Undersøkelse gjennomført for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelse gjennomført for"

Transkript

1 Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011

2 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere og rådmenn. Siden 2009 har NorgesBarometeret i tillegg gjennomført målinger blant landet kommunestyremedlemmer i undersøkelsen kalt Folkevalgtbarometeret. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for å vite hva landets kommuner og deres folkevalgte og administrative ledere mener. Med NorgesBarometeret finnes denne muligheten. FolkevalgtBarometeret Juni 2011

3 Om undersøkelsen FolkevalgtBarometeret en undersøkelse rettet mot kommunestyrerepresentanter i Norge. Undersøkelsen er gjennomført elektronisk i perioden juni I Norge er det kommunestyremedlemmer i perioden Av disse har vi plukket ut 2761 tilfeldige, 927 (34%) av disse har besvart undersøkelsen. Feilmarginen er +/- 1,5%. E-postadressene er innhentet av NorgesBarometeret fra den enkelte kommunene. Til hvert enkelt spørsmål vises total og svarene brutt ned på fylke, partitilhørighet og partiblokk (rødgrønt/blågrønt). FolkevalgtBarometeret Juni 2011

4 Svaranalyse Rapporten produsert Aktivitet Anonym Navn Gjennomført i perioden FB Respondentgrupper Respondenter Responsfrekvens Unike kommuner Responsfrekvens Antall inviterte folkevalgte % Antall svar Totalt antall folkevalgte % % Fylkesvis Oslo Akershus Østfold Vestfold Buskerud Telemark Oppland Hedmark Aust-Agder Vest-Agder Antall representanter i fylket Antall representanter svart Andel i % 12 % 11 % 8 % 17 % 5 % 5 % 7 % 16 % 8 % 7 % Andel 0,8 % 8,8 % 4,7 % 7,6 % 3,0 % 2,6 % 5,0 % 9,2 % 2,9 % 3,2 % Ideell andel 0,5 % 7,0 % 4,8 % 3,7 % 5,6 % 4,6 % 5,9 % 5,0 % 3,2 % 3,7 % Fylkesvis Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Antall representanter i fylket Antall representanter svart Andel i % 9 % 7 % 7 % 9 % 9 % 11 % 5 % 6 % 4 % Andel 7,4 % 6,8 % 4,4 % 9,0 % 6,6 % 6,9 % 4,9 % 3,5 % 1,7 % Ideell andel 6,7 % 7,8 % 5,2 % 8,4 % 6,0 % 5,1 % 8,8 % 4,8 % 3,4 % FolkevalgtBarometeret Juni 2011

5 Svaranalyse Regionsvis Øst- og Sørlandet Vest-landet Midt-Norge Nord-Norge Ant kommuner i regionen Antall representanter svart Andel i % 9 % 8 % 10 % 5 % Andel 47,8 % 18,7 % 22,4 % 10,0 % Ideell andel 43,3 % 19,7 % 19,5 % 16,9 % Representantenes partitilhørighet AP SV SP V H KRF FRP Andre Antall representanter Antall representanter svart Andel i % 8 % 11 % 9 % 11 % 9 % 9 % 7 % 7 % Andel 27,3 % 6,7 % 15,5 % 6,5 % 16,5 % 7,7 % 12,7 % 7,1 % Ideell andel 30,1 % 5,0 % 14,4 % 5,1 % 14,9 % 7,1 % 14,8 % 8,5 % Kommuneklasse KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 Ant kommuner Ant kommuner svart Andel i % 31 % 36 % 29 % 37 % 29 % 27 % 40 % Andel 20,9 % 15,1 % 13,7 % 20,1 % 15,8 % 5,8 % 8,6 % Ideell andel 21,8 % 13,6 % 15,5 % 17,6 % 17,6 % 7,0 % 7,0 % Kommuneklassene refererer til Statistisk Sentralbyrås definisjon (Kommuneklassifisering 1994): KK1 = Kommuneklasse 1: Primærnæringskommuner, KK2 = Kommuneklasse 2: Blandede landbruks- og industrikommuner, KK3 = Kommuneklasse 3: Industrikommuner, KK4 = Kommuneklasse 4: Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner, KK5 = Kommuneklasse 5: Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner, KK6 = Kommuneklasse 6: Mindre sentrale tjenesteytingskommuner, KK7 = Kommuneklasse 7: Sentrale tjenesteytingskommuner FolkevalgtBarometeret Juni 2011

6 Spørsmålene 1. Hvordan vil du beskrive helse- og omsorgstjenesten i din kommune? 2. Hvordan tror du samhandlingsreformen vil påvirke helsetjenestene i din kommune? 3. Bør det utarbeides en nasjonal sykehusplan for Norge? 4. Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for når du blir gammel? 5. Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en psykisk lidelse? 6. Hvor stor tiltro har du til at du eller en av de nærmeste vil få sykehjemsplass dersom man hadde behov for det i din kommune? 7. Ut over medisinsk sengepost og medisinsk akuttilbud, hvilke tilbud mener du et lokalsykehus må ha? 8. Hvem bør bestemme lokalisering av sykehusene? 9. I hvilken grad foretrekker du følgende modeller for drift av sykehjem? 10. Ta stilling til følgende påstander: a) Det generelle helsetilbudet i kommunen burde vært langt bedre b) Det bevilges ikke tilstrekkelig med midler til eldreomsorgen i min kommune c) De som jobber i helsesektoren gjør generelt en god jobb 11. I hvilken grad benytter dere dagens fleksibilitet knyttet til arbeidstid? 12. Mener du Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid bør endres? FolkevalgtBarometeret Juni 2011

7 Hvordan vil du beskrive helse- og omsorgstjenesten i din kommune? Hovedfunn: En av fem representanter karakteriserer helse- og omsorgstjenesten i sin kommune som Svært god. Nærmere en av fire karakteriserer den som verken god eller dårlig. Representanter fra Senterpartiet er mest fornøyd med disse tjenestene i sin kommune, mens representanter fra FrP er minst fornøyd. Representanter fra de rødgrønne partiene er mer fornøyd en representantene fra de borgerlige partiene. Representanter fra Aust-Agder er mest fornøyd med helse- og omsorgstjenestene, dersom man slår sammen svaralternativene god og svært god. Det er ingen store forskjeller i vurderingen fra de som sitter i Helse- og sosialutvalget opp mot de som ikke gjør det. FolkevalgtBarometeret Juni 2011

8 Hvordan vil du beskrive helse- og omsorgstjenesten i din kommune? Hovedtall: Svært god 19,0% God 55,0% Verken god eller dårlig (gjennomsnittlig) 23,0% Dårligere 3,0% Svært dårlig 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Prosent Antall Svært god 19,0% 178 God 55,0% 509 Verken god eller dårlig (gjennomsnittlig) 23,0% 208 Dårligere 3,0% 25 Svært dårlig 0,0% 4 Svarende 924 Ikke svar 1 FolkevalgtBarometeret Juni 2011

