkel karusell 2011 Ritt nr: 1 1 Aike Selfors 1.00.24 2 Andreas Setting 1.00.24 3 Espen Amundsen 1.00.24 4 Rune Albrigtsen 4 Bengt Frode Hansen 4 Jan Lund 1122 4 Inge Jensen 4 Øystein Stakkevoll

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer