Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunebarometeret Februar Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund"

Transkript

1 Kommunebarometeret Februar 2013 Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund

2 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere og rådmenn. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for å vite hva landets kommuner og deres folkevalgte og administrative ledere mener. NorgesBarometeret står bak undersøkelser som Kommunebarometeret, Folkevalgtbarometeret og Medlemsbarometeret.

3 Om undersøkelsen KommuneBarometeret er en undersøkelse rettet mot landets ordførere og rådmenn. Undersøkelsen er gjennomført elektronisk i perioden 12. februar 1. mars Alle landets ordførere og rådmenn er spurt, med unntak av Oslo, som ikke er invitert. 326 har besvart undersøkelsen. Feilmarginen er +/- 2,1%. Til hvert enkelt spørsmål vises total og svarene brutt ned på fylke, partitilhørighet, stilling og partiblokk (rød-grønt/borgerlig).

4 Svaranalyse Rapporten produsert Aktivitet Anonym Navn Gjennomført i perioden Kommunebarometeret Respondentgrupper Respondenter Responsfrekvens Unike kommuner Responsfrekvens Ordførere (429) % % Rådmenn (425) % Innbyggere representert Sum % % * Det er 430 kommuner i Norge. Avviket skyldes at 8 mottakere har bedt om ikke å være med i undersøkelsene. Oslo er ikke invitert. Fylkesvis Fylkesvis Akershus Østfold Vestfold Buskerud Telemark Oppland Hedmark Aust-Agder Vest-Agder Antall kommuner i fylket Antall kommuner svart Andel i % 52 % 56 % 71 % 60 % 61 % 69 % 71 % 73 % 60 % Andel 4,1 % 3,8 % 3,8 % 4,5 % 4,1 % 6,8 % 5,6 % 4,1 % 3,4 % Ideell andel 4,9 % 4,2 % 3,3 % 4,7 % 4,2 % 6,1 % 4,9 % 3,5 % 3,5 % Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Antall kommuner i fylket Antall kommuner svart Andel i % 65 % 79 % 58 % 58 % 64 % 58 % 52 % 64 % 58 % Andel 6,4 % 9,8 % 5,6 % 7,9 % 6,0 % 5,3 % 8,6 % 6,0 % 4,1 % Ideell andel 6,1 % 7,7 % 6,1 % 8,5 % 5,9 % 5,6 % 10,3 % 5,9 % 4,5 % Regionsvis Øst- og Sørlandet Vest-landet Midt-Norge Nord-Norge Ant kommuner i regionen Antall kommuner svart Andel i % 64 % 68 % 60 % 57 % Andel 40,2 % 21,8 % 19,2 % 18,8 % Ideell andel 39,4 % 20,0 % 20,0 % 20,7 %

5 Svaranalyse Ordførers partitilhørighet AP SV SP V H KRF FRP Andre Antall kommuner Antall kommuner svart Andel i % 51 % 50 % 66 % 31 % 95 % 56 % 44 % 34 % Andel 34,2 % 1,1 % 21,8 % 1,5 % 28,6 % 5,3 % 2,6 % 4,9 % Ideell andel 41,9 % 1,4 % 20,5 % 3,0 % 18,6 % 5,8 % 3,7 % 8,8 % Kommuneklasse KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 KK7 Ant kommuner Ant kommuner svart Andel i % 55 % 69 % 67 % 72 % 61 % 50 % 53 % Andel 19,2 % 15,0 % 16,5 % 20,3 % 17,3 % 5,6 % 6,0 % Ideell andel 21,8 % 13,6 % 15,5 % 17,6 % 17,6 % 7,0 % 7,0 % Kommuneklassene refererer til Statistisk Sentralbyrås definisjon (Kommuneklassifisering 1994): KK1 = Kommuneklasse 1: Primærnæringskommuner, KK2 = Kommuneklasse 2: Blandede landbruks- og industrikommuner, KK3 = Kommuneklasse 3: Industrikommuner, KK4 = Kommuneklasse 4: Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner, KK5 = Kommuneklasse 5: Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner, KK6 = Kommuneklasse 6: Mindre sentrale tjenesteytingskommuner, KK7 = Kommuneklasse 7: Sentrale tjenesteytingskommuner ROBEK Robek ja Robek nei Ant kommuner Ant kommuner svart Andel i % 61 % 62 % Andel 11,3 % 88,7 % Ideell andel 11,5 % 89,4 % ROBEK = Register for betinget godkjenning og kontroll ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som har økonomisk ubalanse og derfor må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Før de nye reglene i kommuneloven trådte i kraft i 2001, måtte alle kommuner og fylkeskommuner ha slik godkjenning fra departementet. Kommuneloven 60 ( 59a) nr. 1.

6 Hovedfunn 1. Hvordan vurderer du fagkompetansen i din kommune for at intensjonen i samhandlingsreformen skal lykkes? Tre av ti mener at fagkompetansen ikke er tilstrekkelig for å oppfylle intensjonen i samhandlingsreformen. Halvparten av kommunene I Vestfold og Nordland mener at kompetansen ikke er tilstrekkelig. Kommuner I Sør-Trøndelag mener I størst grad at kompetansen er tilstrekkelig. Rådmenn mener I større grad enn ordførere at kompetansen ikke er tilstrekkelig. 2. I tilfelle hvilken fagkompetanse er det størst mangel på? Det er klart størst mangel på sykepleier kompetanse, halvparten av de som ikke har tilstrekkelig kompetanse mener at det er på dette området mangelen er størst. Den neste største faggruppen som kommunene mangler er leger. Det er stor grad av samstemthet i de ulike respondentgruppene på dette området.

7 Hovedfunn 3. Er det iverksatt tiltak i din kommune for å bedre kapasiteten for å motta utskrivningsklare pasienter? Ni av ti kommuner har iverksatt tiltak for å bedre kapasiteten for å motta utskrivningsklare pasienter. Ordførere mener i større grad enn rådmenn at det er iverksatt tiltak. 4. Vurderer du det som vanskelig eller lett å rekruttere kvalifisert helsepersonell til din kommune? Drøyt en av tre oppgir at det i ulik grad er vanskelig å rekruttere sykepleiere og leger. Undersøkelsen viser at det er lettere å rekruttere andre helsepersonell grupper enn leger og sykepleiere. Det er vanskeligst å rekruttere leger i Sogn og Fjordane og vanskeligst å rekruttere sykepleiere i Finnmark.

8 Hovedfunn 5. Hva skal til for å rekruttere flere sykepleiere til din kommune? Følgende områder er viktigst: Flere heltidsstillinger på arbeidsstedet Bedre lønn Annen turnusordning Følgende områder er minst viktig: - Kortere arbeidstid - Tilsyn av barn - Mindre psykiske belastninger Det er små forskjeller mellom de politiske blokkene i disse prioriteringene. 6. Er en god tjenestepensjon for kommunalt ansatte et viktig gode å opprettholde for å gjøre kommunen attraktiv som arbeidsplass? Ni av ti mener det er i stor eller noen grad viktig å opprettholde en god tjenestepensjon. De rødgrønne partiene mener I større grad en de borgerlige partiene at det er viktig å opprettholde en god tjenestepensjon. Rådmenn mener I større grad enn ordførere at det er viktig å opprettholde en god tjenestepensjon.

9

10 Prosent Antall Fagkompetansen er tilstrekkelig 62% 201 Fagkompetansen er ikke tilstrekkelig 31% 101 Vet ikke/usikker 7% 24 Svarende 326 Standardavvik 0,63

11

12 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Fagkompetansen er tilstrekkelig Fagkompetansen er ikke tilstrekkelig 69% 53% 57% 38% 47% 70% 50% 52% 83% 59% 90% 64% 53% 90% 55% 67% 73% 43% 31% 33% 36% 46% 26% 21% 46% 48% 17% 30% 10% 32% 40% 0% 36% 33% 18% 50% Vet ikke/usikker 0% 13% 7% 15% 26% 9% 4% 0% 0% 11% 0% 5% 7% 10% 9% 0% 9% 7% Svarende Standardavvik 0,48 0,74 0,65 0,73 0,85 0,66 0,59 0,51 0,38 0,7 0,32 0,59 0,64 0,62 0,69 0,49 0,67 0,63

13

14 Ap SV SP V KRF H FRP Andre Fagkompetansen er tilstrekkelig 61% 100% 72% 25% 67% 55% 50% 57% Fagkompetansen er ikke tilstrekkelig 32% 0% 24% 75% 17% 35% 38% 43% Vet ikke/usikker 7% 0% 4% 0% 17% 10% 12% 0% Svarende Standardavvik 0,62 0 0,55 0,5 0,79 0,67 0,74 0,51

15

16 Rødgrønt Borgerlig Fagkompetansen er tilstrekkelig 61% 56% Fagkompetansen er ikke tilstrekkelig 33% 34% Vet ikke/usikker 7% 11% Svarende Standardavvik 0,62 0,68