9 Hvordan vil du beskrive helse- og omsorgstjenesten i din kommune? Etter parti: AP FrP H KRF SP SV V Andre Svært god 22,0% 7,0% 21,0% 13,0% 25,0% 20,0% 23,0% 18,0% God 58,0% 40,0% 58,0% 69,0% 58,0% 51,0% 50,0% 55,0% Verken god eller dårlig (gjennomsnittlig) 20,0% 45,0% 21,0% 15,0% 16,0% 25,0% 23,0% 15,0% Dårligere 1,0% 8,0% 1,0% 1,0% 1,0% 3,0% 2,0% 11,0% Svært dårlig 0,0% 1,0% 0,0% 1,0% 0,0% 2,0% 2,0% 0,0% Svarende Ikke svar

10 Hvordan vil du beskrive helse- og omsorgstjenesten i din kommune? Etter partiblokk: Rød-Grønt Blått Svært god 22,0% 16,0% God 57,0% 50,0% Verken god eller dårlig (gjennomsnittlig) 19,0% 30,0% Dårligere 1,0% 3,0% Svært dårlig 0,0% 1,0% Svarende Ikke svar 1 0

11 Hvordan vil du beskrive helse- og omsorgstjenesten i din kommune? Etter fylke:

12 Hvordan vil du beskrive helse- og omsorgstjenesten i din kommune? Etter fylke: Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Svært god 21,0% 37,0% 7,0% 44,0% 20,0% 25,0% 9,0% 18,0% 17,0% 26,0% 0,0% 18,0% 22,0% 12,0% 31,0% 33,0% 16,0% 20,0% God 58,0% 52,0% 46,0% 31,0% 46,0% 48,0% 61,0% 53,0% 66,0% 43,0% 43,0% 57,0% 62,0% 66,0% 49,0% 38,0% 66,0% 57,0% Verken god eller dårlig (gjennomsnittlig) 20,0% 11,0% 43,0% 12,0% 29,0% 25,0% 29,0% 29,0% 17,0% 20,0% 14,0% 25,0% 14,0% 20,0% 16,0% 29,0% 9,0% 17,0% Dårligere 0,0% 0,0% 0,0% 12,0% 5,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% 9,0% 43,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 0,0% 9,0% 7,0% Svært dårlig 1,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Svarende Ikke svar

13 Hvordan vil du beskrive helse- og omsorgstjenesten i din kommune? Etter «Sitter du i kommunens hovedutvalg for helse og omsorg (eller tilsvarende)?: Ja Nei Usikker Svært god 21,0% 19,0% 0,0% God 57,0% 55,0% 0,0% Verken god eller dårlig (gjennomsnittlig) 19,0% 23,0% 100,0% Dårligere 2,0% 3,0% 0,0% Svært dårlig 0,0% 0,0% 0,0% Svarende Ikke svar 0 1 0

14 Hvordan tror du samhandlingsreformen vil påvirke helsetjenestene i din kommune? Hovedfunn: Det er stor usikkerhet blant representantene om samhandlingsreformen vil gi bedre eller dårligere helsetjenester. En av tre mener den vil gi bedre helsetjenester, mens en av fem mener den vil gi dårligere tjenester. Hele en fjerdedel av representantene svarer vet ikke på dette spørsmålet. Det er stort sprik mellom partiene på dette spørsmålet. Representanter fra FrP tror i størst grad at reformen vil føre til dårligere helsetjenester, mens representanter fra Ap tror i størst grad at det vil føre til bedre helsetjenester. Spriket gir seg også utslag i fordeling mellom blokkene. De rødgrønne tror i overveiende grad at det blir bedre eller som i dag, mens de borgerlige mener i overveiende grad at det blir dårligere eller som i dag. Representanten fra Buskerud mener i størst grad at helsetjenestene vil bli bedre med samhandlingsreformen. FolkevalgtBarometeret Juni 2011

15 Hvordan tror du samhandlingsreformen vil påvirke helsetjenestene i din kommune? Hovedtall: Svært god 19,0% God 55,0% Verken god eller dårlig (gjennomsnittlig) 23,0% Dårligere 3,0% Svært dårlig 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Prosent Antall Svært god 19,0% 178 God 55,0% 509 Verken god eller dårlig (gjennomsnittlig) 23,0% 208 Dårligere 3,0% 25 Svært dårlig 0,0% 4 Svarende 924 Ikke svar 1 FolkevalgtBarometeret Juni 2011

16 Hvordan tror du samhandlingsreformen vil påvirke helsetjenestene i din kommune? Etter parti: AP FrP H KRF SP SV V Andre Bedre helsetjeneste 50,0% 11,0% 26,0% 28,0% 33,0% 45,0% 20,0% 20,0% Dårligere helsetjeneste 13,0% 41,0% 25,0% 14,0% 13,0% 15,0% 17,0% 29,0% Som i dag 20,0% 24,0% 27,0% 34,0% 31,0% 16,0% 33,0% 22,0% Vet ikke 17,0% 25,0% 22,0% 24,0% 24,0% 24,0% 30,0% 29,0% Svarende Ikke svar

17 Hvordan tror du samhandlingsreformen vil påvirke helsetjenestene i din kommune? Etter partiblokk: Rød-Grønt Blått Svært god 22% 16% God 57% 50% Verken god eller dårlig (gjennomsnittlig) 19% 30% Dårligere 1% 3% Svært dårlig 0% 1% Svarende Ikke svar 1 0

18 Hvordan tror du samhandlingsreformen vil påvirke helsetjenestene i din kommune? Etter fylke:

19 Hvordan tror du samhandlingsreformen vil påvirke helsetjenestene i din kommune? Etter fylke: Akers hus Aust- Agder Buske rud Finn mark Hed mark Horda land Møre og Romsdal Nord land Nord- Trøndelag Opp land Oslo Øst fold Roga land Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Tele mark Troms Vest- Agder Bedre helsetjeneste Dårligere helsetjeneste 29,0% 19,0% 46,0% 38,0% 21,0% 33,0% 27,0% 44,0% 33,0% 33,0% 43,0% 43,0% 23,0% 41,0% 33,0% 38,0% 31,0% 27,0% 30,0% 15,0% 18,0% 19,0% 22,0% 14,0% 26,0% 29,0% 22,0% 17,0% 14,0% 11,0% 19,0% 12,0% 23,0% 17,0% 31,0% 10,0% Som i dag 18,0% 26,0% 32,0% 31,0% 19,0% 29,0% 25,0% 13,0% 27,0% 28,0% 43,0% 25,0% 35,0% 20,0% 28,0% 25,0% 22,0% 33,0% Vet ikke 22,0% 41,0% 4,0% 12,0% 38,0% 24,0% 23,0% 13,0% 19,0% 22,0% 0,0% 20,0% 23,0% 27,0% 16,0% 21,0% 16,0% 30,0% Svarende Ikke svar FolkevalgtBarometeret Juni 2011

20 Hvordan tror du samhandlingsreformen vil påvirke helsetjenestene i din kommune? Etter: «Sitter du i kommunens hovedutvalg for helse og omsorg (eller tilsvarende)? Ja Nei Usikker Bedre helsetjeneste 37,0% 31,0% 0,0% Dårligere helsetjeneste 20,0% 20,0% 67,0% Som i dag 22,0% 26,0% 0,0% Vet ikke 21,0% 23,0% 33,0% Svarende Ikke svar 0 0 0

21 Bør det utarbeides en nasjonal sykehusplan for Norge? Hovedfunn: Et stort flertall av representantene mener at det bør utarbeides en nasjonal sykehusplan for Norge. Støtten for dette standpunktet er størst i FrP og minst i Venstre, men det er solid flertall i alle partier på dette området. Sammenligning mellom de rødgrønne og de borgerlige partiene gir små og ikke signifikante utslag. Det er solid ja-flertall i samtlige fylker på dette, men representanter fra Hedmark er mest positive. FolkevalgtBarometeret Juni 2011

22 Bør det utarbeides en nasjonal sykehusplan for Norge? Hovedtall: Prosent Antall Ja 79,0% 723 Nei 7,0% 64 Vet ikke 15,0% 134 Svarende 921 Ikke svar 6 FolkevalgtBarometeret Juni 2011

23 Bør det utarbeides en nasjonal sykehusplan for Norge? Etter parti: AP FrP H KRF SP SV V Andre Ja 80,0% 85,0% 82,0% 73,0% 73,0% 82,0% 66,0% 77,0% Nei 7,0% 5,0% 7,0% 9,0% 8,0% 3,0% 16,0% 5,0% Vet ikke 13,0% 10,0% 11,0% 19,0% 19,0% 15,0% 19,0% 18,0% Svarende Ikke svar

24 Bør det utarbeides en nasjonal sykehusplan for Norge? Etter partiblokk: Rød-Grønt Blått Bedre helsetjeneste 44,0% 20,0% Dårligere helsetjeneste 13,0% 29,0% Som i dag 23,0% 27,0% Vet ikke 20,0% 24,0% Svarende Ikke svar 0 0

25 Bør det utarbeides en nasjonal sykehusplan for Norge? Etter fylke:

26 Bør det utarbeides en nasjonal sykehusplan for Norge? Etter fylke: Akers hus Aust- Agder Buske rud Finn mark Hed mark Horda land Møre og Romsdal Nordl and Nord- Trøndelag Opp land Oslo Øst fold Roga land Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Tele mark Trom s Vest- Agder Ja 74,0% 62,0% 81,0% 88,0% 91,0% 73,0% 86,0% 82,0% 70,0% 85,0% 71,0% 84,0% 78,0% 76,0% 75,0% 62,0% 77,0% 70,0% Nei 5,0% 15,0% 7,0% 6,0% 2,0% 10,0% 6,0% 7,0% 9,0% 2,0% 29,0% 5,0% 4,0% 5,0% 10,0% 8,0% 6,0% 13,0% Vet ikke 21,0% 23,0% 11,0% 6,0% 7,0% 18,0% 8,0% 11,0% 20,0% 13,0% 0,0% 11,0% 17,0% 20,0% 15,0% 29,0% 16,0% 17,0% Svarende Ikke svar

27 Bør det utarbeides en nasjonal sykehusplan for Norge? Etter: «Sitter du i kommunens hovedutvalg for helse og omsorg (eller tilsvarende)? Ja Nei Usikker Ja 82,0% 78,0% 100,0% Nei 6,0% 7,0% 0,0% Vet ikke 12,0% 15,0% 0,0% Svarende Ikke svar 2 2 0

28 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for når du blir gammel? Hovedfunn: En fjerdedel av representantene er i den negative enden på skalaen. Flertallet av representantene svarer fire eller fem på skalaen hvor seks tilsvarer Svært godt fornøyd. Det er representanter fra Ap som har størst tiltro til at man får den helsehjelp man har behov for når man blir gammel, mens det er representanter fra FrP som har minst tiltro til at de får det. De rødgrønne representantene har større tiltro enn de borgerlige. Det er representantene fra Telemark som i gjennomsnitt har størst tiltro til helsehjelp når man blir gammel. FolkevalgtBarometeret Juni 2011

29 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for når du blir gammel? Hovedtall: Svært liten tiltro Svært stor tiltro Vet ikke Gjennomsnitt Svarende Ikke svar Sett kryss: 3,0% 7,0% 14,0% 29,0% 38,0% 7,0% 1,0% 4, Totalt 4,

30 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for når du blir gammel? Etter parti: AP FrP H KRF SP SV V Andre Sett kryss: 4,55 3,15 3,93 4,32 4,43 4,45 4,27 3,95 Totalt 4,55 3,15 3,93 4,32 4,43 4,45 4,27 3,95 Svarende Ikke svar

31 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for når du blir gammel? Etter partiblokk: Rød-Grønt Blått Sett kryss: 4,5 3,71 Totalt 4,5 3,71 Svarende Ikke svar 0 1

32 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for når du blir gammel? Etter fylke: Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Sett kryss: 4,06 4,41 4,11 4 3,89 3,98 4,12 4,13 4,36 4,11 4 4,36 4,12 4,32 4,35 4,54 4,06 4 Totalt 4,06 4,41 4,11 4 3,89 3,98 4,12 4,13 4,36 4,11 4 4,36 4,12 4,32 4,35 4,54 4,06 4 Svarende Ikke svar

33 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for når du blir gammel? Etter: «Sitter du i kommunens hovedutvalg for helse og omsorg (eller tilsvarende)? Ja Nei Usikker Sett kryss: 4,07 4,2 2,33 Totalt 4,07 4,2 2,33 Svarende Ikke svar 0 0 0

34 Hvor stor tiltro har du til at du vil får den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en psykisk lidelse? Hovedfunn: Det er lavere tiltro til at man får den helsehjelp man har behov for dersom man skulle få en psykisk lidelse sammenlignet med den helsehjelp man tror man får som gammel. Et knapt flertall av representantene befinner seg i den enden av skalaen hvor man har positiv tiltro til at man får helsehjelp. De er kun blant FrPs representanter hvor snittet er i den negative enden av skalaen, representantene fra Ap har størst tiltro til at man får den helsehjelp man har behov for. Representantene fra de rødgrønne-partiene har større tiltro enn representantene fra de borgerlige partiene. Det er representantene fra Telemark som har størst tiltro, mens det er de i Oslo som har minst tiltro. FolkevalgtBarometeret Juni 2011