17

18 Ordførere Rådmenn Fagkompetansen er tilstrekkelig 67% 55% Fagkompetansen er ikke tilstrekkelig 26% 37% Vet ikke/usikker 7% 8% Svarende Standardavvik 0,62 0,64

19

20 Prosent Antall Leger 18% 37 Sykepleiere 50% 104 Hjelpepleiere/helsefagarbeidere 11% 23 Fysioterapeuter 9% 18 Annet helsepersonell 13% 27 Svarende 209 Standardavvik 1,25

21

22 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Leger 10% 0% 25% 44% 12% 25% 29% 15% 43% 14% 0% 7% 33% 20% 22% 0% 29% 0% Sykepleiere 70% 50% 50% 22% 53% 30% 50% 50% 43% 59% 80% 57% 42% 40% 67% 29% 43% 88% Hjelpepleiere/hels efagarbeidere 0% 0% 12% 11% 18% 25% 0% 20% 0% 9% 0% 7% 0% 20% 0% 36% 0% 0% Fysioterapeuter 0% 12% 0% 11% 6% 10% 0% 10% 14% 0% 20% 7% 17% 20% 0% 29% 14% 0% Annet helsepersonell 20% 38% 12% 11% 12% 10% 21% 5% 0% 18% 0% 21% 8% 0% 11% 7% 14% 12% Svarende Standardavvik 1,35 1,51 1,28 1,48 1,18 1,28 1,5 1,05 1,07 1,3 0,89 1,37 1,36 1,14 1,17 0,95 1,51 1,06

23

24 Ap SV SP V KRF H FRP Andre Leger 16% 67% 11% 67% 50% 16% 20% 14% Sykepleiere 53% 0% 58% 33% 25% 49% 40% 43% Hjelpepleiere/helsefagarbeidere 7% 33% 11% 0% 0% 14% 20% 29% Fysioterapeuter 12% 0% 8% 0% 0% 6% 20% 14% Annet helsepersonell 13% 0% 13% 0% 25% 14% 0% 0% Svarende Standardavvik 1,27 1,15 1,2 0,58 1,75 1,26 1,14 0,98

25

26 Rødgrønt Borgerlig Leger 20% 21% Sykepleiere 50% 46% Hjelpepleiere/helsefagarbeidere 7% 13% Fysioterapeuter 11% 6% Annet helsepersonell 12% 14% Svarende Standardavvik 1,27 1,29

27

28 Ordførere Rådmenn Leger 16% 19% Sykepleiere 51% 48% Hjelpepleiere/helsefagarbeidere 8% 14% Fysioterapeuter 14% 3% Annet helsepersonell 11% 15% Svarende Standardavvik 1,23 1,28

29

30 Prosent Antall Ja 89% 279 Nei 10% 31 Vet ikke 1% 4 Svarende 314 Standardavvik 0,37

31

32 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Ja 100 % 73% 92% 69% 89% 94% 95% 89% 88% 88% 100 % 86% 93% 79% 82% 100 % 91% 85% Nei 0% 20% 0% 23% 5% 6% 5% 11% 12% 12% 0% 14% 7% 21% 18% 0% 9% 15% Vet ikke 0% 7% 8% 8% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Svarende Standardavvik 0 0,62 0,55 0,65 0,5 0,24 0,22 0,31 0,33 0,33 0 0,35 0,26 0,42 0,4 0 0,3 0,38

33

34 Ap SV SP V KRF H FRP Andre Ja 85% 100% 89% 75% 94% 91% 88% 93% Nei 14% 0% 8% 25% 6% 9% 0% 7% Vet ikke 1% 0% 3% 0% 0% 0% 12% 0% Svarende Standardavvik 0,39 0 0,43 0,5 0,24 0,28 0,71 0,27

35

36 Rødgrønt Borgerlig Ja 85% 91% Nei 14% 8% Vet ikke 1% 1% Svarende Standardavvik 0,39 0,33

37

38 Ordførere Rådmenn Ja 92% 84% Nei 6% 15% Vet ikke 2% 1% Svarende Standardavvik 0,34 0,39

39

40 Svært vanskelig Svært lett Gjenno msnitt Svaren de Standa rdavvik Leger 7% 10% 19% 34% 26% 5% 3, ,26 Sykepleiere 3% 10% 23% 34% 26% 4% 3, ,14 Andre 1% 8% 14% 36% 35% 6% 4, ,04 Totalt 3, ,15