35 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en psykisk lidelse? Hovedtall: 5,0% 18,0% 22,0% 30,0% 21,0% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Vet ikke Svært liten tiltro Svært stor tiltro Vet ikke Gjennomsnitt Svarende Ikke svar Sett kryss: 5,0% 18,0% 22,0% 30,0% 21,0% 2,0% 2,0% 3, Totalt 3,

36 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en psykisk lidelse? Etter parti: AP FrP H KRF SP SV V Andre Sett kryss: 3,86 2,7 3,32 3,79 3,71 3,61 3,36 3,47 Totalt 3,86 2,7 3,32 3,79 3,71 3,61 3,36 3,47 Svarende Ikke svar

37 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en psykisk lidelse? Etter partiblokk: Rød-Grønt Blått Sett kryss: 3,78 3,1 Totalt 3,78 3,1 Svarende Ikke svar 2 1

38 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en psykisk lidelse? Etter fylke: Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Sett kryss: 3,16 3,77 3,52 3,25 3,15 3,29 3,57 3,42 3,77 3,34 2,71 3,65 3,69 3,52 3,73 3,83 3,5 3,76 Totalt 3,16 3,77 3,52 3,25 3,15 3,29 3,57 3,42 3,77 3,34 2,71 3,65 3,69 3,52 3,73 3,83 3,5 3,76 Svarende Ikke svar

39 Hvor stor tiltro har du til at du vil få den helsehjelp du vil ha behov for dersom du skulle få en psykisk lidelse? Etter: «Sitter du i kommunens hovedutvalg for helse og omsorg (eller tilsvarende)? Ja Nei Usikker Sett kryss: 3,46 3,53 1,67 Totalt 3,46 3,53 1,67 Svarende Ikke svar 1 2 0

40 Hvor stor tiltro har du til at du eller en av de nærmeste vil få sykehjemsplass dersom man hadde behov for det i din kommune? Hovedfunn: Halvparten av representantene har stor tiltro til dette ved å svare fem eller seks på skalaen, hvor seks indikerer størst tillit. Det er representanter fra SP som har størst tiltro til at de vil få sykehjemsplass, mens det er representanter fra FrP som har minst tiltro til dette. De rødgrønne representantene er noe mer positiv enn de borgerlige. Representanter fra Aust-Agder har størst tiltro på dette området, mens de i Oslo har lavest tiltro. FolkevalgtBarometeret Juni 2011

41 Hvor stor tiltro har du til at du eller en av de nærmeste vil få sykehjemsplass dersom man hadde behov for det i din kommune? Hovedtall: 9,0% 14,0% 25,0% 36,0% 14,0% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vet ikke Svært liten tiltro Svært stor tiltro Vet ikke Gjennomsnitt Svarende Ikke svar Sett kryss: 3,0% 9,0% 14,0% 25,0% 36,0% 14,0% 0,0% 4, Totalt 4,

42 Hvor stor tiltro har du til at du eller en av de nærmeste vil få sykehjemsplass dersom man hadde behov for det i din kommune? Etter parti: AP FrP H KRF SP SV V Andre Sett kryss: 4,47 3,33 4,3 4,34 4,51 4,23 4,22 4,08 Totalt 4,47 3,33 4,3 4,34 4,51 4,23 4,22 4,08 Svarende Ikke svar

43 Hvor stor tiltro har du til at du eller en av de nærmeste vil få sykehjemsplass dersom man hadde behov for det i din kommune? Etter partiblokk: Rød-Grønt Blått Sett kryss: 4,45 3,94 Totalt 4,45 3,94 Svarende Ikke svar 2 1

44 Hvor stor tiltro har du til at du eller en av de nærmeste vil få sykehjemsplass dersom man hadde behov for det i din kommune? Etter fylke: Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Sett kryss: 4,33 5,19 4,11 3,94 3,81 4,21 4,02 4,2 4,49 4,17 2,86 4,3 4,42 4,12 4,46 4,42 4,23 4,23 Totalt 4,33 5,19 4,11 3,94 3,81 4,21 4,02 4,2 4,49 4,17 2,86 4,3 4,42 4,12 4,46 4,42 4,23 4,23 Svarende Ikke svar

45 Hvor stor tiltro har du til at du eller en av de nærmeste vil få sykehjemsplass dersom man hadde behov for det i din kommune? Etter: «Sitter du i kommunens hovedutvalg for helse og omsorg (eller tilsvarende)? Ja Nei Usikker 4,22 4,23 2,67 Totalt 4,22 4,23 2,67 Svarende Ikke svar 0 2 0

46 Ut over medisinsk sengepost og medisinsk akuttilbud, hvilke tilbud mener du et lokalsykehus må ha? Hovedfunn: Representantene rangerer Medisinsk avdeling for akutte sykdommer, som det viktigste og Ortopedisk avdeling for bruddskader som de minst viktige. Det er i hovedsak sammenfallende synspunkter mellom partiene på hva som er mest og minst viktigst. FolkevalgtBarometeret Juni 2011

47 Ut over medisinsk sengepost og medisinsk akuttilbud, hvilke tilbud mener du et lokalsykehus må ha? Hovedtall: Medisinsk avdeling for akutte sykdommer Ortopedisk avdeling for bruddskader Ingen av delene 3,0% 6,0% 51,0% 63,0% 71,0% 77,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% Prosent Antall Medisinsk avdeling for akutte sykdommer 77,0% 710 Kirurgisk avdeling for akutte skader, ulykker og sykdommer 71,0% 656 Ortopedisk avdeling for bruddskader 51,0% 469 Fødeavdeling 63,0% 578 Ingen av delene 3,0% 32 Vet ikke 6,0% 57 Svarende 920 Ikke svar 7

48 Ut over medisinsk sengepost og medisinsk akuttilbud, hvilke tilbud mener du et lokalsykehus må ha? Etter parti: AP FrP H KRF SP SV V Andre Medisinsk avdeling for akutte sykdommer Kirurgisk avdeling for akutte skader, ulykker og sykdommer Ortopedisk avdeling for bruddskader 71,0% 78,0% 78,0% 92,0% 77,0% 76,0% 77,0% 83,0% 65,0% 78,0% 69,0% 79,0% 73,0% 77,0% 72,0% 72,0% 47,0% 62,0% 51,0% 46,0% 52,0% 47,0% 52,0% 52,0% Fødeavdeling 55,0% 73,0% 56,0% 75,0% 68,0% 71,0% 58,0% 65,0% Ingen av delene 5,0% 2,0% 5,0% 1,0% 1,0% 3,0% 7,0% 3,0% Vet ikke 8,0% 6,0% 5,0% 1,0% 7,0% 10,0% 2,0% 6,0% Svarende Ikke svar

49 Ut over medisinsk sengepost og medisinsk akuttilbud, hvilke tilbud mener du et lokalsykehus må ha? Etter partiblokk: Rød-Grønt Blått Medisinsk avdeling for akutte sykdommer 74,0% 78,0% Kirurgisk avdeling for akutte skader, ulykker og sykdommer 69,0% 73,0% Ortopedisk avdeling for bruddskader 49,0% 55,0% Fødeavdeling 61,0% 62,0% Ingen av delene 4,0% 4,0% Vet ikke 8,0% 5,0% Svarende Ikke svar 5 2

50 Ut over medisinsk sengepost og medisinsk akuttilbud, hvilke tilbud mener du et lokalsykehus må ha? Etter fylke:

51 Ut over medisinsk sengepost og medisinsk akuttilbud, hvilke tilbud mener du et lokalsykehus må ha? Etter fylke: Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Medisinsk avdeling for akutte sykdommer 77,0% 73,0% 79,0% 75,0% 80,0% 81,0% 82,0% 89,0% 84,0% 78,0% 57,0% 64,0% 77,0% 63,0% 79,0% 62,0% 78,0% 67,0% Kirurgisk avdeling for akutte skader, ulykker og sykdommer 68,0% 62,0% 64,0% 69,0% 79,0% 76,0% 75,0% 91,0% 86,0% 78,0% 43,0% 64,0% 70,0% 51,0% 61,0% 79,0% 78,0% 60,0% Ortopedisk avdeling for bruddskader 51,0% 46,0% 71,0% 31,0% 44,0% 45,0% 51,0% 61,0% 56,0% 67,0% 29,0% 34,0% 54,0% 54,0% 52,0% 50,0% 53,0% 47,0% Fødeavdeling 52,0% 58,0% 50,0% 75,0% 67,0% 73,0% 84,0% 91,0% 94,0% 62,0% 57,0% 25,0% 54,0% 41,0% 66,0% 38,0% 69,0% 60,0% Ingen av delene 2,0% 8,0% 11,0% 6,0% 2,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 29,0% 9,0% 1,0% 10,0% 5,0% 0,0% 0,0% 10,0% Vet ikke 11,0% 12,0% 7,0% 0,0% 4,0% 0,0% 3,0% 5,0% 3,0% 4,0% 0,0% 9,0% 13,0% 15,0% 2,0% 8,0% 16,0% 3,0% Svarende Ikke svar

52 Ut over medisinsk sengepost og medisinsk akuttilbud, hvilke tilbud mener du et lokalsykehus må ha? Etter: «Sitter du i kommunens hovedutvalg for helse og omsorg (eller tilsvarende)? Ja Nei Usikker Medisinsk avdeling for akutte sykdommer 75,0% 78,0% 100,0% Kirurgisk avdeling for akutte skader, ulykker og sykdommer 72,0% 71,0% 100,0% Ortopedisk avdeling for bruddskader 52,0% 51,0% 67,0% Fødeavdeling 64,0% 62,0% 100,0% Ingen av delene 3,0% 3,0% 0,0% Vet ikke 6,0% 6,0% 0,0% Svarende Ikke svar 0 1 0

53 Hvem bør bestemme lokalisering av sykehusene? Hovedfunn: Halvparten av representantene mener det er Storting og regjering som bør bestemme lokaliseringen av sykehus. Det er flertall for at det er Storting og regjering som skal bestemme dette i Ap, Høyre, FrP og SV. Blant de andre representantene er det flertall for at andre skal bestemme dette. Dette flertallet fordeler seg i hovedsak på svaralternativene Fylkeskommunen og De regionale helseforetakene. Dersom man sammenligner blokkene er det forholdsvis sammenfallende svar, men de rødgrønne heller noe mer til fylkeskommunen som et alternativ enn de borgerlige. Det er størst oppslutning i Nord-Trøndelag om at Storting og regjering skal bestemme og minst oppslutning i Vest-Agder om dette. FolkevalgtBarometeret Juni 2011

54 Hvem bør bestemme lokalisering av sykehusene? Hovedtall: Storting og regjering 49,0% De regionale helseforetakene 20,0% Sykehusforetakene 4,0% Fylkeskommunen 20,0% Andre Vet ikke 3,0% 4,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Prosent Antall Storting og regjering 49,0% 451 De regionale helseforetakene 20,0% 184 Sykehusforetakene 4,0% 37 Fylkeskommunen 20,0% 183 Andre 3,0% 24 Vet ikke 4,0% 38 Svarende 917 Ikke svar 10

55 Hvem bør bestemme lokalisering av sykehusene? Etter parti: AP FrP H KRF SP SV V Andre Storting og regjering 58,0% 52,0% 50,0% 45,0% 40,0% 53,0% 35,0% 43,0% De regionale helseforetakene 22,0% 16,0% 24,0% 17,0% 19,0% 8,0% 25,0% 25,0% Sykehusforetakene 3,0% 9,0% 7,0% 1,0% 3,0% 0,0% 3,0% 2,0% Fylkeskommunen 14,0% 10,0% 12,0% 28,0% 30,0% 34,0% 30,0% 28,0% Andre 2,0% 4,0% 5,0% 0,0% 4,0% 0,0% 5,0% 0,0% Vet ikke 2,0% 8,0% 3,0% 8,0% 5,0% 5,0% 2,0% 3,0% Svarende Ikke svar

56 Hvem bør bestemme lokalisering av sykehusene? Etter partiblokk: Rød-Grønt Blått Storting og regjering 52,0% 48,0% De regionale helseforetakene 19,0% 21,0% Sykehusforetakene 3,0% 7,0% Fylkeskommunen 21,0% 15,0% Andre 2,0% 5,0% Vet ikke 3,0% 5,0% Svarende Ikke svar 8 2

57 Hvem bør bestemme lokalisering av sykehusene? Etter fylke:

58 Hvem bør bestemme lokalisering av sykehusene? Etter fylke: Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Storting og regjering 46,0% 50,0% 43,0% 50,0% 57,0% 42,0% 53,0% 57,0% 46,0% 53,0% 43,0% 49,0% 41,0% 54,0% 62,0% 54,0% 50,0% 37,0% De regionale helseforetakene 12,0% 4,0% 29,0% 12,0% 19,0% 23,0% 23,0% 11,0% 21,0% 18,0% 29,0% 28,0% 30,0% 15,0% 18,0% 12,0% 19,0% 20,0% Sykehusforetakene 1,0% 8,0% 7,0% 6,0% 4,0% 3,0% 4,0% 2,0% 5,0% 0,0% 14,0% 5,0% 7,0% 7,0% 0,0% 8,0% 0,0% 13,0% Fylkeskommunen 26,0% 27,0% 21,0% 19,0% 17,0% 23,0% 14,0% 20,0% 19,0% 24,0% 14,0% 14,0% 17,0% 22,0% 15,0% 17,0% 25,0% 27,0% Andre 9,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 3,0% 1,0% 5,0% 5,0% 2,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 3,0% 4,0% 0,0% 3,0% Vet ikke 5,0% 12,0% 0,0% 12,0% 2,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 2,0% 0,0% 5,0% 1,0% 2,0% 2,0% 4,0% 6,0% 0,0% Svarende Ikke svar