41

42 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Leger 4,2 4,1 3,6 3,4 3,7 3,8 3,6 3,5 4,1 3,4 4,2 3,4 3 4,4 3,8 3,7 4,4 4,7 Sykepleiere 3,9 4,2 3,8 3,2 3,8 3,9 3,3 3,5 4,4 3,5 3,8 3,5 3,3 4,8 4 3,9 4,5 3,8 Andre 4,2 4,3 4,2 3,3 4,5 4 3,9 3,8 4,9 3,8 4,3 3,9 3,8 4,9 4,8 3,9 4,6 4,2 Totalt 4,1 4,2 3,8 3,3 4 3,9 3,6 3,6 4,4 3,6 4,1 3,6 3,4 4,7 4,2 3,8 4,5 4,2 Svarende Standardavvik 0,93 1,02 1 1,4 0,85 1,08 1,23 1,26 0,99 1,04 0,7 1,08 1,23 0,76 1,05 1,05 0,99 1,1

43

44 Ap SV SP V KRF H FRP Andre Leger 3,6 2,7 3,8 3,2 3,9 3,9 4,1 3,8 Sykepleiere 3, ,2 3,8 3,8 4 3,8 Andre 4 4,7 4,4 4,3 4,4 4 4,2 4,2 Totalt 3,8 3,8 4,1 3,9 4 3,9 4,1 3,9 Svarende Standardavvik 1,16 1 1,01 1,21 1,17 1,16 1,17 1,27

45

46 Rødgrønt Borgerlig Leger 3,6 3,9 Sykepleiere 3,7 3,8 Andre 4 4,1 Totalt 3,8 3,9 Svarende Standardavvik 1,17 1,18

47

48 Ordførere Rådmenn Leger 4 3,5 Sykepleiere 3,9 3,7 Andre 4,2 4 Totalt 4 3,7 Svarende Standardavvik 1,11 1,18

49

50 Uviktig Viktig Gjenno msnitt Svaren de Standa rdavvik Tilsyn av barn 14% 21% 25% 22% 12% 6% 3, ,4 Annen turnusordning 3% 6% 19% 32% 30% 10% 4, ,18 Bedre bemanning på avdeling, arbeidsplass 4% 7% 20% 32% 29% 7% ,2 Bedre lønn 2% 6% 17% 37% 31% 8% 4, ,1 Mindre stress på jobben 4% 11% 32% 34% 16% 2% 3, ,09 Kortere arbeidstid 14% 30% 33% 17% 4% 1% 2, ,09 Flere heltidsstillinger på arbeidsstedet 4% 8% 13% 24% 33% 19% 4, ,32 Mindre psykiske belastninger 5% 18% 41% 25% 9% 1% 3, ,03 Større faglige utfordringer 3% 7% 12% 31% 40% 7% 4, ,17 Totalt 3, ,18

51

52 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Tilsyn av barn 2,6 3,1 3,3 3, ,6 3,3 3, ,9 3,4 3,7 2,5 3,9 4,1 2,4 Annen turnusordning 3,9 3,8 3,5 3,8 4,4 4,3 3,7 3,8 4 3,7 3,9 4,4 4, ,7 4,5 4 Bedre bemanning på avdeling, arbeidsplass 4,4 3,9 3,6 4,1 3,9 3,7 4,4 4,3 3,7 3,8 4 4,3 3,4 4,2 3,8 3,8 3,9 4,1 Bedre lønn 4,6 4,3 3,6 4 3,8 4,1 4,2 4,2 3,9 4 3,8 4,2 4,3 4,2 4,5 4,5 3,9 4,1 Mindre stress på jobben 4,4 3,5 3,2 3,3 3,7 3,3 3,6 3,9 3,3 3,3 3,6 3,6 2,8 3,8 4 3,8 3,6 3,4 Kortere arbeidstid 2,7 2,7 2 2,9 3,1 2,5 2,8 2,9 3 2,7 2,9 2,2 2,7 2,9 2,6 2,5 2,9 2,4 Flere heltidsstillinger på arbeidsstedet Mindre psykiske belastninger Større faglige utfordringer 4,5 4,5 3,7 3,8 4,2 4 4,2 4,5 4,9 4,1 4,5 4,6 3,9 4,6 4,1 4,9 4,3 4,1 3 2,9 3,2 3,1 3,2 3 2,6 3,6 3,7 3,1 3 3,1 3,1 3,5 3 3,2 3,5 3,2 3,7 4,3 3,6 3,8 4,3 4,2 4,2 4,6 4,4 4 3,8 4,2 4 4,1 4,6 4,5 4,4 3,7 Totalt 3,7 3,7 3,3 3,6 3,7 3,6 3,6 3,9 3,8 3,5 3,6 3,7 3,6 3,9 3,8 4 3,9 3,5 Svarende Standardavvik 1,15 0,99 1,13 1,38 0,96 1,16 1,12 1,09 0,96 1,05 1,3 1,25 1,23 0,92 1,08 1,15 0,94 1,33