59 Hvem bør bestemme lokalisering av sykehusene? Etter: «Sitter du i kommunens hovedutvalg for helse og omsorg (eller tilsvarende)? Ja Nei Usikker Storting og regjering 52,0% 48,0% 67,0% De regionale helseforetakene 19,0% 21,0% 0,0% Sykehusforetakene 4,0% 4,0% 0,0% Fylkeskommunen 20,0% 20,0% 33,0% Andre 2,0% 3,0% 0,0% Vet ikke 4,0% 4,0% 0,0% Svarende Ikke svar 1 2 0

60 I hvilken grad foretrekker du følgende modeller for drift av sykehjem? Hovedfunn: Et stort flertall av representantene foretrekker modellen med kommunal drift av sykehjemmene, samtidig er mange positive til sykehjem drevet av ideelle aktører. Det er i overveiende grad en negativ holdning til at kommersielle aktører skal drive sykehjem. Det er flertall i samtlige partier bortsett fra i Høyre og FrP at kommunal drift er å foretrekke. I Høyre og FrP foretrekker flest ideelle aktører deretter kommersielle aktører. Et klart flertall blant de rødgrønne foretrekker ikke kommersielle aktører. FolkevalgtBarometeret Juni 2011

61 I hvilken grad foretrekker du følgende modeller for drift av sykehjem? Hovedtall: Kommunalt drevet 6,0% 11,0% 24,0% 54,0% Drevet av kommersielle aktører 35,0% 15,0% 8,0% 15,0% 16,0% 9,0% Drevet av ideelle aktører 8,0% 7,0% 14,0% 28,0% 26,0% 15,0% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vet ikke I svært liten grad I svært stor grad Vet ikke Gjennomsnitt Svarende Ikke svar Kommunalt drevet 2,0% 3,0% 6,0% 11,0% 24,0% 54,0% 1,0% 5, Drevet av kommersielle aktører Drevet av ideelle aktører 35,0% 15,0% 8,0% 15,0% 16,0% 9,0% 2,0% 2, ,0% 7,0% 14,0% 28,0% 26,0% 15,0% 3,0% 4, Totalt 4,

62 I hvilken grad foretrekker du følgende modeller for drift av sykehjem? Etter parti: AP FrP H KRF SP SV V Andre Kommunalt drevet 5,76 3,73 4,39 5,18 5,51 5,89 5,12 5,23 Drevet av kommersielle aktører 1,54 4,84 4,5 2,33 1,91 1,15 2,98 2,8 Drevet av ideelle aktører 3,39 4,91 4,64 4,64 3,57 3,45 4,2 3,74 Totalt 3,57 4,49 4,51 4,05 3,66 3,49 4,1 3,92 Svarende Ikke svar

63 I hvilken grad foretrekker du følgende modeller for drift av sykehjem? Etter partiblokk: Rød-Grønt Blått Kommunalt drevet 5,7 4,31 Drevet av kommersielle aktører 1,59 4,37 Drevet av ideelle aktører 3,45 4,65 Totalt 3,58 4,44 Svarende Ikke svar 10 2

64 I hvilken grad foretrekker du følgende modeller for drift av sykehjem? Etter fylke:

65 I hvilken grad foretrekker du følgende modeller for drift av sykehjem? Etter fylke: Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Kommunalt drevet 4,97 5,12 4,56 4,38 5,28 5,02 5,47 5,09 5,3 5,19 5,43 5,35 5,02 5,26 5,31 5,33 4,84 5,15 Drevet av kommersielle aktører 3,25 2,94 3,45 3,17 2,58 2,56 3,09 2,81 2,59 2,4 3,2 3,03 3,84 1,96 2,64 2,28 2,85 3,35 Drevet av ideelle aktører 4,3 3,44 4,2 4,54 3,76 4,02 3,98 3,87 3,8 4,09 4,5 4,09 4,42 3,25 4,12 3,85 3,91 4,19 Totalt 4,17 3,83 4,07 4,03 3,87 3,87 4,18 3,92 3,9 3,89 4,38 4,16 4,43 3,49 4,02 3,82 3,87 4,23 Svarende Ikke svar

66 I hvilken grad foretrekker du følgende modeller for drift av sykehjem? Etter: «Sitter du i kommunens hovedutvalg for helse og omsorg (eller tilsvarende)? Ja Nei Usikker Kommunalt drevet 5,15 5,17 5 Drevet av kommersielle aktører 2,99 2,88 4,5 Drevet av ideelle aktører 4,02 4,05 4,5 Totalt 4,05 4,03 4,67 Svarende Ikke svar 0 5 0

67 Ta stilling til følgende påstander: Hovedfunn: Det generelle helsetilbudet i kommunen burde vært langt bedre : Et knapt flertall tenderer til å være uenig i denne påstanden, men mange legger seg rundt midten på dette utsagnet. Representanter fra FrP er i størst grad enig i påstanden, mens Venstres representanter er mest uenig. Representanter fra de borgerlige partiene er mer enig i påstanden enn representanter for de rødgrønne. Det bevilges ikke tilstrekkelig med midler til eldreomsorgen i min kommune Et flertall tenderer til å være enig i denne påstanden, men også her legger mange seg rundt midten. Representanter fra FrP er i størst grad enig i påstanden, mens Venstres representanter er mest uenig. Representanter fra de borgerlige partiene er noe mer enig i påstanden enn representanter for de rødgrønne. Dette skyldes først og fremst representantene fra FrP. De som jobber i helsesektoren gjør generelt en god jobb Det er en overveldende enighet om denne påstanden. Det er ikke store forskjeller mellom partiene på dette området, men representantene fra SV er mest enig i påstanden. De rødgrønne er noe mer enig i påstanden enn de borgerlige. FolkevalgtBarometeret Juni 2011

68 Ta stilling til følgende påstander: Hovedtall: Det generelle helsetilbudet i kommunen burde vært langt 8,0% 25,0% 21,0% 25,0% 13,0% 9,0% 9,0% 20,0% 16,0% 23,0% 18,0% 14,0% De som jobber i helsesektoren gjør generelt en god jobb 12,0% 40,0% 41,0% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vet ikke Helt uenig Helt enig Vet ikke Gjennomsnitt Svarende Ikke svar Det generelle helsetilbudet i kommunen burde vært langt bedre Det bevilges ikke tilstrekkelig med midler til eldreomsorgen i min kommune De som jobber i helsesektoren gjør generelt en god jobb 8,0% 25,0% 21,0% 25,0% 13,0% 9,0% 0,0% 3, ,0% 20,0% 16,0% 23,0% 18,0% 14,0% 0,0% 3, ,0% 1,0% 3,0% 12,0% 40,0% 41,0% 1,0% 5, Totalt 4,

69 Ta stilling til følgende påstander: Etter parti: AP FrP H KRF SP SV V Andre Det generelle helsetilbudet i kommunen burde vært langt bedre Det bevilges ikke tilstrekkelig med midler til eldreomsorgen i min kommune De som jobber i helsesektoren gjør generelt en god jobb 3,17 4,33 3,24 3,31 3,14 3,34 3,1 3,38 3,51 4,56 3,43 4,06 3,41 3,51 3,29 3,58 5,29 5,1 5,02 5,09 5,06 5,47 5,08 4,95 Totalt 3,99 4,66 3,9 4,15 3,87 4,11 3,82 3,97 Svarende Ikke svar

70 Ta stilling til følgende påstander: Etter partiblokk : Rød-Grønt Blått Det generelle helsetilbudet i kommunen burde vært langt bedre 3,18 3,6 Det bevilges ikke tilstrekkelig med midler til eldreomsorgen i min kommune 3,48 3,8 De som jobber i helsesektoren gjør generelt en god jobb 5,24 5,06 Totalt 3,97 4,15 Svarende Ikke svar 8 5

71 Ta stilling til følgende påstander: Etter fylke: Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Det generelle helsetilbudet i kommunen burde vært langt bedre Det bevilges ikke tilstrekkelig med midler til eldreomsorgen i min kommune 3,35 3 3,67 3,44 3,52 3,19 3,42 3,58 2,98 3,07 4,43 3,48 3,15 3,54 3,21 2,83 3,84 3,23 3,37 3,42 3,73 3,87 3,69 3,75 4,11 3,65 3,3 3,36 4,43 3,34 3,28 3,85 3,34 3,71 4,17 3,47 De som jobber i helsesektoren gjør generelt en god jobb 5,23 5,19 5,04 5,31 5,06 5,02 5,19 4,71 5 5,02 5,86 5,34 5,43 5,2 5,15 5,26 5,16 5,07 Totalt 3,98 3,87 4,14 4,21 4,09 3,98 4,24 3,98 3,76 3,82 4,9 4,05 3,95 4,2 3,9 3,93 4,39 3,92 Svarende Ikke svar

72 Ta stilling til følgende påstander: Etter: «Sitter du i kommunens hovedutvalg for helse og omsorg (eller tilsvarende)? Ja Nei Usikker Det generelle helsetilbudet i kommunen burde vært langt bedre 3,37 3,35 5 Det bevilges ikke tilstrekkelig med midler til eldreomsorgen i min kommune 3,79 3,6 5,33 De som jobber i helsesektoren gjør generelt en god jobb 5,06 5,17 5 Totalt 4,07 4,04 5,11 Svarende Ikke svar 1 2 0

73 I hvilken grad benytter dere dagens fleksibilitet knyttet til arbeidstid? Hovedfunn: Flertallet svarer I noe grad eller I svært liten grad på dette spørsmålet. En av fem svarer Vet ikke på dette spørsmålet. Det er ikke store forskjeller mellom partiene på dette området, men representantene fra FrP benytter fleksibiliteten minst. Det er ingen markante skiller mellom blokkene i dette spørsmålet. FolkevalgtBarometeret Juni 2011

74 I hvilken grad benytter dere dagens fleksibilitet knyttet til arbeidstid? Hovedtall: Ikke i det hele tatt 4,0% I svært liten grad 20,0% I noe grad 45,0% I svært stor grad 10,0% Vet ikke 20,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% Prosent Antall Ikke i det hele tatt 4,0% 35 I svært liten grad 20,0% 187 I noe grad 45,0% 415 I svært stor grad 10,0% 91 Vet ikke 20,0% 185 Gjennomsnitt 3,22 Svarende 913 Ikke svar 14

75 I hvilken grad benytter dere dagens fleksibilitet knyttet til arbeidstid? Etter parti: AP FrP H KRF SP SV V Andre Ikke i det hele tatt 4,0% 9,0% 3,0% 1,0% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% I svært liten grad 22,0% 27,0% 20,0% 23,0% 13,0% 15,0% 22,0% 22,0% I noe grad 47,0% 40,0% 45,0% 50,0% 47,0% 50,0% 43,0% 38,0% I svært stor grad 9,0% 8,0% 14,0% 4,0% 11,0% 10,0% 10,0% 11,0% Vet ikke 17,0% 16,0% 18,0% 21,0% 24,0% 24,0% 23,0% 28,0% Gjennomsnitt 3,14 2,96 3,23 3,21 3,38 3,4 3,32 3,42 Svarende Ikke svar

76 I hvilken grad benytter dere dagens fleksibilitet knyttet til arbeidstid? Etter partiblokk: Rød-Grønt Blått Ikke i det hele tatt 4,0% 5,0% I svært liten grad 18,0% 23,0% I noe grad 47,0% 43,0% I svært stor grad 10,0% 11,0% Vet ikke 21,0% 18,0% Gjennomsnitt 3,26 3,15 Svarende Ikke svar 10 3

77 I hvilken grad benytter dere dagens fleksibilitet knyttet til arbeidstid? Etter fylke:

78 I hvilken grad benytter dere dagens fleksibilitet knyttet til arbeidstid? Etter fylke: Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Ikke i det hele tatt 4,0% 12,0% 0,0% 0,0% 5,0% 2,0% 7,0% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 2,0% 2,0% 4,0% 6,0% 7,0% I svært liten grad 11,0% 8,0% 19,0% 31,0% 28,0% 18,0% 21,0% 30,0% 13,0% 27,0% 0,0% 19,0% 13,0% 22,0% 33,0% 25,0% 16,0% 23,0% I noe grad 42,0% 54,0% 30,0% 50,0% 35,0% 56,0% 49,0% 48,0% 54,0% 41,0% 29,0% 48,0% 54,0% 59,0% 33,0% 42,0% 44,0% 43,0% I svært stor grad 18,0% 4,0% 26,0% 0,0% 13,0% 8,0% 7,0% 7,0% 5,0% 0,0% 43,0% 12,0% 7,0% 5,0% 16,0% 8,0% 9,0% 7,0% Vet ikke 25,0% 23,0% 26,0% 19,0% 19,0% 16,0% 16,0% 11,0% 24,0% 32,0% 29,0% 19,0% 22,0% 12,0% 16,0% 21,0% 25,0% 20,0% Gjennomsnitt 3,49 3,19 3,59 3,06 3,13 3,19 3,05 2,91 3,3 3,36 4 3,26 3,29 3,02 3,13 3,17 3,31 3,1 Svarende Ikke svar

79 I hvilken grad benytter dere dagens fleksibilitet knyttet til arbeidstid? Etter: «Sitter du i kommunens hovedutvalg for helse og omsorg (eller tilsvarende)? Ja Nei Usikker Ikke i det hele tatt 4,0% 4,0% 0,0% I svært liten grad 20,0% 21,0% 33,0% I noe grad 54,0% 43,0% 33,0% I svært stor grad 7,0% 11,0% 0,0% Vet ikke 15,0% 22,0% 33,0% Gjennomsnitt 3,08 3,27 3,33 Svarende Ikke svar 1 3 0