53

54 Ap SV SP V KRF H FRP Andre Tilsyn av barn 3 3,7 3,1 4 2,6 3,2 2,9 4,2 Annen turnusordning 4 4 4,1 5 4,4 4,2 3,6 4,2 Bedre bemanning på avdeling, arbeidsplass 3,9 4 3,8 3,5 4,2 4,1 3,8 4,2 Bedre lønn 4,1 3,5 4,2 2,5 4,1 4,2 4,2 4 Mindre stress på jobben 3,6 2,5 3,5 2 3,7 3,6 3,5 3,9 Kortere arbeidstid 2,7 3, ,2 2,5 2,8 2,6 Flere heltidsstillinger på arbeidsstedet 4,4 4 4,1 3,5 4,4 4,4 4,1 3,9 Mindre psykiske belastninger 3,1 3,7 3, ,1 3 3,3 Større faglige utfordringer 4,3 4,5 3,9 4 4,5 4,1 4,6 4,1 Totalt 3,7 3,7 3,7 3,3 3,7 3,7 3,6 3,8 Svarende Standardavvik 1,09 1 1,15 0,5 1,28 1,22 1,09 1,18

55

56 Rødgrønt Borgerlig Tilsyn av barn 3,1 3,1 Annen turnusordning 4 4,2 Bedre bemanning på avdeling, arbeidsplass 3,9 4,1 Bedre lønn 4 4,1 Mindre stress på jobben 3,5 3,6 Kortere arbeidstid 2,7 2,5 Flere heltidsstillinger på arbeidsstedet 4,4 4,4 Mindre psykiske belastninger 3,2 3,1 Større faglige utfordringer 4,3 4,1 Totalt 3,7 3,7 Svarende Standardavvik 1,1 1,23

57

58 Ordførere Rådmenn Tilsyn av barn 3,4 2,8 Annen turnusordning 4,2 4 Bedre bemanning på avdeling, arbeidsplass 4,1 3,8 Bedre lønn 4,1 4,1 Mindre stress på jobben 3,6 3,5 Kortere arbeidstid 2,8 2,6 Flere heltidsstillinger på arbeidsstedet 4,5 4,1 Mindre psykiske belastninger 3,4 2,9 Større faglige utfordringer 4,2 4,1 Totalt 3,8 3,6 Svarende Standardavvik 1,12 1,22

59

60 Prosent Antall Ja, i stor grad 40% 120 Ja, i noen grad 50% 149 Nei, i liten grad 6% 19 Nei, overhode ikke 0% 1 Vet ikke 3% 10 Svarende 299 Standardavvik 0,85

61

62 Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord- Trøndelag Oppland Østfold Rogaland Sogn og Fjordane Sør- Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Ja, i stor grad 58% 47% 45% 25% 61% 24% 43% 33% 43% 38% 38% 45% 43% 41% 50% 28% 60% 29% Ja, i noen grad 42% 47% 55% 50% 28% 64% 52% 58% 50% 54% 25% 41% 50% 53% 40% 61% 40% 50% Nei, i liten grad 0% 0% 0% 17% 6% 6% 5% 4% 7% 4% 38% 9% 7% 6% 0% 6% 0% 14% Nei, overhode ikke 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Vet ikke 0% 7% 0% 8% 6% 3% 0% 4% 0% 4% 0% 5% 0% 0% 10% 6% 0% 7% Svarende Standardavvik 0,51 1,03 0,52 1,11 1,04 0,85 0,59 0,87 0,63 0,86 0,93 0,97 0,63 0,61 1,23 0,94 0,52 1,07

63

64 Ap SV SP V KRF H FRP Andre Ja, i stor grad 50% 67% 39% 25% 27% 31% 25% 46% Ja, i noen grad 41% 0% 53% 50% 67% 57% 50% 46% Nei, i liten grad 5% 0% 5% 0% 7% 8% 25% 8% Nei, overhode ikke 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% Vet ikke 4% 33% 3% 25% 0% 2% 0% 0% Svarende Standardavvik 0,89 2,31 0,82 1,73 0,56 0,79 0,76 0,65