80 Mener du Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid bør endres? Hovedfunn: Et klart flertall mener Arbeidsmiljøloven bør endres slik at den blir mer fleksibel på arbeidstid. Det er flertall i Ap og SV for at loven skal være som i dag. Nesten samtlige av representantene fra Høyre og FrP mener den bør endres og bli mer fleksibel på arbeidstid Det er stort flertall blant de borgerlige om at loven må endres i mer fleksibel retning på arbeidstid, og det er et flertall blant de rødgørnne om at loven må opprettholdes som i dag. Representanter i Rogaland er mest positiv til å endre loven slik at den blir mer fleksibel på arbeidstid. FolkevalgtBarometeret Juni 2011

81 Mener du Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid bør endres? Hovedtall: Ja, slik at den blir mer restriktiv på 3,0% 57,0% Nei, som i dag 35,0% 5,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% Prosent Antall Ja, slik at den blir mer restriktiv på arbeidstid 3,0% 24 Ja, slik at den blir mer fleksibel på arbeidstid 57,0% 522 Nei, som i dag 35,0% 319 Vet ikke 5,0% 47 Svarende 912 Ikke svar 15

82 Mener du Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid bør endres? Etter parti: AP FrP H KRF SP SV V Andre Ja, slik at den blir mer restriktiv på arbeidstid 3,0% 3,0% 1,0% 1,0% 2,0% 11,0% 0,0% 2,0% Ja, slik at den blir mer fleksibel på arbeidstid 26,0% 96,0% 91,0% 70,0% 53,0% 13,0% 63,0% 65,0% Nei, som i dag 69,0% 2,0% 7,0% 23,0% 32,0% 68,0% 28,0% 28,0% Vet ikke 3,0% 0,0% 2,0% 6,0% 13,0% 8,0% 8,0% 6,0% Svarende Ikke svar

83 Mener du Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid bør endres? Etter partiblokk: Rød-Grønt Blått Ja, slik at den blir mer restriktiv på arbeidstid 4,0% 1,0% Ja, slik at den blir mer fleksibel på arbeidstid 32,0% 87,0% Nei, som i dag 57,0% 9,0% Vet ikke 7,0% 2,0% Svarende Ikke svar 9 4

84 Mener du Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid bør endres? Etter fylke:

85 Mener du Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid bør endres? Etter fylke: Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Oslo Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Ja, slik at den blir mer restriktiv på arbeidstid 2,0% 4,0% 0,0% 19,0% 5,0% 3,0% 0,0% 2,0% 3,0% 5,0% 0,0% 7,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 7,0% Ja, slik at den blir mer fleksibel på arbeidstid 68,0% 54,0% 63,0% 62,0% 60,0% 58,0% 60,0% 52,0% 46,0% 48,0% 43,0% 60,0% 64,0% 44,0% 55,0% 58,0% 53,0% 63,0% Nei, som i dag 25,0% 42,0% 30,0% 12,0% 34,0% 34,0% 33,0% 39,0% 41,0% 41,0% 57,0% 28,0% 30,0% 44,0% 42,0% 33,0% 44,0% 23,0% Vet ikke 5,0% 0,0% 7,0% 6,0% 1,0% 5,0% 7,0% 7,0% 10,0% 7,0% 0,0% 5,0% 4,0% 12,0% 3,0% 8,0% 0,0% 7,0% Svarende Ikke svar

86 Mener du Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid bør endres? Etter: «Sitter du i kommunens hovedutvalg for helse og omsorg (eller tilsvarende)? Ja Nei Usikker Ja, slik at den blir mer restriktiv på arbeidstid 1,0% 3,0% 33,0% Ja, slik at den blir mer fleksibel på arbeidstid 60,0% 56,0% 67,0% Nei, som i dag 32,0% 36,0% 0,0% Vet ikke 6,0% 5,0% 0,0% Svarende Ikke svar 2 3 0

87 Kontaktinformasjon NorgesBarometeret AS Rosenkrantz gate Oslo Telefon: E-post: Vi måler Norge! FolkevalgtBarometeret Juni 2011

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Kommunebarometeret Februar 2013 Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge.

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

NorgesBarometeret Nr

NorgesBarometeret Nr NorgesBarometeret Nr 4 2009 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Utdanningsforbundet September 2009 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. September NorgesBarometeret AS

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. September NorgesBarometeret AS Kommunebarometeret Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF September 2012 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om denne undersøkelsen NorgesBarometeret

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Norges Sykepleierforbund. Nr

NorgesBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Norges Sykepleierforbund. Nr NorgesBarometeret Nr 7 2011 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Norges Sykepleierforbund Desember 2011 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

KommuneBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. Nr 2 2012. April 2012. NorgesBarometeret AS

KommuneBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. Nr 2 2012. April 2012. NorgesBarometeret AS KommuneBarometeret Nr 2 2012 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF April 2012 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om denne undersøkelsen

Detaljer

NorgesBarometeret er en undersøkelse som gir alle landets ordførere og rådmenn et unikt innblikk i kollegers meninger.

NorgesBarometeret er en undersøkelse som gir alle landets ordførere og rådmenn et unikt innblikk i kollegers meninger. Kommunebarometeret Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmerin på oppdrag for NSF September 2012 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no NORSK SYKEPLEIER- FORBUND 1911-2012

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Påstandene Min kommune er god på tilrettelegging av forskningsaktiviteter i kommunen Kommunen bør prioritere forskning

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Side 1 Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svart Avvist Ufullstendig

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Nord-Trøndelag Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport VII: Pengespill og spilleavhengighet Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke typer pengespill spiller nordmenn på Mener vi Norsk Tipping bidrar

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring. Oslo, 06.02.2012

Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring. Oslo, 06.02.2012 Befolkningens- og folkevalgtes holdninger til demokrati og kommunal styring Oslo, 06.02.2012 Innhold 1 Styringen av kommunen 5 2 Ansvarsfordeling 9 3 Kommunesammenslåing 12 4 Motivasjon for å delta i lokalpolitikken

Detaljer

Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig for tilsyn Kap 9 Både i Aust- og Vest-Agder fylke

Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig for tilsyn Kap 9 Både i Aust- og Vest-Agder fylke Vrådal 3.mars 2016 Samling miljøarbeidere Lasse Svenstrup Andersen seniorrådgiver - jurist Ansvarlig for vedtak etter Kap 9 Ansvarlig for tilsyn Kap 9 Både i Aust- og Vest-Agder fylke fmavlsa@fylkesmannen.no

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet I denne delrapporten ser vi på hvordan arbeidsgiverne hvor den siste ansatte kom fra juridiske, skiller seg fra andre arbeidsgivere. Vi definerer her juridiske ut i fra hvorvidt

Detaljer