65

66 Rødgrønt Borgerlig Ja, i stor grad 50% 30% Ja, i noen grad 40% 58% Nei, i liten grad 4% 9% Nei, overhode ikke 0% 1% Vet ikke 5% 3% Svarende Standardavvik 0,97 0,81

67

68 Ordførere Rådmenn Ja, i stor grad 37% 44% Ja, i noen grad 53% 45% Nei, i liten grad 6% 7% Nei, overhode ikke 0% 1% Vet ikke 4% 3% Svarende Standardavvik 0,84 0,87

69 Kontaktinformasjon... NorgesBarometeret AS Rådhusgata Oslo E-post: Kontaktperson: Øystein H. S. Moen, Tlf.:

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune- Norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har

Detaljer

NorgesBarometeret Nr

NorgesBarometeret Nr NorgesBarometeret Nr 4 2009 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Utdanningsforbundet September 2009 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. September NorgesBarometeret AS

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. September NorgesBarometeret AS Kommunebarometeret Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF September 2012 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om denne undersøkelsen NorgesBarometeret

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011

NorgesBarometeret. Undersøkelse fra. NorgesBarometeret. utført på oppdrag for. KommuneBarometeret juni 2011 Undersøkelse fra utført på oppdrag for KommuneBarometeret juni 2011 Om er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. har siden 2005 gjennomført regelmessige undersøkelser blant Norges ordførere

Detaljer

NorgesBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Norges Sykepleierforbund. Nr

NorgesBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Norges Sykepleierforbund. Nr NorgesBarometeret Nr 7 2011 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for Norges Sykepleierforbund Desember 2011 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn

Detaljer

NorgesBarometeret er en undersøkelse som gir alle landets ordførere og rådmenn et unikt innblikk i kollegers meninger.

NorgesBarometeret er en undersøkelse som gir alle landets ordførere og rådmenn et unikt innblikk i kollegers meninger. Kommunebarometeret Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmerin på oppdrag for NSF September 2012 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no NORSK SYKEPLEIER- FORBUND 1911-2012

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

KommuneBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. Nr 2 2012. April 2012. NorgesBarometeret AS

KommuneBarometeret. Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF. Nr 2 2012. April 2012. NorgesBarometeret AS KommuneBarometeret Nr 2 2012 Undersøkelse blant Norges ordførere og rådmenn på oppdrag for NSF April 2012 NorgesBarometeret AS Telefon 22 42 29 00 www.norgesbarometeret.no Bakgrunn Om denne undersøkelsen

Detaljer

Februar Læremiddelundersøkelse for KS

Februar Læremiddelundersøkelse for KS Februar 2017 Læremiddelundersøkelse for KS Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse har ofte behov for

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Påstandene Min kommune er god på tilrettelegging av forskningsaktiviteter i kommunen Kommunen bør prioritere forskning

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager

Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager Kommunenes syn på godkjenning av inneklima i skoler og barnehager en spørreundersøkelse rettet mot ordførere og rådmenn Utarbeidet av Astma og Allergiforbundet i samarbeid med Mycoteam AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer

Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar :01 Powered by Enalyzer Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Side 1 Når er det nok? Publisert av Anonymous 31 januar 2017-13:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svart Avvist Ufullstendig

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag Stølstunet S4 2 4 110 Stølstunet S4 2 4 203 Stølstunet S4 2 4 204 Stølstunet S4 2 4 206 Stølstunet S4 2 4 207 Stølstunet S4

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer

Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer Godkjenning av og tilsyn med skolen - behov og utfordringer Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 1 Hvorfor (nok en) kartlegging? Forrige kartlegginger av godkjenningsstatus (2007 og 2010)

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Rapport for Kunnskapsdepartementet

Rapport for Kunnskapsdepartementet Rapport for Kunnskapsdepartementet Bruk av støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne - rapport fra en undersøkelse blant kommuner. TNS Gallup 11.08.06 Politikk & samfunn, offentlig

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per

Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per Rapport for Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 21.01.10. Gjennomført 13.11.09 06.01.2010. TNS Gallup, 21.01.10 Politikk, samfunn, offentlig Innhold

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013

Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn tilbakekalte 98 autorisasjoner og ga 114 helsepersonell advarsel i 2013 Statens helsetilsyn behandlet 363 tilsynssaker mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer